Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4"

Transkript

1 Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Produkter Kunder Finansregnskap Penger Ansatte Penger Kontanter Penger Inntekter og innbetalinger Finanskretsløpet Penger Eiere Lånekreditorer Inntekter og innbetalinger 2 Salg Dokumentasjon / bilag Transaksjon/salg Bokføring Balanseføre Resultatføre Faktura Regning Bank- og postgiro Kvittering nota (kreditfaktura) Dokumentasjon / bilag Inntekter og innbetalinger 3 Inntekter og innbetalinger 4

2 og innbetaling Regnskapsføring av vare- og pengestrømmen Resultatregnskap Kontantstrøm Varestrøm Kostnader Inntekter Salgsvederlag Innbetaling Kjøp Salg Utgift Kostnad = Resultat Utbetaling = Netto kontantstrøm Leverandører Bedriften Kunder = Godtgjørelse for levering av varer og tjenester til kunder Innbetaling = Mottak av penger fra andre (kontanter og bankinnskudd) Kontanter Innbetalinger Pengestrøm Utbetalinger Inntekter og innbetalinger 5 Inntekter og innbetalinger 6 Per Rør driver egen rørleggerforretning under navnet Per Rørlegger Han selger alle typer av baderomsutstyr og lignende Han utfører også noe rørleggerarbeid etter regning Case Bedriften har drevet virksomhet i flere år. Vi skal utarbeide regnskapet for mai 201. Per Rørlegger Balansen per Eiendeler Egenkapital og gjeld Inventar Varelager Rør kapital Lån i Fokus Bank Varebeholdningen består av 50 enheter à 600 kroner (= ) Ordinær salgspris per enhet er kroner. Inntekter og innbetalinger 7 Inntekter og innbetalinger 8

3 Generelt Inntekter En inntekt er en underkonto av egenkapitalen. Bokføring av inntekt: Kontoen krediteres når inntektene øker. Kontoen debiteres når inntektene reduseres. Vanlige inntekter og renteinntekt Eiendeler Navn = Egenkapital Eiers kapitalkonto Eiers privatkonto Inntekter Kostnader + Gjeld Navn Presenteres på resultatkontoen (resultatregnskapet) Inntekter og innbetalinger 9 Inntekter og innbetalinger 10 Eksempel: Kontantsalg (1) Per Rør har den 2. mai solgt 10 varer for til sammen kroner. Kundene betaler kontant ved bruk av betalingskort. Mottatt pengebeløp settes inn i bedriftens bankbeholdning. Oppgave; Vis regnskapsmessig behandling Kontantsalg (1) Kontantsalget regnskapsføres som: IB Anvendelse Økt eiendel (bankinnskudd) (debet) Anskaffelse (finansiering) Økt egenkapital (inntekt) (kredit) Inntekter og innbetalinger 11 Inntekter og innbetalinger 12

4 Eksempel: tsalg (2) Per Rør har den 4. mai solgt 6 varer for til sammen kroner til Kari Bakken. Kunden har fått innvilget kreditt (betalingsutsettelse). Beløpet skal betales 10. mai. tsalg (2) tsalget regnskapsføres som: Saldo Oppgave: Vis regnskapsmessig behandling. Inntekter og innbetalinger 13 Inntekter og innbetalinger 14 tsalg innbetaling (3) tsalg Eiendeler Egenkapital (resultat) Innbetalingen regnskapsføres som: 2) Saldo ) Innbetaling 1) Verdien av leverte varer og tjenester til kunder Forrige transaksjon Kontanter / bankinnskudd Anvendelse Økt eiendel (bankinnskudd) (debet) Anskaffelse (finansiering) Redusert eiendel (kundefordring) (kredit) Inntekter og innbetalinger 15 Inntekter og innbetalinger 16

5 Generelt: Det skilles gjerne mellom to ulike former for rabatter: Kontantrabatt Ved hurtig betaling Kvantumsrabatt Salg og rabatter Avslag i prisen ved kjøp av stort kvantum (mengde) Salg og kontantrabatt (4 og 5) Eksempel: Bedriften har den 12. mai solgt 3 varer til en kunde for kroner Dersom kunden betaler innen 4 dager får han innvilget 2 % rabatt Kunden betaler innen fristen og trekker i fra kontantrabatten Oppgave: Vis regnskapsmessig behandling Inntekter og innbetalinger 17 Inntekter og innbetalinger 18 Salg og kontantrabatt (4) Salg og kontantrabatt kundens innbetaling (5) Salget regnskapsføres som: Saldo ) ) Rabatten beregnes som: Inntekter og innbetalinger 19 Inntekter og innbetalinger 20

6 Salg og kvantumsrabatt (6 og 7) Eksempel: Bedriften har den 16. mai solgt 10 varer til ordinær pris for til sammen kroner. Kunden har fått 10 dagers kreditt (betalingsutsettelse). På grunn av stort kvantum får kunden godskrevet 5 % kvantumsrabatt. Dersom kunden betaler innen 5 dager får han i tillegg 3 % kontantrabatt. Du kan forutsette at kunden betalte innen fristen. Oppgave: Vis regnskapsmessig behandling Inntekter og innbetalinger 21 Salg og kvantumsrabatt (6) Varesalget til ordinær pris % kvantumsrabatt = Pris redusert for kvantumsrabatt 3 % kontantrabatt 1) = Kunden skal betale 1) % = 285 Det forutsettes at kontantrabatten beregnes av salgspris fratrukket kvantumsrabatt Inntekter og innbetalinger 22 Salg og kvantumsrabatt (6) Opprinnelig salg regnskapsføres som: Salg og rabatter kundens innbetaling (7) Kundens betaling: 6) ) Kvantumsrabatten reduseres direkte i salgsinntektene (i bokføringen brukes ofte egen konto for kontantrabatt (salgsinntektsreduksjon)). Rabatten beregnes som: Inntekter og innbetalinger 23 Inntekter og innbetalinger 24

7 Salg og varereturer (8, 9 og 10) Eksempel: Bedriften selger den 25 mai 5 varer (klær) til en kunde på kreditt. Samlet pris var på kroner. Kunden var misfornøyd med 2 av varene. Klærne passet ikke og ble derfor returnert til bedriften den 27. mai Bedriften utstedte en kreditnota til kunden på verdien av de returnerte varene. De øvrige varene ble betalt den 28. mai. Oppgave: Vis regnskapsmessig behandling Inntekter og innbetalinger 25 tsalg - varereturer Saldo 8. tsalg 9. Vareretur/godskrift av kunden 10. Kundens innbetaling Returneres til butikken / lager Saldo Inntekter og innbetalinger 26 Eksempel Per Rør leier forretningslokaler Han betaler et fast beløp hver måned for leie av lokalene. Husleie for mai er på kroner og er betalt 29. mai ved uttak fra bank Husleie (11) Saldo Husleie (11) Husleie (kostnad) Kostnad = Reduksjon av egenkapitalen som skyldes drift av virksomheten (for eksempel forbruk av varer og tjenester vurdert i penger) Inntekter og innbetalinger 27 Inntekter og innbetalinger 28

8 Eksempel Lån i Fokus Bank Renter på lån (12) Avdrag betales i slutten av året (per 31. desember) Rentesatsen er 9 % per år Rentene betales i slutten av hver måned ved uttak fra bankkontoen Rentebeløpet for mai er på: % 1/12 = 300 Renter på lån (12) Betalingen av rentene bokføres som: (eiendel) Renter (Kostnad) Rente: Godtgjørelse til långiver for stille penger til rådighet for andre (låntaker) Betalte renter gjelder denne perioden og bokføres som en kostnad (redusert egenkapital) Inntekter og innbetalinger 29 Inntekter og innbetalinger 30 Periodisering av inntekt Eiendeler Egenkapital (resultat) Gjeld Generelt En inntekt skal resultatføres når den er opptjent (på salgstidspunktet) Opptjent betyr at bedriften oppnår et krav på et vederlag fra kunden for eksempel ved levering av en vare eller utføring av en tjeneste Inntekt bokføres normalt på grunnlag av et salgsdokument (faktura eller regning) Forskudd fra kunde Penger er mottatt fra kunden før inntekten er opptjent Opptjent, ikke fakturert inntekt Inntekt som opptjent, men hvor vederlaget ikke er mottatt eller regnskapsført 1 Opptjent inntekt (kundefordring) Inntekt minus Kostnad Periodens resultat (overskudd/underskudd) 2 Utsatt inntekt/ forskudd fra kunde Inntekter og innbetalinger 31 Inntekter og innbetalinger 32

9 Opptjent, ikke fakturert inntekt (13) Eksempel Per Rør har den 28. mai utført et rørleggerarbeid hos en kunde Arbeidet tok 3 timer, til en salgsverdi av 300 kroner per time. Kunden har per 31. mai ikke fått tilsendt et salgsdokumentet (faktura) for det utførte arbeidet Fakturere betyr å utarbeide faktura (salgsdokument) for en kunde Oppgave: Vis regnskapsmessig behandling Opptjent, ikke fakturert inntekt (13) Opptjent inntekt bokføres som: Opptjent, ikke fakturert inntekt (eiendel) Opptjent, ikke fakturert inntekt er et krav på kunden (kundefordring) inntil kunden har betalt Inntekter og innbetalinger 33 Inntekter og innbetalinger 34 Eksempel Forskudd fra kunde (14) En kunde innbetaler den 28. mai kroner Beløpet er satt inn på bedriftens bankkonto. Innbetalingen gjelder et forskudd for varer som skal leveres 5. juni. Forskudd fra kunde (14) Forskuddet regnskapsføres som: (eiendel) Forskudd fra kunde (gjeld) Forskuddet er en gjeld (forpliktelse) for bedriften inntil varene er levert til kunden. Inntekter og innbetalinger 35 Inntekter og innbetalinger 36

10 Periodisering av forskudd fra kunde Balanse Forskudd fra kunde (gjeld) 1) Mottatt forskudd 2) Verdien av leverte varer og tjenester til kunder Resultat Inntekter og innbetalinger 37 Eksempel forts Endring varelager (15) Varebeholdning (IB) Salg i perioden til kostpris + Vareretur fra kunde til kostpris Varebeholdning (UB) Beholdningsnedgang i perioden (= 32 enheter 600 = ) (= ) (= ) (= 2 600) (= ) Endring av varebeholdningen regnskapsføres mot konto for varekjøp på resultatkontoen (i resultatregnskapet) Inntekter og innbetalinger 38 Eksempel forts: Endring varelager (15) Varebeholdning IB Varekjøp Varekostnaden i perioden består av kostnad for solgte varer (= 32 enheter). I vårt eksempel omfatter det varer innkjøpt i forrige periode, men som er solgt i denne perioden). Økonomisk resultat - disponering Inntekter Kostnader Tekst Nr. Rør kapital Råbalanse Til resultat Til balanse Sum Inntekter og innbetalinger 39 Inntekter og innbetalinger 40

11 Per Rørlegger ved Per Rør Resultatkonto mai 201 Eiendeler Per Rørlegger ved Per Rør Balanse per Egenkapital og gjeld Inntekter og innbetalinger 41 Inntekter og innbetalinger 42

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

Balansen per Finansregnskap Egenkapital

Balansen per Finansregnskap Egenkapital Balansen Trond Kristoffersen Bygning Balansen per 600 400 Finansregnskap Bank 300 900 Lån (gjeld) 500 900 Introduksjon til balansen Ressurser i en bedrift = Finansiering av ressursene = Introduksjon til

Detaljer

Grunnleggende regnskap

Grunnleggende regnskap Grunnleggende regnskap av Aage Sending Fagbokforlaget 3. utgave Løsningsforslag til egentreningsoppgavene og Test deg selv Oppdatert/rettet siste gang: 2012-9-18 For de som lastet ned løsningsforslagene

Detaljer

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Innhold Ordliste 2 Hvorfor kontorarbeid og regnskapsføring er viktig 3 Trenger du regnskapsfører? Test deg selv 3 Selv om du har regnskapsfører, må du gjøre

Detaljer

Mamut Academy. Regnskapsteori

Mamut Academy. Regnskapsteori Mamut Academy Regnskapsteori Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter : Mamut Academy

Detaljer

Regnskap i Korpsdrift

Regnskap i Korpsdrift Regnskap i Korpsdrift Oppdatert pr. 14.3.2014 side 1 Innhold Regnskap i Korpsdrift... 1 Generelt om Regnskap i Korpsdrift... 3 Priser... 4 Forkunnskaper... 4 Før du går i gang... 4 Kontogrupper... 5 Kontoplan...

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Økonomi og regnskap

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Økonomi og regnskap UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT Økonomi og regnskap Ungt Entreprenøskap i Norge Ungt Entreprenørskap Norge Boks 5250 Majorstua, 0303 Oslo Tlf.: 23 08 82 10 ue@ue.no Ungt Entreprenørskap Agder Fylkesmannen

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 3 Formål og virkeområde...

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap Formål med innføringskurset i regnskap Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapet som et informasjonssystem Forkunnskaper for: Driftsregnskap Finansregnskap med analyse Budsjettering og finansiering

Detaljer

Kontorarbeid og Regnskapsføring - Tips og Råd

Kontorarbeid og Regnskapsføring - Tips og Råd - Tips og Råd Innholdsfortegnelse S 3 S 3 S 4 S 5 S 6 S 8 S 9 S 10 S 11 S 13 S 14 S 15 S 15 Kontorarbeid og regnskapsføring Trenger du regnskapsfører, test deg selv Selv om du har regnskapsfører, må du

Detaljer

Løsningsforslag, revisoreksamen i skatterett fredag 27. mai 2011

Løsningsforslag, revisoreksamen i skatterett fredag 27. mai 2011 Osl34 ajour v14 Løsningsforslag, revisoreksamen i skatterett fredag 27. mai 2011 DEL 1 Oppgave 1 1. Still opp skatteregnskapet mv: Salgsinntekter: 14 450 000-400 000 =14 050 000 Sktl. 5-30 (1) forskuddsbetaling

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Veiledning Regnskapsføring av inntekt (Oktober 1996, revidert august 2007. Omgjort til veiledning oktober 2010)

Veiledning Regnskapsføring av inntekt (Oktober 1996, revidert august 2007. Omgjort til veiledning oktober 2010) Veiledning Regnskapsføring av inntekt (Oktober 1996, revidert august 2007. Omgjort til veiledning oktober 2010) Innholdsfortegnelse: 1 Bakgrunn, formål og virkeområde... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål...

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Osl29 v15 Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Oppgave 1 (37,5 %) Spørsmål 1 Vis beregningen av skattemessig gevinst av den solgte eiendommen og gjør rede for tidfestingen av denne.

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Årsoppgjør i regnskapet

Årsoppgjør i regnskapet Autorisert Regnskapsførerselskap Årsoppgjør i regnskapet Klargjøring av regnskap til årsoppgjør Årsoppgjøret er høysesong for alle som jobber med regnskap, både med klargjøring av regnskapet til årsoppgjøret

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Finans 2012 MEDARBEIDERE I LANDKREDITT FINANS AS Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 12

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 12 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 12 Varebeholdninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Overordnede retningslinjer for

Detaljer