Velkommen. Introduksjonskurs - Firmaetablering. Drømmen om eget firma? Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen. Introduksjonskurs - Firmaetablering. Drømmen om eget firma? Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS"

Transkript

1 Velkommen Drømmen om eget firma? Introduksjonskurs - Firmaetablering Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS

2 Hva vil vi oppnå med introduksjonskurset Ønsker å gi svar på følgende: Hva bør man ha fokus på ved oppstart av eget firma Hva og hvordan benytte en forretningsplan Kunnskap/kompetanse som er nyttig Forklaring av ord og uttrykk Lage en enkel forretningsplan Generell info om firmaetablering / jus m.m. Spørsmål

3 Viktige kriterier for å lykkes med en bedriftsetablering En god forretningsidé Personen / personene bak forretningsideene

4 Forretningsidè Connecting people (?) Utvikle løsninger som fremmer handel med verdipapirer. Øke effektiviteten i bedriften med Mamut Business Software Vår forretningsidé er å yte høy kvalitet og god service til våre kunder?????? Behovene som skal dekkes, skal settes i fokus. Tenk kunde og tenk på den nytten kunden skal få.

5 Hva kjennetegner en god forretningsidé Skal være muligheter å tjene penger på denne Være behov i markedet for denne varen eller tjenesten Bør kunne utvikles over tid

6 Visjon Drømmen Hvor ønsker man å være om 5 år. Tjene mye penger, være den ledende bedrift i Rogaland innen området En visjon skal være draumen man arbeider mot. Trenger ikke å være så realistisk som et hovedmål. Vaardal-lunde AS

7 Personen bak forretningsidèen Hvilke egenskaper skal man ha for å lykkes med sin forretningsidè Hvilke egenskaper besitter man. Er disse egenskapene objektivt vurdert? Er omgivelsene enig med deg i dine vurderinger? Vaardal-lunde AS

8 Vurdering av meg selv som person Kremmerånd at man ser mulighetene og at man vil tjene penger. Kjenner faget eller området godt. Har kunnskaper om markedsføring og økonomi. Har pågangsmot og stayerevne man gir ikke opp når motgangene kommer og de vil alltid komme. Motivasjon eller en indre kraft til å starte bedrift. Har et godt kontaktnett eller sagt på en annen måte: Hvem kjenner man? Har erfaring eller kunnskap fra etablering av egen bedrift. Husk at mye kan læres av andre etablerere og personer som har sitt daglige arbeid blant etablerere. Er villig til å ta risiko. Har en personlig økonomi som gjør at du kan satse og kanskje tape. Klarer å se muligheter i stedet for problemer. Har klare tanker om hvor man vil, dvs at man evner å lage en visjon eller et framtidsbilde. Hvordan er omdømme hva har man gjort tidligere og hvordan oppfattes man blant mulige kunder, leverandører og långivere. Vurder fra negativt (1) til positivt (5) I liten grad Middels I stor grad

9 Nettverk - relasjoner Om å vite Huskevers Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man kan spørre

10 Faser ved utvikling av forretningsideer 1. Finn frem til en mulig forretningsidé / produktidé 2. Utfør en enkel analyse om det kan være liv laga, dersom ja- 3. Utarbeid en forretningsplan. Er forretningsplanen positiv og du i tillegg ønsker fortsatt å starte opp, sett i gang.

11 Tre grunnleggende forhold!!! Holde fokus Tjene penger og. ha det GØY skikkelig gøy!

12 Forretningsplan Bedrift: Ansvar lig: Forretningsidé (presiserer behovet vi skal dekke) Hovedmål for neste år Produkter (tilbud av varer/tjenester) Markeder (kunder vi skal betjene) Kjøpekriterier (markedets vurdering) Kompetanse (sentral for oss) Teknologi (sentral for oss) Kritiske suksessfaktorer Handlingsplan Mål

13 Forretningsplanens oppbygging. (Eksempel) 1 Sammendrag 2 Innledning, Initiativtakere, bakgrunn 3 Forretningsidé og visjon 4 Markedsvurdering 5 Produkt-/ tjenestebeskrivelse 6 SWOT 7 Forretningsmodell 8 Målsettinger 9 Markedsføring og salg 10 Organisasjon og kompetansebehov 11 Økonomi 12 Kritiske faktorer 13 Fremdriftsplan

14 Selskapsformer Enkeltpersonsforetak (etternavnet med) Ansvarlig selskap (ANS) (DA) (BA) Aksjeselskap (AS) NUF (Ltd) Aksjeselskap (ASA) Kommandittselskap Forening Stiftelse m.fl

15 Enkeltpersonsforetak Du er økonomisk ansvarlig for firmaet og dets handlinger Din ektefelle kan også bli økonomisk ansvarlig for dine handlinger Ikke arbeidsgiveravgift på deg og event. din ektefelle Enkelt og starte, trenger ikke ekstra kapital i selskapet Har ikke krav på arbeidsledighetstrygd dersom firmaet ikke går Kan være nok å registrere i enhetsregisteret, pris kr. 0 Trenger ikke revisor Enkelt og omdanne til aksjeselskap

16 Enkeltpersonsforetak En person står som ansvarlig Må være over 18 år (gjelder all form for næring) Enkel å opprette og betjene (kreative yrker) Personlig økonomisk ansvarlig for virksomhetens gjeld Kan bli slått personlig konkurs Ikke krav om innskuddskapital Kan ikke ansette seg selv, ikke trygderettigheter som ansatte Lignes personlig - sammen med lønnsinntekt

17 Ansvarlig selskap Ansvarlege selskap er ofte små/mellomstore bedrifter med små investeringsbehov, og med lav risiko som eierene har personlig. (solidarisk ansvarlig) Ansvarlig selskap DA delt ansvar mellom eierene Her må det skrives en selskapsavtale Dersom det er flere eiere kan man ikke ha enkeltpersonsforetak Vaardal-lunde AS

18 Ansvarlig selskap To eller flere personer driver virksomhet sammen ANS alle deltakere har et personlig ansvar for samlet gjeld (solidaransvar). Deler overskuddet likt. DA deler ansvar og utbytte etter hvor stor eierandel de har. Skatter for sin del av overskuddet. Kan ikke ansette seg selv. Kan i verste fall slås personlig konkurs. Plikt til å opprette skriftlig og datert selskapsavtale.

19 Aksjeselskap (AS) Aksjeselskap er en egen juridisk enhet der du er ansatt Må ha en aksjekapital på kr Stiftelseskostnader ca. kr til kr kan belastes aksjekapitalen (registreringskostnad Brønnøysund ca.kr. 6000,- papirutgave og kr elektronisk registrering, altinn) Overskudd beskattes med 28% Enkelt med flere eiere Ikke krav til revisor dersom omsetningen er under kr. 5 mill.. Arbeidsgiveravgift Styre og (generalforsamling) ASA er et aksjeselskap med aksjekapital på mer enn kr. 3 mill

20 Aksjeselskap Eies av en eller flere personer Krav om kapitalinnskudd (aksjekapital) på min. kr (evt. eiendeler/gjenstander med tilsvarende verdi, tinginnskudd). Stiftelseskostnader kommer ikke i tillegg Har registrerings - og revisjonsplikt dersom omsetning høyere enn kr. 5 mill.. Regnskap og årsberetning må leveres til Brønnøysundsregistrene Ingen er personlig ansvarlig for forpliktelser/gjeld Man kan bare tape aksjekapitalen Kreditorene kan bare gå på selskapet (se aksjeloven) Ansatt hos seg selv dagpenger og sykepenger Må følge reglene i aksjeloven som bl.a. begrenser eiere å ta ut penger. Kan ta ut utbytte og lønn (markedslønn)

21 NUF (Ltd) Aksjeselskap (Utendlandsk foretak med norsk datterselskap) Registreres i utlandet Aksjekapitalen et par tusen kroner, ikke kr som AS Årlig avgift Trenger ikke revisor Ikke krav til offentliggjørelse av regnskapet Vanskelig å få lån/konto/ m.m. Vaardal-lunde AS

22 NUF Norskregistrert utenlandsk foretak (En filial/avdeling av et utenlandsk selskap) Ikke selvstendig rettssubjekt, men et eget skattesubjekt! Må forholde seg til norske regler skattelov, ligningslov og regnskapslov så lenge det drives virksomhet i Norge. Ikke krav om aksjekapital kr som ved AS, men ellers samme fordeler Ingen revisjonsplikt for omsetning under kr 5 millioner kroner Fritak for innsending av årsoppgjør og årsberetning hvis ikke flere titalls mill i omsetning og mer enn 50 ansatte.

23 NUF fortsetter Krever årlig serviceavtale ca kr pr år Dobbelt opp av papirarbeid i to land, kan ordnes av konsulentbyrå Krever mer kunnskap om regnskap enn enkeltpersonsforetak regnskapsfører er ofte nødvendig. Kan risikere trøbbel med skattemyndighetene hvis morselskapet i utlandet blir slettet uten at du er klar over det. Useriøse firmamedhjelpere finnes ulovlig virksomhet i Norge. Trøbbel!

24 Aksjer hvilke andeler styrer hva Aksjefordeling Ca 10% 50% 66.6% 0% 100% 33.3% Mer enn 50% - kan velge styret Mer enn 66.6% - kan endre vedtekter Mer enn 33.3% - kan hindre vedtektsendring Mindre enn 10% - kan bli tvunget til å avhende sine aksjer NB: alle prosenttall gjelder aksjer som er representert på generalforsamlingen

25 Firmaregistreringer, hvor registrere hva? Samordnet registermelding er en fellesblankett for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksrgisteret, Merverdiavgiftsmanntalet Med denne blanketten samler en og inn data til arbeidsgiverdelen av Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret og Statistisk sentralbyrå sine bedrifts- og foretaksregister. Blanketten kan sendast til enhetsregisteret eller et av dei andre registera. Firmaet kan også registreres elektronisk på Foretaksregisteret: Alle må registrere bedriften sin i Foretaksregisteret. Unntaket fra denne regelen er enkeltpersonsforetak som ikke driver med handel eller sysselset mer enn fem ansatte. Merverdiavgiftsmanntalet: Alle næringsdrivande med mva.-pliktig omsetning på over kroner, plikter å registrera seg i Merverdi-avgiftsmanntalet. (pr.12mnd) Arbeidsgiver/arbeidstakerregisteret: Nye arbeidsgivere plikter å registrere seg i Arbeidsgiver-registeret.

26 Takk for oppmerksomheten Einar Vaardal-Lunde Mob: Vaardal-lunde AS

START DITT EGET BILLIG-AS 2012

START DITT EGET BILLIG-AS 2012 E-bok 045 START DITT EGET BILLIG-AS 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold START DITT EGET BILLIG-AS R!SANGERS EBOK 045 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf:

Detaljer

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

1. Introduksjon til faget

1. Introduksjon til faget Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tove Hepsø og Tor Atle Hjeltnes 16.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO066D/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap 1. Resymé: I den

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ENKELTPERSONSFORETAK (EPF) 2. SAMEIE 3. ANSVARLIG SELSKAP

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENORSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA I Tekst og design av Marianne Skøien, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du?

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du? ENTREPRENØRSKAP Hvilken selskapsform velger du? Tenk konsekvenser når du velger selskapsform Etablering av bedrift krever kunnskap om så mangt blant annet bør du være bevisst i ditt valg av selskapsform.

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

tips og råd rundt det å starte egen bedrift

tips og råd rundt det å starte egen bedrift tips og råd rundt det å starte egen bedrift entreprenøren Egen bedrift IKONER: Dette er en brosjyre for deg som tenker på å starte egen bedrift. Her finner du viktig informasjon enten du vil starte egen

Detaljer

Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent.

Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent. Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent. www.grunderskolen.no www.sfe.uio.no www.uio.no/studier/emner/matnat/sfe Agenda Valg av selskapsform Enkeltpersonforetak Ansvarlig selskap

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet SKATTE BETALEREN Nr 4 2010 www.skattebetaleren.no Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet Ny pensjonsreform de beste rådene Slik finner du vinnerfondet Jobb hjemmefra spar skatt Økonomisk styring

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Tips og råd for deg som skal starte enkeltmannsforetak

Tips og råd for deg som skal starte enkeltmannsforetak Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet 1. KRAV TIL EIER 2. INNEHAVERS ANSVAR 3. REGISTRERING I BRØNNØYSUND 4. REGNSKAP - REVISJONSPLIKT 5. SKATT 6. PERSONLIGE RETTIGHETER 7. ANDRE

Detaljer

ØKONOMI- FALL- GRUBER

ØKONOMI- FALL- GRUBER E-bok 007 ØKONOMI- FALL- GRUBER I EGEN NÆRING 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold ØKONOMI- FALLGRUBER i egen næring R!SANGERS E-BOK 007 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

Gode råd er ikke dyre

Gode råd er ikke dyre Gode råd er ikke dyre Kjenn din ide. Kjenn deg selv. Kjenn ditt marked. Kjenn din økonomi. Kjenn dine støttespillere. Hvorfor utsette seg for noe så vanskelig? Å starte en virksomhet er en prosess. Ja,

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Veileder for næringsdrivende leger

Veileder for næringsdrivende leger Veileder for næringsdrivende leger 1 Den norske legeforening - april 2015 2 FORORD Legeforeningen mener næringsdrift i mange tilfeller er den beste måten å legge til rette for et godt og effektivt pasienttilbud

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

Ordfører Tore Opdal Hansen

Ordfører Tore Opdal Hansen Ordfører Tore Opdal Hansen Nina Fjeldhaug Gründerportalen Starte og drive bedrift dagen 17.3.2015 Union Scene I dag lanseres den.. Portal for deg som vil starte og utvikle egen virksomhet i Drammensregionen

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 31/09. NUF Et verktøy for økonomisk kriminalitet? av Erik Lamøy Torstein Klokk Pettersen

Arbeidsnotat nr. 31/09. NUF Et verktøy for økonomisk kriminalitet? av Erik Lamøy Torstein Klokk Pettersen Arbeidsnotat nr. 31/09 NUF Et verktøy for økonomisk kriminalitet? av Erik Lamøy Torstein Klokk Pettersen SNF prosjekt 1760 Corporate and Capital Taxation Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer