Pensumliste vårsemesteret 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensumliste vårsemesteret 2010"

Transkript

1 Pensumliste vårsemesteret 2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi 3SA202/RSA202 Faglærer: Monica Lervik Kaufmann, G., & Kaufmann, A. (2009). Psykologi i organisasjon og ledelse. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN Ka Business English 2 3ØE206 Faglærer: Mary Jack MacKenzie, I. (2002). English for Business Studies. Cambridge: Cambridge University Press ISBN x 428 Ma Cultural knowledge and negotiation 3ØM805 Faglærer: Daniela Lundesgaard David, T. (2008). Cross-Cultural Managment: Essential Concepts (2.utg.) Los Angeles: Sage ISBN Th Lewicki, R. J., Barry, B., & Saunders, D. M. (2007). Essentials of negotiation (4th ed.). Boston, Mass.: McGraw-Hill/Irwin. ISBN Le Driftsregnskap og budsjettering 3ØB250 (5 sp) Faglærer: Harald Romstad Hoff, K. (2005). Driftsregnskap og budsjettering (4.utg.) Oslo: Universitetsforlaget ISBN Ho Romstad, H. (2010). Forelesningsnotater og lysbilder til det enkelte kapittel I Driftsregnskap og budsjettering (2005) Tilgjengelig på Fronter. Hoff, K. (2005). Arbeidsbok til Driftsregnskap og budsjettering : oppgaver og løsningsforslag. Oppgaver og løsningsforslag. (4.utg). Oslo: Universitetsforlaget ISBN Ho I tillegg kommer budsjettmodeller og analysemodeller i Excel som ligger på nettet, og Romstad, H. (2010). Øvingsoppgaver 1 og 2 med fasit på nettet. 1

2 Driftsregnskap og budsjettering 3ØB252/SØB252/5ØB252 (6 sp) Faglærer: Harald Romstad Hoff, K. (2005). Driftsregnskap og budsjettering (4.utg.) Oslo: Universitetsforlaget ISBN Ho Romstad, H. (2010). Forelesningsnotater og lysbilder til det enkelte kapittel I Driftsregnskap og budsjettering (2005) Tilgjengelig på Fronter. Hoff, K. (2005). Arbeidsbok til Driftsregnskap og budsjettering : oppgaver og løsningsforslag. Oppgaver og løsningsforslag. (4.utg). Oslo: Universitetsforlaget ISBN Ho I tillegg kommer budsjettmodeller og analysemodeller i Excel som ligger på nettet, og Romstad, H. (2010). Øvingsoppgaver 1 og 2 med fasit på nettet. Event management 3ØME10 Faglærer: Ulf Storbekk Film og fjernsyn 3SP130 Faglærer: Gry Rustad Asbjørnsen, D. (1999). Dypt og grunnleggende overfladisk: om den postmoderne filmens estetikk. Oslo: Spartacus. ISBN As Braaten, L. T., Kulset, S., & Solum, O. (2000). Introduksjon til film historie, teori og analyse (3.utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN , Br Engelstad, A. (2004). Fortelling i film og tv-serier: analyse av dramaturgi og visuell utforming. Oslo: Abstrakt forl. ISBN , En Gripsrud, J. (2007). Mediekultur, mediesamfunn (3. utg.). Oslo: Universitetsforl. ISBN Gr Lothe, J. (2003). Fiksjon og film : narrativ teori og analyse (2. utg.). Oslo: Universitetsforl. ISBN , Lo Filmer Wiene, R. (1920). Dr Caligaris kabinett Curtiz, M. (1942). Casablanca Godard, J. (1960). Til siste åndedrag Lucas, G. (2004). Star Wars Trilogy Whedon, Joss (2005). Serenity Whedon, J. (2006). Buffy The Vampire Slayer Ball, A. (2006). Six Feet Under Weiner, M. (2008). MadMen Simon, D. (2008). The Wire 2

3 Kompendium Film og fjernsyn : 3SP Fi I tillegg kommer artikler delt ut i forelesninger. Finansregnskap med analyse 3ØR152/KØR152/5ØB152 Faglærer: Fladstad, H. N., & Tofteland, A. (2006). Finansregnskap : vurdering og analyse (2. utg.). Bergen: Fagbokforl. ISBN Fl Fladstad, H. N., & Tofteland, A. (2006). Finansregnskap : vurdering og analyse, Oppgavesamling (2. utg.). Bergen: Fagbokforl. ISBN Fl Finansregnskap med analyse 3ØR150 Faglærer: Gunnar Alu Fladstad, H. N., & Tofteland, A. (2006). Finansregnskap : vurdering og analyse.(2.utg.) Bergen: Fagbokforlaget. ISBN Fl Fladstad, H. N., & Tofteland, A. (2006). Finansregnskap : vurdering og analyse, Oppgavesamling. (2.utg.) Bergen: Fagbokforlaget. ISBN Fl Finansregnskap med årsoppgjør 3ØR456 Faglærer: Åge Sending Langli, J.C. og Tellefsen, J.T. (2005). Årsregnskapet (8.utg) Oslo : Gyldendal akademisk ISBN: , h Te Foretaksstrategi 3ØR352 Faglærer: Ellen Hertzberg Løwendahl, B. R., Wenstøp, F., & Fjeldstad, Ø. D. (2003). Grunnbok i strategi. Oslo: Damm. ISBN , Lø Tilleggslitteratur: Barney, J.B (2008). Strategic Management and Competitive Advantage. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall. ISBN Ba Roos, G., von Krogh, G.,og Roos, J. (2002). Innføring i Strategi. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN Ro 3

4 I tillegg legges noe pensum ut i fronter. Forretningsjuss for sport event 3ØM140 Faglærer: Gunnar Martin Kjenner Kjenner, Gunnar Martin (2004). Idrett og juss.(3.utg.) Oslo: Universitetsforlaget ISBN Id Forretningsplan 3ØI305 Faglærer: Rune Johannessen McKinsey & Company (2007). Fra ide til ny virksomhet: En håndbok for nye vekstselskaper. (2.utg.) Oslo: Universitetsforlaget ISBN Fr Grunnleggende matematikk 3MA120 Faglærer: Tore Nordseth Sydsæter, K. (2000). Matematisk analyse. Bind 1. (7.utg.) Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. ISBN: Sy Innovasjon, entreprenørskap og personlig utvikling 3ØI103 Faglærer: Lisbeth Dahl Berglund m.f Innovasjon Forsth, L. (2004). Praktisk nytenkning : systematisk og kreativ problemløsning. (2. oppl.) Oslo: Aquarius forlag ISBN Fo Olav R. Spilling (red.)(2002). NyskapingsNorge. Bergen: Fagbokforl. ISBN Ny Entreprenørskap Olav R. Spilling (red.) (2006). Entreprenørskap på norsk ( 2. utg.) -Bergen: Fagbokforl. ISBN (h.), (h.) En Personlig utvikling Kaufmann, G. & Kaufmann A.(2009). Psykologi i organisasjon og ledelse. (4. utg.) Bergen- Sandviken, Fagbokforlaget ISBN Ka Anbefalt/støttelitteratur: Bjerke, B. (1989). Att skapa nya affärer. Lund, Studentlitteratur ISBN Bj Haug, S. (2005). Stigs bok om kreativitet. Oslo, Schibsted ISBN

5 153.3 Ha Kolvereid, L. og Thune-Holm, A. (1999). Gründerboken. Oslo, Cappelen akademisk forl., ISBN Ko Lerdahl, E. (2007). Slagkraft. Håndbok i idéutvikling. Oslo, Gyldendal Akademisk ISBN Le International economy 3ØM565 Faglærer: Kristin Stevik, Daniela Lundesgaard Pugel, T. A. (2007). International economics (13th utg.). Boston: McGraw-Hill/Irwin. XXII, 730 s. ISBN (h.), (h.) 337 Pu Web-site: Juss og etikk for kundebehandlere 3SJ255 Faglærer: Forvaltningsrett: Eckhoff, T. og Smith, E. (2010). Forvaltningsrett. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN I bestilling Personvern: Schartum, D. og Lee, B. (2004). Personvern i informasjonssamfunnet. Bergen: Fagbokforlaget ISBN Sc Opphavsrett: Rognstad,O. Fragmenter til en lærebok i opphavsrett. Oslo: Universitet i Oslo, Stensilserie nr 165, del II V. Institutt for privatrett. ISBN Ro I tillegg benyttes disse lovtekstene: Forvaltningsloven, Offentlighetsloven, Lov om behandling av personopplysninger og Åndsverkloven. Lovtekstene finnes på Etikk: Lingås, L. (2008). Etikk og verdivalg i helse- og sosialfag. Oslo: Gyldendal Akademisk forlag. ISBN Li Hernes, G. & Hippe, J. (1992). Ulikhet, effektivitet og rettferdighet. s i Øyen, E. (red): Sosiologi og ulikhet. Oslo: Universitetsforlaget. (Tilgjengelig via Fronter) ISBN So Kjellevold, A. (2006). Idealet om brukerorientering i helse- og sosialtjenesten - Lov og rett, Årgang 2006,(01-02) s Universitetsforlaget. (Tilgjengelig via Fronter) Forvaltningsloven: Lov

6 000.html&emne=forvaltningsloven&& Offentlighetsloven: Lov Personopplysningsloven: Lov Åndsverkloven: Lov Kommunikasjon og kundebehandling 3SM55 Faglærer: Anne K Johansen og Ole Jørgen Ranglund Calvert, C. (2004). Skriv for nettet - kort og godt. Oslo: Universitetsforlaget ISBN , Ca Jacobsen, D. (1999). Hva mener brukerne? Brukerundersøkelser - en praktisk veiledning (2.utg.). Kristiansand: Høyskoleforlaget ISBN Ja Løvik, K. (2007). Håndbok i informasjonsberedskap. Kristiansand: Høgskoleforlaget. ISBN Lø Pettersen, R. & Løkke, J.( 2004). Veiledning i praksis - grunnleggende ferdigheter. Oslo: Universitetsforlaget ISBN Pe Rogstad, J.( 2001). Arbeidssøkere - kompetanse og signalisering I Sist blant likemenn. Oslo: Institutt for samfunnsforskning ISBN Ro Skau, G.( 2005). Gode fagfolk vokser.(3.utg.) Oslo: Cappelen akademisk ISBN Sk Ulleberg, I. (2004). Kommunikasjon og veiledning. (3.oppl.). Oslo: Universitetsforlaget ISBN Ul Kompendium Krise, stress og mestring 3SK900 (15 studiepoeng) Faglærer: Tore Hafting Eid, J. & Johnsen, B. (2005). Operativ psykologi. Fagbokforlaget: Bergen. ISBN: Op Moldjord, C., Arntzen,A., Firing, K., Solberg O. & Laberg, J. (red.) (2007). Liv og lære i 6

7 operative miljøer. Tøffe menn gråter. Fagbokforlaget: Bergen. ISBN: Unntatt kapittel 3,4 og Li Dyregrov, A. & Dyregrov, K. (2008). Krisepsykologi i praksis. Fagbokforlaget: Bergen. ISBN: Kr Dyregrov, A. (2002). Psykologisk debriefing: hvordan lede gruppe-prosesser etter kritiske hendelser. Fagbokforlaget: Bergen. ISBN: , h Dy Anbefalt tilleggslitteratur: Wilson, T. (2002). Strangers to ourselves: discovering the adaptive unconscious. Cambridge, Mass. Harvard University Press. ISBN: , ib., , h. AKSET Ledelse av lag og organisasjoner i norsk idrett 3ØMI20 Faglærer: Markedsføring 3ØM100 Faglærer: Bård Tronvoll Kotler, P. (2005). Markedsføringsledelse.(3.Utg.) Oslo: Gyldendal. ISBN Ko Markedsforskning med prosjekt 3ØM155 Faglærer: Daniela Lundesgaard Malhotra, N. K., & Peterson, M. (2009). Basic marketing research : a decision-making Approach. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall. ISBN Ma Stene, M. (2003). Vitenskapelig forfatterskap : hvordan lykkes med skriftlige studentoppgaver (2. utg. ed.). [Oslo]: Kolle forl. ISBN St Westhagen, H. (2008). Prosjektarbeid - Utviklings- og endringskompetanse. Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN We 7

8 Markedskommunikasjon 3ØM350 Faglærer: Daniela Lundesgaard Helgesen, T. (2004). Markedskommunikasjon - Prinsipper for effektiv informasjon og påvirkning. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag ISBN He Berg, P. (2009). Kunsten å selge : etablere, beholde og utvikle salgsrelasjoner. Oslo: Cappelen ISBN Be Mikroøkonomi 3ØB642 Faglærer: Kristin Stevik Dedekam, A. (2002). Mikroøkonomi. Bergen: Fagbokforlaget ISBN De Mikroøkonomi 1 3ØB645 Faglærer: Kristin Stevik Pindyck, R.S. & Rubinfeld, D. L.(2009). Microeconomics. Versjon med norsk tillegg Upper Saddle River, N.J.Pearson Education ISBN Pi Pindyck, R.S. & Rubinfeld, D. L.(2007). Mikroøkonomi, studieveiledning. Norsk utgave ved Terje Synnestvedt. Upper Saddle River, N.J.Pearson Education ISBN Pi Musikk og kulturforståelse II 3MP120 Faglærer: Odd Skårberg Artikler deles ut i undervisning. Anbefalt litteratur: Storey, J. (2003). Inventing Popular Culture: From Folklore to Globalization. Oxford: Blackwell ISBN St Musikk og markedet 3ØMU30 Faglærer: Jørn Dalchow Hutchison, T., Macy, A., Allen, P. (2006). Record label marketing. Amsterdam: Focal Press. ISBN Hu Jennings, D. (2007). Net, Blogs and Rock n Roll, Boston: Nicholas Brealey Publishing. ISBN Je 8

9 Hutchison,T. (2008). Web Marketing for the Music Business. Amsterdam: Focal Press. ISBN Hu Organisasjonskommunikasjon 3SP645 Faglærer: Anne K. Johansen Erlien, B. (2006). Intern kommunikasjon. Oslo:Universitetsforlaget. ISBN Er Harris, T. & Nelson, M. (2008). Applied Organizational Communication, Theory and Practice in a Global Environment. New York. L. Erlbaum Associate ISBN Ha Sætre, A. (2009). Kommunikasjon i organisasjoner. Bergen: Fagbokforlaget ISBN Sæ Personalledelse RSA785/SSA785 Faglærer. Åse Storhaug Hole /Stig Holen Nordhaug, O. (2002). LMR Ledelse av menneskelige ressurser. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN No Personal og kompetanseutvikling 3SA832 Faglærer: Nordhaug, O. (1993). Målrettet personal- og kompetanseledelse. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN No Lai, L. (2004). Strategisk kompetansestyring. Bergen: Fagbokforlaget ISBN La Utdelte artikler: Kuvaas, B. (2008). Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser, Kap 2 og 7. Bergen: Fagbokforlaget ISBN Lø Personaløkonomi 3ØB052 Faglærer: Bjørn Kr. Rudaa Sandervang, Arne (1997). Personaløkonomi for helhetens skyld. 4 bind Grunnleggende personaløkonomi (hefte 1) Personalomsetningsøkonomi (hefte 2) Kompetanseøkonomi (hefte 3) Arbeidsmiljøøkonomi (hefte 4) Oslo: Kommuneforlaget. ISBN Sa 9

10 Videre blir det en del utvalgte kapitler fra ulike fagbøker. Prosjektarbeid 3ØI902 Faglærer: Peter Lexander m.f. Prosjektlederprosessen PLP. Fra idé til resultat (hefte utgitt av Innovasjon Norge 2005) Pl Andersen, G. & Haug (2004). Målrettet prosjektstyring. Bekkestua: NKI-forlaget, ISBN: An Berild, S. (1992). Å skrive prosjektrapport Vallset: Opplandske forlag ISBN: s Be I tillegg kommer valgfritt pensum til eget prosjekt. Prosjekt administrasjon og ledelse 3ØID30 Faglærer: Trygve Stølan Romstad, H., Eriksen, J & Johansen, R (2007/2008) Prosjektarbeid i praksis. Denne er under arbeid, men studentene vil få et foreløpig dokument og maler som er ferdige. Westhagen, H., & Faafeng, O. (2002). Prosjektarbeid : utviklings- og endringskompetanse (5. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN We Powerpoint handouts Prosjektarbeid med metode RSA935 Faglærer: Jacobsen, D. I. (2005). Hvordan gjennomføre undersøkelser? : innføring i samfunnsvitenskapelig metode (2. utg.). Kristiansand: Høyskoleforl. ISBN , Ja Regnskap og økonomistyring 3ØR120 Faglærer: Asbjørn Nygaard Engelsåstrø, G. (2007). ABC for ikke-økonomer Oslo: Universitetsforlaget ISBN En I tillegg vil utdrag fra følgende litteratur bli benyttet: Fladstad, H. og Tofteland, A. (2006). Finansregnskap Vurdering og analyse.(2.utg.) Bergen: Fagbokforlaget ISBN Fl Aarbakke, M. (2004). Aksjeloven og allmennaksjeloven (2.utg.) Oslo: Universitetsforlaget 10

