Realavkastning. Investeringsanalyse og inflasjon. Realavkastning av finansinvesteringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Realavkastning. Investeringsanalyse og inflasjon. Realavkastning av finansinvesteringer"

Transkript

1 Ivesteigsaalyse og iflasjo Nomiell avkastig og ealavkastig Reell låeete (ealete) Realivesteige og iflasjo Kotatstøm i omielle og faste pise Iflasjo og skatt Omløpsmidle og iflasjo Joh-Eik Adeasse 1 Høgskole i Østfold Realavkastig av fiasivesteige Eksempel: Et bakiskudd på k 100 opptjee 8 % ete, dispoibelt ette ett å k 108 De omielle avkastige e 8 % (fø skatt) Hva e ealavkastige, dvs. avkastige koiget fo effekte av pisstigige, hvis pisstigige e %? Joh-Eik Adeasse Høgskole i Østfold Realavkastig Fishe hypotese sie at de omielle avkastige bestå av e kompesasjo fo pisstigige pluss e ealavkastig Hvis iflasjoe e % og de omielle avkastige e 8 %, bli ealavkastige tilæmet 8 % - % 6 % Dee sammehege e ikke helt øyaktig på gu av at også ealavkastiges kjøpekaft må oppettholdes Joh-Eik Adeasse Høgskole i Østfold

2 Realavkastig fø skatt Vi iføe følgede symbole: p omiell ete fø skatt p ealete fø skatt j iflasjosate Følgede sammeheg gjelde p j 0,08 0,0 p, med våe tall p 1+ j 1,0 0,088 elle,88 % Joh-Eik Adeasse Høgskole i Østfold Realavkastig - alteativ pesetasjo Sammeheg mellom p og p ka også uttykkes slik: p p (1 + j) + j, med våe tall p (0,088 1,0) + 0,0 0,08 elle 8% Hvis e ivesto keve ealavkastig på 6 %, hva må omiell avkastig væe? p (0,06 1,0) + 0,0 0,081 elle 8,1% Joh-Eik Adeasse Høgskole i Østfold Realete ette skatt Vi iføe følgede symbole: s skattesatse på almielig itekt (8 %) omiell ete ette skatt ealete ette skatt j iflasjosate Hvilke sammeheg gjelde mellom omiell ete fø skatt, og ealete ette skatt? Joh-Eik Adeasse 6 Høgskole i Østfold

3 Realete ette skatt Følgede sammehege gjelde: p (1 s), med våe tall 0,076 elle,76% j 0,076 0,0, med våe tall 1+ j 1,0 0,08 (1 0,8) 0,069 elle,69 % p (1 s) j Vi ha også at, 1+ j 0,08 (1 0,8) 0,0 med våe tall 0,069 elle,69 % 1,0 Joh-Eik Adeasse 7 Høgskole i Østfold Realete ette skatt Joh-Eik Adeasse 8 Høgskole i Østfold Budsjetteig av kotatstøm Ivesteigsaalyse og iflasjo Nomielle kotatstømme Reelle (faste) kotatstømme Joh-Eik Adeasse 9 Høgskole i Østfold

4 Nomiell og eell kotatstøm Å 1 Reell kotatstøm Nomiell kotatstøm Kotatstøm på ivest tidspukt Pisstigig % Faste pise pisivå på ivesteigstidspuktet (0) Nomielle (løpede) pise pisivå på tasaksjostidspuktet (1, og ) Joh-Eik Adeasse 10 Høgskole i Østfold Eksempel Ivesteig i aleggsmidle Salgspis p. ehet 100 Løskostade p. ehet 0 Mateialkostade p. ehet 1 Betalbae faste kostade p. å Solgte ehete p. å Levetid å Restvedi aleggsmiddel å 0 Ålig pisstigig,77 % Joh-Eik Adeasse 11 Høgskole i Østfold Kotatstøm i faste pise Aleggsmidle Omsetig Løskostade Mateialkostade Faste kostade Kotatstøm Kotatstømme i faste pise e kostat Joh-Eik Adeasse 1 Høgskole i Østfold

5 Kotatstøm i omielle pise Aleggsmidle Omsetig Løskostade Mateialkostade Faste kostade Kotatstøm Kotatstømme i omielle pise øke med pisstigigstakte hvet å (,77 %) Joh-Eik Adeasse 1 Høgskole i Østfold Avkastigskav Ved beegig av åvedi, må vi passe på følgede Kotatstøm e i løpede (omielle) pise må vi buke omielt avkastigskav Kotatstøm e i faste pise må vi buke ealavkastigskav Hvis koekt avkastigskav bukes, bli åvedie uasett de samme Joh-Eik Adeasse 1 Høgskole i Østfold Nomielt og ealavkastigs-kav Vi ha følgede Realavkastigskav (p ) 6 % Iflasjosate (j),77 % Hva bli omielt avkastigskav? Realavkastigskav 0,0600 Iflasjosate 0,077 0,06 * 0,077 0,00 Nomielt avkastigskav 0,1000 Joh-Eik Adeasse 1 Høgskole i Østfold

6 Beegig av åvedi Å Reel kotatstøm Diskoteigssats 6 % PV Nomiell kotatstøm Diskoteigssats 10 % PV , , , , , , , , , , , , NPV Legg meke til at åvedi hvet å og samlet bli idetisk Joh-Eik Adeasse 16 Høgskole i Østfold Beegig av iteete p p p p p ) p 1% p p p p p ) p 7,9% p j 0,1 0,077 p, med våe tall p 1+ j 1,077 0,079 elle 7,9 % Joh-Eik Adeasse 17 Høgskole i Østfold Spesiell pisstigig Hvis ikke alle kalkylefaktoee edes i samme omfag, må vi budsjettee i løpede pise. Ata at pisee ka økes med,77 %, mes kostadee øke med 6 % Aleggsmidle Omsetig Løskostade Mateialkostade Faste kostade Kotatstøm Nåvedi Iteete -,9 % Joh-Eik Adeasse 18 Høgskole i Østfold

7 Iflasjo og skatt Nå vi tekke i skatte, ka vi i pisippet også budsjettee kotatstøm ete i omielle elle faste pise Viktig å væe kosekvet vi må velge ete elle, ikke blade omielle og eelle støelse samme Joh-Eik Adeasse 19 Høgskole i Østfold Nåvedi ette skatt Kotatstøm i omielle pise Side kotatstøm e i omielle pise, buke vi omielt avkastigskav ette skatt, som vi ata e 7%. Avskivigssats 0 %, s 8 % Kotatstøm fø skatt Skatt PV spat skatt pga avskivige 1 Kotatstøm ette skatt Nåvedi ette skatt Avkastigskav 7 % Avskivigssats 0 % NPV ,07 1,07 1,07 1,07 1, , 0, ,07 + 0, Joh-Eik Adeasse 0 Høgskole i Østfold Iteete ette skatt Side kotatstømme e i omielle pise ette skatt fie vi de omielle iteete ette skatt Kotatstøm fø skatt Skatt PV spat skatt pga avskivige Kotatstøm ette skatt Iteete ette skatt 7,99 % ) , 0,8 + 0, Joh-Eik Adeasse 1 Høgskole i Østfold

8 Kotatstøm ette skatt faste pise Det e også mulig å budsjettee i faste pise i e ette-skatt kalkyle, me pass på: Avskivige e baset på histoisk kost, og bli upåviket av pisivået famove de e uttykt i løpede pise Avskivige må gjøes om til faste pise hvis kotatstømme elles e i faste pise Joh-Eik Adeasse Høgskole i Østfold Avskivigees ealvedi Å 1 Avskivige Realvedi av avskivige Reduksjo i avskivige,91 %,91 %,91 %,91 % Realvedi av avskivige å 1: , Realvedi av avskivige å : ,077 Avskivigees ealvedi falle med ,91% p. å Joh-Eik Adeasse Høgskole i Østfold Nåvedi ette skatt Nomielt avkastigskav ette skatt va 7%, demed bli ealavkastigskavet lik (0,07 0,077)/1,077 0,011 elle,11 % Realvedi av avskivige å 1 e k 11 66, og avskivigees ealvedi falle med,91 % p. å. Nåvedi av spat skatt pga. avskivige bli da (k ,8)/(0,91 + 0,011) k 1 0 Joh-Eik Adeasse Høgskole i Østfold

9 Nåvedi ette skatt kotatstøm i faste pise Aleggsmidle Omsetig Løskostade Mateialkostade Faste kostade Kotatstøm fø skatt Skatt PV spat skatt pga avskivige 1 0 Kotatstøm ette skatt Avkastigskav ette skatt,11 % Nåvedi ette skatt NPV ( A 17 9 å,.11% ,8 ) + 0,011+ 0,91 Joh-Eik Adeasse Høgskole i Østfold Egekapitalavkastig Seielå: , 8 % ete, ås avdagstid Kotatstøm fø skatt Låeete Resultat Skatt Utbetalt lå/avdag PV spat skatt pga. avskivige 11 9 Kotatstøm EK ette skatt Nomiell EK-avkastig e. skatt 9,7 % Reell EK-avkastig ette skatt,76 % ,ek,ek,ek,ek,ek ) , 0,8 + 0,,ek Joh-Eik Adeasse 6 Høgskole i Østfold Iflasjo og avkastigskav Avkastigskav Fo totalkapitale Fo egekapitale Posjektvudeig Egekapitalvudeig Avkastigskav Nomielt fø skatt Fø skatt Løpede Faste pise pise Reelt fø skatt Ette skatt Løpede Faste pise pise Nomielt ette skatt Reelt ette skatt Joh-Eik Adeasse 7 Høgskole i Østfold

10 Omløpsmidle og pisstigig I peiode med pisstigig vil også kapitalbidige i omløpsmidle kue øke, og demed edusee kotatstømme og løsomhete Dette ka også få skattemessige kosekvese La oss se på et eksempel Joh-Eik Adeasse 8 Høgskole i Østfold Eksempel omløpsmidle og pisstigig Aleggsmidle Levetid å Ålig pisstigig % Avskivigssats 0 % Skattesats 8 % Ålig kotatstøm Omsetig Råvaekostade Løskostade Betalbae faste kostade Ålig kotatstøm Råvaelage Kudefodige Leveadøgjeld Abeidskapital Joh-Eik Adeasse 9 Høgskole i Østfold Omløpsmidle og pisstigig Kotatstøm i faste pise Omsetig Råvaekostade Løskostade Betalbae faste kostade Råvaelage Kudefodige Leveadøgjeld Aleggsmidle Kotatstøm fø skatt Realavkastig 1, % p ) (1 p ) (1 p ) (1 p ) (1 p ) Joh-Eik Adeasse 0 Høgskole i Østfold

11 Omløpsmidle og pisstigig La oss å tekke i effekte av pisstigige. Legg meke til: Pisstigige føe ikke til økt kapitalbidig i vae. Hvis vaelageet oppskives med pisstigige ka det se ut som om vaelageet øke, me e oppskivig vil medføe tilsvaede edvudeig av vaefobuket og demed oppveie hveade Kudefodigee øke, me dele av dette fiasiees gjeom økt leveadøgjeld Joh-Eik Adeasse 1 Høgskole i Østfold Vaebeholdig og vaekjøp Å 1 IB vae Vaekjøp UB vae Figjot vaebeholdig i å ka også beeges som , Joh-Eik Adeasse Høgskole i Østfold Omløpsmidle og pisstigig Kotatstøm i omielle pise fø skatt Aleggsmidle Råvaelage Kudefodige Leveadøgjeld Figjot kudefodige 19 6 Betalt leveadøgjeld Kotatstøm dift Kotatstøm fø skatt p p p p p ) p 18,09 % Joh-Eik Adeasse Høgskole i Østfold

12 Omløpsmidle og pisstigig Kotatstøm i faste pise ette skatt Resultat fø avskivige Skatt Aleggsmidle Råvaelage Kudefodige Leveadøgjeld Figjot åvaelage Betalt leveadøgjeld Ibetalte kudefodige 19 PV spat skatt pga avsk 6 77 Kotatstøm ette skatt Nomiell iteete 1,6 % Reell iteete 7,0 % , 0, ) 0, + Joh-Eik Adeasse Høgskole i Østfold Skatt på skigevist Å 1 IB vae Vaekjøp UB vae Vaekostad Skigevist Skatt på skigevist Kotatstøm ette skatt i omielle pise, skigevist beskattes Kotatstøm fø skatt Skatt Skatt skigevist PV spat skatt pga avsk 7 7 Kotatstøm ette skatt Nomiell iteete 1,7 % Reell iteete 7,11 % Joh-Eik Adeasse Høgskole i Østfold Litteatuliste Bedese, I.: Ivesteig og fiasieig. Oslo: Gyldedal akademisk, 001. IB:Kap. 11 (side 19- ka leses kusoisk) Bealey, Myes ad Macus: Fudametals of Copoate Fiace, McGaw-Hill, 00..editio. (BMM) Øyvid Bøhe & Pe Iva Gjæum: Posjektaalyse, 1999, Skavet Folag Joh-Eik Adeasse 6 Høgskole i Østfold

13 Oppgave Oppgave 1, og i boke (IB) Oppgave i oppgavesamlige (IB) Joh-Eik Adeasse 7 Høgskole i Østfold

Investeringer og skatt. Skattesatser med videre. Finansinvesteringer. Eksempler på finansinvesteringer

Investeringer og skatt. Skattesatser med videre. Finansinvesteringer. Eksempler på finansinvesteringer Iveseriger og ska Løsomhe av fiasiveseriger før og eer ska Løsomhe av realiveseriger eer ska Avhedelse (salg) av aleggsmidler Egekapialavkasig eer ska Joh-Erik Adreasse 1 Høgskole i Øsfold Skaesaser med

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesigsotat 9, februar 2015 Rete og pegepolitikk 1 Ihold Rete og pegepolitikk...1 Hvorda virker Norges Baks styrigsrete?...3 Pegemarkedet...3 Etterspørselskaale...4 Valutakurskaale...4 Forvetigskaale...5

Detaljer

Institutt for økonomi og administrasjon

Institutt for økonomi og administrasjon Fakultet for safusfag Istitutt for økooi og adiistraso Ivesterig og fiasierig Bokål Dato: Tirsdag. deseber 4 Tid: 4 tier / kl. 9-3 Atall sider (ikl. forside): 5 + 9 sider vedlegg Atall oppgaver: 4 Tillatte

Detaljer

Matematikk 3MX AA6524 / AA6526 Elever / privatister Oktober 2002

Matematikk 3MX AA6524 / AA6526 Elever / privatister Oktober 2002 E K S A M E N LÆRINGSSENTERET Matematikk 3MX AA6524 / AA6526 Eleve / pivatiste Bokmål Eksempeloppgave ette læeplan godkjent juli 2000 Videegående kus II Studieetning fo allmenne, økonomiske og administative

Detaljer

Notat: Dekker pensum i beskrivende statistikk

Notat: Dekker pensum i beskrivende statistikk Notat: Dekke pesum eskvede statstkk.3 Beskvede statstkk (sde 9 læeoka - 4. utgave) Beskvede (deskptv) statstkk omfatte samlg, eaedg og pesetasjo av data (tallmateale, osevasjoe, måleesultate). Nå følge

Detaljer

konjugert Reaksjonslikning for syre-basereaksjonen mellom vann og ammoniakk: base konjugert syre Et proton er et hydrogenatom som

konjugert Reaksjonslikning for syre-basereaksjonen mellom vann og ammoniakk: base konjugert syre Et proton er et hydrogenatom som Syrer og r Det fies flere defiisjoer på hva r og r er. Vi skal bruke defiisjoe til Brøsted: E Brøsted er e proto door. E Brøsted er e proto akseptor. 1s 1 Et proto er et hydrogeatom som har mistet sitt

Detaljer

Det finnes mange måter og mange hjelpemidler til å illustrere brøk. Ofte brukes sirkelen som symbol på en hel.

Det finnes mange måter og mange hjelpemidler til å illustrere brøk. Ofte brukes sirkelen som symbol på en hel. Brøk Hvis vi spør voksne mennesker som ikke har spesiell interesse for matematikk om hva de syntes var vanskelig i matematikk på skolen, får vi ofte svaret: Brøk. Vår påstand er at hvis innføring av brøk

Detaljer

STK1100: Kombinatorikk

STK1100: Kombinatorikk 1100: ombiatorikk auar 2009 Ørulf orga Matematisk istitutt Uiversitetet i Oslo 1 Uiform sasylighetsmodell: t stokastisk forsøk har N utfall Det er de mulige utfallee for forsøket i atar at de N utfallee

Detaljer

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Uimed Postadresse: Boks 124, Blider 0314 Oslo Besøksadresse: Forskigsveie 1 Telefo: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 79 09 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Evaluerig av hevisigsprosjektet

Detaljer

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping RAPPORT De viktige hjelpere Kartleggig av de strategiske rådgivigsbrasjee i Hordalad og deres betydig for regioal verdiskapig ADVOKAT REVISJON BEDRIFTSRÅDGIVNING Meo-publikasjo r 4 / 14, desember 14 Av

Detaljer

Tema: Helseinformasjon

Tema: Helseinformasjon 37. ågang 5 2012 Tema: Helseinfomasjon Folkebibliotek og helseinfomasjon inde soteing ved innleveing Ønske dee at innlevet mateiale bli levet til et skjemet omåde, slik at dee kan gjennomgå og behandle

Detaljer

Modul 1 15 studiepoeng, internt kurs Notodden/Porsgrunn

Modul 1 15 studiepoeng, internt kurs Notodden/Porsgrunn Høgskole i Telemk Avdelig fo estetiske fg, folkekultu og læeutdig BOKMÅL 4. mi 007 EKSAMEN I MATEMATIKK 3 Tid: 6 time Modul 5 studiepoeg, itet kus Notodde/Posgu Oppgvesettet e på 7 side (ikludet fomelsmlig).

Detaljer

Fugletetraederet. 1 Innledning. 2 Navnsetting. 3 Geometriske begreper. Øistein Gjøvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, 2004

Fugletetraederet. 1 Innledning. 2 Navnsetting. 3 Geometriske begreper. Øistein Gjøvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, 2004 Fugletetaeeet Øistein Gjøvik Høgskolen i Sø-Tønelag, 004 Innlening Nå skal vi lage et omlegeme u kanskje ikke ha sett fø. Det e ikke noe mystisk ve selve figuen, men en høe ikke til lant e mest ukte i

Detaljer

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a)

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a) Høgskole i Gjøvik vd for ek, øk og ledelse aemaikk 5 Løsigsforslag il øvig 9 OPPGVE ) Bereger egeverdiee: de I) ) ) ) Egeverdier: og ) ) Bereger egevekoree: vi ivi ii) vi ed λ : ) ) v Velger s som gir

Detaljer

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007 Brukerveiledning for brukeradministrasjon Versjon 1.0 - januar 2007 Innhold: Brukerveiledning for brukeradministrasjon...1 Brukeradministrasjon -generelt...3 Se informasjon om brukere og org./avd....4

Detaljer

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4 Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsføring av skatt Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

Medlemshåndtering eroom

Medlemshåndtering eroom Medlemshåndtering eroom Norsk versjon 7.3 JOINT Collaboration AS www.joint.no Medlemshåndtering i eroom V7.3 Hvem kan legge til og invitere medlemmer i et eroom?...3 Når legges medlemmer inn i et rom?...3

Detaljer

Prosent- og renteregning

Prosent- og renteregning FORKURSSTART Prosent- og renteregning p prosent av K beregnes som p K 100 Eksempel 1: 5 prosent av 64000 blir 5 64000 =5 640=3200 100 p 64000 Eksempel 2: Hvor mange prosent er 9600 av 64000? Løs p fra

Detaljer

Dette opplegger er primært basert på Addisjon / Legge sammen.

Dette opplegger er primært basert på Addisjon / Legge sammen. Ferdigheter og øvelser Dette oppsettet kan brukes både for noenlunde kartlegging av elevenes forståelse og kompetanse og som suksessive øvelser. Ved å starte øvelse 1 og arbeide seg nedover (krysse av

Detaljer

Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal)

Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal) 1 Fotball krysser greser (kofirmater Ålgård og Gjesdal) Øsker du e ide til et praktisk rettet prosjekt/aksjo der kofirmater ka bidra til de fattige dele av verde? Her har du et ferdig opplegg for hvorda

Detaljer

Oversikt over kryptografi

Oversikt over kryptografi Oversikt over kryptografi Richard Williamson 3. desember 2014 Oppgave 1 Person A ønsker å sende meldingen Ha det! til person B, og ønsker å benytte RSAalgoritmen for å kryptere den. Den offentlige nøkkelen

Detaljer

Spøkelsesjakten. Steg 1: Lag et flyvende spøkelse. Sjekkliste. Introduksjon

Spøkelsesjakten. Steg 1: Lag et flyvende spøkelse. Sjekkliste. Introduksjon Spøkelsesjakten Introduksjon Dette prosjektet er inspirert av tivolispillet Whack-a-mole, hvor man slår muldvarper ned igjen i hullene sine. I vårt spill er det spøkelsene som blir borte vi klikker på

Detaljer

Forslag til prosjektstyring i PCKasse

Forslag til prosjektstyring i PCKasse Forslag til prosjektstyring i PCKasse Avtalt pris Dersom man jobber med en avtalt pris på prosjekter så legges det inn under avtalt pris inne på prosjekt. Koble ordre til prosjekt For at PCKasse skal kunne

Detaljer

DIMENSJONERING. av kabler og vern

DIMENSJONERING. av kabler og vern DIMENSJONERING av kabler og vern KABEL-ISOLASJON Når en kabel blir overbelastet, er det isolasjonen som er det svake punktet. Isolasjonen rundt en elektrisk kabel skal vare i 30 til 50 år. For at en kabel

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v14) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD IO 77/45 29. ovember 977 ESTIMERING V ENGELDERIVERTE P DT MED MLEFEIL av Odd Skarstad ) INNHOLD I. Data fra forbruksudersøkelse II. Estimerig ved målefeil. Iledig 2. Systematiske målefeil 2 3. Tilfeldige

Detaljer

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no Rev. 2.0 Når du har logget inn på forsiden med brukernavn og passord, kommer du til en side lik den over. Oppe

Detaljer

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon Pong Introduksjon Pong er et av de aller første dataspillene som ble laget, og det første dataspillet som ble en kommersiell suksess. Selve spillet er en forenklet variant av tennis hvor to spillere slår

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

nr. 10-2014 169. årgang ORDET BLE MENNESKE

nr. 10-2014 169. årgang ORDET BLE MENNESKE misj on tidende n. 10-2014 169. ågang ORDET BLE MENNESKE s lede Nytt å, nye veie Ået næme seg slutten. Da gå ofte tankene litt bakove fo å kunne gjøe opp en slags status fø man ta fatt på det neste. Det

Detaljer