Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter"

Transkript

1 Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter Energieffektivisering realitetene, mulighetene og truslene Energi Norge, 26.august 2010 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter EUs Klimahandlingspakke Norsk politikk og rammer for energieffektivisering Nye energikrav i byggeforskriftene Energimerking av bygg (energivurdering av tekniske anlegg) Støtteordninger Markedsmuligheter relatert til rammebetingelsene 1

2 Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter EUs Klimahandlingspakke Norsk politikk og rammer for energieffektivisering Nye energikrav i byggeforskriftene Energimerking av bygg (energivurdering av tekniske anlegg) Støtteordninger Markedsmuligheter relatert til rammebetingelsene EUs klima- og energihandlingspakke Klimapakken EU % fornybar energibruk -Fornybardirektivet 20 % reduserte klimagassutslipp -CO2-direktivet -Kvotehandelsdirektivet 20 % energieffektivisering -Handlingsplan (2006) -Økodesigndirektivet -Kogenereringsdirektivet -Energimerkedirektivet -Bygningsenergidirektivet -Energitjenestedirektivet 2

3 Energitjenestedirektivet Omfatter sektorer uten kvoteplikt Indikativ målsetning om 9 % energieffektivisering innen 2016 Krav til utforming av handlingsplan for energieffektivisering i 2007, 2011 og 2014 Bygningsenergidirektivet Beregningsmetodikk for bygningers energiytelse Minstekrav til energieffektivitet for nye bygninger og rehabiliteringer Energiattest for bygninger Inspeksjonsordning for tekniske anlegg 3

4 Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter EUs Klimahandlingspakke Norsk politikk og rammer for energieffektivisering Nye energikrav i byggeforskriftene Energimerking av bygg (energivurdering av tekniske anlegg) Støtteordninger Markedsmuligheter relatert til rammebetingelsene Regjeringens plan for energibruk i bygg Det er et mål for Regjeringen at folk i framtida ikke skal være ensidig avhengig av strøm til oppvarming. Det skal utarbeides nye byggforskrifter som gjør lavenergiboliger til standard. Det er et mål for Regjeringen at folk i framtida ikke skal være ensidig avhengig av strøm til oppvarming. Regjeringen vil lage en handlingsplan for energieffektivisering i bygg, med mål om å redusere samlet energibruk vesentlig i byggsektoren innen

5 Klimaforliket Satsing på energieffektive bygg gjennom Enova Utfasing av oljefyring gjennom Enova Utforme handlingsplan for overgang fra fossile til fornybare energikilder til oppvarming Sikre bedret bygningsstandard i TEK Trappe opp lavenergiprogrammet Innføres nye og strengere regler om kontroll og tilsyn i byggesaker Gode enøk-ordninger for bedrifter og husholdninger Fleksible energisystemer til oppvarming i offentlige bygg tilbud om energisjekk av boligbygg Norge har implementert bygningsenergidirektivet f.o.m juli 2010 Beregningsmetodikk NS 3031 Minstekrav til energieffektivitet TEK10 Energiattest for bygninger - EMS Inspeksjonsordning for tekniske anlegg 5

6 Politiske verktøy for å utløse energieffektivisering Mål om energieffektivitet Regulatoriske virkemidler Informasjon Kompetansehevning Økonomiske virkemidler Avgifter Søknadsbaserte Støttemekanismer Rettighetsbaserte støttemekanismer Direkte støtte Skatteinsentiver Hvite sertifikater Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter EUs Klimahandlingspakke Norsk politikk og rammer for energieffektivisering Nye energikrav i byggeforskriftene Energimerking av bygg (energivurdering av tekniske anlegg) Støtteordninger Markedsmuligheter relatert til rammebetingelsene 6

7 Krav til energieffektivitet Nye bygg og rehabiliteringer skal redusere energibehovet med 30 % i forhold til TEK97 Økt isolasjonstykkelse Bedre lufttetthet Minimering av kuldebroer Redusert glassareal Høy varmegjenvinning Krav til energibehov i byggeforskriftene 7

8 Krav til energiforsyning Ikke tillatt med oljekjel til grunnlast Bygning over 500 m² skal dekke 60 % av varmebehov med alternativer til elektrisitet og fossile brensler Bygning under 500 m² skal dekke 40 % av varmebehov med alternativer til elektrisitet og fossile brensler Unntak «dersom det dokumenteres at naturforhold gjør det praktisk umulig å tilfredsstille kravet» Unntak for bolig hvis det ikke er lønnsomt TEK-paradokset Tilfredsstiller TEK Tilfredsstiller ikke TEK 30 kwh bio 50 kwh strøm 45 kwh strøm 8

9 Krav til fjernvarme Krav til tilrettelegging for bruk av fjernvarme dersom det foreligger tilknytningsplikt Kommunen kan gi unntak fra tilknytningsplikten basert på miljømessige og økonomiske forhold Aktuelle tilfeller er der bygninger bygges etter passivhusstandard eller benytter lokal fornybar energiproduksjon/bioenergi Fritak for fjernvarme i passivboliger Kilde: Teknisk ukeblad og OBOS 9

10 Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter EUs Klimahandlingspakke Norsk politikk og rammer for energieffektivisering Nye energikrav i byggeforskriftene Energimerking av bygg (energivurdering av tekniske anlegg) Støtteordninger Markedsmuligheter relatert til rammebetingelsene Energimerking av bygg Hvilket merke vil du ha? Bruksareal: 150 m² Oppvarming: Pellets (50 øre/kwh) Bruksareal: 150 m² Oppvarming: Strøm (80 øre/kwh) G A Årlig merkostnad: NOK ,- 10

11 Obligatorisk energimerking fra 1.juli 2010 Ulike systemgrenser i TEK og energimerkeordningen Netto energibehov i kwh/m2 (TEK10) Levert energibehov i kwh/m2 (Energimerkeordningen) Lys Kjøling Apparater Varme Egenprodusert energi Virkningsgrad varmesystem Elektrisitet Olje Gass Bio Fjernvarme 11

12 Karakterskala i energimerkeordingen Kilde: NVE Virkningsgrad i varmesystem kan gi store utslag B D Varmepumpe Biokjel Netto varmebehov (kwh/m²) 84,1 84,1 Systemvirkningsgrad 2,22 0,73 Levert energi til varmeformål (kwh/m²) 37,9 115,2 Elspesifikt forbruk Levert energi (kwh/m²) 84,9 162,2 12

13 Grunnlag for fargekarakter i energimerkeordningen Kilde: NVE 8/27/2010 Slide 25 Energivurdering av tekniske anlegg Energivurdering av klimaanlegg Energivurdering av kjelanlegg Engangsvurdering av varmeanlegg Kilde: NVE 13

14 Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter EUs Klimahandlingspakke Norsk politikk og rammer for energieffektivisering Nye energikrav i byggeforskriftene Energimerking av bygg (energivurdering av tekniske anlegg) Støtteordninger Markedsmuligheter relatert til rammebetingelsene Bruk av hvite sertifikater i Europa Hvite sertifikater Planlagt etablering 14

15 Husbanken Tilskudd til tilstandsvurdering av borettslag for å redegjøre for de viktigste funksjonelle, miljømessige og tekniske forholdene, samt behov for utbedringer og endringer i årene som kommer Lån og tilskudd til realisering av lavenergiprosjekter Enovas støtteprogram Husholdninger (pellets, varmepumpe, styringssystem og solfanger) Forprosjektstøtte til redusert energibruk i nye bygg og omfattende rehabilitering (opptil NOK ,-) Investeringsstøtte til nye bygg og omfattende rehabilitering Investeringsstøtte til eksisterende bygg og utomhusanlegg Energimål minimum 100 MWh/år Støtten skal være utløsende Støttenivå er mellom 0,2 og 0,5 (kr/kwh redusert energibruk) 15

16 Støttenivå Passivhus Nye boliger og barnehager: 450 NOK/m2 Nye yrkesbygg: 350 NOK/m2 Rehabilitering av boliger og barnehager: 700 NOK/m2 Rehabilitering av yrkesbygg: 550 NOK/m2 Lavenergihus Nye boliger og barnehager: 300 NOK/m2 Nye yrkesbygg: 150 NOK/m2 Rehabilitering av boliger og barnehager: 600 NOK/m2 Rehabilitering av yrkesbygg: 450 NOK/m2 Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter EUs Klimahandlingspakke Norsk politikk og rammer for energieffektivisering Nye energikrav i byggeforskriftene Energimerking av bygg (energivurdering av tekniske anlegg) Støtteordninger Markedsmuligheter relatert til rammebetingelsene 16

17 Hvordan energieffektivisere bygg Velg energikilde Reguler forbruket Utnytt solvarme Hovedfokus i politiske rammer Effektiviser elforbruket Reduser varmetapet Hvilke markedsområder blir påvirket av rammebetingelsene? Energikrav i TEK Energimerking av bygg Støtteordninger Energirådgivning Energiomlegging Lavere energibehov i nybygg og rehabilitering (kwh/m²) Materialvalg Isolasjonstykkelse Energieffektive dører og vinduer Lufttetthet Mer effektiv forvaltning av energi Belysningsløsninger Ventilasjon, kjøling Varme Styring, regulering, automatisering 17

18 Hvor ligger markedsmulighetene i offentlige rammer? Energirådgivning Klimaskjerm Belysningsløsninger Ventilasjon/kjøling Varmeløsninger Fjernvarme Måling, styring og automatisering TEK EMS Energivurdering Støtteordninger Energieffektivisering har et enormt økonomisk potensial. Økt fokus og kunnskap skaper de største markedsmulighetene. 18

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Markedet for energieffektivisering

Markedet for energieffektivisering dd Markedet for energieffektivisering En analyse av markedets organisering og utvikling, samt en drøfting av strategiske tilpasningsmuligheter for elektrobransjen. 5.mars 2015 Sammendrag Introduksjon

Detaljer

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2 BINGEPLASS UTVIKLING AS, STATSSKOG SF, KONGSBERG TRANSPORT AS OG ANS GOMSRUDVEIEN BINGEPLASS ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERORDNET ENERGIUTREDNING INNHOLD

Detaljer

Energieffektivisering med sosial profil

Energieffektivisering med sosial profil Energieffektivisering med sosial profil Seminar om energieffektivisering i eksisterende bygg Stortinget, 18. november 2011 Tore Strandskog, Norsk Teknologi Valg av tilnærming Klima- og energimål i EU (20-20-20

Detaljer

Høringsnotat: Reduserte klimagassutslipp. Nye krav til energiforsyning i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. 17.

Høringsnotat: Reduserte klimagassutslipp. Nye krav til energiforsyning i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. 17. Høringsnotat: Reduserte klimagassutslipp. Nye krav til energiforsyning i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 17. juli 2009 Høringsfrist: 15. oktober 2009 1 Reduserte klimagassutslipp. Nye krav

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

Bygninger og naturvern: Hva må til?

Bygninger og naturvern: Hva må til? Bygninger og naturvern: Hva må til? Lars Haltbrekken/Torhildur Fjola Kristjansdottir Leder/Energirådgiver Norges Naturvernforbund lh@naturvern.no, tfk@naturvern.no 20. november 2007 Energifrigjøring i

Detaljer

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG Til Direktoratet for byggkvalitet Dokumenttype Utredning Dato Juli 2013 ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG I Revisjon 2 Dato 08-07-2013 Utarbeidet av Ferry Smits, Magnus Killingland,

Detaljer

ROT-fradrag -snart også en norsk realitet?

ROT-fradrag -snart også en norsk realitet? ROT-fradrag -snart også en norsk realitet? Fagtreff for brønnborerbransjen i MEF/NBF 28.februar 2014 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Norge var tidligere sett på som en energieffektiv nasjon I 2004 ble

Detaljer

Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger

Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger Oslo, 14.10.2009 Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger Norges Naturvernforbund viser til høringsbrev

Detaljer

Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene!

Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene! SINTEF Byggforsk TOR HELGE DOKKA, GURO HAUGE, MARIT THYHOLT, MICHAEL KLINSKI OG ANDERS KIRKHUS Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene! Prosjektrapport 40 2009 SINTEF Byggforsk Tor Helge

Detaljer

Analyse av mulig utvikling av fremtidig energiforbruk og varmesystemer i bygninger

Analyse av mulig utvikling av fremtidig energiforbruk og varmesystemer i bygninger Analyse av mulig utvikling av fremtidig energiforbruk og varmesystemer i bygninger Thomas Sand Hareide Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Biveileder(e):

Detaljer

Siste utvikling innen biorelaterte fyringsoljer

Siste utvikling innen biorelaterte fyringsoljer Siste utvikling innen biorelaterte fyringsoljer Inger-Lise M. Nøstvik, NP Fremo Stavern, 17. juni 2010 Bransjens holdning Bransjen erkjenner at klimaproblemet er den største miljøutfordringen verden står

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Kommunenes klima- og energiplaner i Vestfold pr 13 08 2012

Kommunenes klima- og energiplaner i Vestfold pr 13 08 2012 Handlingsprogram / tiltaksdel Kommunens egen virksomhet Stasjonær energibruk kommunens egne bygg Sammenfatning av vedtatte klima- og energiplaner Sammenfattet av Jon Østgård og Bjørn Aschjem 13 08 12 Gruppering

Detaljer

Få et forsprang med energimerking. Konferanse om energimerking 9. mars 2010 Seksjonssjef Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Få et forsprang med energimerking. Konferanse om energimerking 9. mars 2010 Seksjonssjef Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Få et forsprang med energimerking Konferanse om energimerking 9. mars 2010 Seksjonssjef Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Alle kan energimerke nå 1. januar 2010: Ordningen trådte

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Skien kommune

Lokal energiutredning 2013 Skien kommune Lokal energiutredning 2013 Skien kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT OM

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2012 Kapittel 14. Energi Innledning Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor

Detaljer

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne - Energieffektivisering i bygg - vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom 10. november 2012 Utredet av Hallvard Surlien. Layout av Kristian Normand

Detaljer

LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS Introduksjon til eiendomsmeglere

LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS Introduksjon til eiendomsmeglere LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS Introduksjon til eiendomsmeglere vår 2009 side 1 Kulsås Amfi Leilighetskompleks med 13 lavenergileiligheter i Trondheim side 2 Innhold s 4 s 5 s 8 s 9 s 10 s 12 s 13 s 14

Detaljer

Build Up Skills Norge Status Analyse. Build Up Skills Del I Status Analyse

Build Up Skills Norge Status Analyse. Build Up Skills Del I Status Analyse Build Up Skills Norge Status Analyse Build Up Skills Del I Status Analyse Oslo. 11. mai 2012 1 Sammendrag Build Up Skills Norway er den nasjonale oppfølgingen av Intelligent Energy Europe prosjektet Build

Detaljer

Passivhus-krav blir morgendagens standard. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14

Passivhus-krav blir morgendagens standard. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14 Passivhus-krav blir morgendagens standard En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14 Passivhus-krav blir morgendagens standard Interessen for passivhus er økende i Norge. Dette er ikke en

Detaljer

De ulike tiltakene er ikke nødvendigvis godt forenbare (i dag) Kan fjernvarme forenes med lavt varmebehov? Plussenergibygg i Freiburg, Tyskland

De ulike tiltakene er ikke nødvendigvis godt forenbare (i dag) Kan fjernvarme forenes med lavt varmebehov? Plussenergibygg i Freiburg, Tyskland Mange tiltak Så langt som mulig unngå at behov for energi oppstår Det behovet som gjenstår må dekkes av klimanøytrale energikilder Egenproduksjon av energi for å kompensere for bruk av materialer osv.

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune

Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Drangedal everk Gudbrandsveien 28 3750 Drangedal INNHOLD Energiutredning Drangedal 2011 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Innledning... 4 3 Om kommunen... 5 3.1 GENERELT...

Detaljer

Prosjektering av passivhus

Prosjektering av passivhus Prosjektering av passivhus 3 Prosjektering av passivhus Utgiver: Lavenergiprogrammet Postadresse: Postboks 7187 Majorstuen 0307 OSLO Besøksadresse: Næringslivets hus Middelthunsgate 27 Majorstua E-post:

Detaljer