VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen!"

Transkript

1 VELKOMMEN til EF High School Year Abroad og EF Stiftelse! GRATULERER! Du har kommet med i vårt iterasjoale utveksligsprogram. Du ka allerede å se frem til et år i utladet som du aldri vil glemme. Du får e uik sjase til å møte ye meesker og få veer fra hele verde, lære et fremmedspråk som om det var ditt morsmål og få kjeskap til e ae kultur, både dagligliv og skolesystem i et aet lad. De iterasjoale opplevelse vil bli e ivesterig i fremtide for deg, både persolig og yrkesmessig. Det å være e utveksligsstudet i EF gir deg e helt spesiell mulighet i livet, og for å beytte de må du være spesiell selv. Du er ysgjerrig, lærevillig, tolerat og fleksibel, du har egeskaper som er viktige for å lykkes som utveksligsstudet. Du søker ye utfordriger, og vi er stolte over å ha deg med oss. Alle studetee rudt i verde som er akseptert på vårt program vil få dee hådboke. Boke vil være til hjelp for deg uder forberedelsee til oppholdet mes du eå er i hjemladet og vil også være e støttede ve for deg uder oppholdet sørg for at du tar de med! Boke bygger på grudig kuskap! Vi er de største utveksligsorgaisasjoe i verde og har dermed hatt tusevis av studeter som har reist med oss. Vi i EF øsker deg et uforglemmelig utveksligsår fylt med mier, veer og moro. Og glem ikke at det er først og fremst opp til deg å gjøre oppholdet som utveksligsstudet vellykket. Og vi er der år du treger oss. MED VENNLIG HILSEN, ditt EF High School Year Abroad og EF stiftelses grupper Dee hådboke er laget for å gi deg all de ødvedige iformasjoe om vårt program slik at du ka forme deg et realistisk bilde av hvorda det er å være utveksligsstudet med EF. 3

2 Oe s destiatio is ever a place, but a ew way of seeig thigs. - Hery Miller INNHOLDSFORTEGNELSE 4 Itroduksjo til EF High School Year i Utladet 6 Søkadsprosesse 12 Forberedelser til året 18 Vertsfamilie 24 Skole 32 Fritidsaktiviter 38 Kommuikasjosmøsteret 42 Gode råd for et vellykket år 46 Spesielle øsker 54 Praktisk iformasjo 58 Vel hjemme igje 70 Tidligere utveksligsstudeter 74

3 VIKTIGE ADRESSER OG TELEFONNUMMER EF s kotor i Norge: Telefo: Faks: EF s kotor i vertsladet: Telefo: Faks: EF lokale represetat i vertsladet: Telefo: Faks: EF regioale represetat i vertsladet: Telefo: Faks: EF s ødummer: Nav og adresse til vertsfamilie: Vertsfamilie telefo hjem: Vertsmor telefo jobb: Vertsfar telefo jobb: Mobil: Mobil: Forsikrig: Telefo: Faks: Aet: 5

4 INTRODUKSJON til ditt EF High School Year Abroad STUDENTUTVEKSLINGENS HISTORIE EF EN STERK ORGANISASJON, MEST ERFARING ER DU DEN RETTE TIL STUDENTUTVEKSLING? TEST DEG SELV TUSENVIS AV MINNER VENTER PÅ DEG 6

5 STUDENTUTVEKSLINGENS HISTORIE Historie om studetutvekslig er eldre e du kaskje tror. Etter 2. verdeskrig hjalp Amerika til med å bygge opp Europa. Et veskapsforhold oppsto og studetutvekslig stammer fra dee alliase. Sart reiste de første studete over Atlaterhavet og dermed startet e flerkulturell utvekslig. Dee utvekslige bygger på e filosofi om at år meesker får sjase til å lære av hveradre og forsøker å forstå adre språk og kulturer, vil ma få større tolerase for hveradre og det blir eklere å bygge fredelige relasjoer. Studetutvekslig på verdesbasis I dag er studetutvekslig ikke bare begreset til USA. Studetee ka også reise til adre lad i verde - både i og utefor Europa. Det fies så mage kulturer i verde, så hvorfor ikke reise og lære mer om dem? Studetutvekslig er de beste mulighete for å få dette til. Studetee bor hos e vertsfamilie over e legere periode og får alle muligheter til å oppleve det virkelig livet i et aet lad. Mage steder å velge mellom EF gir deg mulighete til å reise til USA, Storbritaia og Irlad, Mer e oe gag kommer ladee rudt om i verde ærmere hveradre, og som utveks-ligsstudet får du e eståede sjase til å oppleve og forstå e aet lad og kultur på ært hold. EF EN STERK ORGANISASJON, MEST ERFARING EF High School Year og EF Stiftelse er e del av EF Educatio, verdes største utveksligsorgaisasjo. EF ble grulagt i 1965 og har side de gag hjulpet mer e fire millioer studeter med å realisere sie drømme om å studere i utladet. Idee med at vertsfamilier kue dele sitt språk, kultur og lad med uge studeter fra utladet, ble satt ut i livet i 1979 da 250 sveske ugdommer reiste til USA på sitt utveksligsår. De følgede åree fulgte flere lad etter og vi ble raskt e iterasjoal utveksligsorgaisasjo, Et år i utladet gir deg e fi mulighet til å reise og bli kjet med et aet lad. EFs verdesomspeede ettverk I alle vertslad har EF et ettverk av lokale represetater, kotorer og asatte som jobber tett samme med studetee, vertsfamiliee og skolee. Når du reiser til utladet med EF, vil du ha e lokal represetat som di kotaktperso i vertsladet. I tillegg har du e kotaktperso på hovedkotoret i vertsladet. Dette betyr at du og die foreldre ka føle dere trygge på at du blir tatt håd om av et ettverk av egasjerte meesker som jobber for og med EF og som alltid stiller opp for deg. Bli ve med verde Med EF har du ikke bare sjase til å møte folk som bor i vertsladet. Du ka også møte studeter fra over 20 forskjellige adre lad som, Norge, Thailad, Japa,Italia og Tysklad. Bli med EF High School Year og møt e helt y verde! Visste du at? Hvert år er det mer e 5000 studeter og deres foreldre fra over 40 lad, som stoler på EF og vårt utveksligsprogram. For å sørge for at hver eeste opplevelse i utladet er trygg og givede har vi mer e 175 fulltidsasatte og 800 dedikerte og trete IEC er i våre forskjellige vertlad. INTRODUKSJON TIL EF HIGH SCHOOL YEAR 7

6 Akkrediterig Vårt studetutveksligsprogram er øye kotrollert og fulgt opp av lokale og statlige orgaisasjoer. Disse orgaisasjoee har som oppgave å følge opp reglee som fies for utevksligsprogram og ivareta alle som er ivolvert. I USA er dette arbeidet ledet av the Uited States Departmet of State. De oppretter regler og forskrifter som vi er ødt til å følge for å gjøre oppholdet ditt så vellykket som mulig. I USA har vi også fått aerkjeelse Exchage Visitor Program Sposor og er listet for skoleåret 2010/11 hos CSIET (Coucil o Stadards for Iteratioal Educatioal Travel). I EF har du fuet e erfare, iterasjoal og pålitelig parter som du alltid ka stole på. Du gjorde et riktig valg ved å velge oss som utveksligs-orgaisasjo. ER DU DEN RETTE TIL STUDENTUTVEKSLING? Å bo hos e vertsfamilie i utladet og å gå på e skole som er aerledes e de ma er vat til, er oe helt aet e å reise til et lad og tilbrige oe fie dager der som turist. Det må e seriøs utveksligsorgaisasjo og e spesiell type studeter til for å plalegge og få et suksessfullt opphold i utladet. Både EF og du må ha visse egeskaper for å få mest mulig ut av oppholdet ditt i utladet. Med EF, vil et utveksligsår gjøre det mulig for deg å få ye veer fra vertsladet og fra hele verde. Viktige faktorer ved godkjeig av studeter Positiv livsholdig Persolig motivasjo Nysgjerrighet, tilpasigseve og tolerase ovefor adre meesker, deres idéer, kultur og religio Karakterer og iteresser E viss kuskap i vertsladets språk Hvorda studeter godkjees Kriteriee for å godta deg som studet er likevel ikke så strege som du kaskje tror. Alt i alt er det ikke bare avhegig av karakteree die fra skole eller av hvor godt du sakker språket til ditt vertslad. Di persolige holdig og motivasjo er mer avgjørede for oss. Det du treger for et utveksligsår er ysgjerrighet, lærevilje og tolerase ovefor adre, deres ideer, religio og kultur. Du må kue lære mer om deres lad med et åpet si. I EF sier vi: Det er ikke galt, det er ikke rett, det er bare aerledes. Ka du teke deg å bo i utladet, i aerledes omgivelser, i e familie som er aerledes e di ege og kaskje i et klima som du ikke er vat til? Vi er sikker på at du ka svare ja på disse spørsmålee. Og selvfølgelig; e positiv holdig til skole, faglig styrke og e viss basiskuskap i fremmedspråket, vil dae et godt utgagspukt for utveksligsåret. Me for oss er persolighete di vel så viktig. TEST DEG SELV Vi har laget e test hvor du ka sjekke deg selv og die holdiger til det å være utveksligsstudet. Teste er ekel du setter bare et kryss ved det svaret du syes passer best for deg. Legg til slutt samme poegee og les hva som står om de kategorie du faller iefor. Lykke til! 8

