Morgendagens eiendomsmarked 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Morgendagens eiendomsmarked 2005"

Transkript

1 MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester kompetent - kreativ - komplett Morgendagens eiendomsmarked 2005 Energieffektivitet i bygg Hvilken praktisk nytte har vi av Enovas bygningsnettverk Rådg. ing. Erling Weydahl Multiconsult AS, avd. Tekniske systemer

2 Kort presentasjon Oslo Lysverker: Kurs for energiingeniører mars 1982 Enøk ordningen i Oslo Boliger og næringsbygg Hjellnes COWI AS 12 år Oslo Energi Enøk, Enøkfondet + lovpålagt 7 år Multiconsult AS: 2003 => Næringsbygg, energiledelse, utredninger innenfor energiområdet Bygningers energi- og effektbudsjett Dato: Grønn Byggallianse 2005 Side: 2

3 Hva jeg ønsker å formidle Statistikken til Enova - kort kommentar Barrierer for å komme i gang Konkrete resultater hos Linstow Eiendom AS Synspunkter fra Entra Eiendom AS Noen råd til Enova SF Er det bare konsulentmat? Eller: Skylder vi våre barnebarn å være litt mer ambisiøse? Dato: Grønn Byggallianse 2005 Side: 3

4 Statistikken til Enova Statistikken til Enova - kort kommentar Medgått energiforbruk avhenger av driftstiden selvfølgelig Arealeffektivitet kommer sammen med energiattesten i Bygningsenergidirektivet Dato: Grønn Byggallianse 2005 Side: 4

5 Barrierer for å komme i gang Hva er utløsende for å starte et energiprosjekt? Den ene personen som gløder litt ekstra Eie leie problematikken. Fremdeles aktuelt i 2005! Incitament hos leietakere? Eller bare: Beliggenhet Beliggenhet Beliggenhet Prosedyren for Enova-søknad for omfattende? Med eller uten gratispassasjerer. Kunne ønske oss: kwh til Enova => kr til byggeier Dato: Grønn Byggallianse 2005 Side: 5

6 Energiledelse Linstow Eiendom Bygging for et bedre liv Målsetting - Linstow være kjennetegnet av: Bevisste og fornøyde kunder Intelligente bygg med energi-, miljø- og flerbruks-kvaliteter samt fleksible ved endrede brukerbehov Dato: Grønn Byggallianse 2005 Side: 6

7 Linstow Eiendom Mål for driften Ha fokus på godt inneklima Energiforbruket overvåkes for å innfri egne miljøkrav redusere driftskostnadene for leietakerne Fokusere på avfallsminimering og kildesortering Tilrettelegge for bruk av sykkel Systematisk utvikling av kompetanse i alle ledd. Driftspersonell skal ha relevant energi- og miljøkompetanse Dato: Grønn Byggallianse 2005 Side: 7

8 Energiledelse Linstow Eiendom Budsjett og finansieringsplan 7 bygningskomplekser Samlet oppv. areal m² Energimål: Reduksjon 6, 54 GWh Konvertering: 1,17 GWh Bevilgning fra Enova kr ,- som tilsvarer 6,6 (7,8) kwh/kr Prosjektbudsjett Prosjektledelse/organisering Energiledelse, enøkplan EOS og rapportering Energi- og miljøanalyser Opplæring, informasjon Nettverkssamlinger Utredninger, diverse Sum Evt avgifter er inkludert Finansieringsplan Bevilgning fra Enova Finansielt byggeier Annen finansiering Egeninnsats byggeier Sum Dato: Grønn Byggallianse 2005 Side: 8

9 Energi- og miljøanalyser Energimodell sammenlignet med forbruk Hva som særpreger de enkelte bygg Mye glass - Oppvarming opptil 70 kwh/m² år (Normtall 45) Lang driftstid samme luftmengde hele tiden Høy luftmengde over 2,0 l/s m² => 1,0 => 0,7 for rene bygg Lønnsomme enøktiltak Støtte fra enøkfondet i Oslo Kontantstrømsanalyse Videre arbeider konkrete tiltak samt holdninger Dato: Grønn Byggallianse 2005 Side: 9

10 Utførte aktiviteter - energibruk Energikostnader vurderes samtidig (effektledd) Minus 150 for bygg 1996 Bygg 2000 : Ca kw for stort abonnement utgjør ca 300 pr år. Kontrakten varer i 10 år 5 år igjen!! Oppdager unormalt vannforbruk ved sammenligning med andre bygg mange nettvannskjølere fremdeles Dato: Grønn Byggallianse 2005 Side: 10

11 Linstow - Energidata Før 2004 Reduksjon Bygg kwh/m²år 0,36 GWh Bygg kwh/m²år 2,71 GWh Bygg kwh/m²år - 0,24 GWh Bygg kwh/m²år 0,97 GWh Bygg kwh/m²år - 0,26 GWh Bygg kwh/m²år 1,37 GWh Total 4,91 GWh Mangler 1,63 GWh Dato: Grønn Byggallianse 2005 Side: 11

12 Tiltak for bygg 1996 Tiltak Besparelse Inntj.tid EOS ,- 0,7 DV-instruks ,- 1,1 Behovsstyring ,- 2,6 Lysstyring ,- 15,3 Elvarme styring ,- 4,5 SD-anlegg rev ,- 5,3 Investering 3,95 mill kr - Besparelse 1,4 mill kwh Nåverdi ca 4 mill kr Enøktilskudd kr ,- Netto kontantstrøm kr ,- første år ved fullt lån tilbakebetaling på 5 år Dato: Grønn Byggallianse 2005 Side: 12

13 Tiltak for Bygg 2003 Tiltak Besparelse Inntj.tid EOS ,- 0,7 DV-instruks ,- 1,3 Behovsstyring ,- 0,3 SD-anlegg rev ,- 0,6 Investering 0,3 mill kr - Besparelse 0,9 mill kwh Nåverdi ca 3,6 mill kr Enøktilskudd kr 0,- (Bygget er for nytt) Netto kontantstrøm kr ,- første år ved fullt lån - tilbakebetaling på 5 år Dato: Grønn Byggallianse 2005 Side: 13

14 Linstow - Energidata hittil i Prognose Bygg kwh/m²år Stabil Bygg kwh/m²år Stabil Bygg kwh/m²år + 17 % => 300 kwh/m² Energibudsjettet var på 211 kwh/m²år Nå må vi gjennomføre tiltak! Dato: Grønn Byggallianse 2005 Side: 14

15 Energibudsjett Eksempel fra Oslo-bygg : Utarbeidet av rådgiveren Elektrisk energi Vannbåren energi Sum kwh kwh/m² kwh kwh/m² kwh kwh/m² 1 Oppvarming Ventilasjon Varmtvann Vifter og pumper Belysning Diverse Kjøling Sum Dato: Grønn Byggallianse 2005 Side: 15

16 Energibudsjett Eksempel fra Oslo-bygg : Energianalyse av MC Elektrisk energi Vannbåren energi Sum kwh kwh/m² kwh kwh/m² kwh kwh/m² 1 Oppvarming Ventilasjon Varmtvann Vifter og pumper Belysning Diverse Kjøling Sum Dato: Grønn Byggallianse 2005 Side: 16

17 Energiledelse Entra Eiendom Entra Eiendom skal være et godt vertskap for sine kunder Strategi Virksomhetens energi- og miljøstrategi skal implementeres i alle deler av organisasjonen Energi- og miljøkompetansen skal kartlegges og planlegges Det skal settes klare energi- og miljøkrav innen fokusområdene med jevnlig måling av ulike miljøindikatorer som energi-, forbruksvann og avfall samt kartlegging av inneklima Dato: Grønn Byggallianse 2005 Side: 17

18 Fornøyd med Enovas engasjement. Har hatt en god dialog med Enova. Flere møter med Enovas kontaktpersoner => Forventning om støtte som ville ha utløsende effekt Skuffende resultat langt fra utløsende, sier Entra Pr dd: Forstår ikke helt hva Enova mener! Dato: Grønn Byggallianse 2005 Side: 18

19 Energiledelse Entra Eiendom Budsjett og finansieringsplan 41 bygninger Samlet oppv. areal m² Energimål: Reduksjon 12,96 GWh Konvertering: 2,87 GWh Bevilgning fra Enova kr ,- som tilsvarer 5,26 kwh/kr Prosjektbudsjett Prosjektledelse/organisering Opplæring og informasjon Energi- og miljøanalyser Møter og samlinger Energiledelse inkl EOS Gjennomføring av tiltak Diverse driftskostnader Sum Avgifter er inkludert Finansieringsplan Bevilgning fra Enova Finansielt byggeier Annen finansiering 0 Egeninnsats byggeier Sum Dato: Grønn Byggallianse 2005 Side: 19

20 Entra Eiendom: Ønsker seg forutsigbarhet Må kunne beregne på forhånd hva støtten vil bli Verken 7 eller 9 % internrente er utløsende! Konkurransefortrinnet ved å være en byggeier med lavt energiforbruk må ha bedre uttelling ved investering i nye energiløsninger, sier Entra Dato: Grønn Byggallianse 2005 Side: 20

21 Enovas program for bygninger Programmet : Eksisterende bygninger Investeringer i effektiv energibruk og energiledelse Energiledelse er en energiløsning Energiledelse kun det gir varige resultater Nok av gode VP-investeringer som ikke har holdt mål Normalt klarer ingen firma å holde fokus på energiledelse over tid Enova må stille krav til langsiktig rapportering Dato: Grønn Byggallianse 2005 Side: 21

22 Konkrete råd til Enova Søke gjerne i samarbeid med rådgivende firma Enig: Det er større organisasjonsendringer hos byggeier enn rådgiver. Rådgiver er mer stabil over tid Må unngå å bruke utløsende for at prosjektet skal bli gjennomført Samme internrentekrav til offentlige som private. Husk hvor pengene kommer fra! Enda viktigere når 1-øringen er finansieringskilden Dato: Grønn Byggallianse 2005 Side: 22

23 Konkrete råd til Enova forts Prioritere prosjekter som inkluderer miljøledelse Energi- og miljøledelse benytter samme systematikk => forsterker energiledelsen Hvorfor ikke dele programmet i to faser? Kartleggingsfase Gjennomføringsfase Gulroten i prosjektet er å få mer energibesparelse ut av kartleggingsfasen enn det som er realistisk fra starten av Aktiv oppfølging fra Enova Dato: Grønn Byggallianse 2005 Side: 23

24 Riktig rekkefølge i planlegging av bygg Dato: Grønn Byggallianse 2005 Side: 24

25 Til avslutning Enova: Resultatet av søknaden - mer forutsigbar for kunden Ha en god dialog med byggeier og rådgiver Sats videre på Energibruk i eksisterende bygninger Fortsett med å være synlig i markedet Oss alle: Må innrømme: Selv etter diverse energikriser er energiledelse et lavinteressefelt. Energiprisen er fremdeles ikke et stort problem for leietaker Energiledelse forutsetter modning i egen organisasjon Bruk Bygningsenergidirektivet og energiattesten allerede Dato: Grønn Byggallianse 2005 Side: 25

26 Eksempel på energimerke Energimerket vil/kan bl.a. inneholde: Fakta om bygget Beregnet energibehov ved normalisert bruk Målt energibruk for bygget Vurdering basert på type oppvarming/energibærer Smlgn. med andre/nye bygninger i samme kategori Tiltaksliste med vurderinger & anbefalinger For Linstow gjenstår lite for å få merke for 7 stk eiendommer Dato: Grønn Byggallianse 2005 Side: 26

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020 Visjon, mål og tiltak Innholdsfortegnelse Energi- og Klimaplan Klæbu kommune INNLEDNING...3 SAMMENDRAG...4 KLIMA OG ENERGISTATUS FOR KLÆBU KOMMUNE...5 1 VISJON...8

Detaljer

Klimautfordringer og klimaforliket. Hvordan kan vi få optimal energiytelse inn i bygninger ut fra intensjonen i Bygningsenergidirektivet

Klimautfordringer og klimaforliket. Hvordan kan vi få optimal energiytelse inn i bygninger ut fra intensjonen i Bygningsenergidirektivet Klimautfordringer og klimaforliket Hvordan kan vi få optimal energiytelse inn i bygninger ut fra intensjonen i Bygningsenergidirektivet Clarion Hotel Royal Christiania 23.04.08 Rådg. ing. MRIF Erling Weydahl

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport 2012 2013 Innhold Ansvarlig utgiver Aspelin Ramm Eiendom AS Maridalsveien 13E Postboks 389 Sentrum 0102 Oslo Telefon:

Detaljer

Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015

Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015 Oslo, 18.05.15 Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015 Vi viser til KMDs offentlige høring av forslag til nye energiregler i Teknisk Forskrift. Dette dokumentet beskriver høringsinnspillene

Detaljer

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866)

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Sist oppdatert februar 2012 Utredningsansvarlig: Utførende: Forord Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

1. Energioppfølgingssystem (EOS)

1. Energioppfølgingssystem (EOS) 1. Energioppfølgingssystem (EOS) Et energioppfølgingssystem (EOS) er et sett enkle rutiner og verktøy som til sammen setter byggeieren i stand til å holde et våkent øye med byggets energibruk. Satt inn

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial Oslo Smart City Smartere bruk av energi Forord Oppskrift på en miljøsmart hovedstad Innhold Oslo står overfor en rekke utfordringer i årene fremover.

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Praktisk veileder for energimerking

Praktisk veileder for energimerking Praktisk veileder for energimerking 5 2013 V E I L E D E R Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Veileder 5/2013 Praktisk veileder for energimerking Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Passivhus-krav blir morgendagens standard. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14

Passivhus-krav blir morgendagens standard. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14 Passivhus-krav blir morgendagens standard En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14 Passivhus-krav blir morgendagens standard Interessen for passivhus er økende i Norge. Dette er ikke en

Detaljer

Fylkesdelplan Energi- og klimaplan for Hedmark

Fylkesdelplan Energi- og klimaplan for Hedmark HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesdelplan Energi og klimaplan for Hedmark Del II Mål, tiltak og aktiviteter Godkjent i Hedmark fylkesting 29. september 2009 Energi og klimaplan for Hedmark fylke Innholdsfortegnelse

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/03-2012 Godkjent - Arbeidsgruppe 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET...

Detaljer

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne - Energieffektivisering i bygg - vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom 10. november 2012 Utredet av Hallvard Surlien. Layout av Kristian Normand

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Hoveddel/tiltaksdel Vedtatt i kommunestyret 20.sept. 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan... 4 3 Gjennomføring...

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Offentlig-privat samarbeid (OPS) Offentlig-privat samarbeid (OPS) SYSTEMATISK Alternativt verktøy HELSE-, for å MILJØ- løse viktige OG SIKKERHETSARBEID samfunnsoppgaver (revidert 2014) 2 Forord Offentlig privat samarbeid OPS Samfunnet

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

Enovas program for energiledelse ett år - respons og utfordringer. Enovakonferansen 2014 Marit Sandbakk, Enova SF

Enovas program for energiledelse ett år - respons og utfordringer. Enovakonferansen 2014 Marit Sandbakk, Enova SF Enovas program for energiledelse ett år - respons og utfordringer Enovakonferansen 2014 Marit Sandbakk, Enova SF Motivasjonen Planen og målet Programmet Effekten Utfordringene Status 2 Motivasjonen 1 Manglende

Detaljer

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG Til Direktoratet for byggkvalitet Dokumenttype Utredning Dato Juli 2013 ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG I Revisjon 2 Dato 08-07-2013 Utarbeidet av Ferry Smits, Magnus Killingland,

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011 NR 1 MAI 2011 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Våtrom og søknadsplikt TEK10 og eksisterende bygg Miljøgifter og byggavfall Universell utforming i plan og TEK10 FDV-dokumentasjon 1 Innhold Leder 2

Detaljer

Klimatiltak for bygg hva kan gjøres? Rolf Iver Mytting Hagemoen

Klimatiltak for bygg hva kan gjøres? Rolf Iver Mytting Hagemoen Klimatiltak for bygg hva kan gjøres? Rolf Iver Mytting Hagemoen Kort om Bellona Hvorfor energieffektivisering og konvertering fra fossilt Rapporter om energieffektivisering og SmartCity Lønnsomme tiltak

Detaljer