11 ISBN Ak Dahl, G. (1997). Verdsettelse i teori og praksis Oslo: Cappelen Akademisk forlag ISBN Ve Gjems-Onstad, O.(1999). Valg av selskapsform: En innføring i norsk selskapsrett.(4.utg.) Oslo : Ad notam Gyldendal ISBN Gj Skatteetaten (2007). Merverdiavgiftshåndboken (5.utg.) ISBN Me Særtrykk: Aksjeloven, selskapsloven, regnskapsloven, bokføringsloven Regnskapsorganisasjon 3ØR302 Faglærer: Asbjørn Nygaard Moen, T.-G., & Havstein, B. (2009). Regnskapsorganisasjon : bokføring og intern kontroll (5. utg.). Oslo: Cappelen akademisk forl. ISBN Mo Moen, T.-G., & Havstein, B. (2005). Oppgavesamling. (1.utg.).Oslo: Cappelen akademisk. ISBN Mo Aktuelle lover og forskrifter Rettslære til revisoreksamen 3ØJ212 Faglærer: Svein Helgesen Haga, K. J. (2006). Oppgaver i rettslære: oppgaver med løsninger i rettslære ved økonomisk/administrative studier og revisorstudiet (9. utg.). Oslo: Cappelen akademisk. ISBN , Ha Langfeldt, S. F., & Bråthen, T. (2008). Lov og rett for næringslivet (15. utg.). Oslo: Universitetsforl. : Focus forl. 346 La Norge Norges lover... utgitt av Det juridiske fakultet. Oslo, Grøndahl. Studentutgave. ISBN r348 No Revisjon 3ØR655 Faglærer:Knut Sveen Gulden, B. P. (2007). Revisjon teori og metode (5. utg.). Oslo: Cappelen akademisk forl. 700 s. ISBN Gu Gulden, B. P. (2006). Den eksterne revisor (6. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN , Gu Gulden, B. P. (2003). Etikk, moral og revisjon: teori, analyse og handlingsvalg. Oslo: Den norske revisorforening: DnR forl. ISBN

12 174.4 Gu Revisors håndbok.(2008). Oslo: Den norske revisorforening. ISBN Re Støttelitteratur: Descartes: revisjonsmetodikk.(2000).(2.utg.) Oslo, Den Norske revisorforening. ISBN De Gulden, B. (2007). Oppgavesamling i revisjonsfag med løsningsforslag. (6. utg.) Oslo: Cappelen akademisk forl. ISBN Gu Serviceledelse, innovasjon, verdiskapning og kvalitet 3SMA130 Faglærer: Zeithaml, V. A., Bitner, M. J. & Gremler, D. D. (2009). Services marketing: integrating customer focus across the firm. (5.utg). New York: McGraw-Hill/Irwin. ISBN Ze Edvardsson, Bo. (2006) Involving customers in new service development. London : Imperial College Press ISBN In Serviceledelse, innovasjon, verdiskapning og kvalitet: Artikkelsamling Våren Se Skatterett til revisoreksamen 3ØJ552 Faglærer: Stein Antonsen Brudvik, A.(2009). Skatterett for næringsdrivende (32.utg.). Oslo: Cappelen Akademiske forlag ISBN Br Gjems-Onstad, O. (2008/2009). Skattelovsamling (Ny utgave 2010). Oslo: Gyldendal akademisk Sk Gjems-Onstad, O. & Kildal, T. (2009). Lærebok i merverdiavgift Oslo : Gyldendal akademisk ISBN Gj Husby, M. & Torgrimsen, B.(2009). Oppgavesamling i skatterett Oslo: Cappelen akademisk ISBN To Stats- og kommunalkunnskap 3SV502 Faglærer: Knut Gabrielsen Rønning, R. (2006). Vårt politiske Norge. En innføring i stats- og kommunalkunnskap. Bergen: Fagbokforlaget 12

13 ISBN Rø Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk Hanssen, G. S., Vabo, S. I., & Helgesen, M. K. (2007). Politikk og demokrati: en innføring i stats- og kommunalkunnskap (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN Ha Kompendium: Christensen, T. og Egeberg M.,(red.) (1997). Lojalitet, nøytralitet og faglig uavhengighet i sentraladministrasjonen I Forvaltningskunnskap. Oslo. Tano Aschehoug ISBN Fo Hagen, T. og Sørensen R. (2006). Politisk deltakelse og representativitet I Kommunal organisering. Oslo: Tano ISBN Ha Christensen, T. m.fl. (2007). Overnasjonal forvaltning og Den europeiske union I Forvaltning og politikk. Oslo: Universitetsforlaget ISBN Fo Fimreite, A. og Grindheim, J. (2007). EØS-avtalens betydning for norsk forvaltning I Offentlig forvaltning. Oslo: Universitetsforlaget ISBN Fi Teamutvikling og teamledelse RSA310 Faglærer: Åse Holen Levin, M. & Rolfsen, M.(2004). Arbeid i team. Bergen: Fagbokforlaget ISBN Le I tillegg to artikler av Kjell B. Hjertø som publiseres i fronter. Utvikling av forretningsplan 3ØI106 Faglærer: Kubr, T.(2004). Fra ide til ny virksomhet: En håndbok for nye vekstselskaper. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: Fr Økonomi (bedriftsøkonomi, regnskap og investeringsanalyse): Hoff, K. (2005). Bedriftens økonomi, Oslo: Universitetsforlaget ISBN Ho eks Markedsføring: Framnes, R. & Thjømøe, H. (2006). Markedsføringsledelse, Oslo: Universitetsforlaget ISBN Fr Andreassen, T. (2006). Serviceledelse. Oslo: Gyldendal Norsk forlag 13

14 ISBN An Strategi: Roos, G., Krogh, G. & Roos, J.,(2005). Strategi: en innføring. Bergen: Fagbokforlaget ISBN Ro Organisasjon: Jacobsen, D. & Thorsvik, J. (2007). Hvordan organisasjoner fungerer. Bergen: Fagbokforlaget ISBN Ja Utvikling av kommersiell musikk 3MP125 Faglærer: Ola Haampland Braheny, J.(2006). The Craft and Business of Songwriting. (3.utg.).Ohio: Writers Digest Books ISBN Br Davis, S. (1988). Successful Lyric Writing. (1.utg). Ohio: Writers Digest Books ISBN Da Benestad, F. (2009). Musikklære (4. Utg). Oslo: Universitetsforlaget ISBN Be Massey, H. (2000). Behind the Glass. San Fransisco: Backbeat Books ISBN Ma Murphy, R. Murphy s Laws of Songwriting. ASCAP: Artikkelsamling: Videoproduksjon 3SP130 Faglærer: Jarle Leirpoll og Gry Rustad Eriksen, G. (1993). Fortellerteknikk og dramaturgi for film og fjernsyn. Sandvika: Vett & viten. ISBN , Er Leirpoll, J. (2008). Video i praksis. Elverum: J. Leirpoll. ISBN Le Pluss utdelt materiale fra foreleserne 14

15 Videregående organisasjonsfag 3ØA200 Faglærer: Stig Holen Nordhaug, O.(2004). LMR: ledelse av menneskelige ressurser: målrettet personal- og kompetanseledelse (3. utg.) Oslo: Universitetsforl. ISBN No Økonomi for ikke-økonomer 3ØB105 Faglærer: Asbjørn Nygaard Engelsåstrø, G. (2007). ABC for ikke-økonomer Oslo: Universitetsforlaget ISBN En I tillegg vil utdrag fra følgende litteratur bli benyttet: Fladstad, H. og Tofteland, A. (2006). Finansregnskap Vurdering og analyse.(2.utg.) Bergen: Fagbokforlaget ISBN Fl Aarbakke, M. (2004). Aksjeloven og allmennaksjeloven (2.utg.) Oslo: Universitetsforlaget ISBN Ak Dahl, G. (1997). Verdsettelse i teori og praksis Oslo: Cappelen Akademisk forlag ISBN Ve Gjems-Onstad, O.(1999). Valg av selskapsform: En innføring i norsk selskapsrett.(4.utg.) Oslo : Ad notam Gyldendal ISBN Gj Skatteetaten (2007). Merverdiavgiftshåndboken (5.utg.) ISBN Me Særtrykk: Aksjeloven, selskapsloven, regnskapsloven, bokføringsloven Med forbehold om endringer 15

Pensumliste vårsemesteret 2013

Pensumliste vårsemesteret 2013 Pensumliste vårsemesteret 2013 Merk: - masteremner er kun tilgjengelig for studenter som er tatt opp på masterstudiene. - emnekode for de emner du skal ta finner du i din utdanningsplan på studentweb.

Detaljer

Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år. Studiesenteret/Hamar/Nett- og samling, Rena

Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år. Studiesenteret/Hamar/Nett- og samling, Rena Pensumliste høst 2013 for desentraliserte studier. Hamar. Nett- og samling, Rena. Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år. /Hamar/Nett- og samling, Rena Virksomhetens økonomi SBED100 / HBED100 / NBED100 Faglærer:

Detaljer

Pensumliste høst 2014 Desentraliserte studier/nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Oppdatert 1. juli 2014

Pensumliste høst 2014 Desentraliserte studier/nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Oppdatert 1. juli 2014 Pensumliste høst 2014 Desentraliserte studier/nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Oppdatert 1. juli 2014 Å rsstudium i bedriftsøkonomi 1. å r (Studiesenteret/Hamar/Nett & samling

Detaljer

Jan Tore Solstad Jan Tore Solstad 7,5 - Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Høst SMØ3020 A

Jan Tore Solstad Jan Tore Solstad 7,5 - Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Høst SMØ3020 A ANVENDT MIKROØKONOMI Jan Tore Solstad Jan Tore Solstad 7,5 - Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Høst SMØ3020 A Å gi studentene en innføring i hvordan mikroøkonomi kan anvendes på konkrete problemstillinger

Detaljer

Bachelor i revisjonsfag

Bachelor i revisjonsfag FAGPLAN Bachelor i revisjonsfag 180 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 04.11.08 Studiet er etablert: 25.05.92 A OVERORDNA OMTALE AV STUDIET 1. Innleiing Bachelor i revisjonsfaget er eit treårig

Detaljer

REGNSKAP OG BUDSJETT I OFFENTLIG SEKTOR

REGNSKAP OG BUDSJETT I OFFENTLIG SEKTOR REGNSKAP OG BUDSJETT I OFFENTLIG SEKTOR Emnekode BØA3035 Faglig nivå/studieprogram Bachelor i revisjon obligatorisk REV Emneansvarlig Asbjørn O. Pedersen Studiepoeng 5 Semester Vår i moduler Undervisningsspråk

Detaljer

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR)

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) I.h.t. 2012-06-27 nr 687: Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon og nasjonale retningslinjer fastsatt av NRØA 1. INNLEDNING Godkjent av

Detaljer

Master of Public Administration, mastergradsstudium

Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration 120 studiepoeng Dato for godkjenning 03.12.2013, dekan, avdeling for økonomi, organisasjon og ledelse Gjelder for studenter

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Studieplan 2012/2013 Reiselivsledelse, bachelorstudium Norsk namn Reiselivsledelse, bachelorstudium Engelsk namn Tourism management Undervisningsspråk Norsk Studiepoeng 180 Normert studietid 3 år Innleiing

Detaljer

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Side 1/70 Fagplan Studieår 2014 2017, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 HBV - Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695

Detaljer

Eksportmarkedsføring (Bachelor)

Eksportmarkedsføring (Bachelor) Eksportmarkedsføring (Bachelor) Grad Bachelor Studiepoeng 180 Varighet Tre år Heltid/deltid Heltid Ansvarlig fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur Studieprogramansvarlig Harald Aaker E-postadresse

Detaljer

Eksportmarkedsføring (Bachelor)

Eksportmarkedsføring (Bachelor) Eksportmarkedsføring (Bachelor) Ansvarlig fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur Studieprogramansvarlig Einar Torrissen E-postadresse einar.torrissen@hibo.no Opptakskrav Generell studiekompetanse

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium i verdibasert endringsledelse (60 studiepoeng) Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)

Studieplan for. Årsstudium i verdibasert endringsledelse (60 studiepoeng) Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) 1 Studieplan for Årsstudium i verdibasert endringsledelse (60 studiepoeng) Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Innholdsfortegnelse Studietilbud... 3 Studiets hovedmålsetning... 3 Målgruppe og opptakskrav...

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår Studieplan Studieår 2014 2017 1., 2. og 3. studieår HBV Handelshøyskolen og fakultet for. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no 2014 2017 Side 2/6 Endringshistorikk

Detaljer

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-08/15 Etablering av mastergrad innenfor fagområdet Ph.d. i økonomistyring Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Studieplan 2012/2013 Eiendomsmegling, bachelorstudium Norsk namn Eiendomsmegling, bachelorstudium Engelsk namn Real Estate Management Undervisningsspråk Norsk Studiepoeng 180 Normert studietid 3 år Innleiing

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

Bachelor i økonomi og administrasjon

Bachelor i økonomi og administrasjon Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon 180 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 18.02.09 Studiet er etablert: 24.04.03 STUDIEPLAN Bachelor i økonomi og administrasjon A. Overordna omtale

Detaljer

Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og ledelse Drammen, studieåret 2014-2015

Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og ledelse Drammen, studieåret 2014-2015 Side 1/28 Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og Drammen, studieåret Første studieår: gjelder for kull 2014 1. semester BBED1010D Grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskap 7,5 Studiepoeng Norsk 1.

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: 4-2 Plan for studiet Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 30/11 Gjelder for kull 2010-13 Oppdatert 05.12.11

Vedtatt i UUV-sak 30/11 Gjelder for kull 2010-13 Oppdatert 05.12.11 EMNEBESKRIVELSE IMA2100 Internasjonal markedsføring Spesialisering 1. Studier Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring Bachelor i Reiseliv 2. Semester 4.semester

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i markedsføring. Kull 2014

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i markedsføring. Kull 2014 Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i markedsføring Kull 2014 HBV Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no Handelshøyskolen og

Detaljer

Katalog. Bedriftsøkonomi

Katalog. Bedriftsøkonomi Katalog Bedriftsøkonomi Bedriftsøkonomi Erling Røed Larsen og Jon Mjølhus Finanskrise! Lånefest, boligboble og dagen derpå NY! September 2008: Verdens finansielle system stod på kanten av stupet. Investeringsbanken

Detaljer

Økonomi, organisasjon og ledelse, It, Arbeidsliv. Nyheter 2010

Økonomi, organisasjon og ledelse, It, Arbeidsliv. Nyheter 2010 Økonomi, organisasjon og ledelse, It, Arbeidsliv Nyheter 2010 Bedriftsøkonomi Ivar Bredesen Utdrag fra Investering og finansiering Utdrag fra Investering og finansiering er tilpasset kurset Finans og økonomistyring

Detaljer

Studieplan. Studieåret 2011 2013

Studieplan. Studieåret 2011 2013 Side 1/30 Studieplan Studieåret Heltid og deltid HiBu - Avdeling for lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hibu.no

Detaljer

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår HiBu Fakultet for økonomi og 2013 2016 Side 1/6 Fagplan Studieår 2013 2016, 1., 2. og 3. studieår HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.:

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 37/11 Skal gjelde kullet 2010-13 Sist oppdatert 17.2.12

Vedtatt i UUV-sak 37/11 Skal gjelde kullet 2010-13 Sist oppdatert 17.2.12 EMNEBESKRIVELSE STV2100 Strategi for vekst Spesialisering 1. Studier Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring Bachelor i Reiseliv 2. Semester 4.semester 3. Antall

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090114 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av sentralt studieutvalg Dato: 30. mai 2013 Gjeldende fra høst

Detaljer

Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid

Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid Emne VHE120_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:00 Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid Emnekode: VHE120_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Bachelor i økonomi og administrasjon. 3. år økonomi og administrasjon spesialisering i regnskap

Bachelor i økonomi og administrasjon. 3. år økonomi og administrasjon spesialisering i regnskap Side 1/12 BED320 Årsregnskap med skatt 7,5 studiepoeng Norsk 3. år økonomi og spesialisering i regnskap HØST 1. LÆRINGSUTBYTTE Studentene skal ha kunnskaper om, og en kritisk forståelse av de prinsipper

Detaljer