Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor"

Transkript

1 V-A:Layout :26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige tjenester. På vei til skole og arbeid bruker vi gjerne offentlig kommunikasjon som buss, som kjører på hovedveiene som statens vegvesen har ansvar for. Men før det har du gjerne tatt en varm dusj med vann som blir levert gjennom et interkommu - nalt vannverk, og med strøm fra Agder Energi som eies av kommunene på Agder. På vei hjem igjen stikker vi gjerne innom et offentlig bibliotek for å låne ei god bok, eller vi går innom den kommunale barnehage og SFO for å få barna med hjem til middag. Etterpå tar du kanskje en tur innom bestefar som nettopp er kommet hjem fra sykehus drevet av staten og som nå får hjelp hjemme av den kommunale hjemmesykepleien. Tenker vi gjennom vår hverdag, vil vi oppdage at vi mange ganger daglig benytter en tjeneste fra det offentlige, direkte eller indirekte. Skoler, sykehus, sykehjem, barnehager, barnevern og veier er eksempler på tjenester det offentlige driver. Er du opptatt av hvordan dette drives? Da er politikk noe for deg! Grønn samferdsel der du bor Bedre veier, mer jernbane, bedre kollektivtrafikk og gode havner er både miljøvennlig og en av de beste investeringene vi kan gjøre for å være bedre rustet for fremtiden. Også etter fire år med satsing er det store behov for investeringer i hele denne sektoren. Et bedre bymiljø i Kristiansand er bare mulig gjennom store inve - steringer i veier og kollektivtrafikk, og for mange kommuner og lokal - samfunn er bedre vei selve forut - setningen for utvikling og vekst. Vi må ha et veinett med sammen - hengende god standard i indre Agder, og våre kandidater jobber også for Kristiansandspakke 3, utbygging av E39 og satsing på jernbanen.

2 V-A:Layout :26 Side 2 God skole og omsorg der du bor Vi ønsker oss en sterk offentlig skole med et godt læringsmiljø preget av ro, trygghet og trivsel. Vi må ha lærere som er kompetente og som har nok tid til å være lærer. Derfor vil vi øke lærertettheten framfor å utvide skoledagen, styrke pedagogikkfaget i lærerutdanningen og jobbe for en desentralisert skolestruktur. De eldre og deres pårørende må sikres en trygg og god hverdag. Til dette trenger vi flere hender i arbeid. Det er nå kommunenes tur til å få økte rammer for å bedre både kvaliteten og kapasiteten på forebyggende arbeid, eldreomsorg, behandling og rehabilitering. Vi vil få bedre tjenester, flere arbeidsplasser og mer kompetanse lokalt i kommunene våre. Grønn næring der du bor Vi ønsker et grønnere Norge med satsing på fremtidsrettet industri og nærings utvikling, fornybar energi, forskning og energieffektive boliger. Vi har stor tilgang på fornybar energi, mye kompetanse og høyteknologi, og lange industrielle tradisjoner gjør oss godt rustet til å møte fremtiden hvis vi gjør de riktige valgene. Vi må sikre fortsatt offentlig eierskap av Agder Energi, stimulere til utbygging av småkraftverk og øke satsingen på biobrensel og på vindkraft. Vi må også ta i bruk ny teknologi som gir nullutslippsløsninger der det er mulig for å klare å redusere klimautslippene tilstrekkelig.

3 V-A:Layout :26 Side 3 Hvorfor Senterpartiet i høst? Senterpartiet ønsker å påvirke og prege politikken, og gjennom dialog og samarbeid med innbyggerne og representantene fra Vest-Agder jobbe for gode løsninger for landsdelen så vi får gode lokalsamfunn der du bor. Våre representanter vil særlig jobbe for: En sunn og god kommuneøkonomi som er nødvendig for kommunenes handlefrihet og for å få et bedre tjenestetilbud der du bor. Vi har nå gjennom fire år vist at vi satser på bedre kommuneøkonomi for å få flere hender i omsorgen og øke lærertettheten i skolen. Kommuneøkonomien må styrkes ytterligere i årene som kommer. Ingen kommuner som ikke selv ønsker det skal slås sammen. Bedre infrastrukturen både på veier og jernbane, og ha mål om mobildekning og fiber til alle husstander. Kjevik lufthavn skal være hovedflyplass på Sørlandet og må utvikles slik at vi sikrer et godt rutetilbud for landsdelen. Vi må satse på biobrensel og rein fornybar energi for å få en grønnere hverdag. Trygge lokalsamfunn er viktig, og politiet må sikres ressurser som gjør det mulig å opprettholde nærpolitimodellen. Senterpartiet bygger på den kristne og humanistiske kulturarven, og mener samfunnet må bygges nedenfra gjennom å desentralisere makt og avgjørelser til det lokale nivå.

4 V-A:Layout :27 Side 4 Våre toppkandidater: 1. Sigmund Oksefjell Jeg kommer fra Kvinesdal, og er aktiv både i fylkes- og kommunepolitikken. En av de viktigste sakene jeg vil jobbe for er et sikkert og godt fungerende vegnett, og en utbygging av kollektivtilbudet. Vi må også ha rammevilkår for næringslivet som gjør at vi både bevarer og eta - blerer ny arbeidsplasser, og som benytter rein fornybar energi for å redusere klimautslippene. Sist men ikke minst må vi sørge for at kommune - økonomien fortsatt styrkes, så du får gode tjenester der du bor. 2. Johnny Greibesland Jeg er ordfører i Songdalen kommune, og har vært det i snart 6 år. Som Ordfører blir man veldig opptatt av kommuneøkonomi, fordi det er kommunene som leverer velferdstjenester som barnehage, skole, bibliotek, helse og omsorgs tjenester samt en rekke andre tjenester som du trenger. Skal kommunene klare å dekke innbyggernes behov, må kommuneøkonomien styrkes enda mer i årene som kommer. Vi må også utvikle Agder til en landsdel der folk trives med å bo og med å skape verdier. Da må det offentlige bidra med å tilrettelegge for et bredt næringsliv og næringsutvikling ikke minst gjennom å bedre infrastrukturen. 3. Signhild Stave Samuelsen Jeg er 26 år og kommer fra Kristiansand og Lista, og er for tiden student ved Universitetet i Oslo. Tidligere har jeg vært leder i Kristiansand Ungdomrsåd, og er nå leder for Senterungdommen i Vest-Agder. Jeg er særlig opptatt av å sikre ei god framtid, gjennom en bærekraftig miljøpolitikk og en god skole. Norge må gå i bresjen for en god internasjonal miljøavtale, og all opplæring skal være reelt tilpassa den enkelte elev.

5 V-A:Layout :27 Side 5 Vest-Agder Senterparti sine kandidater til stortingsvalget 2009: 1 Sigmund Oksefjell, Kvinesdal 2 Johnny Greibesland, Songdalen 3 Signhild J. S. Samuelsen, Farsund 4 Gunvor Birkeland, Songdalen 5 Thor Jørgen Tjørhom, Sirdal 6 Trine Hennestad, Lindesnes 7 Olav Alexander Nordli, Vennesla 8 Ruth Åse Tesdal, Flekkefjord 9 Oddmund Ljosland, Åseral 10 Julie Nilsen, Kristiansand 11 Tønnes Seland, Audnedal 12 Line Iveland, Vennesla Ja Send meg informasjon om Senterpartiet Jeg ønsker medlemskap i Senterpartiet Jeg ønsker å være aktivt medlem Jeg ønsker å være passivt medlem porto Jeg ønsker medlemskap i Senterungdommen Jeg ønsker å være aktivt medlem Jeg ønsker å være passivt medlem Navn: Adresse: Senterpartiet Postboks 1191 Sentrum, 0107 Oslo Postnr./sted: Du kan også benytte hjemmesidene til å melde deg inn eller hente mer informasjon Telefon ,

6 V-A:Layout :27 Side 6 Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Sørum Senterparti Program 2015

Sørum Senterparti Program 2015 Sørum Senterparti Program 2015 Grønne tettsteder, levende bygder, små forskjeller Senterpartiet som sentrumsparti Senterpartiet ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vårt mål er å utvikle et samfunn av frie,

Detaljer

SPESIAL. valg. Prioriterer helse og omsorg først! www.sp.no Vi tar hele Norge i bruk! Les mer om første kandidaten på side 2

SPESIAL. valg. Prioriterer helse og omsorg først! www.sp.no Vi tar hele Norge i bruk! Les mer om første kandidaten på side 2 valg SPESIAL VALGAVIS FRA EGERSUND SENTERPARTI 2015 Prioriterer helse og omsorg først! Program for 2015 2019 SIDE 6 7 Senterpartiets kandidater ved årets valg SIDE 4 5 Les mer om første kandidaten på side

Detaljer

Sør- Aurdal. Nye ideer og bedre løsninger med Sør- Aurdal Høyre

Sør- Aurdal. Nye ideer og bedre løsninger med Sør- Aurdal Høyre Sør- Aurdal Nye ideer og bedre løsninger med Sør- Aurdal Høyre Fv. Magnhild Huseby, Olav Kristian Huseby, Kari- Anne Rustebakke og Kristian Bergsund Våre kandidater 1. Olav Kristian Huseby, 54 år 2. Magnhild

Detaljer

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Program for Iveland Venstre for perioden 2011-2015 www.iveland.venstre.no 1 Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Et sosialliberalt Iveland Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

Valgprogram/prinsipprogram for Aust-Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/prinsipprogram for Aust-Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/prinsipprogram for Aust-Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet, trygghet

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Folk først. Derfor setter Venstre folk først.

Folk først. Derfor setter Venstre folk først. Folk først. Folk først. Venstre vil at politikk skal handle om folk. Det skal handle om å gi alle muligheten til å finne sin egen måte å leve livet på, og om å bygge en trygg og moderne velferdsstat som

Detaljer

Program for Agder Venstre, 2011 2015

Program for Agder Venstre, 2011 2015 1 1 1 1 Program for Agder Venstre, 0 01 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Sandnes. Program 2015-19. Valg for framtida. Frihet for den enkelte ansvar for hverandre

Sandnes. Program 2015-19. Valg for framtida. Frihet for den enkelte ansvar for hverandre Sandnes Valg for framtida Frihet for den enkelte ansvar for hverandre Venstre setter mennesket foran systemet. Vi tror at større mangfold og individuell frihet vil gi et mer medmenneskelig samfunn. Vår

Detaljer

«Et levende selvstendig Trysil» Per Gunnar Stensvaag Leder i Trysil senterparti

«Et levende selvstendig Trysil» Per Gunnar Stensvaag Leder i Trysil senterparti «Et levende selvstendig Trysil» Per Gunnar Stensvaag Leder i Trysil senterparti Ti kjappe saker vi brenner for Vi vil: 4 Beholde vårt egne selvstendige Trysil 4 Foreta mest mulig av offentlige innkjøp

Detaljer

ALLE SKAL MED Program 2007 2011 Sørum Arbeiderparti

ALLE SKAL MED Program 2007 2011 Sørum Arbeiderparti ALLE SKAL MED Program 2007 2011 Sørum Arbeiderparti Kjære velger. Sørum Arbeiderparti stiller i år med et valgprogram som er både omfattende og konkret. Vi har hatt et godt og konstruktivt samarbeid med

Detaljer

Folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først.

Folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først. Folk først Mennesker er viktigere enn systemer. Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først. Finn Venstre i din kommune: www.dinkommune.venstre.no Terje Breivik nestleder

Detaljer

Fauske SV Program 2007-2011

Fauske SV Program 2007-2011 Fauske SV Program 2007-2011 Fortsatt ansvarlighet Fauske SV er et sosialistisk parti, og derfor vil vi jobbe for et samfunn hvor samarbeid erstatter maktbruk, vi vil ha en politikk bygd på fellesskap og

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 FOTO: HOLMESTRAND Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 2 Arbeiderpartiet.no Vi er stolte av Holmestrand! Holmestrand har mange gode kvaliteter og mye å by på. Vi erkjenner at vi har en anstrengt

Detaljer

Helse og omsorg. Temahefte om Arbeiderpartiets helse- og omsorgspolitikk. Arbeiderpartiet.no

Helse og omsorg. Temahefte om Arbeiderpartiets helse- og omsorgspolitikk. Arbeiderpartiet.no Helse og omsorg Temahefte om Arbeiderpartiets helse- og omsorgspolitikk Arbeiderpartiet.no Innhold DEL 1: Vårt hovedbudskap... 2 Del 2: Hva vil vi?... 4 DEL 3: Hva har vi oppnådd... 6 Del 4: Høyresidas

Detaljer

Listetopper og Hjertesaker

Listetopper og Hjertesaker Randaberg Høyre Valg 2015 Listetopper og Hjertesaker Et godt sted å bo, gode oppvekstmiljøer og naturlige friområder. Et mangfoldig næringsliv, landbruk og bærekraftig industri. En god skole, trygg skolevei

Detaljer

Valgprogram for Malvik

Valgprogram for Malvik EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Valgprogram for Malvik 2015 2019 Kjære velger! Lill Harriet 1 Ideologisk grunnsyn for Malvik FrP Fremskrittspartiet i Malvik er et liberalistisk parti. Det bygger på Norges

Detaljer

Utfordringer. Senterpartiet vil at kommunen skal gjøre sitt beste for at frivillig innsats på ulike områder finner sted.

Utfordringer. Senterpartiet vil at kommunen skal gjøre sitt beste for at frivillig innsats på ulike områder finner sted. Utfordringer Sandnessamfunnet har hatt en sterk vedvarende vekst gjennom generasjoner. Samtidig gir Stortinget kommunene stadig nye oppgaver som bare delvis blir finansiert av staten. Sterk vekst gir behov

Detaljer

Arbeiderpartiet.no. foto: Khal Morganlowe. Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM

Arbeiderpartiet.no. foto: Khal Morganlowe. Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM Arbeiderpartiet.no foto: Khal Morganlowe Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM 2015-2019 Innhold: Barnehage Skole Idrett, Kultur og Frivillighet Helse og Livskvalitet Næring og verdiskaping Kommunen som arbeidsgiver

Detaljer

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

PROGRAM SARPSBORG VENSTRE 2011 2015

PROGRAM SARPSBORG VENSTRE 2011 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 PROGRAM SARPSBORG VENSTRE 2011 2015 Sarpsborg en fremtidsrettet kommune. Sarpsborg kommune har et rikt mangfold på mennesker, ressurser og

Detaljer

Narvik Kristelige Folkepartis program for valgperioden 2015-2019

Narvik Kristelige Folkepartis program for valgperioden 2015-2019 Narvik Kristelige Folkepartis program for valgperioden 2015-2019 VÅRT VERDIGRUNNLAG Narvik Kristelig Folkeparti vil arbeide og bygge på et kristent verdigrunnlag. Dette karakteriseres ved det kristne menneskesynet,

Detaljer

Ett år med samhandlingsreformen hva er viktigst nå?

Ett år med samhandlingsreformen hva er viktigst nå? Ett år med samhandlingsreformen hva er viktigst nå? Helsekonferansen arrangert av KS og Helse- og omsorgsdepartementet 10. januar 2013 Takk for invitasjonen til å snakke for representanter for brukere,

Detaljer