Nåverdi -2,960 5:01 PM 4/16/10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nåverdi -2,960 5:01 PM 4/16/10"

Transkript

1 Publiseringsoppgave: 1) Budsjetter resultat og kontantstrøm for årene 2009 til Arbeidskapitalen løses opp i Beregn nåverdien. Bruk et avkastningskrav på 12% etter skatt. Unicono AS Basismodellen (utgangssit.) historikk Volum Pris Verdi Volum Pris Verdi Volum Pris Vekstrate Endring salgspris Rabatt og andre prisreduksjoner Kundekredittid 6.00 Endring råvarepris Salg 20, , , IB lager 5, , , Omløpshastighet lager 4 4 UB lager 3, , , Varekjøp 18, , , Varekostnader 95,625 95,626 Driftsutg 16,091 16,734 Avskrivning Res.f.skatt 2,878 6,570 Skatt 0 2,168 Res.e.skatt 2,878 4,402 Kontantstrøm inntjening (CFE) 3,218 5,002 IB Kundefordr. 63,615 58,424 Kredittid kunder UB Kundefordr. 58,424 59,765 IB Lager 26,992 17,367 UB lager 17,367 23,907 IB Leverandørgjeld 33,076 40,133 Kredittid leverandører UB Leverandørgjeld 40,133 34,055 Drifts kontantstrøm (CFO) 25,091-8,956 Utbetalinger til investeringer 2, Fri kontantstrøm 23,091-9,556 Investering i arbeidskapital -35,658 Oppløsning av arbeidskapital Endelig kontantstrøm -45,215 Avkastningskrav 0.12 Består av et avkastningskrav til eie Nåverdi -2,960 Kommenter utviklingen i resultat, kontantstrøm og nåverdien:

2 De fem budsjetterte årene (2009 til 2013) gir oss bedriften Unicono AS` lønnsomhet i angitte periode. Årsaken til at man velger fem år, er at penger som kommer senere, kommer så sent at de ikke endrer så mye. Resultat: Resultatet er på og endrer seg ikke i de fem årene vi har sett på her. Unicono AS har lave marginer, som gir lavt resultat etter skatt. For å vurdere hvor godt resultatet er må en se på andre bedrifters lønnsomhet i samme marked og sammenlikne med alternative investeringer med samme risiko. Kontantstrøm: Kontantstrømmen er et uttrykk for hva som genereres av verdier og er, ifølge Blattner (forelesning BI 2010), det eneste målet vi har for verdiskapning. Kontantstrømmen er veldig negativ i 2009 (-9556) og deretter positiv i alle år. Årsaken til den negative kontantstrømmen er en økning i kundefordringene, en sterk økning i varelageret på grunn av lavt inngående lager og en sterk reduksjon i leverandørgjeld som skyldes overtrekk året før. (NB: Arbeidskapital belastes analysen i starten av analyseperioden og frigjøres i slutten av analyseperioden, dvs Dette gjøres for å beregne renter ikke bare på endringen i KS, men også kapitalen, som brukes til arbeidskapital. På den måten får man rentebelastet arbeidskapitalen.) Nåverdi: Nåverdien (NNV) er negativ i denne analysen, noe som betyr at det ikke skapes merverdier for aksjeeierne, heller tvert om. Det betyr at fortsatt drift i Unicono AS ikke gir tilstrekkelig kontantstrøm til å tilfredsstille eiernes avkastningskrav. Nåverdi påvirkes av alle kontantstrømmer hvert år. Om nåverdien var null iforhold til avkastningskravet, ville det vært godt nok. Nåverdien er et absolutt mål (ikke et relativt mål som internrenten), med dette menes at nåverdien alltid gir et riktig bilde av et prosjekts lønnsomhet - eller i Uniconos tilfelle - vurdering av fortsatt drift. Her er nåverdien -2960, som ikke er godt nok. Årsaken til at man bruker cashflow som målestokk, er at resultatet alene ikke gir et godt nok bilde av hva du får inn og hva som går ut av penger. Det sentrale spørsmålet er om det lønner seg å investere eller "låne ut" penger til denne bedriften, gitt en rente på 12%. Det gjør det ikke. Årsaken til dette er for lav KS til å betjene et avkastningskrav på 12%. Dersom vi prøver oss fram, ser vi at Unicono tåler et avkastningskrav på like under 10%. Totalkapitalavkastningskravet kan hevdes å være noe høyt dersom man tar i betraktning at rentenivået sannsynligvis vil være relativt lavt i tiden fremover. En reduksjon i totalavkastningskravet til 10% ville altså gitt en nåverdi i nærheten av 0, noe som ville vært nok til å tilfredsstille eierne.det vi altså gjør er å se på hva driften genererer av cashflow og om det står i riktig forhold til det eierne krever. I denne bedriften er "Economic value added", som nevnt, (-) Om eierne hadde tatt til takke med et lavere avkastningskrav (f.eks. 10%, istedet for 12%) ville tallene sett penere ut. Internrenten er et relativt avkastningsmål og viser hvilken avkastning (i %) som oppnås på kapitalen som er investert i prosjektet. IRR er definert som det avkastningskravet som gir nåverdi lik 0. Fordi jeg vet nåverdien blir 0 ved et avkastningskrav på litt under 10%, vet jeg at internrenten ligger i det leiet (internrenten i dette tilfellet er 9,946%). Hvordan en økning i varelageret påvirker KS: Varer som legges på varelageret må kjøpes inn og dermed skjer det en utbetaling, men de blir ikke solgt og dermed så blir det ingen innbetaling. Hvordan en reduksjon i varelageret påvirker KS: En reduksjon i leverandørgjelden betyr at kreditten Unicono AS får av leverandørene blir redusert. Dermed øker finansieringsbehovet i form av økt arbeidskapital og dette påvirker KS negativt (se figur 1).

3 Regnearket med 10% volumvekst i alle år: Unicono AS Basismodellen (utgangssit.) historikk Volum Pris Verdi Volum Pris Verdi Volum Pris Vekstrate Endring salgspris Rabatt og andre prisreduksjoner Kundekredittid 6.00 Endring råvarepris Salg 20, , , IB lager 5, , , Omløpshastighet lager 4 4 UB lager 3, , , Varekjøp 18, , , Varekostnader 95, ,189 Driftsutg 16,091 18,408 Avskrivning Res.f.skatt 2,878 7,287 Skatt 0 2,405 Res.e.skatt 2,878 4,882 Kontantstrøm inntjening (CFE) 3,218 5,482 IB Kundefordr. 63,615 58,424 Kredittid kunder UB Kundefordr. 58,424 65,742 IB Lager 26,992 17,367 UB lager 17,367 28,927 IB Leverandørgjeld 33,076 40,133 Kredittid leverandører UB Leverandørgjeld 40,133 38,916 Drifts kontantstrøm (CFO) 25,091-14,612 Utbetalinger til investeringer 2, Fri kontantstrøm 23,091-15,212 Investering i arbeidskapital -35,658 Oppløsning av arbeidskapital Endelig kontantstrøm -50,870 Avkastningskrav 0.12 Består av et avkastningskrav til eie Nåverdi -3, ) Forklar utviklingen i resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013 dersom bedriften opplever 10% volumvekst i alle år: Resultat: Veksten fører til at resultatet blir bedre, men kundefordringene og varelageret øker for å dekke den økte veksten.

4 Også leverandørgjelden øker, men ikke så mye. At resultatet utvikler seg positivt betyr at inntekter og kostnader er under kontroll, men resultatforbedringen grunnet en volumvekst på 10% er ikke nok for å kompensere for de økte lagerbeholdninger og større kundefordringer, som denne veksten krever. Resultatet forbedres, men kontantstrømmen blir dårligere. Kontantstrøm: Kontantstrømmen med 10% volumvekst er, i de første årene, mye dårligere enn i basismodellen. Inntekter og kostnader er under kontroll, men kontantstrømmen utvikler seg motsatt vei. Kontantstrømmen blir så forskjellig fra resultatet, fordi vekst i salgsinntektene krever større kundefordringer, fordi kundefordringer beregnes av salgsinntektene (økt salg betyr at flere kjøpere får gjeld til bedriften, noe som betyr at bedriften må "låne ut" penger/varer til kundene). Med en gang salgsinntektene øker, så øker følgelig også størrelsen på kundefordringene. Og jo flere dager kreditt til kundene, desto større kundefordringer (Unicono har 6 mnd. kredittid til kundene). Salgsinntekter og kundefordringer øker altså proposjonalt. Økte kundefordringer fører til økt behov for arbeidskapital og kontantstrømmen kveles dermed av økt arbeidskapital: Økningen i arbeidskapitalen (Kortsiktige fordringer + Varelager - Leverandørgjeld) er så stor at det økte resultatet ikke gir en positiv nettonåverdi NNV. Økt salgsvolum fører også til behov for større varelager. Årsaken til at økning av varelager slår spesielt hardt ut i 2009 er at varelageret ble slanket i 2008 og må bygges opp igjen i Veksten krever så stor økning i varelager at det går ut over kontantstrømmen. Økningen i varelageret er - som nevnt - betraktelig i alle år og fører til negativ utvikling av kontantstrømmen, særlig i Kontantstrømmen er negativ helt fram til 2013 (da arbeidskapitalen frigjøres), fordi varelageret må økes med 10% for hele perioden på grunn av 10% volumvekst. I 2013 og 2014 blir kontanstrømmen bedre enn i basismodellen nettopp på grunn av frigjort arbeidskapital. Men disse midlene kommer svært sent i perioden og mister mye av verdi på grunn av neddiskonteringen. Veksten gir derfor ikke alene merverdier for Unicono og kalles for vekst uten verdiskapning: Volumvekst vil ikke føre til økt avkastning for eierne. IRR: 10,32% Regnearket med 10% prisvekst på innkjøps- og salgsprisene i 2009 Unicono AS Basismodellen (utgangssit.) historikk Volum Pris Verdi Volum Pris Verdi Volum Pris Vekstrate Endring salgspris Rabatt og andre prisreduksjoner Kundekredittid 6.00 Endring råvarepris Salg 20, , , IB lager 5, , , Omløpshastighet lager 4 4 UB lager 3, , , Varekjøp 18, , , Varekostnader 95,625 95,626

5 Driftsutg 16,091 16,734 Avskrivning Res.f.skatt 2,878 6,570 Skatt 0 2,168 Res.e.skatt 2,878 4,402 Kontantstrøm inntjening (CFE) 3,218 5,002 IB Kundefordr. 63,615 58,424 Kredittid kunder UB Kundefordr. 58,424 59,765 IB Lager 26,992 17,367 UB lager 17,367 23,907 IB Leverandørgjeld 33,076 40,133 Kredittid leverandører UB Leverandørgjeld 40,133 34,055 Drifts kontantstrøm (CFO) 25,091-8,956 Utbetalinger til investeringer 2, Fri kontantstrøm 23,091-9,556 Investering i arbeidskapital -35,658 Oppløsning av arbeidskapital Endelig kontantstrøm -45,215 Avkastningskrav 12 % Består av et avkastningskrav til eie Nåverdi -2, ) Forklar utviklingen i resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013 dersom bedriften opplever 10% prisvekst i alle år: Resultat: Resultatet blir vesentlig bedre i 2009, enn i de senere årene. Dette skyldes en såkalt inflasjonsvekst i Inngående varelager (IB) er vurdert i henhold til innkjøpspris i 2008, og Unicono AS får en inflasjonsgevinst/kunstig gevinst på denne delen av varesalget (varelageret må fylles opp igjen og varene må kjøpes inn til ny pris): "Wind fall profits (ingen reell gevinst, justeres i regnskapet)". Kontanstrøm: Dårligere i 2009 og deretter litt bedre hele veien ut. Årsaken til dette, er at den absolutte prisøkningen er større, enn den absolutte kostnadsøkningen. Grunnen til at kontantstrømmen blir dårligere i 2009, enn i basismodellen, er økte kundefordringer og ikke like stor reduksjon i leverandørgjeld. Netto nåverdi (NNV): NNV er litt bedre enn i basismodellen. En strategi som går ut på å øke prisen noe (inflasjonsvirkning) vil altså forbedre nåverdien noe. Regnearket med 3 måneders kredittid til kundene og 4% rabatt Unicono AS Basismodellen (utgangssit.) historikk

6 Volum Pris Verdi Volum Pris Verdi Volum Pris Vekstrate Endring salgspris Rabatt og andre prisreduksjoner Kundekredittid 3.00 Endring råvarepris Salg 20, , , IB lager 5, , , Omløpshastighet lager 4 4 UB lager 3, , , Varekjøp 18, , , Varekostnader 95,625 95,626 Driftsutg 16,091 16,734 Avskrivning Res.f.skatt 2,878 1,789 Skatt Res.e.skatt 2,878 1,198 Kontantstrøm inntjening (CFE) 3,218 1,798 IB Kundefordr. 63,615 58,424 Kredittid kunder UB Kundefordr. 58,424 57,375 IB Lager 26,992 17,367 UB lager 17,367 23,907 IB Leverandørgjeld 33,076 40,133 Kredittid leverandører UB Leverandørgjeld 40,133 34,055 Drifts kontantstrøm (CFO) 25,091-9,769 Utbetalinger til investeringer 2, Fri kontantstrøm 23,091-10,369 Investering i arbeidskapital -35,658 Oppløsning av arbeidskapital Endelig kontantstrøm -46,028 Avkastningskrav 0.12 Består av et avkastningskrav til eie Nåverdi -2, ) Forklar utviklingen i resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013 dersom bedriften reduserer kredittiden til 3 måneder og gir 4% i rabatt: Resultat: Resultatet blir dårligere, fordi rabatten til kundene ikke gir økt salg, bare lavere inntekter. Kapitalfrigjøringen (i form av lavere kundefordringer på grunn av redusert kredittid) er ikke nok for å kompensere for reduserte inntekter (det vil si for å kompensere for rabatten). Resultatet blir dårligere i alle år p.g.a. rabatten på 4%.

7 Kontantstrøm: En-periodisk har reduksjonen i kundefordringer en sterk effekt på kontantsrømmen. Disse to tiltakene fungerer altså godt som virkemidler for å løse kortsiktige likividetsproblemer, men effekten av arbeidskapitalen er bare en-periodisk: Fler-periodisk blir KS mye bedre i 2009, men dårligere deretter. Nettonåverdi, NNV: Hvorvidt det å gi rabatt og samtidig redusere kundefordringene er lønnsomt, avhenger av hvor mye rentekostnader Unicono sparer i form av lavere kundefordringer, sammenliknet med reduksjon i inntektene på grunn av rabatten. Sparte rentekostnader avhenger av hvor mye kapital som frigjøres og hvilket avkastningskrav ("rente") man benytter. NNV er fremdeles negativ, men marginalt bedre enn i basismodellen. Dersom man oppnår en kreditttid på 2 måneder (en lang kredittid i Skandinavisk sammenheng), så vil NNV være positiv. Dette er det ikke unaturlig å forutsette. Regneark med redusert omløpshastigheten i varelageret fra 4 til 2 og reduksjon i innkjøpsprisene med 2% Unicono AS historikk Volum Pris Verdi Volum Pris Verdi Volum Pris Vekstrate Endring salgspris Rabatt og andre prisreduksjoner Kundekredittid 6.00 Endring råvarepris Salg 20, , , IB lager 5, , , Omløpshastighet lager 2 2 UB lager 3, , , Varekjøp 18, , , Varekostnader 95,625 94,061 Driftsutg 16,091 16,734 Avskrivning Res.f.skatt 2,878 8,135 Skatt 0 2,685 Res.e.skatt 2,878 5,451 Kontantstrøm inntjening (CFE) 3,218 6,051 IB Kundefordr. 63,615 58,424 Kredittid kunder UB Kundefordr. 58,424 59,765 IB Lager 26,992 17,367 UB lager 17,367 46,857 IB Leverandørgjeld 33,076 40,133 Kredittid leverandører UB Leverandørgjeld 40,133 41,184 Drifts kontantstrøm (CFO) 25,091-23,730

8 Utbetalinger til investeringer 2, Fri kontantstrøm 23,091-24,330 Investering i arbeidskapital -35,658 Oppløsning av arbeidskapital Endelig kontantstrøm -59,988 Avkastningskrav 0.12 Består av et avkastningskrav til eie Nåverdi -5, ) Forklar utviklingen i resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013 dersom bedriften reduserer VLOH til 2 og innkjøpspris -2%: Resultat: Resultatet blir bedre i alle år, enn i basisløsningen. Årsaken til dette er lavere innkjøpskostnader (-2%). Dermed kan kan man si at KS-tilførsel fra selvfinansiering (resultat + avskrivninger), også kalt for kontantstrøminntjening, er forbedret i forhold til basisløsningen. Dette skulle egentlig tilsi en forbedring av KS. Kontantstrøm: KS er dårligere i 2009 og 2010, men bedre de påfølgende årene, enn i basisløsningen. * En-periodisk: Endringen i varelager har først og fremst en en-periodisk effekt. Økningen i varelageret resulterer i en meget dårlig KS i 2009, og KS er også negativ i 2010, men deretter positiv. Grunnen til at KS blir så negativ i 2009 er at bedriften bare kjøper inn varer to ganger i året og dermed må øke varebeholdningen. Dette krever mer arbeidskapital. Men økningen i leverandørgjeld (på grunn av økt varekjøp/varelager) påvirker KS positivt. * Flere-periodisk: Etter 2009 er varelageret på samme nivå og har dermed ingen innvirkning på KS frem til oppsløsningen av varelageret i Varelageret har, som sagt, først og fremst en-periodisk effekt. I 2010 er varelageret på det ønskede nivå og dermed kjøpes det inn mindre varer. Dermed reduseres KS på grunn av lavere kreditt fra leverandørene. Deretter er leverandørgjeld konstant og resultat og KS-drift er like. NNV: NNV er vesentlig dårligere enn i basismodellen. Å redusere VLOH til 2 fordrer et større varelager, noe som er kostbart. En redusert innkjøpspris på -2% er ikke nok for å kompensere for dette. I basismodellen er Varelagerets omløpshastighet (VLOH) 4, noe som tilsier en lagringstid på 365/4 = 91,3 dager. VLOH på 2 tilsier en lagringstid på 365/2 = 182,5 dager. Dette betyr at det må kjøpes vesentlig mer, at varelageret blir større, og fører ikke til at bedriften går bedre. Resultatet blir bedre hele veien, men kontantstrømmen blir totalt sett dårligere. Dette er ikke et lønnsomt tiltak og dermed ikke et godt tiltak iforhold til basisløsningen. Dermed er dette et uaktuelt tiltak for Unicono AS. Andre mulige tiltak: En kan få en betraktelig forbedret KS ved bedret lagerkontroll uten å bruke så mye penger, ved bevisstgjøring av dem som jobber på lageret og som gjør innkjøp. 4) Hvilke konsekvenser har dine observasjoner av utviklingen i resultat og kontantstrøm for Uniconos strategivalg? Utfordringer: De analysene som her er gjort viser at Unicono AS står overfor store utfordringer når det gjelder strategivalg. Med en avanse på 20%

9 ser det ut som om det nesten ikke går ann å tjene penger på denne bedriften, selv med store kostnadskutt. Ingen av scenariene, som er analysert tidligere i oppgaven viser klare tegn til forbedret lønnsomhet. Mulige strategivalg: * Null avkastning: Et avkastningskrav på null er noe som kan vurderes rent teoretisk, om variable kostnader blir dekket (alle kostnader er variable på sikt) og om prognoser viser fremtidig profitt. Dette ville bety at eierne gikk med på at det ikke generes ekstraverdier av driften, noe det ikke er sannsynlig at eierne ville akseptere på sikt, da avkastningskravet reflekterer renten som kunne vært oppnådd ved for eksempel å plassere pengene i banken (alternativkostnaden), med påslag for risikoen ved heller å investere i denne bedriften. * Økt pris: Det er likevel noen tiltak som kan vurderes og eventuelt gjennomføres. Prisøkning og dertil hørende reduksjon i etterspørselen er en av disse mulige strategivalgene, men økt pris vil føre lavere etterpørsel og tap av markedsandeler. Forutsetninger: La oss legge følgende forutsetninger til grunn: * Priselastisiteten er -4 i det aktuelle området. Sammenheng mellom pris og mengde er lineær i det aktuelle området. Ingen andre tiltak har innvirkning på etterspørselen (ikke skift i etterspørselskurven). * Sammenheng mellom MR, MC, Pris og priselastisiteten: MR = MC = P *(1+(1/priselastisiteten) Pris nå: 5,754 MC (grensekostnad): 4,6 Vi har dermed alle forutsetninger for å finne ny pris: 4,6 = p* (1+(1/-4) 4,6 = p* (1-1/4) 4,6 = p* 0,75 4,6 = p* 0,75 4,6/0,75 = (p* 0,75)/0,75 p = 6,13333 Den optimale bedriftsøkonomiske prisen er altså 6,13 Endring i pris finner vi ved følgende formel: Endring i pris = (ny pris - gammel pris)/gjennomsnittsprisen Endring i pris = (6,13-5,754)/5,942 Endring i pris = (6,13-5,754)/5,942 Endring i pris = 0,0632 Endringen i pris i prosent er altså på 6,32% Fordi jeg vet at en priselastisitet på -4 betyr at etterpørselen går ned med 4%, om prisen settes opp med 1%, så får vi mengdeendring med den nye prisen ved følgende formel: Mengdeendring = prisendring * priselastisitet

10 Mengdendringen er altså som følger: Mengdeendring = 6,32 * -4 = -25,28%. Dette betyr at en salgspris på 6,13 fører til at etterspørselen reduseres med 25,28%. Mengdeendring = -0,2528 Den nye mengden blir dermed: 20773,46 * (1-0,2528) = 15521,92 La oss nå forsøke å gjøre disse endringene i basismodellen for å se hvilke utslag det gir: Det nye salgsvolumet blir dermed 20773,46 * (1-0,2528) = 15521,93 Økt pris fører til at Uniconos resultatet forbedrer seg, selv om etterspørselen går ned. Kontantstrømmen blir positiv i alle år og NNV av de investerte midlene blir følgelig også positiv. * Rabatter, markedsføring og prisdifferensiering: Ved å forsøke å legge inn en rabatt på f.eks. 2% i modellen, så ser jeg at både resultat og NNV forbedrer seg ytterligere. Andre tiltak som bør vurderes er markedsføring, oppsøkende virksomhet hos kunder, kvantumsrabatter og ulike prisdifferensieringsstrategier. Utsalgsprisen kan ved hjelp av prisdifferensieringsstrategier dermed settes opp for kunder som vil betale mer, men rabatteres for andre kundegrupper. Dessuten bør kredittiden til kundene forkortes, mens kredittiden til leverandørene forsøkes forlenget. Unicono AS historikk Volum Pris Verdi Volum Pris Verdi Volum Pris Vekstrate Endring salgspris Rabatt og andre prisreduksjoner Kundekredittid 2.00 Endring råvarepris Salg 20, , , IB lager 5, , , Omløpshastighet lager 4 4 UB lager 3, , , Varekjøp 18, , , Varekostnader 95,625 71,452 Driftsutg 16,091 13,060 Avskrivning Res.f.skatt 2,878 10,038 Skatt 0 3,312 Res.e.skatt 2,878 6,725 Kontantstrøm inntjening (CFE) 3,218 7,325 IB Kundefordr. 63,615 58,424 Kredittid kunder UB Kundefordr. 58,424 15,858 IB Lager 26,992 17,367 UB lager 17,367 17,863 IB Leverandørgjeld 33,076 40,133

11 Kredittid leverandører UB Leverandørgjeld 40,133 23,983 Drifts kontantstrøm (CFO) 25,091 33,245 Utbetalinger til investeringer 2, Fri kontantstrøm 23,091 32,645 Investering i arbeidskapital -35,658 Oppløsning av arbeidskapital Endelig kontantstrøm 3,013 Avkastningskrav 0.12 Nåverdi 21,157 Referanseliste: Blattner, Emanuell. 2010: Forelesningsfoiler og kompendier i kurset Anvendt økonomi og ledelse ved Handelshøyskolen BI. Bowhill, Bruce. 2008: Business Planning and Control. Integrating accounting, strategy and people. John Wiley & Sons, Ltd, kap 4, 11, 12 og 21. Landstad, Marie. 2005: Microsoft Excel Videregående opplæring for norsk programversjon. DataPower Learning. Steinkjer. Perloff, Jeffrey M. 2009: Microeconomics. Fifth Edition. Pearson Education, Inc.

12 Verdi Volum Pris Verdi Volum Pris Verdi Volum Pris Verdi , , , ,531 23, , , , , , , , , , ,720 95,626 95,626 95,626 95,626 16,734 16,734 16,734 16, ,570 6,570 6,570 6,570 2,168 2,168 2,168 2,168 4,402 4,402 4,402 4,402 22,009 5,002 5,002 5,002 5,002 59,765 59,765 59,765 59,765 59, ,765 59,765 59,765 59, ,907 23,907 23,907 23,907 23,907 23,907 23, ,055 31,875 31,875 31,875 23, ,875 31,875 31,875 23, ,822 5,002 5,002 20, ,222 4,402 4,402 20,340 35,859 2,222 4,402 4,402 20,340 35,859 22,009 erne og kreditorene, WACC (Weighted Average Cost of Capital).

13

14 Verdi Volum Pris Verdi Volum Pris Verdi Volum Pris Verdi , , , ,505 28, , , , , , , , , , , , , , ,007 20,248 22,273 24,501 26, ,076 8,943 9,897 10,947 2,665 2,951 3,266 3,613 5,411 5,992 6,631 7,335 30,251 6,011 6,592 7,231 7,935 65,742 72,316 79,548 87,502 96, ,316 79,548 87,502 96, ,927 31,820 35,002 38,502 31,820 35,002 38, ,916 39,534 43,487 47,836 38, ,534 43,487 47,836 38, , , , ,752 57,751-3, ,752 57,751 30,251 erne og kreditorene, WACC (Weighted Average Cost of Capital).

15 Verdi Volum Pris Verdi Volum Pris Verdi Volum Pris Verdi , , , ,531 23, , , , , , , , , , , , , , ,825

16 16,734 16,734 16,734 16, ,882-22,190-34, ,591-7,323-11, ,291-14,867-23, ,691-14,267-22,601 59,765 59,765 59,765 59,765 59, ,765 59,765 59,765 59, ,907 26,297 28,927 31,820 26,297 28,927 31, ,055 35,063 38,569 42,426 35,002-41, ,063 38,569 42,426 35, ,186-5,814-13,303 1, ,786-6,414-13,903 1,194 24,764-1,786-6,414-13,903 1,194 24,764 erne og kreditorene, WACC (Weighted Average Cost of Capital). -41,

17 Verdi Volum Pris Verdi Volum Pris Verdi Volum Pris Verdi , , , ,749 23, , , , , , , , , , ,720 95,626 95,626 95,626 95,626 16,734 16,734 16,734 16, ,789 1,789 1,789 1, ,198 1,198 1,198 1,198 5,992 1,798 1,798 1,798 1,798 57,375 57,375 57,375 57,375 57, ,375 57,375 57,375 57, ,907 23,907 23,907 23,907 23,907 23,907 23, ,055 31,875 31,875 31,875 23, ,875 31,875 31,875 23, ,798 1,798 17, ,198 1,198 17,136 33, ,198 1,198 17,136 33,468 5,992 erne og kreditorene, WACC (Weighted Average Cost of Capital).

18 Verdi Volum Pris Verdi Volum Pris Verdi Volum Pris Verdi , , , ,531 46, , , , , , , , , , ,857 93,714 93,714 93,714 93,714 16,734 16,734 16,734 16, ,482 8,482 8,482 8,482 2,799 2,799 2,799 2,799 5,683 5,683 5,683 5,683 28,183 6,283 6,283 6,283 6,283 59,765 59,765 59,765 59,765 59, ,765 59,765 59,765 59, ,857 46,857 46,857 46,857 46,857 46,857 46, ,184 31,238 31,238 31,238 15, ,238 31,238 31,238 15, ,663 6,283 6,283 37,521

19 ,263 5,683 5,683 36,921 44,146-4,263 5,683 5,683 36,921 44,146 28,183 erne og kreditorene, WACC (Weighted Average Cost of Capital).

20

21 Verdi Volum Pris Verdi Volum Pris Verdi Volum Pris Verdi , , , ,149 17, , , , , , , , , , ,589 71,452 71,452 71,452 71,452 13,060 13,060 13,060 13, ,038 10,038 10,038 10,038 3,312 3,312 3,312 3,312 6,725 6,725 6,725 6,725 7,325 7,325 7,325 7,325 15,858 15,858 15,858 15,858 15, ,858 15,858 15,858 15, ,863 17,863 17,863 17,863 17,863 17,863 17, ,983 23,817 23,817 23,817 17,863

22 ,817 23,817 23,817 17, ,160 7,325 7,325 19, ,560 6,725 6,725 18,634-2,005 6,560 6,725 6,725 18,634 2,005

23

24

25 Balanse KF VL Lev. Gjeld sit. 2 LGJ Lev. Gjeld sit 1 Må finansieres Figur 1:Hvordan økt varelager og dermed økt finansieringsbehov påvirker kontanstrømmen.

26

27

28

29

30

31

32

33

Nåverdi -2,960 6:39 PM 4/8/10

Nåverdi -2,960 6:39 PM 4/8/10 Publiseringsoppgave: 1) Budsjetter resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013. Arbeidskapitalen løses opp i 2014. Beregn nåverdien. Bruk et avkastningskrav på 12% etter skatt. Unicono AS 2008 2009

Detaljer

2.1) Forklar utviklingen i resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013 dersom bedriften opplever 10% volumvekst i alle år: 12:

2.1) Forklar utviklingen i resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013 dersom bedriften opplever 10% volumvekst i alle år: 12: Publiseringsoppgave: 1) Budsjetter resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013. Arbeidskapitalen løses opp i 2014. Beregn nåverdien. Bruk et avkastningskrav på 12% etter skatt. Unicono AS 2008 2009

Detaljer

Kommenter utviklingen i resultat, kontantstrøm og nåverdien:

Kommenter utviklingen i resultat, kontantstrøm og nåverdien: Publiseringsoppgave: 1) Budsjetter resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013. Arbeidskapitalen løse Beregn nåverdien. Bruk et avkastningskrav på 12% etter skatt. Unicono AS 2008 2009 Basismodellen

Detaljer

Oppgave uke 11 - Budsjettering og finans

Oppgave uke 11 - Budsjettering og finans 1) Budsjetter resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013. Arbeidskapitalen løses opp i 2014. Beregn nåverdien. Bruk et avkastningskrav på 12% etter skatt. Basismodell: Rabatt og andre prisreduksjoner

Detaljer

12:31:

12:31: 12:31:4 18.4.21 Publiseringsoppgave: 1) Budsjetter resultat og kontantstrøm for årene 29 til 213. Arbeidskapitalen løses opp i 214. Beregn nåverdien. Bruk et avkastningskrav på 12% etter skatt. Unicono

Detaljer

19: UB Kundefordr ,41601

19: UB Kundefordr ,41601 Publiseringsoppgave: 1) Budsjetter resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013. Arbeidskapitalen løses opp i 2014. Beregn nåverdien. Bruk et avkastningskrav på 12% etter skatt. Unicono AS 2008 2009

Detaljer

KF VL LVGJ Arbeidskapital Arbeidskapital 2008 = Arbeidskapital 2009 =

KF VL LVGJ Arbeidskapital Arbeidskapital 2008 = Arbeidskapital 2009 = Publiseringsoppgave: 1) Budsjetter resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013. Arbeidskapitalen løses opp i 2014. Beregn nåverdien. Bruk et avkastningskrav på 12% etter skatt. Salg 20 773,46 5,5327

Detaljer

13: Kommenter utviklingen i resultat, kontantstrøm og nåverdien: Unicono AS

13: Kommenter utviklingen i resultat, kontantstrøm og nåverdien: Unicono AS Publiseringsoppgave budsjettering og finans: Publiseringsoppgave Uke 11 21.03.2010 Studentne: 0646235 Jan Erik Skog Oppgave 1 Revisjon: B Fagansvarlig: E. Blattner 1) Budsjetter resultat og kontantstrøm

Detaljer

2.1) Forklar utviklingen i resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013 dersom bedriften opplever 10% volumvekst i alle år:

2.1) Forklar utviklingen i resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013 dersom bedriften opplever 10% volumvekst i alle år: Publiseringsoppgave: 1) Budsjetter resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013. Arbeidskapitalen løses opp i 2014. Beregn nåverdien. Bruk et avkastningskrav på 12% etter skatt. Basismodellen Endring

Detaljer

Stud.nr: 0899975 Runar Søndersrød Brøvig. Anvendt økonomi og ledelse. Del E BudsjetteringFinans

Stud.nr: 0899975 Runar Søndersrød Brøvig. Anvendt økonomi og ledelse. Del E BudsjetteringFinans Publiseringsoppgave: 1) Budsjetter resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013. Arbeidskapitalen løses opp i 2014. Beregn nåverdien. Bruk et avkastningskrav på 12% etter skatt. Basismodellen historikk

Detaljer

Resultat: Total kapital: Tot.kap

Resultat: Total kapital: Tot.kap Publiseringsoppgave Unicono case Camilla Garmann V 1 1) Budsjetter resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013. Arbeidskapitalen løses opp i 2014. Beregn nåverdien. Bruk et avkastningskrav på 12%

Detaljer

Part 1 Nødvendig infromasjon for å kunne ta optimale beslutninger

Part 1 Nødvendig infromasjon for å kunne ta optimale beslutninger 1 Case: Unicono AS 2 Part 1 Nødvendig infromasjon for å kunne ta optimale beslutninger 1. Kostnader og dekningsbidrag Faste og variable kostnader Dekningsbidrag = Salgsinntekt - variable kostnader, DB

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 12,1 Kapital bundet i varelager: 2 400 000 a) ----------------------- 45 = kr 300 000 b) 6 000 000 ----------------------- 3 = kr 1 500 000 12 c) 1 800

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

Handelshøyskolen BI Institutt for regnskap, revisjon og jus MAN Bedriftsøkonomisk analyse med beslutningsverktøy , kl

Handelshøyskolen BI Institutt for regnskap, revisjon og jus MAN Bedriftsøkonomisk analyse med beslutningsverktøy , kl Handelshøyskolen BI Institutt for regnskap, revisjon og jus Skriftlig eksamen i: MAN 89981 Bedriftsøkonomisk analyse med beslutningsverktøy. Eksamensdato: 20.06.2001, kl. 09.00-14.00 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Versjon 7. desember 2005

Versjon 7. desember 2005 Hjelpemiddelhefte Versjon 7. desember 2005 Bidragsregnskap etter normalkost Selvkostregnskap etter normalkost Bidragsregnskap etter standardkost Selvkostregnskap etter standardkost 1 Avviksanalyse Inntekter

Detaljer

Anleggsmidler + Omløpsmidler = Egenkapital + Langsiktig gjeld + Kortsiktig gjeld

Anleggsmidler + Omløpsmidler = Egenkapital + Langsiktig gjeld + Kortsiktig gjeld Eiendeler E = Egenkapital EK + Gjeld (G) Anleggsmidler + Omløpsmidler = Egenkapital + Langsiktig gjeld + Kortsiktig gjeld TKR = Resultatgrad Totalkapitalens Omløpshastighet Ordinært Resultat før Skatt

Detaljer

Arbeidskapital. Finansiering. Styring av arbeidskapital Effektiv rente Vanlige låneformer i næringslivet Langsiktig finansiering

Arbeidskapital. Finansiering. Styring av arbeidskapital Effektiv rente Vanlige låneformer i næringslivet Langsiktig finansiering Finansiering Styring av arbeidskapital Effektiv rente Vanlige låneformer i næringslivet Langsiktig finansiering John-Erik Andreassen 1 Høgskolen i Østfold Arbeidskapital Arbeidskapital = omløpsmidler kortsiktig

Detaljer

Vi bruker et avkastningskrav som tar hensyn til disse elementene ved å diskontere kontantstrømmer

Vi bruker et avkastningskrav som tar hensyn til disse elementene ved å diskontere kontantstrømmer Oppgave 1.1 oppgave 1.1 alt basis Salgspris 900 Avk krav f s 15 % Materialkostnader 200 Avk krav e s 10,8 % Diverse variable kostnade 100 Saldosats 10 % Dekningsbidrag pr. enhe 600 Skattesats 28 % Produksjonsvolum

Detaljer

Marginalkostnaden er den deriverte av totalkostnaden: MC = dtc/dq = 700.

Marginalkostnaden er den deriverte av totalkostnaden: MC = dtc/dq = 700. Oppgaver fra økonomipensumet: Oppgave 11: En bedrift har variable kostnader gitt av VC = 700Q der Q er mengden som produseres. De faste kostnadene er på 2 500 000. Bedriften produserer 10 000 enheter pr

Detaljer

Kontantstrømoppstilling for analyse

Kontantstrømoppstilling for analyse Kontantstrømoppstilling for analyse Idébank Sist redigert 22.06.2012 Kontantstrømoppstillingen skal gi en oversikt over innbetalinger og utbetalinger og forklare likviditetsendringer. Er den lovregulerte

Detaljer

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4 Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Produkter Kunder Finansregnskap Penger Ansatte Penger Kontanter Penger Inntekter og innbetalinger

Detaljer

DuPonts - A/S Eksempel Metode for analyse av regnskapet

DuPonts - A/S Eksempel Metode for analyse av regnskapet Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser Konklusjon

Detaljer

Investeringstyper Trinn i investeringsanalysen Investeringer og strategi Budsjettering av kontantstrøm

Investeringstyper Trinn i investeringsanalysen Investeringer og strategi Budsjettering av kontantstrøm Budsjettering av investeringens kontantstrøm Investeringstyper Trinn i investeringsanalysen Investeringer og strategi Budsjettering av kontantstrøm Fra resultat til kontantstrøm Arbeidskapitalbehov Kapitalbehov

Detaljer

Emnenavn: Eksamenstid: Faglærer: Hans Kristian Bekkevard. Kontroller at oppgaven er komplett før du begynner å besvare spørsmålene.

Emnenavn: Eksamenstid: Faglærer: Hans Kristian Bekkevard. Kontroller at oppgaven er komplett før du begynner å besvare spørsmålene. Høgskoleni østfold EKSAMEN Emnekode: SFB10314 Emnenavn: Innføring i bedriftsøkonomisk analyse Ny/utsatt eksamen Dato: Eksamenstid: 1. juni 2016 09:00-13:00 Hjelpemidler: Kalkulator Faglærer: Hans Kristian

Detaljer

Mikroøkonomi del 1. Innledning. Teori. Etterspørselkurven og grenseverdiene

Mikroøkonomi del 1. Innledning. Teori. Etterspørselkurven og grenseverdiene Mikroøkonomi del 1 Innledning Riktig pris betyr forskjellige ting for en konsument, produsent, og samfunnet som helhet. Alle har sine egne interesser. I denne oppgaven vil vi ta for oss en gitt situasjon

Detaljer

Eksamen Finansiering og investering Vår 2004

Eksamen Finansiering og investering Vår 2004 Eksamen Finansiering og investering Vår 2004 Eksamen teller totalt 40% av totalkarakteren Tid: 4 timer Hjelpemidler: I tillegg til kalkulator får dere også utdelt et formelark samt en rentetabell som begge

Detaljer

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk.

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk. SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr. 123454321 Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte

Detaljer

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

Periodisk Regnskapsrapport

Periodisk Regnskapsrapport Peder Ås Kinaputtveien 234 BAGN Periodisk Regnskapsrapport juli - august 29 Innhold Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafikk 7 6 5 4 3 2 Utarbeidet av Frivold Regnskap Skrevet ut: 6.5.2 Resultat

Detaljer

Unicono AS Master 05022009. Case: Unicono AS

Unicono AS Master 05022009. Case: Unicono AS Case: Unicono AS 1 Part 1 Nødvendig infromasjon for å kunne ta optimale beslutninger 1. Kostnader og dekningsbidrag Faste og variable kostnader Dekningsbidrag = Salgsinntekt - variable kostnader, DB per

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 ORDINÆR EKSAMEN BE 100 Finansregnskap med analyse Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 Tillatte emidler Hjelpemiddelhefte i BE 100 Norges Lover/ særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer

Detaljer

Høgskoleni østfold EKSAMEN. Innføring i bedriftsøkonomisk analyse. Faglærer: Hans Kristian Bekkevard

Høgskoleni østfold EKSAMEN. Innføring i bedriftsøkonomisk analyse. Faglærer: Hans Kristian Bekkevard Høgskoleni østfold EKSAMEN Emnekode: SFB1314 Emne: Innføring i bedriftsøkonomisk analyse Dato: Eksamenstid: 14.12.215 kl. 9. til kl. 13. (4 timer) Hjelpemidler: Kalkulator Faglærer: Hans Kristian Bekkevard

Detaljer

På oversiktsfliken oppretter du budsjettene. Start med å klikke på ny for å opprette et nytt budsjett.

På oversiktsfliken oppretter du budsjettene. Start med å klikke på ny for å opprette et nytt budsjett. Budsjett og prognose i Årsavslutning 1. Budsjett 1.1. Foreta innstillinger på oversiktssiden På oversiktssiden oppretter du budsjettene. I fliken Oversikt ser du budsjettene som er opprettet. På oversiktssiden

Detaljer

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsanalyse (del 2) Grunnleggende regnskapsanalyse Regnskapsanalyse Kritisk gjennomgang av regnskapstallene Kreativ regnskapsrapportering Gruppering for

Detaljer

17.2 Oppgave Balansebudsjettering

17.2 Oppgave Balansebudsjettering 17.2 Oppgave Balansebudsjettering Resultatbudsjett for 20x9: Salgsinntekt 10 000 Vareforbruk 7 000 Avskrivninger 900 Andre kostnader 1 600 Overskudd 500 Anleggsmidler 6 380 Egenkapital 2 462 Lager 500

Detaljer

Prosjektanalyse ITD20106: Statestikk og Økonomi

Prosjektanalyse ITD20106: Statestikk og Økonomi Prosjektanalyse ITD2006: Statestikk og Økonomi Kapittel Prosjektanalyse Vi skal se på lønnsomhet av investeringsprosjekter. I Investeringsanalysen studerer vi: Realinvesteringer (maskiner, bygninger, osv.)

Detaljer

Bøk100 Bedriftsøkonomi I Del 1. Løsningsforslag

Bøk100 Bedriftsøkonomi I Del 1. Løsningsforslag Bøk1 Bedriftsøkonomi I Del 1 Løsningsforslag Eksamen 3 november 212 Oppgave 1 To-Hjul EKSAMEN BØK1 BEDRIFTSØKONOMI 1 DEL 1 FREDAG 3 NOVEMBER 212 Envareproduksjon kostnad/volum/resultat analyser Materialkostnader:

Detaljer

Budsjettet. Budsjettet. Budsjettet. Hva er et budsjett? Hvorfor budsjettere? Hva slags type budsjetter? Budsjettmål Budsjettering av AS Eksempel

Budsjettet. Budsjettet. Budsjettet. Hva er et budsjett? Hvorfor budsjettere? Hva slags type budsjetter? Budsjettmål Budsjettering av AS Eksempel Budsjettet Hva er et budsjett? Hvorfor budsjettere? Hva slags type budsjetter? Budsjettmål Budsjettering av AS Eksempel John-Erik Andreassen 1 Høgskolen i Østfold Budsjettet Et tallmessig uttrykk for bedriftens

Detaljer

Kopi av Finansielle nøkkeltall

Kopi av Finansielle nøkkeltall Kopi av Finansielle nøkkeltall Hurtigguider - rammeverk Sist redigert 03.05.2016 Oversikt med forklaringer og formler for nøkkeltall som belyser en bedrifts finansielle forhold: rentabilitet, likviditet,

Detaljer

Oppgave uke 4 - Mikroøkonomi 1. Innledning

Oppgave uke 4 - Mikroøkonomi 1. Innledning Ronny Johansen, student id.:0892264 rojo@lundbeck.com Oppgave uke 4 - Mikroøkonomi Innledning En bedrift som skal selge sitt produkt på forskjellige markeder står ovenfor flere utfordringer når de skal

Detaljer

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2016 Accountor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Accountor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

Regnskapsføring. Trond Kristoffersen. Endring av egenkapitalen. Dobbelte bokholderis prinsipp Grunnregel. Finansregnskap. Historisk oversikt

Regnskapsføring. Trond Kristoffersen. Endring av egenkapitalen. Dobbelte bokholderis prinsipp Grunnregel. Finansregnskap. Historisk oversikt Regnskapsføring Trond Kristoffersen Finansregnskap Det dobbelte bokholderis prinsipp Historisk oversikt Regnskapsføring i 4000 år India, Kina, Arabia og Egypt Dobbelte bokholderis prinsipp I bruk av italienske

Detaljer

Budsjettering ITD20106: Statestikk og Økonomi

Budsjettering ITD20106: Statestikk og Økonomi Budsjettering ITD20106: Statestikk og Økonomi 1 Budsjett: Kapittel 10 Budsjettering Forventede økonomiske konsekvenser av planlagte aktiviteter. Budsjett og regnskap, uløselig sammenknyttet For analyse

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver - kapittel 11

Løsningsforslag til oppgaver - kapittel 11 Løsningsforslag til oppgaver - kapittel 11 11.1 Årlige innbetalinger 600 000 - utbetalinger til variable kostnader 350 000 - utbetalinger til betalbare faste kostnader 50 000 Årlig innbetalingsoverskudd

Detaljer

Prosjektanalyse ITD20106: Statistikk og Økonomi

Prosjektanalyse ITD20106: Statistikk og Økonomi Prosjektanalyse ITD20106: Statistikk og Økonomi 1 Prosjektanalyse Vi skal se på lønnsomhet av investeringsprosjekter. I investeringsanalysen studerer vi: Realinvesteringer maskiner, bygninger, osv. Finansinvesteringer

Detaljer

Introduksjon Markedsandel Nettoomsetning Verdiskaping...7. Driftsresultat Egenkapital Totalbalanse...

Introduksjon Markedsandel Nettoomsetning Verdiskaping...7. Driftsresultat Egenkapital Totalbalanse... Innhold Innhold Introduksjon... Nøkkeltall Størrelse Markedsandel... Nettoomsetning... Verdiskaping...7 Driftsresultat... 8 Egenkapital... 9 Totalbalanse... 0 Antall ansatte... Lønnsomhet og effektivitet

Detaljer

Trond Kristoffersen. Varelager. Varelager. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Varelager og anleggskontrakter 4.

Trond Kristoffersen. Varelager. Varelager. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Varelager og anleggskontrakter 4. Trond Kristoffersen Finansregnskap og anleggskontrakter Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring Regnskapsanalyse Hva er regnskapsanalyse? Hvorfor foreta regnskapsanalyse? Hvordan gjøre regnskapsanalyse? Hvem gjør regnskapsanalyse? Målsetning med undervisningen JEAFinansKapittel7del1-G[1].ppt John-Erik

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3Rl%-ZV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2015

Høgskolen i Hedmark. 3Rl%-ZV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2015 Høgskolen i Hedmark 3Rl%-ZV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2015 Eksamenssted: Rena/Hamar/Aktuelt studiesenter Eksamensdato: 7.desember 2015 Eksamenstid: 09.00 13.00 Tillatte hjelpemidler: Saertrykk

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

MAN 89981 Bedriftsøkonomisk analyse med beslutningsverktøy

MAN 89981 Bedriftsøkonomisk analyse med beslutningsverktøy Handelshøyskolen BI Institutt for regnskap, revisjon og jus Skriftlig eksamen: MAN 89981 Bedriftsøkonomisk analyse med beslutningsverktøy Eksamensdato: 19.06.2002, kl. 09.00-14.00 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Mikroøkonomi del 2 - D5. Innledning. Definisjoner, modell og avgrensninger

Mikroøkonomi del 2 - D5. Innledning. Definisjoner, modell og avgrensninger Mikroøkonomi del 2 Innledning Et firma som selger en merkevare vil ha et annet utgangspunkt enn andre firma. I denne oppgaven vil markedstilpasningen belyses, da med fokus på kosnadsstrukturen. Resultatet

Detaljer

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Økonor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Økonor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

Oppgave 11: Oppgave 12: Oppgave 13: Oppgave 14:

Oppgave 11: Oppgave 12: Oppgave 13: Oppgave 14: Oppgave 11: Ved produksjon på 100 000 enheter pr periode har en bedrift marginalkostnader på 1 000, gjennomsnittskostnader på 2 500, variable kostnader på 200 000 000 og faste kostnader på 50 000 000.

Detaljer

Løsningsforslag oppgave i læreboken

Løsningsforslag oppgave i læreboken Løsningsforslag oppgave 7.8 7.11 i læreboken Om løsningsforslagene Vi har brukt ferdigmodellen Regnskapsanalyse til å beregne nøkkeltallene i disse oppgavene. Vær oppmerksom på at ikke alle nøkkeltall

Detaljer

Finansiering og investering

Finansiering og investering Finansiering og investering John-Erik Andreassen 1 Høgskolen i Østfold Fra et tradisjonelt eierorientert ståsted stiller en spørsmålet: Hvorfor eierne vil investerer i en bedrift fremfor å gjøre det selv?

Detaljer

3.6 Ledelse - Økonomistyring

3.6 Ledelse - Økonomistyring 3.6 Ledelse - Økonomistyring Målsetting med temaet: Kort om økonomistyring Som etablerer må du gjøre et skille mellom bedriftsøkonomien og privatøkonomien gjennom å etablere ulike konti. Bedriftens innbetalinger,

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Målform: Bokmål Eksamensdato: Onsdag 5. desember 2012 Varighet/eksamenstid: Emnekode: Emnenavn: Klasse(r): Studiepoeng: Faglærer(e): (navn og telefonnr

Detaljer

Svarliste. 34 R-verdi kr Årsresultat kr Nedskrivning A kr Nedskrivning B kr a) Årsresultat kr

Svarliste. 34 R-verdi kr Årsresultat kr Nedskrivning A kr Nedskrivning B kr a) Årsresultat kr Her finner du svar på de fleste oppgavene i læreboka og tilleggsoppgavene i arbeidsboka, men ikke svar på teorispørsmål og vurderingsspørsmål. Vi tar alle mulige forbehold om at det kan forekomme regnefeil.

Detaljer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd n Egenkapital og

Detaljer

d) Stigningen til gjennomsnittskostnadene er negativ når marginalkostnadene er større

d) Stigningen til gjennomsnittskostnadene er negativ når marginalkostnadene er større Oppgave 11: Hva kan vi si om stigningen til gjennomsnittskostnadene? a) Stigningen til gjennomsnittskostnadene er positiv når marginalkostnadene er høyere enn gjennomsnittskostnadene og motsatt. b) Stigningen

Detaljer

Investering. Investering. Innledning Investeringstyper og prosessen Investeringsprosjektets kontantstrøm Pengens tidsverdi Lønnsomhetsberegninger

Investering. Investering. Innledning Investeringstyper og prosessen Investeringsprosjektets kontantstrøm Pengens tidsverdi Lønnsomhetsberegninger Investering Innledning Investeringstyper og prosessen Investeringsprosjektets kontantstrøm Pengens tidsverdi Lønnsomhetsberegninger John-Erik Andreassen 1 Høgskolen i Østfold Investering Eksempler fra

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2015

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2015 GJ / "' ` Høgskolen i Hedmark 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2015 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 7.desember 2015 Eksamenstid: 15.00 19.00 Sensurfrist: 30. desember 2015 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Fagsamling for dei gode hjelparane - 28.02.2013

Fagsamling for dei gode hjelparane - 28.02.2013 Fagsamling for dei gode hjelparane - 28.02.2013 Korleis komme seg gjenom «blodbadet» - likviditetsutfordringar og kapitaltilgang Innovasjon Norge v/toril Eide Utviklingsbedrift m/blodbad Resultat Idéfase

Detaljer

BØK 2215 Strategisk Økonomistyring

BØK 2215 Strategisk Økonomistyring Target Costing og Cost Management Target costing er en metode for å fastsette salgsprisen på produkter og samtidig sikre lønnsomhet ved lansering. BØK 2215 Strategisk Økonomistyring 2. Forelesning del

Detaljer

Finans. Fasit dokument

Finans. Fasit dokument Finans Fasit dokument Antall svar: 40 svar Antall emner: 7 emner Antall sider: 18 Sider Forfatter: Studiekvartalets kursholdere. Emne 1 - Investeringsanalyse Oppgave 1 Gjør rede for hva som menes med nåverdiprofil.

Detaljer

Resultatregnskapet Balansen Driftsinntekter 302,6 302,2 297,2 Sum varige driftsmidler 115,7 110,6

Resultatregnskapet Balansen Driftsinntekter 302,6 302,2 297,2 Sum varige driftsmidler 115,7 110,6 Resultatregnskapet Balansen 001 000 1999 001 000 Fast eiendom 46,4 47,6 Driftsinntekter 30,6 30, 97, Maskiner og anlegg 43,1 4,3 Driftsløsøre 6, 0,7 Sum varige driftsmidler 115,7 110,6 Driftskostnader

Detaljer

Balansen per Finansregnskap Egenkapital

Balansen per Finansregnskap Egenkapital Balansen Trond Kristoffersen Bygning Balansen per 600 400 Finansregnskap Bank 300 900 Lån (gjeld) 500 900 Introduksjon til balansen Ressurser i en bedrift = Finansiering av ressursene = Introduksjon til

Detaljer

Target Costing og Cost Management. Target costing er en metode for å fastsette salgsprisen på produkter og samtidig sikre lønnsomhet ved lansering.

Target Costing og Cost Management. Target costing er en metode for å fastsette salgsprisen på produkter og samtidig sikre lønnsomhet ved lansering. BØK 2215 Strategisk Økonomistyring 2. Forelesning del 2 Target Costing Tor Tangenes / Handelshøyskolen BI Target Costing og Cost Management Target costing er en metode for å fastsette salgsprisen på produkter

Detaljer

UTSETT BETALINGEN I 4 MÅNEDER!

UTSETT BETALINGEN I 4 MÅNEDER! Oppgave 1 AS Anlegg vurderer å starte opp et prosjekt, som vil medføre at det investeres for kr 4 000 000 i anleggsmidler. Levetiden er 4 år, og anleggsmidlene vil ikke ha salgsverdi ved levetidens slutt.

Detaljer

Finans. Oppgave dokument

Finans. Oppgave dokument Finans Oppgave dokument Antall Oppgaver: 40 Oppgaver Antall emner: 7 emner Antall sider: 13 Sider Forfatter: Studiekvartalets kursholdere Kapittel 1 - Investeringsanalyse Oppgave 1 Gjør rede for hva som

Detaljer

Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde. Gunvor Gjøstein - Cash Management

Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde. Gunvor Gjøstein - Cash Management Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde Gunvor Gjøstein - Cash Management Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde Hva er arbeidskapital? Hvorfor fokus på arbeidskapitalstyring?

