Fagsamling for dei gode hjelparane

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagsamling for dei gode hjelparane - 28.02.2013"

Transkript

1 Fagsamling for dei gode hjelparane Korleis komme seg gjenom «blodbadet» - likviditetsutfordringar og kapitaltilgang Innovasjon Norge v/toril Eide

2 Utviklingsbedrift m/blodbad Resultat Idéfase Utvikling Vekst Konsolidering Omstilling Likviditetsutfordringer Kapitaltilgang Tid 2

3 Analyse likviditetsbehov - hvordan komme i gang Regnskap gir et meget godt utgangspunkt for analyse og vurdering av budsjetter, spesielt dersom vi kan sammenligne tidligere budsjetter med regnskap Analyse og vurdering av budsjetter i utviklingsbedrifter er mer krevende, og medfører at man må gå mer i dybden på forutsetningene Sentralt i vurderingene av budsjetter fra utviklingsbedrifter er de konsekvenser forretningsmodellen har for inntektsstrømmer og kostnadsstruktur Vi starter imidlertid med hvordan vi kan bruke av historiske regnskapstall i budsjettanalysen

4 REGNSKAPSANALYSE Vurdering/analyse av bedriftens historiske regnskaper. Hvilket utgangspunkt har virksomheten for videre vekst?

5 Regnskapsanalyse Inntektsstrømmer: Hvilke produkter eller tjenester er det bedriftene tilbyr kundene sine? Hvordan genererer bedriften inntekter gjennom ulike kundesegmenter/ forretningsområder. Hvordan skjer betalingen: anbud, fakturering, kontant, abonnement, leasing, lisensiering osv.

6 Regnskapsanalyse Kostnadsstruktur: Hva er de viktigste kostnadsdrivere? Er virksomheten kostnadsdrevet (Rimi/ Ryan Air som er kostnadsledere) eller verdidrevet (selger merverdi til kundene: Iphone). Hva brukes på salg, distribusjon, markedsføring, service, tilgjengelighet? Hva brukes på produksjon: varekostnader, lønn mv.

7 Regnskapsanalyse Finansieringsstruktur: Egenkapital/langsiktig kapital ift. anleggsmidler Kortsiktig kapital ift. omløpsmidler - arbeidskapital Hva er virksomhetens kilder til «egenfinansiering»? eksisterende likviditet over (framtidig) drift frigjøre kapital ny egenkapital Konklusjon: hvordan er virksomhetens utgangspunkt for videre drift og eller vekst?

8 BUDSJETTANALYSE Vurdering/analyse av forutsetninger for budsjett. Vurdere økonomisk gjennomføringsevne og risiko.

9 Måkevingebudsjett Budsjett Regnskap

10

11

12

13 Nøkkeltall med budsjett 2011 og 2012

14 Resultatregnskap budsjett % 2010 % 2011 % 2012 % Sum inntekt Varekostnad Lønnskostnad Av- og nedskrivning Annen driftskostnad markedsføring (4 500) (5) (3 000) (4) (3 000) (3) (4 000) (3) - distribusjon (3 470) (4) (3 140) (4) (3 800) (4) (4 300) (4) - husleie (8 500) (9) (10 000) (14) (10 250) (11) (10 500) (9) Driftsresultat Finansinntekt Finanskostnad Ord. resultat før skatt

15 Balanseregnskap budsjett % 2010 % 2011 % 2012 % Sum Anleggsmidler Varelager Fordringer Bankinnskudd Sum Omløpsmidler SUM EIENDELER Sum Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig banklån Leverandørgjeld Annen kortsiktig Sum kortsiktig Sum Gjeld SUM GJELD/EK

16 B R A N S J E T A L L BUDSJETT2011

17 Viktige analyser Store forskjeller i beløp og prosentandeler i forhold til regnskap og bransjetall analyseres Forutsetninger for og realismen i budsjettert inntektsstrøm og kostnadsstruktur vurderes Fokus på kontantstrøm/likviditet er vel så viktig som resultatbudsjettet, og kan avdekke fremtidige likviditetsutfordringer Konsekvenser av store investeringer Resultatregnskapet blir påvirket både ved større avskrivninger, direkte kostnadsføring av deler av investeringen og økte finanskostnader I tillegg til selve investeringen i realaktiva øker også kapitalbindingen i varelager og fordringer dersom investeringen fører til økt omsetning Kortsiktig finansiering av økt kapitalbinding og investeringer kan føre til en betydelig svekkelse av soliditet og arbeidskapital

18 Vurdering etter gjennomført analyse Vurdering av realismen i inntektsstrømmer må ses i sammenheng med hvilke kunderelasjoner man har, kundesegment man skal betjene og kanaler man skal benytte for å oppnå budsjettert inntektsstrøm Vurdering av realismen i kostnadsstruktur må ses i sammenheng med hvilke kjerneaktiviteter som utføres og hvilke nøkkelressurser som er nødvendige Vurdering av nødvendig kapitalbinding for å oppfylle verdiløftet og tilhørende finansieringsstruktur Vurdering av inntektsstrømmer, kostnadsstruktur og balanse/finansieringsstruktur sammenlignet med regnskap, tidligere budsjetter og bransjetall

19 Hva med vurdering av nyetableringer? Konsekvenser forretningsmodellen har for inntektsstrøm og kostnadsstruktur Vurdering av forutsetningene i budsjettet Finansieringsstruktur tilpasset selskapets eiendeler (langsiktig/kortsiktig finansiering) Budsjettsimuleringer (best case, normal case, worst case) Omsetningsnivå Varekostnad Kredittider kunder/leverandører Andre kostnader Balanseposter

20 LIKVIDITETSBUDSJETT Vurdering/analyse av likviditetseffekt av drifts- og balansebudsjett Mål: Mest mulig forutsigbar likviditetsutvikling.

21 Driftsbudsjett Tall i kr Sett inn: Årsbasis nov x-1 des x-1 jan feb Sum salgsinntekter Varekjøp Sum lønnskostnader Husleie Strøm Telefon Porto Andre driftskostnader Sum driftskostnader Finansinntekter Finanskostnader Skatt - Avdrag - - -

22 Likviditetsbudsjett Tall i kr jan feb mar apr mai jun Salgsinntekter Varekjøp Lønnsutgifter Andre driftskostnader Netto finans Skatt Avdrag mva-oppgjør Salg eiendeler Investeringer Låneopptak Ny egenkapital Utbytte Likviditetsendring (979) 82 (1001) Kassakredittbeholdning Trekk på kassakreditt

23 Oppsummering Kassekreditt jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des KK KK Limit OBS! Det gjeldende likviditetsbudsjettet vil gi overtrekk på kassekreditten følgende måneder: Januar Desember

24 Tilgjengelige verktøy Flere banker har budsjettsimuleringsverktøy som kan benyttes, bl.a. enkle likviditetsbudsjettmodeller https://www.nordlandsbanken.no/no/bedrift/nyheter/ Likviditetsbudsjett_likviditetssimulator.html

25 Utviklingsbedrift m/blodbad Hva tilbyr vi? Resultat Internasjonalisering og profilering Rådgivning og kompetanseprogram Idéfase Utvikling Vekst Konsolidering Omstilling Tilskudd Risikolån og garantier Markedslån 25 Tid

26 Takk for meg!

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

Omgåelse og gjennomskjæring ved fusjon Praktisk del case/gruppearbeid

Omgåelse og gjennomskjæring ved fusjon Praktisk del case/gruppearbeid Omgåelse og gjennomskjæring ved fusjon Praktisk del case/gruppearbeid Praktisk del hva oppgaven består i Case som består av: - Driftsbudsjett, investeringsbudsjett og avgiftbudsjett - Likvidbudsjett -

Detaljer

Agenda. Økonomi i hverdagen Enkel begreper og «teori» innledningvis. Virksomheter under endring/vekst: (hvordan sikre lønnsom vekst?

Agenda. Økonomi i hverdagen Enkel begreper og «teori» innledningvis. Virksomheter under endring/vekst: (hvordan sikre lønnsom vekst? Agenda Økonomi i hverdagen Enkel begreper og «teori» innledningvis Virksomheter under endring/vekst: (hvordan sikre lønnsom vekst?) Hvilke utfordringer er normalt å møte Hvordan kan jeg benytte regnskapet

Detaljer

Forretningsplan for. Dato/sted

Forretningsplan for. Dato/sted Forretningsplan for Dato/sted INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forretningsidé 2. Personopplysninger 3. Produkt/tjeneste og produksjon 4. Marked 5. Markeds- og salgsaktiviteter 6. Økonomi 7. Kapitalbehov og finansiering

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012 1 2 Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter i regnskapsåret 2012 3 INNHOLD 1. Innledning... 5 2. De deltakende bedrifter... 6 Tabell 2.1: Eierform... 6 Tabell 2.2: Inndeling pr lokalforening

Detaljer

Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? Investeringsbeslutninger - når investere?

Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? Investeringsbeslutninger - når investere? Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? % Likviditetsbudsjett Kr Resultatbudsjett Balansebudsjett Investeringsbeslutninger - når investere? n Avkastningskrav

Detaljer

Verdivurdering. Eksempel AS. Utført av LISU Consult AS 01.03.2010. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Side 2

Verdivurdering. Eksempel AS. Utført av LISU Consult AS 01.03.2010. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Side 2 Verdivurdering Av Eksempel AS Utført av LISU Consult AS 01.03.2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 2 2. Kort regnskapsanalyse med konklusjoner og tiltak Side 3 3. Avkastningsverdi - resultatvurdering

Detaljer

Stance. Studentbedrift Forretningsplan. Cecilie Voldsund Djupvik André Veiberg Stian Haram

Stance. Studentbedrift Forretningsplan. Cecilie Voldsund Djupvik André Veiberg Stian Haram S. Studentbedrift Forretningsplan Cecilie Voldsund Djupvik André Veiberg Stian Haram 2 Innhold Forretningsplan... Forretningsidé... 3 Opplysninger... 4 Nøkkeltall... 5 Kundesegment... 5 Kundeverdi/verdiløfte...

Detaljer

gjør det heller ikke lettere å navigere seg gjennom denne jungelen.

gjør det heller ikke lettere å navigere seg gjennom denne jungelen. Normalisering av arbeidskapital i transaksjoner I transaksjonsprosesser er det vanlig at man tidlig låser verdien av selskapet i form av selskapsverdi/enterprise value, og ut ifra denne utleder egenkapitalverdien,

Detaljer

Anskaffelsen gjøres som en konkurranse med forhandling, og tilbudskonkurransen er kunngjort i samsvar med regelverket.

Anskaffelsen gjøres som en konkurranse med forhandling, og tilbudskonkurransen er kunngjort i samsvar med regelverket. Dato: 6. desember 2010 Byrådssak 1449/10-1 Byrådet Bankavtale for Bergen kommune 2011-2014 GOMI SARK-141-201017838-16 Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester (betalingsformidling,

Detaljer

Accel Økonomiforståelse for ikke-økonomer 9. oktober 2014

Accel Økonomiforståelse for ikke-økonomer 9. oktober 2014 Accel Økonomiforståelse for ikke-økonomer 9. oktober 2014 Partner og Statsautorisert revisor Nina Straume Stene Statsautorisert revisor og Partner i KPMG Mulighetenes selskap Vi skaper verdi av kunnskap

Detaljer

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803 Aage Sending Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler v 090803 Malene kan kopieres til overhead-foils, men kan også vises fra PC til projektor. Er filen i Word,

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 12,1 Kapital bundet i varelager: 2 400 000 a) ----------------------- 45 = kr 300 000 b) 6 000 000 ----------------------- 3 = kr 1 500 000 12 c) 1 800

Detaljer

TREDJE KVARTAL 2007. Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje.

TREDJE KVARTAL 2007. Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje. TREDJE KVARTAL 2007 Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje. Vekst i salget i USA til MNOK 7,6. Bedret overlevelse ved bruk av Medi- Stims utstyr

Detaljer

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk.

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk. SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr. 123454321 Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I HVAL SJOKOLADEFABRIKK ASA

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I HVAL SJOKOLADEFABRIKK ASA Sandefjord, 19 februar, 2014 Til aksjonærene i Hval Sjokoladefabrikk ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I HVAL SJOKOLADEFABRIKK ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling onsdag 12. mars

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 It s in our nature Eqology ASA er et norsk allmennaksjeselskap som markedsfører og selger egne merkevarer med fokus på naturlige, norske helsekostog hudpleieprodukter. Selskapets

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene.

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene. Full firmarapport 08.10.2013 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 996707695 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Oppsummering EDB Business Partners tall for 2. kvartal viser solid omsetnings- og resultatvekst for samtlige forretningsområder, og marginbildet har

Detaljer

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen.

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen. Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé... 2 Produkt/tjeneste og produksjon...

Detaljer

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.)

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Kistefos halvårsberetning 1. halvår 2013 Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Konsernets likviditet var god og besto av bankinnskudd

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

De statlige regnskapsstandardene

De statlige regnskapsstandardene Periodiseringsprosjektet i staten: De statlige regnskapsstandardene Artikkelen omtaler erfaringer fra det statlige periodiseringsprosjektet samtidig som den redegjør for de viktigste forskjellene mellom

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr.

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr. ÅRSBERETNING 2008 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2008. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer