Pensumliste høst 2014 Desentraliserte studier/nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Oppdatert 1. juli 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensumliste høst 2014 Desentraliserte studier/nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Oppdatert 1. juli 2014"

Transkript

1 Pensumliste høst 2014 Desentraliserte studier/nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Oppdatert 1. juli 2014

2 Å rsstudium i bedriftsøkonomi 1. å r (Studiesenteret/Hamar/Nett & samling Rena) Oppdatert 1. juli 2014 Grunnleggende regnskap SREV100 / HREV100 / NREV100 Faglærer: Gunnar Alu Sending, A. (2014). Grunnleggende regnskap (4. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: Virksomhetens økonomi SBED100 / HBED100 / NBED100 Faglærer: Harald Romstad 1. Kjell Gunnar Hoff (2009) : Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse. Universitetsforlaget. (6.utgave. Utgave 5 vil også fungere meget bra.) 433 s. 2. Harald Romstad: (2014): Forelesningsnotater til det enkelte kapittel i Hoff (2009) til sammen ca 150 sider, dvs ca. 450 «lysbilder». Vil legges ut i Fronter i takt med progresjonen i forelesningene. 3. Harald Romstad (2014): 5 obliger med løsningsforslag i Fronter. Løsningsforslagene legges ut ca. 2 uker etter innleveringsfristene. 4. Harald Romstad (2014): Personaløkonomi, en kort innføring. (blir tilgjengelig i Fronter) 5. Harald Romstad (2014): Budsjettering, en kort innføring. (blir tilgjengelig i Fronter)

3 Anbefalt tillegg: 1. Kjell Gunnar Hoff & Jan Erik Hoff (2009): Arbeidsbok til Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse; Oppgaver og løsningsforslag. Universitetsforlaget. 300 s (Her kan det være greit å anskaffe siste utgave.) Gjennom kurset kommer vi til å regne mange oppgaver, tidligere eksamensoppgaver og obliger. Mange av dere vil gjennom oppgavene dere får i undervisningen få tilstrekkelig trening på å løse oppgaver. 2. Romstad, H. (2013): Kort innføring i Excel. Kompendium for grunnleggende opplæring i Excel rettet inn for emnet «virksomhetens økonomi». Kapitlene 1 til og med 5 (36 s.). Kompendiet ligger i Fronter. (Obliger = Obligatoriske innleveringsoppgaver)

4 Å rsstudium i bedriftsøkonomi 2. å r (Studiesenteret/Hamar/Nett & samling Rena) Oppdatert 1. juli 2014 Organisasjonsforståelse SORG100 / HORG100 / NORG100 Faglærer: Jens Petter Madsbu og Monica Johannesen Lervik Jacobsen, D. I. & Thorsvik, J.(2013). Hvordan organisasjoner fungerer (4. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. ISBN Jacobsen, D. I. & Thorsvik, J.(2013). Hvordan organisasjoner fungerer. Arbeidsbok & Casesamling (4. utg.). Bergen: Fagbokforlaget ISBN: Matematikk for økonomer SMET120 / HMET120 / NMET120 Faglærer: Tore Nordseth Sydsæter, K. (2010). Matematisk analyse (8. utg.) Oslo: Gyldendal akademisk. Bind 1. ISBN

5 Å rsstudium i orgånisåsjon og ledelse 1. å r (Studiesenteret) Organisasjonsforståelse SORG100 Faglærer: Jens Petter Madsbu og Monica Johannesen Lervik Jacobsen, D. I. & Thorsvik, J.(2013). Hvordan organisasjoner fungerer (4. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. ISBN Jacobsen, D. I. & Thorsvik, J.(2013). Hvordan organisasjoner fungerer. Arbeidsbok & Casesamling (4. utg.). Bergen: Fagbokforlaget ISBN: Arbeids- og organisasjonspsykologi SORG120 Faglærer: Stig Holen Kaufmann, G. & Kaufmann, A. (2009). Psykologi i organisasjon og ledelse (4. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. ISBN

6 Å rsstudium i orgånisåsjon og ledelse 2. å r (Studiesenteret) Forvaltningsrett SJUS100 Faglærer: Morten Lindstad Eckhoff, T. & Smith, E. (2010). Forvaltningsrett. Universitetsforlaget.ISBN Det kommer ny utgave i august 2014 men BEGGE KAN BRUKES. Virksomhetens økonomi SBED100 Faglærer: Harald Romstad Kommer.

7 På bygging i økonomi og ådministråsjon 1. å r (Studiesenteret) Investering og finansiering SBED200 Faglærer: Per Søberg Bøhren, Ø., & Gjærum, P. I. (2009). Prosjektanalyse : investering og finansiering (rev. utg). Bergen: Fagbokforl. Kap. 4-7, ISBN: Anbefalt litteratur Bredesen, I. (2011). Investering og finansiering (4. utg.). Oslo : Gyldendal akademisk Boye, K. (2006). Finansielle emner. (14. utg.). Oslo : Cappelen akademisk Makroøkonomi SSAM100 Faglærer: Kristin Stevik Opstad, L. (2010) Innføring i makroøkonomi for økonomisk-administrative studier. Cappelen akademisk. ISBN Opstad, L. (2011) Innføring i makroøkonomi for økonomisk-administrative studier. Oppgaver og løsninger. ISBN Anbefalt litteratur: Finanskriseutvalget. (2011). Bedre rustet mot finanskriser. (NOU 2011:1), lokalisert på Henriksen, E. (2012). Faglig og demokratisk forankret ankerfeste. Samfunnsøkonomene 8(2012). Holden, S. (2009). Finanskrisen - årsaker og mekanismer. Samfunnsøkonomene, 4(2009),

8 Holden, S. (2010). Pengepolitikk etter finanskrisen. Samfunnsøkonomene, 4(2010), Holden, S. (2011). Konjunkturer og økonomisk politikk. Finansråd i utfordrende tider. Holden, S. (2014). Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi. Samfunnsøkonomen, 1(2014), Ulltveit-Moe, K. H. (2012). Globale og Europeiske ubalanser. Samfunnsøkonomen, 2(2012).

9 På bygging i regnskåp og revisjon 1. å r (Studiesenteret) Rettslære SJUS200 Faglærer: Andreas Galtung og Per Anders Løvsletten Mo, Einar (2013). Oppgaver med løsninger i rettslære : for økonomiske og administrative studier, revisorstudiet og eiendomsmeglerstudiet. Cappelen Damm akademisk. Kapittel 1, 4, 5, 6, 12, 13. ISBN Langfeldt, S. F., Bråthen, T., & Gundersen, F. F. (2014). Lov og rett for næringslivet. Bind 1 Oslo: Focus forl. OBS: Ny utgave (21.utgave) kommer ut i august, ISBN Norges lover... utgitt av Det juridiske fakultet. Oslo, Grøndahl. Studentutgave Årsregnskap SREV320 Faglærer: Hans Roger Granrud Kvifte, S.,Tofteland,A.,Bernhoft,A.C.(2011) Finansregnskap : god regnskapsskikk og IFRS.. Oppgaver og løsninger. (3. utg.). Bergen : Fagbokforl. ISBN Den norske revisorforening Revisors håndbok. Oslo, Den norske revisorforening. Siste utgave (2014). Huneide, J.E., Pedersen, K., Schwenke, H.R., Haugen, D.O. (2013) Årsregnskapet i teori og praksis Oslo: Gyldendal. ISBN:

10 På byggingsstudium i regnskåpsførerfåg 2. å r (Studiesenteret og Nett & samling Rena) Årsoppgjør/god regnskapsskikk NØR485 Faglærer: Hans Roger Granrud Kvifte, S.,Tofteland,A. & Bernhoft,A.C.(2011) Finansregnskap : god regnskapsskikk og IFRS. Oppgaver og løsninger. (3. utg.). Bergen : Fagbokforl. ISBN Den norske revisorforening Revisors håndbok. Oslo, Den norske revisorforening. Siste utgave (2014). Årsregnskapet i teori og praksis. Oslo, Gyldendal. Skrevet av: Jens Erik Huneide... [et al.] Rettslære til revisoreksamen NØJ212 Faglærer: Andreas Galtung og Per Anders Løvsletten Mo, Einar (2014). Oppgaver med løsninger i rettslære: for økonomiske og administrative studier, revisorstudiet og eiendomsmeglerstudiet. 2. utg. Cappelen Damm akademisk. ISBN Langfeldt, S. F., Bråthen, T., & Gundersen, F. F. (2014). Lov og rett for næringslivet. Bind 1. (21.utg.). Oslo: Universitetsforlaget OBS: Ny utgave (21.utgave) kommer ut i august, ISBN Norges lover... utgitt av Det juridiske fakultet. Oslo, Grøndahl. Studentutgave