Styrearbeid i praksis. Styret og lovgivningen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrearbeid i praksis. Styret og lovgivningen"

Transkript

1 Styrearbeid i praksis. Styret og lovgivningen

2 Kjell Vidar Berntsen Styremedlem/Daglig Leder/Gründer Styrearbeid på heltid fra år med ulike lederstillinger innenfor varehandel. Styrearbeid i 58 selskaper og eiendomsutvikler Micasagruppen eiendom, parkering, spill og investering Hallmaker Balkong og Fasade fasadeentreprenør Tanko gassleverandør og logistikk Norlux lysleverandør til varehandel Buen Gruppen hyttemarkedet

3

4 Virksomhetens/eiernes høyeste organ formelle endringer vedtekter godkjennelse av årsregnskap utbytte Normalt sett ikke problematisk å avgrense mot styrtets oppgaver

5 GF Styret Daglig leder Økonomisk enhet Økonomisk enhet Revisor og regnskapsføring Bank og forsikring Ansatte

6 Eierne velger et styre (GF) for å sikre og utvikle eiernes verdier. Styret er demokratisk valgt av eierne. Ikke hensiktsmessig at alle eiere er med på beslutninger alltid.

7 Vedtekter (aksjeloven lister et minstekrav 2-2) Stiftelsesdokument (aksjeloven lister et minstekrav 2-3) Styreinstruks (styreinstruks er pålagt når man har ansatte rep, men anbefales ellers) Formål med denne bør være å gi nærmere regler om styrets arbeid og behandling av saker innenfor rammene av allmennaksjeloven og selskapets vedtekter. Styreinstruksen vedtas av styret. Finnes mange forslag til dette på nettet.

8 I. Krav om styre og daglig ledelse 6-1 Styret Selskapet skal ha et styre med ett eller flere medlemmer. 6-2 Daglig leder Selskapet skal ha en daglig leder (<3mill) 6-3 Valg av styremedlemmer GF velger styremedlemmer 6-4 Ansattes rett til å velge styremedlemmer (>30) 6-6 Styremedlemmenes tjenestetid Tjenestegjør i 2 år 6-10 Godtgjørelse Fastsettes av GF 6-11 Krav til styremedlemmer og daglig leder (>1/3 og myndig)

9 Styret har ansvar for forvaltningen av selskapet sørge for forsvarlig organisering utarbeide planer og budsjetter holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling påse at regnskapet og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll fastsette retningslinjer for virksomheten

10 Styret har tilsynsansvar med den daglig ledelsen ansette/avskjedigelse av daglig leder daglig leder har møterett og plikt Styret har som viktigste oppgave å drive kontroll..

11 Ansvaret for daglig ledelse av selskapets virksomhet plikt til å sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lover og forskrifter plikt til å informere styret hver 4 måned om virksomhet, stilling og resultatutvikling Organisering, aksjeloven og styrepålegg

12 Styreleder og styremedlemmer; årsplaner datoer, faste saker og temaer strategier hvor er vi og hvor vil vi? budsjetter og organisering forbedringsmenyen øke salget og redusere kostnadene, markedsføring sos medier, redusere kapitalbinding, bedre innkjøp og og

13 Årsplaner gjennomføring av møter Fastsette 4-6 møter i året (GF-GF) Innkalling med agenda og saksnummer minst en uke før møtet Orientering, Diskusjon og Beslutningssaker Protokoll inneholder tid, sted, deltagere, saken og beslutninger. 6-29

14

15

16

17 Hva påvirker styret og dets sammensetning Nystartet bedrift eller Norsk Hydro Gründer eller erfaren daglig leder Lederens behov for ledelse Kompetanse Erfaring Teamerfaring god kjemi Bidra med noe mer enn vanlig Styreleder er en viktig posisjon

18 Budsjettkontroll. Gode stillingsinstrukser. At det er en strategisk riktig ledelse og den er kompetent. Fastsettelse av mål. Strategiplaner. Tilsette eller avsette daglig leder. (skummelt)

19 Tilpasse aksjeloven til små og mellomstore bedrifter; Stort sett forenklinger Stiftelsesdokumenter kan opprettes elektronisk Frivilling om man vil ha daglig leder Ikke lenger plikt til fysiske styremøter Frivillig antall styremedlemmer Enklere å disponere selskapets kapital

20 Én for alle, alle for én. I tillegg til at hvert enkelt styremedlem har personlig ansvarsrisiko Erstatningsansvar (1) Selskapet, aksjeeier eller andre kan kreve at daglig leder, styremedlem, medlem av bedriftsforsamlingen, gransker eller aksjeeier erstatter skade som de i den nevnte egenskap forsettlig eller uaktsomt har voldt vedkommende. (2) Selskapet, aksjeeier eller andre kan også kreve erstatning av den som forsettlig eller uaktsomt har medvirket til skadevolding som nevnt i første ledd. Erstatning kan kreves av medvirkeren selv om skadevolderen ikke kan holdes ansvarlig fordi han eller hun ikke har utvist forsett eller uaktsomhet.

21 3-4. Krav om forsvarlig egenkapital og likviditet Selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital og en likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet Handleplikt ved tap av egenkapital (1) Hvis det må antas at egenkapitalen er lavere enn forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet, skal styret straks behandle saken. Det samme gjelder hvis det må antas at selskapets egenkapital er blitt mindre enn halvparten av aksjekapitalen. Styret skal innen rimelig tid innkalle generalforsamlingen og gi den en redegjørelse for selskapets økonomiske stilling. Dersom selskapet ikke har en forsvarlig egenkapital i samsvar med 3-4, skal styret på generalforsamlingen foreslå tiltak for å rette på dette. (2) Hvis styret ikke finner grunnlag for å foreslå tiltak som nevnt i første ledd fjerde punktum, eller slike tiltak ikke lar seg gjennomføre, skal det foreslå selskapet oppløst.

22 Tydeliggjør at det må foretas en helhetsvurdering av selskapets økonomiske stilling i hvert styremøte Egenkapitalen er et regnskapsmessig begrep som brukes på den delen av kapitalen i et selskap som innehaverne eier selv. Eiendel = egenkapital + gjeld

23 Handleplikt ved tap av aksjekapital Hvis styret i et AS ASA ikke finner grunnlag for å foreslå tiltak som kan rette opp selskapets situasjon eller slike tiltak ikke lar seg gjennomføre SKAL DET FORESLÅ SELSKAPET OPPLØST. SKJERPET STYREANSVAR

24 Styreleder skal sørge for at aktuelle saker som hører inn under styret blir behandlet. Styreleder skal sammen med daglig leder forberede saker som skal behandles av styret. Saker skal forberedes og fremlegges på en slik måte at styret har et godt beslutningsgrunnlag. Ved avstemming i saker er det møteleder som innehar dobbelstemme ved stemmelikhet.

25 Ansattevalgt rep Revisor Styreleder Eier/eierrepresentant Styrekonsulent Daglig leder Ikke medlem Administrasjonen NB! Daglig leder og styreleder bør ikke være samme person når styret har mer en et medlem. Hvorfor det tror dere?

26 Tenk på hvor mye tid i styremøtet man bruker på regnskap og historikk. Fortid Fremtid Nåtid Det er i fremtiden fortiden skapes

27 Generell styrekompetanse? Bransjekunnskap? Forstår vi driften? Erfaring og formell utdannelse innenfor markedsføring? Strategi og analytisk evne? Gjeldende teknologiforståelse? Regnskap og økonomiforståelse? Erfaring fra økonomi og finans? Sosial kompetanse? Styreevaluering?

28 LYKKE TIL MED STYREARBEID

Styret skal normalt gjennomføre 6 8 styremøter per år. Ut over dette møtes styret når formannen kaller styret sammen til ekstraordinært styremøte.

Styret skal normalt gjennomføre 6 8 styremøter per år. Ut over dette møtes styret når formannen kaller styret sammen til ekstraordinært styremøte. Styreinstruks Scana Industrier ASA 1. Formålet med styrets arbeid Styrets forvaltning og tilsynsansvar er regulert i Lov om allmennaksjeselskaper (allmenn-aksjeloven) 6-12 og 6-13. Styret har også ansvar

Detaljer

Presentert av: Statsautorisert revisor/siviløkonom Øyvind Thorsby e-mail:othorsby@online.no

Presentert av: Statsautorisert revisor/siviløkonom Øyvind Thorsby e-mail:othorsby@online.no Gründerdagen 2009 Torsdag 15. oktober 2009 Forskningsparken STYREARBEID I GRÜNDERBEDRIFTER Hold styr på styret Hvordan jobbe mest mulig effektivt? Presentert av: Statsautorisert revisor/siviløkonom Øyvind

Detaljer

Styrearbeid i stiftelser

Styrearbeid i stiftelser Styrearbeid i stiftelser Innledning Styrearbeid i stiftelser skiller seg på viktige punkter fra styrearbeid i selskaper, foreninger og andre organisasjonsformer. Det skyldes i første rekke at stiftelsen

Detaljer

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 Redaksjonen for Styreboken 2015 har bestått av Signe Moen, Andreas Dypvik, Lene Sakariassen og Silje Vesterbekkmo. Forside fotograf: Annette Larsen Publikasjonen kan

Detaljer

Kvalitet. Trygghet. Respekt. Veileder for styrearbeid i helseforetak

Kvalitet. Trygghet. Respekt. Veileder for styrearbeid i helseforetak Kvalitet Trygghet Respekt Veileder for styrearbeid i helseforetak Hamar, 20. oktober 2011 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1. Introduksjon... 5 1.1 Helseforetaksmodellen... 5 1.2 Samfunnsoppdraget...

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013 REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013 Denne redegjørelsen følger av regnskapsloven 3-3b. Styret bygger sine vurderinger på «Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse»

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Vedtatt på styremøte 24.04.13. Innhold 0. Innledning 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2. Virksomhet 3. Selskapskapital og utbytte 4. Likebehandling

Detaljer

Regnskapsrapportering når konkurs truer

Regnskapsrapportering når konkurs truer HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Regnskapsrapportering når konkurs truer Praktisering av forutsetning om fortsatt drift Merethe Drivdal Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning regnskap (30 stp)

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

Innhold. 4 Hjelp! Jeg er valgt

Innhold. 4 Hjelp! Jeg er valgt Innhold Forord... 5 Takk!... 7 Gratulerer med valget!... 8 Kapittel 1: Styre for hva og hvem?...10 Kapittel 2: Styrets ansvar og oppgaver... 16 Kapittel 3: De styrende leddene...21 Kapittel 4: Styrets

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

Konsernets policy krever at standardene for eierstyring skal være i samsvar med den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse.

Konsernets policy krever at standardene for eierstyring skal være i samsvar med den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse. RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I CERMAQ ASA (Vedtatt i styremøte 27. april 2004 med endringer vedtatt i styremøte 30. september 2005, 14. februar 2007, 7. mai 2009, 15. september 2009,

Detaljer

God virksomhetsstyring i norske stiftelser

God virksomhetsstyring i norske stiftelser God virksomhetsstyring i norske stiftelser Stiftelseskonferansen i 2015 i Førde 21. - 22. April 2015 Advokat Bjørn O. Øiulfstad, daglig leder i Stiftelsesforeningen 1 Stiftelsesforeningen i Norge Stiftelsesforeningen

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer