Program for Kommunal energi- og miljøplanlegging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program for Kommunal energi- og miljøplanlegging"

Transkript

1 Drivkraft Drivkraft for fremtidsrettede for energiløsninger Program for Kommunal energi- og miljøplanlegging Arild Olsbu Nettkonsult AS Norsk kommunalteknisk forening, Sandnes 29. mars 2007

2 Bakgrunn Kursserien Energifokus i kommunen fra 2004 Kommunestudien Lokale energiutredninger Ønske om å støtte initiativ som kan få fram gode kwh-prosjekt

3 Kursserien Energifokus i kommunen fra 2004 Nasjonale utfordringer lokale løsninger Norge er sårbart på grunn av sin avhengighet av vannkraft Det arbeides mange steder med introduksjon av alternative systemer Kommunen som eier, leier og utbygger Kommunale bygg utgjør nesten 25 % av alle næringsbygg i Norge Energiledelse er et viktig verktøy for effektivisering av energibruken og redusere energikostnadene Nybygg og rehabiliteringer langsiktig perspektiv på energieffektive løsninger Kommunen som planmyndighet Aktør med oversikt og styring over utbyggingsplaner Planlegging og påvirkning Kobling til nettselskapenes energiutredninger Kommunens energiplan Utarbeide egen energiplan Innspill og eksempler

4 Mål: Klokere energibruk i norske kommuner Kommunene må løfte energiarbeidet opp på et strategisk nivå dersom de skal kunne ta en rolle som går utover tradisjonelt enøkarbeid i egen bygningsmasse På kort sikt få fram gode prosjekter som i neste omgang kan gi Enova kwh-resultat På noe lengre sikt gjøre kommunene i stand til å ta en sterkere og tydeligere rolle i forhold til å nå nasjonale energimål

5 Enova kan bidra på flere nivå Informasjon og grunnleggende rådgivning Støtte Støtte til å få utarbeidet en energiplan Støtte til energi forprosjekt Støtte til gjennomføring av energi hovedprosjekt Flere aktuelle program, bl.a.: Kommune Varme Bolig, Bygg og Anlegg

6 Kommunal energiplanlegging legger energiføringer Arealplanlegging (f.eks. lokalisering av bygg) Byggesaksbehandling (levetid for anlegg) Energiplan Nybygging/renovering av eldre bygningsmasse Nye energianlegg Varmeplan Valg av varmeløysing (fjernvarme, avfall)

7 Kommunal energi- og miljøplanlegging Gir støtte til: Kommunale energi- og miljøplaner Forprosjekt for varmeproduksjon og infrastruktur Forprosjekt for energieffektivisering og konvertering

8 Målgruppe Kommuner/fylkeskommuner Rådgivere og konsulentselskap Kommunale/ regionale interessefellesskap

9 Støtte Maksimalt 50% av prosjektkostnadene Maksimalt kr pr kommune Kommunen er kontraktspart Ingen søknadsfrist

10 Krav til energi- og miljøplanen Skal omfatte mål og planer for energibruk og miljø for kommunens bygningsmasse Tilsvarende for energiforsyning/ infrastruktur for energi i hele kommunen Energi- og miljømålene skal tallfestes Energiplanen skal inneholde prioriterte tiltak for å nå målene Energiplanen skal godkjennes politisk

11 Krav til forprosjekt for varmeproduksjon og infrastruktur Prosjektet skal være forankret i energiutredning eller eksisterende energiplan Valg av løsning: fjernvarme/ lokale varmesentraler Valg av energikilde: biobrensel, varmepumpe, avfall osv Vurderinger omkring gjennomføringsevne og lønnsomhetsberegning Vurderinger omkring drifts- og vedlikeholdskostnader og oppnåelig varmepris Beslutningsgrunnlag for evt. søknad til Enovas varmeprogram

12 Krav til forprosjekt energieffektivisering og konvertering i kommunale bygg og anlegg Majoriteten av eksisterende bygninger og planlagte nybygg Oversikt over total energibruk i eksisterende bygninger Oversikt over energibruk i idrett, VAR-sektor og veglys Liste over tiltaksområde Strategi for overgang til fornybar energi Forprosjektet skal behandles politis. Beslutningsgrunnlag for evt. søknad til Enovas program for bolig, bygg og anlegg

13 Status mars 2007: 2005: 13 kommuner og en fylkeskommune tildelt støtte 2006: 62 kommuner fordelt på 48 prosjekter tildelt støtte 2007: 12 søknader fra 14 kommuner er under behandling Oversikt over antall kommuner som har fått tildelt støtte, fylkesfordelt Totalt Akershus Aust-Agder Buskerud Finmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold

14 Energi og klimaplan Forord Sammendrag 1. Bakgrunn 2. Situasjonsanalyse og prognoser Status energibruk Status klimautslipp Prognoser Mål, strategier og tiltak 3. Visjon, mål, strategier og tiltak 4. Nærvarmeanlegg Kartlegging av potensialet Alternative energiløsninger Investeringer og lønnsomhetsvurderinger 5. Energieffektivisering i kommunale bygg og anlegg Energiforbruk Tiltak Lønnsomhet og effekt av tiltakene Miljøkonsekvenser 6. Handlingsplan GWh/år Fjernvarme Biobrensel 100 Gass Petroleumsprodukter Elektrisitet Prognose M ål

15 Forbruk i brukergruppene med iverksatte tiltak Privat tjenesteytende 2003 Privat tjenesteytende 2025 Offentlig tjenesteytende 2003 Elektrisitet Petroleumsprodukter Gass Biobrensel Fjernvarme Offentlig tjenesteytende 2025 Husholdninger 2003 Husholdninger GWh/år

16 Tingvoll kommune Kommunale bygg har vannbåren varme siden 1985 Vært fyrt med olje og el Vil nå gå over til bioenergi Forprosjektstøtte Oppgradering og utvidelse av eksisterende fjernvarmeanlegg - forankret i lokal energiutredning for Tingvoll kommune for 2005 Knytte kommunale bygg til fjernvarmeanlegget Investeringsstøtte fra Enovas varmeprogram vår 2006

17 Re kommune Energi- og klimaplan Klimaplan fra 2000: Energipolitikk for Re kommune Aktivt oppfølging av planen har gitt reduksjon i spesifikk energibruk på 15 % i kommunale bygg Støtte fra Enova til oppdatering av plan 2006, utvidet med klimadel Nærvarmeanlegg; Frittliggende modulbasert biovarmesentral 1 GWh per år (varme til skole og flerbrukshus). Energibesparelse: erstatter 2 oljekjeler ( liter per år)

18 Larvik kommune- forprosjekt varme Forprosjektet viser at kommunen har mulighet til å kunne konvertere mer enn 6,5 GWh av energibruken med olje og uprioritert elkraft til bioenergi Kommunestyret har vedtatt at det skal tas i bruk bioenergi som primærvarmekilde ved rehabilitering av alle nærvarmesentraler i kommunale bygg Støtten fra Enova har vært en viktig bidragsyter til at kommunen skal nå målene i Kyoto avtalen og for å finne andre energibærere

19 Moss kommune- Fjernvarme Åpnet fjernvarmeanlegg Fått støtte fra Enovas varmeprogram Kommunen har tatt initiativ og vært aktiv part Klima og energiplan i 2001 Økt bruk av bioenergi og varmepumpe var blant de aktuelle tiltak for å redusere utslippene av klimagasser Fått innvilget støtte fra kommuneprogrammet til å lage en plan for konvertering(fra olje og el) av flere kommunale bygg til varmepumpe og bioenergi

20 Forbruk av elektrisitet for brukergruppene i Agder

21 Forbruk pr person i husholdninger i Oslo og Akershus Elektrisitet Biobrensel

22 Utfordringer Store energibrukere har lav alt. energipris Store investeringer som krever kapitalavkastning Lav nettleie og lav el.avgift kan utkonkurrere annen fornybar energi Offentlig støtte til investeringene er avgjørende for mange kommuner God prosess avgjørende Informasjon og dialog

23

24 Multiple energiløsninger kompliserer planleggingen Kull Kjernekraft Vindkraft EU Vannkraft TS1 TS2 Småkraft El Fjernvarme NS Kogen Vann El Vann Gass Nye nærings/boligområder

25 Utfordringer Nødvendig med samarbeid mellom kommune, industri og investorer Kommunene bør ha strategisk forhold til energispørsmål, strategien må være forankret på toppnivå Kommunens rolle i energiomleggingen ikke definert Manglende energikompetanse

Enovas kommunesatsing Alle kommuner bør ha en energi og klimaplan November 2007

Enovas kommunesatsing Alle kommuner bør ha en energi og klimaplan November 2007 Drivkraft Drivkraft for fremtidsrettede for energiløsninger Enovas kommunesatsing Alle kommuner bør ha en energi og klimaplan November 2007 Mål: Alle kommuner bør ha en langsiktig og bærekraftig strategi

Detaljer

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold 14.7.2009 1 1 Forord Intensjonen med energiplanen er å avklare nåværende og framtidige muligheter for energireduksjon og bruk av fornybare energikilder i kommunen. Det legges vekt på å vurdere mulighetene

Detaljer

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet Strategi for utbygging av vannbåren varme 2002 Olje- og energidepartementet 1 FORORD Økt bruk av vannbåren varme er et viktig satsingsområde for Regjeringen, og er først og fremst et virkemiddel for å

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Drangedal everk Gudbrandsveien 28 3750 Drangedal INNHOLD Energiutredning Drangedal 2011 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Innledning... 4 3 Om kommunen... 5 3.1 GENERELT...

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7

Detaljer

Klima- og energiplan for Selbu kommune. Etter behandling i planutvalget 9. juni 2009

Klima- og energiplan for Selbu kommune. Etter behandling i planutvalget 9. juni 2009 Klima- og energiplan for Selbu kommune Etter behandling i planutvalget 9. juni 2009 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Faktagrunnlag og fremskrivinger 3 0. Innledning 4 1. Rammebetingelser 7 2. Nasjonale mål

Detaljer

Klima og energiplan 2009 2013

Klima og energiplan 2009 2013 Klima og energiplan 2009 2013 Vedtatt av Lenvik kommunestyre 29.10.09 (sak 80/09) Forside: Maleri av Svein-Arild Berntsen. Innkjøpt av Lenvik kommune. Innhold Generell del Innledning Krav til planen Rullering

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune

Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Skien kommune

Lokal energiutredning 2013 Skien kommune Lokal energiutredning 2013 Skien kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT OM

Detaljer

Skedsmo kommune. Energi- og klimaplan

Skedsmo kommune. Energi- og klimaplan Skedsmo kommune Energi- og klimaplan 0 Forord Energi- og klimaplanen for Skedsmo kommune ble vedtatt som en temaplan av kommunestyre den 6. april 2011. Planen skal legges til grunn for all arealdisponering,

Detaljer

Kommunedelplan for energi og klima i Nord-Troms

Kommunedelplan for energi og klima i Nord-Troms Kortversjon: Kommunedelplan for energi og klima i Nord-Troms 2010-2014 Foto: Nina Figenschau. 1 Forord Kommunene i Nord-Troms gikk vinteren 2008 sammen om å utarbeide en Energi- og klimaplan for hele regionen.

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Energiutredning Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune2011 2007 1 Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG... 3 3 UTREDNINGSPROSESS

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Hof kommune

Lokal energiutredning 2013 Hof kommune Lokal energiutredning 2013 Hof kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT OM

Detaljer

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER 1. Innledning KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER Utgangspunktet for planarbeidet er at Norge gjennom Kyoto-protokollen, med utgangspunkt i utslippsberegninger for året 1990, har forpliktet

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2009. Energiutredning. ing Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2009. Energiutredning. ing Øvre Energiutredning ing Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune 2009 2007 1 Innhold 1 INNLEDNING... 4 2 SAMMENDRAG... 4 3 UTREDNINGSPROSESS OG FORUTSETNINGER... 6 4 INFORMASJON OM ØVRE EIKER KOMMUNE... 7 4.1

Detaljer

Atmosfæren kjenner ingen grenser og vinden bærer ingen pass

Atmosfæren kjenner ingen grenser og vinden bærer ingen pass Atmosfæren kjenner ingen grenser og vinden bærer ingen pass Tickel. 6 Mål og tiltak for satsingsområdene for energibruk og energiproduksjon i vår region til 2015 Sir Crispin 6.01 Nasjonale og fylkeskommunale

Detaljer

Energiutredning Lier Kommune 2013

Energiutredning Lier Kommune 2013 Energiutredning Lier Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 5 2.1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.2 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.3 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

Innhald. Energiutgreiing Tokke 2011 23.03.2012

Innhald. Energiutgreiing Tokke 2011 23.03.2012 Energiutgreiing Tokke 2011 Innhald 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIBRUK I KOMMUNENS EIGNE BYGG... 6 3.3 ENERGI OG KLIMAPLAN... 6 4. INFRASTRUKTUR

Detaljer

Energiutgreiing Bø 2011

Energiutgreiing Bø 2011 Energiutgreiing Bø 2011 Innhald 1 BAKGRUNN... 3 2 SAMANDRAG... 4 3 KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKING OG AREAL... 5 3.2 ENERGIPLANLEGGING I KOMMUNEN... 6 3.3 ENERGIBRUK I KOMMUNALE BYGG... 6 4 INFRASTRUKTUR

Detaljer

Lokal Energiutredning for Bardu kommune (1922)

Lokal Energiutredning for Bardu kommune (1922) Lokal Energiutredning for Bardu kommune (1922) Sist oppdatert april 2014 Utredningsansvarlig: Troms Kraft Nett AS FORORD Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Tjøme kommune

Lokal energiutredning 2013 Tjøme kommune Lokal energiutredning 2013 Tjøme kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT OM

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune

Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune 2009 Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune Bilde: Smøla vindpark, ved Hans Ohrstrand. www.smola.kommune.no Industriveien 1, 6504 Kristiansund Tlf 71 56 55 00

Detaljer

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013 Energiutredning Nes kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NES KOMMUNE...

Detaljer

Energiutgreiing Seljord 2011

Energiutgreiing Seljord 2011 Energiutgreiing Seljord 2011 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIPLANLEGGING I KOMMUNEN... 5 4. DAGENS ENERGISYSTEM... 7 4.1 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI...

Detaljer

Energiutgreiing Fyresdal 2011

Energiutgreiing Fyresdal 2011 Energiutgreiing Fyresdal 2011 1 BAKGRUNN... 3 2 SAMANDRAG... 4 3 KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIBRUK I KOMMUNENS EIGNE BYGG... 5 4 DAGENS ENERGISYSTEM... 6 4.1 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI...

Detaljer

ENERGI & KLIMAPLAN. Vedtatt i kommunestyret 2. desember 2010, sak 129/10. RINGERIKE KOMMUNE Miljø og arealforvaltningen

ENERGI & KLIMAPLAN. Vedtatt i kommunestyret 2. desember 2010, sak 129/10. RINGERIKE KOMMUNE Miljø og arealforvaltningen ENERGI & KLIMAPLAN Vedtatt i kommunestyret 2. desember 2010, sak 129/10 Prosjektleder: Ole Einar Gulbrandsen Konsulent fra Norsk Enøk og Energi: Thea Mørk RINGERIKE KOMMUNE Miljø og arealforvaltningen

Detaljer