Pensumliste vår 2015 Desentraliserte studier/ nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensumliste vår 2015 Desentraliserte studier/ nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer)"

Transkript

1 Pensumliste vår 2015 Desentraliserte studier/ nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer)

2 Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år (Studiesenteret-BØKS/ Nett & samling Hamar-BØKBD/ Nett & samling Rena-BØKND) Videregående finansregnskap SREV120 / HREV120 / NREV120 Faglærer: Gunnar Alu Langli, J. C. (2010). Årsregnskapet (9. utg.). Oslo: Gyldendal Akademiske. ISBN/EAN: Kvifte, S. S.,Tofteland, A. & Brenhoft, A-C. (2011). Finansregnskap. God regnskapsskikk og IFRS, Oppgavesamling med løsninger (3. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. ISBN Driftsregnskap og budsjettering SREV220 / HREV220 / NREV220 Faglærer: Harald Romstad Hoff, K. G. (2010). Driftsregnskap og budsjettering (5.utg.). Oslo: Universitetsforlaget. ISBN (4.utgave (2005) vil også kunne brukes.) Romstad, H. (2015). Forelesningsnotater og lysbilder til det enkelte kapittel i Hoff (2023) til sammen ca 200 sider, ca. 600 «lysbilder». Legges fortløpende ut på Fronter. Romstad, H. (2015). To obligatoriske oppgaver 1 og 2 med løsningsforslag på nettet. Budsjettmodeller og analysemodeller (standardkost) i Excel som legges ut på nettet. Anbefalt litteratur: Hoff, K. G. (2010). Arbeidsbok til Driftsregnskap og budsjettering. Oppgaver og løsningsforslag (5.utg.). Oslo: Universitetsforlaget. ISBN s. 4.utgave (2005) vil også kunne brukes.

3 Årsstudium i bedriftsøkonomi 2. år (Studiesenteret-BØKS/ Nett & samling Hamar-BØKBD/ Nett & samling Rena-BØKND) Statistikk for økonomer SMET130 / HMET130 / NMET130 Faglærer: Tore Nordseth Ubøe, J. (2012). Statistikk for økonomifag (4.utg.). Oslo: Gyldendal. ISBN Mikroøkonomi 1 SSAM120 / HSAM120 / NSAM120 Faglærer: Per Søberg Riis, C., & Moen, E. R. (2012). Moderne mikroøkonomi: med digital arbeidsbok (2.utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN

4 Årsstudium i organisasjon og ledelse 1. år (Studiesenteret-ORGDS) Prosjektledelse SLED320 Faglærer: Trygve Stølan Karlsen, J. T. (2013). Prosjektledelse: fra initiering til gevinstrealisering. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN Teamledelse SLED140 Faglærer: Kjell B. Hjertø Kjell B. Hjertø. (2012). Team. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN

5 Årsstudium i organisasjon og ledelse 2. år (Studiesenteret-ORGDS) Arbeidsrett SJUS120 Faglærer: Andreas Galtung Engelsrud, G. (2013). Styring og vern. Arbeidsrett i offentlig sektor (5.utg.). Oslo: Cappelen. ISBN Artikkelsamling: Vil være klar i januar 2015 Personalledelse SLED120 Faglærer: Stig Holen Lai, L.( 2013). Strategisk kompetanseledelse. Fagbokforlaget. 3. utgave. ISBN Artikkelsamling: Under utarbeidelse

6 Påbygging i økonomi og administrasjon (Studiesenteret-PØKAS) Verdsettelse SREV240 Faglærer: Even Fallan Sørensen, O. (.). Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. (4.utg.). ISBN Regnskapsorganisasjon SREV210 Faglærer: Stein Antonsen Kristoffersen, T. (2014). Virksomhetsstyring og regnskapsorganisering. - Bergen: Fagbokforl. ISBN Høylie, K. (2015) Regelverk for regnskapsføring: i oppdrag for andre. - Oslo : NARF Ekstra (Forventet å komme i februar 2015) Moen, T.G. (2015). Regnskapsorganisering : bokføring og intern kontroll. Oppgavesamling. 6. utg. [Oslo] : Cappelen Damm akademisk. ISBN

7 Påbygging i regnskap og revisjon (Studiesenteret-PREGREVS) Årsregnskap SREV320 (fortsettelse fra høstsemesteret 2014) Faglærer: Hans Roger Granrud Kvifte, S.,Tofteland,A.,Bernhoft,A.C.(2011) Finansregnskap : god regnskapsskikk og IFRS.. Oppgaver og løsninger. (3. utg.). Bergen : Fagbokforl. ISBN Den norske revisorforening Revisors håndbok. Oslo, Den norske revisorforening. Siste utgave (2014). Huneide, J.E., Pedersen, K., Schwenke, H.R., Haugen, D.O. (2013) Årsregnskapet i teori og praksis Oslo: Gyldendal. ISBN: Skatte- og avgiftsrett SJUS320 Faglærer: Stein Antonsen Fallan, L. (2014). Innføring i skatterett : for økonomisk-administrative Høgskolestudier.32. utg. - Oslo : Gyldendal akademisk. ISBN Gjems-Onstad, O. (2013). Lærebok i merverdiavgift. 4.utg. Oslo : Gyldendal juridisk. ISBN Gjems-Onstad, O. (2015). Skattelovsamlingen (studentutgave). Oslo: Gyldendal. ISBN: kommer i begynnelsen av 2015 Torgrimsen, B. (2012). Oppgavesamling i skatterett : revisoreksamen.12. utg. - [Oslo]: Cappelen Damm akademisk. ISBN

8 Påbyggingsstudium i regnskapsførerfag 2. år (Studiesenteret-REGP / Nett & samling Rena-REGP) Årsoppgjør/god regnskapsskikk NØR485 (fortsettelse fra høstsemesteret 2014) Faglærer: Hans Roger Granrud Kvifte, S.,Tofteland,A. & Bernhoft,A.C. (2011) Finansregnskap : god regnskapsskikk og IFRS. Oppgaver og løsninger. (3. utg.). Bergen : Fagbokforl. ISBN Den norske revisorforening Revisors håndbok. Oslo, Den norske revisorforening. Siste utgave (2014). Jens Erik Huneide m.fl. (2013). Årsregnskapet i teori og praksis. Oslo, Gyldendal. ISBN: Rettslære til revisoreksamen NØJ212 (fortsettelse fra høstsemesteret 2014) Faglærer: Andreas Galtung / Per Anders Løvsletten Langfeldt, S. F., Bråthen, T., & Gundersen, F. F. (2014). Lov og rett for næringslivet. Bind 1. (21.utg.). Oslo: Universitetsforlaget. Følgende kapitler er pensum: 1, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16 og 18. ISBN: Norges lover... utgitt av Det juridiske fakultet. Oslo, Grøndahl. Studentutgave Anbefalt litteratur: Mo, Einar (2013). Oppgaver med løsninger i rettslære : for økonomiske og administrative studier, revisorstudiet og eiendomsmeglerstudiet. Cappelen Damm akademisk. ISBN

Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år. Studiesenteret/Hamar/Nett- og samling, Rena

Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år. Studiesenteret/Hamar/Nett- og samling, Rena Pensumliste høst 2013 for desentraliserte studier. Hamar. Nett- og samling, Rena. Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år. /Hamar/Nett- og samling, Rena Virksomhetens økonomi SBED100 / HBED100 / NBED100 Faglærer:

Detaljer

Pensumliste høst 2014 Desentraliserte studier/nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Oppdatert 1. juli 2014

Pensumliste høst 2014 Desentraliserte studier/nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Oppdatert 1. juli 2014 Pensumliste høst 2014 Desentraliserte studier/nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Oppdatert 1. juli 2014 Å rsstudium i bedriftsøkonomi 1. å r (Studiesenteret/Hamar/Nett & samling

Detaljer

Pensumliste vårsemesteret 2010

Pensumliste vårsemesteret 2010 Pensumliste vårsemesteret 2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi 3SA202/RSA202 Faglærer: Monica Lervik Kaufmann, G., & Kaufmann, A. (2009). Psykologi i organisasjon og ledelse. Bergen: Fagbokforlaget.

Detaljer

Pensumliste vårsemesteret 2013

Pensumliste vårsemesteret 2013 Pensumliste vårsemesteret 2013 Merk: - masteremner er kun tilgjengelig for studenter som er tatt opp på masterstudiene. - emnekode for de emner du skal ta finner du i din utdanningsplan på studentweb.

Detaljer

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR)

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) I.h.t. 2012-06-27 nr 687: Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon og nasjonale retningslinjer fastsatt av NRØA 1. INNLEDNING Godkjent av

Detaljer

REGNSKAP OG BUDSJETT I OFFENTLIG SEKTOR

REGNSKAP OG BUDSJETT I OFFENTLIG SEKTOR REGNSKAP OG BUDSJETT I OFFENTLIG SEKTOR Emnekode BØA3035 Faglig nivå/studieprogram Bachelor i revisjon obligatorisk REV Emneansvarlig Asbjørn O. Pedersen Studiepoeng 5 Semester Vår i moduler Undervisningsspråk

Detaljer

Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk Pensumliste høst 2009

Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk Pensumliste høst 2009 Pensumliste høstsemesteret 2009 Oppdatert 17.08.09 Dette er en pensumliste for alle emner, sortert på emnenavn og kode. Du finner emnenavn og kode for ditt studium i studiehåndboka 2009-2010. Anvendt mikro,

Detaljer

Bachelor i rekneskapsførarfag

Bachelor i rekneskapsførarfag STUDIEPLAN Bachelor i rekneskapsførarfag 180 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 04.11.08 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 15.11.05 A. Overordna omtale av studiet 1. Innleiing Bachelor

Detaljer

Bachelor i revisjonsfag

Bachelor i revisjonsfag FAGPLAN Bachelor i revisjonsfag 180 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 04.11.08 Studiet er etablert: 25.05.92 A OVERORDNA OMTALE AV STUDIET 1. Innleiing Bachelor i revisjonsfaget er eit treårig

Detaljer

Bachelor i økonomi og administrasjon. 3. år økonomi og administrasjon spesialisering i regnskap

Bachelor i økonomi og administrasjon. 3. år økonomi og administrasjon spesialisering i regnskap Side 1/12 BED320 Årsregnskap med skatt 7,5 studiepoeng Norsk 3. år økonomi og spesialisering i regnskap HØST 1. LÆRINGSUTBYTTE Studentene skal ha kunnskaper om, og en kritisk forståelse av de prinsipper

Detaljer

Katalog. Bedriftsøkonomi

Katalog. Bedriftsøkonomi Katalog Bedriftsøkonomi Bedriftsøkonomi Erling Røed Larsen og Jon Mjølhus Finanskrise! Lånefest, boligboble og dagen derpå NY! September 2008: Verdens finansielle system stod på kanten av stupet. Investeringsbanken

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Økonomi, organisasjon og ledelse, It, Arbeidsliv. Nyheter 2010

Økonomi, organisasjon og ledelse, It, Arbeidsliv. Nyheter 2010 Økonomi, organisasjon og ledelse, It, Arbeidsliv Nyheter 2010 Bedriftsøkonomi Ivar Bredesen Utdrag fra Investering og finansiering Utdrag fra Investering og finansiering er tilpasset kurset Finans og økonomistyring

Detaljer

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår HiBu Fakultet for økonomi og 2013 2016 Side 1/6 Fagplan Studieår 2013 2016, 1., 2. og 3. studieår HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.:

Detaljer

EØS-avtalen og norsk skatterett. Inntekt av virksomhet Virksomhetsbegrepet i skatteretten

EØS-avtalen og norsk skatterett. Inntekt av virksomhet Virksomhetsbegrepet i skatteretten Januar 2010 Omar G. Dajani, Thor Leegaard, Thomas Nordby og Kjerstin Ongre Omslag ikke tilgjengelig EØS-avtalen og norsk skatterett Boken redegjør for EØS-avtalens gjennomføring og virkning på skatteområdet

Detaljer

Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og ledelse Drammen, studieåret 2014-2015

Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og ledelse Drammen, studieåret 2014-2015 Side 1/28 Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og Drammen, studieåret Første studieår: gjelder for kull 2014 1. semester BBED1010D Grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskap 7,5 Studiepoeng Norsk 1.

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon INNLEDNING... 4 Hvem gjelder studieplanen/kursbeskrivelsene for... 4 Opptakskrav... 4 Mål... 4 Innhold... 5 1. Bachelor i økonomi og administrasjon...

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 19.12.12

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 19.12.12 EMNEBESKRIVELSE BØA2100 Bedriftsøkonomisk analyse Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET The Norwegian Association of Higher Education Institutions Høringsinstanser, jf. vedlagte oversikt Deres referanse: Vår referanse Vår dato 12/230-1 17.10.2012 Forslag til

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Studieplan 2012/2013 Eiendomsmegling, bachelorstudium Norsk namn Eiendomsmegling, bachelorstudium Engelsk namn Real Estate Management Undervisningsspråk Norsk Studiepoeng 180 Normert studietid 3 år Innleiing

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Eksportmarkedsføring (Bachelor)

Eksportmarkedsføring (Bachelor) Eksportmarkedsføring (Bachelor) Ansvarlig fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur Studieprogramansvarlig Einar Torrissen E-postadresse einar.torrissen@hibo.no Opptakskrav Generell studiekompetanse

Detaljer

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Side 1/70 Fagplan Studieår 2014 2017, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 HBV - Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695

Detaljer

Bachelor i økonomi og administrasjon

Bachelor i økonomi og administrasjon Side 1/12 BBED2010K Finansiering og investering 7,5 studiepoeng Norsk 2. år bachelor i økonomi og - Kongsberg HØST 1. LÆRINGSUTBYTTE Studenten skal: Ha kjennskap til kapitalmarked og ulike finansieringsformer

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Bachelor i Økonomi og administrasjon. 3. studieår av 3-årig studium 180 studiepoeng STUDIEÅRET 2004/05

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Bachelor i Økonomi og administrasjon. 3. studieår av 3-årig studium 180 studiepoeng STUDIEÅRET 2004/05 HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Bachelor i Økonomi og administrasjon 3. studieår av 3-årig studium 180 studiepoeng STUDIEÅRET 2004/05 Vedtatt i Avdelingsstyret, Avd. NFF, AS 25/99, 5. mai 1999. Avdelingsstyret,

Detaljer

Økonomi, organisasjon og ledelse, It, Arbeidsliv. Nyheter 2009

Økonomi, organisasjon og ledelse, It, Arbeidsliv. Nyheter 2009 Økonomi, organisasjon og ledelse, It, Arbeidsliv Nyheter 2009 Bedriftsøkonomi Øystein Hansen, Kjell Magne Baksaas Grunnleggende regnskap Grunnleggende regnskap er skrevet for emnet med samme navn i det

Detaljer

Anbefalt plan. Studiet gir innenfor rammene for en utdanning på bachelor-nivå en fordypning i regnskap, regnskapsførerregelverket, skatt og rettslære.

Anbefalt plan. Studiet gir innenfor rammene for en utdanning på bachelor-nivå en fordypning i regnskap, regnskapsførerregelverket, skatt og rettslære. Anbefalt plan Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører Vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk administrativ utdanning (NRØA) 9.1.2013 I) INNLEDNING Formålet med planen til Bachelor

Detaljer