Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal)"

Transkript

1 1 Fotball krysser greser (kofirmater Ålgård og Gjesdal) Øsker du e ide til et praktisk rettet prosjekt/aksjo der kofirmater ka bidra til de fattige dele av verde? Her har du et ferdig opplegg for hvorda e kofirmatgruppe ka bruke aktiviteter i forbidelse med fotball til å samle i peger til misjosalliases Fotball krysser greser. Historikk: Startet Et samarbeid mellom Misjosalliase og Ålgård/Gjesdal meigheter. Målsettig: Skape bevissthet blat kofirmater om skjevfordelige i verde, og samle i peger til fotballarbeid blat slumbar i Bolivia. Alle kofirmatee våre er idelt i iteressegrupper der Fotball krysser greser er ett av alterativee. Dette iformeres det om på møte med kofirmater og foresatte i mars. Deretter melder kofirmatee seg på via ett og velger hvilke gruppe de øsker å følge.(uteom gruppee følger alle valig udervisig som er hver fjortede dag) Arbeidsmetoder: 1-Se film fra arbeidet i Bolivia (fies på dee like): For flere filmer søk på ordee Fotball krysser greser på Youtube. For mer iformasjo om Misjosalliases arbeid med fotball: Klikk på dee like: 2-Boliviakveld. I starte av hvert semester er det e Boliviakveld for kofirmater og foresatte der vi serverer boliviask mat og forteller om ladet og prosjektet. De siste åree har Tore Thomasse vært gjest for å fortelle om sitt egasjemet for Bolivia. Dette gjør ha i form av ord og sag. (Misjosalliase har e avtale med ham om slike oppdrag, slik at de betaler ha.) Boliviakvelde er de mulighete vi har for å å foresatte med iformasjo om prosjektet. Derfor var det veldig beklagelig at vi måtte avlyse i siste lite i år pga sykdom. På Boliviakvelde er det utlodig som gir ca 3000 kroer). Et evt besøk av Tore Thomasse må avklares med Misjosalliase først. 3.Isamligstiltak: Varierer fra år til år, me et par er faste: A. Skyte straffer i pause i e hjemmekamp for Ålgård: Kofirmatee får i oppgave å skaffe sposorer som gir e viss sum pr mål som gruppe som helhet scorer. Det er selvsagt også e mulighet for å sette et tak på hvor mye e vil betale. Dette året ble det lagd 68 mål og hvis alle betaler i lovet sum, skal det bli ca kroer. I mål er det e fordel

2 2 hvis e ka få e keeper fra fotball klubbe, da det på de måte blir e reell kokurrase. Det blir gjere e juiorkeeper som gjør e god isats for å redde skuddee fra de gode guttee og jetee og slipper i målee fra de som aldri har rørt e ball før. Slik blir det ikke bare e pro forma kokurrase der alle bare ka trille ballee i mål. For å ta et eksempel lovet e bedrift x atall kroer dette året pr mål me maks kr Ut fra atall mål sedte jeg e regig på kr Vi mistet altså 2000 kroer me det ville vært feil å sede regig på maksimumsbeløpet uasett. Da ville straffesparkkokurrase blitt helt meigsløs.(vedlegg 1:lapp til mulige sposorer og vedlegg 2: giro sposor.) B. Fotballturerig: Med kofirmatees hjelp har vi arragert fotballturerig til itekt for prosjektet. Noe år har vi ivitert 1-9 klasse, mes adre år bare 1-4 klasse. Dette avheger av hvilke dager og tider vi får i idrettshalle til dette. Kofirmatees oppgaver på dee turerige er følgede: -Lagledere, dommere, stå i kioske, selge lodd, dele ut premier. Det er e selvfølge at det er e foreldrekomite som er med som asvarlige. I år kom det i i uderkat av kroer. (Vedlegg 3:forslag til lagav og kampoppsett.vedlegg 4: Kofirmatoppgaver på turerig) C. «Ikke fotball»-relaterte tiltak. Noe år har kofirmatee vært pakkehjelpere på de lokale Rema butikke før jul. For det har vi fått ca 5000 kroer. Ett år solgte de dopapir (ikke til foreldrees glede og blir ikke gjetatt). 4. Foresattes egasjemet. Hvert år reiser oe kofirmater og foresatte til Bolivia for ege regig for å se på resultatee av prosjektet.(fotballbaer og fotballskoler). Disse foresatte forsøker jeg hvert år å rekruttere til e komite for å drifte bla fotball turerige. Det er ikke like vellykket hvert år. De åree komitee fugerer, begyer de sie ege tiltak med å få arbeidsplasse til å gi peger i stedet for å sede julekort til kuder. Noe fyller rude år og sier til gjestee at de ikke øsker gaver, me heller e gave til Fotball krysser greser. 5. Egasjere lokalt ærigsliv. Her er foreldregruppe de viktigste. Mage bedrifter setter hvert år av e viss sum som de bruker på ideelt arbeid de asatte og deres bar er egasjert i. Etter hvert som Fotball krysser greser har blitt et kjet tiltak på Ålgård har det kommet store og små summer på de måte. Til fotballturerige har vi fått effekter til premier, vi har fått vaflasker fra IVAR. Det gir virkelig frukter hvis oe fra ærigslivet blir med på Boliviature. Da får de et egasjemet som varer, som for eksempel de lokale Rema-butikke som sposer oss hvert år.

3 3 At foreldre og ærigsliv stiller opp, har kaskje ikke så mye med kofirmatee å gjøre, me kofirmatee syes jo det er stas at det blir et bra isamligsresultat. Det betyr ok e del for deres egasjemet at de ser at foreldree er aktive. MISJON ELLER BISTAND: Misjosalliase foradret for oe år side begrepet misjoær til å bli utsedig. Det betyr ikke at de ikke er misjoærer, me sarere at de spreger begrepet litt. E ka vel si at dette kofirmatprosjektet ikke er et klassisk misjosprosjekt, oe vil kaskje si at det tederer til mer valig utvikligshjelp. Dette er veldig fattige områder med stor ød. For å kue gå i med troverdighet som misjosorgaisasjo, er det ødvedig å ta dette på alvor. Ha som startet hele prosjektet, sa at hele hesikte med å starte prosjektet var å holde bara borte fra gata og borte fra hjemmet. På gata blir de arkomae, og i mage hjem blir de misbrukt. Ige tror at det vil komme e proff fotballspiller herifra, til det er bara for udererærte. Me fotballe ka være med på å gi de holdiger og e stolthet over sitt eget liv. Bare det å ta lagbilde i ye drakter er oe de husker. HVA MÅ EN TENKE PÅ I STARTEN? -Første året ka gå trått. Hos oss fikk vi este ige påmeldte første året. Det rettet seg da e ildsjel rigte rudt til aktuelle kofirmater i fotballmiljøet. -Ta gjere kotakt med de lokale fotballklubbe for et samarbeid. Kaskje ka dette være et egasjemet de ka stille seg bak og låe ut avet sitt til. Det er ikke tvil om at det virker positivt overfor sposorer at vi ka si at dette er i samarbeid med Ålgård fotballklubb. -Grue til at dette har slått så godt a i lokalmiljøet på Ålgård, er ok at det er et diakoalt tiltak. Hadde det vært et ret ordiært misjostiltak hadde det ok vært vaskeligere å få ipass blat aet i fotballklubbe.

4 4 VEDLEGG 1: LAPP TIL MULIGE SPONSORER. VIL DU VÆRE SPONSOR FOR FOTBALL KRYSSER GRENSER? De kofirmatee som har valgt tjeesteoppgave Fotball krysser greser, samler i peger til å bygge fotballbaer i El Alto i Bolivia. Dette gjøres i samarbeid med Misjosalliase. Gjeom idrett søker e å gi slumbara e bedre hverdag. Aktivitete er med på å holde de borte fra krimialitet og rus. Kofirmatee skal avholde straffespark-kokurrase på Ålgård stadio 06 oktober. Før disse kokurrasee skal de skaffe sposorer som gir peger pr. mål utfra totalt atall mål alle scorer. VIL DU VÆRE SPONSOR? Forplikter meg til å betale kr pr totalt atall mål, me ikke mere e totalt kr. (Som e pekepi ble det et år skåret rudt 60 mål.) Det blir sedt ut giroer i etterkat for betalig. Klipp.. Jeg:.(Fullt av) Adresse: Postummer og sted: Kofirmates av;..

5 5 VEDLEGG 2:Tekst til giro som sedes ut til sposorer i etterkat av straffesparkkokurrase. Jeg har fått beskjed om at du ville være sposor for et prosjekt kofirmatee på Ålgård har, som kalles Fotball krysser greser. Pegee går til å bygge fotballbaer i slumme i Bolivia. Kofirmatee hadde straffesparkkokurrase i pause i e Ålgård-kamp. Du skrev at du vil betale kr 5 pr mål, me ikke mer e Det ble scoret 55 mål. Ut fra det du agav at du ville gi pr mål, har vi reget ut at du skal betale kr.. Hjertelig takk for hjelpe. Hvis du øsker å betale mer e de agitte summe, er det selvsagt aledig til det. Pegee kommer godt med i Bolivia. Vær velig å merk ibetalige FKG (Fotball krysser greser) og gjere også kofirmates av. Hvis du vil lese mer om prosjektet, går du i på og videre i på like som heter «Fotball krysser greser». Betaligsfrist

6 6 VEDLEGG 3: KAMPOPPSETT FOTBALLTURNERING HØST Klokke Nye hall vestre Nye hall vestre Klokke Nye hall høyre Nye hall høyre REGISTRERIN G Igag ye Gjesdal hall Registreri g 1 og 2 klasse pulje 3 og 4 klasse pulje 1310 West Ham Fulham 1310 Readig Stoke 1320 Everto Blackbur 1320 Wimbledo Leicester 1330 Derby Leeds 1330 PAUSE 1340 Wiga West Ham 1340 Readig Wimbledo 1350 Everto Fulham 1350 Leicester Stoke 1400 Blackbur Derby 1400 PAUSE 1410 Leeds Wiga 1410 Readig Leicester 1420 West Ham Everto 1420 Stoke Wimbledo 1430 Fulham Blackbur 1430 PREMIEUTDELIN G 1440 Derby Leeds 1450 SLUTT 1450 Wiga West Ham 1500 PREMIEUTDELIN G 1510 SLUTT

7 7 VEDLEGG 4: OPPGAVEFORDELING KONFIRMANTER: KJØKKEN KJØKKEN LAGLEDER-Blackbur LAGLEDER-Derby LAGLEDER-Everto LAGLEDER-Fulham LAGLEDER-Leicester LAGLEDERlLeeds LAGLEDER-Readig LAGLEDER-Stoke LAGLEDER-West Ham LAGLEDER-Wiga LAGLEDER-Wimbledo LODD LODD LODD PREMIEBORD PREMIEBORD PREMIEBORD REGISTRERE/SEKRETARIAT KAMP Leif Nyborg, kateket i Gjesdal

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen!

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen! VELKOMMEN til EF High School Year Abroad og EF Stiftelse! GRATULERER! Du har kommet med i vårt iterasjoale utveksligsprogram. Du ka allerede å se frem til et år i utladet som du aldri vil glemme. Du får

Detaljer

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Uimed Postadresse: Boks 124, Blider 0314 Oslo Besøksadresse: Forskigsveie 1 Telefo: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 79 09 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Evaluerig av hevisigsprosjektet

Detaljer

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping RAPPORT De viktige hjelpere Kartleggig av de strategiske rådgivigsbrasjee i Hordalad og deres betydig for regioal verdiskapig ADVOKAT REVISJON BEDRIFTSRÅDGIVNING Meo-publikasjo r 4 / 14, desember 14 Av

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier.................................................... 3 1.1 Målsettiger.............................................................

Detaljer

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering.

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering. årsrapport 09 berge parkerig 1 Ihold Direktøre... 4 Trafikkutviklig i Berge... 8 Utviklige i parkerigsbrasje... 10 På patrulje i 28 år... 12 Beboerparkerig i Berge setrum... 14 Parkerigsreglemetet hadler

Detaljer

a b o a l a t lok k a e t

a b o a l a t lok k a e t b k 2 ÅRSRAPPORT 2007 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2007. Til tross for iterasjoal fiasuro, var det sterk vekst i orsk økoomi i 2007. Det var lege vetet at vekste ville avta oe, mall for dre

Detaljer

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER RETURADRESSE: OMMENVEIEN 18, 1458 FJELLSTRAND UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER NR. 3 213 17. ÅRGANG foto: tor heig larse FOR REHABILITERING OG VITALISERING AV MENNESKER Stiftelse Sofielud

Detaljer

Årsmelding 2006. a b o a. l a. t lok. k a. e t

Årsmelding 2006. a b o a. l a. t lok. k a. e t Årsmeldig 2006 2 ÅRSRAPPORT 2006 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2006 Høy realløsvekst, lavt reteivå, god vekst iterasjoalt og høye oljeivesteriger bidro til sterk økoomisk vekst i 2006. Kapasitetsutyttige

Detaljer

!"##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$'

!##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$' !!"##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$'! 2 I følge Feng Shui fører rot i hjemmet til rot i livet. Derfor kan det være greit å ta en skikkelig opprydning. Jeg lover deg at du etterpå vil føle du har

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Fotball og misjon i Bolivia

Fotball og misjon i Bolivia Fotball og misjon i Bolivia Bolivia er et fjell-land. Mange av Misjonsalliansens prosjekter foregår på El Alto en by som ligger på ca 3500 m over havet. Mange som bor her er fattige og barna har ikke så

Detaljer

Klubbidé. Overordnede mål. AK 28 skal fremstå som den ideelle håndballklubben. samhandling og utførsel både på sportslige og sosiale områder.

Klubbidé. Overordnede mål. AK 28 skal fremstå som den ideelle håndballklubben. samhandling og utførsel både på sportslige og sosiale områder. 75 års jubileum AK 28 er 75 år i høst, me det er ige pesjoist som markerer jubiléet lørdag 25. oktober. Bildet over disse lijer er fra 1999. Tre lag fra AK 28 vat si klasse i e turerig, og AK 28 ble beste

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD IO 77/45 29. ovember 977 ESTIMERING V ENGELDERIVERTE P DT MED MLEFEIL av Odd Skarstad ) INNHOLD I. Data fra forbruksudersøkelse II. Estimerig ved målefeil. Iledig 2. Systematiske målefeil 2 3. Tilfeldige

Detaljer

Løsningsforslag R2 Eksamen 04.06.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik

Løsningsforslag R2 Eksamen 04.06.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik Løsigsforslag R2 Eksame 6 Vår 04.06.202 Nebuchadezzar Matematikk.et Øistei Søvik Sammedrag De fleste forlagee som gir ut lærebøker til de videregåede skole, gir ut løsigsforslag til tidligere gitte eksameer.

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT GRØNT FLAGG 2012/2013 SANDBAKKEN BARNEHAGE

PROSJEKTRAPPORT GRØNT FLAGG 2012/2013 SANDBAKKEN BARNEHAGE PROSJEKTRAPPORT GRØNT FLAGG 2012/2013 SANDBAKKEN BARNEHAGE Vi har nå arbeidet i henhold til vår Miljøhandlingsplan, og tiden er nå inne for en evaluering i form av rapport. Vi kommer til å ta for oss alle

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 23.08.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 23.08.2014 Til tjeeste Saksdokumeter Guverørrådsmøte 23.08.2014 Lios Norge Saksliste GRM 23.8. 2014 Best Wester Oslo Airport Hotell Sakstyper: O til orieterig. Saker det har vært gjort beslutig på. Sake er ku til

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 23.08.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 23.08.2014 Til tjeeste Saksdokumeter Guverørrådsmøte 23.08.2014 Lios Norge Saksliste GRM 23.8. 2014 Best Wester Oslo Airport Hotell Sakstyper: O til orieterig. Saker det har vært gjort beslutig på. Sake er ku til

Detaljer

Mann 42, Trond - ukodet

Mann 42, Trond - ukodet Mann 42, Trond - ukodet Målatferd: Begynne med systematisk fysisk aktivitet. 1. Fysioterapeuten: Bra jobba! Trond: Takk... 2. Fysioterapeuten: Du fikk gått ganske langt på de 12 minuttene her. Trond: Ja,

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog aleggsbrasje Et tryggere og bedre arbeidsmiljø INNHOLD Formålet med hådboke... side 4 Lover og regler som hjelper deg til et tryggere og bedre arbeidsmiljø... side 6 HMS-arbeide

Detaljer

Fra Manila til Guayaquil. Los Aandstads ett år etter. 02 D-Miro-volontørene. #2/2014 21. årgang. Visjon: Nestekjærlig pengesluk - ekte HjerteBank

Fra Manila til Guayaquil. Los Aandstads ett år etter. 02 D-Miro-volontørene. #2/2014 21. årgang. Visjon: Nestekjærlig pengesluk - ekte HjerteBank amitadnytt 02 D-Miro-volontørene #2/2014 21. årgang Visjon: Nestekjærlig pengesluk - ekte HjerteBank 09 Fra Manila til Guayaquil 10 Los Aandstads ett år etter giro: 7058.05.59806 www.lamitad.no misjonsalliansens

Detaljer

Nyhetsbrev - Loddefjord Fotball Sommeren 2014 LODDEFJORD IL EN KLUBB Å VÆRE GLAD I

Nyhetsbrev - Loddefjord Fotball Sommeren 2014 LODDEFJORD IL EN KLUBB Å VÆRE GLAD I Nyhetsbrev - Loddefjord Fotball Sommeren 2014 LODDEFJORD IL EN KLUBB Å VÆRE GLAD I Hei alle fotballvenner i Loddefjord Tiden går fort, nå er det jammen meg sommer, HERLIG. Siden forrige nyhetsbrev, har

Detaljer

Guide for Fairtrade-klubber

Guide for Fairtrade-klubber Guide for Fairtrade-klubber Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Internett: www.fairtrade.no Ungdom & Fritid Grønland 10 0188

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever

GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever Et program om trivsel, trygghet og tilhørighet og psykisk helse i skolen Skolestartprogrammet for Vg1-elevene har to hovedhensikter 1. Elevene skal få en god skolestart

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer