Slik går du frem: Grønne leiekontrakter og andre verktøy for energieffektiviseringsprosessen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Slik går du frem: Grønne leiekontrakter og andre verktøy for energieffektiviseringsprosessen"

Transkript

1 Slik går du frem: e leiekontrakter og andre verktøy for energieffektiviseringsprosessen Guro Nereng Fagrådgiver Energieffektivisering i bygg, Bellona Styringsgruppemedlem i Bergen SmartCity

2 Rapporten om Bergen SmartCity: Kan kutte energiforbruket med 29 prosent Næringsbygg 496 GWh Husholdninger 731 GWh Industri 45 GWh Strømnett 53 GWh Gatelys 14 GWh - 29 % - 35 % - 6 % - 31 % - 55 %

3

4 Energieffektivisering; En viktig del av løsningen Kilde: IEA

5 Norsk energimiks må endres Til tross for stor fornybar energiproduksjon i Norge har vi fremdeles stor andel av fossil i bruken

6 Ikke likegyldig når utslippskuttene gjennomføres

7 Foredragstittel kunne også vært: Hvordan operasjonalisere miljøfyrtårn-kravet om at «Leietaker skal påvirke byggeiere»

8

9 Egentlig så er det ganske enkelt Hei byggeier. Jeg som leietaker vil gjerne være med på å investere noe i energieffektivisering. Kom med et tilbud til meg så kan vi sikkert bli enige om noe.

10

11 Etterspørselskjeden Leietaker Byggeier Rådgivere Entreprenører

12 Etterspørselskjeden Leietaker, 3 år Rådgivere Entreprenører Leietaker, 10 år Leietaker, 7 år Leietaker, 5 år Byggeier 1) Mulig å alliere seg med andre leietakere? 2) Mulig at byggeier engasjerer de andre leietakerne? 3) Hva kan du og byggeier få til uavhengig av de andre leietakerne? Leietaker, 6 år

13 Ulike tiltak har ulik nedbetalingstid Noen måneder Gjennomgang: Finne og rette opp feil. Eks.: Fyring og kjøling samtidig Bedre drifting/styring og Energioppfølging (EOS) Effektiv belysning Tids- og behovsstyrt temperatur, lys og luftmengde Effektive pumper, aggregater, kjeler, bedre regulering Solavskjerming Ytterdørutskifting til svingdør Varmepumpe Effektivt ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning Vindusutskifting Etterisolere og minimere kuldebroer Årevis

14 Leietakerdeltagelse - trappetrinnsmodell Energibesparelser - «Interne rutiner skal sikre lavt energiforbruk til oppvarming, ventilasjon, lys og produksjon» - Registrering av energibruk. Kan vi bedre bruken? Uformelt samarbeid med eier Eks: Norsk Eiendom ++ sin brukeravtale brukeravtale Kan vi bedre bruken? Formelt samarbeid med eier Eks: Entras fordelsavtale leieavtale 1.0 Leietaker ønsker å investere. Felleskostnader + energikostnader = konstant leieavtale 2.0 Eier og leietaker ønsker å investere i langsiktige tiltak (utover leieperiode?) Eks: Norsk Eiendom ++ sitt e bilag

15 Leietakerdeltagelse - trappetrinnsmodell Energibesparelser leieavtale 2.0 Kan vi bedre bruken? Uformelt samarbeid med eier brukeravtale Kan vi bedre bruken? Formelt samarbeid med eier leieavtale 1.0 Leietaker ønsker å investere. Felleskostnader + energikostnader = konstant Eier og leietaker ønsker å investere i langsiktige tiltak (utover leieperiode?)

16 brukeravtale DEL 1 1) Samarbeid og informasjon 2) Energi og inneklima 3) Drift og vedlikehold 4) Utearealer 5) Annet brukeravtale DEL 2 Forslag til tiltak/tilleggsbestemmelser og kommentarer til enkelte punkter

17 Leietakerdeltagelse - trappetrinnsmodell Energibesparelser leieavtale 2.0 Kan vi bedre bruken? Uformelt samarbeid med eier brukeravtale Kan vi bedre bruken? Formelt samarbeid med eier leieavtale 1.0 Leietaker ønsker å investere. Felleskostnader + energikostnader = konstant Eier og leietaker ønsker å investere i langsiktige tiltak (utover leieperiode?)

18 Prosessen leieavtale Hva Felles motivasjon og mål Energimerking med omfattende tiltaksanalyse Beregning av energibesparelser og nedbetalingstider LCC - Livsløpskostnader Enighet om ønsket tilbakebetalingstid Tiltaksplaner: Kort og lang sikt? Verktøy/ virkemiddel Energi merkeordning Difis verktøy mm Aktører utover eier og leietaker Energi- og miljørådgivere

19 Tiltaksplaner: Når du først gjør noe.. gjør det skikkelig - aka ikke lag blindveier Tiltak som har «lang syklus» for å bli byttet ut Oppgradering av fasade/tak ~ 30 år: Etterisolering Minimering av kuldebroer Skifte av vinduer ~ 20 år Skifte av ventilasjonsanlegg ~ 15 år (?) Dette gjelder også i grad av «avanserthet» for andre investeringer, for eks. Sentral driftskontroll Energioppfølgingssytemer mm

20 Skjematisk kostnadsbilde Energikost. Energikost. Energikost. Energikost. Eiers «restinvestering tas inn fra neste leietaker så sant tiltaket fortsatt har teknisk levetid.. Felleskost. Felleskost. Felleskost. Felleskost. Husleie Husleie Husleie Husleie Før Under Etter Under, langsiktig

21 Prosessen leieavtale Hva Felles motivasjon og mål Energimerking med omfattende tiltaksanalyse Beregning av energibesparelser og nedbetalingstider LCC - Livsløpskostnader Enighet om ønsket tilbakebetalingstid Tiltaksplaner: Kort og lang sikt? Beregne og forhandle kost-nytte-fordeling mellom aktørene Verktøy/ virkemiddel Energi merkeordning Difis verktøy mm Aktører utover eier og leietaker Energi- og miljørådgivere Jurister (?)

22 Forhandle kost-nytte Utleiers regnestykke: + Reduserte livssykluskostnader for eiendommen + Økt verdi på eiendommen; mer attraktiv i utleiemarkedet, bedre miljøprofil, forbedret teknisk standard + Samfunnsansvar + Omdømme Investering eller årlig leasing + redusert risiko ved evt mer langsiktig leiekontrakt Leietakers regnestykke: + Reduserte energikostnader + Reduserte vedlikehodskostnader ( bonus?) Avdrag på investeringen Ulemper under oppgraderingen + redusert risiko ved evt uforutsigbarhet i leiemarkedet. + Bedre inneklima, høyere produktivitet og glade medarbeidere. + Samfunnsansvar + Omdømme

23 Prosessen leieavtale Hva Felles motivasjon og mål Energimerking med omfattende tiltaksanalyse Beregning av energibesparelser og nedbetalingstider LCC - Livsløpskostnader Enighet om ønsket tilbakebetalingstid Tiltaksplaner: Kort og lang sikt? Beregne og forhandle kost-nytte-fordeling mellom aktørene Skaffe finansiering Verktøy/ virkemiddel Energi merkeordning Enova- Difis verktøy mm EPC Aktører utover eier og leietaker Energi- og miljørådgivere Jurister (?) Energirådgivere, bank, fond, Enova

24 Kilde: Norsk Enøk og Energi EPC «vanlig»

25 Prosessen leieavtale Hva Felles motivasjon og mål Energimerking med omfattende tiltaksanalyse Beregning av energibesparelser og nedbetalingstider LCC - Livsløpskostnader Enighet om ønsket tilbakebetalingstid Tiltaksplaner: Kort og lang sikt? Beregne og forhandle kost-nytte-fordeling mellom aktørene Skaffe finansiering Avtaleinngåelse: Eks Grønt vedlegg Verktøy/ virkemiddel Energi merkeordning Enova- Grønt vedlegg Difis verktøy mm EPC Aktører utover eier og leietaker Energi- og miljørådgivere Jurister (?) Energirådgivere, bank, fond, Enova Jurister (?) Utbedringer i henhold til plan Oppfølging og korrigeringer Energi- og miljørådgivere, entreprenører

26 Egentlig så er det ganske enkelt Hei byggeier. Jeg som leietaker vil gjerne være med på å investere noe i energieffektivisering. Kom med et tilbud til meg så kan vi sikkert bli enige om noe.