Pensumliste vårsemesteret 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensumliste vårsemesteret 2010"

Transkript

1 Pensumliste vårsemesteret 2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi 3SA202/RSA202 Faglærer: Monica Lervik Kaufmann, G., & Kaufmann, A. (2009). Psykologi i organisasjon og ledelse. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN Ka Business English 2 3ØE206 Faglærer: Mary Jack MacKenzie, I. (2002). English for Business Studies. Cambridge: Cambridge University Press ISBN x 428 Ma Cultural knowledge and negotiation 3ØM805 Faglærer: Daniela Lundesgaard David, T. (2008). Cross-Cultural Managment: Essential Concepts (2.utg.) Los Angeles: Sage ISBN Th Lewicki, R. J., Barry, B., & Saunders, D. M. (2007). Essentials of negotiation (4th ed.). Boston, Mass.: McGraw-Hill/Irwin. ISBN Le Driftsregnskap og budsjettering 3ØB250 (5 sp) Faglærer: Harald Romstad Hoff, K. (2005). Driftsregnskap og budsjettering (4.utg.) Oslo: Universitetsforlaget ISBN Ho Romstad, H. (2010). Forelesningsnotater og lysbilder til det enkelte kapittel I Driftsregnskap og budsjettering (2005) Tilgjengelig på Fronter. Hoff, K. (2005). Arbeidsbok til Driftsregnskap og budsjettering : oppgaver og løsningsforslag. Oppgaver og løsningsforslag. (4.utg). Oslo: Universitetsforlaget ISBN Ho I tillegg kommer budsjettmodeller og analysemodeller i Excel som ligger på nettet, og Romstad, H. (2010). Øvingsoppgaver 1 og 2 med fasit på nettet. 1

2 Driftsregnskap og budsjettering 3ØB252/SØB252/5ØB252 (6 sp) Faglærer: Harald Romstad Hoff, K. (2005). Driftsregnskap og budsjettering (4.utg.) Oslo: Universitetsforlaget ISBN Ho Romstad, H. (2010). Forelesningsnotater og lysbilder til det enkelte kapittel I Driftsregnskap og budsjettering (2005) Tilgjengelig på Fronter. Hoff, K. (2005). Arbeidsbok til Driftsregnskap og budsjettering : oppgaver og løsningsforslag. Oppgaver og løsningsforslag. (4.utg). Oslo: Universitetsforlaget ISBN Ho I tillegg kommer budsjettmodeller og analysemodeller i Excel som ligger på nettet, og Romstad, H. (2010). Øvingsoppgaver 1 og 2 med fasit på nettet. Event management 3ØME10 Faglærer: Ulf Storbekk Film og fjernsyn 3SP130 Faglærer: Gry Rustad Asbjørnsen, D. (1999). Dypt og grunnleggende overfladisk: om den postmoderne filmens estetikk. Oslo: Spartacus. ISBN As Braaten, L. T., Kulset, S., & Solum, O. (2000). Introduksjon til film historie, teori og analyse (3.utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN , Br Engelstad, A. (2004). Fortelling i film og tv-serier: analyse av dramaturgi og visuell utforming. Oslo: Abstrakt forl. ISBN , En Gripsrud, J. (2007). Mediekultur, mediesamfunn (3. utg.). Oslo: Universitetsforl. ISBN Gr Lothe, J. (2003). Fiksjon og film : narrativ teori og analyse (2. utg.). Oslo: Universitetsforl. ISBN , Lo Filmer Wiene, R. (1920). Dr Caligaris kabinett Curtiz, M. (1942). Casablanca Godard, J. (1960). Til siste åndedrag Lucas, G. (2004). Star Wars Trilogy Whedon, Joss (2005). Serenity Whedon, J. (2006). Buffy The Vampire Slayer Ball, A. (2006). Six Feet Under Weiner, M. (2008). MadMen Simon, D. (2008). The Wire 2

3 Kompendium Film og fjernsyn : 3SP Fi I tillegg kommer artikler delt ut i forelesninger. Finansregnskap med analyse 3ØR152/KØR152/5ØB152 Faglærer: Fladstad, H. N., & Tofteland, A. (2006). Finansregnskap : vurdering og analyse (2. utg.). Bergen: Fagbokforl. ISBN Fl Fladstad, H. N., & Tofteland, A. (2006). Finansregnskap : vurdering og analyse, Oppgavesamling (2. utg.). Bergen: Fagbokforl. ISBN Fl Finansregnskap med analyse 3ØR150 Faglærer: Gunnar Alu Fladstad, H. N., & Tofteland, A. (2006). Finansregnskap : vurdering og analyse.(2.utg.) Bergen: Fagbokforlaget. ISBN Fl Fladstad, H. N., & Tofteland, A. (2006). Finansregnskap : vurdering og analyse, Oppgavesamling. (2.utg.) Bergen: Fagbokforlaget. ISBN Fl Finansregnskap med årsoppgjør 3ØR456 Faglærer: Åge Sending Langli, J.C. og Tellefsen, J.T. (2005). Årsregnskapet (8.utg) Oslo : Gyldendal akademisk ISBN: , h Te Foretaksstrategi 3ØR352 Faglærer: Ellen Hertzberg Løwendahl, B. R., Wenstøp, F., & Fjeldstad, Ø. D. (2003). Grunnbok i strategi. Oslo: Damm. ISBN , Lø Tilleggslitteratur: Barney, J.B (2008). Strategic Management and Competitive Advantage. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall. ISBN Ba Roos, G., von Krogh, G.,og Roos, J. (2002). Innføring i Strategi. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN Ro 3

4 I tillegg legges noe pensum ut i fronter. Forretningsjuss for sport event 3ØM140 Faglærer: Gunnar Martin Kjenner Kjenner, Gunnar Martin (2004). Idrett og juss.(3.utg.) Oslo: Universitetsforlaget ISBN Id Forretningsplan 3ØI305 Faglærer: Rune Johannessen McKinsey & Company (2007). Fra ide til ny virksomhet: En håndbok for nye vekstselskaper. (2.utg.) Oslo: Universitetsforlaget ISBN Fr Grunnleggende matematikk 3MA120 Faglærer: Tore Nordseth Sydsæter, K. (2000). Matematisk analyse. Bind 1. (7.utg.) Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. ISBN: Sy Innovasjon, entreprenørskap og personlig utvikling 3ØI103 Faglærer: Lisbeth Dahl Berglund m.f Innovasjon Forsth, L. (2004). Praktisk nytenkning : systematisk og kreativ problemløsning. (2. oppl.) Oslo: Aquarius forlag ISBN Fo Olav R. Spilling (red.)(2002). NyskapingsNorge. Bergen: Fagbokforl. ISBN Ny Entreprenørskap Olav R. Spilling (red.) (2006). Entreprenørskap på norsk ( 2. utg.) -Bergen: Fagbokforl. ISBN (h.), (h.) En Personlig utvikling Kaufmann, G. & Kaufmann A.(2009). Psykologi i organisasjon og ledelse. (4. utg.) Bergen- Sandviken, Fagbokforlaget ISBN Ka Anbefalt/støttelitteratur: Bjerke, B. (1989). Att skapa nya affärer. Lund, Studentlitteratur ISBN Bj Haug, S. (2005). Stigs bok om kreativitet. Oslo, Schibsted ISBN

5 153.3 Ha Kolvereid, L. og Thune-Holm, A. (1999). Gründerboken. Oslo, Cappelen akademisk forl., ISBN Ko Lerdahl, E. (2007). Slagkraft. Håndbok i idéutvikling. Oslo, Gyldendal Akademisk ISBN Le International economy 3ØM565 Faglærer: Kristin Stevik, Daniela Lundesgaard Pugel, T. A. (2007). International economics (13th utg.). Boston: McGraw-Hill/Irwin. XXII, 730 s. ISBN (h.), (h.) 337 Pu Web-site: Juss og etikk for kundebehandlere 3SJ255 Faglærer: Forvaltningsrett: Eckhoff, T. og Smith, E. (2010). Forvaltningsrett. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN I bestilling Personvern: Schartum, D. og Lee, B. (2004). Personvern i informasjonssamfunnet. Bergen: Fagbokforlaget ISBN Sc Opphavsrett: Rognstad,O. Fragmenter til en lærebok i opphavsrett. Oslo: Universitet i Oslo, Stensilserie nr 165, del II V. Institutt for privatrett. ISBN Ro I tillegg benyttes disse lovtekstene: Forvaltningsloven, Offentlighetsloven, Lov om behandling av personopplysninger og Åndsverkloven. Lovtekstene finnes på Etikk: Lingås, L. (2008). Etikk og verdivalg i helse- og sosialfag. Oslo: Gyldendal Akademisk forlag. ISBN Li Hernes, G. & Hippe, J. (1992). Ulikhet, effektivitet og rettferdighet. s i Øyen, E. (red): Sosiologi og ulikhet. Oslo: Universitetsforlaget. (Tilgjengelig via Fronter) ISBN So Kjellevold, A. (2006). Idealet om brukerorientering i helse- og sosialtjenesten - Lov og rett, Årgang 2006,(01-02) s Universitetsforlaget. (Tilgjengelig via Fronter) Forvaltningsloven: Lov

6 000.html&emne=forvaltningsloven&& Offentlighetsloven: Lov Personopplysningsloven: Lov Åndsverkloven: Lov Kommunikasjon og kundebehandling 3SM55 Faglærer: Anne K Johansen og Ole Jørgen Ranglund Calvert, C. (2004). Skriv for nettet - kort og godt. Oslo: Universitetsforlaget ISBN , Ca Jacobsen, D. (1999). Hva mener brukerne? Brukerundersøkelser - en praktisk veiledning (2.utg.). Kristiansand: Høyskoleforlaget ISBN Ja Løvik, K. (2007). Håndbok i informasjonsberedskap. Kristiansand: Høgskoleforlaget. ISBN Lø Pettersen, R. & Løkke, J.( 2004). Veiledning i praksis - grunnleggende ferdigheter. Oslo: Universitetsforlaget ISBN Pe Rogstad, J.( 2001). Arbeidssøkere - kompetanse og signalisering I Sist blant likemenn. Oslo: Institutt for samfunnsforskning ISBN Ro Skau, G.( 2005). Gode fagfolk vokser.(3.utg.) Oslo: Cappelen akademisk ISBN Sk Ulleberg, I. (2004). Kommunikasjon og veiledning. (3.oppl.). Oslo: Universitetsforlaget ISBN Ul Kompendium Krise, stress og mestring 3SK900 (15 studiepoeng) Faglærer: Tore Hafting Eid, J. & Johnsen, B. (2005). Operativ psykologi. Fagbokforlaget: Bergen. ISBN: Op Moldjord, C., Arntzen,A., Firing, K., Solberg O. & Laberg, J. (red.) (2007). Liv og lære i 6

7 operative miljøer. Tøffe menn gråter. Fagbokforlaget: Bergen. ISBN: Unntatt kapittel 3,4 og Li Dyregrov, A. & Dyregrov, K. (2008). Krisepsykologi i praksis. Fagbokforlaget: Bergen. ISBN: Kr Dyregrov, A. (2002). Psykologisk debriefing: hvordan lede gruppe-prosesser etter kritiske hendelser. Fagbokforlaget: Bergen. ISBN: , h Dy Anbefalt tilleggslitteratur: Wilson, T. (2002). Strangers to ourselves: discovering the adaptive unconscious. Cambridge, Mass. Harvard University Press. ISBN: , ib., , h. AKSET Ledelse av lag og organisasjoner i norsk idrett 3ØMI20 Faglærer: Markedsføring 3ØM100 Faglærer: Bård Tronvoll Kotler, P. (2005). Markedsføringsledelse.(3.Utg.) Oslo: Gyldendal. ISBN Ko Markedsforskning med prosjekt 3ØM155 Faglærer: Daniela Lundesgaard Malhotra, N. K., & Peterson, M. (2009). Basic marketing research : a decision-making Approach. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall. ISBN Ma Stene, M. (2003). Vitenskapelig forfatterskap : hvordan lykkes med skriftlige studentoppgaver (2. utg. ed.). [Oslo]: Kolle forl. ISBN St Westhagen, H. (2008). Prosjektarbeid - Utviklings- og endringskompetanse. Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN We 7

8 Markedskommunikasjon 3ØM350 Faglærer: Daniela Lundesgaard Helgesen, T. (2004). Markedskommunikasjon - Prinsipper for effektiv informasjon og påvirkning. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag ISBN He Berg, P. (2009). Kunsten å selge : etablere, beholde og utvikle salgsrelasjoner. Oslo: Cappelen ISBN Be Mikroøkonomi 3ØB642 Faglærer: Kristin Stevik Dedekam, A. (2002). Mikroøkonomi. Bergen: Fagbokforlaget ISBN De Mikroøkonomi 1 3ØB645 Faglærer: Kristin Stevik Pindyck, R.S. & Rubinfeld, D. L.(2009). Microeconomics. Versjon med norsk tillegg Upper Saddle River, N.J.Pearson Education ISBN Pi Pindyck, R.S. & Rubinfeld, D. L.(2007). Mikroøkonomi, studieveiledning. Norsk utgave ved Terje Synnestvedt. Upper Saddle River, N.J.Pearson Education ISBN Pi Musikk og kulturforståelse II 3MP120 Faglærer: Odd Skårberg Artikler deles ut i undervisning. Anbefalt litteratur: Storey, J. (2003). Inventing Popular Culture: From Folklore to Globalization. Oxford: Blackwell ISBN St Musikk og markedet 3ØMU30 Faglærer: Jørn Dalchow Hutchison, T., Macy, A., Allen, P. (2006). Record label marketing. Amsterdam: Focal Press. ISBN Hu Jennings, D. (2007). Net, Blogs and Rock n Roll, Boston: Nicholas Brealey Publishing. ISBN Je 8

9 Hutchison,T. (2008). Web Marketing for the Music Business. Amsterdam: Focal Press. ISBN Hu Organisasjonskommunikasjon 3SP645 Faglærer: Anne K. Johansen Erlien, B. (2006). Intern kommunikasjon. Oslo:Universitetsforlaget. ISBN Er Harris, T. & Nelson, M. (2008). Applied Organizational Communication, Theory and Practice in a Global Environment. New York. L. Erlbaum Associate ISBN Ha Sætre, A. (2009). Kommunikasjon i organisasjoner. Bergen: Fagbokforlaget ISBN Sæ Personalledelse RSA785/SSA785 Faglærer. Åse Storhaug Hole /Stig Holen Nordhaug, O. (2002). LMR Ledelse av menneskelige ressurser. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN No Personal og kompetanseutvikling 3SA832 Faglærer: Nordhaug, O. (1993). Målrettet personal- og kompetanseledelse. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN No Lai, L. (2004). Strategisk kompetansestyring. Bergen: Fagbokforlaget ISBN La Utdelte artikler: Kuvaas, B. (2008). Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser, Kap 2 og 7. Bergen: Fagbokforlaget ISBN Lø Personaløkonomi 3ØB052 Faglærer: Bjørn Kr. Rudaa Sandervang, Arne (1997). Personaløkonomi for helhetens skyld. 4 bind Grunnleggende personaløkonomi (hefte 1) Personalomsetningsøkonomi (hefte 2) Kompetanseøkonomi (hefte 3) Arbeidsmiljøøkonomi (hefte 4) Oslo: Kommuneforlaget. ISBN Sa 9

10 Videre blir det en del utvalgte kapitler fra ulike fagbøker. Prosjektarbeid 3ØI902 Faglærer: Peter Lexander m.f. Prosjektlederprosessen PLP. Fra idé til resultat (hefte utgitt av Innovasjon Norge 2005) Pl Andersen, G. & Haug (2004). Målrettet prosjektstyring. Bekkestua: NKI-forlaget, ISBN: An Berild, S. (1992). Å skrive prosjektrapport Vallset: Opplandske forlag ISBN: s Be I tillegg kommer valgfritt pensum til eget prosjekt. Prosjekt administrasjon og ledelse 3ØID30 Faglærer: Trygve Stølan Romstad, H., Eriksen, J & Johansen, R (2007/2008) Prosjektarbeid i praksis. Denne er under arbeid, men studentene vil få et foreløpig dokument og maler som er ferdige. Westhagen, H., & Faafeng, O. (2002). Prosjektarbeid : utviklings- og endringskompetanse (5. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN We Powerpoint handouts Prosjektarbeid med metode RSA935 Faglærer: Jacobsen, D. I. (2005). Hvordan gjennomføre undersøkelser? : innføring i samfunnsvitenskapelig metode (2. utg.). Kristiansand: Høyskoleforl. ISBN , Ja Regnskap og økonomistyring 3ØR120 Faglærer: Asbjørn Nygaard Engelsåstrø, G. (2007). ABC for ikke-økonomer Oslo: Universitetsforlaget ISBN En I tillegg vil utdrag fra følgende litteratur bli benyttet: Fladstad, H. og Tofteland, A. (2006). Finansregnskap Vurdering og analyse.(2.utg.) Bergen: Fagbokforlaget ISBN Fl Aarbakke, M. (2004). Aksjeloven og allmennaksjeloven (2.utg.) Oslo: Universitetsforlaget 10

11 ISBN Ak Dahl, G. (1997). Verdsettelse i teori og praksis Oslo: Cappelen Akademisk forlag ISBN Ve Gjems-Onstad, O.(1999). Valg av selskapsform: En innføring i norsk selskapsrett.(4.utg.) Oslo : Ad notam Gyldendal ISBN Gj Skatteetaten (2007). Merverdiavgiftshåndboken (5.utg.) ISBN Me Særtrykk: Aksjeloven, selskapsloven, regnskapsloven, bokføringsloven Regnskapsorganisasjon 3ØR302 Faglærer: Asbjørn Nygaard Moen, T.-G., & Havstein, B. (2009). Regnskapsorganisasjon : bokføring og intern kontroll (5. utg.). Oslo: Cappelen akademisk forl. ISBN Mo Moen, T.-G., & Havstein, B. (2005). Oppgavesamling. (1.utg.).Oslo: Cappelen akademisk. ISBN Mo Aktuelle lover og forskrifter Rettslære til revisoreksamen 3ØJ212 Faglærer: Svein Helgesen Haga, K. J. (2006). Oppgaver i rettslære: oppgaver med løsninger i rettslære ved økonomisk/administrative studier og revisorstudiet (9. utg.). Oslo: Cappelen akademisk. ISBN , Ha Langfeldt, S. F., & Bråthen, T. (2008). Lov og rett for næringslivet (15. utg.). Oslo: Universitetsforl. : Focus forl. 346 La Norge Norges lover... utgitt av Det juridiske fakultet. Oslo, Grøndahl. Studentutgave. ISBN r348 No Revisjon 3ØR655 Faglærer:Knut Sveen Gulden, B. P. (2007). Revisjon teori og metode (5. utg.). Oslo: Cappelen akademisk forl. 700 s. ISBN Gu Gulden, B. P. (2006). Den eksterne revisor (6. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN , Gu Gulden, B. P. (2003). Etikk, moral og revisjon: teori, analyse og handlingsvalg. Oslo: Den norske revisorforening: DnR forl. ISBN

12 174.4 Gu Revisors håndbok.(2008). Oslo: Den norske revisorforening. ISBN Re Støttelitteratur: Descartes: revisjonsmetodikk.(2000).(2.utg.) Oslo, Den Norske revisorforening. ISBN De Gulden, B. (2007). Oppgavesamling i revisjonsfag med løsningsforslag. (6. utg.) Oslo: Cappelen akademisk forl. ISBN Gu Serviceledelse, innovasjon, verdiskapning og kvalitet 3SMA130 Faglærer: Zeithaml, V. A., Bitner, M. J. & Gremler, D. D. (2009). Services marketing: integrating customer focus across the firm. (5.utg). New York: McGraw-Hill/Irwin. ISBN Ze Edvardsson, Bo. (2006) Involving customers in new service development. London : Imperial College Press ISBN In Serviceledelse, innovasjon, verdiskapning og kvalitet: Artikkelsamling Våren Se Skatterett til revisoreksamen 3ØJ552 Faglærer: Stein Antonsen Brudvik, A.(2009). Skatterett for næringsdrivende (32.utg.). Oslo: Cappelen Akademiske forlag ISBN Br Gjems-Onstad, O. (2008/2009). Skattelovsamling (Ny utgave 2010). Oslo: Gyldendal akademisk Sk Gjems-Onstad, O. & Kildal, T. (2009). Lærebok i merverdiavgift Oslo : Gyldendal akademisk ISBN Gj Husby, M. & Torgrimsen, B.(2009). Oppgavesamling i skatterett Oslo: Cappelen akademisk ISBN To Stats- og kommunalkunnskap 3SV502 Faglærer: Knut Gabrielsen Rønning, R. (2006). Vårt politiske Norge. En innføring i stats- og kommunalkunnskap. Bergen: Fagbokforlaget 12

13 ISBN Rø Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk Hanssen, G. S., Vabo, S. I., & Helgesen, M. K. (2007). Politikk og demokrati: en innføring i stats- og kommunalkunnskap (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN Ha Kompendium: Christensen, T. og Egeberg M.,(red.) (1997). Lojalitet, nøytralitet og faglig uavhengighet i sentraladministrasjonen I Forvaltningskunnskap. Oslo. Tano Aschehoug ISBN Fo Hagen, T. og Sørensen R. (2006). Politisk deltakelse og representativitet I Kommunal organisering. Oslo: Tano ISBN Ha Christensen, T. m.fl. (2007). Overnasjonal forvaltning og Den europeiske union I Forvaltning og politikk. Oslo: Universitetsforlaget ISBN Fo Fimreite, A. og Grindheim, J. (2007). EØS-avtalens betydning for norsk forvaltning I Offentlig forvaltning. Oslo: Universitetsforlaget ISBN Fi Teamutvikling og teamledelse RSA310 Faglærer: Åse Holen Levin, M. & Rolfsen, M.(2004). Arbeid i team. Bergen: Fagbokforlaget ISBN Le I tillegg to artikler av Kjell B. Hjertø som publiseres i fronter. Utvikling av forretningsplan 3ØI106 Faglærer: Kubr, T.(2004). Fra ide til ny virksomhet: En håndbok for nye vekstselskaper. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: Fr Økonomi (bedriftsøkonomi, regnskap og investeringsanalyse): Hoff, K. (2005). Bedriftens økonomi, Oslo: Universitetsforlaget ISBN Ho eks Markedsføring: Framnes, R. & Thjømøe, H. (2006). Markedsføringsledelse, Oslo: Universitetsforlaget ISBN Fr Andreassen, T. (2006). Serviceledelse. Oslo: Gyldendal Norsk forlag 13

14 ISBN An Strategi: Roos, G., Krogh, G. & Roos, J.,(2005). Strategi: en innføring. Bergen: Fagbokforlaget ISBN Ro Organisasjon: Jacobsen, D. & Thorsvik, J. (2007). Hvordan organisasjoner fungerer. Bergen: Fagbokforlaget ISBN Ja Utvikling av kommersiell musikk 3MP125 Faglærer: Ola Haampland Braheny, J.(2006). The Craft and Business of Songwriting. (3.utg.).Ohio: Writers Digest Books ISBN Br Davis, S. (1988). Successful Lyric Writing. (1.utg). Ohio: Writers Digest Books ISBN Da Benestad, F. (2009). Musikklære (4. Utg). Oslo: Universitetsforlaget ISBN Be Massey, H. (2000). Behind the Glass. San Fransisco: Backbeat Books ISBN Ma Murphy, R. Murphy s Laws of Songwriting. ASCAP: Artikkelsamling: Videoproduksjon 3SP130 Faglærer: Jarle Leirpoll og Gry Rustad Eriksen, G. (1993). Fortellerteknikk og dramaturgi for film og fjernsyn. Sandvika: Vett & viten. ISBN , Er Leirpoll, J. (2008). Video i praksis. Elverum: J. Leirpoll. ISBN Le Pluss utdelt materiale fra foreleserne 14

15 Videregående organisasjonsfag 3ØA200 Faglærer: Stig Holen Nordhaug, O.(2004). LMR: ledelse av menneskelige ressurser: målrettet personal- og kompetanseledelse (3. utg.) Oslo: Universitetsforl. ISBN No Økonomi for ikke-økonomer 3ØB105 Faglærer: Asbjørn Nygaard Engelsåstrø, G. (2007). ABC for ikke-økonomer Oslo: Universitetsforlaget ISBN En I tillegg vil utdrag fra følgende litteratur bli benyttet: Fladstad, H. og Tofteland, A. (2006). Finansregnskap Vurdering og analyse.(2.utg.) Bergen: Fagbokforlaget ISBN Fl Aarbakke, M. (2004). Aksjeloven og allmennaksjeloven (2.utg.) Oslo: Universitetsforlaget ISBN Ak Dahl, G. (1997). Verdsettelse i teori og praksis Oslo: Cappelen Akademisk forlag ISBN Ve Gjems-Onstad, O.(1999). Valg av selskapsform: En innføring i norsk selskapsrett.(4.utg.) Oslo : Ad notam Gyldendal ISBN Gj Skatteetaten (2007). Merverdiavgiftshåndboken (5.utg.) ISBN Me Særtrykk: Aksjeloven, selskapsloven, regnskapsloven, bokføringsloven Med forbehold om endringer 15

Pensumliste vår 2015 Desentraliserte studier/ nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer)

Pensumliste vår 2015 Desentraliserte studier/ nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Pensumliste vår 2015 Desentraliserte studier/ nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år (Studiesenteret-BØKS/ Nett & samling Hamar-BØKBD/ Nett & samling

Detaljer

Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år. Studiesenteret/Hamar/Nett- og samling, Rena

Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år. Studiesenteret/Hamar/Nett- og samling, Rena Pensumliste høst 2013 for desentraliserte studier. Hamar. Nett- og samling, Rena. Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år. /Hamar/Nett- og samling, Rena Virksomhetens økonomi SBED100 / HBED100 / NBED100 Faglærer:

Detaljer

Pensumliste vårsemesteret 2011

Pensumliste vårsemesteret 2011 Pensumliste vårsemesteret 2011 Merk: - masteremner er kun tilgjengelig for studenter som er tatt opp på masterstudiene. - Emnekode for de emner du skal ta finner du i din utdanningsplan på studentweb.

Detaljer

Pensumliste høst 2014 Desentraliserte studier/nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Oppdatert 1. juli 2014

Pensumliste høst 2014 Desentraliserte studier/nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Oppdatert 1. juli 2014 Pensumliste høst 2014 Desentraliserte studier/nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Oppdatert 1. juli 2014 Å rsstudium i bedriftsøkonomi 1. å r (Studiesenteret/Hamar/Nett & samling

Detaljer

Pensum for EIENDOM Bachelor i eiendomsmegling

Pensum for EIENDOM Bachelor i eiendomsmegling Pensum for EIENDOM Bachelor i eiendomsmegling Kull:2015 3MAR100 Markedsføringsledelse Kotler, P. (2005). Markedsføringsledelse (3.utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 82-05-31582-5. Utvalgte kapitler.

Detaljer

Pensumliste vårsemesteret 2012

Pensumliste vårsemesteret 2012 vårsemesteret 2012 Merk: - masteremner er kun tilgjengelig for studenter som er tatt opp på masterstudiene. - emnekode for de emner du skal ta finner du i din utdanningsplan på studentweb. Arbeids- og

Detaljer

Pensumliste vårsemesteret 2009

Pensumliste vårsemesteret 2009 Pensumliste vårsemesteret 2009 Arbeids- og organisasjonspsykologi 3SA202/RSA202 Monica Lervik Kaufmann, G., & Kaufmann, A. (2003). Psykologi i organisasjon og ledelse (3.utg.). Bergen: Fagbokforl. ISBN

Detaljer

Pensum for SERMAN Bachelor i serviceledelse og markedsføring

Pensum for SERMAN Bachelor i serviceledelse og markedsføring Pensum for SERMAN Bachelor i serviceledelse og markedsføring Kull:2015 3SER100 Kommunikasjon og kundebehandling Dahl, Ø. (2013). Møter mellom mennesker: Interkulturell kommunikasjon. Gyldendal Akademisk,

Detaljer

Pensum. Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Pensum. Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Pensum Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology 1. studieår 1. semester Emne: Fellesfag 1. Delemne: Innføring i teori og metoder Obligatorisk Pensum

Detaljer

Pensum. Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Pensum. Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Pensum Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology 1. studieår 1. semester Emne: Fellesfag 1. Delemne: Innføring i teori og metoder Gripsrud, Jostein. 2011.

Detaljer

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp.

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp. BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Studiet går over 3 år og er på totalt 180 studiepoeng som er satt sammen av emner innenfor bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag, metodefag

Detaljer

Læremidler per emne, POP1

Læremidler per emne, POP1 Læremidler per emne, POP1 Hovedinstrument Avtales mellom student og emneansvarlig, tilpasset den enkelte students særpreg og progresjon. Samspill Utdelt materiale, tilpasset de ulike prosjekter. Musikkteknologi

Detaljer

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Litteraturliste for kull 120 4. og 5. semester Litteratur er satt opp for hvert hovedemne og enkelte delemner. - I tillegg kommer selvvalgt pensumlitteratur knyttet til ulike emner. Dette vil det bli gitt

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

BIN 2801 Forretningsforståelse og forretningsutvikling. Studium Spesialkurs. Kursansvarlig Elbjørg G Standal

BIN 2801 Forretningsforståelse og forretningsutvikling. Studium Spesialkurs. Kursansvarlig Elbjørg G Standal 1 BIN 2801 Forretningsforståelse og forretningsutvikling Studium Spesialkurs Kursansvarlig Elbjørg G Standal Institutt Institutt for innovasjon og økonomisk organisering Semester Se studieplan for aktuelt

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BSO165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Journalistikk 2: Nyhetsjournalistikk i nett, radio og fjernsyn

Journalistikk 2: Nyhetsjournalistikk i nett, radio og fjernsyn Journalistikk 2: Nyhetsjournalistikk i nett, radio og fjernsyn Emnekode: BJO115_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag Semester

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSN143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner Kjellaug Kaldestad

Detaljer

LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET

LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET 30 studiepoeng Høgskolen i Harstad 2007 1 1. Innledning Denne utdanningen er tilpasset de utfordringene ansatte og ledere i kommunal- og

Detaljer

Gruppen hadde en interessant og fruktbar meningsutveksling om innhold, mål og form på del A.

Gruppen hadde en interessant og fruktbar meningsutveksling om innhold, mål og form på del A. E15 Referat møte i Del A HiO, Pilestredet 35, onsdag 8. desember 2010, kl 13 ca 1400. Tilstede: Åge Garnes (HiO, leder), Liv Oddrun Voll (HiO), Ellen Sethov (UE Oslo), Knut Be (HiAk), Anne Eggen Lervik

Detaljer

Pensumliste vårsemesteret 2013

Pensumliste vårsemesteret 2013 Pensumliste vårsemesteret 2013 Merk: - masteremner er kun tilgjengelig for studenter som er tatt opp på masterstudiene. - emnekode for de emner du skal ta finner du i din utdanningsplan på studentweb.

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSN140_1, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:44 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSN140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Pensumliste vårsemesteret 2013

Pensumliste vårsemesteret 2013 Pensumliste vårsemesteret 2013 Merk: - masteremner er kun tilgjengelig for studenter som er tatt opp på masterstudiene. - emnekode for de emner du skal ta finner du i din utdanningsplan på studentweb.

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emne BSY154_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:56 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emnekode: BSY154_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Pensumliste høstsemesteret 2008

Pensumliste høstsemesteret 2008 Pensumliste høstsemesteret 2008 Algoritmer 3IP752 Faglærer: Sule Yildirim Cormen, T. H. (2001). Introduction to algorithms. Cambridge, Mass.: MIT Press. ISBN 0-262-03293-7. 005.1 Co Anvendt mikro, offentlig

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BSO165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSY143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Ingunn Aase

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER

LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER EMNER: 4SYK305 SYKEPLEIE, PSYKOLOGI, KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING, OG PRAKSIS I HJEMMEBASERT/ PSYKISK HELSEVERN Fra fagplanens hovedemne 1 (Sykepleiens faglige

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Forretningsforståelse og forretningsutvikling

Forretningsforståelse og forretningsutvikling Forretningsforståelse og forretningsutvikling Programmet Er et utviklingsprogram spesielt utviklet for ledere og mellomledere i SMB bedrifter, og personer som arbeider med og mot denne målgruppen. Bakgrunnen

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emne BSN143_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:50 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSN143_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Pedagogikk 3. studieår

Pedagogikk 3. studieår Pedagogikk 3. studieår Emnekode: BFØ102_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSY242_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time: Full-time Education plan Business administration - Bachelor

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Samfunn, religion, livssyn og etikk

Samfunn, religion, livssyn og etikk Samfunn, religion, livssyn og etikk Emnekode: BBL120_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING PENSUM BARNEHAGELÆRERUTDANNING KUNSTFAGLIG PROFIL 1. STUDIEÅR 2014-2015 1 Revidert 23.06.2014 BKBUL1000 Barns utvikling, lek og læring Askland L.& Sataøen S.O. ( 2013) Utviklingspsykologiske perspektiv

Detaljer

Pensumliste vårsemesteret 2013

Pensumliste vårsemesteret 2013 Pensumliste vårsemesteret 2013 Merk: - masteremner er kun tilgjengelig for studenter som er tatt opp på masterstudiene. - emnekode for de emner du skal ta finner du i din utdanningsplan på studentweb.

Detaljer

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Kull11V Temahefte 2 Sykepleievitenskaplig grunnlagstenkning Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Seksjon sykepleie Desember

Detaljer

EXFA-275 Examen facultatum

EXFA-275 Examen facultatum EXFA-275 Examen facultatum Engelsk: Examen facultatum Studiepoeng: 10 Undervisningsstart: vår Undervisningssemestre: 1 Vurdering: vår Emnekode: EXFA-275 Misjonshøgskolen - MHS Emneansvarlig: Knut Alfsvåg

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Pensumlitteratur MEV-1 (MEV-121) Våren 2016:

Pensumlitteratur MEV-1 (MEV-121) Våren 2016: Pensumlitteratur MEV-1 (MEV-121) Våren 2016: Bang, Tor og Mona K. Solvoll (red. 2014): Medieøkonomi. Konflikt og samspill, Oslo: Cappelen Damm Akademisk, side 9-173. 164 sider Bastiansen, Henrik G. og

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

Damsgaard, H. L. (2010). Den profesjonelle lærer.oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (Kap. 3, 4) -70 sider

Damsgaard, H. L. (2010). Den profesjonelle lærer.oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (Kap. 3, 4) -70 sider Pensumliste Emnekode GL5-10 PEL2 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap2 Studieprogram: Grunnskulelærarutdanning 5-10 Semester: Haust og vår Årstal: 2015 2016 Samla sidetal: Om lag 1080 Sist oppdatert: 26.06.2015

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Eksamensoversikt sortert på emne

Eksamensoversikt sortert på emne Hovedemne: ADVINT International marketing and strategy International marketing and strategy 30.11.2007 HIH 21.12.2007 H 9:00 1 U 07.12.2007 Hovedemne: ADV-PBL Marketing Communication and B2B Marketing

Detaljer

Katalog. Bedriftsøkonomi

Katalog. Bedriftsøkonomi Katalog Bedriftsøkonomi Bedriftsøkonomi Erling Røed Larsen og Jon Mjølhus Finanskrise! Lånefest, boligboble og dagen derpå NY! September 2008: Verdens finansielle system stod på kanten av stupet. Investeringsbanken

Detaljer

Emnenavn: Emnekoder: Studieår/Campus: Vold i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetikk VOLD110 2015/2016 Drammen

Emnenavn: Emnekoder: Studieår/Campus: Vold i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetikk VOLD110 2015/2016 Drammen HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Litteraturliste Emnenavn: Emnekoder: Studieår/Campus: Vold i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetikk VOLD110 2015/2016 Drammen Emneansvarlig: Versjon: Kull:

Detaljer

Bachelor i Service Management

Bachelor i Service Management STUDIEPLAN Bachelor i Service Management 180 studiepoeng Studieplanen er godkjent: 17.09.08 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 09.10.08 - 2-1. Innledning Studiet Bachelor i servicemanagement er blitt

Detaljer

Pensumliste høstsemesteret 2009

Pensumliste høstsemesteret 2009 Pensumliste høstsemesteret 2009 Anvendt mikro, offentlig økonomi 3ØB682/SØB682 Faglærer: Kristin Stevik Ringstad, V. (2003). Offentlig økonomi og økonomisk politikk (5. utg.) [Oslo]: Cappelen akademisk

Detaljer

Barnevern II. Fagpersoner. Læringsutbytte

Barnevern II. Fagpersoner. Læringsutbytte Barnevern II Emnekode: BBA340_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

Kunst, kultur og kreativitet

Kunst, kultur og kreativitet Kunst, kultur og kreativitet Emnekode: BBL200_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for barnehagelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSY140_1, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:11:03 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO342_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 29.09.14

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 29.09.14 EMNEBESKRIVELSE BØA2100/BØA2100-B Bedriftsøkonomisk analyse Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor

Detaljer

Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk Pensumliste høst 2009

Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk Pensumliste høst 2009 Pensumliste høstsemesteret 2009 Oppdatert 17.08.09 Dette er en pensumliste for alle emner, sortert på emnenavn og kode. Du finner emnenavn og kode for ditt studium i studiehåndboka 2009-2010. Anvendt mikro,

Detaljer

2. FAGPLAN PEDAGOGIKK. Emnets navn: Pedagogikk. Mål og målområder

2. FAGPLAN PEDAGOGIKK. Emnets navn: Pedagogikk. Mål og målområder 2. FAGPLAN PEDAGOGIKK Emnets navn: Pedagogikk Kode heltid: 1PT23PH Kode deltid: 1PT23PD Studiepoeng: 30 Semester: Høst Innledning: Denne emnebeskrivelsen omfatter 30 studiepoeng pedagogikk på praktisk-pedagogisk

Detaljer

Rammeplan for treårig revisorutdanning

Rammeplan for treårig revisorutdanning Rammeplan for treårig revisorutdanning Fastsatt 25. juni 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. Innledning...3 2. Formålet med utdanningen...3 3. Mål for studiet...3 4. Innhold...4 5. Struktur

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emne BSO130_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:55 Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO130_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emne BSO130_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:48:31 Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO130_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSY242_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår

Detaljer

PEL 3. år (1. - 7. trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet

PEL 3. år (1. - 7. trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet PEL 3. år (1. - 7. trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet Emnekode: GLU1300_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

- har inngående kunnskap om sentrale verdier og hensyn i helse- og omsorgstjenesten

- har inngående kunnskap om sentrale verdier og hensyn i helse- og omsorgstjenesten Helserett Emnekode: MHV145_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

Notat. Innledning. Nye emner

Notat. Innledning. Nye emner Notat Dato: 13.02.2012 Saksnr./arkivnr.: saksnr Til: Kikk her og skriv inn mottaker. Saksbehandler: Elin Kristin Hansen 67235000, postmottak@hioa.no ENDRINGSNOTAT PROGRAMPLANER 2012/2013: BACHELORSTUDIET

Detaljer

Pensum 2BLUMF 2014 2015. BMSRLE 2020 SAMFUNN, RELIGION, LIVSSYN og ETIKK 2

Pensum 2BLUMF 2014 2015. BMSRLE 2020 SAMFUNN, RELIGION, LIVSSYN og ETIKK 2 Pensum 2BLUMF 2014 2015 BMSRLE 2020 SAMFUNN, RELIGION, LIVSSYN og ETIKK 2 Pensumliste: Askland,L.og Rossholt,N.(2009)Kjønnsdiskurser i barnehagen Bergen: Fagbokforlaget.Kap. 3.1-3.5 (Ped.40s) Båtnes, P.

Detaljer

Pedagogikk 1. studieår

Pedagogikk 1. studieår Pedagogikk 1. studieår Emnekode: BFD100_1, Vekting: 15 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Kari Søndenå (Faglærer) - Knut

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 19.12.12

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 19.12.12 EMNEBESKRIVELSE BØA2100 Bedriftsøkonomisk analyse Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring

Detaljer

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 1studieår på deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emne BBA160_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:55 Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSN242_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester

Detaljer

Damsgaard, H. L. (2010). Den profesjonelle lærer. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (Kap. 3 & 4)

Damsgaard, H. L. (2010). Den profesjonelle lærer. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (Kap. 3 & 4) Pensumliste Emnekode GL1-7-PEL2 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2 Studieprogram: Grunnskulelærarutdanning for 1. 7. årssteg Semester: Haust og vår Årstal: 2015-2016 Samla sidetal: ca. 1055 Sist oppdatert:

Detaljer

2. Målgruppe: Målgruppen er primært førskolelærere, men studiet kan også åpnes for andre ansatte i barnehager.

2. Målgruppe: Målgruppen er primært førskolelærere, men studiet kan også åpnes for andre ansatte i barnehager. IKT i Barnehagen Studiepoeng: 30 Undervisningssemestre: 3 Avsluttende eksamen: Mappevurdering og prosjektoppgave Fakultet: Det humanistiske fakultet Institutt: Institutt for førskolelærerutdanning Type

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i statsvitenskap Studieplan 2015/2016 Beskrivelse Hensikten med studiet er å gi grunnleggende kunnskap om og forståelse av politiske og administrative prosesser på nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSY140_1, BOKMÅL, 2009 HØST, versjon 08.aug.2013 11:13:31 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Mat, livsstil og helse (5.-10. trinn)

Mat, livsstil og helse (5.-10. trinn) Emne GLU2090_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 Mat, livsstil og helse (5.-10. trinn) Emnekode: GLU2090_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Organisasjon og ledelse i barnehagen

Organisasjon og ledelse i barnehagen Organisasjon og ledelse i barnehagen Emnekode: BFD301_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

sammenhengen mellom teoretisk kunnskap og praktisk erfaring skal komme til uttrykk i fagnotatene

sammenhengen mellom teoretisk kunnskap og praktisk erfaring skal komme til uttrykk i fagnotatene Emne BSOP20_2, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:55 Praksis Emnekode: BSOP20_2, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart

Detaljer

Sosialpedagogisk arbeid i og utenfor institusjon

Sosialpedagogisk arbeid i og utenfor institusjon Sosialpedagogisk arbeid i og utenfor institusjon Emnekode: BBA370_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Behandlet i UUV-sak 31/11 Vedtatt 15.04.11 Gjelder for kull 2010-13 Oppdatert 22.09.11 (UUV-sak 100/11) Sist oppdatert 19.01.12

Behandlet i UUV-sak 31/11 Vedtatt 15.04.11 Gjelder for kull 2010-13 Oppdatert 22.09.11 (UUV-sak 100/11) Sist oppdatert 19.01.12 EMNEBESKRIVELSE LMS2100 Ledelse av menneskelige ressurser Spesialisering 1. Studier Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring Bachelor i Reiseliv 2. Semester 4.semester

Detaljer

Investering og finansiering

Investering og finansiering Investering og finansiering Emnekode: BØK260_2, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Pedagogisk ledelse - Barnehagen som lærende organisasjon

Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Pedagogisk ledelse - Barnehagen som lærende organisasjon Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning EMNEBESKRIVELSE 2015-2016 Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Pedagogisk ledelse - Barnehagen som lærende organisasjon Emnekode: PUB300

Detaljer

Organisasjon og ledelse i barnehagen

Organisasjon og ledelse i barnehagen Organisasjon og ledelse i barnehagen Emnekode: BFØ301_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Bachelor-utdanning Endring fra 2-årig kandidatutdanning (120 studiepoeng) til ba-utdanning (180 studiepoeng)

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i styret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 5. september 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange områder i politi-

Detaljer

REGNSKAP OG BUDSJETT I OFFENTLIG SEKTOR

REGNSKAP OG BUDSJETT I OFFENTLIG SEKTOR REGNSKAP OG BUDSJETT I OFFENTLIG SEKTOR Emnekode BØA3035 Faglig nivå/studieprogram Bachelor i revisjon obligatorisk REV Emneansvarlig Asbjørn O. Pedersen Studiepoeng 5 Semester Vår i moduler Undervisningsspråk

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid:

Detaljer

Studiet er lagt til siste studieår i Bachelorstudium - Førskolelærerutdanning, deltid.

Studiet er lagt til siste studieår i Bachelorstudium - Førskolelærerutdanning, deltid. Drama fordypning Emnekode: BFD340_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for barnehagelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester

Detaljer

Internasjonale menneskerettigheter

Internasjonale menneskerettigheter Internasjonale menneskerettigheter Emnekode: BRV230_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

Organisasjon og ledelse i barnehagen

Organisasjon og ledelse i barnehagen Organisasjon og ledelse i barnehagen Emnekode: BFØ301_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for barnehagelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer