Eksisterende bygg Ole Aksel Sivertsen Tromsø juni 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksisterende bygg Ole Aksel Sivertsen Tromsø juni 2013"

Transkript

1 Eksisterende bygg Ole Aksel Sivertsen Tromsø juni 2013

2 Målgruppe Byggeiere Leietagere Boligsameier/borettslag. Små, mellomstore og store aktører Rådgivere og andre kompetente aktører kan bistå, men kan ikke stå som søker.

3 Enovas tilbud til eksisterende bygg Ambisiøs rehabilitering Støtte til passivhus og lavenergibygg Innovasjons- og teknologiprosjekter Ny teknologi for framtidens bygg Enkelttiltak i eksisterende bygg Støtte til eksisterende bygg Overgang fra el og fossil energi til fornybar varme Støtte til varmesentraler Kartlegging av bygg og tiltak i kommunene Kartleggingsstøtte

4 Eurospar (D-gruppen) 4

5 Eurospar (D-gruppen) Skal spare 3,7 GWh i året på følgende tiltak: Etablere energioppfølgingssystem (EOS) Lysstyring Utskifting av armaturer til energieffektiv belysning Sentral driftskontroll (SD-anlegg) CO2 anlegg med varme gjenvinning CO2 klar disk med dører og lokk(kuldemøbler). Støtte: 2,6 MNOK 5

6 Energimerking Energiattest Energimerke og oppvarmingsmerke Tiltaksliste Muligheter Tilstandsrapport for egne bygg Benchmarking i egen bygningsmasse Betalingsvilje for energieffektive bygg?

7 Hva støtter Enova i eksisterende bygg? Investeringsstøtte til fysiske tiltak: Tiltak som reduserer energibruken Omlegging til fornybare energikilder (varmesentraler)

8 Utfylling av søknad Legg til alle bygg En søknad kan bestå av tiltak i ett eller flere bygg Søker legger inn navn, adresse, bygningsnummer, byggeår og areal Energibruk for bygget normeres

9 Utfylling av søknad Legg tiltak til byggene Predefinerte tiltak: For å få beregnet støtte må søker legger inn: Mengde av tiltak som skal gjennomføres Egendefinerte tiltak: For å få beregnet støtte må søker legger inn Besparelse for tiltaket Kostnader Levetid. 9

10 Utfylling av søknad Legg tiltak til byggene 10

11 Konkurranse om støtten Prosjekter med minst støttebehov prioriteres Lønnsomme tiltak kr/kwh Ulønnsomme tiltak Avkastningskrav 11

12 Konkurranse om støtten Prosjekter med minst støttebehov prioriteres 2 kr/kwh 1,5 1 0, Grønn: <0,85 kr/kwh. Støttenivået som Enova normalt støtter Gul: 0,85-1,25 kr/kwh. Støttenivået er noe høyt, men det er mulig å oppnå støtte Rød: > 1,25 kr/kwh. Støttenivået er høyere enn hva Enova normalt støtter. 12

13 Eksisterende bygg Ole Aksel Sivertsen Tromsø juni 2013

14 Konkurranse om støtten Søker kan bedre sannsynligheten til å oppnå støtte ved å: 1. Legge til flere og mer lønnsomme tiltak, også tiltak som er så lønnsomme at de ikke støttes! 2. Fjerne tiltak som er veldig ulønnsomme 3. Redusere avkastningskravet Konkurransen gjelder ikke predefinerte konverteringstiltak ( varmesentraler )

15 Eksisterende bygg Ole Aksel Sivertsen Tromsø juni 2013

16 Eksisterende bygg Ole Aksel Sivertsen Tromsø juni 2013

17 Eksisterende bygg Ole Aksel Sivertsen Tromsø juni 2013

18 Eksisterende bygg Ole Aksel Sivertsen Tromsø juni 2013

19 Søknadsbehandling og søknadsfrister Søknadsfrister: 15. i hver måned unntatt 15. juli. Samlet vurdering av alle innstilte saker 1 gang hver måned (ca. 3 uker etter søknadsfrist) Søknadene opp mot budsjett og konkurranse søknadene imellom (kr/kwh) Søknader med egendefinerte tiltak krever faglig vurdering Vurdere om tiltaket er et tiltak som Enova bør eller kan støtte Vurdere energimål, kostnad, om tiltaket er lovpålagt etc.

20 Programkriterier Søknader med energireduksjonstiltak: minst 15 % energibesparelse. Ingen nedre grense på energibesparelse Søknader med energimål mindre enn kwh/år kan kun bestå av predefinerte tiltak. Minimum 65% resultatoppnåelse på reduksjonstiltak Maks 3 år prosjektperiode Man må søke før man investerer

21 Søknads- og prosjektgjennomføring Anbefaler porteføljesøknader Øker fleksibiliteten i prosjektgjennomføringen Del opp i flere søknader hvis det er bedre for å "komme i gang". Søk på det som er "klart" og send ny søknad etter hvert som flere bygg er kartlagt. Enkelt å rapportere Rapporterer mengde gjennomførte tiltak Fungerer som utbetalingsanmodning 2-4 ganger pr år Støtte og kwh genereres automatisk Reelle kostnader rapporteres underveis og i sluttrapport

22 Eksisterende bygg oppsummert! Risikoavlastning Støtten følger tiltakene Fleksibilitet underveis Minimum 5 % avkastning Støtten er beregnet ut fra avkastning = 5 % Ikke støtteberettigede tiltak har avkastning > 5 % Oversikt over fornuftige tiltak Listen over predefinerte tiltak et godt utgangspunkt for et godt prosjekt Synliggjør lønnsomme og ulønnsomme tiltak POB2012: økonomisk lønnsomt potensial på 25 % reduksjon Stimulerer til ønsket markedsendring ved å identifisere lønnsomme tiltak på tiltaks- og byggnivå Et godt prosjekt for søker er et godt prosjekt for Enova! Høyere energiutbytte per støttekrone bidrar til høyere avkastning Et godt prosjekt inneholder både lønnsomme og ulønnsomme tiltak Kontraktsfestet energimål er summen av lønnsomme og ulønnsomme tiltak 22

23 For kontakt: 23