Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual NO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual NO 65.044.30-1"

Transkript

1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual NO

2 INNHOLD Tekisk data Side 2 Systemiformasjo, brukere Side 3-4 Legge til og slette brukere Side 5-7 Edrig av sikkerhetsivå Side 8 Programmere: Nødkode Kodelås Reserverigsfuksjo Side 8-9 TEKNISK DATA TEKNISK SPESIFIKASJON Lesig: Lese/skrive MIFARE/NFC Stadard: ISO/IES A MIFARE RW ISO/IES B RW ISO/IES A MIFARE Card 1kB, 4kB ISO/IEC 18092, ECMA 340 Peer to Peer Leseavstad: Frekves: Tastatur: Materiale: Mål: Utvedig ehet: Ivedig ehet: Driftspeig 1-5cm avhegig av økkelbrikke/kort 13,56MHz Membra av Silicotype ABS-plast h x b x d 230 x 70 x 9mm 302 x 82 x 24mm Batterier 4x1,5V AA 2 DORMA

3 PROGRAMMERING Systemiformasjo Duo HOME er et system som ka betjees av itill 997 kodebrikker/nfc telefoer. Brukeree er delt opp i to hovedgrupper: Persoer som ka eller ikke ka edre sikkerhetsivå på ehete. Før ma begyer å legge til brikker/telefoer må ma begye å fylle ut e liste med brukere. (Eksempel på este side) Brikke ka edre sikkerhetsivå. Brikke ka ikke edre sikkerhetsivå. Hva treger ma til låse 4 programmerigskort Systemkort (Gult) Legg til kort (Grøt) Slette kort (Rødt) Admi kort (Blått) Nøkkelbrikker (Mifare) Hvis ma skal bruke e NFC telefo må ma istallere e EXMA App på telefoe. Dee får du av di leveradør. Oppstart Første gag systemet skal taes i bruk må de forskjellige kortee programmeres i i systemet. Dette gjøres ved å vise alle kortee i følgede rekkefølge for lesere. Kortee holdes ett og ett fora tastaturet på lesere. Vekk låse Hold det gule (systemkortet) fora tastaturet Holde det grøe (legg til) kortet fora tastaturet Hold det røde (slettekortet) fora tastaturet Hold det gule (systemkortet) fora tastaturet for å kvittere lagt «PIP» Lesere er å idriftsatt. Nå ka økkelbrikker og NFC telefoer programmeres i som økler. DORMA 3

4 OVERSIKT OVER BRUKERE Type lesere: Duo HOME motert i ytterdør Posisjo Brikkes / telefoes uike ummer Type brikke PIN kode Iehaver Utlevert dato: Sigatur: Ilevert/slettet dato: Kommetar: DORMA økkelbrikke 4405 Peder Ås Soy Experia V NFC telefo 7878 Kåre Hase DORMA økkelbrikke 3223 Ole Olse DORMA

5 PROGRAMMERING Legge til brikker / telefoer Når ma har bestemt hvilket ivå de forskjellige brukeree skal ha og fylt dette i i brukerlistee ka ma begye å programmere i økkelbrikkee og NFC telefoee. Ma ka legge i e eller flere direkte etterhveradre. Vis «legg til» kortet, vis brikke/telefo, tast i posisjoe som brikke telefoe skal tilhøre (tre sifre) etterfulgt av #, fortsett med este brikke, tast i posisjo etterfulgt av #. Når aller brikkee er lagt i avslutter ma ved å vise «legg til» kortet til slutt. Vekk låse Holde det grøe (legg til) kortet fora tastaturet. Programmere persolig PIN-kode Ma ka velge si persolige Pi-kode som bare skal være kjet for brukere. Dee kode skrives kryptert i på brikke / telefoe (Nøkkele). PIN kode programmeres ormalt ved første passerig på lesere. Når lesere er i ett sikkerhetsivå som krever brikke og PIN så vil de ikke åpe med midre brikke har e registrert kode. Slik registrerer du di uike Pi-kode første gag du bruker lesere. Vis økkele for lesere, tast i øsket Pi-kode (4-siffer) to gager etterhveradre ute opphold. Vis økkele for lesere, (PIN kode skrives å i i økkele) Neste gag økkele brukes kommer de til å fugere. Hold økkelbrikke eller NFC telefoe fora tastaturet (Telefoe må ikke være i hvilemodus). Tast i posisjoe til økkelbrikke eller telefoe f.eks. 010 # etterfulgt av Hold det grøe (legg til kortet) fora tastaturet for å kvittere. Eksempel: Hvis du øsker 1234 som di Pi-kode. Vis økkel, tast i , vis økkel på ytt. OBS! Kode 0000 og 9999 må ikke brukes Tips: Det ka være bra at admiistratore selv programmerer i oe økkelbrikker med med Pi-kode. Disse brikkee ka da seere beyttes av f.eks hådtverkere eller tilfeldig persoal. Disse persoee får ikke iformasjo om kode og har derfor ikke adgag år lesere krever Pi-kode. lagt «PIP» Nøkkelbrikke eller telefoe er å registrert. DORMA 5

6 PROGRAMMERING Slettig av brikker / telefoer Slettig av økkelbrikke eller NFC telefo som er tilgjegelig. Slettig av brikker / telefoer Slettig av økkelbrikke eller NFC telefo som ikke er tilgjegelig. Vekk låse Hold det røde (slettekortet) fora tastaturet. Vekk låse Hold det røde (slettekortet) fora tastaturet. Hold økkelbrikke eller NFC telefoe fora tastaturet (Telefoe må ikke være i hvilemodus). Tast i posisjoe til økkelbrikke eller telefoe som skal slettes f.eks. 001 etterfulgt av # Nøkkelbrikke / NFC telefoe er å slettet fra mie i lesere. PIN kode som var lagret i økkelbrikke er også slettet slik at brikke ka legges i i systemet på ytt med y persolig PIN kode. Hold det røde (slettekortet) fora tastaturet for å avslutte. Nøkkelbrikke / NFC telefoe er å slettet fra mie i lesere. PIN kode som er lagret i økkelbrikke er ikke slettet. Hvis økkelbrikke blir fuet og ma øsker å beytte de på ytt med y PIN kode må økkelbrikke slettes på valig måte slik at de lagrede PIN kode slettes fra økkelbrikke. Nøkkelbrikke er å klar til å legges til i i systemet på ytt. lagt «PIP» 6 DORMA

7 PROGRAMMERING Slettig av ALLE brikker / telefoer OBS! Slettig av ALLE økkelbrikke eller NFC telefo som er programmert i systemet. Dee fuksjoe sletter hele miet. Dee fuksjoe skal ku beyttes hvis ma har mistet kotroll over systemet og øsker å starte helt på ytt med å programmere i økkelbrikker og telefoer. Vekk låse Hold det røde (slettekortet) fora tastaturet til de kvitterer med ett lagt «pip» og rød LED (Dette tar mer e 10 sekuder). Ta vekk kortet Holde det røde (slettekortet) fora tastaturet på ytt for å kvittere. Holde det røde (slettekortet) fora tastaturet på ytt for å avslutte. lagt «PIP» DORMA 7

8 PROGRAMMERING Edrig av sikkerhetsivå Duo HOME ka ha to forskjellige sikkerhetsivåer. Nivå 1 krever ku økkelbrikke / telefo. Nivå 2 krever økkelbrikke / NFC telefo i kombiasjo med PIN kode. (Ivedig kapp fugerer ikke for utpasserig) Det er ku brikker som har posisjo lavere e 500 som har rettighet til å edre sikkerhetsivå. Programmerig av NØD-kode Det er også mulig å programmere i e ødkode i Duo HOME-ehete. Dette betyr at ma ka bruke e 8-siffret kode for å åpe låse uasett hvilke sikkerhetsivå de er programmert til. Hvis ma MÅ åpe låse og ma ikke har tilgag til e økkelbrikke / NFC telefo så har ma e mulighet til å åpe låse med dee kode. For å stille ehete til Nivå 1 (Ute PIN) Vekk låse, vis brikke / NFC telefo Tast i di uike PIN kode For å stille ehete til Nivå 2 (Med PIN) Vekk låse, vis brikke / NFC telefo Tast i 9999 Ehete kvitterer med tre korte «pip». Løft dørvridere opp for å låse døre. Låse er å låst, og ma må bruke økkelbrikke / NFCtelefo i kombiasjo med PIN kode for å åpe låse. Eksempel: Når familie er hjemme brukes ku økkelbrikke / NFC telefo. Når siste perso forlater huset så taster de i 9999 for å øke sikkerhetsivået år de er borte. Når første perso (Posisjo lavere e 500) kommer hjem og åper døre med økkelbrikke / NFC telefo og si uike PIN kode settes automatisk låse ed til ivå 1. Vekk låse Hold det gule (systemkortet) fora tastaturet. Tast i * (De uike kode ma vil ha som NØD-kode) Hold det gule (systemkortet) fora tastaturet for å kvittere lagt «PIP» 8 DORMA

9 PROGRAMMERING Kodelås Duo HOME ka år som helst programmeres slik at de også virker som e kodelås. Bare e firesifferet kode ka beyttes. Ku økkelbrikke / NFC telefo med posisjo lavere e 500 ka programmere dette. For å stille ehete til kodelås Vis brikke /NFC telefo Tast di uike PIN kode Tast i *XXXX# (XXXX betyr de kode som dere øsker) Nå ka døre også låses opp med e kode. Alle brikker og NFC telefo som er programmert i fugerer som valig. Når sikkerhetsivået på ehete edres forsvier «kodelåse». Øsker ma kodelås seere må prosedyre gjøres på ytt. Programmerig av reserverigsfuksjo. Duo HOME har itegrert e fuksjo hvor ehete selv kalkulerer e 4-sifret kode hver time. Kode er uik for hver ehet og baseres på ehetes uike serieummer. For at dee fuksjoe skal fugere må klokke i ehete være stilt. Ved å taste i kode som samsvarer med tide og deretter holde e økkelbrikke som IKKE er registrert i lesere fora ehete gis dee økkelbrikke adgag frem til y reserverig overtar. Med dee fuksjoe ka ma for eksempel admiistrere et fellesvaskeri. Admiistratore bestemmer selv legde på reservasjoe ved at de bar gir ut koder som gjelder for hver tredje time. Hvis det ikke gjøres y reserverig opphører rettighete automatisk etter 24 timer. Nøkkelbrikker /NFC telefoer som er registrert i mie til ehete fugerer som valig og påvirkes ikke av reserverigsfuksjoe. Aktiverig og deaktiverig av reserverigsfuksjoe skifter aehver gag ma utfører programmerige. Vekk låse Hold det gule (systemkortet) fora tastaturet. Tast i 5555 Hold det gule (systemkortet) fora tastaturet for å kvittere lagt «PIP» DORMA 9

10 10 DORMA Duo HOME, Duo OFFICE 710, Duo OFFICE 712

11 DORMA 11

12 Programmig maual Duo HOME OFFICE NO

FLeKSIBEL. Electronic Access Control

FLeKSIBEL. Electronic Access Control FLeKSIBEL TILGJENGELIGHET Electronic Access Control Fleksibel tilgjengelighet electronic Access Control FLEKSIBEL TILGJENGELIGHET MED ENKEL ADMINISTRASJON DORMA lanserer et komplett konsept for fleksibel

Detaljer

Løsningsforslag R2 Eksamen 04.06.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik

Løsningsforslag R2 Eksamen 04.06.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik Løsigsforslag R2 Eksame 6 Vår 04.06.202 Nebuchadezzar Matematikk.et Øistei Søvik Sammedrag De fleste forlagee som gir ut lærebøker til de videregåede skole, gir ut løsigsforslag til tidligere gitte eksameer.

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen!

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen! VELKOMMEN til EF High School Year Abroad og EF Stiftelse! GRATULERER! Du har kommet med i vårt iterasjoale utveksligsprogram. Du ka allerede å se frem til et år i utladet som du aldri vil glemme. Du får

Detaljer

GEIGER-GJ56..e med elektronisk endebryter for persienner og sjalusier

GEIGER-GJ56..e med elektronisk endebryter for persienner og sjalusier Persieemotor: GEGER-GJ56..e med elektroisk edebryter for persieer og sjalusier DE EN CZ NL Origial-Motage- ud Betriebsaleitug Origial assembly ad operatig istructios Návod a motáž a obsluhu Origiele motage-

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne brukermanualen nøye. 1 Jan 2015 Kjære kunde. Introduksjon Takk for att du har kjøpt Holars 2020G av oss. Om Holars Holars startet opp som grossist

Detaljer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 SPESIFIKASJON... 3 MULIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKSJON FRONT... 3 Å TENKE PÅ VED INSTALLASJON... 4 FEILSØKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GJØR SLIK VED PROGRAMMERING!...

Detaljer

Brukermanual kortversjon

Brukermanual kortversjon kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mfirstv102 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Brukerveiledning. Gruppe 9

Brukerveiledning. Gruppe 9 Forord : I dette dokumentet vil du få presentert en brukerveiledning for databasesystemet som vi har laget for Nor daglig vare import. Dokumentet er illustrert med bilder, og i tillegg finnes det forklaringer

Detaljer

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8.

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. 1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. Rom, tidsstyring lys... 10 9. Rom, varmestyring... 11 10. Rom,

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

Brukerguide for BeWi Kalkulasjonsprogram

Brukerguide for BeWi Kalkulasjonsprogram for BeWi Kalkulasjonsprogram BeWi byggesystem eies og produseres av BeWi Produkter AS på Frøya. Vi er en av de største aktørene innenfor EPS-produksjon i Norge og har over 30 års erfaring med formstøping

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Sjarmtrollparty. Manual for Mine kunder

Sjarmtrollparty. Manual for Mine kunder Sjarmtrollparty Manual for Mine kunder Trykk på mine sider Hovedside Mine kunder CRM Trykk på Mine Kunder CRM Registrere ny kunde Trykk på Registrere ny kunde HUSK: Det er viktig å fylle ut riktig informasjon

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Takk for at du valgte Yale Doorman. Innhold. Les dette før bruk av Yale Doorman 30 Viktig sikkerhetsinstruksjon 31 Tekniske data 31

Takk for at du valgte Yale Doorman. Innhold. Les dette før bruk av Yale Doorman 30 Viktig sikkerhetsinstruksjon 31 Tekniske data 31 Takk for at du valgte Yale Doorman Innhold Les dette før bruk av Yale Doorman 30 Viktig sikkerhetsinstruksjon 31 Tekniske data 31 Denne manualen sammen med og Installasjons Manual forsikrer at du bruker

Detaljer

Manual for bruk av Priseditor

Manual for bruk av Priseditor Manual for bruk av Priseditor Del 1. Dette gjøres av VisBook ved oppstart, endringer/nye prismaler gjennomføres av bedriften selv eller bestilles utført av VisBook. Bygge prismaler Side 2 Del 2. Bygge

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Skjemaer med HTML5 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Leksjon 10 Informasjonsteknologi 1 og 2 Skjemaer på nettsider I denne leksjonen skal vi se litt nærmere på bruk av skjemaer på nettsider. Du har sett

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

ConsumerScan Manual. GfK Norge AS

ConsumerScan Manual. GfK Norge AS ConsumerScan Manual GfK Norge AS 1 INNHOLD INNLEDNING... 3 1 SKANNEREN... 4 1.1 VIKTIGE RÅD FØR INSTALLASJON... 4 1.2 INSTALLASJON AV PROGRAMVARE.... 5 1.3 OPPSTART AV PROGRAMMET... 8 1.4 SKANNE EN STREKKODE...

Detaljer

RING OSS FOR TILBUD PÅ SUPPORTAVTALE

RING OSS FOR TILBUD PÅ SUPPORTAVTALE BRUKERVEILEDNING QT2000 RING OSS FOR TILBUD PÅ SUPPORTAVTALE Importør: Forhandler: KASSE OG BUTIKKDATA AS POSTBOKS 1 PUSTUTVEIEN 18 1375 BILLINGSTAD Telefon: 66 77 80 30 TELEFAX : 66 77 80 31 E-mail: WEB

Detaljer

Innhold Beskrivelse...3 AZOR pakken inneholder...4 Installasjon...7 Daglig bruk...14 Oppsett...17 Utvide systemet...18 Annen informasjon...

Innhold Beskrivelse...3 AZOR pakken inneholder...4 Installasjon...7 Daglig bruk...14 Oppsett...17 Utvide systemet...18 Annen informasjon... - 1 - MLO52700 Innhold Beskrivelse...3 AZOR pakken inneholder...4 AZ-10K GSM alarmenhet...4 AZ-10D RFID kortleser...5 AZ-10M magnetkontakt for dører og vinduer...5 AZ-10P bevegelsesdetektor...6 Installasjon...7

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer