Resultater 2. kvartal 2002

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultater 2. kvartal 2002"

Transkript

1 Resultater 2. kvartal 2002 Presentasjon for analytikere Konsernsjef Rune Bjerke Mandag 19. august 2002

2 Konsernets resultat 2. kvartal 2002 Forbedringer i driften innen Kraftomsetning: reduserte kostnader, tilfredsstillende marginer Bedre underliggende drift innen Infrastruktur Høy kraftproduksjon og bedre kraftpriser enn spot-pris Fortsatt sterk vekst innen salg av boligalarmer Svakt resultat innenfor Investeringer Opptak av trekkfasilitet lån EURO 500 mill Presentasjon av 2. kvartal 2002

3 Konsernets resultater 1. halvår 2002 Sentrale finansielle nøkkeltall: 2. kvartal 1. halvår Endring Endring EBITDA: Driftsresultat: Resultat aksjeinvesteringer: Resultat før skatt: Presentasjon av 2. kvartal 2002

4 Kraftproduksjon 2. kvartal 2002 Norge - Høy kraftproduksjon. 58 GWh høyere enn fjoråret og 12 prosent over normalnivået. Norge - Oppnådde kraftpriser 15 prosent bedre enn spotpris 3 prosent bedre enn fjoråret Norge - Reduksjon i påvirkbare kostnader med 15 prosent Norge - Engangsforhold på inntekts- og kostnadssiden trekker resultatet ned USA - Høyere vannkraftproduksjon. 7 prosent over normalnivå Greenville anlegget kun i drift i juni NOK mill. 2. Kv Kv 01* 1. H H. 01* 2001 Driftsinntekter EBITDA Driftsresultat Kraftproduksjon Norge (GWH) Oppnådd salgspris Norge (øre / kwh) 13,6 13,2 15,5 15,2 14,80 Oppnådd merpris mot spotpris % 115 % 65 % 109 % 75 % 80 % Engasjert kapital Periodens avkastning engasjert kapital 3,8 % 6,7 % 14,2 % * Proforma resultater Presentasjon av 2. kvartal 2002

5 Infrastruktur 2. kvartal 2002 Positiv utvikling i underliggende drift Lavere investeringsnivå NOK 90 mill mot NOK 135 mill i 2. kvartal 01 Sammenslåing av nettselskaper er under gjennomføring Resultatene inkluderer entreprenørvirksomheten frem til mai 2002 NOK mill. 2. Kv Kv. 01* 1. H H. 01* 2001 Driftsinntekter EBITDA Driftsresultat Resultat fra tilknyttede selskaper Engasjert kapital Periodens avkastning engasjert kapital 0,9 % 3,0 % 4,5 % * Proforma resultater Presentasjon av 2. kvartal 2002

6 Kraftomsetning 2. kvartal 2002 Tilfredsstillende marginer i massemarkedet Resultatet trekkes ned av negative bidrag fra Tele Total nedgang på 11 prosent i solgt volum men svak økning i massemarkedet Stabil kundebase med ca kunder i massemarkedet Organisasjonsmessig sammenslåing av Tindra og Oslo Energi er påbegynt NOK mill. 2. Kv Kv. 01* 1. H H. 01* 2001 Driftsinntekter EBITDA Driftsresultat Resultat fra tilknyttede selskaper Totalt solgt volum (GWh) herav volum til massemarkedet (GWh) Engasjert kapital Periodens avkastning engasjert kapital 0,9 % 3,2 % -10,70 % * Proforma resultater Presentasjon av 2. kvartal 2002

7 -konsernet - organisering av virksomheten Økonomi Økonomi og og finans finans ASA Konsernstab Konsernstab Kraftproduksjon Kraftproduksjon Infrastruktur Infrastruktur Kraftomsetning Kraftomsetning Entreprenør Entreprenør og og sikkerhet sikkerhet Tjenester Tjenester Investeringer Investeringer Prod. Norge Viken Nett Oslo Energi Entreprenør Siffer Service Invest Prod. USA Mjøskraft Tindra Sikkerhet Nodenet Venture Viken Fjernvarme Tele Elsikkerhet Partner Krafthandel Økokraft Virksomhetsområde Installasjon Heleide selskaper Kundesenter Eiendom Invest Viken Eiendom Datterselskaper selskaper Deleide > 50 % < 50 % Presentasjon av 2. kvartal 2002

8 Forretningsområde Entreprenør og sikkerhet Entreprenør og sikkerhet Entreprenør Sikkerhet Elsikkerhet Installasjon Sikkerhet Bedrift Sikkerhet Privat Presentasjon av 2. kvartal 2002

9 Entreprenør og sikkerhet 2. kvartal 2002 Entreprenør Markedet er preget av reduserte investeringer hos Viken Nett og høy konkurranse Et krevende marked i og under endring Selskapet skal forretningsorienteres og forventes å levere positive resultater f.o.m 4. kvartal 2003 Sikkerhet Fortsatt sterk organisk vekst innen boligalarmer netto økning på 35 prosent i antall boligalarmkunder i 2. Kvartal Vekstmål på boligalarm-kunder innen utgangen av 2002 NOK mill. 2. Kv Kv 01* 1. H H. 01* 2001 Driftsinntekter EBITDA Driftsresultat Antall boligalarmkunder Engasjert kapital Periodens avkastning engasjert kapital -8,3 % -12,4 % * Proforma resultater Presentasjon av 2. kvartal 2002

10 -konsernet - organisering av virksomheten Økonomi Økonomi og og finans finans ASA Konsernstab Konsernstab Kraftproduksjon Kraftproduksjon Infrastruktur Infrastruktur Kraftomsetning Kraftomsetning Entreprenør Entreprenør og og sikkerhet sikkerhet Tjenester Tjenester Investeringer Investeringer Prod. Norge Viken Nett Oslo Energi Entreprenør Siffer Service Invest Prod. USA Mjøskraft Tindra Sikkerhet Nodenet Venture Viken Fjernvarme Tele Elsikkerhet Partner Krafthandel Økokraft Virksomhetsområde Installasjon Heleide selskaper Kundesenter Eiendom Invest Viken Eiendom Datterselskaper selskaper Deleide > 50 % < 50 % Presentasjon av 2. kvartal 2002

11 Tjenester ASA Tjenester Holding AS 100% 100% 100% 62,4% Partner AS Kundesenter AS Siffer Service AS Nodenet AS Shared Service center. Leverandør av støttefunksjoner til konsernet Regnskap og lønn IKT drift Eiendomsforvaltning Internpost/dokumentadministrasjon Leverandør av kundesentertjenester til konsernselskaper Servicetjenester innen måling, avregning og fakturering Kompetansesenter og leverandør av avregnings- og faktureringssystem EDI-meldingsutveksling Totalleveranse IKT drift Presentasjon av 2. kvartal 2002

12 Tjenester 2. kvartal 2002 Tjenester er skilt ut som eget forretningsområde 1. januar 2002 Tjenesters forretningsidé er å levere konkurransedyktige tjenester til andre forretningsområder i konsernet som: Kundesenter og avregningstjenester for nett og kraftomsetning Regnskapsservice IKT-drift Fellestjenester (kantine, lokaler, dokumentsenter med mer) I 2001 var funksjonene som utføres av Tjenester dels integrert i forretningsområdene og dels belastet øvrig. Sammenlignbare tall for 2001 eksisterer derfor ikke NOK mill. 2. Kv Kv. 01* 1. H H. 01* 2001 Driftsinntekter EBITDA Driftsresultat Engasjert kapital 1 Periodens avkastning engasjert kapital -16% * Proforma resultater Presentasjon av 2. kvartal 2002

13 Investeringer 2. kvartal 2002 Nedbygging av omløpsporteføljen er videreført Porteføljen er redusert med NOK 202 mill i kvartalet og NOK 312 mill i 1. halvår Markedsverdien var NOK 388 mill og urealisert tap NOK 140 mill per 30. juni Negativ avkastning fra omløpsportefølje (-29,9 prosent) Oslo Børs falt 17,1 prosent Nedskrivning av venture-portefølje (NOK 29 mill) Positiv avkastning fra krafthandel (NOK 3 mill i 2. kvartal) NOK mill. 2. Kv Kv. 01* 1. H H. 01* 2001* Driftsinntekter (netto tradingbidrag) EBITDA Driftsresultat Resultat fra investeringsaktiviteter Avkastning finansiell omløpsportefølje -29,9 % -1,6 % -19,3 % -5,6-17,1 Engasjert kapital Periodens avkastning engasjert kapital -0,7 % -0,3 % -15 * Proforma resultater Presentasjon av 2. kvartal 2002

14 Resultater fordelt på forretningsområdene EBITDA 2. kvartal Driftsresultat 2. Kvartal NOK mill * Endring * Endring Kraftproduksjon Infrastruktur Kraftomsetning Entreprenør og sikkerhet Investeringer Tjenester Øvrig * Proforma resultater Presentasjon av 2. kvartal 2002

15 Resultater fordelt på forretningsområdene EBITDA 1. halvår Driftsresultat 1. halvår NOK mill * Endring * Endring Kraftproduksjon Infrastruktur Kraftomsetning Entreprenør og sikkerhet Investeringer Tjenester Øvrig * Proforma resultater Presentasjon av 2. kvartal 2002

16 Resultatregnskaper for 1. halvår 2002 NOK mill. 2. Kv Kv. 01* 1. H H. 01* 2001 Driftsinntekter Driftskostnader EBITDA Avskrivninger Driftsresultat Resultat aksjeinvesteringer og tilkn. selskap Resultat før finanskostnader Netto finanskostnader Resultat før skatt Skattekostnad, regnskapsmessig Periodens resultat Majoritetens andel av periodens resultat Resultat pr. aksje (kr) -0,86-0,89-0,51-1,44-3,17 Antall aksjer i * Proforma resultater Presentasjon av 2. kvartal 2002

17 Balanse per 30. juni jun % 31-des % NOK mill av total 2001 av total Immaterielle eiendeler % % Varige driftsmidler % % Finansielle anleggsmidler % % Omløpsmidler % % Sum eiendeler % % Egenkapital % % Avsetning forpliktelser % % Langsiktig gjeld % % Kortsiktig gjeld % % Sum gjeld/egenkapital % % Netto rentebærende gjeld Egenkapital andel 26,7 % 26,2 % Presentasjon av 2. kvartal 2002

18 Tillegg Presentasjon av 2. kvartal 2002

19 Finansiell omløpsportefølje Avkastning (%) Verdijustert resultat NOK mill 's portefølje Oslo Børs 1. Halvår Halvår ,0 6, ,1-17,2-19,3-11, H 02 Endring urealisert gev./tap Realisert resultat/ utbytte + = Totalt resultat Presentasjon av 2. kvartal 2002

20 Finansiell investeringsportefølje NOK mill. 31-des jun-02 Endring Markedsverdi Urealisert resultat Andel av portefølje i utlandet 7 % 2 % 2 % Finansielle omløpsaksjer pr. sektor Telekom. 1 % Telekom. 1 % Offshore 15 % IT 14 % Finans 14 % Forbruksvarer 8 % Konsumentvarer 9 % Offshore 9 % Olje 9 % IT 11 % Finans 20 % Forbruksvarer 8 % Olje 14 % Shipping 18 % Materialer 7 % Shipping 20 % Materialer Øvrig industri 7 % 3 % Konsumentvarer 12 % Portefølje pr Portefølje pr Presentasjon av 2. kvartal 2002

21 Finansiell omløpsportefølje NOK mill Kostpris Markedsverdi Gjensidige NOR Sparebank Norsk Hydro Frontline Star Reefers Inc Norske Skog PanFish SAS Orkla Privatbanken Tomra Diverse Ureal. tap NOK 140 mill Presentasjon av 2. kvartal 2002

22 Konsernet Venture investeringer NOK mill Bokført verdi Eierandel REC % Cogen % Policom % Scan Wafer 13 2 % Diverse Presentasjon av 2. kvartal 2002

23 Konsernet Øvrige energi investeringer NOK mill Bokført verdi Eierandel Arendal Fossekompani % Scudder Latin Amerika Fond % Pemco Group % Natsource 17 5 % Fauske Lysverk % Energiunion AG 6 48 % Moldekraft 3 6 % Diverse Presentasjon av 2. kvartal 2002

24 Konsernet Andre anleggs aksjer NOK mill Bokført verdi Eierandel Viken Eiendom % Tensil % Øvrige Presentasjon av 2. kvartal 2002

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Capital Markets Day. 13. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Capital Markets Day. 13. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund ASA Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet Capital Markets Day 13. mai 2003 Konsernsjef Rune Bjerke Agenda Nye Hafslund ved Rune Bjerke Hafslund Strømsalg ved Tove Pettersen Hafslund Sikkerhet

Detaljer

Hafslund 2002. Kapitteltittel/hovedheading settes i Trebuchet norm 16 pt/20 pt, sperring 2 ÅRSRAPPORT

Hafslund 2002. Kapitteltittel/hovedheading settes i Trebuchet norm 16 pt/20 pt, sperring 2 ÅRSRAPPORT BBDO Oslo Foto: Alexander Hagstadius, Bård Ek, Getty Images Hafslund 2002 Kapitteltittel/hovedheading settes i Trebuchet norm 16 pt/20 pt, sperring 2 Hafslund ASA Sommerrogt. 1 Postboks 2468, Solli N-0202

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2015. Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 7. mai 2015

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2015. Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 7. mai 2015 Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2015 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 7. mai 2015 Agenda 1) Resultat 1. kvartal 2015 2) Tema: Marked 3) Vedlegg 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2015 Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat Et godt år for VPS (Samme periode i fjor i parentes) VPS Konsern hadde et forbedret resultatet i i forhold til året før. Resultatet etter skatt ble 63,7 MNOK (16,1).

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Halvårsrapport 2009 STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Innhold Styrets melding... 3 Erklæring... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Konsernets sammendratte inntekter

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Utvidet konsolidert resultat 12 Kontantstrømoppstilling 13 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014 Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal Gjøvik Energisentral Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser fjerde kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag fjerde kvartal... 5 Sammendrag året... 5 Virksomhetsområdene

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005. Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005. Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005 Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultat etter

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.)

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Kistefos halvårsberetning 1. halvår 2013 Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Konsernets likviditet var god og besto av bankinnskudd

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2014

KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2014 Agder Energi hadde i 2014 driftsinntekter på 8 267 mill. kr mot 9 391 mill. kr i 2013. Den viktigste årsaken til

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Oppsummering EDB Business Partners tall for 2. kvartal viser solid omsetnings- og resultatvekst for samtlige forretningsområder, og marginbildet har

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2007.

KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2007. KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2007. Aksjer. I 2007 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.07 Kr. 823,2 mill.. Pr. 31.03.07 Kr. 850,2 mill.. Pr. 30.06.07 Kr.

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2007.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2007. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2007. Aksjer. I 2007 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.07 Kr. 823,2 mill.. Pr. 31.03.07 Kr. 850,2 mill.. Pr.

Detaljer

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. kvartal 2002 Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. Kvartal 2002 Resultat før skatt på 175 mill kr (195 mill kr) Rentenetto på 424 mill kr (399 mill kr) EK-avkastning 10,8 % (12,8%) Utlånsvekst 2,4 % per

Detaljer

VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006. Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal

VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006. Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006 Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal Høye markedsvolumer har gitt gode resultater Resultatet av driften etter skatt ble 91,5 MNOK (23,6), herav 58,0

Detaljer

Kort om Hafslund 1. Norges ledende leverandør av kombinasjonen strøm og sikkerhet 2. Forretningsområdene 3. Viktige hendelser i 2003 4

Kort om Hafslund 1. Norges ledende leverandør av kombinasjonen strøm og sikkerhet 2. Forretningsområdene 3. Viktige hendelser i 2003 4 ÅRSRAPPORT 2003 Innholdsfortegnelse Kort om Hafslund 1 Norges ledende leverandør av kombinasjonen strøm og sikkerhet 2 Forretningsområdene 3 Viktige hendelser i 2003 4 Konsernsjefen 5 Veien mot det nye

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2007.

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2007. KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2007. Aksjer. I 2007 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.07 Kr. 823,2 mill.. Pr. 31.03.07 Kr. 850,2 mill.. Pr. 30.06.07

Detaljer

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS LYSE LYSE ENERGI AS Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning 8 Erklæring 16 Resultatregnskap 17 Balanse 31.12. 18 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer

Norges ledende energiselskap Hafslund Viken Oslo Energi 13. juli 2001

Norges ledende energiselskap Hafslund Viken Oslo Energi 13. juli 2001 Norges ledende energiselskap Hafslund Viken Oslo Energi 13. juli 2001 Norges ledende kraftselskap En av de største fusjonene i landet de siste årene Totalkapital 17,0 milliarder kroner Egenkapital på 5,4

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Utviklingstrekk i 2. kvartal 2004

Utviklingstrekk i 2. kvartal 2004 TV 2 Gruppen as Pressemelding Regnskap per 2. kvartal TV 2 Konsern Per 2. kvartal Per 31.12 2004 (NOK mill.) 2004 441,6 459,0 Driftsinntekter 869,8 816,8 1 617,9 (349,5) (434,7) Driftskostnader (828,3)

Detaljer

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101 Årsrapport 2014 EB.NO - TLF. 03101 INNHOLD Hovedtall 5 Årsberetning 12 Regnskap konsern Resultat 22 Balanse 23 Kontantstrømoppstilling 24 Egenkapitaloppstilling konsern 25 Noter 26 Regnskap Energiselskapet

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer