Stud.nr: Runar Søndersrød Brøvig. Anvendt økonomi og ledelse. Del E BudsjetteringFinans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stud.nr: 0899975 Runar Søndersrød Brøvig. Anvendt økonomi og ledelse. Del E BudsjetteringFinans"

Transkript

1 Publiseringsoppgave: 1) Budsjetter resultat og kontantstrøm for årene 2009 til Arbeidskapitalen løses opp i Beregn nåverdien. Bruk et avkastningskrav på 12% etter skatt. Basismodellen historikk Endring råvarepris Salg 20, , , , , , ,531 IB lager 5, , , , , , ,907 UB lager 3, , , , , , Varekjøp 18, , , , , , ,720 Varekostnader 95,625 95,626 95,626 95,626 95,626 95,626 Driftsutg 16,091 16,734 16,734 16,734 16,734 16,734 Res.f.skatt 2,878 6,570 6,570 6,570 6,570 6,570 Skatt - 2,168 2,168 2,168 2,168 2,168 Res.e.skatt 2,878 4,402 4,402 4,402 4,402 4,402 22,009 Kontantstrøm inntjening (CFE) 3,218 5,002 5,002 5,002 5,002 5,002 IB Kundefordr. 63,615 58,424 59,765 59,765 59,765 59,765 59,765 UB Kundefordr. 58,424 59,765 59,765 59,765 59,765 59,765 0 IB Lager 26,992 17,367 23,907 23,907 23,907 23,907 UB lager 17,367 23,907 23,907 23,907 23,907 0 IB Leverandørgjeld 33,076 40,133 34,055 31,875 31,875 31,875 23,907 UB Leverandørgjeld 40,133 34,055 31,875 31,875 31,875 23,907 0 Drifts kontantstrøm (CFO) 25,091-8,956 2,822 5,002 5,002 20,940 Fri kontantstrøm 23,091-9,556 2,222 4,402 4,402 20,340 Oppløsning av arbeidskapital 35,859 Endelig kontantstrøm -45,215 2,222 4,402 4,402 20,340 35,859 22,009 Nåverdi (2,960) (Economic value added) Dagens verdi Kommenter utviklingen i resultat, kontantstrøm og nåverdien: Resultat: Resultatet er i alle år Resultatet viser inntekter - kostnader. Resultatgraden (4402/119531) er ca 3,7% og må kunne sies å være noe for lavt. Dersom vi forutsetter en omløpshastighet på 2 (2008, 1,32) så ville TKR ha vært 2*3,7% = 7,4%. Dette må sees opp mot konkurrentenes lønnsomhet og opp mot en alternativ investering med lik risiko (se analysedelen i caset). Kontantstrøm: KS er veldig negativ i 2009 og deretter positivt i alle påfølgende år. Årsaken til den negative KS er hovedsakelig økt varebeholdning og redusert leverandørgjeld, samt økt kundefordringer Hvordan påvirker en økning i varelagere KS: Varer som legges på varelageret må også kjøpes inn og dermed skjer det en utbetaling (som direkte påvirker cashflow), men de blir ikke solgt og dermed blir det ingen innbetaling. Hvordan påvirker reduksjon i leverandørgjeld: En reduksjon i leverandørgjeld betyr at kreditten som vi får av leverandørene blir redusert. Dermed øker finansieringsbehovet i form av økt arbeidskapital og dette påvirker KS negativt. Se illustrasjon til slutt i oppgaven. Nåverdi: NNV er negativ i denne analysen. Årsaken til dette er for lav kontantstrøm til å betjene et avkastningskrav på 12%. Kontantstrømmen belastes i periode en med investeringer i arbeidskapital og frigjøres deretter i slutten av analyseperioden. Dette gjøres for å beregne renter, ikke bare på endringen i KS, men også kapitalen som brukes til arbeidskapital. Dersom vi bruker "Goal seek" så ser vi at bedriften tåler et avkastningskrav på ca 9,95%. Nåverdien er et absolutt mål (ikke et relativt mål som internrenten), med det menes at nåverdien alltid gir et rett bilde av et prosjekts lønnsomhet eller i Uniconos vurdering av forsatt drift.

2 Regnearket med 10% volumvekst i alle år: 10% vekstrate historikk Vekstrate Endring råvarepris Salg 20, , , , , , ,505 IB lager 5, , , , , , ,502 UB lager 3, , , , , , Varekjøp 18, , , , , , ,506 Varekostnader 95, , , , , ,007 Driftsutg 16,091 18,408 20,248 22,273 24,501 26,951 Res.f.skatt 2,878 7,287 8,076 8,943 9,897 10,947 Skatt - 2,405 2,665 2,951 3,266 3,613 Res.e.skatt 2,878 4,882 5,411 5,992 6,631 7,335 30,251 Kontantstrøm inntjening (CFE) 3,218 5,482 6,011 6,592 7,231 7,935 IB Kundefordr. 63,615 58,424 65,742 72,316 79,548 87,502 96,253 UB Kundefordr. 58,424 65,742 72,316 79,548 87,502 96,253 0 IB Lager 26,992 17,367 28,927 31,820 35,002 38,502 UB lager 17,367 28,927 31,820 35,002 38,502 0 IB Leverandørgjeld 33,076 40,133 38,916 39,534 43,487 47,836 38,502 UB Leverandørgjeld 40,133 38,916 39,534 43,487 47,836 38,502 0 Drifts kontantstrøm (CFO) 25,091-14,612-2, ,352 Fri kontantstrøm 23,091-15,212-3, ,752 Oppløsning av arbeidskapital 57,751 Endelig kontantstrøm -50,870-3, ,752 57,751 30,251 Nåverdi (3,791) 2.1) Forklar utviklingen i resultat, kontantstrøm og NNV for årene 2009 til 2013 dersom bedriften opplever 10% volumvekst i alle år: Resultat: Resultatet er økende i alle år(fra 4882 i 2009, til 7335 i 2013). Resultatet viser inntekter - kostnader. Resultatgraden i 2009 er (4882/131484) er ca 3,7% og må kunne sies å være noe for lavt. Det tilsvarende tallet for 2013 er (7335/192505) 3,8% og er ikke vesentlig endret. Dersom vi forutsetter en omløpshastighet på 2 (2008, 1,32) så ville TKR ha vært 2*3,7% = 7,4% for 2009, mens det er økt til 7,6% i Dette må sees opp mot konkurrentenes lønnsomhet og opp mot en alternativ investering med lik risiko (se analysedelen i caset). Resultatøkningen p.g.a. en volumvest på 10% er ikke nok for å kompensere for de økte lagerbeholdninger og større kundefordringer som denne veksten krever. Kontantstrøm: KS er veldig negativ i 2009 (10% økning i salgsvolum har trukket i negativ retning for KS). Årsaken til den sterkt forverrede negative KS i 2009 er hovedsakelig at økningen i salgsvolum har ført til økt verdi av kundefordringene(større kundefordringer), samt at veriden av lageret også er økt sterkt. Grunnen til at effekten er særlig stor i 2009 er at Unicono solgte ned lageret sitt betydelig i 2008, og måtte derfor bygge dette opp igjen i Denne oppbygningen av kundefordringer og lagervolum gjøres i 2009 og stiller derfor et økt krav til arbeidskapital dette året, og gir derfor en sterkt forverret negativ KS. Videre er KS negativ i hele perioden, siden lageret kontinuerlig må økes med 10% hvert år gjennom perioden, bortsett fra i 2013 og 2014 da arbeidskapitalen frigjøres. Økt varelager: Oppbygningen i varelageret krever en stor mengde arbeidskapital og trekker derfor KS i negativ retning. Effekten er størst i 2009, siden lageret var bygget ned i Likevel må lageret bygges opp med 10% hvert år i perioden. Økte kunderfordringer: Siden salgsvolumet øker, øker også kravet til arbeidskapital siden kundene får 6mnd kredittid. Også dette trekker i negativ retning for KS. NVV: NNV er enda mer negativ i denne analysen. Hovedgrunnen til dette er at behovet for arbeidskapital er stort i starten av perioden. Dette er kapital bundet opp tidlig, og som det belastes et avkastningskrav på 12% gjennom hele perioden. Behovet for arbeidskapital øker gjennom hele perioden, og dette belastes med interrenten i prosjektet. Dette kalles vekst uten verdiskapning. Økningen i arbeidskapitalen(kundefordring+varelager-leverandørgjeld) er så stort at det økte resultatet ikke gir en positivt NNV. Nåverdien er et absolutt mål (ikke et relativt mål som internrenten), med det menes at nåverdien alltid gir et rett bilde av et prosjekts lønnsomhet eller i Uniconos vurdering av forsatt drift. Forslag til strategi: Siden bedriften kjøper større volum av råvarer burde man kunne forhandle om prisen her. Kanskje også kredittiden man får av leverandørene?

3 Regnearket med 10% prisvekst på innkjøps- og salgsprisene i 2009 ####### % økning historikk Endring salgspris Endring råvarepris Salg 20, , , , , , ,933 IB lager 5, , , , , , ,297 UB lager 3, , , , , , Varekjøp 18, , , , , , ,892 Varekostnader 95, , , , , ,189 Driftsutg 16,091 16,091 16,091 16,091 16,091 16,091 Res.f.skatt 2,878-5,210-6,946-6,946-6,946-6,946 Skatt - -1,719-2,292-2,292-2,292-2,292 Res.e.skatt 2,878-3,491-4,654-4,654-4,654-4,654-22,107 Kontantstrøm inntjening (CFE) 3,218-2,891-4,054-4,054-4,054-4,054 IB Kundefordr. 63,615 58,424 57,467 57,467 57,467 57,467 57,467 UB Kundefordr. 58,424 57,467 57,467 57,467 57,467 57,467 0 IB Lager 26,992 17,367 26,297 26,297 26,297 26,297 UB lager 17,367 26,297 26,297 26,297 26,297 0 IB Leverandørgjeld 33,076 40,133 37,461 35,063 35,063 35,063 26,297 UB Leverandørgjeld 40,133 37,461 35,063 35,063 35,063 26,297 0 Drifts kontantstrøm (CFO) 25,091-13,535-6,452-4,054-4,054 13,477 Fri kontantstrøm 23,091-14,135-7,052-4,654-4,654 12,877 Oppløsning av arbeidskapital 31,169 Endelig kontantstrøm -49,794-7,052-4,654-4,654 12,877 31,169-22,107 Nåverdi (33,252) 2.2) Forklar utviklingen i resultat, kontantstrøm og NNV for årene 2009 til 2013 dersom bedriften opplever 10% prisvekst på innkjøps- og salgsprisene i Prisene holdes deretter på 2009 nivået i alle år fremover Resultat: Resultatet er 6046 i 2009, for deretter å være 4882 i resten av analyseperioden, (bedre i alle år enn basismodellen). Resultatet viser inntekter - kostnader. Resultatgraden i 2009 er ca 4,6% og noe for lavt, selv om det er bedre enn i tidligere eksempler. Det tilsvarende tallet for de andre årene i perioden er (4882/131484) 3,7% og er dårligere enn i Dersom vi forutsetter en omløpshastighet på 2 (2008, 1,32) så ville TKR ha vært 2*4,6% = 9,2%, mens for resten av perioden er tallet 2*3,7%=7,4%. Dette må sees opp mot konkurrentenes lønnsomhet og opp mot en alternativ investering med lik risiko (se analysedelen i caset). Vi ser et bedre resultat for 2009, siden vi kunne selge varene på lager til en ny og høyere pris, mens vi ikke hadde prisveksten på råvarene på disse produktene. I resten av perioden er resultatet kun marginalt bedre enn det vi ser i basismodellen. Resultatet er vesentrlig bedre i 2009 enn i de senere årene. Dette skyldes en såkalt inflasjonsgevinst i Inngående varelager er vurdert i hht innkjøpspriser i 2008, dermed får Unicono kunstig gevinst på denne delen av varesalget. Kontantstrøm: KS er veldig negativ i 2009, mens KS er positiv i resten av perioden (2484 i 2010; 4882 for 2011 og 2012; i 2013 da arbeidskapitalen frigjøres). Økt kundefordringer og kostnader til å bygge opp lageret bidro sterkt til den negativ KS i En noe lavere leverandørgjeld bidro også. En noe bedre KS utover i perioden skyldes at 10% økningen i pris og kostnader, er i absolutte pengeverdier så er økningen i pris større enn økningen i kostnadene. Årsakene til at KS blir dårligere i 2009 en i basismodellen er økte kundefordringer og ikke like stor reduksjon i leverandørgjeld. Økt verdi, varelager: Kostnader til kjøp av råvarer stiller økt krav til arbeidskapital, og trekker derfor KS i negativ retning i Når lageret er bygget opp, ser vi en positiv KS for resten av perioden. Økt verdi, kundefordringer: Verdien av produktet bedriften selger går opp, dermed går verdien av fordringene på kundene også opp. Endringen skjer mellom 2008 og 2009, og det er dermed her vi ser det økte behovet for arbeidskapital. Nåverdi: NNV er negativ, men likevel den beste vi har sett til nå i analysen av Unicono. Årsaken til dette er et bedre resultat enn tidliger, men likevel er kontantstrømmen for lav til å betjene et avkastningskrav på 12%. Kontantstrømmen belastes i periode en med investeringer i arbeidskapital og frigjøres deretter i slutten av analyseperioden. Dette gjøres for å beregne renter, ikke bare på endringen i KS, men også kapitalen som brukes til arbeidskapital. Dersom vi bruker "Goal seek" så ser vi at bedriften tåler et avkastningskrav på ca 10,67% (m.a.o noe bedre enn i forrige oppgave, men ikke godt nok). NNV er et absolutt mål (ikke et relativt mål som internrenten), med det menes at nåverdien alltid gir et rett bilde av et prosjekts lønnsomhet eller i Uniconos vurdering av forsatt drift.

4 Regnearket med 3 måneders kredittid til kundene og 4% rabatt Basismodellen historikk Rabatt og andre prisreduksjoner Kundekredittid 3.00 Endring råvarepris Salg 20, , , , , , ,749 IB lager 5, , , , , , ,907 UB lager 3, , , , , , Varekjøp 18, , , , , , ,720 Varekostnader 95,625 95,626 95,626 95,626 95,626 95,626 Driftsutg 16,091 16,734 16,734 16,734 16,734 16,734 Res.f.skatt 2,878 1,789 1,789 1,789 1,789 1,789 Skatt Res.e.skatt 2,878 1,198 1,198 1,198 1,198 1,198 5,992 Kontantstrøm inntjening (CFE) 3,218 1,798 1,798 1,798 1,798 1,798 IB Kundefordr. 63,615 58,424 28,687 28,687 28,687 28,687 28,687 Kredittid kunder UB Kundefordr. 58,424 28,687 28,687 28,687 28,687 28,687 0 IB Lager 26,992 17,367 23,907 23,907 23,907 23,907 UB lager 17,367 23,907 23,907 23,907 23,907 0 IB Leverandørgjeld 33,076 40,133 34,055 31,875 31,875 31,875 23,907 UB Leverandørgjeld 40,133 34,055 31,875 31,875 31,875 23,907 0 Drifts kontantstrøm (CFO) 25,091 18, ,798 1,798 17,736 Fri kontantstrøm 23,091 18, ,198 1,198 17,136 Oppløsning av arbeidskapital 4,781 Endelig kontantstrøm -17, ,198 1,198 17,136 4,781 5,992 Nåverdi (2,505) 3.1) Forklar utviklingen i resultat, kontantstrøm og NVV for årene 2009 til 2013 dersom bedriften reduserer kredittiden til 3 måneder og gir 4% i rabatt: Resultat: Resultatet er i alle år 1198, og er dårligere i alle år pga rabatten på 4%. Resultatet viser inntekter - kostnader. Resultatgraden (1198/114747) er ca 1,04% og er meget lavt. Dersom vi forutsetter en omløpshastighet på 2 (2008, 1,32) så ville TKR ha vært 2*1,04% = 2,08%. Dette må sees opp mot konkurrentenes lønnsomhet og opp mot en alternativ investering med lik risiko (se analysedelen i caset). Både resultatet og TKA er det dårligste til nå i oppgaven. Årsaken ligger i at vi gir 4% rabatt til kundene, men opplever ikke noe mer salg. Kredittiden påvirker ikke resultatet. Kontantstrøm: KS er veldig positiv i 2009 og deretter negativ i 2010, og positivt igjen i alle påfølgende år. Årsaken til den positive KS i 2009 er hovedsakelig er at vi har fått redusert kredittiden vi har gitt leverandørene (fra 6 til 3 mnd). Dette gir en stor positivt effekt ved at store fordringer frigjøres i 2009, denne effekten får vi kun en gang(kalles en-periodisk), og gjentas ikke i analyseperioden. Dette er et viktig virkemiddel for å løse kortsiktige likviditetsproblemer. Effekt av arbeidskapital endring er kun 1-periodisk NNV: Frigjøringen av kapital gjennom reduserte kundefordringer er ikke stort nok til å kompensere for tapet i netto inntekter dersom man ønsker å få en nettonåverdi i null. NNV er likevel noe bedre enn i basismodellen. Et positivt trekk ved den reduserte kredittiden er at kapitalen som frigjøres kan belastes med en positivt interrenten gjennom hele analyseperioden. Penger idag er verd mer enn penger imorgen. "Goal seek" viser at bedriften tåler et avkastningskrav på ca 7,36%. Den reduserte kredittiden klarer ikke å gi oss noe bedre internrente enn tidligere i analysen. Faktisk fører rabatten som gies at vi har den til nå dårligste internrenten i analysen. Hvorvidt et slikt tiltak på å gi rabatt og samtidig redusere KF er lønnsomt avhenger hvor mye rentekostnader Unicono sparer i form av lavere KF sammenlignet med reduksjon i inntektene pga rabatten Sparte rentekostnader avhenger hvor mye kapital som frigjøres og hvilken rente (avkastningskrav) man benytter. NVV er fremdeles negativ men marginalt bedre enn i basismodellen. Dette må sees i sammenheng med at resultat, resultatgrad og TKR er meget svake i denne analysen. Dette skyldes rabatten som gies kundene. Dersom man oppnår en kredittid på 2 måneder (fremdeles lang i Skandinavisk målestokk), så vil NNV være positiv. Forslag: Forhandlinger bør gjøres for å få redusert kredittiden, uten å måtte gi en like stor rabatt. Evt, kombineres med en høyere omløpstid på lageret (leverandørene er villige til å levere oftere --> lavere krav til arbeidskapital) Hadde bedriften klart å fått opp omløpshastigheten på lageret til 6 ganger pr år, samtidig som vi gir 4% rabatt til leverandørene og 3 mnd kredittid, så hadde NVV kun blitt -4. Noe som må kunne sees på som et bra resultat.

5 Regneark til redusert omløpshastigheten i varelageret fra 4 til 2 og klarer å presse ned innkjøpsprisene med 2% Basismodellen historikk Endring råvarepris Salg 20, , , , , , ,531 IB lager 5, , , , , , ,857 Omløpshastighet lager UB lager 3, , , , , , Varekjøp 18, , , , , , ,857 Varekostnader 95,625 94,061 93,714 93,714 93,714 93,714 Driftsutg 16,091 16,734 16,734 16,734 16,734 16,734 Res.f.skatt 2,878 8,135 8,482 8,482 8,482 8,482 Skatt - 2,685 2,799 2,799 2,799 2,799 Res.e.skatt 2,878 5,451 5,683 5,683 5,683 5,683 28,183 Kontantstrøm inntjening (CFE) 3,218 6,051 6,283 6,283 6,283 6,283 IB Kundefordr. 63,615 58,424 59,765 59,765 59,765 59,765 59,765 UB Kundefordr. 58,424 59,765 59,765 59,765 59,765 59,765 0 IB Lager 26,992 17,367 46,857 46,857 46,857 46,857 UB lager 17,367 46,857 46,857 46,857 46,857 0 IB Leverandørgjeld 33,076 40,133 41,184 31,238 31,238 31,238 15,619 UB Leverandørgjeld 40,133 41,184 31,238 31,238 31,238 15,619 0 Drifts kontantstrøm (CFO) 25,091-23,730-3,663 6,283 6,283 37,521 Fri kontantstrøm 23,091-24,330-4,263 5,683 5,683 36,921 Oppløsning av arbeidskapital 44,146 Endelig kontantstrøm -59,988-4,263 5,683 5,683 36,921 44,146 28,183 Nåverdi (5,986) 3.2) Forklar utviklingen i resultat, kontantstrøm og NNV for årene 2009 til 2013 dersom bedriften reduserer VLOH til 2 og innkjøpspris -2%: Dette er ikke bra. Unicono får altfor mye på lager. Dette koster 12% i renter (avkastningskravet). Ikke akseptabelt. Merk at arbeidskapital størrelsene bare har en-periodisk effekt. Merk også det økte varekjøp i 2010 (Unicono må bygge opp lager) Resultat: Resultatet er i år , mens det er 5683 for resten av perioden. Resultatet viser inntekter - kostnader. Resultatgraden for 2009 (5451/119531) er ca 4,56%, mens det tilsvarende for resten av perioden (5683/119531) er 4,65%. Resultatet blir bedre i alle år enn i basismodellen. Årsaken til dette er lavere innkjøpskostnader (-2%). Dermed kan man si at KS tilførsel fra selvfinansieringen (resultat + avskrivninger) også kalt kontantstrøm inntjening forbedret i forhold til basismodellen. Dette skulle egentlig tilsi en forbedring av KS. Kontantstrøm: KS er veldig negativ i 2009 og er også negativ Deretter er den positivt i alle påfølgende år. Årsaken til den negative KS er hovedsakelig at Unicono har måttet bygge opp en betydelig økt varebeholdning i (siden bedriften nå bare kjøper inn varer 2 ganger pr år). Dette stiller et ekstremt krav til arbeidskapital i KS: KS er dårligere i 2009 og 2010 men bedre deretter enn i basismodellen. Endringen i varelager har først og fremst en-periodisk effekt. Økningen i varelageret resulterer i en meget dårlig KS i 2009 KS, En-periodisk: Økning i VL førte også til økning i varekjøp og dermed en økning i leverandørgjeld som påvirker KS positivt. KS, flerperiodisk: Etter 2009 så er varelageret på samme nivå og har dermed ingen innvirkning på KS frem til oppløsningen av varelageret i Varelagerendringen har først og fremst en-periodisk effekt. Flerperiodisk: i 2010 så er varelageret på det ønskede nivå og dermed kjøpes det inn mindre varer. Dermed så reduserers KS på grunn av lavere kreditt fra leverandørene Flerperiodisk: Deretter er leverandørgjeld konstant og resultat og KS drift er like (=6283) Nåverdi: NNV er på sitt mest negative i denne analysen. Dermed er ikke dette noe aktuelt tiltak for Unicono. Ved en omløpshastighet på lageret som er redusert fra 4 til 2 ganger per år betyr det at vi må ha betydelig mer varer på lager. Dette koster veldig mye penger å bygge opp, siden vi har et avkastningskrav på 12%, som belastes gjennom hele perioden. Selv om vi får redusert innkjøpsprisen med 2% er det ikke akseptabelt å redusere VLOH til 2 ganger pr år. Dersom vi bruker "Goal seek" så ser vi at bedriften tåler et avkastningskrav på ca 9,04%. Nåverdien er et absolutt mål (ikke et relativt mål som internrenten), med det menes at nåverdien alltid gir et rett bilde av et prosjekts lønnsomhet eller i Uniconos vurdering av forsatt drift.

6 4) Hvilke konsekvenser har dine observasjoner av utviklingen i resultat og kontantstrøm for Uniconos strategivalg? Analysene vi har gjort viser at Unicono står overfor store utfordringer når det gjelder strategivalg. Ingen av senariene vi analyserte tidligere i oppgaven viste klar trend til forbedret lønnsomhet. Det er likevel noen tiltak som kan vurderes og eventuelt gjennomføres. Forutsetninger: Priselastisiteten er -4 i det aktuelle området. Sammenheng mellom pris og mengde er lineær i det aktuelle området. Ingen andre tiltak har innvirkning på etterspørselen. For eksempel markedsføring eller produktutvikling som kunne gitt et skift i etterspørselskurven. Bedriften må sette i verk flere tiltak, blant annet: kortere kreditttid til kunder, så lang kreditttid til leverandørene som mulig, høyere pris på produktet og så lave råvarekostnader som mulig. Avansen: Salg - kostnader på ca 20% er ikke bra nok. Ved å bruke likningen: MR=MC=P*(1+(1/Pε)*, der MC - Grensekostnad=4.6033; MR - Grenseinntekt; P - Pris og Pε - Priselastisitet=-4, så finner vi at ny pris bør være (Utregning: /(1+(1/-4))). Dette tilsvarer en prisøkning på 6,67%. Ved å bruke likning Pε=4=( Q/Q)/( p/p)**, der Q - kvantitet=20773, Q - endring i kvantitet, p - pris=5,754 og P - prisendring=0,0667, så finner vi at Q= Dette tilsvarer en volumendring på -26,7%. Når prisen er økes med 6,67% reduserer dette salgsvolumet med 26,7%. Dette vil gi et resultat på 6487 og en resultatgrad (6487/93459) på 6,94% i hele perioden. Dette må sies å være respektabelt, selv om det naturligvis må sammenlignes med konkurrentenes lønnsomhet, og en alternativ investering med lik risiko. Med samme forutsetninger som tidligere gir dette en TKR på 13.88%. Kontantstrømmen vil være positiv i hele dette senarioet. Med et avkastningskrav på 12% vil NNV være 8305, noe som må sies å være meget positivt. Det anbefales dermed å øke prisen med 6,67%. Dette vil redusere salgsvolumet med 26,7%. Samtidig vil Unicono ha en positiv KS i hele perioden og en positiv NNV på 8305 når avkastningskravet er på 12%, Likevel anbefales det at bedriften prøver å få opp omløpshastigheten på lageret, og samtidig presse leverandørene på prisene. En moderat prisvekst fremover bør også være mulig utover i perioden, om ikke konkurransen er for hard. Annet aktuelt tiltak: Rabatt og redusertekundefordringer: Ved å gi kundene 5% rabatt, og samtidig en kredittid på kun 30 dager, så vil vi få en positiv NNV på ca I Skandinavisk målestokk er 30 dagers kredittid mer realistisk enn de 6 mnd som er gitt tidligere Kredittid er dog ikke enkelt å få ned, og kanskje bør de kunder som ikke har betalt i tide følges opp via telefon. Referanser: * Mikrooeconomics, J. M. Perloff 5th edition, kapittel 11, side 353, ** Mikrooeconomics, J. M. Perloff 5th edition, kapittel 3, side 46, Illustrasjon til oppgave: 1) Budsjetter resultat og kontantstrøm for årene 2009 til Arbeidskapitalen løses opp i Beregn nåverdien. Bruk et avkastningskrav på 12% etter skatt.

13: Kommenter utviklingen i resultat, kontantstrøm og nåverdien: Unicono AS

13: Kommenter utviklingen i resultat, kontantstrøm og nåverdien: Unicono AS Publiseringsoppgave budsjettering og finans: Publiseringsoppgave Uke 11 21.03.2010 Studentne: 0646235 Jan Erik Skog Oppgave 1 Revisjon: B Fagansvarlig: E. Blattner 1) Budsjetter resultat og kontantstrøm

Detaljer

2.1) Forklar utviklingen i resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013 dersom bedriften opplever 10% volumvekst i alle år: 12:

2.1) Forklar utviklingen i resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013 dersom bedriften opplever 10% volumvekst i alle år: 12: Publiseringsoppgave: 1) Budsjetter resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013. Arbeidskapitalen løses opp i 2014. Beregn nåverdien. Bruk et avkastningskrav på 12% etter skatt. Unicono AS 2008 2009

Detaljer

Nåverdi -2,960 6:39 PM 4/8/10

Nåverdi -2,960 6:39 PM 4/8/10 Publiseringsoppgave: 1) Budsjetter resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013. Arbeidskapitalen løses opp i 2014. Beregn nåverdien. Bruk et avkastningskrav på 12% etter skatt. Unicono AS 2008 2009

Detaljer

Oppgave uke 11 - Budsjettering og finans

Oppgave uke 11 - Budsjettering og finans 1) Budsjetter resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013. Arbeidskapitalen løses opp i 2014. Beregn nåverdien. Bruk et avkastningskrav på 12% etter skatt. Basismodell: Rabatt og andre prisreduksjoner

Detaljer

Kommenter utviklingen i resultat, kontantstrøm og nåverdien:

Kommenter utviklingen i resultat, kontantstrøm og nåverdien: Publiseringsoppgave: 1) Budsjetter resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013. Arbeidskapitalen løse Beregn nåverdien. Bruk et avkastningskrav på 12% etter skatt. Unicono AS 2008 2009 Basismodellen

Detaljer

KF VL LVGJ Arbeidskapital Arbeidskapital 2008 = Arbeidskapital 2009 =

KF VL LVGJ Arbeidskapital Arbeidskapital 2008 = Arbeidskapital 2009 = Publiseringsoppgave: 1) Budsjetter resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013. Arbeidskapitalen løses opp i 2014. Beregn nåverdien. Bruk et avkastningskrav på 12% etter skatt. Salg 20 773,46 5,5327

Detaljer

2.1) Forklar utviklingen i resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013 dersom bedriften opplever 10% volumvekst i alle år:

2.1) Forklar utviklingen i resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013 dersom bedriften opplever 10% volumvekst i alle år: Publiseringsoppgave: 1) Budsjetter resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013. Arbeidskapitalen løses opp i 2014. Beregn nåverdien. Bruk et avkastningskrav på 12% etter skatt. Basismodellen Endring

Detaljer

12:31:

12:31: 12:31:4 18.4.21 Publiseringsoppgave: 1) Budsjetter resultat og kontantstrøm for årene 29 til 213. Arbeidskapitalen løses opp i 214. Beregn nåverdien. Bruk et avkastningskrav på 12% etter skatt. Unicono

Detaljer

19: UB Kundefordr ,41601

19: UB Kundefordr ,41601 Publiseringsoppgave: 1) Budsjetter resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013. Arbeidskapitalen løses opp i 2014. Beregn nåverdien. Bruk et avkastningskrav på 12% etter skatt. Unicono AS 2008 2009

Detaljer

Nåverdi -2,960 5:01 PM 4/16/10

Nåverdi -2,960 5:01 PM 4/16/10 Publiseringsoppgave: 1) Budsjetter resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013. Arbeidskapitalen løses opp i 2014. Beregn nåverdien. Bruk et avkastningskrav på 12% etter skatt. Unicono AS 2008 2009

Detaljer

Unicono AS Master 05022009. Case: Unicono AS

Unicono AS Master 05022009. Case: Unicono AS Case: Unicono AS 1 Part 1 Nødvendig infromasjon for å kunne ta optimale beslutninger 1. Kostnader og dekningsbidrag Faste og variable kostnader Dekningsbidrag = Salgsinntekt - variable kostnader, DB per

Detaljer

Resultat: Total kapital: Tot.kap

Resultat: Total kapital: Tot.kap Publiseringsoppgave Unicono case Camilla Garmann V 1 1) Budsjetter resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013. Arbeidskapitalen løses opp i 2014. Beregn nåverdien. Bruk et avkastningskrav på 12%

Detaljer

Part 1 Nødvendig infromasjon for å kunne ta optimale beslutninger

Part 1 Nødvendig infromasjon for å kunne ta optimale beslutninger 1 Case: Unicono AS 2 Part 1 Nødvendig infromasjon for å kunne ta optimale beslutninger 1. Kostnader og dekningsbidrag Faste og variable kostnader Dekningsbidrag = Salgsinntekt - variable kostnader, DB

Detaljer

Nåverdi og pengenes tidsverdi

Nåverdi og pengenes tidsverdi Nåverdi og pengenes tidsverdi Arne Rogde Gramstad Universitetet i Oslo 9. september 2014 Versjon 1.0 Ta kontakt hvis du finner uklarheter eller feil: a.r.gramstad@econ.uio.no 1 Innledning Anta at du har

Detaljer

Tilleggsoppgaver kapittel 9

Tilleggsoppgaver kapittel 9 Tilleggsoppgaver kapittel 9 Løsningsforslagene til disse oppgavene er laget i Excel. Elever som løser oppgavene ved bruk av ferdigmodell kan lett sammenlikne svarene. Det er ikke laget noen arbeidsbok

Detaljer

BØK311 Bedriftsøkonomi 2b. Løsningsforslag

BØK311 Bedriftsøkonomi 2b. Løsningsforslag BØK311 Bedriftsøkonomi 2b Løsningsforslag Eksamen 31 mai 2012 Oppgave 1 Kjøpe TV på avbetaling Sammenligne kontantstrømmer a) Hvor stor er årlig effektiv rente EKSAMEN I BØK311 BEDRIFTSØKONOMI 2B 31 MAI

Detaljer

Handelshøyskolen BI Institutt for regnskap, revisjon og jus. med beslutningsverktøy. Eksamensdato: 16.06.2000 kl. 09.00-14.00

Handelshøyskolen BI Institutt for regnskap, revisjon og jus. med beslutningsverktøy. Eksamensdato: 16.06.2000 kl. 09.00-14.00 Handelshøyskolen BI Institutt for regnskap, revisjon og jus Sensorveiledning i: MAN89981 Bedriftsøkonomisk analyse med beslutningsverktøy Eksamensdato: 16.06.2000 kl. 09.00-14.00 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Oversikt. Trond Kristoffersen. Totalkapitalrentabilitet. Totalkapitalrentabilitet. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 3) Beregning av nøkkeltall:

Oversikt. Trond Kristoffersen. Totalkapitalrentabilitet. Totalkapitalrentabilitet. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 3) Beregning av nøkkeltall: Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsanalyse (del 3) Utvidet analyse av lønnsomhet Generelt Likviditet Bedriftens betalingssituasjon Finansiering Anskaffelse og anvendelse av kapital Soliditet

Detaljer

Fasit - Oppgaveseminar 1

Fasit - Oppgaveseminar 1 Fasit - Oppgaveseminar Oppgave Betrakt konsumfunksjonen = z + (Y-T) - 2 r 0 < 0 Her er Y bruttonasjonalproduktet, privat konsum, T nettoskattebeløpet (dvs skatter og avgifter fra private til det

Detaljer

Eksamensforberedelse BE-107, 2016

Eksamensforberedelse BE-107, 2016 Eksamensforberedelse BE-107, 2016 Oppgave 1, i a) Bruttofortjeneste = salgsinntekt minus direkte kostnader (inntakskost). Bruttofortjeneste sier noe om hvor mye en bedrift sitter igjen med brutto på et

Detaljer

PROSJEKTOPPGAVE. (våren 2009) Fag: STATISTIKK OG ØKONOMI (ITD20106) 2. klasse dataingeniører. Tidsfrister: Utdelt: onsdag 25. mars.

PROSJEKTOPPGAVE. (våren 2009) Fag: STATISTIKK OG ØKONOMI (ITD20106) 2. klasse dataingeniører. Tidsfrister: Utdelt: onsdag 25. mars. Avdeling for informasjonsteknologi Remmen, Halden Høgskolen i Østfold Fag: STATISTIKK OG ØKONOMI (ITD20106) 2. klasse dataingeniører PROSJEKTOPPGAVE (våren 2009) Tidsfrister: Utdelt: onsdag 25. mars. Innleveringsfrist:

Detaljer

Skriftlig eksamen i: BØK 2302 Operativ økonomistyring

Skriftlig eksamen i: BØK 2302 Operativ økonomistyring Handelshøyskolen BI Institutt for regnskap, revisjon og jus Skriftlig eksamen i: BØK 2302 Operativ økonomistyring Eksamensdato: 08.12.04, kl. 09.00 14.00 Tillatte hjelpemidler: Alle Innføringsark: Ruter

Detaljer

Eksamen i BIP190: Bedriftsøkonomi med entreprenørskap

Eksamen i BIP190: Bedriftsøkonomi med entreprenørskap Eksamen i BIP190: Bedriftsøkonomi med entreprenørskap Varighet: 4 timer Dato: 7. mai. 2012 Hjelpemidler: Rentetabeller og bestemt, enkel kalkulator. Oppgavesettet består av til sammen 9 sider A. Flervalgsoppgaver

Detaljer

5 TIPS - FÅ RÅD TIL DET DU ØNSKER DEG

5 TIPS - FÅ RÅD TIL DET DU ØNSKER DEG 5 TIPS - FÅ RÅD TIL DET DU ØNSKER DEG Du vil lære... Hvorfor du skal ta kontroll på økonomien De 5 stegene til hvordan du får råd til det du drømmer om Hvorfor det er så smart å begynne før sommeren, dette

Detaljer

Tallet 0,04 kaller vi prosentfaktoren til 4 %. Prosentfaktoren til 7 % er 0,07, og prosentfaktoren til 12,5 % er 0,125.

Tallet 0,04 kaller vi prosentfaktoren til 4 %. Prosentfaktoren til 7 % er 0,07, og prosentfaktoren til 12,5 % er 0,125. Prosentregning Når vi skal regne ut 4 % av 10 000 kr, kan vi regne slik: 10 000 kr 4 = 400 kr 100 Men det er det samme som å regne slik: 10 000 kr 0,04 = 400 kr Tallet 0,04 kaller vi prosentfaktoren til

Detaljer

for opplæringen er at eleven skal kunne regne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekst faktor

for opplæringen er at eleven skal kunne regne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekst faktor 46 2 Forhold og prosent MÅL for opplæringen er at eleven skal kunne regne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekst faktor behandle proporsjonale og omvendt proporsjonale størrelser i praktiske sammenhenger

Detaljer

Under noen av oppgavene har jeg lagt inn et hint til hvordan dere kan går frem for å løse dem! Send meg en mail om dere finner noen feil!

Under noen av oppgavene har jeg lagt inn et hint til hvordan dere kan går frem for å løse dem! Send meg en mail om dere finner noen feil! Under noen av oppgavene har jeg lagt inn et hint til hvordan dere kan går frem for å løse dem! Send meg en mail om dere finner noen feil! 1. Husk at vi kan definere BNP på 3 ulike måter: Inntektsmetoden:

Detaljer

Lønnsomhetskalkyler. Pengenes tidsverdi. Saga Santa Fe investeringen

Lønnsomhetskalkyler. Pengenes tidsverdi. Saga Santa Fe investeringen Lønnsomhetskalkyler Beregning av nåverdi (NPV) Økonomisk tolkning av nåverdi Beregning av internrente (IRR) Problemer med internrentemetoden Sammenligning av NPV og IRR Lønnsomhetsanalyse med Excel John-Erik

Detaljer

Løsningsforslag til F-oppgavene i kapittel 2

Løsningsforslag til F-oppgavene i kapittel 2 Løsningsforslag til F-oppgavene i kapittel 2 Oppgave 1 Noen eksempler på ulike markeder: Gatekjøkkenmat i Bergen gatekjøkken produserer mat, folk i Bergen kjøper Aviser i Norge avisene (VG, Dagbladet,

Detaljer

S1 Eksamen våren 2009 Løsning

S1 Eksamen våren 2009 Løsning S1 Eksamen, våren 009 Løsning S1 Eksamen våren 009 Løsning Del 1 Oppgave 1 a) Skriv så enkelt som mulig 1) x 1 x 1 x 1 x 1 1 x 1 x 1 x x 1 x 1 x 1 1 x 1 x 1 ) a b 3 a b 3 a 4a b 1 3 4a b 3 b 1 b) Løs likningene

Detaljer

Rekordhøy omsetning pr 3. kvartal som følge av fortsatt høyt volum og høye laksepriser. Omsetningen er 20 % høyere enn på samme tid i fjor.

Rekordhøy omsetning pr 3. kvartal som følge av fortsatt høyt volum og høye laksepriser. Omsetningen er 20 % høyere enn på samme tid i fjor. HOVEDPUNKTER - 3. KVARTAL: Rekordhøy omsetning pr 3. kvartal som følge av fortsatt høyt volum og høye laksepriser. Omsetningen er 20 % høyere enn på samme tid i fjor. Oppdrettsvirksomheten hadde god tilvekst

Detaljer

Innspill til konsept for Stevningsmogen Møteplass for læring, bevegelse og opplevelser.

Innspill til konsept for Stevningsmogen Møteplass for læring, bevegelse og opplevelser. Innspill til konsept for Stevningsmogen Møteplass for læring, bevegelse og opplevelser. Iloapp.roywilly@com Felles uttalelse fra: Innhold Innledning... 3 1. Forutsetninger.... 4 2. Befolkningsutvikling....

Detaljer

17.2 Oppgave Balansebudsjettering

17.2 Oppgave Balansebudsjettering 17.2 Oppgave Balansebudsjettering Resultatbudsjett for 20x9: Salgsinntekt 10 000 Vareforbruk 7 000 Avskrivninger 900 Andre kostnader 1 600 Overskudd 500 Anleggsmidler 6 380 Egenkapital 2 462 Lager 500

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver - kapittel 3

Løsningsforslag til oppgaver - kapittel 3 Løsningsforslag til oppgaver - kapittel 3 3.1 En gruppering av kostnadene etter art gjør det lettere for ledelsen å komme på sporet av kostnader som er årsak til utviklingen. Resultatrapporten for de tre

Detaljer

Oppgave 1 (40 %) a) Produktvalgproblemet kan formuleres slik: Maks DB = 200A + 75B + 100C. gitt at:

Oppgave 1 (40 %) a) Produktvalgproblemet kan formuleres slik: Maks DB = 200A + 75B + 100C. gitt at: Oppgave 1 (40 %) a) Produktvalgproblemet kan formuleres slik: Maks DB 200A + 75B + 100C gitt at: 3A + 2B + 3C < 1 000 7A + 2B + 3C < 2 000 10A + 5B + 10C < 4000 4A < 600 b) Initialtablået er vist under:

Detaljer

Løsningsforslag F-oppgaver i boka Kapittel 2

Løsningsforslag F-oppgaver i boka Kapittel 2 Løsningsforslag F-oppgaver i boka Kapittel OPPGAVE. Produsenten maksimerer overskuddet ved å velge det kvantum som gir likhet mellom markedsprisen og grensekostnaden. Begrunnelsen er slik: (i) Hvis prisen

Detaljer

NOTAT. Dokumentasjon av tidsforbruk ved offentlige anskaffelser. Til: DIFI Fra: LFH v/hartvig Munthe-Kaas Dato: 29.09.14

NOTAT. Dokumentasjon av tidsforbruk ved offentlige anskaffelser. Til: DIFI Fra: LFH v/hartvig Munthe-Kaas Dato: 29.09.14 NOTAT Til: DIFI Fra: LFH v/hartvig Munthe-Kaas Dato: 29.09.14 Dokumentasjon av tidsforbruk ved offentlige anskaffelser UTGANGSPUNKT LFH er av DIFI anmodet om å dokumentere tidsforbruk ved offentlige anskaffelser

Detaljer

Disclaimer / ansvarsfraskrivelse:

Disclaimer / ansvarsfraskrivelse: Viktig informasjon Dette er et mindre utdrag av TotalRapport_Norge. Den inneholder kun korte sammendrag. For å få tilgang til den fullstendige rapporten må du være en registrert kunde eller investor hos

Detaljer

Eksamensoppgave Samfunnsøkonomi 2

Eksamensoppgave Samfunnsøkonomi 2 Eikeli videregående skole Eksamensoppgave Samfunnsøkonomi 2 27.05.2013 1 Ved fullkommen konkurranse er det fem forutsetninger som gjelder for markedsføreren: Det er mange selgere og kjøpere i markedet,

Detaljer

Nofima og Kontali analyse har fått i oppdrag fra FHF å studere kostnadsutviklingen i lakseoppdrett, og vise hva som er de viktigste kostnadsdriverne.

Nofima og Kontali analyse har fått i oppdrag fra FHF å studere kostnadsutviklingen i lakseoppdrett, og vise hva som er de viktigste kostnadsdriverne. Nofima og Kontali analyse har fått i oppdrag fra FHF å studere kostnadsutviklingen i lakseoppdrett, og vise hva som er de viktigste kostnadsdriverne. Siden 2012 har kostnadene økt med 5 kroner (for ferdig

Detaljer

Value added-indikatoren: Et nyttig verktøy i kvalitetsvurdering av skolen?

Value added-indikatoren: Et nyttig verktøy i kvalitetsvurdering av skolen? Value added-indikatoren: Et nyttig verktøy i kvalitetsvurdering av skolen? Kortversjon av SSBs rapport 42/2011 Behov for value added-indikatorer på grunn av økt interesse for skolens resultatkvalitet De

Detaljer

Eksamen i BIP 190: Bedriftsøkonomi med entreprenørskap

Eksamen i BIP 190: Bedriftsøkonomi med entreprenørskap Eksamen i BIP 190: Bedriftsøkonomi med entreprenørskap Varighet: 4 timer Dato: 01. september 2012 Hjelpemidler: Rentetabeller og bestemt, enkel kalkulator. Oppgavesettet består av til sammen 9 sider A.

Detaljer

Tertialrapport mai-august 2006

Tertialrapport mai-august 2006 Tertialrapport mai-august 2006 Gilde Norsk Kjøtt konsern har et overskudd i 2. tertial på 238 mill kroner. Det gode resultatet skyldes ikke bare at driften i perioden er tilbake på fjorårsnivå, men det

Detaljer

På lederutviklingsprogrammene som ofte gjennomføres på NTNU benyttes dette verktøyet. Du kan bruke dette til inspirasjon.

På lederutviklingsprogrammene som ofte gjennomføres på NTNU benyttes dette verktøyet. Du kan bruke dette til inspirasjon. På lederutviklingsprogrammene som ofte gjennomføres på NTNU benyttes dette verktøyet. Du kan bruke dette til inspirasjon. Rolleanalyse rollen som leder på NTNU Denne oppgaven går ut på å kartlegge hvilken

Detaljer

Treningsavgifter 2015-2016:

Treningsavgifter 2015-2016: Klubbens økonomi Treningsavgifter og salgsdugnader et stadig tilbakevennende tema blant foreldre. Det snakkes mye om dette, og hvis det er noe det klages på så er det først og fremst disse to tingene det

Detaljer

8. jan. 4 Betalt skyldig arb.g.avg. 34 545. 21. jan. 8 Varesalg til utlandet 335 000. 8. jan. 3 Betalt skattetrekk 73 500

8. jan. 4 Betalt skyldig arb.g.avg. 34 545. 21. jan. 8 Varesalg til utlandet 335 000. 8. jan. 3 Betalt skattetrekk 73 500 Kapittel 6: Resultatregnskapet registrering av transaksjoner 95 Et avsluttende eksempel AS MOKON har følgende balanse per 31. desember 2x4: I løpet av januar og februar inntreffer følgende forretningstilfeller:

Detaljer

Eksamen 23.05.2013. SAM3035 Økonomi og leiing / Økonomi og ledelse. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2013. SAM3035 Økonomi og leiing / Økonomi og ledelse. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2013 SAM3035 Økonomi og leiing / Økonomi og ledelse Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om oppgåva Informasjon om vurderinga

Detaljer

Før du søker og finansiering. Ofte stilte spørsmål. Hvem kan delta på videreutdanning? Last ned som PDF. Skriv ut. Sist endret: 08.06.

Før du søker og finansiering. Ofte stilte spørsmål. Hvem kan delta på videreutdanning? Last ned som PDF. Skriv ut. Sist endret: 08.06. Ofte stilte spørsmål Last ned som PDF Skriv ut Sist endret: 08.06.2016 1. Før du søker og finansiering 2. Søknadsprosess og opptak 3. Gjennomføring og eksamen Før du søker og finansiering Hvem kan delta

Detaljer

Forelesning 9 mandag den 15. september

Forelesning 9 mandag den 15. september Forelesning 9 mandag den 15. september 2.6 Største felles divisor Definisjon 2.6.1. La l og n være heltall. Et naturlig tall d er den største felles divisoren til l og n dersom følgende er sanne. (1) Vi

Detaljer

Eksamen 21.11.2014. SAM3035 Økonomi og leiing / Økonomi og ledelse. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 21.11.2014. SAM3035 Økonomi og leiing / Økonomi og ledelse. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 21.11.2014 SAM3035 Økonomi og leiing / Økonomi og ledelse Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne,

Detaljer

Positiv og virkningsfull barneoppdragelse

Positiv og virkningsfull barneoppdragelse Positiv og virkningsfull barneoppdragelse ----------------------------------------------------------------------------------------- Are Karlsen Ønsker vi endring hos barnet må vi starte med endring hos

Detaljer

VIKANHOLMEN VEST REGULERINGSPLAN NÆRINGSLIV OG SYSSELSETTING INNHOLD. Sammendrag. Sammendrag 1. 1 Innledning 2

VIKANHOLMEN VEST REGULERINGSPLAN NÆRINGSLIV OG SYSSELSETTING INNHOLD. Sammendrag. Sammendrag 1. 1 Innledning 2 VIKANHOLMEN VEST REGULERINGSPLAN NÆRINGSLIV OG SYSSELSETTING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD Sammendrag 1 1 Innledning 2 2 Metode 3

Detaljer

MULIGHETENE TIL Å STYRE UTVIKLINGEN I JORDBRUKET

MULIGHETENE TIL Å STYRE UTVIKLINGEN I JORDBRUKET MULIGHETENE TIL Å STYRE UTVIKLINGEN I JORDBRUKET ER BEGRENSET Virkningen av jordbrukspolitikken og mulighetene til å styre utviklingen blir ofte overdrevet. Ifølge Public Choice-teorien blir dette forklart

Detaljer

Veier ut av arbeidslivet og tilbake igjen

Veier ut av arbeidslivet og tilbake igjen Veier ut av arbeidslivet og tilbake igjen Knut Røed Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar for Economic Research www.frisch.uio.no Andel som ikke jobber, pga helseproblemer eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av møteprotokollen fra møte 15.06.09. Sendt på mail 15.06.

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av møteprotokollen fra møte 15.06.09. Sendt på mail 15.06. Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 22.09.2009 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14 eller e-post: Bodil.J.Kostamo@vadso.kommune.no

Detaljer

1015 kr 1,015 1000 kr 1,015 1,015 1000 kr 1,015 1030 kr. Vi ganger med vekstfaktoren 2 ganger.

1015 kr 1,015 1000 kr 1,015 1,015 1000 kr 1,015 1030 kr. Vi ganger med vekstfaktoren 2 ganger. 7.9 Kredittkort I Norge bruker de fleste betalingskort ved kjøp av varer og tjenester. Betalingskortene kan vi dele i to typer: debetkort og kredittkort. Når vi bruker et debetkort, trekker vi pengene

Detaljer

Bra resultat for de med høyest kompetanse. For dårlig for lærere og adjunkter. Noe må gjøres med førskolelærernes lønn!

Bra resultat for de med høyest kompetanse. For dårlig for lærere og adjunkter. Noe må gjøres med førskolelærernes lønn! Bra resultat for de med høyest kompetanse. For dårlig for lærere og adjunkter. Noe må gjøres med førskolelærernes lønn! (Du kan laste ned artikkelen her ) Så langt virker det som mange er godt fornøyd

Detaljer

Opphør av arbeidsforhold grunnet alder oppdatert juni 2016

Opphør av arbeidsforhold grunnet alder oppdatert juni 2016 Opphør av arbeidsforhold grunnet alder oppdatert juni 2016 Når arbeidstaker fyller 70 år, eller ved en tidligere fastsatt særaldersgrense, kan arbeidsforholdet bringes til opphør. Artikkelen omhandlet

Detaljer

Arbeidstid. Medlemsundersøkelse. 7. 19. mai 2014. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Arbeidstid. Medlemsundersøkelse. 7. 19. mai 2014. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Arbeidstid Medlemsundersøkelse 7. 19. mai 2014 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 19. mai 2014 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1024 Utvalg:

Detaljer

Opsjoner. R. Øystein Strøm. 14. april 2004

Opsjoner. R. Øystein Strøm. 14. april 2004 Opsjoner R. Øystein Strøm 14. april 2004 Slide 1 1. Innledning 2. Definisjoner 3. Salgs-kjøps-pariteten 4. En en-periodisk binomisk opsjonsformel 5. De generelle modellene 1 Innledning Opsjoner er å finne

Detaljer

Forelesning # 6 i ECON 1310:

Forelesning # 6 i ECON 1310: Forelesning # 6 i ECON 1310: Arbeidsmarkedet og konjunkturer Anders Grøn Kjelsrud 23.9.2013 Pensum Forelesningsnotat (Holden) # 8 Kapittel 8 ( The labour market ) og kapittel 10 ( The Phillips curve, the

Detaljer

Høringsuttalelser fra Bjørnefaret borettslag til reguleringsplan 2014-2025 for Blystadlia

Høringsuttalelser fra Bjørnefaret borettslag til reguleringsplan 2014-2025 for Blystadlia Bjørnefaret Borettslag ORG: 954 356 051 Elgtråkket 11D, 2014 Blystadlia Bjornefaret.no 02.09.2014 02.09.14 Rælingen kommune Utbyggingsservice Pb.100 2025 Fjerdingby Høringsuttalelser fra Bjørnefaret borettslag

Detaljer

Sensorveiledning obligatorisk øvelsesoppgave ECON 1310, høsten 2013

Sensorveiledning obligatorisk øvelsesoppgave ECON 1310, høsten 2013 Sensorveiledning obligatorisk øvelsesoppgave ECON 30, høsten 203 Ved sensuren skal oppgave og 3 telle 25 prosent, og oppgave 2 telle 50 prosent. Alle oppgaver skal besvares. Det er lov å samarbeide når

Detaljer

Hvor farlig er egentlig bamsen min? Et forskningsprosjekt av Lara Halshow og Ida Amalie Eikeland Kolbotn skole 5. klasse

Hvor farlig er egentlig bamsen min? Et forskningsprosjekt av Lara Halshow og Ida Amalie Eikeland Kolbotn skole 5. klasse Hvor farlig er egentlig bamsen min? Et forskningsprosjekt av Lara Halshow og Ida Amalie Eikeland Kolbotn skole 5. klasse «Hvorfor det?»/«nysgjerrigper» 2016 1 2 Oppsummering og konklusjon I en kampanje

Detaljer

Politikken virker ikke

Politikken virker ikke Politikken virker ikke Alt legges inn for å øke lønnsomheten i næringslivet. Likevel øker ikke investeringene. På tide å tenke nytt. Det er ikke bedrifter som skaper arbeidsplasser, det er kunder. Av Roger

Detaljer

Eksamen i BIP190: Bedriftsøkonomi med entreprenørskap

Eksamen i BIP190: Bedriftsøkonomi med entreprenørskap Eksamen i BIP190: Bedriftsøkonomi med entreprenørskap Varighet: 4 timer Dato: 13. september. 2013 Hjelpemidler: Bestemt, enkel kalkulator. Oppgavesettet består av til sammen 9 sider A. Flervalgsoppgaver

Detaljer

Vekst av planteplankton - Skeletonema Costatum

Vekst av planteplankton - Skeletonema Costatum Vekst av planteplankton - Skeletonema Costatum Nivå: 9. klasse Formål: Arbeid med store tall. Bruke matematikk til å beskrive naturfenomen. Program: Regneark Referanse til plan: Tall og algebra Arbeide

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2016

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2016 SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2016 Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 06.04.2016, saksnr. 21/16 Behandling: Behandlet før

Detaljer

Visma Enterprise - Økonomi

Visma Enterprise - Økonomi Visma Enterprise - Økonomi RAPPORTER og SPØRRING Kort innføring Fagenhet økonomi mars 2015 Del I Rapporter: Hvor mye penger har vi brukt, og hvordan ligger min avdeling an i forhold til budsjett. Hva er

Detaljer

Retningslinjer for mobiltelefon i Oppland fylkeskommune

Retningslinjer for mobiltelefon i Oppland fylkeskommune jhjhjhhjhjhjhjh HR-enheten Retningslinjer for mobiltelefon i Oppland fylkeskommune Vedtatt i FR-sak 1125/08, endret i FR-sak 830/09, 1462/12 og 115/15 1 Generelt 1.1 Formål Oppland fylkeskommune har som

Detaljer

Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2008:

Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2008: Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2008: Forventninger om høyere prisvekst og høyere lønnsvekst TNS Gallups Forventningsundersøkelse for andre kvartal 2008 viser at det nå forventes høyere prisvekst

Detaljer

Spinning - FSC / Terningen Arena

Spinning - FSC / Terningen Arena Spinning - FSC / Terningen Arena Spinning i sal for alle medlemmer i CK Elverum. Varierende Varighet. 10 TIPS: Slik får du maksimalt utbytte av spinning-timen Spinning er ekstremt effektivt hvis du vil

Detaljer

2010-025 Kjøp av tre borettslagsleiligheter, finansavtaleloven 47

2010-025 Kjøp av tre borettslagsleiligheter, finansavtaleloven 47 2010-025 Kjøp av tre borettslagsleiligheter, finansavtaleloven 47 Saken gjaldt spørsmålet om banken hadde en frarådningsplikt i 2006, da banken utstedte et finansieringsbevis på kr 1.345.000,- for å finansiere

Detaljer

Den relative lønnsutviklingen til kommunale førskolelærere og ingeniører fra 1990 til 2000

Den relative lønnsutviklingen til kommunale førskolelærere og ingeniører fra 1990 til 2000 Den relative lønnsutviklingen til kommunale førskolelærere og ingeniører fra 1990 til 2000 Av Torberg Falch, Institutt for samfunnsøkonomi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 7491 Trondheim

Detaljer

Automatiske bomstasjoner i Oslo: samfunnsøkonomisk lønnsomt!

Automatiske bomstasjoner i Oslo: samfunnsøkonomisk lønnsomt! Automatiske bomstasjoner i Oslo: samfunnsøkonomisk lønnsomt! Morten Welde, Teknologi Trondheim, Seksjon for ITS og trafikkteknologi Bompengekonferansen 2009, 7.-8. oktober 1 Disposisjon 1. AutoPASS og

Detaljer

Årsplan 2016. Voksenopplæringen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan 2016. Voksenopplæringen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Voksenopplæringen Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

Rapport NA135L Sykkelhjelm Anne-Kristine Gundersen og Steffen Stemland

Rapport NA135L Sykkelhjelm Anne-Kristine Gundersen og Steffen Stemland Rapport NA135L Sykkelhjelm Anne-Kristine Gundersen og Steffen Stemland Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Teori 3. Materiell og metode 3.1. Utstyr 3.2. Fremgangsmåte 4. Resultater 5. Drøfting 5.1. Naturvitenskaplig

Detaljer

Prosent. Det går likare no! Svein H. Torkildsen, NSMO

Prosent. Det går likare no! Svein H. Torkildsen, NSMO Prosent Det går likare no! Svein H. Torkildsen, NSMO Enkelt opplegg Gjennomført med ei gruppe svakt presterende elever etter en test som var satt sammen av alle prosentoppgavene i Alle Teller uansett nivå.

Detaljer

Medarbeidersamtale Navn: Gjennomført dato: Ca. tid for neste samtale:

Medarbeidersamtale Navn: Gjennomført dato: Ca. tid for neste samtale: Medarbeidersamtale Navn: Gjennomført dato: Ca. tid for neste samtale: Innhold: 1. Oppfølging av forrige samtale 2. Dagens medarbeidersamtale 3. Sjekkliste et hjelpemiddel med stikkord til medarbeidersamtalen

Detaljer

"Kyrne har god tid, men det har ikke jeg" Landbruk

Kyrne har god tid, men det har ikke jeg Landbruk Landbruk "Kyrne har god tid, men det har ikke jeg" Med PRO får du tilgang på kompetent rådgivning og effektive løsninger for alt innen bank og forsikring på ett sted. Hverdagen blir enklere og du kan bruke

Detaljer

Molde kommune. Erfaringer med egen pensjonskasse

Molde kommune. Erfaringer med egen pensjonskasse Molde kommune Erfaringer med egen pensjonskasse Ole Rødal Seksjonsleder regnskap og finans Fornebu, 23. mai 2013 Prosess frem til egen pensjonskasse Konkurranse mellom leverandører Premie i teorien lik

Detaljer

Evaluering av kollokviegrupper i matematikk og programmering høsten 2014 28 jenter har svart på evalueringen

Evaluering av kollokviegrupper i matematikk og programmering høsten 2014 28 jenter har svart på evalueringen Evaluering av kollokviegrupper i matematikk og programmering høsten 2014 28 jenter har svart på evalueringen 1. Hvorfor meldte du deg på dette tilbudet? Tenkte det ville være lurt med litt ekstra hjelp

Detaljer

07.05.2013. Elev får. tilfredsstillende utbytte av undervisningen. Elev får ikke. tilfredsstillende utbytte av undervisningen

07.05.2013. Elev får. tilfredsstillende utbytte av undervisningen. Elev får ikke. tilfredsstillende utbytte av undervisningen 1 Sentrale prinsipper i Likeverdsprinsippet Likeverdig opplæring er ikke en opplæring som er lik, men Lærer, en opplæring eleven selv som tar hensyn til at elevene er ulike. Inkluderende opplæring En konsekvens

Detaljer

AVTALE. vedrørende ytelser til Hjartdal kommune samt salg av aksjer i Sauland Kraftverk AS til Kommunen i forbindelse med etableringen av kraftverket.

AVTALE. vedrørende ytelser til Hjartdal kommune samt salg av aksjer i Sauland Kraftverk AS til Kommunen i forbindelse med etableringen av kraftverket. AVTALE Denne avtale ( Avtalen ) er inngått den [dato] 2011 mellom (1) SKAGERAK KRAFT AS, organisasjonsnummer 979 563 531 ( Skagerak ) (2) TINFOS AS, organisasjonsnummer 916 763 531 ( Tinfos ), (3) NOTODDEN

Detaljer

Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksframlegg Høring - forslag til sterkere rettighetsfesting av ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksframlegg Høring - forslag til sterkere rettighetsfesting av ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2007/7672-2 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Høring - forslag til sterkere rettighetsfesting av ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Detaljer

Smådriftsulemper og sammenslåingsnøytralitet betydningen av nytt gradert basistilskudd Strategikonferanse Telemark 10.2.2016 Trond Erik Lunder

Smådriftsulemper og sammenslåingsnøytralitet betydningen av nytt gradert basistilskudd Strategikonferanse Telemark 10.2.2016 Trond Erik Lunder Smådriftsulemper og sammenslåingsnøytralitet betydningen av nytt gradert basistilskudd Strategikonferanse Telemark 10.2.2016 Trond Erik Lunder 1 Foreløpige innspill om strukturkriteriet Strukturkriteriet

Detaljer

2015-2019 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG

2015-2019 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG BESTANDSPLAN 2015-2019 FORVALTNINGSOMRÅDE GJERSTAD VILTLAG ELG Utarbeidet av : Gjerstad Viltlag Innholdsfortegnelse 1. BESTANDSPLANEN AVGRENSING OG STØRRELSE... 3 2. PLANPERIODE... 4 3. FORUTSETNINGER

Detaljer

(1) Naturlig monopol (S & W kapittel 12 i både 3. og 4. utgave) (2) Prisdiskriminering (S & W kapittel 12 i både 3. og 4. utgave)

(1) Naturlig monopol (S & W kapittel 12 i både 3. og 4. utgave) (2) Prisdiskriminering (S & W kapittel 12 i både 3. og 4. utgave) Økonomisk Institutt, oktober 2006 Robert G. Hansen, rom 1207 Oppsummering av forelesningen 27.10 Hovedtemaer: (1) Naturlig monopol (S & W kapittel 12 i både 3. og 4. utgave) (2) Prisdiskriminering (S &

Detaljer

Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 3. KVARTAL 2006 E-CO ENERGI. Q3 E-CO Kvartalsrapport 2006

Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 3. KVARTAL 2006 E-CO ENERGI. Q3 E-CO Kvartalsrapport 2006 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q3 3. KVARTAL 2006 E-CO ENERGI KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30. SEPTEMBER 2006 (Tall for 2005 i parentes)

Detaljer

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Hild-Marit Olsen Tale under KS Strategikonferanse Bodø, 14. februar 2013

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Hild-Marit Olsen Tale under KS Strategikonferanse Bodø, 14. februar 2013 Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Hild-Marit Olsen Tale under KS Strategikonferanse Bodø, 14. februar 2013 Kjære forsamling Innledningsvis vil jeg takke KS Nordland for at dere setter folkehelse

Detaljer

Befolkningsvekst. Nico Keilman. Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2013

Befolkningsvekst. Nico Keilman. Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2013 Befolkningsvekst Nico Keilman Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2013 Oversikt dagens forelesning Demografisk rate Befolkningsregnskap Befolkningsvekst pga naturlig tilvekst nettoinnvandring Befolkningsvekst

Detaljer

Kvartalsrapport. Resultatfremgang for svenske Treindustriselskaper.

Kvartalsrapport. Resultatfremgang for svenske Treindustriselskaper. Kvartalsrapport 1/2002 Resultatfremgang for svenske Treindustriselskaper. Produksjonen ved komponentfabrikken i Midt- Norge er avviklet og bemanningen i den norske limtrevirksomheten reduseres. Begge tiltak

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: Film Trinn: 10. trinn Tidsramme: 3-4 uker. ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging Konkretisering

Detaljer

SKOLEEKSAMEN I. SOS4010 Kvalitativ metode. 19. oktober 2015 4 timer

SKOLEEKSAMEN I. SOS4010 Kvalitativ metode. 19. oktober 2015 4 timer SKOLEEKSAMEN I SOS4010 Kvalitativ metode 19. oktober 2015 4 timer Ingen hjelpemidler, annet enn ordbøker som er kontrollert av SV-infosenter, er tillatt under eksamen. Sensur for eksamen faller 12. november

Detaljer

OPS Veileder beste praksis

OPS Veileder beste praksis OPS Veileder beste praksis Vidar Stokkeland Katrine Johansen Espen Moe Skanska Skanska Metier OPS - beste praksis 1 Målet med rapporten er å gi økt kunnskap om OPS i bygg- og anleggsbransjen Oppdragsgiver

Detaljer

Medarbeidersamtale. Veiledningshefte. Medarbeidersamtale. Mars 2004 Avdeling for økonomi og personal

Medarbeidersamtale. Veiledningshefte. Medarbeidersamtale. Mars 2004 Avdeling for økonomi og personal Medarbeidersamtale Veiledningshefte Mars 2004 Avdeling for økonomi og personal Steinkjer kommune Avdeling for økonomi og personal 1 Steinkjer kommune Avdeling for økonomi og personal 2 Medarbeidersamtale

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag. Innkjøp av smartboard-tavler til Vågsøy kommune. Prosedyre: Åpen anbudskonkurranse

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag. Innkjøp av smartboard-tavler til Vågsøy kommune. Prosedyre: Åpen anbudskonkurranse Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag Innkjøp av smartboard-tavler til Vågsøy kommune Prosedyre: Åpen anbudskonkurranse Tilbudsfrist: 5. februar 2013 kl. 12.00 INNHOLDSFORTEGNELSE I KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer