Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet"

Transkript

1 Finansregnskap Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Trond Kristoffersen Generelt Formål med finansregnskapet Økonomisk informasjon som er nytte for brukerne Korrekt kostnad og inntekt i resultatregnskapet (resultatkontoen) Korrekt verdi på eiendeler og gjeld i balansen Problemer: Utgifter og inntekter som gjelder flere regnskapsperioder Kostnader - periodiseringer Periodisering Eiendeler Egenkapital Gjeld Transaksjonsnummer Periode 0 Periode Periode Varelager Inntekter Varekostnad Varige driftsmidler 3 Forskuddsbetalte utgifter Lønnskostnad Annen driftskostnad Påløpne kostnader Periodisering er å fordele inntekter og kostnader på korrekt regnskapsperiode Rentekostnad Periodens resultat Kostnader - periodiseringer 3 Kostnader - periodiseringer 4

2 Definisjon Forskuddsbetalte utgifter Utgifter som gjelder neste periode, men som er betalt på forskudd Definisjon Påløpne kostnader Kostnader som gjelder denne perioden, men som ikke er betalt Periode 0 Periode Periode Periode 0 Periode Periode Eiendel (i dag) Forskudd lønn Kostnad (i neste periode) Lønnskostnad Kostnad (i dag) Lønn Gjeld (i dag) Skyldig, ikke betalt lønn Kostnader - periodiseringer 5 Kostnader - periodiseringer 6 Eiendeler Egenkapital Gjeld Husleie - periodisering Forskuddsbetalt utgift Inntekt minus Varekostnad Andre kostnader Periodens resultat (overskudd/underskudd) Påløpne kostnader Eksempel Bedrift A Bedriften leier lokaler. Husleien per måned er på kroner. Det var ikke betalt forskudd eller skyldig beløp i husleie ved periodens begynnelse. I løpet av perioden har de betalt husleie med kroner. Beløpet er betalt kontant ved uttak fra bank. Oppgave: Gjennomfør korreksjonen i regnskapet. Kostnader - periodiseringer 7 Kostnader - periodiseringer 8

3 Bedrift A Betalt husleie Forskudd UB.. Husleie periodisering Nr. Forskuddsbetalt husleie (eiendel) Husleie (kostnad) Eksempel forts. Bedrift B Husleie - periodisering Samme leieavtale som bedrift A. Det var ikke betalt forskudd eller skyldig beløp i husleie ved periodens begynnelse. I løpet av perioden har de betalt husleie med kroner ved uttak fra bank. Oppgave: Gjennomfør korreksjonen i regnskapet. Kostnader - periodiseringer 9 Kostnader - periodiseringer 0 IB Bedrift B Betalt husleie Skyldig UB Husleieperiodisering Nr. Skyldig husleie Husleie (kostnad) Kostnader - periodiseringer Periodisering - generelt Utgift + Forskuddsbetalt ved periodens begynnelse Forskuddsbetalt ved periodens slutt Påløpt kostnad ved periodens begynnelse + Påløpt kostnad ved periodens slutt = Periodens kostnad Utgift + Økt (redusert) forskudd i perioden + Økning (reduksjon) av påløpne kostnader i perioden = Periodens kostnad X X (X) (X) X = X X +X + X = X Kostnader - periodiseringer

4 Eksempel Forskuddsbetalt lønn Sonjas Handel har flere ansatte I periode har hun: Oppgave: Utbetalt kroner i lønn ved uttak fra en bankkonto Forskuddsbetalt lønn for neste periode er på kroner Beregn lønnskostnaden Korriger regnskapet Forskuddsbetalt lønn Utbetalt lønn Forskudd lønn ved periodens slutt = Periodens lønnskostnad Bedriften har utbetalt lønn til en ansatt som gjelder neste periode. Forskuddsbetalt lønn er en eiendel i balansen (krav på framtidige arbeidsytelser fra den ansatte) Kostnader - periodiseringer 3 Kostnader - periodiseringer 4 Forskuddsbetalt lønn Periodisering av en forskuddsbetalt utgift Periode Nr. Forskuddsbetalt lønn (eiendel) Skyldig lønn Lønn Balanse Resultat Utbetalt lønn Forskudd lønn.. Forskuddsbetalt utgift (eiendel) Betalt forskudd Forbruk av varer og tjenester Kostnad Kostnader - periodiseringer 5 Kostnader - periodiseringer 6

5 Skyldig, ikke betalt lønn (påløpt kostnad) Eksempel Sonjas Handel driver videre I periode har hun Utbetalt lønn med kroner fra en bankkonto Skyldig ikke betalt lønn ved periodens slutt er på kroner Forskudd lønn ved periodens begynnelse er på kroner. Det er ikke forskuddsbetalt lønn ved periodens slutt. Oppgave: Beregn lønnskostnaden Korriger regnskapet Skyldig ikke betalt lønn (påløpt kostnad) Utbetalt lønn + Forskudd lønn ved periodens begynnelse + Påløpt lønn ved periodens slutt = Periodens lønnskostnad Bedriften har mottatt arbeidsytelser for sine ansatte i denne perioden som de ikke har betalt for. Skyldig, ikke betalt lønn er en gjeld i balansen. Kostnader - periodiseringer 7 Kostnader - periodiseringer 8 Skyldig ikke betalt lønn Periodisering av en påløpt kostnad Periode Nr. Forskuddsbetalt lønn (eiendel) Skyldig lønn Lønn Resultat Balanse Saldo IB 0 Kostnad Påløpt kostnad Utbetalt lønn Forskudd lønn Påløpt lønn.. 3 Forbruk av varer og tjenester Kostnader - periodiseringer 9 Kostnader - periodiseringer 0

6 Lån renter og avdrag Betaling av renter og avdrag på lån En bedrift har tatt opp et langsiktig lån Pengelånet er på kroner Lånet utbetales. januar 0 Mottatt pengebeløp settes inn i bank Rentene er 0 % p.a. etterskudd Renter og avdrag betales hver 30. juni. Første betaling av avdrag og renter: Avdrag kroner Renter kroner (. 30.6) Påløpte, ikke betalte renter per 3. desember 0 utgjør 500 kroner (.7 3.) Oppgave: Vis regnskapsføringen Eiendeler Betaling Renter Egenkapital Rentekostnader Avdrag Gjeld Lån Mottatt pengelån Kostnader - periodiseringer Kostnader - periodiseringer Lån renter og avdrag (år ) Renter og avdrag (år ) Opptatt lån den. januar Betalt avdrag den 30. juni = Lånesaldo per 3. desember Betalte renter + Påløpne renter ved periodens slutt (50 000) = ( ) ( ) Periode Utbetalt lån Renter + avdrag Påløpne renter.. N r. 3 Lån Påløpne renter Rentekostnad = Periodens rentekostnad = % 6/ = 500 Merk: Avdrag på lån er ingen kostnad, men en reduksjon av gjeld Kostnader - periodiseringer 3 Kostnader - periodiseringer 4

7 Lån renter og avdrag (år ) Eksempel forts. Neste år Den 30.juni 0 betales renter og avdrag ved uttak fra en bankkonto Betaling omfatter avdrag med kroner og renter med kroner. Rentesatsen er fortsatt 0 % Oppgave: Vis regnskapsføringen og avslutt regnskapet for år. Lån renter og avdrag (år ) Betalte renter ( ): % = Påløpne renter UB ( ): % 6/ = Betalte renter ( ) Påløpne renter ved periodens begynnelse + Påløpne renter ved periodens slutt = Periodens rentekostnad Kostnader - periodiseringer 5 Kostnader - periodiseringer 6 Renter og avdrag (år ) Lån og renter Periode N r. Lån Påløpne renter Rentekostnad Balanse 3.. Gjeld Saldo IB 0 Lån Renter + avdrag Påløpne renter IB Skyldige renter Påløpne renter UB 3 Resultatregnskap Rentekostnad Nedgang i rentekostnad: Avdrag rentesats = % = Kostnader - periodiseringer 7 Kostnader - periodiseringer 8

8 Varige driftsmidler Eiendeler Egenkapital Gjeld Generelt Inntekt Eksempler Bygninger, maskiner, utstyr, inventar, biler og lignende Ikke anskaffet for salg Varer lenge Varig driftsmiddel minus Varekostnad Skal brukes i virksomheten Normalt begrenset levetid Andre kostnader Forbruket årlig verditap kalles for en avskrivning Periodens resultat (overskudd/underskudd) Kostnader - periodiseringer 9 Kostnader - periodiseringer 30 Varige driftsmidler - avskrivninger En bedrift har anskaffet en lastebil til bruk i virksomhet Bilen har en kostpris på kroner Den ble kjøpt den. januar år 0. Selgeren gav en måneds kreditt. Bilen ble betalt innen forfall den. februar 0 ved uttak fra bank. Økonomisk levetid er på 8 år. Beregnet verditap er like stort hvert år. Oppgave: Hva er utgiften, utbetalingen og kostnaden? Varige driftsmidler - avskrivninger Illustrasjon..0 Utgift = Kostnad / avskrivning ) Utbetaling = ) = Kostpris/økonomisk levetid = kroner/8 år = kroner per år Kostnader - periodiseringer 3 Kostnader - periodiseringer 3

9 Varige driftsmidler Varige driftsmidler 0 Kjøp lastebil Lastebil Leverandørgjeld Balanse 3.. Eiendel Lastebil Betaling 3 Resultatregnskap skal reflektere årets (periodens) verditap Kostnader - periodiseringer 33 Kostnader - periodiseringer 34 Eksempel Ola Diesel skal starte drosjevirksomhet. Drosjevirksomhet Virksomheten ble etablert..0 med innbetaling av egenkapital. Data følger vedlagt Oppgave: Utarbeid regnskapet for år 0. Kostnader - periodiseringer 35 Eksempel I løpet av året skjer følgende: Case forts...0: Innbetaling av egenkapital på kroner. Beløpet er satt inn i banken....0: Opptak av lån i tbanken med kroner. Mottatt pengebeløp er satt inn i banken. Lånet nedbetales med faste avdrag over 5 år. Renten er 0 % per år etterskuddsrente. Renter og avdrag betales i slutten av året, første gang 3. desember : Kjøp av drosjebil i begynnelsen av perioden for kroner. Kjøpet er finansiert med et uttak fra bankkontoen. 4. Mottatt inntekt fra kunder på kroner ved kontant oppgjør. Mottatt pengebeløp er satt inn på bankkontoen. 5. Drivstoff til drosjebilen for til sammen kroner. Betalt kontant ved uttak fra bankkontoen. Kostnader - periodiseringer 36

10 Eksempel Case forts 6. Service på drosjebilen. Regningen på kroner er betalt kontant ved uttak fra bankkontoen. 7. Ola Diesel privatuttak. Samlet beløp på er finansiert ved et uttak fra bankkontoen desember 0 betaling av renter og avdrag til kredittbanken. Beregn beløpet som skal betales i renter og avdrag? 9. på drosjebilen? Ved kjøpet var det beregnet at drosjebilen hadde en beregnet økonomisk levetid på 5 år. Likt verditap per år. Avslutning av regnskapet. Beregning av resultatet for året. Avslutning av privatkontoen og overføring av årets resultat til egenkapitalen (eiers kapitalkonto) ved årets slutt. Innbetaling av egenkapital () Innbetalingen bokføres som: Egenkapital (Diesel kapitalkonto) Kostnader - periodiseringer 37 Kostnader - periodiseringer 38 Opptak av lån () Opptak av lån og mottak av penger bokføres som: Kjøpet bokføres som: Kjøp av drosjebil (3) Lån tbanken Drosjebil Kostnader - periodiseringer 39 Kostnader - periodiseringer 40

11 Inntekt (kontantsalg) (4) Inntekten bokføres som: Drivstoff (kostnader) (5) Drivstoff til drosjebilen bokføres som: Salgsinntekt (Resultat) Drivstoff (Resultat) Kostnader - periodiseringer 4 Kostnader - periodiseringer 4 Service (kostnader) (6) Service på drosjebilen bokføres som: Eiers privatuttak (7) Privatuttaket bokføres som: Service (Resultat) Egenkapital (Diesel privatkonto) Kostnader - periodiseringer 43 Kostnader - periodiseringer 44

12 Renter (kostnad) og avdrag på lån (8) (kostnad) (9) Renter og avdrag på lån bokføres som: Lån (Balanse) en bokføres som: Drosjebil (Resultat) Avdrag: Lån/løpetid = /5 = Renter: Lån rentesats = = % = Renter (Resultat) Årlig avskrivning = Kostpris/økonomisk levetid = /5 = Kostnader - periodiseringer 45 Kostnader - periodiseringer 46 Ovf. av privatuttak (0) Overføring av privatuttaket til eiers kapitalkonto bokføres som: Økonomisk resultat - disponering Inntekter Kostnader Overskudd / Til egenkapitalen Eiers privatkonto Eiers kapitalkonto Sum Nr. Diesel kapital Til resultat Til balanse Sum Kostnader - periodiseringer 47 Kostnader - periodiseringer 48

13 Ola Diesel 0 Eiendeler Ola Diesel Balansen per 3..0 Egenkapital og gjeld Ny egenkapital + overskudd privatuttak = egenkapital 3.. Kostnader - periodiseringer 49 Kostnader - periodiseringer 50 Kontantstrømoppstilling Resultat (overskudd) + avskrivning = Tilført fra drift Utbetalt ved kjøp varebil + Innbetaling av ny egenkapital + Opptak av lån Avdrag på lån Privatuttak = Endring av likvidbeholdningen + IB = UB ( ) (40 000) (85 000) = = Kostnader - periodiseringer 5

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4 Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Produkter Kunder Finansregnskap Penger Ansatte Penger Kontanter Penger Inntekter og innbetalinger

Detaljer

Balansen per Finansregnskap Egenkapital

Balansen per Finansregnskap Egenkapital Balansen Trond Kristoffersen Bygning Balansen per 600 400 Finansregnskap Bank 300 900 Lån (gjeld) 500 900 Introduksjon til balansen Ressurser i en bedrift = Finansiering av ressursene = Introduksjon til

Detaljer

Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl.

Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl. Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen Egenkapital

Detaljer

Mamut Academy. Regnskapsteori

Mamut Academy. Regnskapsteori Mamut Academy Regnskapsteori Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter : Mamut Academy

Detaljer

Grunnleggende regnskap

Grunnleggende regnskap Grunnleggende regnskap av Aage Sending Fagbokforlaget 3. utgave Løsningsforslag til egentreningsoppgavene og Test deg selv Oppdatert/rettet siste gang: 2012-9-18 For de som lastet ned løsningsforslagene

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter í) Høgskolen i Hedmark 3REV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 214 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 11.desember 214 Eksamenstid: 9. 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap Formål med innføringskurset i regnskap Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapet som et informasjonssystem Forkunnskaper for: Driftsregnskap Finansregnskap med analyse Budsjettering og finansiering

Detaljer

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

Løsningsforslag, revisoreksamen i skatterett fredag 27. mai 2011

Løsningsforslag, revisoreksamen i skatterett fredag 27. mai 2011 Osl34 ajour v14 Løsningsforslag, revisoreksamen i skatterett fredag 27. mai 2011 DEL 1 Oppgave 1 1. Still opp skatteregnskapet mv: Salgsinntekter: 14 450 000-400 000 =14 050 000 Sktl. 5-30 (1) forskuddsbetaling

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6

1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6 INNHOLD INNHOLD Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system 1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 2.1 Krav til innhold i årsberetningen...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6 3.1 Føring på

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Finans 2012 MEDARBEIDERE I LANDKREDITT FINANS AS Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅSENENGA BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?...12 1.2 Oversikt over boka...14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning...18 2.2 Økonomisk

Detaljer

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 Resultatregnskap Tall i mill. kr. Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 21 641,2 19 245,1 Andre driftsinntekter 2 26,6 34,2 SUM DRIFTSINNTEKTER 21 667,8 19 279,3

Detaljer

Regnskap i Korpsdrift

Regnskap i Korpsdrift Regnskap i Korpsdrift Oppdatert pr. 14.3.2014 side 1 Innhold Regnskap i Korpsdrift... 1 Generelt om Regnskap i Korpsdrift... 3 Priser... 4 Forkunnskaper... 4 Før du går i gang... 4 Kontogrupper... 5 Kontoplan...

Detaljer

Veiledning til Føringskontoplanen

Veiledning til Føringskontoplanen Veiledning til Føringskontoplanen Prosjekt: Regnskapsprogrammet Prosjekt Løsning Dato 04.12.2013 Side 1 av 89 Konto Endringslogg Dato R-102 Oppdatering gjennomført etter endringer tatt inn i R-102 av 13.

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING BOMPENGESELSKAPER. 1. Innledning s. 2. 2. Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s.

VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING BOMPENGESELSKAPER. 1. Innledning s. 2. 2. Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s. VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING I BOMPENGESELSKAPER 1. Innledning s. 2 2. Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s. 3 3. Regnskapsmessig behandling av tap på krav s. 6 4. Regnskapsmessig

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

NetCom Konsern Balanse

NetCom Konsern Balanse NetCom Konsern Resultatregnskap (MNOK) NOTE Telefoni inntekt 3 752 2 914 2 494 Driftsinntekter 1 3 752 2 914 2 494 Nettverks- og produktkostnader 2 1 11 848 658 Lønn og sosiale kostnader 3 387 296 269

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

Årsregnskap 2014. SpareBank 1 Kredittkort AS

Årsregnskap 2014. SpareBank 1 Kredittkort AS Årsregnskap 2014 SpareBank 1 Kredittkort AS Styrets beretning Generelt om virksomheten For å ivareta SpareBank 1 Alliansens satsing på kredittkort, ble SpareBank 1 Kredittkort etablert 1.10.2012. Mens

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer