Energy Performance Contracting (EPC)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energy Performance Contracting (EPC)"

Transkript

1 Energy Performance Contracting (EPC) Hvordan komme i gang? Og hvordan gjennomføre? Terje Helgesen

2 Prinsipp avtalens utforming (NEE-modell) - Sparefinansiering: tilpasses kunden og kundens situasjon / behov muliggjør investeringer uten økte driftskostnader kan tilbys som en No cure - No pay avtale kan tilbys til kunder som trenger tilleggsfinansiering av ENØK - tiltak 2

3 Gjennomføringsmodell. Eksempel for kommuner Faser i prosjektet: 9. Finansieringsperiode 8. Drift/service/opplæring 7. Gjennomføring 2. Enøk-analyse 1. Utvelgelse av bygg 4. Vedtak i kommunestyret 3. Samlet enøk-plan 6. Valg av entreprenør(er) 5. Prosjektering-/tilbudsinnhenting

4 1. Grov kartlegging av bygg Prosess 2. Politisk innsalg - EPC beslutning 3. Etablering av grunnlagsdata 4. Utlysning av EPC prosjekt (konkurranse med forhandling) 5. Tilbudsevaluering og forhandling 6. Kontraktsinngåelse 7. Kontraktsperiode 1. Analyser 2. Investering 3. Igangkjøring 4. Drift 8. Energioppfølging 9. Opplæring og optimalisering av drift. Samarbeid kommune/leverandør 10. Kontraktsevaluering kontroll besparelse 11. Overtagelse av anlegg etter nedbetaling 4

5 1. Kartlegging av bygg Energiforbruk (el, olje, fjernvarme osv) Oppvarmet areal Vedlikeholdsbehov Evt utbyggings/saneringsplaner Normtallsvurdering 5

6 2. Politisk innsalg EPC kan virke komplisert fokuser på prinsippene: Sparegaranti Investering dekkes over drift (besparelser) Helhetlig gjennomgang En kontraktspart God miljøprofil. KEP Vis til gode eksempler Informasjonsmøte/seminar/befaring 6

7 3. Grunnlagsdata 7

8 4. Innkjøpsprosess Forhold til Lov om offentlige anskaffelser Prekvalifisering av leverandører Anskaffelse med forhandlinger Viktig med kunnskap om bygg med tekniske anlegg, økonomi samt Lov om offentlige anskaffelser for kommunens forhandlere Entreprenør velges etter anbud og forhandlinger: Hovedkontrakt (eiendomsutviklingskontrakt) Fase 1 kontrakt Opsjon for fase 2 og 3 Dersom opsjonen ikke brukes vil ESCO bli betalt for fase 1 (dersom de oppfyller minstekrav). 8

9 Prekvalifisering Attester: Foretak, skatt og avgift, mva HMS-erklæring Soliditet Referanser Leverandørens kvaliteter. Bemanning, nøkkelpersoner med CV. Gjennomføring av analyse med forslag til tiltak Tilby finansiering Kompetanse om Lov om offentlige anskaffelser. Oppdragsgiver regress mot leverandøren ved feil ifm Lov om offentlig anskaffelser. 9

10 Konkurranse med forhandling Krav om bankgarantier Pris på analyse/kartlegging og forslag til tiltak Påslagsprosent for innhenting av tilbud samt gjennomføring av entrepriser Finansiering av tiltak Prisregulering Forsalg til resultatavtale Fremdrift FDVUS-dokumentasjon HMS/kvalitetssikringssytem 10

11 Prosjektgjennomføring Fase 1: Prosjektutvikling Beskrive enøktiltak Kalkulere kostnader Driftsmodell og sparegaranti Fase 2: Prosjektgjennomføring Gjennomføring av tiltak beskrevet i fase 1 Fase 3: Prosjektkontroll Drift og vedlikehold av bygningsinstallasjone

12 Fremdriftsplan innkjøp eksempel

13 Anbudsdokumenter Anbudsdokumenter og vedlegg: A - Tilbudsformular B Avtale om eiendomutviklingsprosjekt (hovedkontrakt) C - Fase 1 kontrakt D - Fase 2 kontrakt E Prosjektutviklingsrapport F - Grunnlagsdata G Prosjekteringsgrunnlag for SD anlegg* H Beskrivelse av bygninger I Liste over belysning med PCB * J Sjekkliste for kvalifisering og evalueringskriterier* K - HMS L Innkjøpsreglement* M - Fremdriftsplan N - Avfallshåndtering* Reviderte maler 2010: *Spesifikt for kommune

14 5. Tilbudsevaluering Evalueringskriterier eksempel Kriterie % Lønnsomhet for kunden (tilbakebetalingstid og nåverdi) 20 Erfaring fra lignende prosjekter 20 Kompetanse og kreativitetstest, bygning A og B Evne til å identifisere energisparetiltak og løsninger Sparegaranti 20 Fremdrift (kapasitet) 20 Organisering av fase 1, 2 og 3 10 Kostnader fase 1 10 Totalt 100

15 6. Kontraktsinngåelse Innhold i kontrakten Enøk-analyse og tiltaksforslag, med tidsplan Driftskrav (komfort, brukstider osv) Organsering (hvem gjør hva) og finansiering Prosjektplan Gjennomføring av tiltak (plan, installasjon, driftstesting) Basisdata ( nå-verdi ), beregningsmetoder og revisjonskriterier (energipriser, klima, bruk ) Langsiktige garantier for drift av installasjoner og effektivitet (besparelser) Drift og vedlikehold (opplæring og oppfølging og/eller drift av systemet) Oppfølging/måling og evaluering av energiforbruk etter tiltak Pris, prisstruktur, fakturering, bøter osv

16 Garantier Minimumsgaranti på reduksjon av energiforbruk Minimumsgaranti på reduksjon av effekttopper Minimumsgaranti på reduksjon av nettleie Minimumsgaranti på reduksjon av energiproduksjon Økonomiske garantier 16

17 7. Kontraktsperiode Enøk-analyser av bygg Identifisere tiltak Beregne besparelser og kostnader Investering Dekkes enten av entreprenør eller byggeier Entreprenør ansvarlig for alle underkontrakter og prosjektledelse Igangkjøring av nye anlegg Drift - energioppfølging 17

18 9. Opplæring Entreprenøren kan ikke være på bygget til daglig blir avhengig av kompetanse og motivasjon hos driftspersonell Vinn/vinn (ekstra besparelser deles) 18

19 10. Kontraktsevaluering Energioppfølging en del av kontrakt Legg inn meldetjeneste ved avvik. Endring bruk, areal, tekniske anlegg o.s.v Avtalt avregning (årlig) Legg inn kurs-/opplæring Enøk-pris Samarbeidsprosjekt kunde - leverandør. 19

20 Overtagelse av anlegg Oppdaterte bygg og driftspersonell Full besparelse! 20

21 Erfaringer offentlige byggeiere I de fleste tilfeller finansierer kommunen selv Hovedutfordringer: Kapasitet Tid Kunnskap (både energi og innkjøp) Informasjon og data som trengs for å lage anbudet er ikke enkelt tilgjengelig Syn på EPC: Positivt! En rasjonell prosess Fokus på sparegarantien som største fordel En kontraktsparner er viktig Eurocontract prosjektet har vært avgjørende ved å lage maler, hjelpe til med datainnsamling og opplæring pluss teknisk og juridisk støtte

22 Eksempel: Øvre Eiker kommune Energibruk i kommunale bygg 22

23 Oppnådde resultater Eiker: Forbruk Nedre Eiker: Ja. Forbruk Øvre Eiker: ja. Byttet ut all PCB armatur. Mange nye ventilasjonsanlegg. Oppgradering og fornying av tekniske anlegg. Nye styringssystemer. Fornøyde driftsoperatører 23

24 Enovas støtteordninger og Støtteordninger: verktøy Bolig, bygg og anlegg (BBA) Varme (nær- og fjernvarme) Energi- og klimaplan, forprosjekt bygg/varme Kalkulatorer: Graddagstall, energibruk, Enøk normtall, Bygningsstatistikk Energioppfølgingsprogram Næring 24

25 Program Kommunal energi- og klimaplanlegging Målgruppe Kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper og eventuelt andre kommunale/regionale interessefellesskap. Rådgivere og konsulentselskaper Kommunen/fylkeskommunen skal være kontraktspart for Enova. Programmet består av tre del-program Støtte til energi- og klimaplan Forprosjektstøtte til kartlegging av energieffektiviserings- og konverteringstiltak i kommunale bygg og anlegg Forprosjektstøtte varme og infrastruktur 25

26 Program for lokale energisentraler Formål: Fremme økt installasjon av lokale energisentraler basert på fornybare energikilder som fast biobrensel, termisk solvarme eller varmepumpe Målgruppe: Aktører som ønsker å konvertere til eller etablere lokale energisentraler i bygg basert på fornybare energikilder Hovedmomenter i programmet: Forenklet søknadsprosedyre Krav om ferdigstillelse innen 12 måneder Søker må være registrert foretak Støtten begrenses oppad til normal avkastning i bransjen (8%) og/eller støttenivå på maksimum 1,25 støttekr/kwh (0,8 støttekr/kwh fornybar). Enova har utarbeidet en investeringskalkulator som gir umiddelbar indikasjon om prosjektet er støtteberettiget, og mulig støttebeløp 26

27 Program for Bolig, Bygg og Anlegg Felles støtteprogram for Energibruk eksisterende bygninger Energibruk nye bygg og boliger Anlegg Forbildeprosjekt Tilskuddet fra Enova skal være utløsende for prosjektet Støttebeløpet vil normalt ikke overstige 30% av investeringen Støttenivået vil normalt ligge mellom 0,2 0,5 kr/kwh Eksempel: Energimål 1 GWh/år: kroner i støtte Energireduksjons- og/eller energiomleggingsmålet må kontraktsfestes, (minimum 0,5 GWh/år og større prosjektporteføljer minimum 2 GWh/år) Programmet er under revisjon 27

28 Program for fjernvarme nyetablering Formål: Skal fremme nyetablering av fjernvarme og fjernkjøling, der det må etableres både infrastruktur og tilhørende energisentral for fornybar varmeproduksjon Målgruppe: Aktører som ønsker å etablere og / eller videreutvikle forretningsvirksomhet innen leveranse av fjernvarme/- kjøling Investeringsstøtte: støtte inntil en reell avkastning før skatt på 8 % innbyrdes konkurranse mellom omsøkte prosjekter 28

29 EPC prosess oppsummering 1. Grov kartlegging av bygg 2. Politisk innsalg - EPC beslutning 3. Etablering av grunnlagsdata 4. Utlysning av EPC prosjekt (anbud med forhandling) 5. Tilbudsevaluering og forhandling 6. Kontraktsinngåelse 7. Kontraktsperiode 1. Analyser 2. Investering 3. Igangkjøring 4. Drift 8. Energioppfølging 9. Opplæring og optimalisering av drift 10. Kontraktsevaluering er besparelse nådd? 11. Overtagelse av anlegg ren besparelse!! 29

Opplæring av EPC-fasilitatorer. www.eesi2020.eu

Opplæring av EPC-fasilitatorer. www.eesi2020.eu Opplæring av EPC-fasilitatorer AGENDA 1. Mål for opplæringen av fasilitatorer 2. Første skritt mot et EPC-prosjekt Hva EPC er Hva EPC ikke er 3. Identifikasjon av mulige EPC-prosjekter 4. Eksempel på et

Detaljer

Rådmannens innstilling: Saksbehandler: bygg teknisk ansvarlig, Arne Trøhaugen. EPC - prosjekt - Vurderte ENØK tiltak. Hjemmel: Side 1 av 10

Rådmannens innstilling: Saksbehandler: bygg teknisk ansvarlig, Arne Trøhaugen. EPC - prosjekt - Vurderte ENØK tiltak. Hjemmel: Side 1 av 10 Arkivsaksnr.: 14/87-5 Arkivnr.: S02 Saksbehandler: bygg teknisk ansvarlig, Arne Trøhaugen EPC - prosjekt - Vurderte ENØK tiltak Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Alternativ 1: Grunnpakke vedtas gjennomført

Detaljer

Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag

Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag 1 Forord Hensikten med denne brosjyren er å gi styrer i norske boligselskap innblikk i hvordan

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming?

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Markedet for fornybar varme har et betydelig potensial frem mot 2020. Enova ser potensielle investeringer på minst 60 milliarder i dette markedet over en 12

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Drangedal everk Gudbrandsveien 28 3750 Drangedal INNHOLD Energiutredning Drangedal 2011 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Innledning... 4 3 Om kommunen... 5 3.1 GENERELT...

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106 Formannskapet 11.06.2013 13/44 Kommunestyret 21.06.2013

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106 Formannskapet 11.06.2013 13/44 Kommunestyret 21.06.2013 Engerdal kommune Saksmappe: 2009/940-3824/2013 Saksbehandler: Markus Pettersen Arkivkode: 614/S02 Saksframlegg Energisparekontrakt (EPC) for kommunale bygg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106

Detaljer

Informasjon om Enovas Program for fjernvarme infrastruktur

Informasjon om Enovas Program for fjernvarme infrastruktur Informasjon om Enovas Program for fjernvarme infrastruktur Agenda Enovas varmeprogram Ulike rammebetingelser for FV-programmene Anbudprosessen Kvalifiseringskrav Hvilke anlegg kan inngå Tilbudsinnlevering

Detaljer

Klima- og energiplan for Verdal kommune. Versjon 1.0-2010-03-09

Klima- og energiplan for Verdal kommune. Versjon 1.0-2010-03-09 Klima- og energiplan for Verdal kommune Versjon 1.0-2010-03-09 Vedlegg 2 A.1 Foredling av kalk i Verdal Hvorfor behandle dette spesielt? Klima- og energiregnskapene for Verdal skiller seg vesentlig ut

Detaljer

Støtte til eksisterende bygg

Støtte til eksisterende bygg Støtte til eksisterende bygg Kristiansand 17.april 2013 Jan Peter Amundal Enovas tilbud til eksisterende bygg Eksisterende bygg Kartleggingsstøtte Ambisiøs rehabilitering Passivhus Lavenergibygg Varmesentraler

Detaljer

Energiutgreiing Nissedal 2011

Energiutgreiing Nissedal 2011 Energiutgreiing Nissedal 2011 Innhald 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIPLANLEGGING I KOMMUNEN... 5 3.3 ENERGIBRUK I KOMMUNENS EIGNE BYGG... 6 4.

Detaljer

Energiutredning Tinn 2009

Energiutredning Tinn 2009 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 3 2 SAMMENDRAG... 4 3 KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 GENERELT... 5 3.2 KOMMUNEFAKTA... 6 3.3 ENERGIBRUK I KOMMUNALE BYGG... 6 3.4 OM NÆRINGSLIV OG DE STØRSTE BEDRIFTENE... 6 3.5 ATRÅ BARNE-

Detaljer

Lokal energiutredning 2007 Larvik kommune

Lokal energiutredning 2007 Larvik kommune Lokal energiutredning 2007 Larvik kommune Desember 2007 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Med bakgrunn

Detaljer

Lokale energisentraler fornybar varme. Trond Bratsberg Framtidens byer, Oslo 16. mars 2010

Lokale energisentraler fornybar varme. Trond Bratsberg Framtidens byer, Oslo 16. mars 2010 Lokale energisentraler fornybar varme Trond Bratsberg Framtidens byer, Oslo 16. mars 2010 Enovas varmesatsning Visjon: Fornybar varme skal være den foretrukne form for oppvarming innen 2020 En konkurransedyktig

Detaljer

Enovas kommunesatsing Alle kommuner bør ha en energi og klimaplan November 2007

Enovas kommunesatsing Alle kommuner bør ha en energi og klimaplan November 2007 Drivkraft Drivkraft for fremtidsrettede for energiløsninger Enovas kommunesatsing Alle kommuner bør ha en energi og klimaplan November 2007 Mål: Alle kommuner bør ha en langsiktig og bærekraftig strategi

Detaljer

Energiutgreiing Vinje 2009

Energiutgreiing Vinje 2009 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIBRUK I KOMMUNENS EIGNE BYGG... 6 4. DAGENS ENERGISYSTEM... 7 4.1 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI... 7 4.2 GRADDAGSTAL...

Detaljer

Energiutgreiing Seljord 2011

Energiutgreiing Seljord 2011 Energiutgreiing Seljord 2011 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIPLANLEGGING I KOMMUNEN... 5 4. DAGENS ENERGISYSTEM... 7 4.1 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI...

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1 Vestby kommune Rapport Follo Distriktsrevisjon 2006 Mars 2006 Follo distriktsrevisjon Side 1 INNHOLD 1 SAMMENDRAG 3 2 BAKGRUNN 3 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 AVGRENSING 5 4 REVISJONSKRITERIER 5 5 METODE

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Veileder Energiledelse i Industrien

Veileder Energiledelse i Industrien Veileder Energiledelse i Industrien Vi vet du vil med energiledelse kan du få det til: Ta grep om energibruken Energiledelse kan etableres den ambisiøse veien gjennom å følge internasjonal standard (NS

Detaljer

EPC: For godt til å være sant?

EPC: For godt til å være sant? EPC: For godt til å være sant? Energi i bygg 2015, Scandic Lerkendal Utgangspunkt i offentlige formålsbygg og EK planer EPC omfatter planlegging og gjennomføring av energieffektive tiltak i bygninger

Detaljer

Enovas byggstatistikk 2007

Enovas byggstatistikk 2007 Enovas byggstatistikk 2007 enova rapport 2008:3 Drivkraft for fremtidsrettede energiløsninger Enovas programkoordinatorer er engasjerte av Enova for å forvalte Enovas programmer og utføre andre avtalte

Detaljer

Innhald. Energiutgreiing Tokke 2011 23.03.2012

Innhald. Energiutgreiing Tokke 2011 23.03.2012 Energiutgreiing Tokke 2011 Innhald 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIBRUK I KOMMUNENS EIGNE BYGG... 6 3.3 ENERGI OG KLIMAPLAN... 6 4. INFRASTRUKTUR

Detaljer

Kommunenes klima- og energiplaner i Vestfold pr 13 08 2012

Kommunenes klima- og energiplaner i Vestfold pr 13 08 2012 Handlingsprogram / tiltaksdel Kommunens egen virksomhet Stasjonær energibruk kommunens egne bygg Sammenfatning av vedtatte klima- og energiplaner Sammenfattet av Jon Østgård og Bjørn Aschjem 13 08 12 Gruppering

Detaljer

Energiutgreiing Fyresdal 2011

Energiutgreiing Fyresdal 2011 Energiutgreiing Fyresdal 2011 1 BAKGRUNN... 3 2 SAMANDRAG... 4 3 KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIBRUK I KOMMUNENS EIGNE BYGG... 5 4 DAGENS ENERGISYSTEM... 6 4.1 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI...

Detaljer

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

ITB. Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner lar deg nå dine mål! Beslutningsgrunnlag

ITB. Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner lar deg nå dine mål! Beslutningsgrunnlag Du er her: Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Dette er - gevinster Mer om Ytre miljø Fleksibilitet ved bruksendringer Komfort og inneklima Beslutningsgrunnlag Energieffektivitet og energioppfølging

Detaljer

Program for Kommunal energi- og miljøplanlegging

Program for Kommunal energi- og miljøplanlegging Drivkraft Drivkraft for fremtidsrettede for energiløsninger Program for Kommunal energi- og miljøplanlegging Arild Olsbu Nettkonsult AS Norsk kommunalteknisk forening, Sandnes 29. mars 2007 Bakgrunn Kursserien

Detaljer