konjugert Reaksjonslikning for syre-basereaksjonen mellom vann og ammoniakk: base konjugert syre Et proton er et hydrogenatom som

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "konjugert Reaksjonslikning for syre-basereaksjonen mellom vann og ammoniakk: base konjugert syre Et proton er et hydrogenatom som"

Transkript

1 Syrer og r Det fies flere defiisjoer på hva r og r er. Vi skal bruke defiisjoe til Brøsted: E Brøsted er e proto door. E Brøsted er e proto akseptor. 1s 1 Et proto er et hydrogeatom som har mistet sitt eeste elektro. Det beskrives som H, e positiv ladig. Salt (HCl) er et eksempel på e (ka doere et proto) og va (H O) ka også være e (ka motta et proto). Reaksjoslikig for reaksjoe mellom va og ammoiakk: kojugert kojugert Va (H O) er et eksempel på e (ka doere et proto) og ammoiakk (NH ) er et eksempel på e (ka motta et proto). Reaksjoslikig for reaksjoe mellom va og ammoiakk: kojugert kojugert Som de smarte har observert ka va (H O) både være og slik at følgede reaksjoslikig også gjelder, autoprotolyse av va : H O er spesiese som er sur. Dee forkortes til H (praktisk).

2 E Brøsted reaksjo er e reaksjo hvor et proto blir overført fra e forbidelse til e ae I et utvidet perspektiv er e reaksjo e reaksjo mellom e elektrofattig forbidelse (protoet) og e elektrorik forbidelse () Mål for surhetsgrad Hvor sur er e evt. hvor sur er e sur løsig? H gjør e løsig sur. OH (år H O har mistet e H ) gir basisk løsig. osetrasjo (c) er et mål for megde løst i et volum. Dette medfører at kosetrasjoe til H, [H ], er et mål for surhet. Overvekt H ([H ] > [OH ]) gir sur løsig. Overvekt OH ([OH ] > [H ]) gir basisk løsig. Like mye H som OH ([H ] [OH ]) gir øytral løsig. Ved øytral løsig er [H ] [OH ] M M. Dette fra W [H ] [OH ] M M utoprotolyse av va er e likevekt med et likevektsuttrykk: H O H OH [H ][OH [H O] ] osetrasjoe av va i va er kostat slik at [H O] ka trekkes i i likevektskostate () som også er kostat. De ye kostate kaller vi W [H ][OH ], hvor W [H O] W W er vaets ioeprodukt og er kostat ved é satt temperatur. Ved 5 0 C er W alltid Dette betyr at [H ] [OH ] alltid vil være ved 5 0 C (de temperature dere kommer til å bruke). ph som mål for surhetsgrad Ofte blir [H ] et lite tall. Feks har e øytral løsig (e løsig som ikke er sur eller basisk) e H kosetrasjo M For å slippe å deale med slike små tall ifører vi begrepet ph. ph er defiert som følger: ph log [H ] Beskrevet med ord: ph er lik de egative logaritme til H kosetrasjoe.

3 Dersom vi følger dette vil e øytral løsig ha følgede ph: ph log[h ] log Øker vi H kosetrasjoe (gjør løsige surere), feks [H ] 0.1 M: ph log[h] log Misker vi H kosetrasjoe (gjør løsige mer basisk), feks [H ] M: ph log[h] log Grad av reaksjo Sterke r: Noe r er veldig glade for å gi fra seg protoet sitt. v tuse molekyler gir samtlige fra seg protoet. Slike r kalles sterke r. Salt er et eksempel på e sterk. Vi sier at salt dissosierer fullstedig. HCl H Cl E fullstedig reaksjo beskrives av e pil som ku går e vei Fullstedig dissosiasjo betyr at dersom vi har 1 mol HCl så får vi 1 mol H og 1 mol Cl år reaksjoe er ferdig. Sterke r: HCl, HBr, HI, HNO, H SO 4, HClO 4 Side [H ] er relatert til [OH ] gjeom W ka vi alltid rege ut [H ] dersom vi vet [OH ], alterativt rege ut [OH ] år vi vet [H ]. Eksempel: [OH ] , hva er [H ]? Hva er ph? 14 W W [H ][OH ] [H ] [OH ] ph log[h ] 8 log På samme måte ka vi relatere ph med poh (hvor poh log[oh ]). p W ph poh, p W er alltid 14 (p W log W log ) Eksempel: [OH ] , hva er [H ]? Hva er ph? poh log[oh ph p W ] log poh Eksempel: Hva er ph i 0.1 M HCl løsig? Reaksjoslikig: HCl H Cl Støkiometri: 1 mol HCl 1 mol H 1 mol Cl 0.1 M HCl > 0.1 M H ph log[h ] log Eksempel: Hva er ph i M HNO løsig? Reaksjoslikig: HNO H NO Støkiometri: 1 mol HNO 1 mol H 1 mol NO M HNO > M H ph log[h ] log

4 Sterke r: Forbidelser som dissosierer 100% og gir OH. Sterke r: NaOH, OH. Ba(OH) Eksempel: Hva er ph i 0.1 M NaOH løsig? Reaksjoslikig: NaOH Na OH Støkiometri: 1 mol NaOH 1 mol Na 1 mol OH 0.1 M NaOH > 0.1 M OH poh log[oh ] log ph 14 poh Eksempel: Hva er ph i 0.1 M CH COOH løsig? Reaksjoslikig: CH COOH H CH COO [H ][CH COO ] Likevektsuttrykk: a [CH COOH] Vi kaller likevektskostate for a fordi de gjelder for r (som på egelsk er acid, derfor a). a fier vi tabell for hver ekelt svak Noe r er ikke så villige til å gi helt slipp på protoet sitt. v tuse molekyler er kaskje ku e som gir fra seg protoet. Slike r kalles svake r. Eddik er et eksempel på e slik Det istilles e likevekt CH COOH H CH COO Likevekt beskrives av e pil som peker begge veier Side CH COOH er e svak får vi ikke fullstedig dissosiasjo. Da er det ikke slik at 1 mol CH COOH gir 1 mol H og 1 mol CH COO. Side det istilles e likevekt må beytte oss av likevektsuttrykket for å rege ut [H ] kosetrasjoe.

5 Eksempel: Hva er ph i 0.1 M CH COOH løsig? Reaksjoslikig: CH COOH H CH COO Likevektsuttrykk: a [H ][CH COO ] [CH COOH] 5 Tolkig av reaksjoslikig: CH COOH H CH COO Start (M) Omsetig (M) Likevekt (M) 0.1 a [H ][CH COO [CH COOH] ] ph 0.1 (fordi << log ) Reaksjoslikig: CH COO H O OH CH COOH Likevektsuttrykk: b [OH ][CH COOH] [CH COO ] 10 Tolkig av reaksjoslikig: CH COO H O OH CH COOH Start (M) Omsetig (M) Likevekt (M) 0.1 b ph 0.1 [OH ][CH COOH] [CH 0.1 COO ] poh (fordi << 0.1) log Et hakk vaskeligere eksempel: Hva er ph i 0.1 M CH COO løsig? CH COO er e korrespoderede til e svak vil selv være e svak. Svake r svak eve til trekke til seg protoer. v tuse molekyler vil kaskje ku e trekke til seg et proto. Reaksjoslikig: CH COO H O OH CH COOH Likevektsuttrykk: b [OH ][CH [CH COO COOH] Vi kaller likevektskostate for b fordi de gjelder for r (som på egelsk er, derfor b). b fier vi tabeller eller via følgede relasjo ] W a b (aalogt til W [H ][OH ]) I vårt tilfelle blir b : W a 14 W b b a Dette er måte ma reger ph for svake r

6 Buffer E bufferløsig har e eve til å motstå foradriger i ph ved tilsats av ete eller. E bufferløsig består av e svak og de korrespoderede eller e svak og de korrespoderede. Eksempel: E løsig som har [CH COOH] 0.1 M og [CH COO ] 0.1 M er e bufferløsig. ph reges ut ved bruk av bufferlikige. ph p a log [Base] [Syre] Illustrasjo: To løsiger à 1 L tilsettes mol HCl. Hva er ph før og etter tilsetige for løsigee (atar ige volumforadrig ved tilsetig av HCl) år løsigee er 1) ret va og ) ieholder [H] 1.0 M og [ ] 1.0 M, p a Løsig 1): Før: ph 7.00 (ret va) Etter: [H 0.01 mol ] 0.01M ph log L Løsig ) Før: [ ] 1.0 ph p a log 7.00 log [H] Eksempel: Hva er ph for e løsig som har [HNO ] (svak ) 0.09 M og [NO ] (kojugert ) 0.11 M, a , p a.5. [Base] [Syre] ph p a log.5 log.44 Etter: Vi må først rege ut stoffmegde av de svake og de kojugerte før tilsetig av HCl. H cv cv 1.0 M 1.0 L 1.0 M 1.0 L H, som er e, vil reagere med, som er e og dae H H H Nå må vi rege ut y stoffmegde og kosetrasjo etter reaksjo etter tilsetige av HCl c c H H V V H før før 1.01 mol 1.0 L H H 0.99 mol 1.0 L 1.01M 0.99 M 0.01 mol 0.01 mol 1.01 mol 0.99 mol

7 Nå ka vi rege ut de ye ph ved å bruke buffer likige. [ ] 0.99 ph p a log 7.00 log [H] oklusjo: Tilsetig av 0.01 mol HCl i 1.0 L ret va gir ph. Dersom samme megde HCl settes til vår H buffer er ph 6.99.

3. Balansering av redoksreaksjoner (halvreaksjons metoden)

3. Balansering av redoksreaksjoner (halvreaksjons metoden) Kapittel 4 Oksidasjon og reduksjons reaksjoner (redoks reaksjoner) 1. Definisjon av oksidasjon og reduksjon 2. Oksidasjonstall og regler 3. Balansering av redoksreaksjoner (halvreaksjons metoden) Kapittel

Detaljer

Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2

Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2 OPPGAVER (1 atomer, molekyler, ioner) 1.1 Kjemiske tegn Finn alle grunnstoffer med kjemisk tegn som begynner på a) A b) S 1.2 Atomkjernen Hva er antall protoner, nøytroner, nukleoner i 35 235 3 80 a) S

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG. Faglig kontakt under eksamen: Førsteamanuensis Hilde Lea Lein Tlf.: 735 50880

LØSNINGSFORSLAG. Faglig kontakt under eksamen: Førsteamanuensis Hilde Lea Lein Tlf.: 735 50880 Side 1 av 15 Institutt for materialteknologi Eksamensoppgave i TMT4110 Kjemi LØSNINGSFORSLAG Faglig kontakt under eksamen: Førsteamanuensis Hilde Lea Lein Tlf.: 735 50880 Eksamensdato: 7. juni 014 Eksamenstid

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side 1 av 5 Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Oppgave 1 Løs ulikheten x + 6 5 x + 2 Strategien er å

Detaljer

Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter.

Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter. Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter. Dersom man ofte ikke er intressert i å finne eksakte løsninger kun sikkre interval, er ulikheter

Detaljer

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Her finner du tre oppgavesider med instrukser som har samme format som oppgavesidene i kartleggingsprøven. Ved å gjøre disse sidene i klasserommet

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Vi anbefaler at elevene blir introdusert for likninger via en praktisk problemstilling. Det kan for eksempel være:

Vi anbefaler at elevene blir introdusert for likninger via en praktisk problemstilling. Det kan for eksempel være: Likninger og algebra Det er større sprang fra å regne med tall til å regne med bokstaver enn det vi skulle tro. Vi tror at både likninger og bokstavregning (som er den algebraen elevene møter i grunnskolen)

Detaljer

Spøkelsesjakten. Steg 1: Lag et flyvende spøkelse. Sjekkliste. Introduksjon

Spøkelsesjakten. Steg 1: Lag et flyvende spøkelse. Sjekkliste. Introduksjon Spøkelsesjakten Introduksjon Dette prosjektet er inspirert av tivolispillet Whack-a-mole, hvor man slår muldvarper ned igjen i hullene sine. I vårt spill er det spøkelsene som blir borte vi klikker på

Detaljer

Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene?

Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene? Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene? Hvor mange tall tror du det er mellom 0 og? Tall og tallforståelse MÅL I dette kapitlet skal du lære om ulike typer tall plassverdisystemet og tall

Detaljer

Emne 9. Egenverdier og egenvektorer

Emne 9. Egenverdier og egenvektorer Emne 9. Egenverdier og egenvektorer Definisjon: Vi starter med en lineær transformasjon fra til, hvor Dersom, hvor, sier vi at: er egenverdiene til A er tilhørende egenvektorer. betyr at er et reelt eller

Detaljer

MIN EGEN MESTRINGSBOK

MIN EGEN MESTRINGSBOK MIN EGEN MESTRINGSBOK.. En skrivebok som barna skal bruke sammen med Mestringskassen Skrivebok til Mestringskassen Universitetsforlaget 2010 1 De som er i familien min, er: JEG OG FAMILIEN MIN... Her bor

Detaljer

NATRONBOMBE. Forfattere: Aleksander og Mads. Samtlige figurer i rapporten er bilder vi selv har tatt.

NATRONBOMBE. Forfattere: Aleksander og Mads. Samtlige figurer i rapporten er bilder vi selv har tatt. NATRONBOMBE Forfattere: Aleksander og Mads. Samtlige figurer i rapporten er bilder vi selv har tatt. Aktiviteten som vi her skal presentere, har vi valgt å kalle for natronbombe. Kort og greit går den

Detaljer

Tallregning Vi på vindusrekka

Tallregning Vi på vindusrekka Tallregning Vi på vindusrekka Addisjon... 2 Addisjon: Oppstilling... 3 Addisjon med minnetall... 4 Addisjon med desimaltall... 5 Subtraksjon... 6 Subtraksjon uten låning... 7 Subtraksjon med låning...

Detaljer

REGEL 1: Addisjon av identitetselementer

REGEL 1: Addisjon av identitetselementer REGEL 1: Addisjon av identitetselementer Addisjon av identitetselementer a + 0 = a x + 0 = x Et identitetselement (nøytralt element) er et element som ikke medfører noen endring når det kombineres med

Detaljer

Den blokkerende misoppfatning

Den blokkerende misoppfatning Den blokkerende misoppfatning Olav Nygaard og Anja Glad Zernichow Vi vet alle at dersom det sitter en propp i et rør, så kan ikke vannet renne gjennom det. Lengden på proppen betyr ingenting for dens evne

Detaljer

N O T A T. Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet. Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2

N O T A T. Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet. Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2 N O T A T Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet Sakstype: Beslutningssak Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2 Ansvarlig/Adm. enhet Kommersiell utvikling

Detaljer

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til?

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? 14 Vi starter med blanke regneark! Regneark MÅL I dette kapitlet skal du lære om hva et regneark er budsjett og regnskap hvordan du kan gjøre enkle utregninger

Detaljer

Leve mer, gruble mindre! Livsmestring for ungdom

Leve mer, gruble mindre! Livsmestring for ungdom Leve mer, gruble mindre! Livsmestring for ungdom «Hva er det med Monica?» Schizofrenidagene, 2014 v/kjersti B. Tharaldsen Plan for foredraget Bakgrunn for bøkene Presentasjon av Leve mer, gruble mindre!

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

1. Hva er fotballferdighet?

1. Hva er fotballferdighet? 1. Hva er fotballferdighet? Hva er fotballferdighet? Fotballferdighet defineres som: Hensiktsmessige handlingsvalg og handlinger (utførelse) for å skape og utnytte spillsituasjoner til fordel for eget

Detaljer

Emne 7. Vektorrom (Del 1)

Emne 7. Vektorrom (Del 1) Emne 7. Vektorrom (Del 1) Første del av dette emnet innholder lite nytt regnemessig, men vi innfører en rekke nye begreper. Avbildning (image). R m T R n n image(t) Vi kan starte med samme skjematiske

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

Rapport på undersøkelse av mat- og drikkevaner hos unge, 15-24 år, forskjeller mellom gutter og jenter

Rapport på undersøkelse av mat- og drikkevaner hos unge, 15-24 år, forskjeller mellom gutter og jenter Rapport på undersøkelse av mat- og drikkevaner hos unge, -24 år, forskjeller mellom gutter og jenter Introduksjon Kreftforeningen har spurt unge i alderen -24 år om mat- og drikkevaner. Den viser til dels

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer