Presentasjon av Enova SF og Enovas tilbud til byggenæringen Storefjell 9.mars 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon av Enova SF og Enovas tilbud til byggenæringen Storefjell 9.mars 2007"

Transkript

1 Drivkraft Drivkraft for fremtidsrettede for energiløsninger Presentasjon av Enova SF og Enovas tilbud til byggenæringen Storefjell 9.mars 2007 Dag Rune Stensaas Direktør, Avdeling Energibruk Enova SF Hvorfor Enova SF? Enovas oppdrag og organisasjon Resultater Enovas Byggstatistikk hva forteller den? Enovas tilbud til byggenæringen

2 Global energietterspørsel Mtoe Kull Gass Vannkraft Annen fornybar Olje Kjernekraft Biomasse og avfall e: IEA World Energy Outlook 2004

3 Norsk energiforbruk fordelt på kilde TWh per year Coal Bio Electricity District heating Petroleum Gas

4 Enova SF Statsforetak eid av Olje- og Energidepartementet Stiftet 22. juni 2001 Operativ drift fra 1. januar 2002 Kontor i Trondheim Selskapet har et eget styre Forvalter energifondet etter oppdragsavtale - ca 700 mill kr pr år Økte rammer fra 2007/2008 Ca mill kr fra 2010 Forvalter midler til infrastruktur for gass ca 30 mill kr pr år

5 4. Ny organisering Administrerende Direktør Eli Arnstad Avdeling for Strategi og utvikling Fridtjof Unander Viseadministrerende direktør Økonomi Avdeling for Energiproduksjon Avdelingsdirektør Ingunn Ettestøl Ressurser Administrasjon, kommunikasjon og system Avdeling for Energibruk Avdelingsdirektør Dag Rune Stensaas Ressurser Administrasjon, kommunikasjon og system Varme og naturgass Fornybar Energi Ny Teknologi og internasjonalt Industri Bygg,Bolig& Anlegg Husholdninger, Barn&Unge

6 Enovas oppdrag 12 TWh spart og produsert ny fornybar energi innen utgangen av 2010 Redusere veksten i energiforbruket vesentlig mer enn om det overlates til seg selv Øke produksjonen av energi basert på fornybare energikilder, bl.a. 3 TWh vindkraft 4 TWh vannbåren varme basert på fornybare energikilder, varmepumper og spillvarme Øke miljøvennlig bruk av naturgass innenlands

7 Nye fremtidsrettede utfordringer!

8 Resultat hovedpunkter Det er kontraktsfestet prosjekter som kan gi energiresultat på 2,1 TWh Gjennomsnittlig støtte er 2,6 øre pr. kwh over prosjektenes levetid Det er til sammen kontraktfestet og sluttrapportert prosjekter på 8,3TWh mellom 2001 og 2006 målet for perioden var på 7TWh Varmemarkedet er i endring Klima ser ut til å bli en stadig viktigere driver for energiomleggingen

9 Resultater og mål Enova har kontraktfestet 2,1TWh i 2006, totalt 8,3TWh i perioden Mål var på 7TWh TWh Ufordelt Ny teknologi Industri Bygg, bolig og anlegg Bioforedling Varmeenergi Vindkraft Total Mål 2005 Mål 2006 Mål År

10 Drivkraft Drivkraft for fremtidsrettede for energiløsninger Bolig, bygg og anlegg Resultater til tross for høykonjunktur med liten fokus på energi

11 Kontraktfestet energiresultat fra Choice Hotels gir sikker uttelling Tilsagn om til sammen 2,8 millioner kroner i støtte fra Enova 2002 og 2004 Omfatter 42 hoteller med en samlet investering på 15,1 millioner kroner Innen 2007 skal Choice bidra med et kontraktfestet energiresultat på 16,6 GWh Så langt ikke sluttrapportert, men har allerede spart 18,9 GWh

12 Fra Enovas Byggstatistikk - Bygg, Bolig og Anlegg Energibruk i bygninger 350 (Kilde: Enovas bygningsnettverks energistatistikk) kwh/m før etter Kontorbygning Hotellbygning Skolebygning

13 Mekanisk kjøling medfører kraftig vekst i energibruken! Kontorbygning kwh/m Direkte elektrisk, ikke sentralvarme Både direkte elektrisk og sentralvarme Sentralvarme, ikke direkte elektrisk Uten kjøleanlegg Med kjøleanlegg

14 Byggeforskriften (TEK97) - hvordan blir plan- og byggeprosjekter regulert? Ventilasjon Yrkesbygning og publikumsbygning skal ha ventilasjon som sikrer et forsvarlig inneklima for mennesker som oppholder seg i det enkelte rom Transmisjon Byggverk skal utføres slik at det fremmer lavt energibehov Energitiltak U-verdier (detaljert kravliste i forskriften) Rammekrav (krav for ulike bygningskategorier) 1 - energirammer tilpasset forskjellige bygningskategorier 2 - krav til hver enkelt bygningsdels varmeisolerende yteevne, eller ved bruk 3 - varmetapsrammer basert på omfordeling mellom bygningsdelene.

15 Kommunaldepartementet 30. januar 2007: Byggeforskriften (TEK07) Skjerping av energikravene vil resultere i at det årlige energibehovet i nybygg reduseres med millioner kilowatt-timer (kwh). Dette tilsvarer det årlige energiforbruket for cirka boliger første år.

16 Enovas tilbud til byggenæringen: med egen byggportal Enovas publikasjoner (byggstatistikken, byggstudie etc) Støtteprogram for kommuner for utarbeidelse av energi og miljøplaner Støtteprogram med støtte til investeringer knyttet til tiltak i eksisterende og ny bygningsmasse. Støtteprogram for utvikling av ny effektiv energiteknologi (I samarbeid med Forskningsrådet og Innovasjon Norge) Alle programmer er detaljert beskrevet på

17 Enova vil skape markedsendring! Aktørene i byggenæringen må ta mer ansvar for energibruken! byggherre/leietager/utbygger/planleggere starte i tidligfasen ved nybygg Ambisiøse prosjekter høye energimål investeringer Enova vil stimulere til store prosjekter! Energiledelse og ledelsesforankring må på plass!

18 Store prosjektavtaler Tre til fem års varighet Flere store utbyggingsprosjekter kan inngå Tiltak som reduserer energibruken Frihet i gjennomføringen Lokale energikilder Resultatene rapporteres

19 Forbildeprosjekt hva og hvorfor? Enova støtter merkostnaden Rehabilitering og nybygging av næringsbygg og boliger Minimum 50 % i forhold til dagens praksis Egnet til profilering og demo Potensial ringvirkninger Søker kan ikke være en privatperson

20 Hvem kan inngå en stor prosjektavtale? Enovas støttebeløp er utløsende for prosjektet Fysiske investeringer i bygg og som gir betydelig energiresultat God spesifikk måloppnåelse, dvs. prosjekter med høyt energiutbytte per støttekrone

21 Hvem kan inngå en stor prosjektavtale? Prosjekter som gir varige besparelser, distribusjon eller produksjon av ny fornybar energi Prosjekter som er nær realisering Prosjekter som bidrar til å utvikle bedre fungerende markeder

22 Til deg som har en god idé og flott plan! 1. Studer Enovas støtteprogram på 2. Invitér Enova til et innledende møte bli kjent 3. Definere egne muligheter og organisering 4. For de absolutt største prosjektene kan Enova bidra til å disponere en prosjektplan 5. Sett av tid til ledelsesforankring og prosjektbeskrivelsen 6. Utarbeid søknad til Enova 7. Tilsagn: prosessene starter opp

23 Prosjekter som er støttet i 2006 Volvo Aero Norge AS Helse Vest RHF Prinsensgt og Ibsensgt Borgestad Næringspark Borettslagsgruppen SOL Gatelysarmatur - Sarpsborg kommune Vital Eiendom AS Studentboliger Oslo Norwegian Wood Telenor

24 Prosjekter som er støttet i 2006 Porteføljer byggeiere Akershus/0slo Peder Smedvig Aksjeselskap Fyrstikktorget og Citypassasjen Schrader Gartneri AS Madlakrossen kjøpesenter Energibruk Jektholtet SAS Driftsbygg Teknobyen Nytt kontorbygg Drammensveien Moss kommune gatelysarmaturer Reinertsen AS

25 Prosjekter som er støttet i 2006 Universitetet i Oslo LHL Forsvarsbygg Midt Troms område 9 Flytoget Forsvarsbygg Hålogaland Forsvarsbygg Bodø Forsvarsbygg Trøndelag Norwegian Wood Norwegian Wood Choice Hotels "rammeavtale" Skedsmo kommune

26 Prosjekter som er støttet i 2006 Forsvarsbygg Finnmark Forsvarsbygg - Oslofjord Energiforvaltning MO Oslo Forsvarsbygg Østlandet Entra Eiendom Surnadal Kommune Mesta Smestadlunden Forsvarsbygg Bergen Styring av veilys i Norge

27 Praktiske forhold Søknadsfrister: 15.1, 15.4, 15.7 og Søknader sendes via web Kontakt Enovas rådgivere/programkoordinator før det legges mye arbeid ned i søknaden 1. Frode Olav Gjerstad, Jan Peter Amundal, Åge Antonsen, (programkoordinator) Behandlingstid normalt 6 uker Enovas forpliktelser kan kun skje skriftlig og gjennom egne avtaler

28 Økt interesse for rådgivning henvendelser på telefon og e-post til Enovas svartjeneste for energibruk i 2006 En oppgang på 45 prosent fra 2005 Undersøkelse viser at 46 prosent gjennomfører tiltak etter å ha kontaktet svartjenesten Økning i antall e-post i 2006 Bevissthet om strømsparing har økt de siste årene. Miljøhensyn er viktigere som motivasjon, mens penger blir mindre viktig,

29 Vi kan påvirke framtiden la oss gjøre det!

Enovas byggstatistikk 2007

Enovas byggstatistikk 2007 Enovas byggstatistikk 2007 enova rapport 2008:3 Drivkraft for fremtidsrettede energiløsninger Enovas programkoordinatorer er engasjerte av Enova for å forvalte Enovas programmer og utføre andre avtalte

Detaljer

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet Strategi for utbygging av vannbåren varme 2002 Olje- og energidepartementet 1 FORORD Økt bruk av vannbåren varme er et viktig satsingsområde for Regjeringen, og er først og fremst et virkemiddel for å

Detaljer

Enovas byggstatistikk 2008

Enovas byggstatistikk 2008 Enovas byggstatistikk 2008 enova rapport 2010:2 Drivkraften for fremtidsrettede energiløsninger Enovas byggstatistikk 2008 Enovas programkoordinatorer er engasjerte av Enova for å forvalte Enovas programmer

Detaljer

Resultat- og aktivitetsrapport

Resultat- og aktivitetsrapport Resultat- og aktivitetsrapport 2011 Drivkraften for framtidens energiløsninger Resultat og aktivitetsrapport Innhold Innhold DEL 1 Enova nå og framover Nøkkeltall 4 Det grønne gullet 6 Visjon og verdier

Detaljer

Møte med energi- og klimarådgivere Mölndals kommun, Sverige

Møte med energi- og klimarådgivere Mölndals kommun, Sverige Møte med energi- og klimarådgivere Mölndals kommun, Sverige Evy Aspheim, Senior kommunikasjonsrådgiver, Enova Oslo 30. mai 2013 Enovas formål Fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Energieffektivitet og energiproduksjon - et hefte om ungdom og energi fra Enova SF

Energieffektivitet og energiproduksjon - et hefte om ungdom og energi fra Enova SF Ungdom og energi 1 Energieffektivitet og energiproduksjon - et hefte om ungdom og energi fra Enova SF Dette heftet gir en innføring i energi og energiproblematikk. Heftet er skrevet for ungdommer i alderen

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Holmestrand kommune

Lokal energiutredning 2011 Holmestrand kommune Lokal energiutredning 2011 Holmestrand kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Med bakgrunn

Detaljer

Lokal energiutredning 2007 Larvik kommune

Lokal energiutredning 2007 Larvik kommune Lokal energiutredning 2007 Larvik kommune Desember 2007 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Med bakgrunn

Detaljer

Enovas Byggstatistikk 2010

Enovas Byggstatistikk 2010 Enovas Byggstatistikk 21 Enovas Byggstatistikk 21 enova rapport 211:8 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Enovas Byggstatistikk 21 Innhold Sammendrag Byggstatistikk 21 2 1. Om grunnlaget for Byggstatistikk

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Klima- og energiplan for Verdal kommune. Versjon 1.0-2010-03-09

Klima- og energiplan for Verdal kommune. Versjon 1.0-2010-03-09 Klima- og energiplan for Verdal kommune Versjon 1.0-2010-03-09 Vedlegg 2 A.1 Foredling av kalk i Verdal Hvorfor behandle dette spesielt? Klima- og energiregnskapene for Verdal skiller seg vesentlig ut

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Drangedal everk Gudbrandsveien 28 3750 Drangedal INNHOLD Energiutredning Drangedal 2011 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Innledning... 4 3 Om kommunen... 5 3.1 GENERELT...

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Sandefjord kommune

Lokal energiutredning 2011 Sandefjord kommune Lokal energiutredning 2011 Sandefjord kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Lokal Energiutredning for Lenvik kommune (1931)

Lokal Energiutredning for Lenvik kommune (1931) Lokal Energiutredning for Lenvik kommune (1931) Sist oppdatert februar 2010 Utredningsansvarlig: Troms Kraft Nett AS Utførende: FORORD Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

09 Resultatrapport 2009

09 Resultatrapport 2009 9 Resultatrapport 29 Enova SF mars 21 Design og layout: Tibe T reklamebyrå Forsidefoto: Geir Mogen Foto: Geir Mogen Getty Images s. 6 7, 8 9 DEL 1: ENOVA NÅ OG FREMOVER Leder 4 Visjon og verdier 6 En del

Detaljer

Energiutredning. Lurøy kommune

Energiutredning. Lurøy kommune Energiutredning Lurøy kommune 2007 Innholdsfortegnelse 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

Enovas Byggstatistikk 2011

Enovas Byggstatistikk 2011 Enovas Byggstatistikk 2011 Innhold Sammendrag Byggstatistikk 2011 2 1. Om Enovas byggstatistikk 2011 4 - Hovedtall for 2011 4 - Grunnlaget for statistikken 5 2. Enovas tilbud til byggsektoren 8 - Støtteprogrammene

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Energi og klima

UNGDOMSBEDRIFT. Energi og klima UNGDOMSBEDRIFT Energi og klima Ungt Entreprenøskap i Norge Ungt Entreprenørskap Norge Boks 5250 Majorstua, 0303 Oslo Tlf.: 23 08 82 10 ue@ue.no Ungt Entreprenørskap Agder Fylkesmannen i Vest-Agder, Utdanningskontoret

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune

Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Porsgrunn kommune

Lokal energiutredning 2013 Porsgrunn kommune Lokal energiutredning 2013 Porsgrunn kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Skien kommune

Lokal energiutredning 2013 Skien kommune Lokal energiutredning 2013 Skien kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT OM

Detaljer

Innhold. Symbolnøkkel. Del 5 Rapportering på Energifondet 2012 og 2013. Del 1 Enova ser framover 5. Del 2 Enovas virksomhet 9

Innhold. Symbolnøkkel. Del 5 Rapportering på Energifondet 2012 og 2013. Del 1 Enova ser framover 5. Del 2 Enovas virksomhet 9 2013 1 RESULTAT- OG AKTIVITETSRAPPORT 2013 Innhold Nøkkeltall 2013 3 Administrerende direktør har ordet 4 Del 1 Enova ser framover 5 Grønn konkurransekraft 6 Del 2 Enovas virksomhet 9 Samfunnsansvar 10

Detaljer

Energiutredning. Rødøy Kommune

Energiutredning. Rødøy Kommune Energiutredning Rødøy Kommune 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

Politisk styring og lønnsomhet

Politisk styring og lønnsomhet SUM Report No. 12 Politisk styring og lønnsomhet En analyse av rammebetingelser for energiomlegging i byggeog eiendomssektoren i Norge Ingeborg Rasmussen, Jørgen Knudsen og Audun Ruud Centre for Development

Detaljer

Energiutredning 2007. Utsira kommune

Energiutredning 2007. Utsira kommune Energiutredning 2007 Utsira kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Lokal Energiutredning for Bardu kommune (1922)

Lokal Energiutredning for Bardu kommune (1922) Lokal Energiutredning for Bardu kommune (1922) Sist oppdatert april 2014 Utredningsansvarlig: Troms Kraft Nett AS FORORD Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6 2014 1 RESULTAT- OG AKTIVITETSRAPPORT 2014 Innhold I LEDERS BERETNING 3 Energi for et bedre klima 4 IV STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 Styring og kontroll i virksomheten 58 II INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN

Detaljer