Pensumliste vårsemesteret 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensumliste vårsemesteret 2010"

Transkript

1 Pensumliste vårsemesteret 2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi 3SA202/RSA202 Faglærer: Monica Lervik Kaufmann, G., & Kaufmann, A. (2009). Psykologi i organisasjon og ledelse. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN Ka Business English 2 3ØE206 Faglærer: Mary Jack MacKenzie, I. (2002). English for Business Studies. Cambridge: Cambridge University Press ISBN x 428 Ma Cultural knowledge and negotiation 3ØM805 Faglærer: Daniela Lundesgaard David, T. (2008). Cross-Cultural Managment: Essential Concepts (2.utg.) Los Angeles: Sage ISBN Th Lewicki, R. J., Barry, B., & Saunders, D. M. (2007). Essentials of negotiation (4th ed.). Boston, Mass.: McGraw-Hill/Irwin. ISBN Le Driftsregnskap og budsjettering 3ØB250 (5 sp) Faglærer: Harald Romstad Hoff, K. (2005). Driftsregnskap og budsjettering (4.utg.) Oslo: Universitetsforlaget ISBN Ho Romstad, H. (2010). Forelesningsnotater og lysbilder til det enkelte kapittel I Driftsregnskap og budsjettering (2005) Tilgjengelig på Fronter. Hoff, K. (2005). Arbeidsbok til Driftsregnskap og budsjettering : oppgaver og løsningsforslag. Oppgaver og løsningsforslag. (4.utg). Oslo: Universitetsforlaget ISBN Ho I tillegg kommer budsjettmodeller og analysemodeller i Excel som ligger på nettet, og Romstad, H. (2010). Øvingsoppgaver 1 og 2 med fasit på nettet. 1

2 Driftsregnskap og budsjettering 3ØB252/SØB252/5ØB252 (6 sp) Faglærer: Harald Romstad Hoff, K. (2005). Driftsregnskap og budsjettering (4.utg.) Oslo: Universitetsforlaget ISBN Ho Romstad, H. (2010). Forelesningsnotater og lysbilder til det enkelte kapittel I Driftsregnskap og budsjettering (2005) Tilgjengelig på Fronter. Hoff, K. (2005). Arbeidsbok til Driftsregnskap og budsjettering : oppgaver og løsningsforslag. Oppgaver og løsningsforslag. (4.utg). Oslo: Universitetsforlaget ISBN Ho I tillegg kommer budsjettmodeller og analysemodeller i Excel som ligger på nettet, og Romstad, H. (2010). Øvingsoppgaver 1 og 2 med fasit på nettet. Event management 3ØME10 Faglærer: Ulf Storbekk Film og fjernsyn 3SP130 Faglærer: Gry Rustad Asbjørnsen, D. (1999). Dypt og grunnleggende overfladisk: om den postmoderne filmens estetikk. Oslo: Spartacus. ISBN As Braaten, L. T., Kulset, S., & Solum, O. (2000). Introduksjon til film historie, teori og analyse (3.utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN , Br Engelstad, A. (2004). Fortelling i film og tv-serier: analyse av dramaturgi og visuell utforming. Oslo: Abstrakt forl. ISBN , En Gripsrud, J. (2007). Mediekultur, mediesamfunn (3. utg.). Oslo: Universitetsforl. ISBN Gr Lothe, J. (2003). Fiksjon og film : narrativ teori og analyse (2. utg.). Oslo: Universitetsforl. ISBN , Lo Filmer Wiene, R. (1920). Dr Caligaris kabinett Curtiz, M. (1942). Casablanca Godard, J. (1960). Til siste åndedrag Lucas, G. (2004). Star Wars Trilogy Whedon, Joss (2005). Serenity Whedon, J. (2006). Buffy The Vampire Slayer Ball, A. (2006). Six Feet Under Weiner, M. (2008). MadMen Simon, D. (2008). The Wire 2

3 Kompendium Film og fjernsyn : 3SP Fi I tillegg kommer artikler delt ut i forelesninger. Finansregnskap med analyse 3ØR152/KØR152/5ØB152 Faglærer: Fladstad, H. N., & Tofteland, A. (2006). Finansregnskap : vurdering og analyse (2. utg.). Bergen: Fagbokforl. ISBN Fl Fladstad, H. N., & Tofteland, A. (2006). Finansregnskap : vurdering og analyse, Oppgavesamling (2. utg.). Bergen: Fagbokforl. ISBN Fl Finansregnskap med analyse 3ØR150 Faglærer: Gunnar Alu Fladstad, H. N., & Tofteland, A. (2006). Finansregnskap : vurdering og analyse.(2.utg.) Bergen: Fagbokforlaget. ISBN Fl Fladstad, H. N., & Tofteland, A. (2006). Finansregnskap : vurdering og analyse, Oppgavesamling. (2.utg.) Bergen: Fagbokforlaget. ISBN Fl Finansregnskap med årsoppgjør 3ØR456 Faglærer: Åge Sending Langli, J.C. og Tellefsen, J.T. (2005). Årsregnskapet (8.utg) Oslo : Gyldendal akademisk ISBN: , h Te Foretaksstrategi 3ØR352 Faglærer: Ellen Hertzberg Løwendahl, B. R., Wenstøp, F., & Fjeldstad, Ø. D. (2003). Grunnbok i strategi. Oslo: Damm. ISBN , Lø Tilleggslitteratur: Barney, J.B (2008). Strategic Management and Competitive Advantage. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall. ISBN Ba Roos, G., von Krogh, G.,og Roos, J. (2002). Innføring i Strategi. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN Ro 3

4 I tillegg legges noe pensum ut i fronter. Forretningsjuss for sport event 3ØM140 Faglærer: Gunnar Martin Kjenner Kjenner, Gunnar Martin (2004). Idrett og juss.(3.utg.) Oslo: Universitetsforlaget ISBN Id Forretningsplan 3ØI305 Faglærer: Rune Johannessen McKinsey & Company (2007). Fra ide til ny virksomhet: En håndbok for nye vekstselskaper. (2.utg.) Oslo: Universitetsforlaget ISBN Fr Grunnleggende matematikk 3MA120 Faglærer: Tore Nordseth Sydsæter, K. (2000). Matematisk analyse. Bind 1. (7.utg.) Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. ISBN: Sy Innovasjon, entreprenørskap og personlig utvikling 3ØI103 Faglærer: Lisbeth Dahl Berglund m.f Innovasjon Forsth, L. (2004). Praktisk nytenkning : systematisk og kreativ problemløsning. (2. oppl.) Oslo: Aquarius forlag ISBN Fo Olav R. Spilling (red.)(2002). NyskapingsNorge. Bergen: Fagbokforl. ISBN Ny Entreprenørskap Olav R. Spilling (red.) (2006). Entreprenørskap på norsk ( 2. utg.) -Bergen: Fagbokforl. ISBN (h.), (h.) En Personlig utvikling Kaufmann, G. & Kaufmann A.(2009). Psykologi i organisasjon og ledelse. (4. utg.) Bergen- Sandviken, Fagbokforlaget ISBN Ka Anbefalt/støttelitteratur: Bjerke, B. (1989). Att skapa nya affärer. Lund, Studentlitteratur ISBN Bj Haug, S. (2005). Stigs bok om kreativitet. Oslo, Schibsted ISBN

5 153.3 Ha Kolvereid, L. og Thune-Holm, A. (1999). Gründerboken. Oslo, Cappelen akademisk forl., ISBN Ko Lerdahl, E. (2007). Slagkraft. Håndbok i idéutvikling. Oslo, Gyldendal Akademisk ISBN Le International economy 3ØM565 Faglærer: Kristin Stevik, Daniela Lundesgaard Pugel, T. A. (2007). International economics (13th utg.). Boston: McGraw-Hill/Irwin. XXII, 730 s. ISBN (h.), (h.) 337 Pu Web-site: Juss og etikk for kundebehandlere 3SJ255 Faglærer: Forvaltningsrett: Eckhoff, T. og Smith, E. (2010). Forvaltningsrett. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN I bestilling Personvern: Schartum, D. og Lee, B. (2004). Personvern i informasjonssamfunnet. Bergen: Fagbokforlaget ISBN Sc Opphavsrett: Rognstad,O. Fragmenter til en lærebok i opphavsrett. Oslo: Universitet i Oslo, Stensilserie nr 165, del II V. Institutt for privatrett. ISBN Ro I tillegg benyttes disse lovtekstene: Forvaltningsloven, Offentlighetsloven, Lov om behandling av personopplysninger og Åndsverkloven. Lovtekstene finnes på Etikk: Lingås, L. (2008). Etikk og verdivalg i helse- og sosialfag. Oslo: Gyldendal Akademisk forlag. ISBN Li Hernes, G. & Hippe, J. (1992). Ulikhet, effektivitet og rettferdighet. s i Øyen, E. (red): Sosiologi og ulikhet. Oslo: Universitetsforlaget. (Tilgjengelig via Fronter) ISBN So Kjellevold, A. (2006). Idealet om brukerorientering i helse- og sosialtjenesten - Lov og rett, Årgang 2006,(01-02) s Universitetsforlaget. (Tilgjengelig via Fronter) Forvaltningsloven: Lov

6 000.html&emne=forvaltningsloven&& Offentlighetsloven: Lov Personopplysningsloven: Lov Åndsverkloven: Lov Kommunikasjon og kundebehandling 3SM55 Faglærer: Anne K Johansen og Ole Jørgen Ranglund Calvert, C. (2004). Skriv for nettet - kort og godt. Oslo: Universitetsforlaget ISBN , Ca Jacobsen, D. (1999). Hva mener brukerne? Brukerundersøkelser - en praktisk veiledning (2.utg.). Kristiansand: Høyskoleforlaget ISBN Ja Løvik, K. (2007). Håndbok i informasjonsberedskap. Kristiansand: Høgskoleforlaget. ISBN Lø Pettersen, R. & Løkke, J.( 2004). Veiledning i praksis - grunnleggende ferdigheter. Oslo: Universitetsforlaget ISBN Pe Rogstad, J.( 2001). Arbeidssøkere - kompetanse og signalisering I Sist blant likemenn. Oslo: Institutt for samfunnsforskning ISBN Ro Skau, G.( 2005). Gode fagfolk vokser.(3.utg.) Oslo: Cappelen akademisk ISBN Sk Ulleberg, I. (2004). Kommunikasjon og veiledning. (3.oppl.). Oslo: Universitetsforlaget ISBN Ul Kompendium Krise, stress og mestring 3SK900 (15 studiepoeng) Faglærer: Tore Hafting Eid, J. & Johnsen, B. (2005). Operativ psykologi. Fagbokforlaget: Bergen. ISBN: Op Moldjord, C., Arntzen,A., Firing, K., Solberg O. & Laberg, J. (red.) (2007). Liv og lære i 6

7 operative miljøer. Tøffe menn gråter. Fagbokforlaget: Bergen. ISBN: Unntatt kapittel 3,4 og Li Dyregrov, A. & Dyregrov, K. (2008). Krisepsykologi i praksis. Fagbokforlaget: Bergen. ISBN: Kr Dyregrov, A. (2002). Psykologisk debriefing: hvordan lede gruppe-prosesser etter kritiske hendelser. Fagbokforlaget: Bergen. ISBN: , h Dy Anbefalt tilleggslitteratur: Wilson, T. (2002). Strangers to ourselves: discovering the adaptive unconscious. Cambridge, Mass. Harvard University Press. ISBN: , ib., , h. AKSET Ledelse av lag og organisasjoner i norsk idrett 3ØMI20 Faglærer: Markedsføring 3ØM100 Faglærer: Bård Tronvoll Kotler, P. (2005). Markedsføringsledelse.(3.Utg.) Oslo: Gyldendal. ISBN Ko Markedsforskning med prosjekt 3ØM155 Faglærer: Daniela Lundesgaard Malhotra, N. K., & Peterson, M. (2009). Basic marketing research : a decision-making Approach. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall. ISBN Ma Stene, M. (2003). Vitenskapelig forfatterskap : hvordan lykkes med skriftlige studentoppgaver (2. utg. ed.). [Oslo]: Kolle forl. ISBN St Westhagen, H. (2008). Prosjektarbeid - Utviklings- og endringskompetanse. Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN We 7

8 Markedskommunikasjon 3ØM350 Faglærer: Daniela Lundesgaard Helgesen, T. (2004). Markedskommunikasjon - Prinsipper for effektiv informasjon og påvirkning. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag ISBN He Berg, P. (2009). Kunsten å selge : etablere, beholde og utvikle salgsrelasjoner. Oslo: Cappelen ISBN Be Mikroøkonomi 3ØB642 Faglærer: Kristin Stevik Dedekam, A. (2002). Mikroøkonomi. Bergen: Fagbokforlaget ISBN De Mikroøkonomi 1 3ØB645 Faglærer: Kristin Stevik Pindyck, R.S. & Rubinfeld, D. L.(2009). Microeconomics. Versjon med norsk tillegg Upper Saddle River, N.J.Pearson Education ISBN Pi Pindyck, R.S. & Rubinfeld, D. L.(2007). Mikroøkonomi, studieveiledning. Norsk utgave ved Terje Synnestvedt. Upper Saddle River, N.J.Pearson Education ISBN Pi Musikk og kulturforståelse II 3MP120 Faglærer: Odd Skårberg Artikler deles ut i undervisning. Anbefalt litteratur: Storey, J. (2003). Inventing Popular Culture: From Folklore to Globalization. Oxford: Blackwell ISBN St Musikk og markedet 3ØMU30 Faglærer: Jørn Dalchow Hutchison, T., Macy, A., Allen, P. (2006). Record label marketing. Amsterdam: Focal Press. ISBN Hu Jennings, D. (2007). Net, Blogs and Rock n Roll, Boston: Nicholas Brealey Publishing. ISBN Je 8

9 Hutchison,T. (2008). Web Marketing for the Music Business. Amsterdam: Focal Press. ISBN Hu Organisasjonskommunikasjon 3SP645 Faglærer: Anne K. Johansen Erlien, B. (2006). Intern kommunikasjon. Oslo:Universitetsforlaget. ISBN Er Harris, T. & Nelson, M. (2008). Applied Organizational Communication, Theory and Practice in a Global Environment. New York. L. Erlbaum Associate ISBN Ha Sætre, A. (2009). Kommunikasjon i organisasjoner. Bergen: Fagbokforlaget ISBN Sæ Personalledelse RSA785/SSA785 Faglærer. Åse Storhaug Hole /Stig Holen Nordhaug, O. (2002). LMR Ledelse av menneskelige ressurser. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN No Personal og kompetanseutvikling 3SA832 Faglærer: Nordhaug, O. (1993). Målrettet personal- og kompetanseledelse. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN No Lai, L. (2004). Strategisk kompetansestyring. Bergen: Fagbokforlaget ISBN La Utdelte artikler: Kuvaas, B. (2008). Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser, Kap 2 og 7. Bergen: Fagbokforlaget ISBN Lø Personaløkonomi 3ØB052 Faglærer: Bjørn Kr. Rudaa Sandervang, Arne (1997). Personaløkonomi for helhetens skyld. 4 bind Grunnleggende personaløkonomi (hefte 1) Personalomsetningsøkonomi (hefte 2) Kompetanseøkonomi (hefte 3) Arbeidsmiljøøkonomi (hefte 4) Oslo: Kommuneforlaget. ISBN Sa 9

10 Videre blir det en del utvalgte kapitler fra ulike fagbøker. Prosjektarbeid 3ØI902 Faglærer: Peter Lexander m.f. Prosjektlederprosessen PLP. Fra idé til resultat (hefte utgitt av Innovasjon Norge 2005) Pl Andersen, G. & Haug (2004). Målrettet prosjektstyring. Bekkestua: NKI-forlaget, ISBN: An Berild, S. (1992). Å skrive prosjektrapport Vallset: Opplandske forlag ISBN: s Be I tillegg kommer valgfritt pensum til eget prosjekt. Prosjekt administrasjon og ledelse 3ØID30 Faglærer: Trygve Stølan Romstad, H., Eriksen, J & Johansen, R (2007/2008) Prosjektarbeid i praksis. Denne er under arbeid, men studentene vil få et foreløpig dokument og maler som er ferdige. Westhagen, H., & Faafeng, O. (2002). Prosjektarbeid : utviklings- og endringskompetanse (5. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN We Powerpoint handouts Prosjektarbeid med metode RSA935 Faglærer: Jacobsen, D. I. (2005). Hvordan gjennomføre undersøkelser? : innføring i samfunnsvitenskapelig metode (2. utg.). Kristiansand: Høyskoleforl. ISBN , Ja Regnskap og økonomistyring 3ØR120 Faglærer: Asbjørn Nygaard Engelsåstrø, G. (2007). ABC for ikke-økonomer Oslo: Universitetsforlaget ISBN En I tillegg vil utdrag fra følgende litteratur bli benyttet: Fladstad, H. og Tofteland, A. (2006). Finansregnskap Vurdering og analyse.(2.utg.) Bergen: Fagbokforlaget ISBN Fl Aarbakke, M. (2004). Aksjeloven og allmennaksjeloven (2.utg.) Oslo: Universitetsforlaget 10

11 ISBN Ak Dahl, G. (1997). Verdsettelse i teori og praksis Oslo: Cappelen Akademisk forlag ISBN Ve Gjems-Onstad, O.(1999). Valg av selskapsform: En innføring i norsk selskapsrett.(4.utg.) Oslo : Ad notam Gyldendal ISBN Gj Skatteetaten (2007). Merverdiavgiftshåndboken (5.utg.) ISBN Me Særtrykk: Aksjeloven, selskapsloven, regnskapsloven, bokføringsloven Regnskapsorganisasjon 3ØR302 Faglærer: Asbjørn Nygaard Moen, T.-G., & Havstein, B. (2009). Regnskapsorganisasjon : bokføring og intern kontroll (5. utg.). Oslo: Cappelen akademisk forl. ISBN Mo Moen, T.-G., & Havstein, B. (2005). Oppgavesamling. (1.utg.).Oslo: Cappelen akademisk. ISBN Mo Aktuelle lover og forskrifter Rettslære til revisoreksamen 3ØJ212 Faglærer: Svein Helgesen Haga, K. J. (2006). Oppgaver i rettslære: oppgaver med løsninger i rettslære ved økonomisk/administrative studier og revisorstudiet (9. utg.). Oslo: Cappelen akademisk. ISBN , Ha Langfeldt, S. F., & Bråthen, T. (2008). Lov og rett for næringslivet (15. utg.). Oslo: Universitetsforl. : Focus forl. 346 La Norge Norges lover... utgitt av Det juridiske fakultet. Oslo, Grøndahl. Studentutgave. ISBN r348 No Revisjon 3ØR655 Faglærer:Knut Sveen Gulden, B. P. (2007). Revisjon teori og metode (5. utg.). Oslo: Cappelen akademisk forl. 700 s. ISBN Gu Gulden, B. P. (2006). Den eksterne revisor (6. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN , Gu Gulden, B. P. (2003). Etikk, moral og revisjon: teori, analyse og handlingsvalg. Oslo: Den norske revisorforening: DnR forl. ISBN

12 174.4 Gu Revisors håndbok.(2008). Oslo: Den norske revisorforening. ISBN Re Støttelitteratur: Descartes: revisjonsmetodikk.(2000).(2.utg.) Oslo, Den Norske revisorforening. ISBN De Gulden, B. (2007). Oppgavesamling i revisjonsfag med løsningsforslag. (6. utg.) Oslo: Cappelen akademisk forl. ISBN Gu Serviceledelse, innovasjon, verdiskapning og kvalitet 3SMA130 Faglærer: Zeithaml, V. A., Bitner, M. J. & Gremler, D. D. (2009). Services marketing: integrating customer focus across the firm. (5.utg). New York: McGraw-Hill/Irwin. ISBN Ze Edvardsson, Bo. (2006) Involving customers in new service development. London : Imperial College Press ISBN In Serviceledelse, innovasjon, verdiskapning og kvalitet: Artikkelsamling Våren Se Skatterett til revisoreksamen 3ØJ552 Faglærer: Stein Antonsen Brudvik, A.(2009). Skatterett for næringsdrivende (32.utg.). Oslo: Cappelen Akademiske forlag ISBN Br Gjems-Onstad, O. (2008/2009). Skattelovsamling (Ny utgave 2010). Oslo: Gyldendal akademisk Sk Gjems-Onstad, O. & Kildal, T. (2009). Lærebok i merverdiavgift Oslo : Gyldendal akademisk ISBN Gj Husby, M. & Torgrimsen, B.(2009). Oppgavesamling i skatterett Oslo: Cappelen akademisk ISBN To Stats- og kommunalkunnskap 3SV502 Faglærer: Knut Gabrielsen Rønning, R. (2006). Vårt politiske Norge. En innføring i stats- og kommunalkunnskap. Bergen: Fagbokforlaget 12

13 ISBN Rø Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk Hanssen, G. S., Vabo, S. I., & Helgesen, M. K. (2007). Politikk og demokrati: en innføring i stats- og kommunalkunnskap (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN Ha Kompendium: Christensen, T. og Egeberg M.,(red.) (1997). Lojalitet, nøytralitet og faglig uavhengighet i sentraladministrasjonen I Forvaltningskunnskap. Oslo. Tano Aschehoug ISBN Fo Hagen, T. og Sørensen R. (2006). Politisk deltakelse og representativitet I Kommunal organisering. Oslo: Tano ISBN Ha Christensen, T. m.fl. (2007). Overnasjonal forvaltning og Den europeiske union I Forvaltning og politikk. Oslo: Universitetsforlaget ISBN Fo Fimreite, A. og Grindheim, J. (2007). EØS-avtalens betydning for norsk forvaltning I Offentlig forvaltning. Oslo: Universitetsforlaget ISBN Fi Teamutvikling og teamledelse RSA310 Faglærer: Åse Holen Levin, M. & Rolfsen, M.(2004). Arbeid i team. Bergen: Fagbokforlaget ISBN Le I tillegg to artikler av Kjell B. Hjertø som publiseres i fronter. Utvikling av forretningsplan 3ØI106 Faglærer: Kubr, T.(2004). Fra ide til ny virksomhet: En håndbok for nye vekstselskaper. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: Fr Økonomi (bedriftsøkonomi, regnskap og investeringsanalyse): Hoff, K. (2005). Bedriftens økonomi, Oslo: Universitetsforlaget ISBN Ho eks Markedsføring: Framnes, R. & Thjømøe, H. (2006). Markedsføringsledelse, Oslo: Universitetsforlaget ISBN Fr Andreassen, T. (2006). Serviceledelse. Oslo: Gyldendal Norsk forlag 13

14 ISBN An Strategi: Roos, G., Krogh, G. & Roos, J.,(2005). Strategi: en innføring. Bergen: Fagbokforlaget ISBN Ro Organisasjon: Jacobsen, D. & Thorsvik, J. (2007). Hvordan organisasjoner fungerer. Bergen: Fagbokforlaget ISBN Ja Utvikling av kommersiell musikk 3MP125 Faglærer: Ola Haampland Braheny, J.(2006). The Craft and Business of Songwriting. (3.utg.).Ohio: Writers Digest Books ISBN Br Davis, S. (1988). Successful Lyric Writing. (1.utg). Ohio: Writers Digest Books ISBN Da Benestad, F. (2009). Musikklære (4. Utg). Oslo: Universitetsforlaget ISBN Be Massey, H. (2000). Behind the Glass. San Fransisco: Backbeat Books ISBN Ma Murphy, R. Murphy s Laws of Songwriting. ASCAP: Artikkelsamling: Videoproduksjon 3SP130 Faglærer: Jarle Leirpoll og Gry Rustad Eriksen, G. (1993). Fortellerteknikk og dramaturgi for film og fjernsyn. Sandvika: Vett & viten. ISBN , Er Leirpoll, J. (2008). Video i praksis. Elverum: J. Leirpoll. ISBN Le Pluss utdelt materiale fra foreleserne 14

15 Videregående organisasjonsfag 3ØA200 Faglærer: Stig Holen Nordhaug, O.(2004). LMR: ledelse av menneskelige ressurser: målrettet personal- og kompetanseledelse (3. utg.) Oslo: Universitetsforl. ISBN No Økonomi for ikke-økonomer 3ØB105 Faglærer: Asbjørn Nygaard Engelsåstrø, G. (2007). ABC for ikke-økonomer Oslo: Universitetsforlaget ISBN En I tillegg vil utdrag fra følgende litteratur bli benyttet: Fladstad, H. og Tofteland, A. (2006). Finansregnskap Vurdering og analyse.(2.utg.) Bergen: Fagbokforlaget ISBN Fl Aarbakke, M. (2004). Aksjeloven og allmennaksjeloven (2.utg.) Oslo: Universitetsforlaget ISBN Ak Dahl, G. (1997). Verdsettelse i teori og praksis Oslo: Cappelen Akademisk forlag ISBN Ve Gjems-Onstad, O.(1999). Valg av selskapsform: En innføring i norsk selskapsrett.(4.utg.) Oslo : Ad notam Gyldendal ISBN Gj Skatteetaten (2007). Merverdiavgiftshåndboken (5.utg.) ISBN Me Særtrykk: Aksjeloven, selskapsloven, regnskapsloven, bokføringsloven Med forbehold om endringer 15

Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år. Studiesenteret/Hamar/Nett- og samling, Rena

Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år. Studiesenteret/Hamar/Nett- og samling, Rena Pensumliste høst 2013 for desentraliserte studier. Hamar. Nett- og samling, Rena. Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år. /Hamar/Nett- og samling, Rena Virksomhetens økonomi SBED100 / HBED100 / NBED100 Faglærer:

Detaljer

Pensumliste vår 2015 Desentraliserte studier/ nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer)

Pensumliste vår 2015 Desentraliserte studier/ nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Pensumliste vår 2015 Desentraliserte studier/ nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år (Studiesenteret-BØKS/ Nett & samling Hamar-BØKBD/ Nett & samling

Detaljer

Pensumliste høst 2016

Pensumliste høst 2016 Pensumliste høst 2016 Årsstudium i bedriftsøkonomi Studiesenteret Årsstudium i bedriftsøkonomi nett & samling Hamar Årsstudium i bedriftsøkonomi nett & samling Rena Årsstudium i organisasjon og ledelse

Detaljer

Pensumliste høst 2014 Desentraliserte studier/nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Oppdatert 1. juli 2014

Pensumliste høst 2014 Desentraliserte studier/nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Oppdatert 1. juli 2014 Pensumliste høst 2014 Desentraliserte studier/nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Oppdatert 1. juli 2014 Å rsstudium i bedriftsøkonomi 1. å r (Studiesenteret/Hamar/Nett & samling

Detaljer

Pensumliste vårsemesteret 2011

Pensumliste vårsemesteret 2011 Pensumliste vårsemesteret 2011 Merk: - masteremner er kun tilgjengelig for studenter som er tatt opp på masterstudiene. - Emnekode for de emner du skal ta finner du i din utdanningsplan på studentweb.

Detaljer

Pensum for ØKBAC Bachelor i økonomi og administrasjon

Pensum for ØKBAC Bachelor i økonomi og administrasjon Pensum for ØKBAC Bachelor i økonomi og administrasjon Kull:2015 3MAR100 Markedsføringsledelse Kotler, P. (2005). Markedsføringsledelse (3.utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 82-05-31582-5. Utvalgte

Detaljer

Pensumliste vårsemesteret 2011

Pensumliste vårsemesteret 2011 Pensumliste vårsemesteret 2011 Merk: - masteremner er kun tilgjengelig for studenter som er tatt opp på masterstudiene. - Emnekode for de emner du skal ta finner du i din utdanningsplan på studentweb.

Detaljer

Pensumliste vår 2016 (med forbehold om endringer)

Pensumliste vår 2016 (med forbehold om endringer) Pensumliste vår 2016 (med forbehold om endringer) Denne listen inneholder pensum for disse studiene: Årsstudium i organisasjon og ledelse (Studiesenteret.no) Årsstudium i bedriftsøkonomi (Studiesenteret.no)

Detaljer

Pensum for EIENDOM Bachelor i eiendomsmegling

Pensum for EIENDOM Bachelor i eiendomsmegling Pensum for EIENDOM Bachelor i eiendomsmegling Kull:2015 3MAR100 Markedsføringsledelse Kotler, P. (2005). Markedsføringsledelse (3.utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 82-05-31582-5. Utvalgte kapitler.

Detaljer

Pensumliste vårsemesteret 2012

Pensumliste vårsemesteret 2012 vårsemesteret 2012 Merk: - masteremner er kun tilgjengelig for studenter som er tatt opp på masterstudiene. - emnekode for de emner du skal ta finner du i din utdanningsplan på studentweb. Arbeids- og

Detaljer

Pensumliste vårsemesteret 2009

Pensumliste vårsemesteret 2009 Pensumliste vårsemesteret 2009 Arbeids- og organisasjonspsykologi 3SA202/RSA202 Monica Lervik Kaufmann, G., & Kaufmann, A. (2003). Psykologi i organisasjon og ledelse (3.utg.). Bergen: Fagbokforl. ISBN

Detaljer

Pensum for SERMAN Bachelor i serviceledelse og markedsføring

Pensum for SERMAN Bachelor i serviceledelse og markedsføring Pensum for SERMAN Bachelor i serviceledelse og markedsføring Kull:2015 3SER100 Kommunikasjon og kundebehandling Dahl, Ø. (2013). Møter mellom mennesker: Interkulturell kommunikasjon. Gyldendal Akademisk,

Detaljer

Pensum. Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Pensum. Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Pensum Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology 1. studieår 1. semester Emne: Fellesfag 1. Delemne: Innføring i teori og metoder Obligatorisk Pensum

Detaljer

Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon 1. studieår 2. studieår 3. studieår 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. BØA1001 Bedriftsøkonomi med driftsregnskap

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BBA165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BBA165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Pensumliste vårsemesteret 2009

Pensumliste vårsemesteret 2009 Pensumliste vårsemesteret 2009 Arbeids- og organisasjonspsykologi 3SA202/RSA202 Monica Lervik Kaufmann, G., & Kaufmann, A. (2003). Psykologi i organisasjon og ledelse (3.utg.). Bergen: Fagbokforl. ISBN

Detaljer

Pensum. Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Pensum. Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Pensum Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology 1. studieår 1. semester Emne: Fellesfag 1. Delemne: Innføring i teori og metoder Gripsrud, Jostein. 2011.

Detaljer

Skau, Greta Marie (2005) Gode fagfolk vokser. Oslo: Cappelen Akademiske

Skau, Greta Marie (2005) Gode fagfolk vokser. Oslo: Cappelen Akademiske LITTERATURLISTE/LÆREMIDLER HELSEADMINISTRASJON EMNE 1 Skau, Greta Marie (2005) Gode fagfolk vokser. Oslo: Cappelen Akademiske Graas Kari K, Sjursen M og Stordalen J (2009), Etikk og kommunikasjon. (224

Detaljer

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp.

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp. BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Studiet går over 3 år og er på totalt 180 studiepoeng som er satt sammen av emner innenfor bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag, metodefag

Detaljer

Læremidler per emne, POP1

Læremidler per emne, POP1 Læremidler per emne, POP1 Hovedinstrument Avtales mellom student og emneansvarlig, tilpasset den enkelte students særpreg og progresjon. Samspill Utdelt materiale, tilpasset de ulike prosjekter. Musikkteknologi

Detaljer

Grunnleggende Regnskap 2 Analyse Av Finansregnskapet

Grunnleggende Regnskap 2 Analyse Av Finansregnskapet Grunnleggende Regnskap 2 Analyse Av Finansregnskapet Free Download GRUNNLEGGENDE REGNSKAP 2 ANALYSE AV FINANSREGNSKAPET GRUNNLEGGENDE REGNSKAP 2 - UNIVERSITETSFORLAGET Mon, 18 Dec 2017 12:01:00 GMT GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Grunnleggende Regnskap Oppgaver

Grunnleggende Regnskap Oppgaver Grunnleggende Regnskap Oppgaver [BY] Popular Writer : Grunnleggende Regnskap Oppgaver - PDF Format. Free Download GRUNNLEGGENDE REGNSKAP OPPGAVER GRUNNLEGGENDE REGNSKAP - PDF - DOCPLAYER Sat, 30 Dec 2017

Detaljer

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Litteraturliste for kull 120 4. og 5. semester Litteratur er satt opp for hvert hovedemne og enkelte delemner. - I tillegg kommer selvvalgt pensumlitteratur knyttet til ulike emner. Dette vil det bli gitt

Detaljer

PENSUMLISTE HØST 2017 PROGRAM FOR LÆRERUTDANNING. Treårig yrkesfaglærerutdanning NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

PENSUMLISTE HØST 2017 PROGRAM FOR LÆRERUTDANNING. Treårig yrkesfaglærerutdanning NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PENSUMLISTE HØST 2017 PROGRAM FOR LÆRERUTDANNING Treårig yrkesfaglærerutdanning NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Treårig yrkesfaglærerutdanning

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

BIN 2801 Forretningsforståelse og forretningsutvikling. Studium Spesialkurs. Kursansvarlig Elbjørg G Standal

BIN 2801 Forretningsforståelse og forretningsutvikling. Studium Spesialkurs. Kursansvarlig Elbjørg G Standal 1 BIN 2801 Forretningsforståelse og forretningsutvikling Studium Spesialkurs Kursansvarlig Elbjørg G Standal Institutt Institutt for innovasjon og økonomisk organisering Semester Se studieplan for aktuelt

Detaljer

EKSAMENSPLAN EKSAMEN HØSTEN 2017 HANDELSHØYSKOLEN

EKSAMENSPLAN EKSAMEN HØSTEN 2017 HANDELSHØYSKOLEN EKSAMENSPLAN EKSAMEN HØSTEN 2017 HANDELSHØYSKOLEN Dato Emnekode Emnenavn Vurderingsform (eksamensform) 08.09.2017 KULT6000 Organisering og ledelse av kunst og kultur Merknad 08.09.2017 KULT6000 Organisering

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

MAVERD 417 Organisasjon, ledelse og endring (10 studiepoeng)

MAVERD 417 Organisasjon, ledelse og endring (10 studiepoeng) Pensumlister for master i verdibasert ledelse, 2016-2017 MAVERD 417 Organisasjon, ledelse og endring (10 studiepoeng) 2016-2017 Obligatorisk pensum: (Ca. 750 sider) Askeland, Harald (2009): Hvordan forstå

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSN143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner Kjellaug Kaldestad

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BSO165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Journalistikk 2: Nyhetsjournalistikk i nett, radio og fjernsyn

Journalistikk 2: Nyhetsjournalistikk i nett, radio og fjernsyn Journalistikk 2: Nyhetsjournalistikk i nett, radio og fjernsyn Emnekode: BJO115_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag Semester

Detaljer

Pensumliste høstsemesteret 2008

Pensumliste høstsemesteret 2008 Pensumliste høstsemesteret 2008 Algoritmer 3IP752 Faglærer: Sule Yildirim Cormen, T. H. (2001). Introduction to algorithms. Cambridge, Mass.: MIT Press. ISBN 0-262-03293-7. 005.1 Co Anvendt mikro, offentlig

Detaljer

LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET

LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET 30 studiepoeng Høgskolen i Harstad 2007 1 1. Innledning Denne utdanningen er tilpasset de utfordringene ansatte og ledere i kommunal- og

Detaljer

Grunnleggende Regnskap Oppgaver

Grunnleggende Regnskap Oppgaver Grunnleggende Regnskap Oppgaver [SAVE] Document Grunnleggende Regnskap Oppgaver - Read Now. Free Download GRUNNLEGGENDE REGNSKAP OPPGAVER GRUNNLEGGENDE REGNSKAP - PDF - DOCPLAYER Sat, 30 Dec 2017 08:27:00

Detaljer

Gruppen hadde en interessant og fruktbar meningsutveksling om innhold, mål og form på del A.

Gruppen hadde en interessant og fruktbar meningsutveksling om innhold, mål og form på del A. E15 Referat møte i Del A HiO, Pilestredet 35, onsdag 8. desember 2010, kl 13 ca 1400. Tilstede: Åge Garnes (HiO, leder), Liv Oddrun Voll (HiO), Ellen Sethov (UE Oslo), Knut Be (HiAk), Anne Eggen Lervik

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

Pensumliste vårsemesteret 2013

Pensumliste vårsemesteret 2013 Pensumliste vårsemesteret 2013 Merk: - masteremner er kun tilgjengelig for studenter som er tatt opp på masterstudiene. - emnekode for de emner du skal ta finner du i din utdanningsplan på studentweb.

Detaljer

B Ø K E R P Å P E N S U M I P S Y K O L O G I G J E L D E N D E F R A S T U D I E Å R E T 2017 /

B Ø K E R P Å P E N S U M I P S Y K O L O G I G J E L D E N D E F R A S T U D I E Å R E T 2017 / B Ø K E R P Å P E N S U M I P S Y K O L O G I G J E L D E N D E F R A S T U D I E Å R E T 2017 / 2 0 1 8 Viktig: I de fleste fag vil det i tillegg til bøker være et digitalt kompendium. De er ikke listet

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emne BSY154_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:56 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emnekode: BSY154_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSN140_1, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:44 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSN140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Oppgaver I Grunnleggende Regnskap

Oppgaver I Grunnleggende Regnskap Oppgaver I Grunnleggende Regnskap [GREAT] Library Oppgaver I Grunnleggende Regnskap - PDF Format. Free Download Ebook PDF OPPGAVER I GRUNNLEGGENDE REGNSKAP with premium access GRUNNLEGGENDE REGNSKAP -

Detaljer

Pensumliste vårsemesteret 2013

Pensumliste vårsemesteret 2013 Pensumliste vårsemesteret 2013 Merk: - masteremner er kun tilgjengelig for studenter som er tatt opp på masterstudiene. - emnekode for de emner du skal ta finner du i din utdanningsplan på studentweb.

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BSO165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Kontinuasjonseksamen -høst 2017

Kontinuasjonseksamen -høst 2017 Oversikt over kontinuasjonseksamener høsten 2017: 1., 2. og 3. år Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI. Skal du kontinuere / forbedre eksamen du tidligere har tatt / skulle tatt, sjekk nøye at du melder

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSY143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Ingunn Aase

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Grunnleggende Regnskap 2

Grunnleggende Regnskap 2 Grunnleggende Regnskap 2 Free Download GRUNNLEGGENDE REGNSKAP 2 [GREAT] Library Grunnleggende Regnskap 2 - [PDF]. GRUNNLEGGENDE REGNSKAP 2 - UNIVERSITETSFORLAGET Mon, 18 Dec 2017 12:01:00 GMT GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Personalledelse og kompetanseutvikling (Årsstudium)

Personalledelse og kompetanseutvikling (Årsstudium) Personalledelse og kompetanseutvikling (Årsstudium) Studiested Mo i Rana Studieprogramansvarlig Inger Benson E-postadresse Inger.Benson@hibo.no Opptakskrav Det kreves generell studiekompetanse og minimum

Detaljer

LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER

LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER EMNER: 4SYK305 SYKEPLEIE, PSYKOLOGI, KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING, OG PRAKSIS I HJEMMEBASERT/ PSYKISK HELSEVERN Fra fagplanens hovedemne 1 (Sykepleiens faglige

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emne BSN143_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:50 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSN143_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Forretningsforståelse og forretningsutvikling

Forretningsforståelse og forretningsutvikling Forretningsforståelse og forretningsutvikling Programmet Er et utviklingsprogram spesielt utviklet for ledere og mellomledere i SMB bedrifter, og personer som arbeider med og mot denne målgruppen. Bakgrunnen

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emne BSO165_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:55 Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BSO165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

D. Begg, S. Fischer og R. Dornbusch: Economics, 4. utg., McGraw-Hill L. Johansen: Opptakt til sosialøkonomien, Universitetsforlaget 1990.

D. Begg, S. Fischer og R. Dornbusch: Economics, 4. utg., McGraw-Hill L. Johansen: Opptakt til sosialøkonomien, Universitetsforlaget 1990. Det anbefales at pensumlistene leses på bakgrunn av de opplysningene som er gitt i fagbeskrivelsene i Studiehåndboka. Studiehåndboka 1995/96 fås kjøpt på TAPIR. 1 SOSØK 1 - GRUNNFAG Oversikt: L. Johansen:

Detaljer

Pedagogikk 3. studieår

Pedagogikk 3. studieår Pedagogikk 3. studieår Emnekode: BFØ102_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Dahlberg, G., Moss, P., & Pence, A. (2002). Fra kvalitet til meningsskaping: Morgendagens barnehage. Oslo: Kommuneforl. (Kap s.

Dahlberg, G., Moss, P., & Pence, A. (2002). Fra kvalitet til meningsskaping: Morgendagens barnehage. Oslo: Kommuneforl. (Kap s. Pedagogikk 1. - 3. studieår Kode: 2PEDF33 Studiepoeng: 45 Semester: 1., 2., 3., 4. og 5. Se det respektive studieår. Pedagogikk - 1. studieår Kode: 2PEDF33-100 Studiepoeng: 15 Semester: 1. og 2. Det mangfoldige

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time: Full-time Education plan Business administration - Bachelor

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSY242_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester

Detaljer

STUDIEHA NDBOKA 2017/2018

STUDIEHA NDBOKA 2017/2018 STUDIEHA NDBOKA 2017/2018 Innholdsfortegnelse Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon... 4 Obligatoriske emner... 4 Profileringsområder... 5 Regnskapsfører... 5 Økonomisk styring... 6 Finansiell

Detaljer

Pensumliste vårsemesteret 2013

Pensumliste vårsemesteret 2013 Pensumliste vårsemesteret 2013 Merk: - masteremner er kun tilgjengelig for studenter som er tatt opp på masterstudiene. - emnekode for de emner du skal ta finner du i din utdanningsplan på studentweb.

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Målet

Detaljer

Pensum for ORG3 Bachelor i ledelse og organisasjonsutvikling

Pensum for ORG3 Bachelor i ledelse og organisasjonsutvikling Pensum for ORG3 Bachelor i ledelse og organisasjonsutvikling Kull:2014 3BED300 Innovasjon og entreprenørskap Innovasjon: Garmann Johnsen, H. C. & Pålshaugen, Ø. (2011). Hva er innovasjon? Perspektiver

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

PED1014 Mediepedagogikk og mediekompetanse UNDERVISNINGSPLAN - VÅR 2015 (Med forbehold om endringer. Sjekk It s learning!)

PED1014 Mediepedagogikk og mediekompetanse UNDERVISNINGSPLAN - VÅR 2015 (Med forbehold om endringer. Sjekk It s learning!) PED1014 Mediepedagogikk og mediekompetanse UNDERVISNINGSPLAN - VÅR 2015 (Med forbehold om endringer. Sjekk It s learning!) FORELESNINGER: Tirsdager kl. 12.15-14.00, D2 SEMINARER : Onsdager kl.14.15-16.00,

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING PENSUM BARNEHAGELÆRERUTDANNING KUNSTFAGLIG PROFIL 1. STUDIEÅR 2014-2015 1 Revidert 23.06.2014 BKBUL1000 Barns utvikling, lek og læring Askland L.& Sataøen S.O. ( 2013) Utviklingspsykologiske perspektiv

Detaljer

Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk

Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk Emnekode: MUT300_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

KONT. skoleeksamen 2. mai ØASØK1100 Makroøkonomi I Skriftlig skoleeksamen Skriftlig skoleeksamen

KONT. skoleeksamen 2. mai ØASØK1100 Makroøkonomi I Skriftlig skoleeksamen Skriftlig skoleeksamen EKSAMENSPLAN EKSAMEN VÅREN 2017 HANDELSHØYSKOLEN Dato Emnekode Emnenavn Vurderingsform Merknad (eksamensform) 20. mars ØAADM3200 Negotiations Skriftlig 3. april ØAADM3300 Cross-Cultural Communication Skriftlig

Detaljer

Norsk Tema vg Aschehoug Matematikk 1T, Sinus 1T - (alt i én bok) 2014 Cappelen Damm

Norsk Tema vg Aschehoug Matematikk 1T, Sinus 1T - (alt i én bok) 2014 Cappelen Damm VG1 - Fellesfag (ST) Geografi Terra Nova 1.utgave 2009 Samfunnsfag Fokus samfunnsfag 3. utgave Engelsk Access 1.utgave Cappelen Norsk Tema vg1 2006 Matematikk 1T, Sinus 1T - (alt i én bok) 2014 Cappelen

Detaljer

EXFA-275 Examen facultatum

EXFA-275 Examen facultatum EXFA-275 Examen facultatum Engelsk: Examen facultatum Studiepoeng: 10 Undervisningsstart: vår Undervisningssemestre: 1 Vurdering: vår Emnekode: EXFA-275 Misjonshøgskolen - MHS Emneansvarlig: Knut Alfsvåg

Detaljer

Samfunn, religion, livssyn og etikk

Samfunn, religion, livssyn og etikk Samfunn, religion, livssyn og etikk Emnekode: BBL120_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer

Pensumlitteratur MEV-1 (MEV-121) Våren 2016:

Pensumlitteratur MEV-1 (MEV-121) Våren 2016: Pensumlitteratur MEV-1 (MEV-121) Våren 2016: Bang, Tor og Mona K. Solvoll (red. 2014): Medieøkonomi. Konflikt og samspill, Oslo: Cappelen Damm Akademisk, side 9-173. 164 sider Bastiansen, Henrik G. og

Detaljer

Damsgaard, H. L. (2010). Den profesjonelle lærer.oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (Kap. 3, 4) -70 sider

Damsgaard, H. L. (2010). Den profesjonelle lærer.oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (Kap. 3, 4) -70 sider Pensumliste Emnekode GL5-10 PEL2 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap2 Studieprogram: Grunnskulelærarutdanning 5-10 Semester: Haust og vår Årstal: 2015 2016 Samla sidetal: Om lag 1080 Sist oppdatert: 26.06.2015

Detaljer

Pensumliste høstsemesteret 2009

Pensumliste høstsemesteret 2009 Pensumliste høstsemesteret 2009 Anvendt mikro, offentlig økonomi 3ØB682/SØB682 Faglærer: Kristin Stevik Ringstad, V. (2003). Offentlig økonomi og økonomisk politikk (5. utg.) [Oslo]: Cappelen akademisk

Detaljer

Eksamensoversikt sortert på emne

Eksamensoversikt sortert på emne Hovedemne: ADVINT International marketing and strategy International marketing and strategy 30.11.2007 HIH 21.12.2007 H 9:00 1 U 07.12.2007 Hovedemne: ADV-PBL Marketing Communication and B2B Marketing

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Pensumliste. Bøker: Emnekode GL5-10 PEL2 Pedagogikk og elevkunnskap2 Studieprogram: Grunnskulelærarutdanning 5-10

Pensumliste. Bøker: Emnekode GL5-10 PEL2 Pedagogikk og elevkunnskap2 Studieprogram: Grunnskulelærarutdanning 5-10 Pensumliste Emnekode Emnenamn: Emnekode GL5-10 PEL2 Pedagogikk og elevkunnskap2 Studieprogram: Grunnskulelærarutdanning 5-10 Semester: Haust og vår Årstal: 2016-2017 Samla sidetal: Ca 1035 Sist oppdatert:

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Barnevern II. Fagpersoner. Læringsutbytte

Barnevern II. Fagpersoner. Læringsutbytte Barnevern II Emnekode: BBA340_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk Pensumliste høst 2009

Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk Pensumliste høst 2009 Pensumliste høstsemesteret 2009 Oppdatert 17.08.09 Dette er en pensumliste for alle emner, sortert på emnenavn og kode. Du finner emnenavn og kode for ditt studium i studiehåndboka 2009-2010. Anvendt mikro,

Detaljer

English, 60 Credits. Page 1 of 7 ENGLISH, 60 CREDITS. ECTS Credits 60. Education and Arts. programme Start semester Autumn 2017 Teaching language

English, 60 Credits. Page 1 of 7 ENGLISH, 60 CREDITS. ECTS Credits 60. Education and Arts. programme Start semester Autumn 2017 Teaching language NO EN English, 60 Credits ENGLISH, 60 CREDITS ECTS Credits 60 Study level One year programme Start semester Autumn 2017 Teaching language English Faculty Campus Application deadline The Faculty of Education

Detaljer

Emnenavn: Emnekoder: Studieår/Campus: Vold i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetikk VOLD110 2015/2016 Drammen

Emnenavn: Emnekoder: Studieår/Campus: Vold i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetikk VOLD110 2015/2016 Drammen HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Litteraturliste Emnenavn: Emnekoder: Studieår/Campus: Vold i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetikk VOLD110 2015/2016 Drammen Emneansvarlig: Versjon: Kull:

Detaljer

Bachelor i Service Management

Bachelor i Service Management STUDIEPLAN Bachelor i Service Management 180 studiepoeng Studieplanen er godkjent: 17.09.08 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 09.10.08 - 2-1. Innledning Studiet Bachelor i servicemanagement er blitt

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BBA165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSY143_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSY140_1, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:11:03 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Personalledelse og kompetanseutviklingårsstudium,

Personalledelse og kompetanseutviklingårsstudium, NO EN Personalledelse og kompetanseutviklingårsstudium, Helgeland Ønsker du bedre forutsetninger for å ivareta ledelses- og personalfunksjoner? I tider med krav til raske omstillinger både innen privat

Detaljer

Personalledelse og kompetanseutvikling

Personalledelse og kompetanseutvikling NO EN Personalledelse og kompetanseutvikling Ønsker du bedre forutsetninger for å ivareta ledelses- og personalfunksjoner? I tider med krav til raske omstillinger både innen privat og offentlig sektor,

Detaljer

Personalledelse og kompetanseutvikling

Personalledelse og kompetanseutvikling NO EN Personalledelse og kompetanseutvikling Ønsker du bedre forutsetninger for å ivareta ledelses- og personalfunksjoner? I tider med krav til raske omstillinger både innen privat og offentlig sektor,

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Studieplan 2010/2011 Årsstudium i administrasjon og ledelse Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids

Detaljer