Bioenergidag for Glåmdalsregionen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bioenergidag for Glåmdalsregionen"

Transkript

1 Bioenergidag for Glåmdalsregionen Støtteordninger - ENOVA GRØNN VARME v/e. Sandberg på oppdrag for: Viggo Iversen Leder Markedsområde Varme, Enova SF

2 Kort om Enova SF Statsforetak eid av Olje- og energidepartementet Myndighetenes virkemiddel for å sikre energiomleggingen Forretningskontor i Trondheim 30 pers. Adm dir: Eli Arnstad Arbeidet er forankret i kontrakt med OED Finansieres via et påslag på nett-tariffen >> Energifondet Midler kanaliseres gjennom Energifondet Benytter ekstern kapasitet og kompetanse for søknadsbehandling og prosjektoppfølging

3 Oppdraget Miljøvennlig og kostnadseffektiv energiomlegging 12 TWh ny eller spart energi i 2010 Hvorav minimum 5,5 ved utgangen av 2005 Enova skal bidra til å Redusere veksten i energiforbruket vesentlig mer enn om det overlates til seg selv Øke produksjonen av energi basert på fornybare energikilder, bl.a. minimum 3 TWh vindkraft 4 TWh varme Øke bruken av naturgass innenlands

4 4 TWh - hva tilsvarer det? eneboliger 900 kwh pr innbygger 1000 forretningsbygg a 3000 m Sykehus på størrelse som SIA/RIT KWh/m 2 Norges pr. m 2 yrkesbygg 19 KWh/m 2 Norges pr. m 2 bolig m 2 12 KWh/m 2 Norges pr. m 2 av totale bygningsmasse

5 Hvordan tenker Enova Enova skal gjennom satsningen på varme: Bidra til å øke energiproduksjon og styrke kraftbalansen og energifleksibiliteten Bidra til å utvikle nye verdikjeder Bidra til å utvikle nye forretningsområder Bidra til å bygge opp aktører i markedet Bidra til å løfte gode prosjekter slik at de blir bedriftsøkonomisk lønnsomme

6 Støtteprogrammer

7 Kommunal energi- og miljøplanlegging Programmet gir bl.a. støtte til: Utredninger av forprosjekt for nærvarme, fjernvarme og varmeproduksjon. Målgruppe: Kommuner Interkommunale selskaper Andre kommunale/regionale interessefellesskap Rådgivere og konsulentselskaper

8 Krav til forprosjekt for varmeproduksjon og infrastruktur Prosjektet skal være forankret i energiutredning eller eksisterende energiplan. Prosjektet skal konkludere med forslag til konkrete løsninger der lønnsomhet, finansieringsbehov, finansieringsmodeller og gjennomføringsevne er vurdert.

9 Søknad og Støtte Inntil 50% av prosjektkostnadene. Maksimalt kr pr kommune. Kommunen er kontraktspart. Eget søknadsskjema. Ingen søknadsfrist Kontakt Enova: Marit Nestande ( )

10 Program Varme - formål Fremme leveranse av varmeenergi til bygningsoppvarming og prosessvarme, i lokale energisentraler eller i fjernvarmesystemer i Norge Varmeenergi kan være i form av prosessvarme, varme, kjøling og termisk produsert elektrisitet Varig leveranse av fornybar varmeenergi

11 Målgruppe for varmeprogrammet Aktører i energi-, avfalls-, og skogbransjen som ønsker å etablere og videreutvikle sin forretningsvirksomhet innen varmeleveranser til bygningsoppvarming og industriell prosessvarme Byggeiere som ønsker å bygge eller konvertering lokale energisentraler i tilknytning til egen bygningsmasse Aktører som ønsker å utvikle en portefølje av mindre lokale energisentraler

12 Varmeprogrammets krav til energileveranse Varmeleveransen skal være basert på fornybare energikilder, som jomfruelige biobrensler energigjenvinning fra avfall (inklusive bio- og deponigass) industriell spillvarme Varmepumper Fornybar energileveranse større enn 0,5 GWh/år

13 Prosjektkategorier som omfattes av programmet Nye fjernvarmeanlegg Utvidelser av eksisterende fjernvarmeanlegg Lokale energisentraler Termisk elektrisitetsproduksjon basert på faste brensler, deponigass og biogass

14 Prosjekter som prioriteres Kostnadseffektive prosjekter med høyt fornybart energiutbytte per støttekrone Nye fjernvarmeprosjekter Prosjekter som er nær realisering og kan dokumentere gjennomføringsevne og forpliktende framdriftsplan Samarbeidsprosjekter som bidrar til lokal utnyttelse av energikilder eller bidrar til å løse et avfallsproblem Energieffektive bygninger/ prosesser Foreligger intensjonsavtaler/avtaler Prosjekter med ringvirkninger

15 Prosjekter som faller utenfor varmeprogrammet Prosjekter som er bedriftsøkonomisk lønnsomme uten tildeling av støtte Prosjekter med en fornybar energileveranse mindre enn 0,5 GWh/år Enkeltanlegg hvor installert effekt er mindre enn 100 kw Prosjekter som baseres på vannkraft, fyringsolje, kull og naturgass Mindre lokale energisentraler innenfor et område med fjernvarmekonsesjon, innenfor områder der det er søkt fjernvarmekonsesjon, eller hvor det i energiutredninger foreligger konkrete planer om realisering av fjernvarme innen 3 år Distribusjonssystemer internt i bygninger

16 Hvilket støttebeløp gis gjennom Varmeprogrammet Ingen maksimal prosent støttesats Søker grunngir behov for støtte gjennom kontantstrømsanalyse Alle risikofaktorer tallgis og legges inn i kontantstrømmen Konkurranse i forhold til fornybart energiutbytte i kwh/støttekrone

17 Hva er en god søknad? Forprosjektrapport med god økonomisk analyse og anbefalt tiltak/investering Godt forankret hos eier, investor, kommune, kunder Sikring av gode intensjonsavtaler opp- og nedstrøms Rask framdrift, dvs. at de vesentlige beslutninger og avklaringer er gjennomført Informasjon som Enova ber om er framlagt

18

19

20

21 Hva kreves i søknaden Ferdig utfylt elektronisk søknadsskjema Forprosjektrapport som minimum inneholder følgende: Kortfattet beskrivelse av prosjekt og deltakere, samt referanseprosjekter Dokumentasjon av prosjektkostnader og finansieringsplan. Kontantstrømanalyse som viser lønnsomhet og støttebehov i prosjektet Intensjonsavtaler eller annen redegjørelse for kjøp/salg av energi og brensel Dokumentasjon av systemløsning for energisentralen. Vurdering med begrunnelse for teknologi- og brenselsvalg For lokale energisentraler kreves dokumentasjon på at prosjektet ikke er i konflikt med etablert eller planlagt fjernvarmeanlegg, samt bygningens samlede energibehov til oppvarming og kjøling Porteføljesøknader for mindre lokale energisentraler: Dokumentasjon av minimum 60 % av energimålet for porteføljen, med eierforhold, teknologi, energibruk og kostnadsramme for energisentraler som inngår her kreves ikke forprosjekter eller intensjonsavtaler Plan for utvikling av markedet for lokale energisentraler der ikke alle energisentralene er identifisert

22 Vi ser fram til et nærmere samarbeid med rådgiverbransjen. Dere er vår forlengede arm ut mot kundene! Ta kontakt for å diskutere prosjekter!

23 Enovas rådgivere markedsområde VARME Trude Tokle Viggo Iversen Programkoordinator Ansvarlig Søknadsbehandling Programledelse Arild Kvikstadhagen og prosjektoppfølging Markeds-/kundekontakt Markeds- /kundekontakt Strategi og saksbeh / /

24 TILLEGG

25 På eventuelle forespørsler ligger her noen prosjekteksempler

26 Anleggseksempler Varme Energigjenvinning fra avfall i Fredrikstad Behandler tonn husholdningsavfall per år Planlagt fjernvarmeleveranse i ferd med å bygge ut nett i store deler av Fredrikstad Dampleveranser til industrikunder: Denofa Kronos Titan Energileveranser til industrikunder er med å sikre økonomien for energigjenvinning fra avfallsforbrenning

27 Anleggseksempler Varme Konvertering fra olje til pellets Pynten borettslag på Lambertseter i Oslo består av femten blokker, som blir varmet opp av vannbåren varme. Borettslaget har som det første i landet satset på et pelletsanlegg 567 leiligheter varmes opp med hjelp av fornybar energi Pellets ble valgt pga økonomi, også miljøhensyn veide tungt I alt bruker disse leiligheten fire millioner kwh i året, hvor 3-3,5 millioner nå kommer fra pellets. Støtte: Energileveranse: 3,5 GWh fornybar energi per år Ferdig: 2004 SID 02/1094

28 Anleggseksempler Varme Passe varmt året rundt lokal energisentral med varmepumpe SID 02/896

29 Anleggseksempler Varme Passe varmt året rundt lokal energisentral med varmepumpe Alnafossen kontorpark utenfor Oslo Næringspark på m2, satt opp av Entra Eiendom Felles energisentral med varmepumpe for oppvarming og kjøling Grunnvann er varmekilde/varmesluk Billig varme, nesten gratis kjøling. Varmen lagres delvis i grunnen og kan brukes til varmekilde om vinteren. Støtte: Energileveranse: 2,5 GWh fornybar energi per år Ferdig: Satt i drift høsten 2004 SID 02/896

30 Anleggseksempler Varme Gjør spillvarme om til fjernvarme Sunndalsøra Spillvarme fra Hydro Aluminium Sunndal - avtrekksgass fra elektrolysecellene Sunndal Energi har bygget et distribusjonsnett for fjernvarme på Sunndalsøra Prosjektet startet etter initiativ fra Hydro, og Sunndal Energi har fått gode avtaler på kjøp av spillvarme. Kommunen har vært veldig positive: bygd om kommunale bygninger tilpasset vannbåren varme forskuttert 1,5 MNOK for å legge til rette for framtidige utvidelser (grovere rør, pumpekapasitet) vedtatt tilknytningsplikt Det leveres varme til 20 kunder i Sunndal og internt på Hydro SID 02/1095

31 Anleggseksempler Varme Gjør spillvarme om til fjernvarme Sunndalsøra Støtte: NOK Energileveranse: 17,2 GWh/år Ferdig: åpnet februar 2005 SID 02/1095

Lokal energiutredning 2011 Holmestrand kommune

Lokal energiutredning 2011 Holmestrand kommune Lokal energiutredning 2011 Holmestrand kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Med bakgrunn

Detaljer

Lokal energiutredning 2007 Larvik kommune

Lokal energiutredning 2007 Larvik kommune Lokal energiutredning 2007 Larvik kommune Desember 2007 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Med bakgrunn

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Energiutgreiing Bø 2011

Energiutgreiing Bø 2011 Energiutgreiing Bø 2011 Innhald 1 BAKGRUNN... 3 2 SAMANDRAG... 4 3 KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKING OG AREAL... 5 3.2 ENERGIPLANLEGGING I KOMMUNEN... 6 3.3 ENERGIBRUK I KOMMUNALE BYGG... 6 4 INFRASTRUKTUR

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Drangedal everk Gudbrandsveien 28 3750 Drangedal INNHOLD Energiutredning Drangedal 2011 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Innledning... 4 3 Om kommunen... 5 3.1 GENERELT...

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Sandefjord kommune

Lokal energiutredning 2011 Sandefjord kommune Lokal energiutredning 2011 Sandefjord kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold 14.7.2009 1 1 Forord Intensjonen med energiplanen er å avklare nåværende og framtidige muligheter for energireduksjon og bruk av fornybare energikilder i kommunen. Det legges vekt på å vurdere mulighetene

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Energiutredning Tinn 2009

Energiutredning Tinn 2009 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 3 2 SAMMENDRAG... 4 3 KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 GENERELT... 5 3.2 KOMMUNEFAKTA... 6 3.3 ENERGIBRUK I KOMMUNALE BYGG... 6 3.4 OM NÆRINGSLIV OG DE STØRSTE BEDRIFTENE... 6 3.5 ATRÅ BARNE-

Detaljer

Energiutgreiing Fyresdal 2011

Energiutgreiing Fyresdal 2011 Energiutgreiing Fyresdal 2011 1 BAKGRUNN... 3 2 SAMANDRAG... 4 3 KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIBRUK I KOMMUNENS EIGNE BYGG... 5 4 DAGENS ENERGISYSTEM... 6 4.1 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI...

Detaljer

Klima- og energiplan for Verdal kommune. Versjon 1.0-2010-03-09

Klima- og energiplan for Verdal kommune. Versjon 1.0-2010-03-09 Klima- og energiplan for Verdal kommune Versjon 1.0-2010-03-09 Vedlegg 2 A.1 Foredling av kalk i Verdal Hvorfor behandle dette spesielt? Klima- og energiregnskapene for Verdal skiller seg vesentlig ut

Detaljer

Energiutgreiing Seljord 2011

Energiutgreiing Seljord 2011 Energiutgreiing Seljord 2011 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIPLANLEGGING I KOMMUNEN... 5 4. DAGENS ENERGISYSTEM... 7 4.1 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI...

Detaljer

Innhald. Energiutgreiing Tokke 2011 23.03.2012

Innhald. Energiutgreiing Tokke 2011 23.03.2012 Energiutgreiing Tokke 2011 Innhald 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIBRUK I KOMMUNENS EIGNE BYGG... 6 3.3 ENERGI OG KLIMAPLAN... 6 4. INFRASTRUKTUR

Detaljer

Energiutgreiing Nissedal 2011

Energiutgreiing Nissedal 2011 Energiutgreiing Nissedal 2011 Innhald 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIPLANLEGGING I KOMMUNEN... 5 3.3 ENERGIBRUK I KOMMUNENS EIGNE BYGG... 6 4.

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Presentasjon av Enova SF og Enovas tilbud til byggenæringen Storefjell 9.mars 2007

Presentasjon av Enova SF og Enovas tilbud til byggenæringen Storefjell 9.mars 2007 Drivkraft Drivkraft for fremtidsrettede for energiløsninger Presentasjon av Enova SF og Enovas tilbud til byggenæringen Storefjell 9.mars 2007 Dag Rune Stensaas Direktør, Avdeling Energibruk Enova SF Hvorfor

Detaljer

Lokale energisentraler fornybar varme. Trond Bratsberg Framtidens byer, Oslo 16. mars 2010

Lokale energisentraler fornybar varme. Trond Bratsberg Framtidens byer, Oslo 16. mars 2010 Lokale energisentraler fornybar varme Trond Bratsberg Framtidens byer, Oslo 16. mars 2010 Enovas varmesatsning Visjon: Fornybar varme skal være den foretrukne form for oppvarming innen 2020 En konkurransedyktig

Detaljer

Rapport 2006-014. Likebehandling av ny fornybar varme og kraft

Rapport 2006-014. Likebehandling av ny fornybar varme og kraft Rapport 2006-014 Likebehandling av ny fornybar varme og kraft ECON-rapport nr. 2006-014, Prosjekt nr. 46850 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-837-8 KIB/JMS/pil, BTE, 1. februar 2006 Offentlig Likebehandling

Detaljer

Energiutgreiing Hjartdal 2009

Energiutgreiing Hjartdal 2009 1 BAKGRUNN... 3 1.1 LOVGRUNNLAG... 3 2 SAMANDRAG... 4 3 DAGENS ENERGISYSTEM... 5 3.1 KORT OM KOMMUNEN... 5 3.2 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI... 6 3.3 ENERGIBRUK FORDELT PÅ ENERGIBERARAR... 7 3.4 ENERGIBRUK

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7

Detaljer

Energiutgreiing Nissedal 2009

Energiutgreiing Nissedal 2009 Innhald 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIBRUK I KOMMUNENS EIGNE BYGG... 5 4. DAGENS ENERGISYSTEM... 7 4.1 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI... 7 4.2 GRADDAGSTAL...

Detaljer

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet Strategi for utbygging av vannbåren varme 2002 Olje- og energidepartementet 1 FORORD Økt bruk av vannbåren varme er et viktig satsingsområde for Regjeringen, og er først og fremst et virkemiddel for å

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Porsgrunn kommune

Lokal energiutredning 2013 Porsgrunn kommune Lokal energiutredning 2013 Porsgrunn kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Energiutgreiing Vinje 2009

Energiutgreiing Vinje 2009 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIBRUK I KOMMUNENS EIGNE BYGG... 6 4. DAGENS ENERGISYSTEM... 7 4.1 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI... 7 4.2 GRADDAGSTAL...

Detaljer

Lokal energiutredning Stange kommune

Lokal energiutredning Stange kommune Lokal energiutredning Stange kommune Revidert desember 2013 Lokal energiutredning Stange Energi Nett 2013 Innhold 1 FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 3 2 OM STANGE ENERGI NETT AS... 4 3 STANGE KOMMUNE...

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune

Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Siljan kommune

Lokal energiutredning 2013 Siljan kommune Lokal energiutredning 2013 Siljan kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Hof kommune

Lokal energiutredning 2013 Hof kommune Lokal energiutredning 2013 Hof kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT OM

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Larvik kommune

Lokal energiutredning 2013 Larvik kommune Lokal energiutredning 2013 Larvik kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer