Regnskapsføring. Trond Kristoffersen. Endring av egenkapitalen. Dobbelte bokholderis prinsipp Grunnregel. Finansregnskap. Historisk oversikt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskapsføring. Trond Kristoffersen. Endring av egenkapitalen. Dobbelte bokholderis prinsipp Grunnregel. Finansregnskap. Historisk oversikt"

Transkript

1 Regnskapsføring Trond Kristoffersen Finansregnskap Det dobbelte bokholderis prinsipp Historisk oversikt Regnskapsføring i 4000 år India, Kina, Arabia og Egypt Dobbelte bokholderis prinsipp I bruk av italienske kjøpmenn allerede på 1300 tallet Beskrevet første gang av den italienske munken Luca Pacioli i 1494 Kontroll mot underslag og bedrageri Kontroll med kapitalbruken i foretaket Det dobbelte bokholderis prinsipp 2 Privatuttak Endring av egenkapitalen Balansen Eiendeler = + Gjeld + Kapitalinnskudd Eierinvesteringer Eiers kapitalkonto Kostnader Resultatkontoen + Inntekter Dobbelte bokholderis prinsipp Grunnregel En transaksjon skal alltid bokføres på minst to steder (kontoer), med like store beløp til debet og til kredit. Dagens betegnelser innenfor regnskapsfaget har sin bakgrunn i den italienske renessansen (1400 tallet). Forretningsspråket var den gang på latin. Begrepene debet og kredit oppstod i forbindelse med kredittgivning:, kommer fra det latinske ordet debeo gjeld til meg (eieren), kommer fra det latinske ordet credo gjeld (til andre) Det dobbelte bokholderis prinsipp 3 Det dobbelte bokholderis prinsipp 4

2 Konto Navnet til kontoen angis her Venstresiden av en konto er debet Høyresiden av en konto er kredit Vi oppretter en konto for hver post i regnskapet En konto viser informasjon om transaksjonene, detaljene, for en bestemt post i regnskapet, en eiendel, gjeld, egenkapital eller resultatpost. Det dobbelte bokholderis prinsipp 5 Innskudd Saldo T-konto illustrert 1) ) ) ) ) Karis Blomster ) ) ) ) Uttak En saldo er forskjellen mellom debet og kredit Det dobbelte bokholderis prinsipp 6 Dobbelte bokholderis prinsipp Regnskapets tosidighet Balansen Eiendeler Gjeld av midler Anskaffelse av midler (Finansiering) Eiendeler Navn = Eiers kapitalkonto Eiers privatkonto Inntekter Kostnader + Gjeld Navn Presenteres på resultatkontoen (resultatregnskapet) Det dobbelte bokholderis prinsipp 7 Det dobbelte bokholderis prinsipp 8

3 Til debet av konto Økte eiendeler (E +) Redusert gjeld (G ) Redusert egenkapital (EK ) o Privatforbruk/kapitaluttak o Kostnader Regnskapsføring Generelle prinsipper av kapital (Bruk av økonomiske ressurser) Til kredit av konto Reduserte eiendeler (E ) Økt gjeld (G +) Økt egenkapital (EK +) o Kapitalinnskudd o Inntekter Anskaffelse av kapital (Finansiering) Edel Gran skal starte egen bedrift Møbelhuset. Bedriften skal drive med kjøp og salg av møbler. Ny egenkapital Hun skyter den inn kroner i egenkapital i bedriften. Pengene settes inn på egen bankkonto i bedriftens navn. Det dobbelte bokholderis prinsipp 9 Det dobbelte bokholderis prinsipp 10 forts. Ny egenkapital (1) Innbetaling av ny egenkapital regnskapsføres som: Økning av eiendelene (debet) (Gran kapitalkonto) Økning av egenkapital (kredit) Kjøp av varebil (2) Bedrifter trenger en varebil for frakt av varer Følgende opplysninger foreligger: Den kjøper bedriften en varebil for kroner hos en bilforhandler. Kjøpet er finansiert med: Et lån i tbanken på kroner Uttak fra bankbeholdningen på kroner / bruk av ressurser Finansiering Det dobbelte bokholderis prinsipp 11 Det dobbelte bokholderis prinsipp 12

4 Kjøp av varebil (2) forts. Forrige transaksjon Varebil Lån tbanken av midler Kjøp av varebil (debet) Opptak av lån (kredit) Reduksjon bank (kredit) forts. Kostnader (lønn) (3) 2) Reduksjon bankinnskudd (kredit) Lønn (kostnad) Kostnad (lønn) (debet) (redusert egenkapital) Kostnad = Reduksjon av egenkapitalen som skyldes drift av virksomheten (for eksempel forbruk av varer og tjenester eller tap) Det dobbelte bokholderis prinsipp 13 Det dobbelte bokholderis prinsipp 14 Kjøp av varer (4) Bedriften trenger møbler for salg i butikken en varebeholdning (varelager). Følgende opplysninger foreligger: o Den kjøper bedrifter varer, 20 møbler, for kroner fra en møbelprodusent (kr per enhet). o Beløpet finansieres ved kreditt fra leverandøren. o kroner av leverandørgjelden skal betales den 24. oktober og det resterende den 8. november Eiendeler Varelager Kundefordring (resultat) Salgsinntekt Varekjøp Andre kostnader Periodens resultat (overskudd/underskudd) Gjeld Leverandørgjeld Kjøp og salg regnskapsføres mot resultatkontoene (salgsinntekt og varekjøp) Ved periodens slutt bestemmes varebeholdningen og dermed fortjeneste eller tap ved salget. Det dobbelte bokholderis prinsipp 15 Det dobbelte bokholderis prinsipp 16

5 forts. Kjøp av varer (4) Kjøpet regnskapsføres som: Varekjøp Varekjøp (debet) Leverandørgjeld Økt gjeld (kredit) Salg av varer (5) Bedriften selger en del av sin varebeholdning Følgende opplysninger foreligger: Den selger de 15 møbler for kr per enhet, til sammen kroner. De fikk kontant oppgjør fra sine kunder. Pengebeløpet er satt inn på bedriftens bankkonto. Det dobbelte bokholderis prinsipp 17 Det dobbelte bokholderis prinsipp 18 forts. Salg av varer (5) 2) ) Økt eiendel (debet) Salgsinntekt Salgsinntekt (kredit) (økt egenkapital) Inntekt = Økning av egenkapitalen som skyldes drift av virksomheten Delbetaling til leverandør (6) Bedriften skylder møbelprodusenten kroner kroner betales ved forfall den 24. oktober. Beløpet er finansiert ved uttak fra bankkontoen. Det dobbelte bokholderis prinsipp 19 Det dobbelte bokholderis prinsipp 20

6 Delbetaling til leverandør (6) forts. Tidligere transaksjoner 5) ) ) Redusert eiendel (kredit) Leverandørgjeld 4) Redusert gjeld (debet) Bedriften leier lokaler Husleien per måned er på kroner Beløpet er betalt den 25. oktober ved uttak fra bankkontoen. Husleie (7) Det dobbelte bokholderis prinsipp 21 Det dobbelte bokholderis prinsipp 22 forts. Kostnad (husleie) (7) 5) ) ) ) Reduksjon bankinnskudd (kredit) Husleie (kostnad) Husleie (kostnad) (debet) (redusert egenkapital) Eiers privatuttak (8) Edel Gran trenger penger fra bedriften til å dekke sitt private forbruk Privatforbruket i oktober 201 fordelte seg som følger: Mat og klær Privat reise Beløpet er utbetalt den 28. oktober ved et uttak fra bankkontoen Det dobbelte bokholderis prinsipp 23 Det dobbelte bokholderis prinsipp 24

7 forts: Eiers privatuttak (8) 5) ) ) ) ) Gran privatkonto Reduksjon bankinnskudd (kredit) Privatforbruk (debet) (redusert egenkapital) Det dobbelte bokholderis prinsipp 25 Formål: Avslutning av regnskapet Korrekt balanse- og resultatkonto Endring av varelageret regnskapsføres Privatkontoen avsluttes mot eiers kapitalkonto (egenkapitalen) Eventuelle andre korreksjoner Resultatet beregnes og overføres eiers kapitalkonto Det dobbelte bokholderis prinsipp 26 Endring varelager i perioden (9) Bedriften har foretatt varetelling 31. oktober Varelageret bestod av 5 enheter til en innkjøpspris av kroner per enhet Endringen i kroner beregnes og regnskapsføres Fortjeneste/tap ved varesalg forts. Salgssum Kostpris solgte varer Bruttofortjeneste ved salget Varebeholdning Varebeholdning 1.10 Beholdningsendring (økning i perioden) (= ) (= ) (= ) (27 000) = (= ) Det dobbelte bokholderis prinsipp 27 Det dobbelte bokholderis prinsipp 28

8 forts: Endring varelager (9) Privatkonto overføres (10) forts: Varebeholdning Varekjøp (Gran Kapitalkonto) Gran privatkonto 3) ) Periodisering av varebeholdningen: Formål: Korrekt verdi på varebeholdning i balansen og varekostnaden i resultatregnskapet (resultatkontoen) Avslutning av regnskapet: - Eiers privatkonto avsluttes mot egenkapitalen i balansen (eiers kapitalkonto) Det dobbelte bokholderis prinsipp 29 Det dobbelte bokholderis prinsipp 30 Saldering av konto Økonomisk resultat 6) UB Råbalanse Leverandørgjeld ) Kostnad Kostnad Resultatkonto Kostnader Inntekter Overskudd Inntekt Inntekt IB Trinn 1 Utligning av kontoen Trinn 2 Før inn totalbeløpet på begge sider Trinn 3 Overfør saldoen til neste periode (IB) IB Overskudd UB Det dobbelte bokholderis prinsipp 31 Det dobbelte bokholderis prinsipp 32

9 Normal saldo på regnskapsposter Økonomisk resultat - disponering Eiendel Økning regnskapsføres ved Normal saldo Inntekter Kostnader Overskudd / Til egenkapitalen Kapital Tekst Nr. Gran kapitalkonto Uttak Inntekt Kostnad Gjeld Råbalanse Til resultat Til balanse Sum Det dobbelte bokholderis prinsipp 33 Det dobbelte bokholderis prinsipp 34 Resultatkontoen Balansen Edel Gran Møbelhuset Resultatkonto oktober 201 Eiendeler Edel Gran Møbelhuset Balanse per og gjeld Det dobbelte bokholderis prinsipp 35 Det dobbelte bokholderis prinsipp 36

10 en Bedriften startet i perioden (ingen IB). en ved periodens slutt kan beregnes og forklares som: Eiendeler gjeld = IB Kapitalinnskudd Overskudd Privatuttak UB = IB = Inngående balanse UB = Utgående balanse Det dobbelte bokholderis prinsipp 37

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet Finansregnskap Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Trond Kristoffersen Generelt Formål med finansregnskapet Økonomisk informasjon som er nytte for brukerne Korrekt kostnad og inntekt i resultatregnskapet

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4 Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Produkter Kunder Finansregnskap Penger Ansatte Penger Kontanter Penger Inntekter og innbetalinger

Detaljer

Balansen per Finansregnskap Egenkapital

Balansen per Finansregnskap Egenkapital Balansen Trond Kristoffersen Bygning Balansen per 600 400 Finansregnskap Bank 300 900 Lån (gjeld) 500 900 Introduksjon til balansen Ressurser i en bedrift = Finansiering av ressursene = Introduksjon til

Detaljer

Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl.

Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl. Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen Egenkapital

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Økonomi og regnskap

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Økonomi og regnskap UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT Økonomi og regnskap Ungt Entreprenøskap i Norge Ungt Entreprenørskap Norge Boks 5250 Majorstua, 0303 Oslo Tlf.: 23 08 82 10 ue@ue.no Ungt Entreprenørskap Agder Fylkesmannen

Detaljer

Grunnleggende regnskap

Grunnleggende regnskap Grunnleggende regnskap av Aage Sending Fagbokforlaget 3. utgave Løsningsforslag til egentreningsoppgavene og Test deg selv Oppdatert/rettet siste gang: 2012-9-18 For de som lastet ned løsningsforslagene

Detaljer

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4 Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsføring av skatt Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803 Aage Sending Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler v 090803 Malene kan kopieres til overhead-foils, men kan også vises fra PC til projektor. Er filen i Word,

Detaljer

Produksjons- og finanskretsløp. Det dobbelte bokholderis. Kontotyper, saldo, debet og kredit

Produksjons- og finanskretsløp. Det dobbelte bokholderis. Kontotyper, saldo, debet og kredit Kapittel 2: Forutsetninger og verktøy 19 Produksjons- og finanskretsløp De økonomiske transaksjoner som skjer mellom bedriften og dens interessenter (for eksempel kunder og leverandører), kan vi analysere

Detaljer

Mamut Academy. Regnskapsteori

Mamut Academy. Regnskapsteori Mamut Academy Regnskapsteori Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter : Mamut Academy

Detaljer

Regnskap i Korpsdrift

Regnskap i Korpsdrift Regnskap i Korpsdrift Oppdatert pr. 14.3.2014 side 1 Innhold Regnskap i Korpsdrift... 1 Generelt om Regnskap i Korpsdrift... 3 Priser... 4 Forkunnskaper... 4 Før du går i gang... 4 Kontogrupper... 5 Kontoplan...

Detaljer

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap Formål med innføringskurset i regnskap Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapet som et informasjonssystem Forkunnskaper for: Driftsregnskap Finansregnskap med analyse Budsjettering og finansiering

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS) Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning...

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter í) Høgskolen i Hedmark 3REV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 214 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 11.desember 214 Eksamenstid: 9. 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. SSA 1002 Drift og oppfølging VÅREN 2011. Privatister. Utdanningsprogram for Service og samferdsel

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. SSA 1002 Drift og oppfølging VÅREN 2011. Privatister. Utdanningsprogram for Service og samferdsel OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen SSA 1002 Drift

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Regnskap Enklere årsavslutning med datax

Regnskap Enklere årsavslutning med datax Mamut Kunnskapsserie Regnskap Enklere årsavslutning med datax Utgitt 2010 DTX.BKL.ÅRSAV.2010.1 INNHOLD INNHOLD Enklere årsavslutning med datax 1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR... 3 2 HVA MÅ JEG GJØRE SELV?... 4

Detaljer

Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007

Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007 Osl27.doc v15 Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007 Oppgave 1. Spørsmål 1 Beregning av posten utsatt skatt i balansen pr. 01.01. X7: Regnskapsmessig verdi av anleggsmidlene pr. 01.01.

Detaljer

Regnskapskurs for små foreninger

Regnskapskurs for små foreninger k u r s Regnskapskurs for små foreninger foreninger foreninger Regnskapskurset for små foreninger gir en kort innføring i grunnleggende regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige og ledere i små

Detaljer

OSL11.doc (à jour v13) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG

OSL11.doc (à jour v13) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG 1 OSL11.doc (à jour v13) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - Årsoppgjør for X5 Andersen & Co. AS Note A) Varekostnad i finansregnskapet 16 000 000 +Redusert regnskapsmessig nedskrivning

Detaljer

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett...

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett... Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Installasjon av Standard Regnskap...3 Start programmet for første gang...3 Demofirma...3 Ny installasjon...3 Importer backup...4 Hovedkontrollen...4 Jobbe med postene...

Detaljer

Årsavslutning skatt AS

Årsavslutning skatt AS Årsavslutning skatt AS Overgang til Finansregnskap Klient: AS med Finansregnskap (klikk på skjermbildene for å forstørre) Se Video Første gangs oppstart: 1. Opprette driftsmiddelkartotek på basis av siste

Detaljer

Bokføring for nybegynnere

Bokføring for nybegynnere Bokføring for nybegynnere Innhold 1. Full kontroll 2 2. Nye regler 3 3. Budsjett 6 Finn retningen 7 Resultatbudsjettet 7 Likviditetsbudsjettet 7 4. Fakturering 9 Kravene 10 Presis og tilstrekkelig informasjon

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

Grunnleggende kunnskap om regnskap

Grunnleggende kunnskap om regnskap Grunnleggende kunnskap om regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer