Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no"

Transkript

1 Kraftforsyigsberedskap Roger Stee Seiorrådgiver Beredskapsseksjoe NVE,

2 Beredskapsasvar Olje- og eergidepartemetet har det overordede asvaret for ladets kraftforsyig. Det operative asvaret for kraftforsyigsberedskap er delegert til NVE, som er beredskapsmydighet etter eergiloves bestemmelser. NVE leder og fører tilsy med Kraftforsyiges beredskapsorgaisasjo (KBO), der alle eheter i kraftforsyige igår. Ved problemer av kortere varighet med å balasere forbruk og tilgjegelig kapasitet (effektkapphet) har Statett som systemasvarlig fullmakt til å treffe ødvedige tiltak. I svært astregte kraftsituasjoer har Statett asvar for å ta i bruk virkemidler for å sikre balase for å ugå rasjoerig, etter godkjeig av NVE.

3 Disposisjo Kraftforsyige Hvor er er vi? Hvor sikker strømforsyig øsker samfuet? Hvor går vi?

4 Elektrisitet - De ultimate ferskvare! Elektrisk kraft er e ekstrem ferskvare, som må forbrukes med e gag de er produsert. Dette fordrer bl.a. gode overførigslijer og produksjo lik forbruk Lovgiver stiller av de gru svært strege og detaljerte krav til opprettholdelse av forsyigssikkerhet i eksisterede alegg

5 Det store bildet Positiv utviklig Kraftbalase Avbruddsstatistikke TWh Faktisk forbruk Totalforbruk, temperaturkorrigert Faktisk produksjo Normalårsproduksjo Utfordriger Aldrig i ettet Riksrevisjoes rapport Kapasitet i ettet! Maks produksjo Mi produksjo Kompetase i selskapee Klimaedriger Våtere, villere, varmere Samfuet forvetiger til stabil forsyig samtidig som de helst ikke vil se oe til de

6 Forsyigssikkerhet NVE som beredskapsmydighet er fokusert på Forsyigssikkerhet Forsyigssikkerhet ka i de sammehege forstås å ikludere eergisikkerhet, effektsikkerhet og systemets eve til å hådtere ekstraordiære hedelser Kilde: NVE veiledig 2:2010 Forklarig Kraftbalase (eergi) ielads er defiert som forholdet mellom produksjo og samlet forbruk av kraft over et år. Effektbalase gir forholdet mellom tilgag og bruk av kraft på et kokret tidspukt.

7 Hva er forsyigssikkerhet? Kraftsystemet si eve til å sikre kotiuerlig forsyig i alle situasjoer Effektsikkerhet Eergisikkerhet 7 5. ov. 2010

8 Hva er gjort for forsyigssikkerhete de siste 10 år? Dette har vi gjort: KILE-ordig iført Økt krav til beredskap, fulgt opp med tilsysverksomhet og øvelser Utvikla aalyseverktøy og publiserer kraftsituasjosrapport Iført SAKS-tiltak Det er gitt kosesjo til 9300 MW y produksjo og flere viktige kraftlijer Utfordriger Nye lediger til pressområder (slik som feks Møre og Berge) burde vært i drift Hvilke forsyigssikkerhet vi skal legge oss på bør avklares politisk 8 5. ov. 2010

9 Dam Grimsoset, Høyager Alle forstå at ma må ha høy sikkerhet på e kraftdam som ligger slik til! De samme sikkerhetsfilosofi må også være på plass for produksjo og distribusjo for å være sikker på at eergie kommer frem til forbruker alterativet vil være..

10 Hvor er vi? - Itrykk i stort Vi registrerer økt forvetig om at elektrisitet alltid er tilgjegelig fra forbrukere,..me blat oe - helst ikke være sylig.. Vi opplever økt vektleggig av beredskap jevt over i hele brasje. Mydighete har økt sitt fokus på tilsy, øvelser, FoU og veiledig de seere åree Brasje er gode på driftsberedskap, me det er fortsatt e del å gå på i beredskape overfor realistiske verstefallsituasjoer (ikl. samtidige hedelser) Avbruddsstatistikke i kraftbrasje er lav

11 Kart: Statetts ettutvikligspla 2010 Nett er viktig! Eergie må trasporteres - eksempel I ekelte timer på vitere år forbruket er som høyest tåler e ikke utfall av de sterkeste lije i til området ute også å redusere forbruket i området (Ikke N-1). Kapasitete på lije med lavest overførigseve er for lav til å takle hele forbruket alee. Medisi: Økt overførigskapasitet

12 Status i dag - Magasifyllig Fylligsgrade i orske magasi for uke 42 er på 68,8 proset Dette betyr at magasifyllige er 18,4 proset uder mediaverdie for uke 42 og 17,9 prosetpoeg uder fjoråret sitt ivå samme uke. Netto import til Norge har i hele 2010 vært meget høy pga magasifyllige Høstes tilsig og viteres kulde vil si hvorda situasjoe vil bli med take på forsyigssikkerhet.

13

14 Noe legre avbrudd med mage berørte 2007 Nord-Salte/Steige (uvær) ca. 5 døg 2006 Lofote/Værøy & Røst (kabelbrudd) flere uker 2005 Nord-Troms/Skjervøy m.m. (uvær) opptil flere døg 2003 Austladet (orka) opptil 3 døg 2002 Austladet (tordevær) opptil 3 døg 1993 Midt-/Nord-Noreg (orka) opptil 3 døg 1992 Nordmøre mv. (orka) opptil 5 døg + oslofjordkablee

15 Særskilte oppmerksomhetsområder Ledelsesforakrede ROS-aalyser Hådtere edrede klimapåkjeiger Reparasjos-, trasport- og sambadsberedskap Sikkerhet i driftskotrollsystemee Sikre alegg mot skadeverk Aldrig (ifrastruktur og folk) Tilgag på kompetet folk og utstyr til gjeopprettig

16 Veiledig i ROS 1. Krav om ROS-aalyser for: dimesjoerig av beredskape utover miimumskravee, bidra til økt bevissthet lærig sceario ifm øvelser 2. Utviklet ege veiledig som hjelp til brasje

17 Klimaedriger, klimaeffekter og mulige kosekveser for orsk kraftforsyig

18 Klimatilpasigsrapporter Ka lastes ed fra (Sikkerhet, tilsy og beredskap) og flere rapporter kommer i 2011! Fremtides orkaer og kraftbrasjes utfordriger Ly og klima Stormflo..

19 Hvor går vi? 1. Hva forveter samfuet? Miljøhesy, CO2-reduksjo, klimatilpasig, estetikk, forsyigssikkerhet, samfusøkoomi, privatøkoomi, pris på strøm og pris på ettleie, ærigsutviklig osv Motstridede eller sammefallede hesy..? 2. NVEs samfusmadat vil fortsatt være Forsyigssikkerhet - Nok strøm til ehver tid 3. Forybarsamfuet (grø eergi) stiller mer krav til overførig av eergi. 4. Kraftbrasje har et omfattede og detaljert regelverk år det kommer til beredskap Me NVE ser ikke bort fra at det ka bli behov for å be om ytterligere tydeligjorte juridiske krav for å sikre akseptabel forsyigssikkerhet Eksempel på slike krav N-1 Maks tillatt atall avbrudd Maks avbrutt effekt Maks ILE Maks gjeopprettigstid

20 Sluttord.alltid beredt 1. Kraftbrasje er bygd på beredskapstakegag og NVE registrerer økt vektleggig av beredskap i brasje 2. NVE har e betydelig økig av tilsysfrekvese de siste 5 åree med fokus på beredskap 3. Veiledig, kuskapsutviklig og øvelser for å styrke beredskapsarbeidet er høyt prioritert fra NVE 4. Brasje er gode på driftsberedskap, me det er fortsatt e del å gå på i beredskape overfor realistiske verstefallsituasjoer (ikl. samtidige hedelser) Dette er oe NVE vil ha fokus på 5. Kudees egeberedskap hvis strømme blir borte, må bli bedre! Alle som er kritisk avhegig av strøm må påse at ødstrøm/alterativ varme/evt ver er på plass. Dette gjelder ikke mist adre samfusviktige fuksjoer som ofte har ege krav til beredskap og leverigssikkerhet!

21 Takk for oppmerksomhete!

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering.

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering. årsrapport 09 berge parkerig 1 Ihold Direktøre... 4 Trafikkutviklig i Berge... 8 Utviklige i parkerigsbrasje... 10 På patrulje i 28 år... 12 Beboerparkerig i Berge setrum... 14 Parkerigsreglemetet hadler

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesigsotat 9, februar 2015 Rete og pegepolitikk 1 Ihold Rete og pegepolitikk...1 Hvorda virker Norges Baks styrigsrete?...3 Pegemarkedet...3 Etterspørselskaale...4 Valutakurskaale...4 Forvetigskaale...5

Detaljer

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping RAPPORT De viktige hjelpere Kartleggig av de strategiske rådgivigsbrasjee i Hordalad og deres betydig for regioal verdiskapig ADVOKAT REVISJON BEDRIFTSRÅDGIVNING Meo-publikasjo r 4 / 14, desember 14 Av

Detaljer

Årsmelding 2006. a b o a. l a. t lok. k a. e t

Årsmelding 2006. a b o a. l a. t lok. k a. e t Årsmeldig 2006 2 ÅRSRAPPORT 2006 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2006 Høy realløsvekst, lavt reteivå, god vekst iterasjoalt og høye oljeivesteriger bidro til sterk økoomisk vekst i 2006. Kapasitetsutyttige

Detaljer

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Uimed Postadresse: Boks 124, Blider 0314 Oslo Besøksadresse: Forskigsveie 1 Telefo: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 79 09 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Evaluerig av hevisigsprosjektet

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier.................................................... 3 1.1 Målsettiger.............................................................

Detaljer

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog aleggsbrasje Et tryggere og bedre arbeidsmiljø INNHOLD Formålet med hådboke... side 4 Lover og regler som hjelper deg til et tryggere og bedre arbeidsmiljø... side 6 HMS-arbeide

Detaljer

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER RETURADRESSE: OMMENVEIEN 18, 1458 FJELLSTRAND UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER NR. 3 213 17. ÅRGANG foto: tor heig larse FOR REHABILITERING OG VITALISERING AV MENNESKER Stiftelse Sofielud

Detaljer

a b o a l a t lok k a e t

a b o a l a t lok k a e t b k 2 ÅRSRAPPORT 2007 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2007. Til tross for iterasjoal fiasuro, var det sterk vekst i orsk økoomi i 2007. Det var lege vetet at vekste ville avta oe, mall for dre

Detaljer

Hvor går pengene i 2014? 8 Ung i Bergen? Slik påvirker bybudsjettet din hverdag. Rusomsorg. Se planer for 3. på nye spor.

Hvor går pengene i 2014? 8 Ung i Bergen? Slik påvirker bybudsjettet din hverdag. Rusomsorg. Se planer for 3. på nye spor. 8 Ug i Berge? Rusomsorg Se plaer for 3 på ye spor di bydel 6 Bolig med det lille ekstra Tips for vitere Sjekk kurstilbud FOTO: ANN-KRISTIN LOODTZ JANUAR 4 INNBYGGER MAGASIN FRA BERGEN KOMMUNE Hvor går

Detaljer

Nettverk etter soning

Nettverk etter soning Nettverk etter soig Årsrapport 2013 Ihold Side 3 Forord Side 4 Om Oslo Røde Kors Side 6 Beskrivelse av Nettverk etter soig Side 7 Vi tilbyr Side 8 Nettverksarbeideree Side 10 Hva gjør vi Side 12 Brukerudersøkelse

Detaljer

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen!

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen! VELKOMMEN til EF High School Year Abroad og EF Stiftelse! GRATULERER! Du har kommet med i vårt iterasjoale utveksligsprogram. Du ka allerede å se frem til et år i utladet som du aldri vil glemme. Du får

Detaljer

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD IO 77/45 29. ovember 977 ESTIMERING V ENGELDERIVERTE P DT MED MLEFEIL av Odd Skarstad ) INNHOLD I. Data fra forbruksudersøkelse II. Estimerig ved målefeil. Iledig 2. Systematiske målefeil 2 3. Tilfeldige

Detaljer

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd?

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd? 20 år med merkader fra FNs barekomité hva har skjedd? E kartleggig av orske mydigheters oppfølgig av merkadee fra FNs barekomité til Norge (1994-2014) Kirste Kolstad Kvalø, Redd Bara 2014 FORORD 20 år

Detaljer

ROS analyse Gnr 58, bnr 63 Fjell gard

ROS analyse Gnr 58, bnr 63 Fjell gard Saksh. ROS aalyse Gr 58, br 63 Fjell gard SWECO RAPPORT ROS Rapport r.: Oppdrag r.: Dato: 1 97045001 3 mars 2010 Kude: Bolig Parter Straume AS Oppgave: ROS aalyse til regulerigspiaforslag for gr 58, br

Detaljer

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009 Rapport Brukertilfredshet blat pårørede til beboere ved sykehjem i Oslo kommue Resultater fra e spørreudersøkelse blat pårørede til sykehjemsbeboere februar 2010 Forord Brukerudersøkelser er ett av tre

Detaljer

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode 1 TIGRIS Tidlig itervesjo i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarsperiode 1 - TIGRIS 1 Ihold 1 Bakgru for prosjektet........................................... 5 2 Prosjektkommuer....................................................

Detaljer

Eksempler fra slutten av forrige uke. Eksempler (styrke, dimensjonering,...) Eksempler fra slutten av forrige uke

Eksempler fra slutten av forrige uke. Eksempler (styrke, dimensjonering,...) Eksempler fra slutten av forrige uke Oversikt, del 5 Hypotesetestig, del 4 (oppsummerig fra Hypotesetestig, del 5 Kofidesitervall dimesjoerig Eksempler fra slutte av forrige uke Kofidesitervall p-verdi Eksempler Eksempler (styrke, dimesjoerig,...

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet

Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet Dokument nr. 3:15 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes

Detaljer

Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS(HUS) Utredning fremtidige energiløsninger Hunstad Sør

Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS(HUS) Utredning fremtidige energiløsninger Hunstad Sør Hustad Utbyggigsselskap AS(HUS) Utredig fremtidige eergiløsiger Hustad Utredig Utredig fremtidige eergiløsiger Hustad Utredig r.: Oppdg r.: Dat: U01 5600 0.0.01 Kude: Hustad Utbyggigsselskap AS(HUS) Utredig

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Klimaendringer Med fokus på morgendagens lyn og stormer Roger Steen NVE mai-11 Disposisjon Kort om ulike effekter av klimaendringer Mulige konsekvenser for norsk kraftforsyning

Detaljer

Risikostyring i staten

Risikostyring i staten Metdedkuet Risikstyrig i state Hådterig av risik i ål- g resultatstyrige SSØ 01/2008, 2. pplag 3000 eks. Risikstyrig i state Hådterig av risik i ål- g resultatstyrige Frrd Ka du s leder svare på følgede

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal)

Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal) 1 Fotball krysser greser (kofirmater Ålgård og Gjesdal) Øsker du e ide til et praktisk rettet prosjekt/aksjo der kofirmater ka bidra til de fattige dele av verde? Her har du et ferdig opplegg for hvorda

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak SAKS Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak Rapport Sak: SAKS Dokumentet sendes til: NVE Saksbehandlere: Ivar Husevåg Døskeland Matthias Hofmann Anders Kringstad Carl Petter Haugland Ole Bengt Eliassen

Detaljer

Øvelse Lofoten. Evalueringsrapport. Ann-Kristin Larsen og Liv Arntzen Løchen, NVE

Øvelse Lofoten. Evalueringsrapport. Ann-Kristin Larsen og Liv Arntzen Løchen, NVE Øvelse Lofoten Evalueringsrapport Ann-Kristin Larsen og Liv Arntzen Løchen, NVE 12.01.2015 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Øvingsmål... 4 Organisering og gjennomføring... 5 Samhandling og kommunikasjon...

Detaljer

STK1100: Kombinatorikk

STK1100: Kombinatorikk 1100: ombiatorikk auar 2009 Ørulf orga Matematisk istitutt Uiversitetet i Oslo 1 Uiform sasylighetsmodell: t stokastisk forsøk har N utfall Det er de mulige utfallee for forsøket i atar at de N utfallee

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer