Energieffektivisering eksisterende bygg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energieffektivisering eksisterende bygg"

Transkript

1 Energieffektivisering eksisterende bygg - en viktig del av energiledelse

2 Innhold i denne delen: Energiledelse og energieffektivisering Energimerking Energieffektiv drift av bygg Energitiltak il Identifisering Gjennomføring Økonomi Varmeforsyning Eksempler og erfaringer

3

4 Hvorfor skjer det ikke mer? Mangel på kunnskap og engasjement Mangel på tid Mangel på finansiering Organisering eie/leie, drift/investering Usikkerhet om fremtidige energipriser gp Andre barrierer?

5 Begynn i riktig ende systematiser!

6 Eiendomsforvaltning i med energifokus Kilde: KS Veileder: Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold

7 Energieffektivisering i i en viktig del av energiledelse utarbeiding av politikk planlegging av tiltak gjennomføring av tiltak kontroll av resultater utarbeiding av ny politikk på grunnlag av resultatene t

8 Energimerket energikarakter kt oppvarmingskarakter Det er bygningen som merkes og ikke brukeren

9 En god oversikt over kommunale bygg kan brukes i lokale energiutredninger og energiog klimaplaner Energimerking Energikarakter Oppvarmingskarakter Kommunale bygg gjennomført Faktisk k energiforbruk [kwh/m 2 ] Enøk normtall [kwh/m 2 ] Energivurdering Kommentar energivurdering gjennomført Energimål innen 2014 Ungdomskolen dd.mm.yyyy D Rødt dd.mm.yyyy Sykehjemmet Ikke gjennomført Mangler Ikke oversikt 278gjennomført Rådhuset dd.mm.yyyy E Lysegrønn dd.mm.yyyy Ok Dårlig virkningsgrad oljekjel Lysegrønn C Gjennomføre energimerking og energivurdering, få oversikt over faktisk energibruk Redusert faktisk energibruk til 200 kwh/m 2 Sykehuset.

10 Eksempel sykehjem To etasjer Oppvarmet areal på 2400 m 2 Isolasjonsstandard som på tallet. Oljekjel Vannbåren varme Energibruk 476 kwh/m 2 Årlige energiutgifter på kr

11 Eksempel sykehjem

12 Inntrykk fra energimerking Fokuset på energi øker Kundene opptatt av å få et godt merke Befaringen kan avdekke feil og mangler Tiltakslisten senker terskelen for enøk-tiltak

13 Fra mål til realitet Mål/ beslutning Eiendomsforvaltning med energifokus Kartlegging av bygningsmassen Energi- og vedlikeholds -vurdering Driftsfase Prosjekt- gjennomføring Energiog klimaplan Eget vedtak? Forbruk Areal Energityp e osv Utvalgte bygg Alle bygg? Modell? EPC/egen regi/annet? Evaluering av måloppnåelse Oppbygging og vedlikehold av kompetanse Liste over investeringstiltak Finansiering? Enovas program Kartleggingsstøtte Enovas program Investeringsstøtte Energimerking??

14 Mål/beslutning Forankring Kommuneplan Energi- og klimaplan Økonomiplan Energiledelse Eget vedtak? Kartlegging Analyser Gjennomføring

15 Kartlegging g Kartlegging av bygningsmassen Byggoversikt status, bruk, planer Areal oppvarmet Energiforbruk el, olje, fjernvarme Prioritering (normtall?)

16 Normalt forbruk

17 Kartlegging av bygningsmassen Enova støtter Programmet består av to delprogram Kartleggingsstøtte energieffektiviserings- og konverteringstiltak i kommunale bygg og anlegg Kartleggingsstøtte varme og infrastruktur Støttebeløp For hvert delprogram: - Maks. 50 % av prosjektkostnadene - Maks kr

18 Energi- og vedlikeholdsvurdering Identifisering av tiltak Analyse av hvert bygg Helhetlig tilnærming Varmeforsyning Ventilasjon Belysning Bygningskropp Bruk og utstyr Vedlikeholdsplan Del av samlet og koordinert plan

19 3 tidshorisonter for et bygg 1. Løpende energifokus Oppfølging av drift Enkle tiltak innenfor driftsbudsjett d tt Tenke energieffektivitet ved innkjøp Mellomstore, lønnsomme tiltak forankret i energieffektiviseringsplan/budsjett 2. Mindre rehabilitering Energi- og vedlikeholdsvurdering Oppgradering av utdaterte enkeltanlegg, f. eks ventilasjonsaggregat til optimal standard når dette likevel skal byttes 3. Full rehabilitering Mulighet til å nærme seg passivhusstandard siden alle steiner skal snus

20 Prosjektgjennomføring

21 Energitiltak med sparegaranti (EPC) Energibruk før tiltak Gevinsten betaler tiltakene Energibruk etter tiltak Kontraktsperiode = inntjeningstid År

22 Fra mål til realitet Mål/ beslutning Prosjektgjennomføring Kartlegging av bygningsmassen Energi- og vedlikeholds -vurdering Eiendoms- forvaltning med energifokus Driftsfase Sparefinansieringskontrakt Verktøy utarbeidet av KS

23 Fordeler ved ulike modeller Prosjektgjennomføring Tradisjonell gjennomføring All besparelse tilfaller ll byggeier Velprøvd modell Større valgfrihet? EPC Lavere risiko ik for byggeier Betaler investering over drift En kontrakt med en ansvarlig Bistand til drift, opplæring og utdanning er en del av prosjektet t

24 Prosjektgjennomføring Investeringsstøtte fra Enova Predefinerte tiltak Minimum kwh / 10 % Krav om energioppfølgingssystem g g (EOS) Konkurrerer på kr/kwh Søknadsfrister: 15. januar, 15. april, 15. juli og 15. oktober

25 Driftsfase Energieffektiv drift Energiledelse EOS SD anlegg Motivasjon/informasjon til brukere Styring av installasjoner Tilbakemelding fra ledelse til bruker/operatør

26 Energioppfølging (EOS) ET-kurve Rapporter Avdekking av feil Gjennomføring av mindre tiltak Tilbakemeldinger Revisjon

27 Botne skole har spart kwh 28

28 Tiltak med høyere investering Ventilasjon Gjenvinning Bedre styring Behovsstyring ved rehabilitering Varmeanlegg Regulering Forberede på lavtemperatur Behovsstyring ved rehabilitering Belysning Styring Skifte lyskilde/armatur

29 Tiltak med høyere investering Bygningskropp Isolering Vinduer Tetting Alle investeringer bør bidra til at bygget Alle investeringer bør bidra til at bygget nærmer seg passivhusstandard

30 Hareid kommune 10 prosent redusert energibruk Flere små tiltak - holdningsarbeid og kontroll over energiforbruk Spart 1 2 millioner kroner i Spart 1,2 millioner kroner i løpet av tre år

31 Klepp kommune 30 prosent reduksjon Datastyrt strømforbruk Investering inntjent etter to år Fremdeles mer potensial: - etterisolering av bygg - nye vinduer - tetting

32 Øvre Eiker kommune Redusert energibruken i egne bygg med 25 % på tre år Energireduksjon på 3,5 GWh i kommunal bygningsmasse Besparelse på 2,3 millioner kroner i året Enovastøtte Nytt mål: Redusere forbruket med ytterligere 15 % innen 2018.

33 Kristiansand kommune 60 kommunale bygg 20% reduksjon i energibruk Web-basert EOS Styring av anlegg

34 Økonomi Fokus på merkostnad Koordinering med vedlikehold og lovpålagte oppgaver Lønnsomhetskriterier: nedbetalingstid levetid Støtteordninger

35 Myhrerenga borettslag Rehabilitering til passivhusstandard Energibruk reduseres fra 275 kwh/m 2 til 80 kwh/m 2 Bedre inneklima Økt salgsverdi Merkostnad: 1310 kr/m 2 Lavere husleie enn ved normal rehabilitering Svært gode erfaringer Informasjon til beboere avgjørende

36 Noen verktøy Veileder KS: Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold EPC: veileder og maler KS (blir NS) Enova: Søknadssenter Veiledere Kalkulatorer Eksempler Enova Svarer: ring 08049

37 Minner om Energimerkerapport Tilstandsvurdering Erfaring fra drift Enøk-analyse Enova søknad Enova søknad Tiltakspakkesøknad

38 Erfaringer Fordel å se på investering og drift samlet Energioppfølging krever løpende fokus Koordinering med lovpålagte oppgaver er nyttig Planlegg l ut fra egne forutsetninger t Engasjerte personer får til mye slipp dem til! Hvilke erfaringer har dere?

39 Oppsummering Mål: Eiendomsforvaltning med energifokus Lag en samlet plan revider jevnlig Koordiner vedlikehold e d og energitiltak Passivhus standard d som visjon

Støtte til eksisterende bygg

Støtte til eksisterende bygg Støtte til eksisterende bygg Kristiansand 17.april 2013 Jan Peter Amundal Enovas tilbud til eksisterende bygg Eksisterende bygg Kartleggingsstøtte Ambisiøs rehabilitering Passivhus Lavenergibygg Varmesentraler

Detaljer

Energy Performance Contracting (EPC)

Energy Performance Contracting (EPC) Energy Performance Contracting (EPC) Hvordan komme i gang? Og hvordan gjennomføre? Terje Helgesen Prinsipp avtalens utforming (NEE-modell) - Sparefinansiering: tilpasses kunden og kundens situasjon / behov

Detaljer

Eksisterende bygg Ole Aksel Sivertsen Tromsø juni 2013

Eksisterende bygg Ole Aksel Sivertsen Tromsø juni 2013 Eksisterende bygg Ole Aksel Sivertsen Tromsø juni 2013 Målgruppe Byggeiere Leietagere Boligsameier/borettslag. Små, mellomstore og store aktører Rådgivere og andre kompetente aktører kan bistå, men kan

Detaljer

Energiledelse - samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon

Energiledelse - samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon Energiledelse - samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon Innhold Energiledelse Hva er det, og hvorfor bør det etableres Norsk Standard 16001 Energiledelsessystemer Energioppfølging (EOS)-

Detaljer

Kommunenes klima- og energiplaner i Vestfold pr 13 08 2012

Kommunenes klima- og energiplaner i Vestfold pr 13 08 2012 Handlingsprogram / tiltaksdel Kommunens egen virksomhet Stasjonær energibruk kommunens egne bygg Sammenfatning av vedtatte klima- og energiplaner Sammenfattet av Jon Østgård og Bjørn Aschjem 13 08 12 Gruppering

Detaljer

Eksisterende bygg. Bergen, 1. oktober - Ole Aksel Sivertsen

Eksisterende bygg. Bergen, 1. oktober - Ole Aksel Sivertsen Eksisterende bygg Bergen, 1. oktober - Ole Aksel Sivertsen Nybyggmarkedet øker forspranget Energieffektive bygg etterspørres i større grad enn før Eksisterende bygg er også fremtidens bygg Enovas tilbud

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106 Formannskapet 11.06.2013 13/44 Kommunestyret 21.06.2013

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106 Formannskapet 11.06.2013 13/44 Kommunestyret 21.06.2013 Engerdal kommune Saksmappe: 2009/940-3824/2013 Saksbehandler: Markus Pettersen Arkivkode: 614/S02 Saksframlegg Energisparekontrakt (EPC) for kommunale bygg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106

Detaljer

Energiutredning for Andebu 2011

Energiutredning for Andebu 2011 Energiutredning for Andebu 2011 Lokal energiutredning: En utredning nettselskapet er pålagt å utarbeide. -Stasjonært energiforbruk (GWh) -Nett-situasjonen, kapasiteter -Lokale energiressurser -Alternative

Detaljer

IFE/KR/F-2012/079. Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier

IFE/KR/F-2012/079. Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier IFE/KR/F-2012/079 Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier i Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 BAKGRUNN... 1 2.1 DEFINISJON AV ENERGIEFFEKTIVISERING OG POTENSIALER... 1 2.2 AVGRENSINGER...

Detaljer

Veileder Energiledelse i Industrien

Veileder Energiledelse i Industrien Veileder Energiledelse i Industrien Vi vet du vil med energiledelse kan du få det til: Ta grep om energibruken Energiledelse kan etableres den ambisiøse veien gjennom å følge internasjonal standard (NS

Detaljer

Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag

Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag 1 Forord Hensikten med denne brosjyren er å gi styrer i norske boligselskap innblikk i hvordan

Detaljer

Energistrategi Drammen Eiendom KF, august 2009

Energistrategi Drammen Eiendom KF, august 2009 Energistrategi Drammen Eiendom KF, august 2009 Det intelligente bygg - Minimal energibruk der vi trenger det og når vi trenger det - Drammen Eiendom KF BAKGRUNN Drammen Kommune har som visjon; Miljø- og

Detaljer

Hvordan de fikk det til i

Hvordan de fikk det til i Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Hvordan de fikk det til i Nedre Silkestrå Borettslag Innhold Forord 2 1. Energisparekontrakter med garanti (EPC): Hva og hvorfor? 4 2. I hvilke

Detaljer

Opplæring av EPC-fasilitatorer. www.eesi2020.eu

Opplæring av EPC-fasilitatorer. www.eesi2020.eu Opplæring av EPC-fasilitatorer AGENDA 1. Mål for opplæringen av fasilitatorer 2. Første skritt mot et EPC-prosjekt Hva EPC er Hva EPC ikke er 3. Identifikasjon av mulige EPC-prosjekter 4. Eksempel på et

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Holmestrand kommune

Lokal energiutredning 2011 Holmestrand kommune Lokal energiutredning 2011 Holmestrand kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Med bakgrunn

Detaljer

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1 Vestby kommune Rapport Follo Distriktsrevisjon 2006 Mars 2006 Follo distriktsrevisjon Side 1 INNHOLD 1 SAMMENDRAG 3 2 BAKGRUNN 3 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 AVGRENSING 5 4 REVISJONSKRITERIER 5 5 METODE

Detaljer

Morgendagens eiendomsmarked 2005

Morgendagens eiendomsmarked 2005 MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester kompetent - kreativ - komplett Morgendagens eiendomsmarked 2005 Energieffektivitet i bygg Hvilken praktisk nytte har vi av Enovas bygningsnettverk Rådg.

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Drangedal everk Gudbrandsveien 28 3750 Drangedal INNHOLD Energiutredning Drangedal 2011 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Innledning... 4 3 Om kommunen... 5 3.1 GENERELT...

Detaljer

Energieffektivisering- og konverteringsplan for Lardal kommune

Energieffektivisering- og konverteringsplan for Lardal kommune 2012 Energieffektivisering- og konverteringsplan for Lardal kommune Oppdragsgiver: Lardal kommune Utført av: Emma J. Otervik Kontrollert av: Carl Otto Rasmussen Dato: 21.06.2012 Prosjektnr: 3966 1 Innhold

Detaljer

basalerapporten 2. Halvår 2012

basalerapporten 2. Halvår 2012 basalerapporten 2. Halvår 2012 TEMA: ENERGIØKONOMISERING OG Miljø leder INNHOLD Hilmar Auran Adm. direktør Innledningsvis vil jeg kort nytte anledningen til å introdusere meg som ny Administrerende direktør

Detaljer

Enovas byggstatistikk 2007

Enovas byggstatistikk 2007 Enovas byggstatistikk 2007 enova rapport 2008:3 Drivkraft for fremtidsrettede energiløsninger Enovas programkoordinatorer er engasjerte av Enova for å forvalte Enovas programmer og utføre andre avtalte

Detaljer

Møte med energi- og klimarådgivere Mölndals kommun, Sverige

Møte med energi- og klimarådgivere Mölndals kommun, Sverige Møte med energi- og klimarådgivere Mölndals kommun, Sverige Evy Aspheim, Senior kommunikasjonsrådgiver, Enova Oslo 30. mai 2013 Enovas formål Fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon

Detaljer

Byremo videregående skole

Byremo videregående skole Energi og effektanalyse for: Byremo videregående skole Bygg Byggeier Bygg navn Sted Vest-Agder Fylkeskommune Byremo videregående skole Byremo Rådgiver Utførende rådgiver: Utarbeidet av Nettkonsult AS Adresse

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Vedlegg til rapporten `Forstudie om energileveranse til Modumheimen`

Vedlegg til rapporten `Forstudie om energileveranse til Modumheimen` Vedlegg til rapporten `Forstudie om energileveranse til Modumheimen` Bakgrunn: Rapporten Forstudie om energileveranse til Modumheimen ble behandlet i byggekomiteens møte den 29.09.2014. Under behandlingen

Detaljer

Energi-analyse. O verhalla helsesenter. Enøk-analyse. Konvertering til vannbåren varme. Alternativ varmeforsyning. Finansiering.

Energi-analyse. O verhalla helsesenter. Enøk-analyse. Konvertering til vannbåren varme. Alternativ varmeforsyning. Finansiering. Energi-analyse O verhalla helsesenter Enøk-analyse Konvertering til vannbåren varme Alternativ varmeforsyning Finansiering En rapport fra Andr^r^ C]v^r r^iri ^.^ 2008 Anders Overrein AS TITTEL TEKNISK

Detaljer

Rådmannens innstilling: Saksbehandler: bygg teknisk ansvarlig, Arne Trøhaugen. EPC - prosjekt - Vurderte ENØK tiltak. Hjemmel: Side 1 av 10

Rådmannens innstilling: Saksbehandler: bygg teknisk ansvarlig, Arne Trøhaugen. EPC - prosjekt - Vurderte ENØK tiltak. Hjemmel: Side 1 av 10 Arkivsaksnr.: 14/87-5 Arkivnr.: S02 Saksbehandler: bygg teknisk ansvarlig, Arne Trøhaugen EPC - prosjekt - Vurderte ENØK tiltak Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Alternativ 1: Grunnpakke vedtas gjennomført

Detaljer

Grønne etablissementer I Danmark Gunnar B Solbjørg

Grønne etablissementer I Danmark Gunnar B Solbjørg Energiledelse I Forsvaret Fase II 2012-2017 Grønne etablissementer I Danmark Gunnar B Solbjørg Det skjer store klimaendringer Hvor lenge kan vi holde på med dagens praksis? Forsvaret har et samfunnsansvar

Detaljer