Presentert av: Statsautorisert revisor/siviløkonom Øyvind Thorsby

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentert av: Statsautorisert revisor/siviløkonom Øyvind Thorsby e-mail:othorsby@online.no"

Transkript

1 Gründerdagen 2009 Torsdag 15. oktober 2009 Forskningsparken STYREARBEID I GRÜNDERBEDRIFTER Hold styr på styret Hvordan jobbe mest mulig effektivt? Presentert av: Statsautorisert revisor/siviløkonom Øyvind Thorsby

2 STYREFUNKSJONEN OG GRÜNDERBEDRIFTER Viktig at eier(e) og styret har fokus på 1. SÆRTREKK eller SÆRE TREKK gründerbedrifter 2. Hvilke forventninger har eiere og styret til styrefunksjonen? 3. Hvilke forventninger har markedet (omverdenen)?

3 EIERROLLEN: KREVER RYDDIGHET 1. Synlige eiere 2. Hvorfor eier vi? 3. Synliggjøre: Forventninger til eierskapet 4. Finne Drømmestyret. Valgkomite 5. Opptre ryddig: Eiere styret ledelse. Generalforsamlingens funksjon 6. Kommunikasjon - Instruksjon

4 Eier styret ledelse: Samspillet mellom forskjellige deltakere i det å beslutte: - Retning - Performance Styret Ledelse Eier Corporate Governance is about Bridging the Gap between Corporate Management and Shareholders Page 4

5 Styrets to oppgaver Få styret til å fungere (Drift av styret) Få selskapet til å fungere (Drift av selskapet) Page 5

6 3 typer styrer Formal styret Interessent styret Styringsstyret Page 6

7 Page 7

8 Page 8

9 Page 9

10 Page 10

11 Tante Barbar - Klan Egenskaper! Tante: Styret er ikke ment(av eiere og styret selv) å ha noen funksjon. Fyller formelle funksjoner Barbar: Styremedlemmene er på alle måter uavhengige av den daglige ledelsen. En slik uavhengighet kan medføre at styret blander seg inn i ledelsens gjøremål på en barbarisk måte. Uten å ha forståelse for hva ledelsen gjør. Klan: Her er det tillitsfulle vennskapsrelasjoner mellom styret og ledelsen. Relasjonenen kjennetegnes ved at styret og ledelsen gjensidige søker å hjelpe hverandre. Bedriftens interesser kan komme i bakgrunnen. Page 11

12 FÅ STYRET TIL Å FUNGERE EN AV STYRETS HOVEDOPPGAVER. Styrekollegiet Styrets sammensetning Styreleder Styret daglig leder (duell duett) Styreevaluering Styreinstruks Styreplan Page 12

13 Sammensetting av styret Hvis det er et enkelt punkt som er viktigere enn alle andre, er det å finne den rette sammensettingen av styret (Styrebordet, PwC 2000) Det demonstreres liten bevissthet om hva slags styre eierne ønsker å ha - Tordenskiolds soldater - Menn over 50 år - Fra samme gruppe i samfunnet (sterke bånd) - Hvor er kvinnene? Page 13

14 Sammensetting av styret - forts. - Hvor er ungdommen? - Hvor er folk med uortodoks utdannelse? - Good old boys - Gode navn - Helhetstanken - Hvor er eierne? For passive? Page 14

15 Hva regulerer styrets oppgaver og plikter Vedtektene Styreinstruks Selskapslovene Spesiallovgivning Page 15

16 Styrets hovedansvar ihht aksjelovene Forvaltningsansvaret 6-12 Tilsynsansvaret 6-13 Page 16

17 Aksjelovene Styrets oppgaver og ansvar 6-12 Forvaltning av selskapet 6-13 Styrets tilsynsansvar Styret skal: sørge for forsvarlig organisering fastsette planer og budsjetter holde seg orientert om økonomisk stilling Styret har plikt til å påse: Betryggende kontroll virksomhet regnskap formuesforvaltning med daglig ledelse med selskapets virksomhet Page 17

18 Styrets ansvar Forvaltning av selskapet Sørge for forsvarlig organisering Fastsette planer/budsjetter Daglig leders ansvar Daglig ledelse Må følge retningslinjer gitt av styret Kan fastsette retningslinjer for virksomheten Skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling Skal foreta periodisk rapportering til styret Page 18

19 Forsvarlig egenkapital fortsatt drift forutsetningen Aksjelovene Regnskapsloven Relasjon mellom disse lover? Page 19

20 Page 20

21 Aksjelovene Styrets oppgaver og plikter 3-4 Krav om forsvarlig egenkapital 3-5 Handleplikt ved tap av egenkapital Egenkapitalen forsvarlig sett i forhold til: 1) Egenkapital lavere enn forsvarlig ut i fra risiko/omfang? 2) Egenkapital mindre enn 50 % av aksjekapitalen? Risiko ved virksomhetens art og Omfanget av virksomheten Styret skal straks behandle saken Eventuelt innkalle GF Page 21

22 Aksjelovens 6 15 Rapporteringsplikten Daglig leder skal minst - hver fjerde måned i AS - hver måned i ASA i møte eller skriftlig, gi styret underretning om: - selskapets virksomhet - stilling - resultatutvikling Page 22

23 Aksjeloven 6 15 Hva kreves i praksis Styret må selv stille krav Skille på kravene i AS ASA a) Resultatutvikling - Tradisjonelt resultatregnskap - Sammenlignet med budsjett - Er vi på målsatt kurs Page 23

24 Aksjeloven 6 15 Hva kreves i praksis (forts.) b) Stilling - Tradisjonell balanseoppstilling - Akseptabel egenkapital - Likviditet. Klarer vi å betjene vår gjeld c) Virksomhet - Er vi på målsatt kurs - kunder, leverandører, ansatte, konkurrenter, produkter, långivere - Annet Page 24

25 Praktisk styrearbeid Page 25

26 Styrets oppgaver 1. Strategioppgaver 2. Organiseringsoppgaver 3. Kontrolloppgaver 4. Egenoppgaver Page 26

27 Planlegging av styrearbeidet Styrebordet: Alle i Styrebordet er enige om at styrearbeidet i de fleste selskaper bør kunne struktureres bedre. Mye kunne være vunnet om styrene benytte noen timer til å diskutere sin egen arbeidsform og hvilke oppgaver som bør fokuseres Harald Tyrdal, Styrebordet 2000 Års- og arbeidsplaner er et underutviklet område for norske styrer. Når arbeidsformen er lite bevisst, er den heller ikke effektiv Page 27

28 Planlegging av styrearbeidet Styreinstruks Arbeidsplan/årsplan for styrets arbeid Page 28

29 Grunnlag for å opprette en årsplan Produkter Leverandører Konkurrenter Markeder Kunder Forstå selskapets virksomhet Likviditet Investeringer Finansiering Egenkapital Ledelse Systemer Rapportering Organisasjon Budsjetter Styrets vurdering: Hvilken områder bør styret behandle i løpet av et år Tidspunkt for fremleggelse av saker/områder Page 29

30 Grunnlag for å opprette en årsplan (1) Kontroll: Risikostyring Intern kontroll Økonomi rapportering Oppfølging av budsjetter Revisjonsrapporter Forsikringsdekning Lover/Regler/Forskrifter Definere hovedoppgaver Strategi: Mål Planer Handlingsplaner Virksomhetsplaner Budsjetter Organisering: Organisasjon Virksomhetsområder Kompetansevurdering Ansvars/myndighetsfordeling Stillingsinstrukser Arbeidsbeskrivelser Kommunikasjonslinjer Rapporteringslinjer Styrets vurdering: Prioritering av arbeidsoppgaver i løpet av et år Tidspunkt for fremleggelse av saker/områder : Styrets vurdering Hvilken områder bør styret behandle i løpet av et år Priotering av arbeidsoppgaver i løpet Tidspunkt for fremleggelse av saker/områder Hvem som er ansvarlig for saksbehandlingen Fordeling av saker: Ordinære saker Temaer faste poster på agendaen periodiske poster på agendaen Page 30

31 Takk for oppmerksomheten

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 Redaksjonen for Styreboken 2015 har bestått av Signe Moen, Andreas Dypvik, Lene Sakariassen og Silje Vesterbekkmo. Forside fotograf: Annette Larsen Publikasjonen kan

Detaljer

Styret skal normalt gjennomføre 6 8 styremøter per år. Ut over dette møtes styret når formannen kaller styret sammen til ekstraordinært styremøte.

Styret skal normalt gjennomføre 6 8 styremøter per år. Ut over dette møtes styret når formannen kaller styret sammen til ekstraordinært styremøte. Styreinstruks Scana Industrier ASA 1. Formålet med styrets arbeid Styrets forvaltning og tilsynsansvar er regulert i Lov om allmennaksjeselskaper (allmenn-aksjeloven) 6-12 og 6-13. Styret har også ansvar

Detaljer

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse www.pwc.no Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse Corporate Governance Hvordan etablere en god rolle- og ansvarsfordeling mellom eiere, styret og daglig ledelse? Ansvarlig utgiver: PwC

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge. Høringsforslag 24. oktober 2002

Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge. Høringsforslag 24. oktober 2002 Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge Høringsforslag 24. oktober 2002 Kommentarer bes sendt: NFF Postboks 1276 Vika 011 Oslo nff@finansanalytiker.no Svarfristen er 9. desember 2002 Side

Detaljer

Konsernets policy krever at standardene for eierstyring skal være i samsvar med den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse.

Konsernets policy krever at standardene for eierstyring skal være i samsvar med den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse. RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I CERMAQ ASA (Vedtatt i styremøte 27. april 2004 med endringer vedtatt i styremøte 30. september 2005, 14. februar 2007, 7. mai 2009, 15. september 2009,

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

Styring og kontroll. Styrets styringsfunksjon i praksis Revisors kritiske blikk Innspill for å bedre grunnlaget for styrets beslutningsprosess

Styring og kontroll. Styrets styringsfunksjon i praksis Revisors kritiske blikk Innspill for å bedre grunnlaget for styrets beslutningsprosess Styring og kontroll Styrets styringsfunksjon i praksis Revisors kritiske blikk Innspill for å bedre grunnlaget for styrets beslutningsprosess 24. september 2013 Innhold Slide 6 Virksomhetsstyring 9 Sentrale

Detaljer

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Vedtatt på styremøte 24.04.13. Innhold 0. Innledning 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2. Virksomhet 3. Selskapskapital og utbytte 4. Likebehandling

Detaljer

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene Handelshøgskolen Kommunalt eid - Regulert av myndighetene En undersøkelse av bruken av regnskapsinformasjon i et kraftselskap Ted Are Røkenes Masteroppgave i økonomi og administrasjon - August 2014 ii

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER

VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER Trondheim 17. september 2012 Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom, og skal ikke kopieres eller videredistribueres

Detaljer

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 26 Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse Dette kapittelet gir en detaljert oversikt over hvordan Hydro følger. Informasjon som Hydro må oppgi i henhold til regnskapslovens paragraf 3.3b er

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase Praktiske sider Statsautorisert revisor Tor Hernæs, partner i Aprimo Rådgivning Hvilke praktiske utfordringer kan oppstå i fusjoner, og hvilke forhold er viktige å ta hensyn til når løsningene på disse

Detaljer

1. Introduksjon til faget

1. Introduksjon til faget Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tove Hepsø og Tor Atle Hjeltnes 16.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO066D/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap 1. Resymé: I den

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Fastsatt av styret i NKRF 24. oktober 2010 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Arbeidsgruppe... 4 Innledning... 5 Formelle bestemmelser...

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

BRENSELSUTSALGET Kirkenes

BRENSELSUTSALGET Kirkenes PERSONALHÅNDBOK FOR BRENSELSUTSALGET Kirkenes 1 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Bedriftens rolle i arbeidsmarkedspolitikken... 3 Kapittel 2 Bedriften som aksjeselskap... 4 Kapittel 3 Daglig leders ansvar...

Detaljer

Velkommen. Introduksjonskurs - Firmaetablering. Drømmen om eget firma? Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS

Velkommen. Introduksjonskurs - Firmaetablering. Drømmen om eget firma? Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS Velkommen Drømmen om eget firma? Introduksjonskurs - Firmaetablering Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS Hva vil vi oppnå med introduksjonskurset Ønsker å gi svar på følgende: Hva bør man ha fokus på

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Økonomisk ledelse. Økonomisk planlegging og styring. Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du

Økonomisk ledelse. Økonomisk planlegging og styring. Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du 5 Økonomisk ledelse Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du ha fått kjennskap til ulike måter å organisere arbeidet i bedriften på ha fått kunnskap om viktige rutiner for god økonomisk ledelse av

Detaljer