HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA"

Transkript

1 HALVÅRSRAPPORT år A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

2 Halvårsrapport 2003 Fremgang for Alpharma Inc. i et utfordrende marked Alpharma-aksjen opp fra USD 11,91 til USD 20,45 (+71%) i første halvår Salg av Nopal AS ga NOK 158 mill. i netto gevinst før skatt VIRKSOMHET Konsernet har sin sentrale virksomhet innenfor farmasøytisk industri. Konsernets morselskap, A.L. Industrier ASA, er et norsk holdingselskap. Aksjene er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) og notert på Norges Fondsmeglerforbunds A-liste over unoterte aksjer (Over the Counter/OTC). Den operative virksomheten drives gjennom to datterselskaper: Alpharma Inc. (NYSE:ALO) er et børsnotert farmasøytisk industrikonsern som utvikler, produserer og markedsfører produkter for mennesker og dyr. Virksomheten er global. A.L. Industrier eide pr. 30. juni ,1% i Alpharma Inc. Så lenge eierandelen er over 12,5%, utpeker A.L. Industrier 2/3 av styrets medlemmer. Agrovekst AS importerer og distribuerer plantevernmidler for det norske marked. Agrovekst AS eies 100% av A.L. Industrier. En rekke selskaper i inn- og utland uten operativ virksomhet hører også til konsernet. Datterselskapet Nopal AS er i løpet av første halvår 2003 solgt til Rieber & Søn ASA. LEDELSE Daglig leder i A.L. Industrier ASA er Stein Aukner. Selskapets administrative funksjoner ivaretas av Alpharmas norske datterselskap i henhold til egen avtale. De operative selskapene ledes som følger: Ingrid Wiik Konsernsjef Alpharma Inc. Erna Kahlbom Adm. direktør Agrovekst ØKONOMISKE RESULTATER På siste side i halvårsrapporten presenteres konsernregnskapet for A.L. Industrier for første halvår 2003, med tilsvarende tall for hhv. samme periode i 2002 og hele Tall for Nopal er tatt med frem til 31. mai Regnskapet er satt opp etter norske regnskapsprinsipper. Regnskapet for Alpharma er satt opp i henhold til amerikanske prinsipper (US GAAP). Ifølge disse prinsippene skal det ikke foretas løpende amortisering av goodwill, slik norsk regnskapsskikk krever. Alpharmas regnskap for første halvår 2003 blir derfor svakere når det omarbeides i henhold til norske regnskapsprinsipper. Endringer i valutakurser påvirker de rapporterte HALVÅRSRAPPORT A.L. KONSERNET

3 tallene i betydelig grad. Gjennomsnittlig kurs for USD i første halvår var NOK 7,03 mot NOK 8,56 samme periode i Kursen 30. juni 2003 var NOK 7,24 mot NOK 6,94 pr. 1. januar. Salget av Nopal AS ga morselskapet en gevinst på NOK 158 mill. før skatt. I konsernregnskapet fremkommer en netto gevinst på NOK 183 mill. før skatt. Forskjellen skyldes tidligere eliminering av konsernintern fortjeneste. Konsernets driftsinntekter for første halvår 2003 utgjorde NOK mill. mot NOK mill. i samme periode i Reduksjonen i driftsinntekter er i sin helhet knyttet til valutakursendringene. Driftsresultatet ble på NOK 358 mill. mot NOK 334 mill. i første halvår siste år. Halvårsresultatet etter avsetning til skatt ble et overskudd på NOK 110 mill. mot et underskudd på NOK 293 mill. i fjor. A.L. Industriers andel av konsernets halvårsresultat ble NOK 159 mill. mot et underskudd på NOK 46 mill. for Konsernets bokførte egenkapital har økt med NOK 768 mill. siden 1. januar Økningen er i hovedsak knyttet til endring i valutakurser. A.L. INDUSTRIER OG IKKE OPERATIVE SELSKAPER Salgsprovenyet for Nopal AS tilførte NOK 268 mill. i likvider som i sin helhet er benyttet til nedbetaling av gjeld. De norske selskapene har nå kun beskjeden bankgjeld. A.L. Industrier og de tre ikke-operative selskapene fikk et overskudd i første halvår 2003 på NOK 149 mill. mot et overskudd på NOK 27 mill. for samme periode i Samtlige av konsernets aksjer i Alpharma Inc. eies nå av AS Wangs Fabrikk. ALPHARMA Regnskapet for Alpharma Inc. viser følgende: 1. halvår 1. halvår Hele Mill. USD/US GAAP Driftsinntekter 638,4 574, Driftsresultat 61,2 51,8 (31) Resultat etter skatt 3,6 (21,3) (99) Resultat pr. aksje (USD) 0,07 (0,44) (1,98) Alpharmas regnskap for 2003 er negativt påvirket av en kostnad på USD 28,4 mill. knyttet til refinansiering av langsiktig gjeld. Selskapet har hatt en betydelig omsetningsvekst innenfor Human Pharmaceuticals (+18%),

4 mens Animal Health-segmentet viser noe tilbakegang (-9%). Human Pharmaceuticals har sterk fremgang og står for 92% (+27%) av driftsresultatet (Operating Income before Unallocated and Eliminations). Det er Active Pharmaceutical Ingredients som gir fremgangen i lønnsomhet, mens US Pharmaceutical har svakere resultat. Animal Health viser svakere resultat enn i 2002 (-37%) p.g.a. lavere priser i markedet. Alpharma har fortsatt sterkt fokus på omstrukturering og kvalitetsheving ved produksjonsanleggene i USA. Alpharma opprettholder sitt estimat om et DEPS (Diluted Earnings Per Share) for 2003 på USD 1,15 1,25, eksklusive kostnad ved refinansiering av gjeld. AGROVEKST Regnskapet for Agrovekst viser følgende: 1. halvår 1. halvår Hele Mill. NOK Driftsinntekter 21,4 25,6 36 Driftsresultat (0,1) 1,6 0 Resultat (etter skatt) (0,1) 1,2 (1) En viss sesongforskyvning påvirker omsetningen negativt. Selskapet hadde ved halvårsskiftet fire medarbeidere dvs. samme antall som ifjor. ARBEIDSMILJØ, YTRE MILJØ OG PERSONALE Konsernets virksomheter tilfredsstiller de krav og rammebetingelser som myndigheter i inn- og utland stiller til det interne og eksterne miljøet. Å sikre god standard for helse, miljø og sikkerhet er et viktig mål for konsernet. Konsernet hadde ved halvårsskiftet medarbeidere. Av disse har 531 sin arbeidsplass i Norge. Samarbeidet med tillitsvalgte og ansattes organisasjoner er godt. UTSIKTENE FREMOVER Etter salg av Nopal er konsernets utvikling knyttet til Alpharma. Alpharma har et godt grunnlag for videre utvikling og vekst. Oslo, 21. august 2003 For styret i A.L. Industrier ASA E. W. Sissener Formann A.L. KONSERNET - HALVÅRSRAPPORT 2003

5 A.L. KONSERNET RESULTATREGNSKAP A.L. KONSERNET 1. halvår 1. halvår Året (Beløp i NOK) 2003 (urev.) 2002 (urev.) 2002 Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat ( ) Netto finanskostnader og andre poster ( ) ( ) ( ) Ordinært resultat før skattekostnad ( ) ( ) Skatteinntekt på ordinært resultat (13 949) ( ) ( ) Resultat etter skatt ( ) ( ) Andre aksjonærers andel (49 746) ( ) ( ) A.L. Industriers andel (46 460) ( ) Resultat pr. aksje i kroner 9,27 (2,70) (11,16) BALANSE A.L. KONSERNET 1. halvår 1. halvår Året (Beløp i NOK) 2003 (urev.) 2002 (urev.) 2002 EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Aksjekapital Egne aksjer (124) (124) (124) Omregningsdifferanser ( ) ( ) ( ) Annen egenkapital Andre aksjonærers kapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD HALVÅRSRAPPORT A.L. KONSERNET

6 SELSKAPSINFORMASJON A.L. INDUSTRIER ASA Harbitzalléen 3 Postboks 158 Skøyen 0212 Oslo Tlf.: Datterselskaper: ALPHARMA INC. One Executive Drive P.O. Box 1399 Fort Lee, NJ USA Tlf.: +1 (201) Harbitzalléen 3 Postboks 158 Skøyen 0212 Oslo Tlf.: AGROVEKST AS Huggenes Gård Postboks Rygge Tlf.:

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

A.L. vokste gjennom intern vekst, oppkjøp og fusjoner til å bli en av Europas ledende produsenter av generiske legemidler.

A.L. vokste gjennom intern vekst, oppkjøp og fusjoner til å bli en av Europas ledende produsenter av generiske legemidler. Om A.L. Industrier A.L. Industrier ASA er et holdingselskap med forretningskontor på Skøyen i Oslo. Selskapet er et allmennaksjeselskap. A.L. Industriers aksjer er notert på Norges Fondsmeglerforbunds

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 4. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. Strusshamn Terrasse, Block Watne BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 1. KVARTAL 2011 NOK 928 millioner i

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

4tech ASA med datterselskap. Årsregnskap 2006

4tech ASA med datterselskap. Årsregnskap 2006 4tech ASA med datterselskap Årsregnskap 2006 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2006 2005 Note 2006 2005 Driftsinntekter 13 785 114 15 164 782 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 15 315 733 16 548

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. Husmodell Alm fra Block Watne BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 4. KVARTAL 2011 NOK 913 millioner i operativ

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036

100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036 4. KVARTAL 2013 ORDREINNGANG NOK millioner 951 OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036 OPERATIV EBITDA-MARGIN Prosent 10,3 OPERATIV OMSETNING PER SEGMENT NOK millioner 100 Kärnhem 538 Block Watne 387 BWG

Detaljer

Delårsrapport. 4. kvartal 2007

Delårsrapport. 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2007 Driftsinntekter på 49.2 MNOK, en reduksjon på 33% i forhold til 4. kvartal 2006 Lavere salgsvolum i industrisegmentet

Detaljer

Styrets beretning. Camo ASA. Års- og konsernregnskap 2001

Styrets beretning. Camo ASA. Års- og konsernregnskap 2001 Styrets beretning Innholdsfortegnelse Styrets beretning for året 2001 Side 2 Resultatregnskap Side 5 Balanse Side 6 Kontantstrømoppstilling Side 8 Noter Side 9 Page 1 of 16 CAMO ASA Styrets beretning for

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Pressemelding 23. august 2007. Regnskap per 1. halvår 2007

Pressemelding 23. august 2007. Regnskap per 1. halvår 2007 Pressemelding 23. august 2007 Regnskap per 1. halvår 2007 TV 2 Konsern Per 1. halvår Per 31.12 (NOK mill) 2007 2006 2006 (Regnskapsprinsipp) (IFRS) (NRS) (NRS) Driftsinntekter 1.266,4 1.134,2 2.313,8 Driftskostnader

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2011

Rapport for 1. kvartal 2011 Rapport for 1. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2011 et overskudd før skatt på 10,8 MNOK. Grunnlaget for det gode

Detaljer

Rapport 1. halvår 2015

Rapport 1. halvår 2015 Rapport 1. halvår 2015 Org. nr. 951 408 743 1 Kistefos konsernets halvårsberetning 1. halvår 2015 I første halvår 2015 hadde konsernet et resultat etter skatt på NOK -71,5 mill. (samme periode 2014: NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 4. Kvartal. Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 4. Kvartal. Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2007 Kvartalsrapport 4. Kvartal Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 4. kvartal 2007 Hovedpunkter Selskapet ble

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2008 Driftsinntekter i fjerde kvartal ble 68,9 MNOK, opp 40% sammenlignet med 4. kvartal 2007. Styrket dollarkurs

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

kvartal 4 2007 www.bwghomes.no

kvartal 4 2007 www.bwghomes.no kvartal 4 2007 www.bwghomes.no BWG Homes ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2007 Driftsinntekter opp 108,5 % (3,1 % proforma) Driftsresultat (EBITDA) opp 81,8 % (22,9 % proforma) Driftsresultat (EBIT) opp 60,5

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL PR 31.12.14

TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL PR 31.12.14 TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL PR 31.12.14 Delårsberetning 3. tertial 2014 Konsernets resultat før skatt for 2014 ble på 671 millioner kroner mot 701 millioner kroner i 2013. Resultatet er belastet med nedskrivninger

Detaljer

Energi. Halvårsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012

Energi. Halvårsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012 Energi Halvårsrapport 02 4. kvartal 3. kvartal 1. kvartal 2 E-CO Energi // Halvårsrapport Styrets rapport HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 30. JUNI (Tall for i parentes) Nøkkeltall Andre kvartal

Detaljer

4. KVARTAL 2012. Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder.

4. KVARTAL 2012. Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. 4. KVARTAL 2012 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. LARS NILSEN, KONSERNSJEF NOK 800 millioner i ordreinngang NOK 961 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2009

Rapport for 2. kvartal 2009 Rapport for 2. kvartal 2009 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Hovedlinjene i utviklingen Konsernet beveget seg i 2. kvartal 2009 for første gang fra løpende underskudd til et overskudd

Detaljer