Klimakur Energibruk i bygg. Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat. Presentasjon hos Bellona torsdag 22.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klimakur 2020. Energibruk i bygg. Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat. Presentasjon hos Bellona torsdag 22."

Transkript

1 Klimakur 22 Energibruk i bygg Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat Presentasjon hos Bellona torsdag 22.april 21

2 Innhold Bygg i perspektiv Fremskrivning av areal og energibruk i bygg Tiltak i bygg - Tiltak for å redusere klimagassutslipp - Energieffektiviseringstiltak Virkemidler som har vært drøftet i Klimakur Oppsummering

3 Viktige forutsetninger Kyotoprinsippet - Kun nasjonale utslipp - Ingen CO2-koeffisient for elektrisitet og importert bioenergi Sektorinndeling av arbeidet - Ingen CO2-koeffisient for fjernvarme og bioenergi ved bruk i bygg - Kun utslipp fra driftsfasen av byggene er vurdert Materialvalg, og bygging/riving av bygg er ikke vurdert, men delvis hensyntatt i andre deler av Klimakur (industri og transport) Kun vedtatt politikk inkludert - Ikke hensyntatt: Fornybardirektivet, Energitjenestedirektivet og Grønne sertifikat

4 Byggsektoren i Klimakur 22

5 Bygg i perspektiv Boliger og næringsbygg - STATUS - 26 % av norsk energibruk (74 TWh) - 3 % av CO 2 -utslippene (1,6 Mt CO 2 e) Utslipp fra bygg vil trolig reduseres noe fram til 22 også uten ekstra tiltak Klimagassutslipp i 22 - Bygg kan bidra til 1-15 % av målet på 12 Mtonn

6 Hva brukes energi i bygg til i 22? Fremtidsstudie av bygningsmassen - Areal Boliger og næringsbygg Nybygg, rehabilitert, revet og eksisterende areal - Energi Boliger og næringsbygg Energimiks i 22 Tekniske forskrifter Oppvarmingsteknologier

7 Fremskrevet areal Boliger mill m2 i 28 -,5 % per år - 11 % totalt mill m2 akkumulert nybygg akkumulert rehab akkumulert uberørt mill m2 Næringsbygg - 96 mill m2 i 28 -,4 % per år - 9 % totalt akkumulert nybygg akkumulert rehab akkumulert uberørt akkumulert nybygg akkumulert rehab akkumulert uberørt Figur 1 Fremskrevet bruksareal for boliger inkludert fritidsbygg. Mill m2/år. Kilde: Prognosesenteret, Lavenergiutvalget, NVE Figur 2 Fremskrevet bruksareal for næringsbygg. Mill m2/år. Kilde: Prognosesenteret, Lavenergiutvalget, NVE

8 Fremskrevet energibruk Boliger - Historisk:,1 % per år , TWh til 45,6 TWh -,1 % per år tot energi -,2 % per år elektrisitet - El: øker litt, Olje: red, Fj.v.: øker, VP: øker Omgivelsesvarme Fjernvarme Elektrisitet Gass (LPG, NG, depgass) Fyringsoljer Bioenergi (ved, pellets) Kull Næringsbygg - Historisk:,7 % per år ,4 TWh til 3,2 TWh -,2 % per år tot energi -,3 % per år elektrisitet - El: øker, Olje: red, Fj.v: øker, VP: red Omgivelsesvarme Fjernvarme Elektrisitet Gass (LPG, NG, depgass) Fyringsoljer Bioenergi

9 Fremskrevet energibruk Sum Boliger og næringsbygg i 22: Boliger - Historisk:,1 % per år , TWh til 45,6 TWh -,1 % per år tot energi -,2 % per år elektrisitet - El: øker litt, Olje: red, Fj.v.: øker, VP: øker ,6 TWh Omgivelsesvarme Fjernvarme Elektrisitet Gass (LPG, NG, depgass) Fyringsoljer Bioenergi (ved, pellets) Kull Næringsbygg - Historisk:,7 % per år ,4 TWh til 3,2 TWh -,2 % per år tot energi -,3 % per år elektrisitet - El: øker, Olje: red, Fj.v: øker, VP: red Omgivelsesvarme Fjernvarme Elektrisitet Gass (LPG, NG, depgass) Fyringsoljer Bioenergi

10 Ulike scenarier Stasjonær energibruk i boliger og næringsbygg 9 Fjernvarme REF Halvert rivn.rate 3-dbl rehab.rate Passivbygg 215 (Nybygg) Passivbygg 215 (Nybygg&Rehab) REF Halvert rivn.rate 3-dbl rehab.rate Passivbygg 215 (Nybygg) Passivbygg 215 (Nybygg&Rehab) TWh/år Elektrisitet Gass (LPG, NG, depgass) Fyringsoljer Bioenergi Kull

11 Ulike scenarier Stasjonær energibruk i boliger og næringsbygg 9 Fjernvarme REF Halvert rivn.rate 3-dbl rehab.rate Passivbygg 215 (Nybygg) Passivbygg 215 (Nybygg&Rehab) REF Halvert rivn.rate 3-dbl rehab.rate Passivbygg 215 (Nybygg) Passivbygg 215 (Nybygg&Rehab) TWh/år Elektrisitet Gass (LPG, NG, depgass) Fyringsoljer Bioenergi Kull

12 Tiltak i bygg - redusere klimagassutslipp - redusere energibruk

13 Analyserte tiltak i Klimakur Tiltak i eksisterende bygg - Konverteringstiltak NOK/tonn CO2e Erstatte fossil brensel med fjernvarme, varmepumpe, solvarme, pellets, flis, ved, biogass og biofyringsolje - Energieffektiviseringstiltak NOK/GWh Fire tiltak basert på erfaringstall => realistisk reduksjonspotensial Ett tiltak basert på teoretiske utregninger fra SINTEF => teoretisk maks Tiltak i nybygg - Energieffektiviseringstiltak

14 Konverteringstiltak - redusere klimagassutslipp - redusere bruk av fossil brensel

15 Konverteringstitak Redusere bruk av fossil brensel Konvertering fra: Konverteres til: Brensel Teknologi Brensel Teknologi Fyringsoljer Parafin Naturgass og gass gjort flytende Oljekjel Parafinkamin Gasskjel a) Fjernvarme Varmeveksler b) Elektrisitet Luft-vann eller vann-vann varmepumpe c) Solvarme og elektrisitet Solfanger og varmepumpe d) Flis eller pellets Biokjel e) Elektrisitet Elkjel f) Bioolje Oljekjel g) Biogass Gasskjel a) Elektrisitet Luft-luft varmepumpe b) Pellets Pelletsovn c) Ved og elektrisitet Rentbrennende vedovn og panelovner a) Biogass Gasskjel

16 Konverteringstitak Redusere bruk av fossil brensel Konvertering fra: Konverteres til: Brensel Teknologi Brensel Teknologi Fyringsoljer Parafin Naturgass og gass gjort flytende Oljekjel Parafinkamin Gasskjel a) Fjernvarme Varmeveksler b) Elektrisitet Luft-vann eller vann-vann varmepumpe c) Solvarme og elektrisitet Solfanger og varmepumpe d) Flis eller pellets Biokjel e) Elektrisitet Elkjel f) Bioolje Oljekjel g) Biogass Gasskjel a) Elektrisitet Luft-luft varmepumpe b) Pellets Pelletsovn c) Ved og elektrisitet Rentbrennende vedovn og panelovner a) Biogass Gasskjel

17 Kostnadsberegninger Kostnadene basert på - Erfaringstall Utført av Multiconsult Vurdering av tall fra Multiconsult, Enøketaten i Oslo kommune, Holte Kalkulasjonsnøkkel, Enova og Sintef. Intervaller for kostnadene - Eksempelberegninger Utført av NVE Inputdata fra Gasnor, Varmeteknikk AS og Norsk Petroleumsinstitutt (NP)

18 Kostnad, NOK/tCO2e BOLIGER NÆRINGSBYGG Fjernvarme Luft/vann-vann Solvarme + el Pelletskjel Luft-luft VP Pelletskamin Vedovn + el Biofyringsolje* Biogasskjel** Elkjel*** Biogasskjel Fra olje- og elkjel Fra parafin-. Fra oljekjeler tonn CO2-ekv. spart i 22 kr/tonn CO2 Fra gasskjel** Fjernvarme Luft/vann-vann VP Fliskjel + el* Elkjel*** Biofyringsolje* Biogasskjel** Biogasskjel 1 tonn CO2-ekv. spart i 22 Fra oljeog. Fra oljekjel Fra gasskjel** ss kr/tonn CO Kilder: Multiconsult, *NP, **Gasnor, ***NVE/Varmete knikk AS

19 Utslippsbesparelse, 1 tonn CO2 i 22 BOLIGER (,5 MtCO2e) NÆRINGSBYGG (,7 MtCO2e) Fjernvarme Luft/vann-vann Solvarme + el Pelletskjel Luft-luft VP Pelletskamin Vedovn + el Biofyringsolje* Biogasskjel** Elkjel*** Biogasskjel 1 tonn CO2-ekv. spart i Fjernvarme Luft/vann-vann VP Fliskjel + el* Elkjel*** Biofyringsolje* Biogasskjel** Biogasskjel kr/tonn CO2 1 tonn CO2-ekv. spart i 22 kr/tonn CO Fra olje- og elkjel Fra parafin-. Fra oljekjeler. Fra gasskjel** Fra oljeog. Fra oljekjel Fra gass- ss- kjel** Kilder: Multiconsult, *NP, **Gasnor, ***NVE/Varmete knikk AS

20 Konverteringstiltak, kostnad og utslipp BOLIGER NÆRINGSBYGG Fjernvarme Luft/vann-vann Solvarme + el Pelletskjel Luft-luft VP Pelletskamin Vedovn + el Biofyringsolje* Biogasskjel** Elkjel*** Biogasskjel Fra olje- og elkjel Fra parafin-. Fra oljekjeler. 1 tonn CO2-ekv. spart i 22 Fjernvarme Luft/vann-vann VP Fliskjel + el* Elkjel*** Biofyringsolje* Biogasskjel** Biogasskjel kr/tonn CO2 1 1 tonn CO2-ekv. spart i 22 kr/tonn CO2-1 Fra gasskjel** Fra oljeog. Fra oljekjel Fra gass- ss- kjel**

21 Energieffektiviseringstiltak

22 Energieffektiviseringstiltak Realistisk sparepotensial basert på erfaringstall» Utvalg av ett-to deltiltak innen hvert hovedtiltak: 1. Energioppfølging (EOS) 2. Isolering og tetting 3. Skifte til beste teknisk utstyr (BTT) 4. Energistyringssystem Teoretisk maks sparepotensial 5. Lavenergiløsning» Maksimal sparepakke.» Kombinerer alle deltiltak innenfor hovedtiltak 1-4, samt at vinduer skiftes.

23 Energieffektiviseringstiltak - innhold Byggkategori Hovedtiltak Deltiltak Boliger 1) Energioppfølging 2) Isolering og tetting 3) Teknisk utstyr (BTT - Beste Tilgjengelige Teknologi) 4) Energistyring 5) Lavenergiløsninger (alle ovennevnte tiltak) Etablere energioppfølgingssystem, EOS. Synliggjør detaljert energibruk i bygget, for varme, ventilasjon, lys, teknisk utstyr, kjøling etc. Installert individuell varmemåling, drift- og vedlikeholdsinstruks. Isolering av vegger, tak og gulv mot grunn. Tetting rundt vinduer og ekstra tettelag sammen med etterisolering. (NB! Ikke skifte av vinduer). Innregulere varmeanlegg, installere vannbehandlingsanlegg, lavenergiarmaturer og varmegjenvinner i ventilasjonsanlegg. Skifte til rentbrennende vedovn. Behovsstyring av lys, varme og ventilasjon samt automatikk for dette. Kombinerer alle ovennevnte tiltak (1-4) i en optimal sparepakke. I tillegg skiftes også vinduer. Næringsbygg Etablere energioppfølgingssystem, EOS. Synliggjør detaljert energibruk i bygget, for varme, ventilasjon, 1) Energioppfølging lys, teknisk utstyr, kjøling etc. Får også drift- og vedlikeholdsinstruks 2) Isolering og tetting samme som for boliger 3) Teknisk utstyr (BTT - Beste Tilgjengelige Teknologi) 4) Energistyring samme som for boliger Innføre solavskjerming, innregulere varmeanlegg, installere vannbehandlingsanlegg, lavenergiarmaturer, SD-anlegg og varmegjenvinner i ventilasjonsanlegg. 5) Lavenergiløsninger (alle ovennevnte tiltak) samme som for boliger

24 Tiltak i eksisterende bygg 5 45 EKSISTERENDE BOLIGER 2,5 2, , , , ,25 1,,75, Energioppfølging Isolering og tetting Teknisk utstyr (BTT) Energistyring Lavenergiløsninger GWh spart i 22 Energioppfølging Teknisk utstyr (BTT) Lavenergiløsninger, kr/kwh spart GWh spart i 22 5, -,25-5 -,5-1 -, ,5 2,25 2, 1,75 1,5 1,25 kr/kwh spart EKSISTER- ENDE NÆRINGS- BYGG 1,,75,5,25, -,25 -,5 -,75

25 Tiltakskostnad i nye bygg NYE BOLIGER 2,5 2,25 2, 35 1,75 3 1, ,25 1,,75,5, Energioppfølging Isolering og tetting Teknisk utstyr (BTT) Energistyring Lavenergiløsninger GWh spart i 22 kr/kwh spart GWh spart i 22 Energioppfølging Teknisk utstyr (BTT) Lavenergiløsninger , -,25-5 -,5-1 -,75 2,5 2,25 2, 1,75 1,5 kr/kwh spart NYE NÆRINGS- BYGG 1,25 1,,75,5,25, -,25 -,5

26 Mulige virkemidler

27 Virkemidler - tre typer Regulatoriske virkemidler Teknisk forskrift og direktiver Økonomiske virkemidler og markedsmekanismer - Avtaler, tilskudd, skattefradrag, mm Kompetanse- og adferdsrelaterte virkemidler - Informasjon, forbildeprosjekter, mm

28 Oppsummering

29 Oppsummering Fossil energibruk i bygg i 22: rundt 5 TWh Klimakur 22 har - vist kostnader og tiltaksmuligheter - overordnet skissert eksisterende og mulige nye virkemidler Bygg er en viktig del av løsningen selv om andel av nasjonale utslipp er liten

30 Konklusjon fra tiltaksanalysen for bygg 1. Treg fornyelse av bygningsmassen 2. Rehabilitering av eksisterende bygg viktig - Konverteringstiltak: alternativ til fossil energi finnes Svært stort kostnadsspenn: fra - 77 kr/tonn til 3 1 kr/tonn De fleste av tiltakene ligger under 1 kr/tonn - Energieffektivisering mindre viktig for nasjonale utslipp, men viktig for total energibruk i bygg. Lavenergiløsninger er lønnsomt Maks besparelse i 22: 9 TWh 3. Nybygg - Levetid på 3 år + - Viktig for å redusere energibruk etter 22

31 Takk for oppmerksomheten Høring pågår. Frist 2. mai

Fremtidsstudie av energibruk i bygninger

Fremtidsstudie av energibruk i bygninger Fremtidsstudie av energibruk i bygninger Kursdagene 2010 Fredag 08.januar 2010 Karen Byskov Lindberg Energiavdelingen, Seksjon for Analyse Norges vassdrags- og energidirektorat Innhold Bakgrunn og forutsetninger

Detaljer

Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra norske bygninger. - et innspill til Klimakur 2020 R A P P O R T

Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra norske bygninger. - et innspill til Klimakur 2020 R A P P O R T Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra norske bygninger - et innspill til Klimakur 2020 4 2010 R A P P O R T Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra norske

Detaljer

NYE KRAV OG MULIGHETER FOR NÆRINGSEIENDOM I KLIMAKRISEN

NYE KRAV OG MULIGHETER FOR NÆRINGSEIENDOM I KLIMAKRISEN NYE KRAV OG MULIGHETER FOR NÆRINGSEIENDOM I KLIMAKRISEN Marius Holm Næringseiendom 2010 Bellonas 10 første år: ACTION SPEAKS LOUDER THAN WORDS Bellonas kontorer Murmansk Oslo St. Petersburg Brussel

Detaljer

IFE/KR/F-2012/079. Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier

IFE/KR/F-2012/079. Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier IFE/KR/F-2012/079 Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier i Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 BAKGRUNN... 1 2.1 DEFINISJON AV ENERGIEFFEKTIVISERING OG POTENSIALER... 1 2.2 AVGRENSINGER...

Detaljer

Energibruk. Energibruk i Fastlands-Norge. Ressursfordeling 1:300. Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan

Energibruk. Energibruk i Fastlands-Norge. Ressursfordeling 1:300. Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan Energibruk Energibruk i Fastlands-Norge 9 2011 R A Ressursfordeling 1:300 P Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan 1 : 2 000 000 0 80 160 km P O R T Energibruk Energibruk

Detaljer

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Sammendrag I klimaforliket fra 2012 (Innst. 390 S (2011-2012)) ba Stortinget regjeringen om å innføre et forbud mot

Detaljer

Notat Dato 16. desember, 2012

Notat Dato 16. desember, 2012 Notat Dato 16. desember, 2012 Til NOVAP Fra ADAPT Consulting Kopi til Emne Varmepumpens markedspotensial i forbindelse teknisk forskrift Innhold Sammendrag 2 1. Bakgrunn 3 2. Krav til energiforsyning i

Detaljer

Energieffektivisering i eksisterende bygg

Energieffektivisering i eksisterende bygg Vista Analyse AS Rapport 2011/31 Energieffektivisering i eksisterende bygg Karin Ibenholt, Kristine Fiksen Vista Analyse/THEMA Consulting 7. desember 2011 Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapporttittel

Detaljer

Energifrigjøring i bygg: "NORGES STØRSTE KRAFTVERK"

Energifrigjøring i bygg: NORGES STØRSTE KRAFTVERK Rapport 6/2007 Energifrigjøring i bygg: "NORGES STØRSTE KRAFTVERK" Årlig "negatwatt" produksjon: 15 TWh elektrisitet frigjort innen 2020 10-14 TWh fossil varmenergi frigjort i 2012 Redusert oljeforbruk

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

FREMTIDENS VARMEMARKED KONSEKVENSER FOR VARMEMARKEDET

FREMTIDENS VARMEMARKED KONSEKVENSER FOR VARMEMARKEDET FREMTIDENS VARMEMARKED KONSEKVENSER FOR VARMEMARKEDET KLIMAFORLIKET FRA JUNI 2012 «TEK15» ENERGIOMLEGGING VARMESENTRALER MED FORNYBARE ENERGIRESSURSER BIOFYRINGSOLJE STØTTEORDNINGER Innlegg av Rolf Munk

Detaljer

Energibruksrapporten 2012

Energibruksrapporten 2012 Energibruksrapporten 2012 Energibruk i husholdningene 30 2012 Ressursfordeling 1:300 Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan 1 : 2 000 000 0 80 160 km R A P P O R T Energibruksrapporten

Detaljer

Fjernvarme nest best etter solen? Byggteknisk fagseminar, Harstad

Fjernvarme nest best etter solen? Byggteknisk fagseminar, Harstad Fjernvarme nest best etter solen? Byggteknisk fagseminar, Harstad Monica Havskjold, Dr.ing. Xrgia 16. feb. 2011 www.xrgia.no post@xrgia.no Kort om min bakgrunn Utdannelse Maskiningeniør NTH (nå NTNU) Termodynamikk

Detaljer

Lokal energiutredning for Larvik kommune 2005

Lokal energiutredning for Larvik kommune 2005 Gå til Innhold Lokal energiutredning for Larvik kommune 2005 Skagerak Energi AS Selskapets kjernevirksomhet er kraftproduksjon, engrosomsetning og nettvirksomhet. Skagerak Energi er et konsern med følgende

Detaljer

Fjernvarmens rolle i energisystemet

Fjernvarmens rolle i energisystemet 12 2014 R A P P O R T Fjernvarmens rolle i det norske energisystemet Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Rapport nr 12/2014 Analyse av energibruk i forretningsbygg Utgitt av: Forfattere: Norges

Detaljer

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi og Multiconsult på oppdrag for Kommunal og regionaldepartementet.

Detaljer

Utredning av energikilder Rælingen kommune

Utredning av energikilder Rælingen kommune Utredning av energikilder Rælingen kommune Utarbeidet av: Rolf Selmer (ÅF infrastruktur AS, Lillestrøm) for Rælingen kommune ÅF Infrastruktur AS Visiting address and postal address: Nittedalsgata 7, 2000

Detaljer

Kommunenes klima- og energiplaner i Vestfold pr 13 08 2012

Kommunenes klima- og energiplaner i Vestfold pr 13 08 2012 Handlingsprogram / tiltaksdel Kommunens egen virksomhet Stasjonær energibruk kommunens egne bygg Sammenfatning av vedtatte klima- og energiplaner Sammenfattet av Jon Østgård og Bjørn Aschjem 13 08 12 Gruppering

Detaljer

Til: Tore Woll, Energigass Norge Fra: Robert Martinez, Norconsult AS Dato/rev.: 15.04.2015 Kopi til: -- Konsekvenser av TEK15 energikrav for fossil gass til byggoppvarming BAKGRUNN Høringsnotat fra 16.

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening. Omfang og effekter av bruk av varmepumpe

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening. Omfang og effekter av bruk av varmepumpe Fyrtøyet Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

Elverum kommune. Energi- og klimaplan for Elverum Vedlegg til Del 1 - Status og fakta

Elverum kommune. Energi- og klimaplan for Elverum Vedlegg til Del 1 - Status og fakta Elverum kommune Energi- og klimaplan for Elverum Vedlegg til Del 1 - Status og fakta Vedlegg 11.1 Kriterier for lokalt klimafond i Elverum kommune 2. april 28 1. KAPITAL Avsetningen er kr 1.5.,- i henhold

Detaljer

Lokal energiutredning. Eide Kommune

Lokal energiutredning. Eide Kommune Lokal energiutredning Eide Kommune 2013 Sammendrag Verden står over store klimautfordringer og forandring må skje på lokalt plan. Norge importerer kullkraft fra Europa og en omlegging av forbruket vårt

Detaljer

Lokal energiutredning. Midsund kommune

Lokal energiutredning. Midsund kommune Lokal energiutredning Midsund kommune 2011 Istad Nett AS, Plutoveien 5, 6419 MOLDE, telefon: 71 21 36 00 Side 2 av 80 Sammendrag Elektrisitetsforbruket i 2010 var 25,37 GWh, hvor husholdningene stod for

Detaljer

Kostnader i energisektoren. Kraft, varme og effektivisering

Kostnader i energisektoren. Kraft, varme og effektivisering Kostnader i energisektoren Kraft, varme og effektivisering 2 2015 R A P P O R T Kostnader i energisektoren Kraft, varme og effektivisering Norges vassdrags- og energidirektorat 2015 Rapport nr 2/2015 del

Detaljer

Lokal energiutredning. Eide kommune

Lokal energiutredning. Eide kommune Lokal energiutredning Eide kommune 2011 Sammendrag Elektrisitetsforbruket i 2010 var 43,8 GWh, hvor husholdningene stod for 56 %, tjenesteyting for 22 % og industri/primærnæring for 21%. Elektrisitetsforbruket

Detaljer

Lokal energiutredning. Fræna kommune

Lokal energiutredning. Fræna kommune Lokal energiutredning Fræna kommune 2011 Sammendrag Elektrisitetsforbruket i 2010 var 124,84 GWh utenom Hustadmarmor, hvor husholdningene stod for 57%, tjenesteyting for 22% og industri/primærnæring for

Detaljer

KRAFTBRANSJENS ROLLE I ET HVITT SERTIFIKATMARKED. Utarbeidet for Energi Norge R-2010-030

KRAFTBRANSJENS ROLLE I ET HVITT SERTIFIKATMARKED. Utarbeidet for Energi Norge R-2010-030 KRAFTBRANSJENS ROLLE I ET HVITT SERTIFIKATMARKED Utarbeidet for Energi Norge R-2010-030 Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. R-2010-030 Projektnr. 5Z10004.10 ISBN 978-82-8232-124-2 ISSN 0803-5113 Interne

Detaljer

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 1 1 Forord...3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan...4 3 Gjennomføring...7 3.1 Prosess...7 4 Beregningsgrunnlag utslippstall...9 5 Totale klimagassutslipp...10

Detaljer