Eksempel på symmetrisk feil: trefase kortslutning på kraftlinje.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksempel på symmetrisk feil: trefase kortslutning på kraftlinje."

Transkript

1 HØGSKOLE AGDER Faule for enoloi Elrafeni 1, løsninsforsla øvin 9 høs 004 Oppave 1 En feil i rafsyseme er enhver ilsand som forsyrrer den normale drifen av syseme. Esempler på dee an være refase orslunin på raflinje som føle av a e re har fal ned over linja, eller en feil i en isolaor an ha før il a de har bli ona mellom en faseleder o høyspenmasen. En ransien (emporær) feil er en feililsand som ie syldes a de er noen fysis sade i syseme, men a en har få danne en uønse srømbane i ioniser luf på runn av en emporær overspennin forårsae av lyn eller inn/uoplin av las. Sras anlee fraoples, vil lufa avioniseres, o den uønsede srømbanen vil være bore. mane ilfeller vil auomaien funere sli a anlee oples u o ras inn ijen, o dersom feilen ble bore, var de en ransien feil, o drifen forseer dereer som før. Hvis feilen ie ble bore, er feilen permanen, o anlee oples u o forblir fraople innil feilen er loaliser o reparer. En permanen feil er en feililsand som syldes en fysis sade i syseme. En årsa an være linjebrudd på runn av manlende vedliehold (aldrin). En symmeris feil er en feil som er li i alle re faser sli a feilsrømmene i de re fasene blir lie sore, men faseforsjøve 10º i forhold il hverandre. For en usymmeris feil er ie dee lenre ilfelle da an enen ampliudene il feilsrømmene i de re fasene være forsjelli, o/eller de an være faseforsjøve med andre vinler enn 10º i forhold il hverandre. Esempel på symmeris feil: refase orslunin på raflinje. Esempler på usymmerise feil: enfase jordslunin, o linjer i ona med hverandre, o linjer i ona med jord. d) Meanis dimensjonerin av omponener, ermis dimensjonerin av omponener, rii val av effebryere, orre innsillin av vern (unne sille mellom normal srøm o feilsrøm). e) Dersom feilsrømmen ved e n i syseme er, o nominell spennin på sede er V, defineres orsluninsyelsen som S 3V

2 Den sier noe om hvor ser nee er i dee ne; jo høyere orsluninsyelse, jo serere ne de vil si, jo mindre er den indre impedansen i syseme se inn i dee ne. Man an definere både subransien, ransien o sasjonær orsluninsyelse. subransien: S 3 V ransien: S 3 V Oppave Sarer med å lae en -modell av syseme. Vi veler som allid samme verdi for ilsynelaende effe i hele syseme. Siden både eneraoren o ransformaoren har meresyneffe på 00 MVA, er de naurli å vele dee som verdi for ilsynelaende effe i syseme. S 00 MVA Som verdi for spennin på eneraorsiden veler vi eneraorens merespennin. V 0 V Baseverdien for srøm på eneraorsiden blir: S A 3 3V Mereverdien for spennin på linjesiden av ransformaoren må da veles i samsvar med dee o ransformaorens omseninsforhold, som er oppi il 0/138 V. V V l sli a V l V 138 V 0 Baseverdien for srøm på linjesiden blir: S A 3 3V l Vi ser a verdiene i de lobale sysem svarer il omponenenes mereverdier, o reaansene har derfor allerede riie -verdier referer de lobale sysem. -modellen er ene nedenfor. jx er ransformaorens reaans.

3 3 jx, jx', jx'' jx Ea, Ea', Ea'' De spørres eer subransien feilsrøm f. Vi må derfor brue eneraorens subransiene reaans. Hvis vi anar a linja i uansne er ubelase, men år med merespennin, er spenninen ba subransien reaans li merespenninen, de vil si 1.0. E f j4.0 jx + jx j0.15 For å finne fais AC-srøm på feilsede må vi ane -verdien med verdien for srøm på sede. Vi får fais srøm il å beynne med, på feilsede: A. (Fais srøm i eneraoren blir A.) Siden DC-omponenen er oppi å være 50 % av den iniiale AC-omponenen, er oal srøm re eer a feilen sjer li A, på feilsede. Vi må nå brue den ransiene reaans i bereninen. Spenninen ba ransien reaans er oså li 1.0 siden syseme iniial år ubelase med merespennin. E f j.5 jx + jx j0.30 Fais srøm på feilsede er A. d) De er nå synronreaansen som jelder, o feilsrømmen blir: E f j0.7 jx + jx j1.4 Fais srøm på feilsede er A

4 4 Oppave 3 år vi sal ene en -modell, ve vi a ransformaorene forsvinner i sjemae. Per fase modell blir da som vis i fiuren under. Transformer 1 Line Transformer Gen 1 Load A Load B Gen Oppave 4 Transformaorens impedans er oppi referer ransformaorens ene mereverdier. Mereverdien for impedans på høyspensiden (HV Hih Volae) blir: V, HV Z, HV 05 Ω S 0 10 Serieimpedansen i Ω referer denne siden blir derfor: ( j0.08) j48. 4 Z Ω Y + år HV-siden i de lobale sysem har verdi 10 V for spennin o 500 MVA for ilsynelaende effe, blir impedansen for denne siden: V Z 8.8 Ω S Serieimpedansen i relaiv il den lobale n blir derfor Y 1.1+ j48.4 z Y Z j Z

5 5 Oppave 5 Generaor Trafo Srømrafo Effebryer Sillebryer (silleniv) 40 V samlesinne Overspenninsavleder Kapasiiv spenninsrafo 40 V samlesinne 13 V samlesinne Overspenninsavleder: besye ransformaoren mo overpenniner Srømransformaor: måle srøm Effebryer: unne brye masimal orsluninssrøm Sillebryer: fysis ople anle fra raflinje ved f.es. vedliehold Spenninsransformaor: måle spennin Samlesinne: iloplin for linje(r) som ommer inn il/år u av sasjonen (fysis er dee bosaveli al en sinne, jerne e rør av aluminium, eller sesjoner av rør som er forbunde sammen hvis de er e sor anle)

Kredittilbudseffekter i boligettespørselen

Kredittilbudseffekter i boligettespørselen Krediilbudseffeker i boligeespørselen Trond Arne orgersen Karl Robersen Høgskolen i Øsfold Arbeidsrappor 2007:6 Online-versjon (pdf) Ugivelsessed: Halden De må ikke kopieres fra rapporen i srid med åndsverkloven

Detaljer

RAPPORT. Kalkulasjonsrenten 2012/44. Michael Hoel og Steinar Strøm

RAPPORT. Kalkulasjonsrenten 2012/44. Michael Hoel og Steinar Strøm RAPPORT 01/44 Kalkulasjonsrenen Michael Hoel og Seinar Srøm Dokumendealjer Visa Analyse AS Rappornummer 01/44 Rapporiel Kalkulasjonsrenen ISBN 978-8-816-093-1 Forfaer Michael Hoel og Seinar Srøm Dao for

Detaljer

Vær utålmodig, menneske

Vær utålmodig, menneske Vær uålmdig, mennese nger Hageru, Birgie Grimsad. Arr: lars Kle il. Sa-el-sen va-rer e - vig. A f G =80 2 4 s s s s 2 4 m m m m s s s s z s 2 4 m m m m 2 4 m m m m 11 n Mør-e ble ls, g ls-e ild g men-nes-e

Detaljer

Constec AS Tevlingveien 15 1081 Oslo Telefon +47 22 90 61 50 Faks +47 22 90 61 51

Constec AS Tevlingveien 15 1081 Oslo Telefon +47 22 90 61 50 Faks +47 22 90 61 51 www.consec.no e pos: pos@consec ools.comools com Consec AS Tevlingveien 15 1081 Oslo Telefon +47 22 90 61 50 Faks +47 22 90 61 51 Alle våre produker har gjennomgå en kvalieses. Kvaliesvurderingen er baser

Detaljer

Valuta og valutamarked 1. Innhold

Valuta og valutamarked 1. Innhold Forelesningsnoa 12, 20. mars 2015 Valua og valuamarked 1 Innhold Valua og valuamarked...1 Valua og valuakurs...1 Realvaluakurs...2 Valuamarked og valuakursregimer...6 Eerspørsel og ilbud eer valua...7

Detaljer

SNF-rapport nr. 21/04

SNF-rapport nr. 21/04 SNF-rappor nr. /04 PRISIN V FORSIKRINSKONRKER MED RENERNI av Roger F. Peersen Eirik M. Samnøy SNF-Prosjek nr. 7000 SMFUNNS- O NÆRINSLIVSFORSKNIN S Bergen, November 004 Dee eksemplar er fremsil eer avale

Detaljer

Internasjonale prisimpulser til importerte konsumvarer

Internasjonale prisimpulser til importerte konsumvarer Inernasjonale prisimpulser il imporere konsumvarer Johan Øverseh Røsøen, konsulen i Økonomisk avdeling 1 Den lave konsumprisveksen i Norge kan i sor grad forklares ved krafig prisfall på imporere varer,

Detaljer

Bankers utlånspolitikk over konjunkturene

Bankers utlånspolitikk over konjunkturene Bankers ulånspoliikk over konjunkurene en analyse av opimalie fra e foreaksøkonomisk synspunk av irik Fjellså Hærem Maseroppgave Maseroppgaven er lever for å fullføre graden Maser i samfunnsøkonomi (Profesjonssudium

Detaljer

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Her finner du tre oppgavesider med instrukser som har samme format som oppgavesidene i kartleggingsprøven. Ved å gjøre disse sidene i klasserommet

Detaljer

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi Del I Teo re isk ram me verk: Kon sep u ell mo dell for u led ning av egenkapialverdi Arikkelen er forfae av: Sas au o ri ser re vi sor Bjar e M. Jo nas sen Se ni or man ager De loi e S a v a n g e r Han

Detaljer

FG-111:4. Håndbok i innbruddssikring

FG-111:4. Håndbok i innbruddssikring FG-111:4 Håndbok i innbruddssikring Innholdsforegnelse Kapiel Side 1 Innledning 3 2 Hensik 3 3 Li om FNO og FG 3 4 FG og myndigheene 4 5 Lov om forsikringsavaler (FAL) 4 6 Den fysiske sikringen gir den

Detaljer

Medlemssøk v.2.0. NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo

Medlemssøk v.2.0. NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo Medlemssøk v.2.0 NO 982 111 986 MVA Innhold Introduksjon...3 Sette opp informasjonsfeltene for medlemssøk...3 Medlemssøket...5 Nytt medlemssøk...5 Overskrive lagrede søk...8 Introduksjon Dagens søkefunksjon

Detaljer

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller.

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller. "FBI-spillet" ------------- Et spill for 4 spillere av Henrik Berg Spillmateriale: --------------- 1 vanlig kortstokk - bestående av kort med verdi 1 (ess) til 13 (konge) i fire farger. Kortenes farger

Detaljer

Prising av Kraftderivater SIS 1101

Prising av Kraftderivater SIS 1101 Prising av Krafderivaer SIS 1101 I Prising av Krafderivaer SIS 1101 Forord Denne prosekoppgaven er uarbeide av o sudener fra Insiu for indusriell økonomi og eknologiledelse høssemesere år 001. Rapporen

Detaljer

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side 1 av 5 Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Oppgave 1 Løs ulikheten x + 6 5 x + 2 Strategien er å

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

SNF-arbeidsnotat nr. 06/11. Verdsetting av langsiktige infrastrukturprosjekter. Kåre P. Hagen

SNF-arbeidsnotat nr. 06/11. Verdsetting av langsiktige infrastrukturprosjekter. Kåre P. Hagen SNF-arbeidsnoa nr. 06/11 Verdseing av langsikige infrasrukurprosjeker av Kåre P. Hagen SNF Prosjek nr. 2437 Prinsipiell vurdering av mernye av sore infrasrukurilak Prosjeke er finansier av Kysverke SAMFUNNS-

Detaljer

tiden - t er i teller og nevner og kan derfor strykes mot herandre og gi formelen:

tiden - t er i teller og nevner og kan derfor strykes mot herandre og gi formelen: .5 ELEKTISK ABEID OG ELEKTISK EFFEKT 1.5 ELEKTISK ABEID OG ELEKTISK EFFEKT ABEID Ved å kombinere idligere kjene formler som..1,.1.1,.3.1 får vi en formel for arbeid som er prakisk å bruke i elekro: Formlene

Detaljer

Tallregning Vi på vindusrekka

Tallregning Vi på vindusrekka Tallregning Vi på vindusrekka Addisjon... 2 Addisjon: Oppstilling... 3 Addisjon med minnetall... 4 Addisjon med desimaltall... 5 Subtraksjon... 6 Subtraksjon uten låning... 7 Subtraksjon med låning...

Detaljer

Realkostnadsvekst i Forsvaret betydningen av innsatsfaktorenes substitusjonsmulighet

Realkostnadsvekst i Forsvaret betydningen av innsatsfaktorenes substitusjonsmulighet FFI-rappor 2011/02404 Realkosnadsveks i Forsvare beydningen av innsasfakorenes subsiusjonsmulighe Seinar Gulichsen og Karl R. Pedersen (SNF) Forsvares forskningsinsiu (FFI) 1. mars 2012 FFI-rappor 2011/02404

Detaljer

Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG

Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG Noaer Documens 65/2012 Håvard Hungnes Dokumenasjon av en ny relasjon for rammelånsrenen i KVARTS og MODAG Noaer 65/2012 Håvard Hungnes Dokumenasjon av en ny relasjon for rammelånsrenen i KVARTS og MODAG

Detaljer

Taylor- og Maclaurin-rekker

Taylor- og Maclaurin-rekker Taylor- og Maclaurin-rekker Forelest: Okt, 004 Potensrekker er funksjoner Vi så at noen funksjoner vi kjenner på andre måter kan skrives som funksjoner, for eksempel: = + t + t + t 3 + + t n + t e x =

Detaljer

Installasjons- og driftsanvisning

Installasjons- og driftsanvisning O Insallasjons- og drifsanvisning V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P H15/H20/H30/H30-3P/H60 Gullberg & Jansson AB Smälaregaan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail:

Detaljer

4 Prisindeks. Nominell lønn. Reallønn

4 Prisindeks. Nominell lønn. Reallønn 4 Prisindeks. Nominell lønn. Reallønn 4.1 Prisindeks Prisindekser blir brukt til å måle prisutviklingen på utvalgte varer og tjenester. Vi har indekser som bl.a. måler utviklingen på eksport-/importpriser,

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

LØVELOVEN VI ER VENNER.

LØVELOVEN VI ER VENNER. LØVELOVEN KAN DU LØVELOVEN? JEG SKAL VÆRE MEG, MEN GI PLASS TIL ANDRE, SLIK AT DE BLIR SEG. BRY MEG OM EN ANNEN HJELPE HVIS JEG KAN. SLIK BLIR LIVET BEDRE FOR BARN I ALLE LAND. SER DU EN SOM PLAGES? DET

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logaritmer 9.1 Potenser Regneregler 2 3 ¼ 2 2 2 Vi kaller 2 3 for en potens. 2 kaller vi for potensens grunntall og 3 for eksponenten. En potens er per definisjon produktet av like store tall.

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Fakor - en eksamensavis ugi av ECONnec Pensumsammendrag: FIN3005 Makrofinans Forfaer: Marin Frøland E-pos: marinom@sud.nnu.no Skreve: Høsen 009 Anall sider: 41 FIN3005 - Pensumsammendrag Om ECONnec: ECONnec

Detaljer