Opplæring av EPC-fasilitatorer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplæring av EPC-fasilitatorer. www.eesi2020.eu"

Transkript

1 Opplæring av EPC-fasilitatorer

2 AGENDA 1. Mål for opplæringen av fasilitatorer 2. Første skritt mot et EPC-prosjekt Hva EPC er Hva EPC ikke er 3. Identifikasjon av mulige EPC-prosjekter 4. Eksempel på et EPC-prosjekt 5. Fordeler med EPC sammenlignet med interne løsninger 6. EPC prosjekter - nøkkelområder 7. Hvordan presentere EPC for kunder 8. Tilgjengelig informasjon og dokumenter

3 AGENDA 1.Mål for opplæringen av fasilitatorer 2. Første skritt mot et EPC-prosjekt Hva EPC er Hva EPC ikke er 3. Identifikasjon av mulige EPC-prosjekter 4. Eksempel på et EPC-prosjekt 5. Fordeler med EPC sammenlignet med interne løsninger 6. EPC prosjekter - nøkkelområder 7. Hvordan presentere EPC for kunder 8. Tilgjengelig informasjon og dokumenter

4 Mål for seminaret Bedre generell kunnskap om EPC Styrke kunnskap om fasilitatorers rolle og oppgaver Øke kunnskap om EPC-prosessen Flere gjennomførte EPC-prosjekter

5 EPC-fasilitatorer Markedsfasilitator Opplæring av kunder og energientreprenører Generell informasjon (veileder, kontraktsmaler) Informasjon om gode eksempler Lobbying Prosjektfasilitator Jobbe på vegne av kunden for realisering av spesifikke EPC prosjekter Fasilitator mellom kulturer change manager Kommunikasjon er avgjørende! Fokus i denne presantasjonen

6 Hvorfor trenger kunden en fasilitator? Erfaring med EPC! Kan: Dokumentmaler utlysning og kontrakter Entreprenører og markedet Fallgruver og suksessfaktorer Tekniske potensial og tiltak Økonomiske forhold og løsninger Prosess (tidsplan, milepæler) Beregning av grunnlagsdata

7 Fasilitatorens rolle og oppgaver Tilføre nødvendig kunnskap og erfaring for å støtte og veilede kunder gjennom alle faser av et EPC-prosjekt 1. Prosjektutviklingsfasen: Grove finansielle og tekniske analyser Sammenligning av ulike energiløsninger Støtte kunden i valg om intern eller ekstern gjennomføring Workshops for kunde og relevante aktører Forstudie og forretningsmodeller Valg og tilpasning av kontraktsløsninger Finansielle løsninger

8 Fasilitatorens rolle og oppgaver Fortsetter Innkjøpsfasen: Valg av innkjøpsprosedyre Definisjon av kvalifikasjonskrav og evalueringkriterier Utarbeidelse av anbud Utarbeidelse av kontrakt Forhanding og valg av beste tilbyder 3. Gjennomføringsfasen Representasjon og prosjektledelse i noen eller alle faser 4. Ekspertiseområder: Teknisk, økonomisk, finansiell og juridisk kunnskap

9 AGENDA 1. Mål for opplæringen av fasilitatorer 2.Første skritt mot et EPC-prosjekt Hva EPC er Hva EPC ikke er 3. Identifikasjon av mulige EPC-prosjekter 4. Eksempel på et EPC-prosjekt 5. Fordeler med EPC sammenlignet med interne løsninger 6. EPC-prosjekter - nøkkelområder 7. Hvordan presentere EPC for kunder 8. Tilgjengelig informasjon og dokumenter

10 Hva EPC er En modell for å gjennomføre energitiltak med garanterte resultater

11 Typiske karateristikker for EPC prosjekter Prosjektvarighet Vanligvis 4 til 10 år Andel energibesparelse 15% - 40% Investeringsvolum Typisk kr til 40 millioner kr Copyright: NEE

12 Aktører og interessenter Kunder Byggeiere fra offentlig og privat sektor Energientreprenører/ EPC-tilbydere (ESCO) Tilbydere av energitjenester, tilbydere av EPC prosjekter Underleverandører Tilbydere av energiutstyr og komponenter, ansvarlige ovenfor entreprenøren og ikke i direkte kontakt med kunden Konsulentselskaper (fasilitatorer) Hjelp til utvikling av prosjekter på kundesiden, organisering av anbud, overvåkning og evaluering av besparelser for kunden Andre interesserte aktører: Finansinstitusjoner Energimyndigheter/støtteprogram Lokale, regionale og nasjonale myndigheter Energileverandører

13 Faser i et EPC-prosjekt

14 Involvering av aktører

15 Fordeler for byggeier Økonomisk lønnsomhet Besparelser garantert i kontrakt Kontrakten omfatter en helhetlig leveranse Risiko settes ut Teknisk Finansiell En partner å forholde seg til Fokus på kjernevirksomhet Kompletterer egne initiativ Velprøvd metode Entreprenør og kunde har samme interesser Copyright: NEE

16 De vanligste barrierene Prioritering politisk, administrativt, økonomisk Ulike insentiver eiere og brukere av bygg Komplisert prosess for å overføre besparelser til investeringer Kompetanse teknisk ekspertise Kapasitet hos byggeiers personell Finansielle vanskeligheter Krevende anbudsprosess og prosedyrer

17 Mulige besparelser - eksempel Potensielle besparelser basert på prosjekter gjennomført i Norge: % reduksjon i energikostnader for en kommune Totalt sparepotensial er 2-5 mill kr/år Anslått etterslep på vedlikehold er 100 mill kr/år Eksempel på et typisk prosjekt i Norge: 2 kommuner, 10 bygg hver, m2 totalt 5 tiltak pr bygg (i snitt) = 100 tiltak Grunndata: 20 år ( m2 X 200 kwh/m2/år) 15 % besparelse = 3 GWh/år

18 Besparelser

19 Hva EPC ikke er Outsourcing av vedlikeholdstjenester Privatisering av offentlig bygningsdrift Å se bort fra innkjøpsregler Copyright: NEE

20 AGENDA 1. Mål for opplæringen av fasilitatorer 2. Første skritt mot et EPC-prosjekt Hva EPC er Hva EPC ikke er 3. Identifikasjon av mulige EPC-prosjekter 4. Eksempel på et EPC-prosjekt 5. Fordeler med EPC sammenlignet med interne løsninger 6. EPC-prosjekter - nøkkelområder 7. Hvordan presentere EPC for kunder 8. Tilgjengelig informasjon og dokumenter

21 Prosjektstørrelse Energikostnader på minst kr/år, helst 2,4 millioner kr Kombinasjon med gatebelysning Gruppering av bygg mulig Gruppering av kunder/kommuner Støtte

22 EPC-bygg Må/bør: Eies av EPC kunden Ikke være del av tidligere EPC-prosjekt Ikke være bygget eller renovert siste 3 år Ikke ha planer om endret bruk neste 10 år Ha oppvarmings- eller ventilasjonssystem Ha mulighet for definisjon av grunndata, bruk osv Ha høyere energibruk enn sammenlignbare bygg (min kr/år) Copyright: NEE

23 Vanlige energitiltak Varmesystem og varmeforbruk: Bytte energikilde Skifte ut gamle kjeler/varmepumper Isolering av varmerør Innregulering Forbedret varmestyring Energioppfølgingssystem (EOS) Motivasjon av brukere Isolere mot kaldt loft Isolering og utskifting av vinduer (ofte ikke lønnsomt) Strømforbruk: Bytte lyskilder Lysstyring Effektivt utstyr (kjøling, frysere, ) Redusere elektrisk oppvarming Energieffektive pumper Ventilasjon og kjøling: Varmegjenvinning Isolering av kanaler Automatikk Vedlikehold

24 Vurdering av alternative kostnader

25 Investeringsvolum og sparepotensial

26 AGENDA 1. Mål for opplæringen av fasilitatorer 2. Første skritt mot et EPC-prosjekt Hva EPC er Hva EPC ikke er 3. Identifikasjon av mulige EPC-prosjekter 4.Eksempel på et EPC-prosjekt 5. Fordeler med EPC sammenlignet med interne løsninger 6. EPC-prosjekter - nøkkelområder 7. Hvordan presentere EPC for kunder 8. Tilgjengelig informasjon og dokumenter

27 Eksempel på EPC-prosjekt Prosjekt-tittel: EPC i Elverum kommune, Hedmark fylke, Norge Copyright: Elverum municipality

28 EPC i Elverum kommune Standard EPC-prosjekt 43 bygg skoler, rådhus, barnehager, sykehjem 300 energitiltak m2 Konkurranse med forhandling 100 % finansiert av kunden Innkjøpsprosess i 2010 Tiltak gjennomført i års kontraktsperiode

29 Gjennomførte tiltak Energioppfølging (EOS) Varmepumper Kontrollsystem i fyrrom Kontrollsystem for belysning Kombinert varme og kraft (CHP) Kjøling Energiledelse Bytte av brensel Varmegjenvinneing Varmesystem Varmtvann Isolering av kjellertak Isolering av loftstak Belysning Målings- og kontrollsystem Fornybare energikilder Termisk isolasjon av bygg Opplæring av brukere Ventilasjon og air conditioning Tiltak for vannbesparelser Bytte av vinduer

30 Investering og besparelser Investering: NOK 33,5 mill Årlige energikostnader før tiltak: 13 mill kr/år Garanterte besparelser: Sparegaranti i kwh: 4,5 GWh/år % årlig Ca 3,6 mill kr/år

31 AGENDA 1. Mål for opplæringen av fasilitatorer 2. Første skritt mot et EPC-prosjekt Hva EPC er Hva EPC ikke er 3. Identifikasjon av mulige EPC-prosjekter 4. Eksempel på et EPC-prosjekt 5.Fordeler med EPC sammenlignet med interne løsninger 6. EPC-prosjekter - nøkkelområder 7. Hvordan presentere EPC for kunder 8. Tilgjengelig informasjon og dokumenter

32 Fordeler i forhold til intern gjennomføring Overfører risiko til entreprenøren

33 Overføring av risiko Teknisk risiko Finansiell risiko

34 En part å forholde seg til

35 Felles interesser og forventninger Både byggeier og entreprenør har fordeler av oppnådd besparelse Fokus på de mest økonomiske tiltakene sikrer best kostnadseffektivitet Bruk av moderne høyeffektivt utstyr Følger høye krav til overvåkning Konsekvent vedlikehold av nytt utstyr over lang tid (kontraktsperioden) Kontrakten omfatter en komplett tjeneste/service

36 Unngår følgeskader Følgeskader er ikke mulig i EPC prosjekter

37 AGENDA 1. Mål for opplæringen av fasilitatorer 2. Første skritt mot et EPC-prosjekt Hva EPC er Hva EPC ikke er 3. Identifikasjon av mulige EPC-prosjekter 4. Eksempel på et EPC-prosjekt 5. Fordeler med EPC sammenlignet med interne løsninger 6.EPC prosjekter - nøkkelområder 7. Hvordan presentere EPC for kunder 8. Tilgjengelig informasjon og dokumenter

38 EPC-faser

39 Innkjøp Fasilitatorer bør: Tilføre kunnskap om EPC som forretningsmodell Skaffe maler for anbudsdokumenter og hjelpe til med utarbeidels av disse Informere om ulike muligheter/løsninger Fasilitatorer kan: (avhengig av byggeiers erfaring og kunnskap) Styre eller delta i forhandlingsprosessen Evaluere tilbud

40 Klarsignal for å starte anbudsprosesss Sjekk: Offisielle regler/rutiner for publisering av anbud (nasjonale/internasjonale) Godkjenningsstruktur (hvem skal signere hva?) Lovmessige og økonomiske begrensninger

41 Tidsplan for innkjøpsprosess 41

42 Anbudsdokumenter definerer Klare mål (besparelser, budsjett, CO2 ) Organisatoriske forhold Entreprenørens ansvar Evalueringskriterier Tekniske forhold: Beskrivelse av bygg Energistatistikk Førforbruk Obligatoriske aktiviteter og tiltak, opsjoner Finansielle forhold: Kontraktens varighet Finansiell organisering (hvem investerer)

43 Anbudsdokumenter omfatter Energianalyser (selv om de er utdatert) Data om energiforbruk (3 år) Kopi av energiregninger Detaljert beskrivelse av dagens energisystemer og drift Spesifikasjon av beregningsmetode for referanseforbruk Kriterier for leverandører Forutsetninger for lønnsomhetsberegninger (energipris, internrente osv) Utkast til kontrakt

44 Nødvendig bygningsdata Anskaffes av byggeier: Byggeår Størrelse/dimensjon Bruk Eier/brukere Driftstider Rehabiliteringer Status inneklima Organisering av vedlikehold Fremtidige planer Anbefalt frembrakt av ekspert: Grunnlagsdata og dokumenter Spesifikasjon av obligatoriske tiltak Regler for beregning av referanseforbruk Beskrivelse av tekniske anlegg

45 Grunnlagsdata for energi Informasjon om energiforbruk og energikostnader Evt tilgang til energioppfølgingssystemer Snitt over 3 år anbefales Klimakorreksjon må utføres Endringer i bruk må beskrives

46 Valg av energientreprenør Hvordan velges EPC-tilbyder kriterier (eksempel) Kriterie Mengde garantert besparelse av alle typer energi over kontraktsperioden Tilbudspris, dvs total pris som skal betales fra kunden til tilbyder over prosjektets varighet Vekt 45% 35% Kvalitet på teknisk beskrivelse og kontrakt 20%

47 EPC kontrakten Må inneholde: Garantier for besparelser Regler for fordeling av finansiell og teknisk risiko Slår sammen tre type kontrakter: Utførelse Finansiering Tjenester Ny norsk standard, NS 6430

48 Hovedpunktene i en EPC kontrakt Referansetilstand Garanti for besparelser Godtgjørelse Kontraktens varighet Investeringsvolum Ansvar for beskrivelse av energisparetiltak Kundens forpliktelser (betingelser for gjennomføring) Eierskap for installert utstyr Rapportrutiner Prosess for gjennomføring av tiltak

49 Kontrakten inneholder også vanligvis: Detaljert beskrivelse av energisystem og styring Detaljert beskrivelse av tiltak Tidsplan for prosjektgjennomføring Evalueringsmetode for oppnådde besparelser Metode for å hensynta bruksendringer Beskrivelse av energiledelsessystem Spesifikasjon av personell Liste over underleverandører Etc.

50 Beskrivelse av obligatoriske tiltak Tiltak med lengre tilbakebetalingstid Lovmessige krav Vedlikeholdstiltak Ikke beskriv for mange, da dette vil begrense muligheten for optimale løsninger Copyright: NEE

51 Finansiering av EPC prosjekter Finansieringsmuligheter: Byggeier finansierer Entreprenøren finansierer Finansiering av tredjepart Støtte fra myndigheter eller andre kilder Kombinasjon av disse løsningene

52 Kunden finansierer

53 Entreprenøren finansierer

54 Finansieringsløsning avhenger av Direkte finansieringskostnad (renter, godtgjørelse, ) Lovmessige forhold Krav til sikkerhet Skattepåvirking Regnskapsmessige forhold

55 AGENDA 1. Mål for opplæringen av fasilitatorer 2. Første skritt mot et EPC-prosjekt Hva EPC er Hva EPC ikke er 3. Identifikasjon av mulige EPC-prosjekter 4. Eksempel på et EPC-prosjekt 5. Fordeler med EPC sammenlignet med interne løsninger 6. EPC prosjekter - nøkkelområder 7.Hvordan presentere EPC for kunder 8. Tilgjengelig informasjon og dokumenter

56 Hvordan presentere EPC-prosjekt for byggeieren Fasilitatoren bør fokusere på: Hva er EPC? Hva EPC kan gjøre for kunden Hovedfordelene ved EPC Hvordan EPC virker Praktiske eksempler på EPC prosjekter og scenarier Hovedutfordringer og løsninger på disse

57 Hva er EPC?

58 Hva kan EPC gjøre for kunden? Nøkkelpersoner RT: ER DETTE RIKTIG TEKST?? Administrativ ledelse: Økt kunnskap uten økte personellkostnader Klima (politisk og generell goodwill) Økonomisk ledelse: Økonomiske argumenter Politiske argumenter Markedsføringsforhold Teknisk ledelse: Økt forbedring av teknisk kvalitet og ytelse Økt tilgang på teknisk kunnskap Copyright: NEE

59 Hovedfordelene ved EPC Garantert vellykket prosjekt Langsiktig reduksjon av energiforbruk En enkelt partner gjennomfører prosjektet fra start til mål Entreprenør og byggeier deler samme motivasjon Mulighet for finansiering fra entreprenør Alle tiltak finansieres av oppnådde besparelser Bedre inneklima i dine bygg Betydelige reduksjoner i CO2 utslipp Overføring av risiko

60 Gode eksempler Bruk gode, sammenlignbare eksempler Opplevd suksess hos andre selger Hvis de kan, så kan vi! Copyright: NEE

61 Spesifikke kundebehov Spesifikke behov i kundens bygningsmasse Vedlikeholdsbehov Moderniseringsbehov Sparepotensialer Pek på vinn-vinn scenarier Skreddersydd for kunden Realistiske eksempler på tiltak Spesifikt sparepotensial over forutsett kontraktsperiode Tilleggsfordeler Copyright: NEE

62 Hovedutfordringer EPC betyr ofte endring Vær oppmerksom -> forberedt og overbevis Organisatoriske Tekniske Lovmessige Tradisjonelle roller og ansvar Offentlig sektor sammenlignet med privat

63 AGENDA 1. Mål for opplæringen av fasilitatorer 2. Første skritt mot et EPC-prosjekt Hva EPC er Hva EPC ikke er 3. Identifikasjon av mulige EPC-prosjekter 4. Eksempel på et EPC-prosjekt 5. Fordeler med EPC sammenlignet med interne løsninger 6. EPC prosjekter - nøkkelområder 7. Hvordan presentere EPC for kunder 8.Tilgjengelig informasjon og dokumenter

64 Tilgjengelig informasjon og dokumenter Norsk Standard NS6430 Veileder for fasilitatorer (EESI2020) Beregning av grunndata Anbudsdokument Kontraktsdokumenter Ulike forretningsløsninger EPC Kundehåndbok (EESI2020) EPC Code of conduct (www.transparense.eu ) Andre EU prosjekter om EPC

Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag

Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag 1 Forord Hensikten med denne brosjyren er å gi styrer i norske boligselskap innblikk i hvordan

Detaljer

Re-Co EN MÅTE Å STARTE PÅ. Re-Commissioning. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union

Re-Co EN MÅTE Å STARTE PÅ. Re-Commissioning. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Re-Co Re-Commissioning EN MÅTE Å STARTE PÅ Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union http://www.re-co.eu Innhold INTRODUKSJON HAR DU NOENGANG HØRT OM RE-COMMISSIONING?

Detaljer

Opplæringsmodul 5. for mellomstore og utviklede EPC markeder

Opplæringsmodul 5. for mellomstore og utviklede EPC markeder Opplæringsmodul 5. for mellomstore og utviklede EPC markeder EPC støttestrategi Project Transparense OVERSIKT OVER OPPLÆRINGSMODULER I. Grunnleggende EPC II. EPC prosess fra identifisering av prosjekt

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Energiutredning Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune2011 2007 1 Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG... 3 3 UTREDNINGSPROSESS

Detaljer

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu Baltic GPP Seminarfakta Dette faktadokumentet er en del av seminarmateriellet for opplæring av kursholdere og offentlige innkjøpere innenfor prosjektet Baltic GPP. Her finner du faktaene og innholdet som

Detaljer

IFE/KR/F-2012/079. Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier

IFE/KR/F-2012/079. Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier IFE/KR/F-2012/079 Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier i Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 BAKGRUNN... 1 2.1 DEFINISJON AV ENERGIEFFEKTIVISERING OG POTENSIALER... 1 2.2 AVGRENSINGER...

Detaljer

EPC RAPPORT ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING. om bruk av energisparekontrakter. på boligsektoren i Europa

EPC RAPPORT ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING. om bruk av energisparekontrakter. på boligsektoren i Europa EPC RAPPORT om bruk av energisparekontrakter ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING på boligsektoren i Europa En rapport med eksempler på bruk av energisparekontrakter i Europa, som et virkemiddel for energieffektivisering

Detaljer

Rådmannens innstilling: Saksbehandler: bygg teknisk ansvarlig, Arne Trøhaugen. EPC - prosjekt - Vurderte ENØK tiltak. Hjemmel: Side 1 av 10

Rådmannens innstilling: Saksbehandler: bygg teknisk ansvarlig, Arne Trøhaugen. EPC - prosjekt - Vurderte ENØK tiltak. Hjemmel: Side 1 av 10 Arkivsaksnr.: 14/87-5 Arkivnr.: S02 Saksbehandler: bygg teknisk ansvarlig, Arne Trøhaugen EPC - prosjekt - Vurderte ENØK tiltak Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Alternativ 1: Grunnpakke vedtas gjennomført

Detaljer

Energi i kommunene Norges vassdrags- og energidirektorat 2000

Energi i kommunene Norges vassdrags- og energidirektorat 2000 Energi i kommunene Norges vassdrags- og energidirektorat 2000 Veileder nr 2 Energi i kommunene Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat, juni 2000 Saksbehandler: Stine Holmøy Opplag: 1000 eks ISSN:

Detaljer

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1 Vestby kommune Rapport Follo Distriktsrevisjon 2006 Mars 2006 Follo distriktsrevisjon Side 1 INNHOLD 1 SAMMENDRAG 3 2 BAKGRUNN 3 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 AVGRENSING 5 4 REVISJONSKRITERIER 5 5 METODE

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Energiutredning Lier Kommune 2013

Energiutredning Lier Kommune 2013 Energiutredning Lier Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 5 2.1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.2 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.3 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

Veileder Energiledelse i Industrien

Veileder Energiledelse i Industrien Veileder Energiledelse i Industrien Vi vet du vil med energiledelse kan du få det til: Ta grep om energibruken Energiledelse kan etableres den ambisiøse veien gjennom å følge internasjonal standard (NS

Detaljer

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Med særlig fokus på sektorene bygg, transport og IKT Forfattere: Øystein Solevåg Bård Bergfald Erik Høines Nicole Lambert Christian Rostock

Detaljer

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013 Energiutredning Nes kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NES KOMMUNE...

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106 Formannskapet 11.06.2013 13/44 Kommunestyret 21.06.2013

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106 Formannskapet 11.06.2013 13/44 Kommunestyret 21.06.2013 Engerdal kommune Saksmappe: 2009/940-3824/2013 Saksbehandler: Markus Pettersen Arkivkode: 614/S02 Saksframlegg Energisparekontrakt (EPC) for kommunale bygg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Markedsgrunnlag for miljøbygg i Norge

Markedsgrunnlag for miljøbygg i Norge NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Kenneth Bye Markedsgrunnlag for miljøbygg

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

ITB. Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner lar deg nå dine mål! Beslutningsgrunnlag

ITB. Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner lar deg nå dine mål! Beslutningsgrunnlag Du er her: Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Dette er - gevinster Mer om Ytre miljø Fleksibilitet ved bruksendringer Komfort og inneklima Beslutningsgrunnlag Energieffektivitet og energioppfølging

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2009. Energiutredning. ing Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2009. Energiutredning. ing Øvre Energiutredning ing Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune 2009 2007 1 Innhold 1 INNLEDNING... 4 2 SAMMENDRAG... 4 3 UTREDNINGSPROSESS OG FORUTSETNINGER... 6 4 INFORMASJON OM ØVRE EIKER KOMMUNE... 7 4.1

Detaljer

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune Follo Distriktsrevisjon Ski kommune mai 2006 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 AVGRENSING... 5 4 REVISJONSKRITERIER... 6 5 METODE... 7 6 GJENNOMGANG... 8 6.1

Detaljer

Bærekraftig rehabilitering av boligblokker

Bærekraftig rehabilitering av boligblokker Rehabilitering av Borettslag Bærekraftig rehabilitering av boligblokker Ivar Klavenes, Prosjektleder OMT Boligbyggelag Ivar@OMTBBL.no 1 Kortfattet sammendrag Rehabilitering av borettslag krever fokus på

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Offentlig-privat samarbeid (OPS) Offentlig-privat samarbeid (OPS) SYSTEMATISK Alternativt verktøy HELSE-, for å MILJØ- løse viktige OG SIKKERHETSARBEID samfunnsoppgaver (revidert 2014) 2 Forord Offentlig privat samarbeid OPS Samfunnet

Detaljer

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter Veiledning for outsourcing av IT Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter September 2010 innhold o Sammendrag...4 1 Om denne veiledningen... 7 1.1 IT er virksomhetskritisk... 7 1.2 Outsourcing

Detaljer