Energieffektivisering i Fredrikstad kommune Erfaringer med gjennomføring av tiltak via Sparefinansiering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energieffektivisering i Fredrikstad kommune Erfaringer med gjennomføring av tiltak via Sparefinansiering"

Transkript

1 Energieffektivisering i Fredrikstad kommune Erfaringer med gjennomføring av tiltak via Sparefinansiering Historikk og bakgrunn for bruk av Sparefinansiering. Hva er Sparefinansiering: Prinsipp og gjennomføringsmodell. ETAS-modell, erfaringer i Fredrikstad kommune. Resultater. Oppsummering av konsekvenser for kunde. Kort om fjernvarme i Fredrikstad Kort om Klima- og energiplanarbeidet i kommunen.

2 Energieffektivisering i Fredrikstad kommune Erfaringer med gjennomføring av tiltak via Sparefinansiering Historikk og bakgrunn for bruk av Sparefinansiering Frem til 1993/94: Kommunen hadde egne Enøk-utvalg og fikk utført mange gratis enøk-analyser. Ingen forpliktelser knyttet til analysene selv ved påviste lønnsomme enøk-tiltak. Ved investeringsbudsjetter: Selv om det var interesse for Enøk, ble det sjelden tilført investeringsmidler til gjennomføring av tiltak på grunn av konkurranse i forhold til nødvendige investeringer innenfor eldreomsorg, skole- og oppvekstsektor og andre kjerneområder for kommunal forvaltning. 1993/94 og fremover: Sparefinansiering innført som en del av kommunens kraftkjøp.

3 Sparefinansiering prinsipp (generelt) ENERGIBRUK - kwh Hele eller deler av besparelsen? Deling av besparelser? Energibruk før ENØK-tiltak Gevinsten betaler ENØK-tiltakene Energibruk etter ENØK-tiltak Kontraktsperiode = Inntjeningstid -6 Sparefinansiering er et fleksibelt produkt som tilpasses kunden og kundens situasjoner og behov. Sparefinansiering er et tilbud som muliggjør investeringer uten økte driftskostnader Gjennomføring av ENØK-tiltak Sparefinansiering kan, når forholdnene ligger til rette for det, tilbys som en No cure - No pay avtale. Sparefinansiering kan tilbys til kunder som trenger tilleggsfinansiering av ENØK - tiltak ÅR

4 Sparefinansiering av enøk-tiltak Informasjon om gjennomføringsmodell Faser i prosjektet: 9. Finansieringsperiode 8. Drift/service/opplæring 7. Gjennomføring 6. Valg av entreprenør(er) 5. Prosjektering-/tilbudsinnhenting 3. Samlet enøk-plan 2. Enøk-analyse 1. Utvelgelse av bygg 4. Vedtak i kommunestyret

5 Sparefinansiering av enøk-tiltak Informasjon om ETAS-modellen ETAS-modellen (Generelt): Beskrivelse av enøk-modell. Forenklede analyser - beskrivelse av prosess. Skjemaer og sjekklister for forenklede analyser. Tiltaksbibliotek. Rapportmal for forenkelde analyser. Detaljerte analyser - beskrivelse av prosess. Skjemaer og sjekklister for detaljerte analyser. Energiberegningsbibliotek. Mal for tilbudsbeskrivelse. Sjekklister for etterkontroll

6 Enøk-analysenes omfang: Sparefinansiering av enøk-tiltak Informasjon om gjennomføringsmodell Bruk av gjennomføringsmodell ETAS-modellen Benytte tiltaksbibliotek. ETAS-modell, sammen med vedlikehold og inneklimatiltak SD-anlegg. Alternative energikilder. Vurdering av energiprodusent. Vurdering av lysarmaturer. PCB.

7 Sparefinansiering av enøk-tiltak Resultater i Fredrikstad kommune

8 Sparefinansiering av enøk-tiltak Resultater i Fredrikstad kommune Spesifikt energiforbruk - skoler Slevik barneskole - Halvorsrødveien 38 Kråkerøy u-skole - Enhusveien 44 Hurrød barneskole - Granliveien 21 Trosvik barneskole - Unnebergvn. 19 Torp skole - Roald Amundsensvei 179 Gudeberg skole - Nabbetorpvn. 15 Borge barneskole - Grimstadvn. 2 Hauge barneskole - Råkollveien 22 Ambjørnrød skole - Ryttervn. 19 Nylende skole - Skolebakken Nylende 15 Manstad barneskole - Lervikveien Gressvik u-skole - Parkveien 1 Torsnes skole - Toresvei 2 Nabbetorp nye skole - Enggata 76 Rød barneskole (Onsøy) - Aaserudveien 17 Gaustad u-skole - Lervikveien Rekustad skole - Hatteveien Borge u-skole - Borgevn. 74 Lunde barneskole - Ødegårdsveien Begby skole - Smaragdveien 4 Trara skole - Glemmengata 70 Rødsmyra skole - Veidebakken 1 Haugåsen u-skole - Råkollveien 16 Cicignon u-skole - Skolegata 2 Kjølberg skole - Kjølberggt. 44 Nøkleby skole - Leiegata 17 Rød barneskole / Rød barnehage - Dueveien 2 Seiersten U-skole - Seierstensgt. 21 Årum skole - Kilevoldvn. 22B Fredrikstad kwh/m2

9 Reduserte energikostnader uten å belaste investeringsbudsjett. Garanti for riktig gjennomføring og kvalitet gjennom EnergiTeknikk AS sitt incitament til å utføre økonomisk forsvarlige enøk-tiltak for å forrente investert kapital. Sikker og rask gjennomføring ved at vår vel fungerende og utprøvde ETASmodell benyttes for oppdraget. God opplæring av driftspersonell og oppfølging av installasjonene. Godt fungerende bygg og anlegg når investeringer er nedbetalt. ETAS har en betydelig inneklimakompetanse og utstyr for måling og logging av inneklima. Utnyttelse av nettleietariffer sikres. Fleksible avtaleformer tilpasset kommunenes behov. Kommunene kan satse på kjernevirksomhet - frigir personalressurser. God miljøprofil. Sikrere drift og bedret inneklima Konsekvenser for kunden

10 Kort om fjernvarme i Fredrikstad Anlegget har følgende hoveddata: Anlegget ble satt i drift: 1984 Eies av: Fredrikstad kommune. Behandlet avfall pr. år ca.: tonn Levert energi pr. år ca.: 183 GWh Energigjenvinning av prod. energi: 99% Levert damp pr. år ca.: tonn

11 Kort om fjernvarme i Fredrikstad Fredrikstad Fjernvarme AS Dersom en antar at en normal enebolig har et energiforbruk på totalt kwh pr. år, tilsvarer leveransen av fjernvarme i 2005 forbruket til ca eneboliger kwh Antall husholdninger og bedrifter som mottar fjernvarme Husholdninger Industri Tjenesteyting, offentlig+privat: Totalt knyttet til (Husholdninger er ikke egne kundeforhold, men knyttet til fellesanlegg)

12 Kort om fjernvarme i Fredrikstad Fredrikstad kommune har lagt til rette for utvikling av tradisjonell fjernvarme gjennom bl.a.: Tiltaket er ett av de store tiltakene i kommunens Klima- og energiplan. Kommunestyret har vedtatt at alle nye bygg og hovedombygginger innenfor konsesjonsområdet er pliktig å knytte seg tiltaket. Teknisk Drift Bygg & Eiendom har inngått rammeavtale om tilknytning av eksisterende bygg med vannbåren varme. Gjennomfører rehabilitering av vann- og avløpsanlegg i samme områder hvor fjernvarmeanlegget skal bygges.

13 Kort om Klima- og energiarbeidet i Fredrikstad Omfattende arbeid i : Vedtatt Klima- og energiplan i februar Rullering av energiplan i 2006: Vekt på der kommunen har handlingsrom/påvirkningskraft og mer konkrete målsettinger+tiltak. Energiforbruk per innbygger med og uten industri kwh/år/innbygger Totalt forbruk Eks industri Husholdninger

14 Kort om Klima- og energiarbeidet i Fredrikstad Utslipp per innbygger med og uten industri 6,0 5,0 tonn CO2-ekvivalenter per innb. 4,0 3,0 2,0 Totalt Eks industri Private husholdninger 1,0 0,

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106 Formannskapet 11.06.2013 13/44 Kommunestyret 21.06.2013

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106 Formannskapet 11.06.2013 13/44 Kommunestyret 21.06.2013 Engerdal kommune Saksmappe: 2009/940-3824/2013 Saksbehandler: Markus Pettersen Arkivkode: 614/S02 Saksframlegg Energisparekontrakt (EPC) for kommunale bygg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106

Detaljer

Energy Performance Contracting (EPC)

Energy Performance Contracting (EPC) Energy Performance Contracting (EPC) Hvordan komme i gang? Og hvordan gjennomføre? Terje Helgesen Prinsipp avtalens utforming (NEE-modell) - Sparefinansiering: tilpasses kunden og kundens situasjon / behov

Detaljer

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune Follo Distriktsrevisjon Ski kommune mai 2006 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 AVGRENSING... 5 4 REVISJONSKRITERIER... 6 5 METODE... 7 6 GJENNOMGANG... 8 6.1

Detaljer

Eksisterende bygg. Bergen, 1. oktober - Ole Aksel Sivertsen

Eksisterende bygg. Bergen, 1. oktober - Ole Aksel Sivertsen Eksisterende bygg Bergen, 1. oktober - Ole Aksel Sivertsen Nybyggmarkedet øker forspranget Energieffektive bygg etterspørres i større grad enn før Eksisterende bygg er også fremtidens bygg Enovas tilbud

Detaljer

Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag

Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag 1 Forord Hensikten med denne brosjyren er å gi styrer i norske boligselskap innblikk i hvordan

Detaljer

Hvordan de fikk det til i

Hvordan de fikk det til i Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Hvordan de fikk det til i Nedre Silkestrå Borettslag Innhold Forord 2 1. Energisparekontrakter med garanti (EPC): Hva og hvorfor? 4 2. I hvilke

Detaljer

2009-2020. Klima- og energiplan. Østre Toten kommune

2009-2020. Klima- og energiplan. Østre Toten kommune 2009-2020 Klima- og energiplan Østre Toten kommune 2 Vedtatt av Kommunestyret 3. september 2009 Jorda vår skal danse Den skal aldri stanse Jorda er en snurrebass og vi skal snurre med Regndråper skal falle

Detaljer

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold 14.7.2009 1 1 Forord Intensjonen med energiplanen er å avklare nåværende og framtidige muligheter for energireduksjon og bruk av fornybare energikilder i kommunen. Det legges vekt på å vurdere mulighetene

Detaljer

VEDTATT BUDSJETT 2015 HANDLINGSPLAN 2015-2018 SEKSJON FOR UTDANNING OG OPPVEKST

VEDTATT BUDSJETT 2015 HANDLINGSPLAN 2015-2018 SEKSJON FOR UTDANNING OG OPPVEKST Fredrikstad kommune VEDTATT BUDSJETT 2015 HANDLINGSPLAN 2015-2018 SEKSJON FOR UTDANNING OG OPPVEKST Vedtatt i Oppvekstutvalget 10. desember 2014 Innholdfortegnelse Kjerneoppgaver... 3 Organisering... 3

Detaljer

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1 Vestby kommune Rapport Follo Distriktsrevisjon 2006 Mars 2006 Follo distriktsrevisjon Side 1 INNHOLD 1 SAMMENDRAG 3 2 BAKGRUNN 3 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 AVGRENSING 5 4 REVISJONSKRITERIER 5 5 METODE

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Energiutredning Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune2011 2007 1 Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG... 3 3 UTREDNINGSPROSESS

Detaljer

Kommunenes klima- og energiplaner i Vestfold pr 13 08 2012

Kommunenes klima- og energiplaner i Vestfold pr 13 08 2012 Handlingsprogram / tiltaksdel Kommunens egen virksomhet Stasjonær energibruk kommunens egne bygg Sammenfatning av vedtatte klima- og energiplaner Sammenfattet av Jon Østgård og Bjørn Aschjem 13 08 12 Gruppering

Detaljer

Rådmannens innstilling: Saksbehandler: bygg teknisk ansvarlig, Arne Trøhaugen. EPC - prosjekt - Vurderte ENØK tiltak. Hjemmel: Side 1 av 10

Rådmannens innstilling: Saksbehandler: bygg teknisk ansvarlig, Arne Trøhaugen. EPC - prosjekt - Vurderte ENØK tiltak. Hjemmel: Side 1 av 10 Arkivsaksnr.: 14/87-5 Arkivnr.: S02 Saksbehandler: bygg teknisk ansvarlig, Arne Trøhaugen EPC - prosjekt - Vurderte ENØK tiltak Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Alternativ 1: Grunnpakke vedtas gjennomført

Detaljer

Energiutredning Lier Kommune 2013

Energiutredning Lier Kommune 2013 Energiutredning Lier Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 5 2.1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.2 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.3 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

2010-2015 Handlingsplan til Klima- og energiplanen Hof kommune

2010-2015 Handlingsplan til Klima- og energiplanen Hof kommune 200-205 Handlingsplan til Klima- og energiplanen Hof kommune Forord...3 2 Bakgrunn for kommunens Handlingsplan til Klima- og Energiplan...3 2. Kommunale vedtak 3 3 Gjennomføring...3 3. Prosess4 4 Ansvarsfordeling

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Det varsles om mulig ettersendt sak eller sak framlagt i møte vedr. gang og sykkeveg Svene-Lampeland.

MØTEINNKALLING. NB! Det varsles om mulig ettersendt sak eller sak framlagt i møte vedr. gang og sykkeveg Svene-Lampeland. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 05.02.2015 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

Energiutredning 2012

Energiutredning 2012 Energiutredning 2012 Haugesund kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2010 i sak 21/2010 Plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011 ). Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg,

Detaljer

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 14/31 Formannskapet 16.06.2014 14/33 Kommunestyret 17.06.2014

Saksnr Utvalg Møtedato 14/31 Formannskapet 16.06.2014 14/33 Kommunestyret 17.06.2014 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 19.05.2014 Referanse: 11926/2014 Arkiv: 614 Vår saksbehandler: Hans Martin Aas EPC - fase 2 - status sykehjemmet Saksnr Utvalg Møtedato 14/31 Formannskapet 16.06.2014

Detaljer

FORSTUDIE ALTERNATIVE VARMELØSNINGER I SVARSTAD SENTRUM LARDAL KOMMUNE. Oppdragsgiver: Lardal kommune

FORSTUDIE ALTERNATIVE VARMELØSNINGER I SVARSTAD SENTRUM LARDAL KOMMUNE. Oppdragsgiver: Lardal kommune FORSTUDIE ALTERNATIVE VARMELØSNINGER I SVARSTAD SENTRUM LARDAL KOMMUNE Oppdragsgiver: Lardal kommune Utført av: Marte Paus Vadem Kontrollert av: Carl-Otto Rasmussen Dato: 16.12.2011 Prosjektnr: 3951 Innhold

Detaljer

Energiutredning Notodden 2007

Energiutredning Notodden 2007 Energiutredning Notodden 2007 Oversiktsbilde Notodden med industri og omland. Tinfos Notodden Energi AS Energiutredningen er utført av Norsk Enøk og Energi AS, på oppdrag fra Notodden Energi AS INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Atmosfæren kjenner ingen grenser og vinden bærer ingen pass

Atmosfæren kjenner ingen grenser og vinden bærer ingen pass Atmosfæren kjenner ingen grenser og vinden bærer ingen pass Tickel. 6 Mål og tiltak for satsingsområdene for energibruk og energiproduksjon i vår region til 2015 Sir Crispin 6.01 Nasjonale og fylkeskommunale

Detaljer

Energiutredning Notodden 2005

Energiutredning Notodden 2005 Energiutredning Notodden 2005 Oversiktsbilde Notodden med industri og omland. Tinfos Notodden Energi AS Energiutredningen er utført av Perpetum Energi og Miljø AS, på oppdrag fra Notodden Energi AS INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Klima og energiplan 2009 2013

Klima og energiplan 2009 2013 Klima og energiplan 2009 2013 Vedtatt av Lenvik kommunestyre 29.10.09 (sak 80/09) Forside: Maleri av Svein-Arild Berntsen. Innkjøpt av Lenvik kommune. Innhold Generell del Innledning Krav til planen Rullering

Detaljer

Energiutredning Lunner kommune 2009. Energiutredning Lunner Kommune 2009

Energiutredning Lunner kommune 2009. Energiutredning Lunner Kommune 2009 Energiutredning Lunner Kommune 2009 1 Innhold Energiutredning Lunner kommune 2009 1 SAMMENDRAG... 4 STATUS... 4 MULIGHETER... 4 2 BAKGRUNN... 5 2.1 FORMÅL... 5 2.2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN...

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2009. Energiutredning. ing Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2009. Energiutredning. ing Øvre Energiutredning ing Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune 2009 2007 1 Innhold 1 INNLEDNING... 4 2 SAMMENDRAG... 4 3 UTREDNINGSPROSESS OG FORUTSETNINGER... 6 4 INFORMASJON OM ØVRE EIKER KOMMUNE... 7 4.1

Detaljer