Hvordan søke Enova om støtte? 1. Program bygg og bolig 2. Søknadsprosess 3. Investeringsstøtte 4. Status for området

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan søke Enova om støtte? 1. Program bygg og bolig 2. Søknadsprosess 3. Investeringsstøtte 4. Status for området"

Transkript

1 Hvordan søke Enova om støtte? 1. Program bygg og bolig 2. Søknadsprosess 3. Investeringsstøtte 4. Status for området

2 Programmene byggogbolig

3 Enovaprogram: Eksisterende bygninger 1. Energiledelse og investeringsstøtte 2. Støtte til investeringer for energireduksjon 3. Støtte til konvertering av oppvarming

4 Målgrupper Eksisterende bygninger Private og offentlige byggeiere, areal > m2 Leietakere med store arealer

5 Enovaprogram: Energibruk Nye bygg og boliger Ved nybygg, rehabilitering og større ombygginger er målet å: redusere energibehovet i forhold til dagens standard øke energifleksibiliteten i ny bygningsmasse. øke tilgangen på energieffektive produkter og løsninger

6 Programvilkår: Energibruk Nye bygg og boliger Støttenivået: 0,20-0,50 kr/kwh maksimalt 40% av merkostnadene

7 Enovas personellressurser Rådgiverne i Enova: Dag Rune Stensaas Anne Gunnarshaug Lien Frode Olav Gjerstad (vår 05 Atle Sigbjørn Holberg) Programkoordinatorene til Enova: OPAK Mathilde Berg, Kristin Caroline Nilsen og Unni Larsen Eta Energi Kjell Hantho Fossekall Jørann Ødegård Sletten Finnmark Åge Antonsen

8 Søknadsprosess

9 Anbefalt arbeidsprosess 1. Utforme prosjektidéen 2. Kjenn Enovas programmer! 3. Drøft og utvikle prosjektidéen 4. Lag prosjektbeskrivelse 5. Søknadsfrister: 15.1, 15.4, 15.7 og Søk via søknadssenteret,

10 Prosjekter som prioriteres Stort og kontraktsfestet energiresultat Betydelig medfinansiering! Enovas støtte er utløsende God forankring i ledelsen Reduksjon i elektrisk oppvarming Tydelig investeringsprogram med energiledelse! Indirekte energiresultater Store bygningsflater, velegnet for nettverk!

11 Enovas søknadssenter Prosjektinformasjon prosjektets tittel prosjektsammendrag (max 3000 tegn) program evt referanse Energireduksjon (kwh/år) Senere pr år (Hovedmål og delmål) el olje annet sum

12 Fornybar energi (kwh/år) el til fornybar olje til fornybar annet til fornybar sum Andre prosjektdata antall bygninger/boliger totalt oppvarmet areal (m2) Bygningstype næring (m2) bolig (m2) offentligbygg(m2)

13 Fornybar energi er: bio- fjernvarme- varmepumpe- sol- annet Energibehov før og etter reduksjon 1. samlet energibehov (kwh/m2*år) 2. målsetting for energibehov etter sparetiltak (kwh/m2*år) 3. besparelse (kwh/m2*år)

14 Fremdriftsplan prosjektstart for Enovastøttet prosjekt byggestart ferdigstilling for bygg/tiltak prosjektslutt for Enovastøttet prosjekt* sluttrapport Enova

15 Kostnadsplan (kr) 1. Forberedelser og planlegging 2. Gjennomførbarhetsstudie/ alternativanalyse 3. Bygninger, maskiner og utstyr 4. Tomtekostnader og nettkostnader 5. Tilslutningskostnader til fjernvarmenett 6. Byggteknisk arbeid og oppfølging 7. Rydde, rivnings- og anleggskostnader 8. Oppstarts- og opplæringskostnader 9. Informasjonsspredning 10.Prosjektoppfølging 11.Finanskostnader/ byggelånsrente 12.Andre kostnader Sum kostnader

16 Finansieringsplan egenfinansiering ekstern finansiering støtte fra Enova annen offentlig finansiering total finansiering Kalkulert internrente Organisering prosjektansvarlig prosjektleder samarbeidspartner (max 1500 tegn) underleverandører (max 1500 tegn) kommentarer (max 1500 tegn)

17 Typiske feil Søker kjenner ikke Enovas programmer! Liten medfinansiering ( pæng! ) Egeninnsats blåser opp prosjektbudsjettet Prosjektets mål er utydelige Prosjekteier kan ikke garantere for energimålet Søknaden omfatter kun forprosjektet/idéfasen Dokumentasjon på at støtten er utløsende mangler

18 Investeringsstøtte

19 Eksempel 1 Forberedelser og planlegging % Gjennomførbarhetsstudie/ alternativanalyse % Bygninger, maskiner og utstyr Tomtekostnader og nettkostnader Tilslutningskostnader til fjernvarmenett Byggteknisk arbeid og oppfølging Rydde-, rivnings- og anleggskostnader Oppstarts- og opplæringskostnader Informasjonsspredning Prosjektoppfølging % Finanskostnad og byggelånsrente Andre kostnader Sum investeringskostnad

20 Eksempel 1 Egenkapital % Ekstern finans (f.eks. lån) Enova tilskudd % Andre off. tilskudd (NFR, SND,..) Netto finanskostnad

21 Eksempel 1 Egenkapital % Ekstern finans (f.eks. lån) Enova tilskudd % Andre off. tilskudd (NFR, SND,..) Netto finanskostnad Kommentar: 1. Kun forprosjektarbeid 2. Energimål mangler 3. Enovas delfinansiering over 40%

22 Eksempel 2 Forberedelser og planlegging % Gjennomførbarhetsstudie/ alternativanalyse % Bygninger, maskiner og utstyr % Tomtekostnader og nettkostnader Tilslutningskostnader til fjernvarmenett Byggteknisk arbeid og oppfølging Rydde-, rivnings- og anleggskostnader Oppstarts- og opplæringskostnader ,5 % Informasjonsspredning ,5% Prosjektoppfølging ,5% Finanskostnad og byggelånsrente Andre kostnader ,5% Sum investeringskostnad

23 Eksempel 2 Søknad Andel Egenkapital % Ekstern finans (f.eks. lån) Enova tilskudd % Andre off. tilskudd (NFR, SND,..)

24 Eksempel 2 Søknad Andel Egenkapital % Ekstern finans (f.eks. lån) Enova tilskudd % Andre off. tilskudd (NFR, SND,..) Kommentar: 1. 4,6 GWh i årlig energiresultat 2. Støttenivået: 3,8 kwh/støttekrone 3. Internrenten?? 4. Medfinansieringen

25 Eksempel 3 Forberedelser og planlegging % Gjennomførbarhetsstudie/ alternativanalyse % Bygninger, maskiner og utstyr % Tomtekostnader og nettkostnader Tilslutningskostnader til fjernvarmenett % Byggteknisk arbeid og oppfølging Rydde-, rivnings- og anleggskostnader % Oppstarts- og opplæringskostnader % Informasjonsspredning % Prosjektoppfølging % Finanskostnad og byggelånsrente Andre kostnader Sum investeringskostnad

26 Eksempel 3 Søknad Andel Egenkapital % Ekstern finans (f.eks. lån) Enova tilskudd % Andre off. tilskudd (NFR, SND,..)

27 Eksempel 3 Søknad Andel Egenkapital % Ekstern finans (f.eks. lån) Enova tilskudd % Andre off. tilskudd (NFR, SND,..) Kommentar: 1. Betydelig medfinansiering 2. Støtteandel: 5,5 kwh/støttekrone 3. God forankring i ledelsen

28 Status for området

29 Antall prosjekter bygg , 3131 bygg

30 Areal (mill m2) Energimål 259 GWh Energimål 539 GWh

31 Prosjekter som er avsluttet i 2004 Mindre byggeiere Større byggeiere SUM Prosjekt Bygg Energimål Energiresultat ,3 9, ,5 67, ,8 76,56

32 Støtte pr kwh spart kwh/kr , , ,80

33 Typiske spørsmål støttenivå ved reduksjon 5 kwh/støttekrone konvertering til ny fornybar energikilde? fjernvarmetilknytning? prosjektleder navn/erfaring/kompetanse! forankring hos byggeier! indirekte energiresultat?

34 Nye prosjekter i 2004 Rogaland fylkeskommune Aker Verdal Hafslund Nett IFE/NILU og FFI Norlandia Mantena AS Aspelin-Ramm Trondheim Havn Tine Vest NRK Marienlyst Bærum kommune Choice Hotels OBOS TOBB Plasus Hasle torg Sinsen torg Ullevål Universitetssykehus ICA Norge Forsvarsbygg AMFI Longyearbyen Svalbard Statnett NSB Eiendom REMA 1000 IBM

35 Rapporter og prosjekter Byggstudien Energistatistikk 2003 Enøk Normtall Enøk lønnsomhet Organisatorpermen Eos program Energimerking av nye boliger Energieffektive løsninger i småhus (NBI anvisning) Fiin gammel aargang (energisparing i verneverdige bygg) Varmeløsninger i bygg og bolig for arkitekter Solceller i arkitekturen Nettsted: Bygningskomponenter for lavenergihus Kommer: Veileder: Veksthus Veileder: Effektiv utebelysning Veileder: Glassfasader

36 Takk for meg!

Morgendagens eiendomsmarked 2005

Morgendagens eiendomsmarked 2005 MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester kompetent - kreativ - komplett Morgendagens eiendomsmarked 2005 Energieffektivitet i bygg Hvilken praktisk nytte har vi av Enovas bygningsnettverk Rådg.

Detaljer

EPC: For godt til å være sant?

EPC: For godt til å være sant? EPC: For godt til å være sant? Energi i bygg 2015, Scandic Lerkendal Utgangspunkt i offentlige formålsbygg og EK planer EPC omfatter planlegging og gjennomføring av energieffektive tiltak i bygninger

Detaljer

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020 Visjon, mål og tiltak Innholdsfortegnelse Energi- og Klimaplan Klæbu kommune INNLEDNING...3 SAMMENDRAG...4 KLIMA OG ENERGISTATUS FOR KLÆBU KOMMUNE...5 1 VISJON...8

Detaljer

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme?

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? Offentlig 978-82-93150-35-0 Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? På oppdrag fra Olje- og energidepartementet april 2013 THEMA Rapport 2013-18 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer:

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Enovas program for energiledelse ett år - respons og utfordringer. Enovakonferansen 2014 Marit Sandbakk, Enova SF

Enovas program for energiledelse ett år - respons og utfordringer. Enovakonferansen 2014 Marit Sandbakk, Enova SF Enovas program for energiledelse ett år - respons og utfordringer Enovakonferansen 2014 Marit Sandbakk, Enova SF Motivasjonen Planen og målet Programmet Effekten Utfordringene Status 2 Motivasjonen 1 Manglende

Detaljer

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen Enova skal inspirere og motivere privat og offentlig virksomhet til å velge energieffektive løsninger. Det vil vi gjøre gjennom å spre kunnskap om mulighetene, og gjennom å støtte velbegrunnede prosjekter

Detaljer

Energieffektivisering i norske bygg. Barrierestudien. En barrierestudie utført av Miljøstiftelsen Bellona og Siemens AS

Energieffektivisering i norske bygg. Barrierestudien. En barrierestudie utført av Miljøstiftelsen Bellona og Siemens AS Energieffektivisering i norske bygg Barrierestudien En barrierestudie utført av Miljøstiftelsen Bellona og Siemens AS s Innhold Kapittel 1 Oppsummering 3 Om rapporten 4 Forord 5 Metode 6 Kapittel 2 Veien

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer

Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015

Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015 Oslo, 18.05.15 Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015 Vi viser til KMDs offentlige høring av forslag til nye energiregler i Teknisk Forskrift. Dette dokumentet beskriver høringsinnspillene

Detaljer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV BYGG

ENERGIEFFEKTIVISERING AV BYGG ENERGIEFFEKTIVISERING AV BYGG EN AMBISIØS OG REALISTISK PLAN MOT 2040 AUGUST 2010 Forsidefoto: Løvåshagen (ByBo AS). Leilighetsprosjekt i Bergen med passivhusstandard. 28 leiligheter på totalt 2240 m²

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

Smarte energieffektive forsvarsbygg

Smarte energieffektive forsvarsbygg Smarte energieffektive forsvarsbygg Senioringeniør Gunnar B Solbjørg Forsvarsbygg Utleie Eiendomstjenester Kvalitet Økonomi Effektiv drift = energiledelse Kvalitet Smart bygg(ing) i Utvikling Arkitekturråd

Detaljer

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd før 1987

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd før 1987 GAMMEL BOLIG bygd før 1987 Energisparing for deg som bor i en gammel bolig Fremtidens energiløsninger gode å leve med GAMMEL ENEBOLIG De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd før 1987

Detaljer

Enovas kommunesatsing Alle kommuner bør ha en energi og klimaplan November 2007

Enovas kommunesatsing Alle kommuner bør ha en energi og klimaplan November 2007 Drivkraft Drivkraft for fremtidsrettede for energiløsninger Enovas kommunesatsing Alle kommuner bør ha en energi og klimaplan November 2007 Mål: Alle kommuner bør ha en langsiktig og bærekraftig strategi

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Hoveddel/tiltaksdel Vedtatt i kommunestyret 20.sept. 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan... 4 3 Gjennomføring...

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

Transnova utlyser støtte til:

Transnova utlyser støtte til: Transnova utlyser støtte til: Prosjekter som fremmer klimaeffektive transportløsninger (P3-1-2013 Åpen utlysning med Miljøteknologi) Transnova utlyser 30 millioner kroner i støtte til prosjekter som skal

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG Til Direktoratet for byggkvalitet Dokumenttype Utredning Dato Juli 2013 ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG I Revisjon 2 Dato 08-07-2013 Utarbeidet av Ferry Smits, Magnus Killingland,

Detaljer

Klimautfordringer og klimaforliket. Hvordan kan vi få optimal energiytelse inn i bygninger ut fra intensjonen i Bygningsenergidirektivet

Klimautfordringer og klimaforliket. Hvordan kan vi få optimal energiytelse inn i bygninger ut fra intensjonen i Bygningsenergidirektivet Klimautfordringer og klimaforliket Hvordan kan vi få optimal energiytelse inn i bygninger ut fra intensjonen i Bygningsenergidirektivet Clarion Hotel Royal Christiania 23.04.08 Rådg. ing. MRIF Erling Weydahl

Detaljer

Bygninger og naturvern: Hva må til?

Bygninger og naturvern: Hva må til? Bygninger og naturvern: Hva må til? Lars Haltbrekken/Torhildur Fjola Kristjansdottir Leder/Energirådgiver Norges Naturvernforbund lh@naturvern.no, tfk@naturvern.no 20. november 2007 Energifrigjøring i

Detaljer

1. Energioppfølgingssystem (EOS)

1. Energioppfølgingssystem (EOS) 1. Energioppfølgingssystem (EOS) Et energioppfølgingssystem (EOS) er et sett enkle rutiner og verktøy som til sammen setter byggeieren i stand til å holde et våkent øye med byggets energibruk. Satt inn

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg. Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS

Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg. Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS Nordisk Energikontroll AS Du fyrer, Vi styrer! Nettsted: www.noen.no Etablert 1996-15 år i 2011! 6 ansatte

Detaljer

Asker kommunes energi- og klimaplan 2013 2030 DEL 2: FAKTAGRUNNLAG

Asker kommunes energi- og klimaplan 2013 2030 DEL 2: FAKTAGRUNNLAG Asker kommunes energi- og klimaplan 2013 2030 DEL 2: FAKTAGRUNNLAG Denne delen av energi- og klimaplanen gir en status på energibruk, klimagassutslipp og klimatilpasning i Asker kommunes virksomhet og

Detaljer

Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene!

Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene! SINTEF Byggforsk TOR HELGE DOKKA, GURO HAUGE, MARIT THYHOLT, MICHAEL KLINSKI OG ANDERS KIRKHUS Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene! Prosjektrapport 40 2009 SINTEF Byggforsk Tor Helge

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Konsekvenser av å innføre fritak for el-avgift for all næringsvirksomhet

Konsekvenser av å innføre fritak for el-avgift for all næringsvirksomhet ØF-notat nr. 10/2003 Konsekvenser av å innføre fritak for el-avgift for all næringsvirksomhet av Ståle Størdal Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og

Detaljer