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Budsjett. Demobedriften. Periode: 2014 til 2018 LIKVIDITETSBUDSJETT BALANSEBUDSJETT RESULTATBUDSJETT KONTANTSTRØM GRAFIKK INNHOLD

Budsjett. Demobedriften. Periode: 2014 til 2018 LIKVIDITETSBUDSJETT BALANSEBUDSJETT RESULTATBUDSJETT KONTANTSTRØM GRAFIKK INNHOLD Budsjett Demobedriften Periode: 214 til 218 INNHOLD LIKVIDITETSBUDSJETT BALANSEBUDSJETT RESULTATBUDSJETT KONTANTSTRØM GRAFIKK Dato: 22.9.214 RESULTATBUDSJETT Demobedriften Historiske tall RESULTATUTVIKLING

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet Finansregnskap Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Trond Kristoffersen Generelt Formål med finansregnskapet Økonomisk informasjon som er nytte for brukerne Korrekt kostnad og inntekt i resultatregnskapet

Detaljer

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Årsmøte mandag 27.mai 2013 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2012-13 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Omgåelse og gjennomskjæring ved fusjon Praktisk del case/gruppearbeid

Omgåelse og gjennomskjæring ved fusjon Praktisk del case/gruppearbeid Omgåelse og gjennomskjæring ved fusjon Praktisk del case/gruppearbeid Praktisk del hva oppgaven består i Case som består av: - Driftsbudsjett, investeringsbudsjett og avgiftbudsjett - Likvidbudsjett -

Detaljer

Budsjettering. - et viktig element i økonomistyringen

Budsjettering. - et viktig element i økonomistyringen Budsjettering - et viktig element i økonomistyringen Økonomistyring: Fastsette mål fastsette mål planlegge registrere analysere Hovedmål avkastning (rentabilitet) lønnsomhet likviditet soliditet (splittes

Detaljer

Næringsintern handel, stordriftsfordeler og dumping

Næringsintern handel, stordriftsfordeler og dumping Næringsintern handel, stordriftsfordeler og dumping Karen Helene Ulltveit-Moe Econ 1410:Internasjonal økonomi Økonomisk institutt, UiO Oversikt Ulike typer stordriftsfordeler Ulike typer ufullkommen konkurranse

Detaljer

Antall oppgaver: -4. læreboka i Bedriftsøkonomi

Antall oppgaver: -4. læreboka i Bedriftsøkonomi ~ G høgskolen i oslo Emne: Økonomi og ledelse Emnekode:lO 195A Gruppe(r): Dato: I 90404 Faglig veileder: Gunnar Engelsåstrø Eksamenstid:912 Eksamensoppgaven Antall sider (inkl I består av: forsiden): Antall

Detaljer

Dato: Torsdag 1. desember 2011

Dato: Torsdag 1. desember 2011 Fakultet for samfunnsfag Økonomiutdanningen Investering og finansiering Bokmål Dato: Torsdag 1. desember 2011 Tid: 5 timer / kl. 9-14 Antall sider (inkl. forside): 9 Antall oppgaver: 4 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter í) Høgskolen i Hedmark 3REV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 214 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 11.desember 214 Eksamenstid: 9. 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014 Høgskolen i Hedmark NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Campus Rena Eksamensdato: 11. desember 2014 Eksamenstid: 09.00-13.00 Sensurfrist: 5. januar 2015 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Markedssimulator. I tillegg kommer 2 leverandører (Reisegrossisten as og Kontorsentret as) og 2 tjenesteleverandører (Banken as og Eiendom as).

Markedssimulator. I tillegg kommer 2 leverandører (Reisegrossisten as og Kontorsentret as) og 2 tjenesteleverandører (Banken as og Eiendom as). Markedssimulator En effektiv, spennende læringsmetode i marked og økonomi Markedssimulator bygger på at inntil 8 reiselivsbedrifter tilbyr 3 ulike reiselivsprodukter til 3 ulike reisemål. Det er åpen priskonkurranse

Detaljer

Innhold. Kapittel 3 Grunnleggende regnskap...40 3.1 Finansregnskapets hovedrapporter...42 3.1.1 Balansen...43

Innhold. Kapittel 3 Grunnleggende regnskap...40 3.1 Finansregnskapets hovedrapporter...42 3.1.1 Balansen...43 Innhold Kapittel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...13 1.1 Utarbeidelse av forretningsideen i en forretningsplan... 14 1.2 Valg av selskapsform... 14 1.2.1 Enkeltpersonforetak... 14 1.2.2

Detaljer

Konsekvenser av dårlig likviditetsstyring. Bjørn Brustad Banksjef

Konsekvenser av dårlig likviditetsstyring. Bjørn Brustad Banksjef Konsekvenser av dårlig likviditetsstyring Bjørn Brustad Banksjef Modellens input Inntektsutvikling Kostnadsandeler Arbeidskapitalparametre Finansiering Investeringer Modellens output Forventede kontantstrømmer

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for økonomi og administrasjon Ordinær eksamen, Årsstudentene BEDRIFTSØKONOMI II,

Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for økonomi og administrasjon Ordinær eksamen, Årsstudentene BEDRIFTSØKONOMI II, Les dette før du begynner på oppgavene: Dersom du mener å mangle opplysninger for å kunne besvare et spørsmål eller mener at et oppgitt tall eller tekst er meningsløst, ta da dine egne forutsetninger.

Detaljer

Sterkt første halvår for TINE Gruppa

Sterkt første halvår for TINE Gruppa Sterkt første halvår for har i andre kvartal et resultat før skatt på 253 mill kr. Dette er en resultatframgang på 50 mill kr i forhold til andre kvartal. I andre kvartal øker omsetningen med 182 mill

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Eksamen i BIP190: Bedriftsøkonomi med entreprenørskap

Eksamen i BIP190: Bedriftsøkonomi med entreprenørskap Eksamen i BIP190: Bedriftsøkonomi med entreprenørskap Varighet: 4 timer Dato: 6. mai. 2013 Hjelpemidler: Bestemt, enkel kalkulator. Oppgavesettet består av til sammen 9 sider A. Flervalgsoppgaver (side

Detaljer

Kapittel 4. Etterspørsel, investering og konsum. Forelesning ECON august/6. september 2016

Kapittel 4. Etterspørsel, investering og konsum. Forelesning ECON august/6. september 2016 Kapittel 4 Etterspørsel, investering og konsum Forelesning ECON 1310 30. august/6. september 2016 1 BNP fra etterspørselssiden Realligningen for en lukket økonomi er gitt ved + + BNP = privat konsum +

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 1. kvartal 2016 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...6 Finansielle forhold...6 Erklæring...8 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...9

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE Faglig kontakt under eksamen: Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Gløshaugen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter Høgskolen i Hedmark HREV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Campus Hamar Eksamensdato: 11. desember 214 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Eksamen i BIP190: Bedriftsøkonomi med entreprenørskap

Eksamen i BIP190: Bedriftsøkonomi med entreprenørskap Eksamen i BIP190: Bedriftsøkonomi med entreprenørskap Varighet: 4 timer Dato: 5. mai. 2014 Hjelpemidler: Rentetabeller og bestemt, enkel kalkulator. Oppgavesettet består av til sammen 9 sider A. Flervalgsoppgaver

Detaljer

Metode for analyse av regnskapet

Metode for analyse av regnskapet Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser Konklusjon

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. Dette oppgavesettet består av 6 sider inkludert denne forsiden. Kontroller at oppgavesettet er komplett før du starter.

Høgskolen i Hedmark. Dette oppgavesettet består av 6 sider inkludert denne forsiden. Kontroller at oppgavesettet er komplett før du starter. lbloostn -ab Høgskolen i Hedmark Eksamenssted: Campus Hamar Eksamensdato: 6. januar 2016 Eksamenstid: 09.00-13.00 Sensurfrist: 27. januar 2016 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator med tomt minne og Regnskapsloven

Detaljer