Eksisterende bygg. Bergen, 1. oktober - Ole Aksel Sivertsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksisterende bygg. Bergen, 1. oktober - Ole Aksel Sivertsen"

Transkript

1 Eksisterende bygg Bergen, 1. oktober - Ole Aksel Sivertsen

2 Nybyggmarkedet øker forspranget

3 Energieffektive bygg etterspørres i større grad enn før

4 Eksisterende bygg er også fremtidens bygg

5 Enovas tilbud til eksisterende bygg Enkelttiltak i eksisterende bygg Støtte til eksisterende bygg Overgang fra el og fossil energi til fornybar varme Støtte til varmesentraler Ambisiøs rehabilitering Støtte til passivhus og lavenergibygg Innovasjons- og teknologiprosjekter Ny teknologi for framtidens bygg

6 Energimerking en god start på kartleggingen Energiattest Energimerke og oppvarmingsmerke Tiltaksliste Muligheter Tilstandsrapport for egne bygg Benchmarking i egen bygningsmasse Godt underlag for å søke om støtte til tiltak hos Enova

7 Støtte til eksisterende bygg

8 Målgruppe Byggeiere Leietagere Boligsameier/borettslag Små, mellomstore og store aktører Rådgivere og andre kompetente aktører kan bistå, men kan ikke stå som søker.

9 Hva støtter Enova i eksisterende bygg? Investeringsstøtte til fysiske tiltak: Tiltak som reduserer energibruken Omlegging til fornybare energikilder (varmesentraler) Omlegging til vannbåren distribusjon tilknyttet fjernvarme (konsesjon)

10 Utfylling av søknad Legg til alle bygg En søknad kan bestå av tiltak i ett eller flere bygg Søker legger inn navn, adresse, bygningsnummer, byggeår og areal Energibruk for bygget normeres

11 Legg tiltak til byggene støtte beregnes Predefinerte tiltak: Støtte beregnes basert på: Mengde av tiltak som skal gjennomføres Egendefinerte tiltak: Støtte beregnes basert på noen flere parametre: 11

12 Støttenivå 85 øre/kwh Enovas snitt skal ligge på 85 øre/kwh Prosjekter med beregnet støtte under 85 øre/kwh prioriteres! Ved mange søknader under 85 øre/kwh kan også prosjekter som søker om mer få 2 kr/kwh Grønn: <0,85 kr/kwh. Støttenivået som Enova normalt støtter Gul: 0,85-1,25 kr/kwh. Støttenivået er noe høyt, men det er mulig å oppnå støtte Rød: > 1,25 kr/kwh. Støttenivået er høyere enn hva Enova normalt støtter.

13 Konkurranse om støtten Søker kan bedre sannsynligheten til å oppnå støtte ved å: 1. Legge til flere og mer lønnsomme tiltak, også tiltak som er så lønnsomme at de ikke støttes! 2. Fjerne tiltak som er veldig ulønnsomme 3. Redusere støtteberegningsfaktor (avkastningskrav) Konkurransen gjelder ikke predefinerte konverteringstiltak

14 Programkriterier Minst 15 % energibesparelse for søknader med energireduksjonstiltak Ingen nedre grense på energibesparelse Unntak: For søknader med egendefinerte tiltak må man spare minst kwh Minimum 65 % av tiltakene må gjennomføres Saksbehandlingstid er ca. 4 uker Man må søke før man investerer

15 Søknads- og prosjektgjennomføring Anbefaler porteføljesøknader Øker fleksibiliteten i prosjektgjennomføringen Del opp i flere søknader hvis det er bedre for å "komme i gang". Søk på det som er "klart" og send ny søknad etter hvert som flere bygg er kartlagt. Enkelt å rapportere Rapporterer mengde gjennomførte tiltak Fungerer som utbetalingsanmodning 2 ganger pr år Støtte og kwh genereres automatisk Reelle kostnader rapporteres underveis og i sluttrapport

16 EPC Energisparekontrakter

17 Hva er en energisparekontrakt? Energy Performance Contracting Energieffektivisering med sparegaranti Vanlig i bl.a Sverige, Tyskland, Østerrike, USA. Kontrakt på en prosess som garanterer energisparing. Omfatter utvikling, gjennomføring og oppfølging av bygningsmassen. MÅL: Langsiktig og kostnadseffektiv reduksjon av energibruk og energikostnader i bygningsmassen Første EPC kontrakter i offentlig regi i Norge kom i Pilotprosjekt initiert av KS (5 komm.) Erfaringer fra disse la grunnlaget for en EPCmal som KS i dag anbefaler kommunene å bruke. I malen er det lagt stor vekt på å sørge for en helhetlig tankegang.

18 EPC prosessen etter KS-malen 1. Etablering av konkurranseunderlag (bygg, areal, forbruk, eksisterende innkjøp/service avtaler m.m.) 2. Konkurranse med/uten forhandling Utlysning på Doffin Tilbudsbefaring 1-2 bygg (kompetanse- og kreativitetstest) 3. Fase 1 Analyser av alle bygg og forslag til tiltak 4. Fase 2 - Implementering av tiltak (Opsjon) 5. Fase 3 - Prosjektoppfølging med garanterte besparelser. (Opsjon) Evaluering av resultatoppnåelse hvert år og deling av ekstra sparte kwh. I større grad samarbeid byggeier/entreprenør enn tradisjonell gjennomføring. Begge parter er interessert i å spare ekstra, - i hele kontraktsperioden

19 1. Egenfinansiering 2. Låneopptak 1) Kommunalbanken Etter Kommuneloven 50 kan kommuner ta opp lån for å bl.a. finansiere investeringer i bygninger, anlegg og varige driftsmidler til eget bruk. Banken vil med sitt nærvær være en pådriver for å få gjennomført klima- og miljørelaterte prosjekter. Dette ved å tilby en gunstigere rente til slike prosjekter (-0,1 %). Eksempler på slike prosjekter kan være investeringer som kan redusere strømforbruk, produsere fornybar energi, avfallshåndtering og kildesortering. Videre kan nevnes utbygging av gang- og sykkelveier, forbedring av vannkvalitet, anskaffelse av miljøvennlige biler og tilrettelegging for aktivt friluftsliv osv. 2) Energientreprenøren renter/avdrag ved låneopptak. Energiutgiftene opprettholdes i kontraktsperioden. Byggeiers opprinnelige energikostnader opprettholdes i kontraktsperioden. Besparelsene går til å nedbetale investeringene.

20 Tradisjonell anskaffelse Anbudsutsetting med detaljspesifiserte kontrakter basert på tekniske parametere og konkurranse på pris. Utstyr leveres på teknisk spesifikasjon, ikke med ansvar for riktig funksjon og lavere energibruk Betydelig arbeid og risiko for byggeier det er ikke en teknisk leveranse alene som sikrer gevinstrealisering det er et eget fag, å få alle fag til å samspille Etter en stund alene om fokuset befinner mange seg ofte tilbake til gamle synder Ofte lav effektivitet Høy økonomisk risiko Preget av skippertak

21 EPC Funksjonsbasert kontrakt med fokus på besparelse, investering og lønnsomhet De tiltakene som foreslås gir økonomisk verdi Potensialet for besparelse er nøye vurdert Innsparingene du reelt får, er ofte større enn det som garanteres deg Alle tiltak følges opp og dokumenteres i kontraktsperioden Byggherrens driftspersonell læres opp gjennom prosjektet Risiko (kostnader, fremdrift, FDV kostnader for tiltak m.m.) overføres fra byggeier til energientreprenør Tilbyder kan utnytte sin kompetanse og kreativitet til å sy sammen en tiltakspakke med størst mulig besparelse og lønnsomhet for oppdragsgiver Høy effektivitet Lav økonomisk risiko Preget av langsiktighet Byggherren forholder seg til én aktør hele veien

22 Kongsberg kommune Kartleggingsstøtte omsøkt Enova i 2012 Investeringsstøtte omsøkt Enova 2013 Kr 5,7 mill 7,2 GWh Formålet med prosjektet: å oppnå en vesentlig, langsiktig og kostnadseffektiv reduksjon av energibruk og energikostnader i kommunens bygningsmasse Energisparekontrakt, en prosess med planlegging og gjennomføring av energieffektiviseringstiltak, hvor tilbyder står for hele prosjekt-, gjennomførings- og oppfølgingsprosessen og garanterer besparelse og lønnsomhet. Prosjektet bygger opp under vedtak i Klima og energiplan for kommunen. Det er analysert 36 bygg. Gjennomføring av ca 180 tiltak i 36 byggene. Garantert besparelse på 36 % av førforbruket.

23 Kontakt: Enova er drivkraften for at gode energiprosjekter gjennomføres Enkelt å søke om støtte Fleksibelt ved gjennomføring Forutsigbar støtte og enkel rapportering Tiltakslisten synliggjør gode tiltak Lønnsomme prosjekter prioriteres! Et godt prosjekt for søker er et godt prosjekt hos Enova Støtten er høyere enn noensinne

Eksisterende bygg Ole Aksel Sivertsen Tromsø juni 2013

Eksisterende bygg Ole Aksel Sivertsen Tromsø juni 2013 Eksisterende bygg Ole Aksel Sivertsen Tromsø juni 2013 Målgruppe Byggeiere Leietagere Boligsameier/borettslag. Små, mellomstore og store aktører Rådgivere og andre kompetente aktører kan bistå, men kan

Detaljer

Støtte til eksisterende bygg

Støtte til eksisterende bygg Støtte til eksisterende bygg Kristiansand 17.april 2013 Jan Peter Amundal Enovas tilbud til eksisterende bygg Eksisterende bygg Kartleggingsstøtte Ambisiøs rehabilitering Passivhus Lavenergibygg Varmesentraler

Detaljer

EPC: For godt til å være sant?

EPC: For godt til å være sant? EPC: For godt til å være sant? Energi i bygg 2015, Scandic Lerkendal Utgangspunkt i offentlige formålsbygg og EK planer EPC omfatter planlegging og gjennomføring av energieffektive tiltak i bygninger

Detaljer

Støtte til lokale varmesentraler. Klimasmart verdiskaping - Listerkonferansen 10.10.2013 Anders Alseth, rådgiver i Enova SF

Støtte til lokale varmesentraler. Klimasmart verdiskaping - Listerkonferansen 10.10.2013 Anders Alseth, rådgiver i Enova SF Støtte til lokale varmesentraler Klimasmart verdiskaping - Listerkonferansen 10.10.2013 Anders Alseth, rådgiver i Enova SF Enovas formål Drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon

Detaljer

Rådmannens innstilling: Saksbehandler: bygg teknisk ansvarlig, Arne Trøhaugen. EPC - prosjekt - Vurderte ENØK tiltak. Hjemmel: Side 1 av 10

Rådmannens innstilling: Saksbehandler: bygg teknisk ansvarlig, Arne Trøhaugen. EPC - prosjekt - Vurderte ENØK tiltak. Hjemmel: Side 1 av 10 Arkivsaksnr.: 14/87-5 Arkivnr.: S02 Saksbehandler: bygg teknisk ansvarlig, Arne Trøhaugen EPC - prosjekt - Vurderte ENØK tiltak Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Alternativ 1: Grunnpakke vedtas gjennomført

Detaljer

Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag

Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag 1 Forord Hensikten med denne brosjyren er å gi styrer i norske boligselskap innblikk i hvordan

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106 Formannskapet 11.06.2013 13/44 Kommunestyret 21.06.2013

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106 Formannskapet 11.06.2013 13/44 Kommunestyret 21.06.2013 Engerdal kommune Saksmappe: 2009/940-3824/2013 Saksbehandler: Markus Pettersen Arkivkode: 614/S02 Saksframlegg Energisparekontrakt (EPC) for kommunale bygg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106

Detaljer

Energy Performance Contracting (EPC)

Energy Performance Contracting (EPC) Energy Performance Contracting (EPC) Hvordan komme i gang? Og hvordan gjennomføre? Terje Helgesen Prinsipp avtalens utforming (NEE-modell) - Sparefinansiering: tilpasses kunden og kundens situasjon / behov

Detaljer

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Med særlig fokus på sektorene bygg, transport og IKT Forfattere: Øystein Solevåg Bård Bergfald Erik Høines Nicole Lambert Christian Rostock

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Veileder Energiledelse i Industrien

Veileder Energiledelse i Industrien Veileder Energiledelse i Industrien Vi vet du vil med energiledelse kan du få det til: Ta grep om energibruken Energiledelse kan etableres den ambisiøse veien gjennom å følge internasjonal standard (NS

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Innst. 296 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:82 S (2010 2011)

Innst. 296 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:82 S (2010 2011) Innst. 296 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Dokument 8:82 S (2010 2011) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Markedet for energieffektivisering

Markedet for energieffektivisering dd Markedet for energieffektivisering En analyse av markedets organisering og utvikling, samt en drøfting av strategiske tilpasningsmuligheter for elektrobransjen. 5.mars 2015 Sammendrag Introduksjon

Detaljer

Energiutredning Lier Kommune 2013

Energiutredning Lier Kommune 2013 Energiutredning Lier Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 5 2.1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.2 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.3 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Skien kommune

Lokal energiutredning 2013 Skien kommune Lokal energiutredning 2013 Skien kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT OM

Detaljer

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020 Visjon, mål og tiltak Innholdsfortegnelse Energi- og Klimaplan Klæbu kommune INNLEDNING...3 SAMMENDRAG...4 KLIMA OG ENERGISTATUS FOR KLÆBU KOMMUNE...5 1 VISJON...8

Detaljer

Opplæring av EPC-fasilitatorer. www.eesi2020.eu

Opplæring av EPC-fasilitatorer. www.eesi2020.eu Opplæring av EPC-fasilitatorer AGENDA 1. Mål for opplæringen av fasilitatorer 2. Første skritt mot et EPC-prosjekt Hva EPC er Hva EPC ikke er 3. Identifikasjon av mulige EPC-prosjekter 4. Eksempel på et

Detaljer

Grønne energikommuner aktiviteter i utvalg

Grønne energikommuner aktiviteter i utvalg Grønne energikommuner aktiviteter i utvalg februar 2010 S2: KS foreslår at staten bør kjøpe utslippskutt fra kommunene. S6: Lier kommune har gode erfaringer med energisparekontrakter. S10: Rektoren på

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE

Saksframlegg. Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE Saksframlegg Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 Saksbehandler: Gudbrand Aanstad ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE Vedlegg: Tiltakslister på aggregert nivå Andre

Detaljer

Klima- og energiplan for Verdal kommune. Versjon 1.0-2010-03-09

Klima- og energiplan for Verdal kommune. Versjon 1.0-2010-03-09 Klima- og energiplan for Verdal kommune Versjon 1.0-2010-03-09 Vedlegg 2 A.1 Foredling av kalk i Verdal Hvorfor behandle dette spesielt? Klima- og energiregnskapene for Verdal skiller seg vesentlig ut

Detaljer

Energiutgreiing Seljord 2011

Energiutgreiing Seljord 2011 Energiutgreiing Seljord 2011 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIPLANLEGGING I KOMMUNEN... 5 4. DAGENS ENERGISYSTEM... 7 4.1 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI...

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer

Flere må ville vind! Nett? Støtteordninger? Konsesjoner? Ankebehandling? Yes, we can! Problems are blowing in the wind:

Flere må ville vind! Nett? Støtteordninger? Konsesjoner? Ankebehandling? Yes, we can! Problems are blowing in the wind: Det gode vindbruk Løsninger i vinden! Flere må ville vind! Nett? Støtteordninger? Konsesjoner? Ankebehandling? Yes, we can! Problems are blowing in the wind: Støy? Fugl? Visuell forurensing? Verdien på

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Drangedal everk Gudbrandsveien 28 3750 Drangedal INNHOLD Energiutredning Drangedal 2011 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Innledning... 4 3 Om kommunen... 5 3.1 GENERELT...

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Etablere markedet for solfangere og solceller i Norge gjennom 40 % investeringsstøtte

Etablere markedet for solfangere og solceller i Norge gjennom 40 % investeringsstøtte Norsk solenergiforening www.solenergi.no post@solenergi.no Etablere markedet for solfangere og solceller i Norge gjennom 40 % investeringsstøtte Våren 2013 svarte alle de politiske partiene at solenergi

Detaljer

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1 Vestby kommune Rapport Follo Distriktsrevisjon 2006 Mars 2006 Follo distriktsrevisjon Side 1 INNHOLD 1 SAMMENDRAG 3 2 BAKGRUNN 3 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 AVGRENSING 5 4 REVISJONSKRITERIER 5 5 METODE

Detaljer