7 utveksligsstudet teste Del 1 Kryss av for det svaret som best beskriver deg: 1. Er du iteressert i å bli kjet med ye meesker? q a Svært lite q d Ja q b Litt q e Veldig mye q c I e viss grad 2. Sytes du det er lett å tilpasse deg ye situasjoer? q a Svært lite q d Ja q b Litt q e Veldig mye q c I e viss grad 3. Blir du lett sit på folk rudt deg og syes du det er vaskelig å tilgi dem? q a Sjelde q d Gaske ofte q b Gaske sjelde q e Ofte q c Noe gager 4. Liker du å prøve ye tig? q a Sjelde q d Gaske ofte q b Gaske sjelde q e Ofte q c Noe gager 5. Hvis du vil betro deg til oe, tyr du til foreldree die først? q a Sjelde q d Gaske ofte q b Gaske sjelde q e Ofte q c Noe gager 6. Ser du på deg selv som e perso med forutitatte meiger? q a Svært lite q d Ja q b Litt q e Veldig mye q c I e viss grad 7. Reiser du ofte eller har du vært i utladet før? q a Svært lite q d Ja q b Litt q e Veldig mye q c I e viss grad 8. Føler du at du kjeer deg selv godt? q a Svært lite q d Ja q b Litt q e Veldig mye q c I e viss grad 9. Er du skolelei? q a Svært lite q d Ja q b Litt q e Veldig mye q c I e viss grad INTRODUKSJON TIL EF HIGH SCHOOL YEAR Alle EF-studeter lærer å si: Det er ikke galt, det er ikke rett, det er bare aerledes. 9

8 Hvorda vil du hådtere e y situasjo? Utveksligsstudet teste Del 2 Kryss av for ja eller ei til det som best beskriver deg: 1. Ka du forestille deg å bo i utladet i 1 eller 2 år i fremtide? q Ja q Nei 2. Tror du at du vil miste veee die hjemme hvis du reiser bort et år? q Ja q Nei 3. I fremtide, år du skal søke på jobb - tror du å studere og bo i utladet vil gi deg e for del? q Ja q Nei 4. Tror du at et år hjemme vil gi deg samme ispirasjo og motivasjo som et år i utladet? q Ja q Nei 5. Tror du at et år i utladet vil bli kofliktfritt? q Ja q Nei 6. Har du oe gag sakket med oe som har vært på et utveksligsår? q Ja q Nei 7. Ka du teke deg å se hjemladet ditt og meeskee der fra et ytt og aerledes perspektiv? q Ja q Nei 8. Kjeer du oe tidligere utveksligsstudeter eller adre uge meesker som har bodd i utladet i e periode? q Ja q Nei Tell opp poegee Liste edefor viser hvert spørsmål fra teste, og atall poeg for de forskjellige svaree for både del 1 og del 2. Legg samme poegee du har fått fra hele teste. Du ka maks få 45 poeg tilsamme. Del 1 Total poegsum Spørsmål Poeg pr. svar a b c d e Del 2 Total poegsum Spørsmål Poeg pr. svar Ja Nei

9 POENGOPPSUMMERING Midre e 18 poeg På dette tidspuktet ser det ikke ut til at du er klar for et High School Year i utladet. Kaskje du ikke har tekt øye ok gjeom valget ditt? Det betyr ikke at et utveksligsår vil være et galt valg for deg, me kaskje du skal vete et år og heller prioritere adre tig akkurat å. 18 til 38 poeg Det ser ut som om du har tekt gjeom dette og at du er klar over hva det iebærer å være borte et år. Du ser mage fordeler med å reise bort. De tvile du kaskje fortsatt har, er helt aturlig og du vil sasyligvis få et vellykket år i utladet. Mer e 38 poeg Du ser ut til å være de perfekte utveksligsstudet. Du virker selvstedig og avslappet ved take på å tilbrige et år i utladet. Hvis dette er det du vil, er det bare å bestemme seg, så vil vi gjøre vårt beste for å forberede deg på et opplevelsesrikt år i utladet! INTRODUKSJON TIL EF HIGH SCHOOL YEAR Ka du teke deg å bo i utladet, i aerledes omgivelser, i e familie som er aerledes e di ege og kaskje i et klima du ikke er vat til? Hvis du ka det, er du e e sterk kadidat. TUSENVIS AV MINNER VENTER PÅ DEG! Tek deg over ett år i i fremtide, år du kommer hjem etter et år på High School i utladet. Ie du kommer hjem igje har du fått mage ye og gode veer, opplevd hvor speede og flott e hverdag i e ae kultur ka være, og sasyligvis fått et foreldrepar til som du ka kalle mor og far. I løpet av året har du vokst mer som perso e det adre gjør i løpet av et helt liv, du har blitt mer selvsikker og du ka sakke et fremmedspråk flytede. Die erfariger fra uteladet vil også være e fordel for deg i fremtidige studier og i jobbsammeheg. I dag, mer e oe gag, er gode språkkuskaper og erfarig fra uteladsopphold, oe mage arbeidsgivere spør etter. EFs løfte Vi i EF lover deg: Vi gjøre vårt beste for at året skal bli så mierikt og vellykket som mulig. For å få dette til må vi ta utgagspukt i de erfarige vi har. Mage års erfarig har ført til at vi i dag ka kalle oss verde største private orgaisasjo ie språkutdaig. 11

10 THE APPLICATION PROCESS... step by step INTERVJUING OG AKSEPTERING AV STUDENTER STUDENTENES SØKNADSPAPIRER HVA SKJER FØR AVREISEN NÅR FÅR JEG VERTSFAMILIE? 12

11 INTERVJUING OG VALG AV UTVEKSLINGSSTUDENTER Alle deltakere i programmet må gjeom e omfattede søkadsprosess. Til å har du sikkert opplevd et første og veldig viktig steg på veie; itervjuet og de første søkadspapiree. De er lagt opp slik at du skal få vite mer om programmet vårt og fie ut om det passer for deg. For oss som utveksligsorgaisasjo er det ødvedig å bli kjet med deg som perso. Ved hjelp av itervjuet ka vi vurdere i hvilke grad vi syes du passer som utveksligsstudet. Itervjuet blir foretatt av erfare folk som kjeer programmet vårt godt og som for det meste har pedagogisk bakgru. Kaskje har du også møtt e tidligere studet på itervjuet, oe som har gitt deg mulighete til å stille spørsmål om has/hees utveksligsår.etter itervjuet lar vi deg få vite så raskt som mulig om vi ka tilby deg e plass eller ikke. Samme med aksepte vil du få dee hådboke e ve du ka stole på både før og uder oppholdet. STUDENTENS SØKNADSPAPIRER Så sart du har blitt akseptert i vårt program, vil du bli spurt om å fylle ut og laste opp di persolige studet søkad via vår passord beskyttede webside. Søkade ieholder flere skjemaer med viktig og detaljert iformasjo om deg. Ditt EF kotor vil så gå igjeom papiree die for deretter å sede det videre til EF-represetatee i ditt valgte vertslad for å fie e passede vertsfamilie til deg. All iformasjo i di søkad skal skrives i det respektive språket til di vertslad. Søkadspapiree vil så bli sedt til EF-represetatee i de regioe du skal til slik at de ka fie e vertsfamilie som passer. Opplysigee du gir vil fugere som et bideledd mellom deg og vertsfamilie. Det er veldig viktig at du preseterer deg selv på e positiv, ryddig og ærlig måte. Jo fortere vi mottar di ferdig utfyllte søkad, jo bedre. Di søkad vil ieholde følgede skjemaer: Det er viktig at du preseterer deg på e positiv, ryddig og ærlig måte gjeom EF-skjemaee.. blir plassert, bør disse opplysigee komme på det første søkadskjemaet ditt. Det er viktig at du ikke utelater dee iformasjoe på søkade. Hvis du treger ekstra plass for å forklare, ka du legge ved et ekstra ark. Søkadspapiree vi seder til vertsladet ieholder følgede: Søkadsskjema (4 sider) På disse sidee gir du iformasjo om deg selv, familie di, hobbyer og iteresser. Alle spørsmålee skal besvares. Di fremtidige vertsfamilie har lyst til å vite hvem du er. Vær ærlig og gi oss fullstedig iformasjo. Dette vil hjelpe oss til å fie e vertsfamilie som passer for deg. Karakterskjema Dette skjemaet vil gi oss iformasjo om hvilke fag du har hatt og hvilke karakterer du har fått i fagee. Skjemaet må fylles ut, stemples og skrives uder av skole di før det er lastet opp til di elektroiske søkad. Skole i vertsladet treger dee iformasjoe for at du skal få e skoleplass. SØKNADSPROSESSEN Viktig å legge merke til Iformasjo vedrørede psykisk og fysisk helse og vaksierig, vil du bli bedt om å fylle ut på et eget helseskjema Certificate of Health. Dersom du har sterk allergi eller treger spesiell medisisk behadlig, og dette er avgjørede for hvor du Abefaligsbrev Dette skal fylles ut av e lærer som kjeer deg godt (det behøver ikke å være språklærer). Det er viktig at dee lærere ka vurdere di persolighet i forhold til kreativitet, eve til å lære, skolemotivasjo og asvarsfølelse ovefor adre. 13

12 Fotoalbum Veligst last opp fie og represetative bilder av deg selv og di familie hjemme i Norge. Albumet vil deretter bli sedt til asatte og EF represetater i vertsladet som vil videre vise det til potesielle vertsfamilier. Vær oppmerksom og bruk god tid slik at albumet blir iformativt og tiltalede. Det vil gi di kommede vertsfamilie et førsteitrykk av deg som perso. Det er fit om du lager albumet med digitale bilder. Passbilder Du må også sede i et farge bilde av deg selv i størrelse av et passbilde. Det er e viktig del av di søkad da bildee gir e mulighet til å bli kjet med deg så ikke glem å smile! Regler og forskrifter Hvert program har sie regler og EF har etablert forskrifter som følger de reglee som eksisterer i vertsladet. Dette dokumetet må være lest og uderskrevet av både deg og foreldree die. Dette er e liste med viktige regler og påbud som du er ødt til å følge år du deltar i programmet. Så sart du har akseptert og forstått reglee, laster du opp det sigerte skjemaet på di elektroiske søkadside. Helseskjema Et aet viktig skjema er helseskjemaet (Certificate of Health). Det er svært viktig at du leser forklarigee veldig øye. Det ka ta tid å få time hos lege, så bestill time med e gag du mottar skjemaet i poste. Alle utveksligsstudeter må ha med seg vaksiasjospapirer. Mydighetee i vertsladee krever at du går til di faste lege og får e fullstedig helsesjekk. Du må også oppgi dato og resultat av de siste tuberkuloseprøve. Ditt helseskjema må være fylt ut på alle pukter Når du har gjort klar søkadspapiree, er du ett skritt ærmere et skoleår i utladet. for at det skal bli akseptert. Foreldree die må uderskrive Emergecy Operatio Release som står ederst på helseskjemaet. Skjemaet sedes til EFkotoret i Oslo, så sart du har hatt lege-sjekke. Helseskjemaet krever også iformasjo om tidligere helse og sykdomsbilde. Det er veldig viktig at iformasjoe som er utfylt er ærlig og presist. EF forbeholder seg rette til å utelukke e studet fra programmet hvis iformasjoe som fremkommer gjør det uakseptabelt at ha/hu ka bli e del av programmet (f.eks. alvorlig helsetilstad, spiseforstyrrelser, psykisk ubalase osv.). Hvis slik iformasjo er ulatt oppgitt ved utfyllig av helseskjema, me blir oppdaget på et seere tidspukt, vil studete ikke vil bli akseptert til å delta i programmet. Dersom studete allerede befier seg i vertsladet år ma oppdager at iformasjoe på skjemaet er feil, vil studete bli sedt hjem til has/hees hjemlad på foreldrees bekostig,da slike medisiske utgifter vil ikke bli dekket av forsikrige. Så sart helseskjemaet er ferdig utfylt og sigert av di lege, vær velig og returer de til ditt lokale Søkadspapiree ieholder iformasjo om deg og vil fugere som et bideledd mellom deg og vertsfamilie. Vi hjelper deg gjere med å fylle ut og gå gjeom de ulike skjemaee. 14

13 A Søkadspapiree complete dossier ieholder icludes Persoal Persolig applicatio søkadsskjema form Academic Karakterskjema trascript Letter Abefaligsbrev of recommedatio Digital Fotoalbum photo collage Smilig Passfoto passport i farger hvor picture du i smiler. color Rules Regler ad og forskrifter regulatios Health certificate Certificate Additioal Tilleggsopplysiger/Ekstra (special) iformatio skjemaer EF kotor eller last de opp på di elektroiske søkadsside. Hvis du har sterk allergi eller oe ae medisiske egeskaper som evetuellt ka påvirke di plasserig i vertsladet, skal dee type iformasjo også oppgis. Veligst ikke utelat oe iformasjo som ka være relevat på dette dokumetet. Hvis du har behov for flere avsitt for forklarig og magler plass, Ka du legge ved et vedlegg. Vær oppmerksom på at oe skoler øsker tilsedt eda yere helseskjema. Vi vil i så fall ta kotakt med deg. Tilleggsvaksier Studetee ka bli bedt om å ta tilleggsvaksier etter at Health Certificate er ferdig utfylt, år studete får vertsfamilie og skole. Det er obligatorisk at studetee tar alle de vaksiee som er påbudt ved lov i vertsladet såvel som state hu/ ha skal bo i. Klargjørig av søkadspapiree Veligst sørg for å sede i die ferdig utfylte søkads skjemaer ie 3 uker fra du har blitt akseptert deltakelse i det valgte program. Så fort di søkad er ferdig og du har bekreftet di deltakelse i programmet, vil vi sede det videre til ditt valgte vertslad for å sette igag prosesse med å fie e vertsfamilie til deg. Jo raskere vi får alt, desto tidligere ka vi begye prosesse. Så vær velig og sed i alle de ferdig utfylte dokumetee så raskt som mulig! HVA SKJER FØR AVREISEN? Etter at du er blitt akseptert på programmet, vil foreldree die få tilsedt e faktura slik at de ka betale de første ibetalige. Dee betalige er e bekreftelse for oss på at du tar plasse som du er blitt tilbudt. Normalt skal hele beløpet betales gjeom fire ibetaliger som er spredt jevt utover de este måedee før avreise. I de følgede måedee vil du regelmessig få tilsedt iformasjo slik at du ka forberede deg på best mulig måte. Vi seder ut våre Mothly Mailigs med mye iformasjo om vertsladet ditt. I tillegg vil vi møte deg og foreldree die på orieterigsmøtet (Se edefor eller kapittel 3: Forberedelser til året ). Orieterigsmøte Et par måeder før avreise vil du og foreldree die bli ivitert til et orieterigsmøte. Dette møtet er e del av forberedelsesplae som blir tilbudt fra EF High School Year. Det er et krav fra US State Departemet i USA at du deltar på dette møtet. Vi vil tilbrige ca. e halv dag samme med deg og foreldree die. Her kommer vi til å sakke om hva det iebærer å være utveksligsstudet. Vi vil sakke om kulturelle forskjeller, tilveig til et ytt lad og dets kultur, forvetiger til et slikt år, hjemlegsel, samt mage adre tig. Vi vil forklare øyaktig hva du skal gjøre i situasjoer hvor du føler at du treger hjelp og prøve å forberede deg på å møte ye utfordriger. Tidligere studeter (EF Returees) vil fortelle deg om sie erfariger som utveksligsstudeter. Visum-søkadsskjema Alle EF-studetee må sjekke helse si og vise til et Health Certficate uderteget av lege. SØKNADSPROSESSEN 15

14 16 Så tidlig som mulig vil du få søkadsskjemaer for visum hvis du skal reise til lad hvor det kreves. USA visumskjema Hvis du skal reise til USA, vil du motta et søkadsskjema DS-2019 skjema med istruksjoer om hvorda du skal fylle det ut. Du må selv sørge for at passet ditt er gyldig år du søker om visum. Skjemaee tas med til itervjuet som holdes på de amerikaske ambassade i Oslo. Visum (til adre lad e USA) Hvis du skal reise til et aet lad e USA, vil vi sede deg de ødvedige søkadsskjemaer og istruksjoer. Av og til (iefor Europa for eksempel), treger du ikke visum, me et gyldig pass er uasett ødvedig. Tillatelse til å reise og kjøre Når du mottar bekreftelse på at du har kommet med på programmet, vil du på bakside av Rules ad Regulatios fie mulighet til, samme med die foreldre å krysse av for tillatelse til å ta kjøreopplærig og evetuelt sertifikat. Tillatelse til å kjøre EF tillater at du kjører bil i vertsladet, forutsatt at du har de ødvedige forsikriger, har tillatelse fra både foreldree die hjemme og vertsforeldree og at du har gyldig førerkort. Mulighete til å kjøre bil i ditt vertslad er et privilegium! Ef ka ikke garatere at du vil kue ihete ditt førerkort. Di avskryssig på Rules ad Regulatios bekrefter at die foreldre i Norge gir deg lov til å ta kjøretimer og evetult ta sertifikat. EF ka ikke garatere at du får ta førerkort. Dette begreses av statlige/ladlige regler. Dersom du øsker å kjøre vertsfamilies bil, må du ha deres tillatelse i tillegg til e ekstra forsikrig. (ERIKA Reise forsikrig og adre reiseforsikriger dekker ikke forsikrig av bil). Du ka ikke rege med at vertsfamilie ikluderer deg i si forsikrig. EFs studeter forvetes å skaffe e ege bilforsikrig. Tillatelse til å reise Hvis du øsker å reise har du mulighet til det i skoleferiee, uder de forutsetig at du er ifølge med e perso over 25 år. Ditt EF kotor, Områdeasvarlig og vertsfamilie må godkjee reise og ha alle detaljer rudt reiseplae miimum e måed før plalagt reise. Die foreldre må også bekerefte skriftlig dersom du skal få tillatelse til å reise i skoleferier eller høytider. Du får ku lov til å reise år skole har ferie og dersom du reiser samme med e perso som er over 25 år. Ettersom EF har asvaret for deg iløpet av utveksligsåret, er det viktig at vertsfamilie og områdeasvarlige i EF i god tid i forveie får vite hvor du har tekt å oppholde deg uder reise og hvorda de ka komme i kotakt med deg. Det er viktig at du tilbriger ferier og høytider samme med di vertsfamilie for å lære om deres tradisjoer og kultur. Studetdeltakelse i e opplevelsesreise er også forutsatt e bekreftet godkjeelse fra vertsfamilie og skole. Reiseiformasjo Vi vil sede reise iformasjoe til deg så sart du har fått bekreftet e plasserig og vi har bestilt di flyreise, Som oftes bookes ikke flybilletter før tidlig sommer, selv om du har fått plaserig før. ID- og ødkotakt-kortee du mottar før avreise idetifiserer deg som EF High School Year studet og ieholder viktig iformasjo og yttige telefoumre i vertsladet. Husk og holde flyiformasjoe samme med IDkortet ditt og avelappe du vil få fra EF. EF Laguage & Culture Camp EF tilbyr Laguage og Culture Camp (forberedelseskurs) før skoleåret starter. Vi abefaler alle studetee å delta på campe. Vi arragerer camper i este alle våre vertslad, og de varer i 2 uker. Når vi ærmer oss avreisedatoe di, vil du få mer detaljert iformasjo om EFs Laguage & Culture Camp (Se også Kapittel 3 Forberedelser til ditt skoleår. Camp deltakelse er garatert uder forutsetig om at studete er bekreftet plassert før startdato for Leire. Avreise I de fleste ladee starter skole i august/september. Studetee har valigvis avreise 1-2 uker før skolestart, det betyr mot slutte av juli eller begyelse av august.studeter som deltar på leir har valigvis avreise 2-4 uker før skolestart. Hvis du skal til USA, Australia eller New Zealad og skal på camp, kommer du til å reise i midte av juli. Hvis du skal til Caada, Storbritaia, Irlad, Frakrike eller Tysklad og skal på camp,

15 Vi skal sørge for at du får ødvedig iformasjo før avreise og hjelpe deg alle stegee på veie. vil du reise i midte av august. Studeter som skal til Spaia og skal delta på camp, kommer til å reise i slutte av august eller tidlig i september. Studeter som ikke skal på camp kommer til å reise i slutte av juli eller i august (Spaia-studeter i midte av september). Det er mulig å ta bare et semester ute, eller å begye året i adre semester. Hvis det siste er tilfellet, vil du reise i jauar. NÅR FÅR JEG VERTSFAMILIE? Så sart vi har fått søkadspapiree fra deg, vil vi sede dem til vertsladet. Letige etter e vertsfamilie begyer der og da. Geerelt ka vi si at hvis du reiser i juli/august, ka du rege med å få iformasjo om vertsfamilie di år som helst mellom mai og august (avhegig av hvor du skal). Studeter som får vertsfamilier før dee tide, hører til utakee. I oe tilfeller vil du også få vite avet og adresse til di lokale represetat, Iteratioal Exchage Coordiator (IEC) før du får iformasjo om vertsfamilie di. Da har dee persoe valgt søkade di og har til hesikt å plassere deg i si regio. Det er bra hvis du kotakter di IEC allerede da, slik at du får vite mer om regioe og IEC-e ka få vite mer om deg. I oe tilfeller tar familie direkte kotakt med deg. Represetat som vertsfamilie De lokale represetate eller adre vertsfamilier opptrer ekelye gager som velkomst-vertsfamilie for utveksligsstudeter i has/hees område. Det heder at studeter bor hos si områderepresetat i de første tide og blir der itil ma har fuet e fast vertsfamilie i samme område. Noe områderepresetater fugerer som vertsfamilier hele året. Hvis dette blir tilfelle for deg vil du få e ae represetat i tillegg å forholde deg til. Di lokale EF represetat og vertsfamilie vil aldri være samme perso(er). Når bestemmer vertsfamilie seg Slik dette programmet er lagt opp, er det mage familier som ikke er klar for å plalegge et studetopphold før ved St. Has-tider. Dette gjelder spesielt for vertsfamiliee i USA. Det er mage gruer til det. Familie vil være sikker på at de ikke har tekt å flytte og at det å ha e studet boede hos seg vil passe i i plaee for det kommede året. Noe familier må vete og se om deres sø eller datter kommer i på de skole de har søkt, hvis de gjør det vil det være et ledig rom som ka brukes til e utveksligsstudet. Mage familier er fortsatt ivolvert i de studete som bor der og øsker ikke å se etter e y studet før ha/hu har reist tilbake til hjemladet sitt (Se Kapittel 4 Vertsfamilie ). Fra du har blitt akseptert på programmet til du reiser Du vil motta EF High School Year-hådboke i akseptpakke di Die foreldre vil motta første delbetalig. Du vil regelmessig motta iformasjo om vertsladet, samt forberedelsesmateriale Du vil få tilgag til di persolige hjemmeside, My EF, hvor du ka få kotakt med adre studeter og forberede deg til utveksligsåret ditt. Du vil kue laste opp og gjøre alle søkadspapirer ferdig via di persolige hjemmeside. Du vil motta Mothly Mailigs og Preparatio Hadbook. Både du og die foreldre må delta på et obligatorisk orieterigsmøte før avreise Du vil motta reiseiformasjo, et studet ID kort/folder, et kort med kotaktummer i tilfelle krise og bagasjelapper Du vil motta e EF High School Year sekk SØKNADSPROSESSEN 17

16 PREPARATION for your year abroad EF FORBEREDER DEG PÅ FLERE MÅTER MONTHLY MAILINGS INFORMASJONSMØTER HÅNDBOK MY HIGH SCHOOL YEAR - DIN PERSONLIGE WEB SIDE ORIENTERINGSMØTE OG TIDLIGERE STU- DENTER EF LANGUAGE & CULTURE CAMP 18

17 EF FORBEREDER DEG PÅ MANGE MÅTER EF har vært ledede år det gjelder iterasjoal utdaig i mer e 40 år. Slik erfarig åper mulighetee til å gi et godt forberedelsesprogram for studeter som skal studere i utladet. Våre asatte sørger for at du blir best mulig forberedt til ditt utveksligsår. Vår erfarig har også lært oss at det er opp til hver ekelt studet å ta fatt i ideee våre og bruke dem for å oppå et vellykket år i utladet. EF gir deg følgede hjelperedskaper: Iformasjosmøter Gjeom hele året holder vi iformasjosmøter for iteresserte studeter og deres foreldre. Møtee holdes valigvis på forskjellige steder i ladet, slik at det blir lettere for dere å komme på et møte. Vi holder også olie-møter via vår hjemmeside oe som gjør det lett for deg å delta. På disse møtee preseterer vi EFs opplegg, ofte samme med e tidligere utveksligsstudet, slik at du får førstehådsiformasjo. Vi gir deg også yttig iformasjo og gode råd for ditt opphold i utladet. Derfor bør du ikke gå glipp av iformasjosmøtet! Hådbøker Alle EF studeter mottar oe hådbøker som skal hjelpe til å forberede deg på året i utladet. Når du har blitt akseptert på programmet, får du dee studet hådboke som du leser i å. De dekker det meste av iformasjo om programmet og vil svare på mage av spørsmålee du kaskje har. E stud før orieterigsmøtet som du og foreldree die må delta på, vil du få e Preparatio hadbook. I dee hådboke går vi ærmere i på tig som ettverket du har rudt deg mes du er på utvekslig, kommuikasjo, forvetiger etc. De ieholder også oe oppgaver som vi abefaler alle studeter å gjøre. Du ka laste ed e Practical Iformatio Hadbook via di persolige EF- side. Dee ieholder yttig og praktisk iformasjo om vertsladet. Hvorda riger ma? Hva skal jeg pakke? Disse og mage adre spørsmål svarer vi på i hådboke. Til slutt vil du motta e Travel Guide som forbereder deg på selve reise over til vertsladet. Her dekker vi emer som reise, billetter, bytte av fly, immigrasjosregler og mye mer. Nå bør du være godt forberedt på ditt store evetyr! FORBEREDELSER TIL ÅRET Hvis du plalegger et High School Year i USA, er du pålagt å delta på orieterigsmøtet. Vi gir mye viktig praktisk iformasjo om det å bo samme med e familie og i e ae kultur. 19

18 MY EF - DIN PERSONLIGE WEB-SIDE Alle våre utveksligsstudeter har si ege private web side på som heter MyEF. Dee passordbeskyttede web-side er tilgjegelig for deg både før, uder og etter utveksligsåret. Du vil først og fremst få tilgag til søkadsskjemaer via MyEF. Når du er akseptert i programmet og har bekreftet di deltakelse ved første ibetalig vil du motta tilgag til reste av webside. Du vil da ha mulighete til å ta kotakt med adre EF studeter som skal reise til samme vertslad som deg, lese mer om ditt valgte vertslad, tilgag til forberedede materialer og tilgag til vår Egelske Olie Skole. Nærmere di avreise vil vi publisere iformasjo om di vertsfamilie,lokale represetat og skole på di Webside.Så sart du er akseptert på programmet vil du få alle Mothly Mailigs og adre viktige forberedelsesmateriale og beskjeder fra EF direkte til dee web side. Vi abefaler at du logger deg i på di MyEF regelmessig for å holde deg oppdatert med søkad og plasserigs prosess og hva som skjer i EF-verdee. Uder ditt opphold i utladet vil du ha mulighet til å publisere bilder og holde kotakt med veer og familie gjeom MyEF. Etter at ditt utveksligsår er over vil retur seksjoe hjelpe deg i kotakt med die veer samtidig som du holder deg oppdatert på hva som skjer rudt i EF verdee. EF s iterett support forbereder deg på ditt utveksligsår. MONTHLY MAILINGS I våre Mothly Mailigs får du iformasjo om vertsladet. Du vil motta itil 10 Motly Mailigs før avreise ete via valig post eller via di persolige web-side My High School Year. Hver Mothly Mailig har sitt eget tema, slik som f.eks skolesystemet, religio, media eller e kort itroduksjo til vertsladets historie. Disse utsedelsee er for det meste skrevet på språket i det ladet du skal til, me fies som regel også på egelsk. Det å lese og forstå artiklee vil gi deg verdifull iformasjo, samtidig som du får treig i det ye språket. Som e tilleggsøvelse, oversetter mage av studetee iformasjoe til sitt eget morsmål. EF Laguage & Culture Camp samler alle EF-studetee til felles plaleggig av året. 20

19 FORBEREDELSER TIL ÅRET EFs Laguage & Culture Camp holdes i hvert ekelt vertslad. Det blir forberedelseskurs, kultur-semiarer, gruppe-prosjekter, idrett, morsomme aktiviteter og utflukter. ORIENTERINGSMØTER Alle EF studeter som skal studere i utladet må delta på et orieterigsmøte i hjemladet før avreise. Hvis du reiser til USA, er orieterigsmøtet obligatorisk for deg. Dette er oe US State Departmet har bestemt. EF persoale vil tilbrige ca. e halv dag til full dag med deg og die foreldre for å fortelle hva det betyr å være e utveksligsstudet i utladet. Vi iformerer om det å bo hos e vertsfamilie og kulturelle sider ved vertsladet, forvetiger til utveksligsåret og hjemlegsel og mage adre tema. Vi vil fortelle deg hva du skal gjøre i forskjellige situasjoer hvor du føler at du treger hjelp og forberede deg best mulig på hvorda du skal takle alle ye utfordriger. Uder møtet vil vi også gi praktisk iformasjo om forsikrig, fly, peger og visum. Tidligere utveksligsstudeter er tilgjegelige, og det å høre om deres erfariger vil gi deg et realistisk bilde av hva du ka forvete deg. Du og foreldree die er velkomme til å stille spørsmål dersom det er oe dere lurer på. Vi vil sede deg ødvedig materiale i forkat av møtet. KONTAKTPERSONER Så sart du er blitt akseptert på prgrammet, ka vi gi deg avet på e studet som har reist med oss tidligere og som har tilbragt et år i det vertsladet som du skal til. Det å sakke med e tidligere utveksligsstudet ka hjelpe deg til å få realistiske forvetiger til oppholdet. EF LANGUAGE & CULTURE CAMP Hvert år velger hudrevis av EF High School Year-studeter å være med på EFs Laguage & Culture Camp som blir holdt i juli/august og jauar (rett før skolestart) i vertsladet. EF tilbyr e uik sjase til å være med på dee iterasjoale campe. Ikke bare får du e kallstart på året i utladet, du får også mulighet til å bli veer med adre utveksligsstudeter fra hele verde. På campe forbereder du deg på livet i vertsladet og du ka tree på å sakke det ye språket før du møter vertsfamilie di og begyer på skole. Du får udervisig om vertsladets tradisjoer, geografi, historie og kultur. Du får også mulighete til å oppleve e del av ladet som du kaskje ikke vil komme til å se seere i løpet av oppholdet. Forberedelses Campee varer ormalt 1-2 uker. Campes legde I USA varer campe i tio dager, me i Storbritaia og Irlad varer campe i to uker. Campes beliggehet De stedee vi velger for campee ligger i flotte områder i studet velige omgivelser i alle vertsladee. Campee for alle USA studeter vil fie sted på østkyste. For de som skal til Storbritaia og Irlad vil campee fie sted på prestisjefulle uiversiteter ær Lodo og Dubli. 21

20 Camp-stabe De fleste er godkjete High School-lærere. Studeter som deltar på campe har mulighete til å søke om å bli ambassadors og delta på este års camp som e del av juior-stabe. Dette ka du søke om før du reiser tilbake til Norge. Hver camp har e leder som har oversikt over campområdet og som er asvarlig for turer og aktiviteter. Mulighetee til å å deg på campe Hver camp har et hovedkotor med EF High School Year-persoell. Hvis e represetat eller vertsfamilie har har e viktig beskjed til e studet, vil de bli overlevert studete i løpet av 24 timer. I og med at bemaige er begreset, er det ikke mulig å rige til studetee mes de er på campe. Foreldre og vertsfamilie ka skrive til studetee adressert til campe eller sede e-post. Det er valigvis et datarom eller iterettkafe på området. Det er også telefoautomater tilgjegelig hvis du treger å rige. EF hjelper deg i forberedelsee med Hadbooks Mothly Mailigs Iformasjosmøter Orieterigsmøter Kotaktpersoer Iteret og olie support Telefostøtte Laguage & Culture Camp Campes struktur og timepla Når du akommer flyplasse vil det være e camp-buss som veter på deg og som kjører deg til campus. Du vil dele rom med e utveksligsstudet fra et aet lad. De første dage holdes et velkomstmøte hvor du treffer lærere og adre som jobber på campe. Udervisige blir holdt på ukedagee og ikluderer vertsladets språk (egelsk, tysk, frask eller spask), hverdagslivet i vertsladet og dagsaktuelle temaer. Å lese bøker og magasier på det ye språket er e glimrede måte å forberede seg på. 22

Ø^ h ^ c^ c^ ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM. St. OLAVS HOSPITAL HF. SAMARBEIDSAVTALE på institusjonsnivå mellom

Ø^ h ^ c^ c^ ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM. St. OLAVS HOSPITAL HF. SAMARBEIDSAVTALE på institusjonsnivå mellom ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM SAMARBEIDSAVTALE på istitusjosivå mellom HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) og St. OLAVS HOSPITAL HF Trodheim Dato : 6. mai 2010 Ø^ h ^ c^ c^ Høgskole

Detaljer

Reglement for fagskolestudier

Reglement for fagskolestudier Reglemet for fagskolestudier Ved Høyskole Kristiaia R Fra og med studieåret 2015/16 Ihold INNHOLD 3 Kapittel 1 Geerelle bestemmelser 4 Kapittel 2 - Studiereglemet 6 Kapittel 3 - Opptaksreglemet 8 Kapittel

Detaljer

skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter

skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter skole som kulturarragør -e hådbok for kulturkotakter Foto: Lill C. Jacobse skole som kulturarragør kulturkotaktes rolle Gjeom De kulturelle skolesekke (DKS) får alle bar i Buskerud, uasett bosted og bakgru,

Detaljer

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog aleggsbrasje Et tryggere og bedre arbeidsmiljø INNHOLD Formålet med hådboke... side 4 Lover og regler som hjelper deg til et tryggere og bedre arbeidsmiljø... side 6 HMS-arbeide

Detaljer

Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal)

Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal) 1 Fotball krysser greser (kofirmater Ålgård og Gjesdal) Øsker du e ide til et praktisk rettet prosjekt/aksjo der kofirmater ka bidra til de fattige dele av verde? Her har du et ferdig opplegg for hvorda

Detaljer

Kartleggings- og oppfølgingsplan for enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger (KOPP)

Kartleggings- og oppfølgingsplan for enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger (KOPP) 2. KOPP: Kartleggigs- og oppfølgigspla - Bufetat... 149 Vedlegg 2 Vedlegg 2 Kartleggigs- og oppfølgigspla for eslige midreårige asylsøkere/flyktiger (KOPP) Utatt offetlighet jfr. Off.love 13, jfr. Lov

Detaljer

Mer om utvalgsundersøkelser

Mer om utvalgsundersøkelser Mer om utvalgsudersøkelser I uderkapittel 3.6 i læreboka gir vi e kort iførig i takegage ved utvalgsudersøkelser. Vi gir her e grudigere framstillig av temaet. Populasjo og utvalg Ved e utvalgsudersøkelse

Detaljer

Registrarseminar 1. april 2003. Ingrid Ofstad Norid

Registrarseminar 1. april 2003. Ingrid Ofstad Norid Registrarsemiar 1. april 2003 Igrid Ofstad Norid Statistikk 570 har fått godkjet søkad om å bli registrar ca. 450 registrarer er aktive i dag 2 5 ye avtaler hver uke på semiaret deltar både registrarer

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag ..4 EKSAMEN Løsigsforslag Emekode: ITF75 Dato: 6. desember Eme: Matematikk for IT Eksamestid: kl 9. til kl. Hjelpemidler: To A4-ark med valgfritt ihold på begge sider. Kalkulator er ikke tillatt. Faglærer:

Detaljer

Relasjonen i kognitiv terapi ved psykosebehandling

Relasjonen i kognitiv terapi ved psykosebehandling Relasjoe i kogitiv terapi ved psykosebehadlig Psykolog Torkil Berge Voksepsykiatrisk avdelig Videre TIPS Nettverkskoferase 22. jauar 2013 Helhetlig og itegrert behadlig PASIENT FAMILIE NÆRMILJØ Symptommestrig

Detaljer

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode 1 TIGRIS Tidlig itervesjo i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarsperiode 1 - TIGRIS 1 Ihold 1 Bakgru for prosjektet........................................... 5 2 Prosjektkommuer....................................................

Detaljer

Rapport GPS prosjekt - Ryggeheimen sykehjem, Rygge

Rapport GPS prosjekt - Ryggeheimen sykehjem, Rygge Rapport GPS prosjekt - Ryggeheime sykehjem, Rygge Bruk av GPS på sykehjem Elisabeth Refses/ Siv Skaldstad Tidspla:1/3 10 1/10 10. Orgaiserig: Styrigsgruppe: Åse Nilsse, Ove Keeth Kvige, Elisabeth Breistei,

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 2014 REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksame våre 2015 etter y ordig Ny eksamesordig Del 1: 3 timer (ute hjelpemidler) Del 2: 2 timer (med hjelpemidler) Mistekrav til digitale verktøy

Detaljer

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009 Rapport Brukertilfredshet blat pårørede til beboere ved sykehjem i Oslo kommue Resultater fra e spørreudersøkelse blat pårørede til sykehjemsbeboere februar 2010 Forord Brukerudersøkelser er ett av tre

Detaljer

Stiftelsen! Tryggere!

Stiftelsen! Tryggere! Trygg orgaisasjo Dysleksi Norge 14. ovember 2015 Bjør Løvlad Seiorrådgiver og terapeut Stiftelse! Tryggere! www.tryggere.o Stiftelse Tryggere på Iledig Ugdommer utsettes 3 5 gager så mye for vold og overgrep

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. De forskningsintensive universitetenes rolle. UiOs innspill til Forskningsmeldingen 2009

UNIVERSITETET I OSLO. De forskningsintensive universitetenes rolle. UiOs innspill til Forskningsmeldingen 2009 UNIVERSITETET I OSLO Kuskapsdepartemetet Postboks 8119 Dep Postboks 1072, Blider 0032 Oslo 0316 OSLO Dato: 02.01.2009 Vår ref.: 2008/20593 Deres ref.: Telefo: 22 85 63 01 Telefaks: 22 85 44 42 E-post:

Detaljer

Eksamensreglement for høyskolestudier. Ved Høyskolen Kristiania Fra og med studieåret 2015/16

Eksamensreglement for høyskolestudier. Ved Høyskolen Kristiania Fra og med studieåret 2015/16 Eksamesreglemet for høyskolestudier Ved Høyskole Kristiaia Fra og med studieåret 2015/16 Ihold INNHOLD 1.0 Lovverk 3 2.0 Karakterer 4 2.1 Karakterskala med 5 tri 4 2.2 Karakterskala Bestått/Ikke bestått

Detaljer

Globalisering og ny regionalisme

Globalisering og ny regionalisme Parterforum 1. November 2013 Globaliserig og y regioalisme Kosekveser for Norge og orsk offetlig sektor Kjell A. Eliasse Ceter for Europea ad Asia Studies Norwegia Busiess School - BI Kjell A Eliasse,

Detaljer

OM TAYLOR POLYNOMER. f x K f a x K a. f ' a = lim x/ a. f ' a z

OM TAYLOR POLYNOMER. f x K f a x K a. f ' a = lim x/ a. f ' a z OM TAYLOR POLYNOMER I dette otatet, som utfyller avsitt 6. i Gullikses bok, skal vi se på Taylor polyomer og illustrere hvorfor disse er yttige. Det å berege Taylor polyomer for håd er i prisippet ikke

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Øvelsesoppgave i: ECON30 Statistikk HØST 004 Dato for utleverig: Fredag 5. oktober 004 Frist for ileverig: Osdag 7. oktober 004, seest kl. 5.00 Ileverigssted: Ekspedisjoskotoret,.

Detaljer

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no Kraftforsyigsberedskap Roger Stee Seiorrådgiver Beredskapsseksjoe NVE, rost@ve.o Beredskapsasvar Olje- og eergidepartemetet har det overordede asvaret for ladets kraftforsyig. Det operative asvaret for

Detaljer

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. en håndbok for kommunene

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. en håndbok for kommunene Arbeid med eslige midreårige asylsøkere og flyktiger e hådbok for kommuee Arbeid med eslige midreårige asylsøkere og flyktiger e hådbok for kommuee Asylprosesse Gresepasserig Statlig botilbud Registrerig

Detaljer

Fagdag 2-3mx 24.09.07

Fagdag 2-3mx 24.09.07 Fagdag 2-3mx 24.09.07 Jeg beklager at jeg ikke har fuet oe ye morsomme spill vi ka studere, til gjegjeld skal dere slippe prøve/test dee gage. Istruks: Vi arbeider som valig med 3 persoer på hver gruppe.

Detaljer

Påliteligheten til en stikkprøve

Påliteligheten til en stikkprøve Pålitelighete til e stikkprøve Om origiale... 1 Beskrivelse... 2 Oppgaver... 4 Løsigsforslag... 4 Didaktisk bakgru... 5 Om origiale "Zuverlässigkeit eier Stichprobe" på http://www.mathe-olie.at/galerie/wstat2/stichprobe/dee

Detaljer

Konfidensintervall. Notat til STK1110. Ørnulf Borgan, Ingrid K. Glad og Anders Rygh Swensen Matematisk institutt, Universitetet i Oslo.

Konfidensintervall. Notat til STK1110. Ørnulf Borgan, Ingrid K. Glad og Anders Rygh Swensen Matematisk institutt, Universitetet i Oslo. Kofidesitervall Notat til STK1110 Ørulf Borga, Igrid K. Glad og Aders Rygh Swese Matematisk istitutt, Uiversitetet i Oslo August 2007 Formål E valig metode for å agi usikkerhete til et estimat er å berege

Detaljer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual NO 65.044.30-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual NO 65.044.30-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual NO 65.044.30-1 INNHOLD Tekisk data Side 2 Systemiformasjo, brukere Side 3-4 Legge til og slette brukere Side 5-7 Edrig av sikkerhetsivå Side 8 Programmere: Nødkode

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier.................................................... 3 1.1 Målsettiger.............................................................

Detaljer

SKADEFRI - oppvarmingsprogram med skadeforebyggende hensikt. Trenerforum

SKADEFRI - oppvarmingsprogram med skadeforebyggende hensikt. Trenerforum SKADEFRI - oppvarmigsprogram med skadeforebyggede hesikt Treerforum Sist oppdatert 21.10.2009 Oppsett for et 2 timers opplegg TEORI + iledede diskusjo (ca. 30-45 mi) PRAKSIS (ca. 75-90 mi) SPILLEKLAR et

Detaljer

Forprosjektrapport. I denne rapporten er aktivitet og oppgave ensbetydende. Bruker referer til sluttbrukerne av applikasjonen og ikke administrator.

Forprosjektrapport. I denne rapporten er aktivitet og oppgave ensbetydende. Bruker referer til sluttbrukerne av applikasjonen og ikke administrator. Forprosjektrapport Presetasjo... Itroduksjo... Bakgru... Mål og rammebetigelser... Kravspesifikasjo... Mål... Rammebetigelser... 3 Tekologi... 3 Løsiger/alterativer... 3 Aalyse av virkiger... 7 Presetasjo

Detaljer

Beitokurset for 21. gang

Beitokurset for 21. gang Seter for etter- og videreutdaig Beitokurset for 21. gag Ladets største etterutdaigskurs i kroppsøvig Nye ideer - y ispirasjo Nyhet: Edriger i Lærepla for kroppsøvig fra 1. august 2012 Hvilke kosekveser

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier...3 1.1 Målsettiger...3 1.2 Verdigrulag og holdiger...3 1.3 Forakrig i lovverk

Detaljer

Kommentarer til oppgaver;

Kommentarer til oppgaver; Kapittel - Algebra Versjo: 11.09.1 - Rettet feil i 0, 1 og 70 og lagt i litt om GeoGebra-bruk Kommetarer til oppgaver; 0, 05, 10, 13, 15, 5, 9, 37, 5,, 5, 59, 1, 70, 7, 78, 80,81 0 a) Trykkfeil i D-koloe

Detaljer

Brøttum barnehage Årsplan 2015 2016

Brøttum barnehage Årsplan 2015 2016 Samvær i udrig og glede. Bar og vokse leker og lærer. Brøttum barehage Årspla 2015 2016 D a I g - M e d v i r k i g - O m s o r g - L e k - L æ r I g Rigsaker kommue vekst og utviklig! Lekeglede, livsutfoldelse

Detaljer

Når du er i tvil om hva som bør gjøres! ETIKK FOR INGENIØRER OG TEKNOLOGER. Etikk som beslutnings- verktøy. Oppgaver til diskusjon

Når du er i tvil om hva som bør gjøres! ETIKK FOR INGENIØRER OG TEKNOLOGER. Etikk som beslutnings- verktøy. Oppgaver til diskusjon ETIKK FOR INGENIØRER OG TEKNOLOGER Når du er i tvil om hva som bør gjøres! Etikk som beslutigs- verktøy Nyttige verktøy for å hådtere arbeidshverdages dilemmaer Oppgaver til diskusjo Vi går fora vi har

Detaljer

Metoder for politiske meningsmålinger

Metoder for politiske meningsmålinger Metoder for politiske meigsmåliger AV FORSKER IB THOMSE STATISTISK SETRALBYRÅ Beregigsmetodee som brukes i de forskjellige politiske meigsmåliger har vært gjestad for mye diskusjo i dagspresse det siste

Detaljer

2.1 Polynomdivisjon. Oppgave 2.10

2.1 Polynomdivisjon. Oppgave 2.10 . Polyomdivisjo Oppgave. ( 5 + ) : = + + ( + ):( ) 6 + 6 8 8 = + + c) ( + 5 ) : = + 6 6 d) + + + = + + = + + + 8+ ( ):( ) + + + Oppgave. ( + 5+ ):( ) 5 + + = + ( 5 ): 9 + + + = + + + 5 + 6 9 c) ( 8 66

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. REA3026 Matematikk S1 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. REA3026 Matematikk S1 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 04 REA306 Matematikk S Eksempel på eksame våre 05 etter y ordig Ny eksamesordig Del : 3 timer (ute hjelpemidler) Del : timer (med hjelpemidler) Mistekrav til digitale verktøy på datamaski:

Detaljer

FX-82ES. NY CASIO teknisk / vitenskapelig lommeregner med naturlig tallvindu.

FX-82ES. NY CASIO teknisk / vitenskapelig lommeregner med naturlig tallvindu. ytt NR. 005. årgag FX-8ES NY CASIO tekisk / viteskapelig lommereger med aturlig tallvidu. Det er å mer e 5 år side kalkulatore for alvor ble tatt i bruk i orsk matematikk-udervisig, og de viteskapelige

Detaljer

Løsning eksamen R1 våren 2010

Løsning eksamen R1 våren 2010 Løsig eksame R våre 00 Oppgave a) ) f ( ) l f ( ) ' l l l l f ( ) (l ) ) g( ) 4e g( ) 4 e ( ) 4 e ( ) g( ) 4( ) e b) ( ) 4 4 6 P ) P() 4 4 6 8 6 8 6 0 Divisjo med ( ) går opp. 4 4 6 : ( ) 8 4 4 8 6 8 6

Detaljer

Rente og pengepolitikk. 8. forelesning ECON 1310 21. september 2015

Rente og pengepolitikk. 8. forelesning ECON 1310 21. september 2015 Rete og pegepolitikk 8. forelesig ECON 1310 21. september 2015 1 Norge: lav og stabil iflasjo det operative målet for pegepolitikke, ær 2,5 proset i årlig rate. Iflasjosmålet er fleksibelt, dvs. at setralbake

Detaljer

Leseforståelse og matematikk

Leseforståelse og matematikk Leseforståelse og matematikk av guri a. ortvedt To studier av sammehege mellom leseforståelse og løsig av tekstoppgaver viser at ekelte elever ka mislykkes i oppgaveløsige fordi de tolker språket i oppgavee

Detaljer

Econ 2130 uke 15 (HG) Poissonfordelingen og innføring i estimering

Econ 2130 uke 15 (HG) Poissonfordelingen og innføring i estimering Eco 130 uke 15 (HG) Poissofordelige og iførig i estimerig 1 Poissofordelige (i) Tilærmig til biomialfordelige. Regel. ( Poissotilærmelse ) Ata Y ~ bi(, p) E( Y ) = p og var( Y ) = p(1 p). Hvis er stor

Detaljer

S2 kapittel 1 Rekker Løsninger til innlæringsoppgavene

S2 kapittel 1 Rekker Løsninger til innlæringsoppgavene Løsiger til ilærigsoppgavee kapittel Rekker Løsiger til ilærigsoppgavee a Vi ser at differase mellom hvert ledd er 4, så vi får det este leddet ved å legge til 4 Det este leddet blir altså 6 + 4 = 0 b

Detaljer

Vi håper du ser frem til den spennende reisen du har bestilt! Her kommer litt visuminformasjon:

Vi håper du ser frem til den spennende reisen du har bestilt! Her kommer litt visuminformasjon: Visumservice AS Postboks 5220 Majorstuen 0303 Oslo VEDRØRENDE VISUM TIL INDIA Vi håper du ser frem til den spennende reisen du har bestilt! Her kommer litt visuminformasjon: Visumsøknader for Temareiser

Detaljer

Løsningsforslag R2 Eksamen 04.06.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik

Løsningsforslag R2 Eksamen 04.06.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik Løsigsforslag R2 Eksame 6 Vår 04.06.202 Nebuchadezzar Matematikk.et Øistei Søvik Sammedrag De fleste forlagee som gir ut lærebøker til de videregåede skole, gir ut løsigsforslag til tidligere gitte eksameer.

Detaljer

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 12. desember 2008

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 12. desember 2008 Høgskole i Telemark Avdelig for estetiske fag, folkekultur og lærerutdaig BOKMÅL. desember 8 EKSAMEN I MATEMATIKK, Utsatt røve Modul 5 studieoeg Tid: 5 timer Ogavesettet er å sider (ikludert formelsamlig).

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Besvarte / Iviterte Prikket Sist oppdatert (2016) - Madla 2016 32 / 33 (96,97 %) 16.01.2017 Foreldreudersøkelse Ute- og iemiljø Hvor forøyd eller misforøy d er du med: s utearealer? s lokaler?

Detaljer

Kapittel 8: Estimering

Kapittel 8: Estimering Kaittel 8: Estimerig Estimerig hadler kort sagt om hvorda å aslå verdie å arametre som,, og dersom disse er ukjete. like arametre sier oss oe om oulasjoe vi studerer (dvs om alle måliger av feomeet som

Detaljer

1. Premonitions - Foresight (ex-rmgdn Pause)

1. Premonitions - Foresight (ex-rmgdn Pause) SVÆRT RUBATO - MYE VISUELLE TEGN: Dee låta har svært lite tydelig tempo Derfor må vi fokusere på å gjøre mye visuelle teg til hveradre I tillegg til visuelle teg (mest av alt felles asatser på lage toer

Detaljer

Beitokurset for 23. gang

Beitokurset for 23. gang Seter for etter- og videreutdaig Beitokurset for 23. gag Ladets største etterutdaigskurs i kroppsøvig Nye ideer - y ispirasjo Siste ytt fra forskig på vurderig og lærig i kroppsøvig Basistreig i skole,

Detaljer

Totalt Antall kandidater oppmeldt 1513 Antall møtt til eksamen 1421 Antall bestått 1128 Antall stryk 247 Antall avbrutt 46 % stryk og avbrutt 21%

Totalt Antall kandidater oppmeldt 1513 Antall møtt til eksamen 1421 Antall bestått 1128 Antall stryk 247 Antall avbrutt 46 % stryk og avbrutt 21% TMA4100 Høste 2007 Norges tekisk aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Kommetarer til eksame Dette dokumetet er e oppsummerig av erfarigee fra sesure av eksame i TMA4100 Matematikk

Detaljer

Med formelt blikk på Norid Norids registrarseminar 1. April 2003 Hilde Thunem

Med formelt blikk på Norid Norids registrarseminar 1. April 2003 Hilde Thunem Med formelt blikk på Norid Norids registrarsemiar 1. April 2003 Hilde Them Ihold Hvem er Norid? Forhold til mydighetee Foreslått forvaltigsmodell Foreslått forskrift Registrarmodelle Forhold mellom partee

Detaljer

Beitokurset - 20 års jubileum

Beitokurset - 20 års jubileum Seter for etter- og videreutdaig Beitokurset - 20 års jubileum Ladets største etterutdaigskurs i kroppsøvig Nye ideér - y ispirasjo Du ka velge 4 praktiske aktivitetsøkter, hver på 2,5 time, ie følgede

Detaljer

8 (inkludert forsiden og formelsamling) Tegne- og skrivesaker, kalkulator, formelsamling (se vedlagt).

8 (inkludert forsiden og formelsamling) Tegne- og skrivesaker, kalkulator, formelsamling (se vedlagt). Eksamesoppgave våre 011 Ordiær eksame Bokmål Fag: Matematikk Eksamesdato: 10.06.011 Studium/klasse: GLU 5-10 Emekode: MGK00 Eksamesform: Skriftlig Atall sider: 8 (ikludert forside og formelsamlig) Eksamestid:

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Besvarte / Iviterte Prikket Sist oppdatert (2016) - Tjesvoll 2016 70 / 74 (94,59 %) 16.01.2017 Foreldreudersøkelse Ute- og iemiljø Hvor forøyd eller misforøy d er du med: s utearealer? s lokaler?

Detaljer

Årsplan i norsk - 2. klasse 2015-2016

Årsplan i norsk - 2. klasse 2015-2016 Årspla i orsk - 2. klasse 2015-2016 Atall timer pr uke: 8 timer Lærere: Elise Gjerpe Solberg og Gro Åkerlud Læreverk: Tuba Luba C og D hefter Arbeidsbok: «Jeg ka» og «ABC2 Elle» av Ae Lise Gjerdrum Nettsted:

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004 Norges tekisk aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Side av 0 LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004 Oppgave Midtveiseksame a) X er e stokastisk variabel

Detaljer

Beitokurset for 22. gang

Beitokurset for 22. gang Seter for etter- og videreutdaig Beitokurset for 22. gag Ladets største etterutdaigskurs i kroppsøvig Nye ideer - y ispirasjo Setrale edriger i lærepla i kroppsøvig Hvilke kosekveser vil edrigee få for

Detaljer

ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK

ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK Temahefte r Hvorda du reger med poteser Detaljerte forklariger Av Matthias Loretze mattegriseforlag.com Opplsig: E potes er e forkortet skrivemåte for like faktorer. E potes består

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet Utdaigsdirektoratet Nav på rettssubjekt* Norges Toppidrettsgymas Berge Kommue* Berge Orgaisasjosummer * 991569030 Kommueummer * 1201 Fylkeskommue * Hordalad For orske skoler i utladet Lad/delstat/provis

Detaljer

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen.

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen. RI SI KO- O G SÅRBARH ET SANALYSE (RO S) A Hva som skal utredes Beredskapog ulykkesrisiko(ros) vurderesut fra sjekklistefra Direktoratetfor samfussikkerhetog beredskap.aalyse blir utført ved vurderigav

Detaljer

I Poststed E-postadresse Bærekraftig bolig- og byggkvaret. Løslatt fra fengsel.

I Poststed E-postadresse Bærekraftig bolig- og byggkvaret. Løslatt fra fengsel. Søkad om kompetasetilskudd ifskuddssøker Org. r. (9 siffer) I Tilskuddssøker 940208580 I Telefo på daglidi Balsfjord kommue I Poststed IPostr. Postadresse Rådhuset Mobiltelefo 77722200 9050 E-postadresse

Detaljer

OVERGANGSSAMTALER FRA BARNEHAGE TIL SKOLE for flerspråklige barn

OVERGANGSSAMTALER FRA BARNEHAGE TIL SKOLE for flerspråklige barn OVERGANGSSAMTALER FRA BARNEHAGE TIL SKOLE for flerspråklige barn PLANER OG MALER HAR VÆRT PRØVET UT I PROSJEKTET GLIS (Glimrende Læringsutbytte I Skolen ) 2007-2011 FJELL OG FJELLHAGEN BARNEHAGE FJELL

Detaljer

Kapittel 10 fra læreboka Grafer

Kapittel 10 fra læreboka Grafer Forelesigsotat i Diskret matematikk torsdag 6. oktober 017 Kapittel 10 fra læreboka Grafer (utdrag) E graf er e samlig pukter (oder) og kater mellom puktee (eg. odes, vertex, edge). E graf kalles rettet

Detaljer

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Uimed Postadresse: Boks 124, Blider 0314 Oslo Besøksadresse: Forskigsveie 1 Telefo: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 79 09 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Evaluerig av hevisigsprosjektet

Detaljer

Eksamen 20.05.2009. REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 20.05.2009. REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål Eksame 20052009 REA3024 Matematikk R2 Nyorsk/Bokmål Nyorsk Eksamesiformasjo Eksamestid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Bruk av kjelder: Vedlegg: Framgagsmåte: Rettleiig om vurderiga: 5 timar:

Detaljer

FØLGER, REKKER OG GJENNOMSNITT

FØLGER, REKKER OG GJENNOMSNITT FØLGER, REKKER OG GJENNOMSNITT Espe B. Lagelad realfagshjoret.wordpress.com espebl@hotmail.com 9.mars 06 Iledig E tallfølge er e serie med tall som kommer etter hveradre i e bestemt rekkefølge. Kvadrattallee

Detaljer

Veien mot målet. Oppsummering 2006-2009 - plan for 2010. Av Ole Thomassen Grejs Koordinator for Trygge lokalsamfunn i Re (september 2009)

Veien mot målet. Oppsummering 2006-2009 - plan for 2010. Av Ole Thomassen Grejs Koordinator for Trygge lokalsamfunn i Re (september 2009) Veie mot målet Oppsummerig 2006-2009 - pla for 2010 Av Ole Thomasse Grejs Koordiator for Trygge lokalsamfu i Re (september 2009) Iledig Trygge lokalsamfu i Re er forakret i kommuestyre vedtak fra 2006

Detaljer

ethvert foretak, i tillegg til å forbedre og stimulere den generelle internkontrollen. Standarden vil også ha betydning for revisjonsselskapene

ethvert foretak, i tillegg til å forbedre og stimulere den generelle internkontrollen. Standarden vil også ha betydning for revisjonsselskapene Global stadard for ivesterigsresultater (GIPS ) GIPS sikrer at historiske ivesterigsresultater bereges og preseteres etter esartede prisipper. Artikkele gir e iførig i de iterasjoale abefaligee for presetasjo

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Statistikk og økonomi, våren 2017

Statistikk og økonomi, våren 2017 Statistikk og økoomi, våre 07 Obligatorisk oppgave 6 Løsigsforslag Oppgave E terig kastes 0 gager, og det registreres hvor mage 6-ere som oppås i løpet av disse 0 kastee. Vi ka kalle atall 6-ere i løpet

Detaljer

Matematikk for IT. Oblig 7 løsningsforslag. 16. oktober

Matematikk for IT. Oblig 7 løsningsforslag. 16. oktober Matematikk for IT Oblig 7 løsigsforslag. oktober 7..8 a) Vi skal dae kodeord som består av sifree,,,, 7. odeordet er gldig dersom det ieholder et like atall (partall) -ere. Dee løses på samme måte som..:

Detaljer

Oppgave 1. (i) Hva er sannsynligheten for at det øverste kortet i bunken er et JA-kort?

Oppgave 1. (i) Hva er sannsynligheten for at det øverste kortet i bunken er et JA-kort? ECON EKSAMEN 8 VÅR TALLSVAR Oppgave Vi har e kortstokk beståede av 6 kort. På av disse står det skrevet JA på forside mes det står NEI på forside av de adre kortee. Hvis ma får se kortet med bakside vedt

Detaljer

SOLAKONFERANSEN 2014

SOLAKONFERANSEN 2014 Hovedtema: LUFTFARTEN I EKSPANSJON SOLAKONFERANSEN 2014 16. 17. september Rica Airport Hotel Stavager, Sola www.solakoferase.o Kjære deltaker. Vi har i år valgt å fokusere på ekspasjo i luftfarte både

Detaljer

Eksamen REA3028 S2, Våren 2012

Eksamen REA3028 S2, Våren 2012 Eksame REA08 S, Våre 0 Del Tid: timer Hjelpemidler: Valige skrivesaker, passer, lijal med cetimetermål og vikelmåler er tillatt. Oppgave (4 poeg) a) Deriver fuksjoee ) f f ) g e 4 4 4 g e e 4 g e e g e

Detaljer

Introduksjon. Hypotesetesting / inferens (kap 3) Populasjon og utvalg. Populasjon og utvalg. Populasjonsvarians

Introduksjon. Hypotesetesting / inferens (kap 3) Populasjon og utvalg. Populasjon og utvalg. Populasjonsvarians Hypotesetestig / iferes (kap ) Itroduksjo Populasjo og utvalg Statistisk iferes Utvalgsfordelig (samplig distributio) Utvalgsfordelige til gjeomsittet Itroduksjo Vi øsker å få iformasjo om størrelsee i

Detaljer

Løsningsforslag for andre obligatoriske oppgave i STK1100 Våren 2007 Av Ingunn Fride Tvete og Ørnulf Borgan

Løsningsforslag for andre obligatoriske oppgave i STK1100 Våren 2007 Av Ingunn Fride Tvete og Ørnulf Borgan Løsigsforslag for adre obligatoriske oppgave i STK11 Våre 27 Av Igu Fride Tvete (ift@math..uio.o) og Ørulf Borga (borga@math.uio.o). NB! Feil ka forekomme. NB! Sed gjere e mail hvis du fier e feil! Oppgave

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Forsvarets personell - litt statistikk -

Forsvarets personell - litt statistikk - Forsvarets persoell - litt statistikk - Frak Brudtlad Steder Sjefsforsker Oslo Militære Samfud 8.11.21 Forsvarets viktigste ressurs Bilder: Forsvarets mediearkiv Geerell omtale i Forsvaret, media og taler

Detaljer

CONSTANT FINESS SUNFLEX SMARTBOX

CONSTANT FINESS SUNFLEX SMARTBOX Luex terrassemarkiser. Moterig- og bruksavisig CONSTNT FINESS SUNFLEX SMRTBOX 4 5 6 7 8 Markises hovedkompoeter og mål Kombikosoll og plasserig rmklokker og justerig Parallelljusterig Motordrift og programmerig

Detaljer

Mobilt røntgenutstyr er en suksess. Side 12. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter

Mobilt røntgenutstyr er en suksess. Side 12. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter MAGASIN FOR STIFTELSEN BERGEN DIAKONISSEHJEM NR 1 2013 48. ÅRGANG Mobilt røtgeutstyr er e suksess Side 12 Haraldsplass Diakoale Høgskole Haraldsplass Diakoale Sykehus Gares Ugdomsseter Seter for Livsmestrig

Detaljer

Dette foredraget om Barn, fysisk aktivitet & helse er utarbeidet av professor Roald Bahr på oppdrag av NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi, FFI.

Dette foredraget om Barn, fysisk aktivitet & helse er utarbeidet av professor Roald Bahr på oppdrag av NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi, FFI. Dette foredraget om Bar, fysisk aktivitet & helse er utarbeidet av professor Roald Bahr på oppdrag av NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi, FFI. Foredraget er utarbeidet som et ledd i FFIs strategi for

Detaljer

Luktrisikovurdering fra legemiddelproduksjon på Fikkjebakke Screening

Luktrisikovurdering fra legemiddelproduksjon på Fikkjebakke Screening Luktrisikovurderig fra legemiddelproduksjo på Fikkjebakke Screeig Aquateam COWI AS Rapport r: 14-046 Prosjekt r: O-14062 Prosjektleder: Liv B. Heige Medarbeidere: Lie Diaa Blytt Karia Ødegård (Molab AS)

Detaljer

PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ. Handlingsplan mot mobbing i Bærumsbarnehagen

PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ. Handlingsplan mot mobbing i Bærumsbarnehagen PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ Handlingsplan mot mobbing i Bærumsbarnehagen Ihold Iledig Hva er obbig Forebyggig Saarbeid ello barehage og hje Avdekkig Lovverk og setrale føriger Barehages

Detaljer

Barn, fysisk aktivitet & helse

Barn, fysisk aktivitet & helse Bar, fysisk aktivitet & helse - et foredrag fra NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi - utarbeidet av professor dr. med. Roald Bahr, Norges idrettshøgskole Utfordrige Årsake Hverdage Kuskape Løsige Utfordrige

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UIVERSITETET I OSLO Det matematisk-aturviteskapelige fakultet Eksame i: ST 105 - Iførig i pålitelighetsaalyse Eksamesdag: 8. desember 1992 Tid til eksame: 0900-1500 Tillatte hjelpemidler: Rottma: "Matematische

Detaljer

Lærerundersøkelsen ( )

Lærerundersøkelsen ( ) Læreruersøkelse (2007-2013) - Stiftelse Troheim Iteratioal School Sample Coucte Ivite Aswere Stiftelse Troheim Iteratioal School Respose rate Aoy mise Data upate Vår 2013 19 12 63,16 22.05.2013 Læreruersøkelse

Detaljer

Hva skjer fremover? Norids registrarseminar 1. April 2003 Hilde Thunem

Hva skjer fremover? Norids registrarseminar 1. April 2003 Hilde Thunem Hva skjer fremover? Norids registrarsemiar 1. April 2003 Hilde Them Ihold Nasjoale teg i domeeav Tekisk støtte i DNS Iterasjoaliserig koster Forslag om å begrese tillatte alfabeter Overgagsmekaisme «Hvorfor

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesigsotat 9, februar 2015 Rete og pegepolitikk 1 Ihold Rete og pegepolitikk...1 Hvorda virker Norges Baks styrigsrete?...3 Pegemarkedet...3 Etterspørselskaale...4 Valutakurskaale...4 Forvetigskaale...5

Detaljer

9050 STORSTEINNES Moen, 6. januar 2012. Vår ref. oppgis ved henvendelse: Deres ref.: Anne Larsen, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005

9050 STORSTEINNES Moen, 6. januar 2012. Vår ref. oppgis ved henvendelse: Deres ref.: Anne Larsen, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005 Stat4 Balsfjord kommue 9050 STORSTEINNES Moe, 6. jauar 2012 Vår saksbehadler: Vår ref. oppgis ved hevedelse: Deres ref.: Ae Larse, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005 Storskoge st.skog - gr. 43

Detaljer

Kapittel 7: Noen viktige sannsynlighetsfordelinger

Kapittel 7: Noen viktige sannsynlighetsfordelinger Kapittel 7: Noe viktige sasylighetsfordeliger I mage situasjoer ka feomeet vi ser på beskrives med e bestemt type sasylighetsfordelig e sasylighetsfordelig gitt ved e bestemt formel. Vi skal se på oe av

Detaljer

SOLAKONFERANSEN 2014

SOLAKONFERANSEN 2014 Hovedtema: LUFTFARTEN I EKSPANSJON SOLAKONFERANSEN 2014 16. 17. september Rica Airport Hotel Stavager, Sola www.solakoferase.o Kjære deltaker. Vi har i år valgt å fokusere på ekspasjo i luftfarte både

Detaljer

Rapport mai 2013 MØBEL- OG INTERIØRBRANSJENE 2012

Rapport mai 2013 MØBEL- OG INTERIØRBRANSJENE 2012 apport mai 013 ØBE- G ITEIØBSJEE 01 1 3 IHD 01 Iledig 01 Iledig 0 øbelhadele 03 Boligtekstilbrasje 0 Servise- og kjøkkeutstyrbrasje 05 Belysigsutstyr 06 Butikkhadele med iredigsartikler 07 Spesialbutikker

Detaljer

Løsningsforslag: Deloppgave om heuristiske søkemetoder

Løsningsforslag: Deloppgave om heuristiske søkemetoder Løsigsforslag: Deloppgave om heuristiske søkemetoder 6. mai 00 Iledig Vi skal betrakte det såkalte grafdeligsproblemet (graph partitioig problem). Problemet ka ekelt formuleres som følger: Gitt e graf

Detaljer

VEDR. VISUM TIL INDIA

VEDR. VISUM TIL INDIA VEDR. VISUM TIL INDIA Vi håper du ser frem til den spennende reisen til fargesprakende India som du har bestilt! Dette søknadsbrevet skal benyttes om du ikke ønsker å gjøre online skjemaet selv. Vennligst

Detaljer

FX-9750G Plus er fortsatt tilgjengelig som et godt alternativ til grafiske modeller.

FX-9750G Plus er fortsatt tilgjengelig som et godt alternativ til grafiske modeller. ytt NR. 004 0. årgag CFX-9850GC Plus Som de fleste ok allerede har oppdaget kom det e y modell av de mest brukte lommeregere med betegelse CFX- 9850GC Plus til skolestart i år. De ye modellecfx-9850gc

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

INF1010 våren 2005 Uke 3, 25. januar Arv og subklasser del I

INF1010 våren 2005 Uke 3, 25. januar Arv og subklasser del I Emeoversikt subklasser INF1010 våre 2005 Uke 3, 25. jauar Arv og subklasser del I Stei Gjessig Istitutt for iformatikk 1 Geeraliserig - spesialiserig Gjebruk av klasser Ved sammesetig (komposisjo) Ved

Detaljer

Sentrale punkter GLOBAL OUTLOOK FOR ICE AND SNOW

Sentrale punkter GLOBAL OUTLOOK FOR ICE AND SNOW Setrale pukter Setrale pukter Is og sø er viktige kompoeter i jordas klimasystem og er spesielt følsomme overfor global oppvarmig. Over de siste tiåree har megdee av is og sø miket betraktelig, særlig

Detaljer