Enovas støtte til bioenergi status og endringer. Bioenergidagene 2014 Merete Knain

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Enovas støtte til bioenergi status og endringer. Bioenergidagene 2014 Merete Knain"

Transkript

1 Enovas støtte til bioenergi status og endringer Bioenergidagene 2014 Merete Knain

2 Enova SF Formål Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi Enova skal styrke forsyningssikkerheten og redusere utslippene av klimagasser Virkemåte Enova skal skape varige endringer i tilbud og etterspørsel etter effektive og fornybare energi- og klimaløsninger 2

3 Enova tilbyr rådgivning og finansiering Bygg og bolig Industri og anlegg Fornybar varme Ny teknologi 3

4 Målrettet satsing på bioenergi 4

5 Mange muligheter for støtte til varmesentraler 5

6 Støtte til energitiltak i eksisterende bolig Støtte til enkelttiltak for energieffektivisering og energiomlegging i eksisterende bolig Målgruppe Deg som eier enebolig eller småhus Kriterier Tiltak som støttes: Sentralt styringssystem inntil kr Solfanger inntil kr Utfasing av oljekjel inntil kr Konvertering av el-basert til fornybar vannbåren oppvarming Uten vannbåren varme inntil kr Med vannbåren varme inntil kr Se fullstendige programkriterier på enova.no 6

7 Enova støtter varmesentraler Antall tilsagn 7

8 Støtte til varmesentral forenklet Støtter byggeiere og industriselskaper som installerer varmesentraler til oppvarming og produksjonsformål i egne bygg Enkelt å søke - enkelt å rapportere! Forhåndsbestemte teknologier og støttesatser Ulike satser for eksisterende bygg og nybygg pga. TEK 10 For nybygg støttes ikke luft-vann varmepumpe Varmesentral forenklet Maksimal støtte er kroner pr prosjekt Ferdigstillelse innen 12 måneder etter at tilsagnet er gitt For væske-vann varmepumper er fristen 24 måneder Hvis du i tillegg til å installere en varmesentral har andre tiltak som skal gjøres i et eksisterende bygg, kan du søke på alle tiltakene gjennom programmet Støtte til eksisterende bygg Se fullstendige programkriterier på enova.no 8

9 Støtte til varmesentral utvidet Støtte til deg som ønsker å installere en fornybar varmesentral for oppvarming, kjøling eller prosessvarme - og som ikke kan søke om støtte fra programmet Varmesentral forenklet Kan dekke eget behov eller selge til eksterne kunder Varmesentral utvidet Støttebeløp avhenger av lønnsomheten til prosjektet og den fornybare varmeleveransen maksimal støtte er 1 kr/kwh fornybar energi For nybygg støttes ikke luft-vann varmepumpe Ferdigstillelse innen 12 måneder etter at tilsagnet er gitt For væske-vann varmepumper er fristen 24 måneder Se fullstendige programkriterier på enova.no 9

10 Støtte til fjernvarme Enova støtter deg som etablerer fjernvarme eller fjernkjølingsløsninger Du kan få støtte til nyetableringer, utvidelser eller fortettinger av fjernvarmeanlegg Fjernvarme Har du et fjernvarmeanlegg som benytter ikkefornybar energikilde i dag (f.eks. som spisslast) støtter vi deg når du konverterer til fornybar energiproduksjon Se fullstendige programkriterier på enova.no 10

11 Støtte til biogassanlegg Enova gir investeringsstøtte til bygging av anlegg for biogassproduksjon Programmet er foreløpig tidsbegrenset og er i utgangspunktet planlagt for perioden Biogass Se fullstendige programkriterier på enova.no 11

12 Program for Introduksjon av ny teknologi Markedsintroduksjon, ikke teknologiutvikling Reell drift over minst to år Positiv kontantstrøm fra drift Gjennomføres hos bedrift som bruker teknologien, som også er søker Utløsende investeringsstøtte, opptil 50 % av merkostnaden Spredningseffekt og innovasjonsgrad Teknologinøytralt Se fullstendige programkriterier på enova.no

13 Andre aktuelle støtteprogrammer Støtte til introduksjon av energiledelse Ta grep om energibruken - introduksjon av energiledelse bidrar til redusert energibruk og gir deg lavere kostnader Kartleggingsstøtte varme og infrastruktur For kommuner og fylkeskommuner som vil kartlegge områder innenfor kommunen som egner seg for fjernvarme, samt områder hvor det er mest hensiktsmessig med lokale energisentraler i det enkelte bygg Støtte til eksisterende bygg Konvertering til vannbåren romoppvarming og vannbårne varmebatteri i ventilasjonsanlegg i bygg som skal tilknyttes fjernvarme Søk på riktig tidspunkt vi kan ikke støtte prosjekter som er startet opp eller besluttet igangsatt 13

14 Søk støtte til fornybar varme mobil