VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen!"

Transkript

1 VELKOMMEN til EF High School Year Abroad og EF Stiftelse! GRATULERER! Du har kommet med i vårt iterasjoale utveksligsprogram. Du ka allerede å se frem til et år i utladet som du aldri vil glemme. Du får e uik sjase til å møte ye meesker og få veer fra hele verde, lære et fremmedspråk som om det var ditt morsmål og få kjeskap til e ae kultur, både dagligliv og skolesystem i et aet lad. De iterasjoale opplevelse vil bli e ivesterig i fremtide for deg, både persolig og yrkesmessig. Det å være e utveksligsstudet i EF gir deg e helt spesiell mulighet i livet, og for å beytte de må du være spesiell selv. Du er ysgjerrig, lærevillig, tolerat og fleksibel, du har egeskaper som er viktige for å lykkes som utveksligsstudet. Du søker ye utfordriger, og vi er stolte over å ha deg med oss. Alle studetee rudt i verde som er akseptert på vårt program vil få dee hådboke. Boke vil være til hjelp for deg uder forberedelsee til oppholdet mes du eå er i hjemladet og vil også være e støttede ve for deg uder oppholdet sørg for at du tar de med! Boke bygger på grudig kuskap! Vi er de største utveksligsorgaisasjoe i verde og har dermed hatt tusevis av studeter som har reist med oss. Vi i EF øsker deg et uforglemmelig utveksligsår fylt med mier, veer og moro. Og glem ikke at det er først og fremst opp til deg å gjøre oppholdet som utveksligsstudet vellykket. Og vi er der år du treger oss. MED VENNLIG HILSEN, ditt EF High School Year Abroad og EF stiftelses grupper Dee hådboke er laget for å gi deg all de ødvedige iformasjoe om vårt program slik at du ka forme deg et realistisk bilde av hvorda det er å være utveksligsstudet med EF. 3

2 Oe s destiatio is ever a place, but a ew way of seeig thigs. - Hery Miller INNHOLDSFORTEGNELSE 4 Itroduksjo til EF High School Year i Utladet 6 Søkadsprosesse 12 Forberedelser til året 18 Vertsfamilie 24 Skole 32 Fritidsaktiviter 38 Kommuikasjosmøsteret 42 Gode råd for et vellykket år 46 Spesielle øsker 54 Praktisk iformasjo 58 Vel hjemme igje 70 Tidligere utveksligsstudeter 74

3 VIKTIGE ADRESSER OG TELEFONNUMMER EF s kotor i Norge: Telefo: Faks: EF s kotor i vertsladet: Telefo: Faks: EF lokale represetat i vertsladet: Telefo: Faks: EF regioale represetat i vertsladet: Telefo: Faks: EF s ødummer: Nav og adresse til vertsfamilie: Vertsfamilie telefo hjem: Vertsmor telefo jobb: Vertsfar telefo jobb: Mobil: Mobil: Forsikrig: Telefo: Faks: Aet: 5

4 INTRODUKSJON til ditt EF High School Year Abroad STUDENTUTVEKSLINGENS HISTORIE EF EN STERK ORGANISASJON, MEST ERFARING ER DU DEN RETTE TIL STUDENTUTVEKSLING? TEST DEG SELV TUSENVIS AV MINNER VENTER PÅ DEG 6

5 STUDENTUTVEKSLINGENS HISTORIE Historie om studetutvekslig er eldre e du kaskje tror. Etter 2. verdeskrig hjalp Amerika til med å bygge opp Europa. Et veskapsforhold oppsto og studetutvekslig stammer fra dee alliase. Sart reiste de første studete over Atlaterhavet og dermed startet e flerkulturell utvekslig. Dee utvekslige bygger på e filosofi om at år meesker får sjase til å lære av hveradre og forsøker å forstå adre språk og kulturer, vil ma få større tolerase for hveradre og det blir eklere å bygge fredelige relasjoer. Studetutvekslig på verdesbasis I dag er studetutvekslig ikke bare begreset til USA. Studetee ka også reise til adre lad i verde - både i og utefor Europa. Det fies så mage kulturer i verde, så hvorfor ikke reise og lære mer om dem? Studetutvekslig er de beste mulighete for å få dette til. Studetee bor hos e vertsfamilie over e legere periode og får alle muligheter til å oppleve det virkelig livet i et aet lad. Mage steder å velge mellom EF gir deg mulighete til å reise til USA, Storbritaia og Irlad, Mer e oe gag kommer ladee rudt om i verde ærmere hveradre, og som utveks-ligsstudet får du e eståede sjase til å oppleve og forstå e aet lad og kultur på ært hold. EF EN STERK ORGANISASJON, MEST ERFARING EF High School Year og EF Stiftelse er e del av EF Educatio, verdes største utveksligsorgaisasjo. EF ble grulagt i 1965 og har side de gag hjulpet mer e fire millioer studeter med å realisere sie drømme om å studere i utladet. Idee med at vertsfamilier kue dele sitt språk, kultur og lad med uge studeter fra utladet, ble satt ut i livet i 1979 da 250 sveske ugdommer reiste til USA på sitt utveksligsår. De følgede åree fulgte flere lad etter og vi ble raskt e iterasjoal utveksligsorgaisasjo, Et år i utladet gir deg e fi mulighet til å reise og bli kjet med et aet lad. EFs verdesomspeede ettverk I alle vertslad har EF et ettverk av lokale represetater, kotorer og asatte som jobber tett samme med studetee, vertsfamiliee og skolee. Når du reiser til utladet med EF, vil du ha e lokal represetat som di kotaktperso i vertsladet. I tillegg har du e kotaktperso på hovedkotoret i vertsladet. Dette betyr at du og die foreldre ka føle dere trygge på at du blir tatt håd om av et ettverk av egasjerte meesker som jobber for og med EF og som alltid stiller opp for deg. Bli ve med verde Med EF har du ikke bare sjase til å møte folk som bor i vertsladet. Du ka også møte studeter fra over 20 forskjellige adre lad som, Norge, Thailad, Japa,Italia og Tysklad. Bli med EF High School Year og møt e helt y verde! Visste du at? Hvert år er det mer e 5000 studeter og deres foreldre fra over 40 lad, som stoler på EF og vårt utveksligsprogram. For å sørge for at hver eeste opplevelse i utladet er trygg og givede har vi mer e 175 fulltidsasatte og 800 dedikerte og trete IEC er i våre forskjellige vertlad. INTRODUKSJON TIL EF HIGH SCHOOL YEAR 7

6 Akkrediterig Vårt studetutveksligsprogram er øye kotrollert og fulgt opp av lokale og statlige orgaisasjoer. Disse orgaisasjoee har som oppgave å følge opp reglee som fies for utevksligsprogram og ivareta alle som er ivolvert. I USA er dette arbeidet ledet av the Uited States Departmet of State. De oppretter regler og forskrifter som vi er ødt til å følge for å gjøre oppholdet ditt så vellykket som mulig. I USA har vi også fått aerkjeelse Exchage Visitor Program Sposor og er listet for skoleåret 2010/11 hos CSIET (Coucil o Stadards for Iteratioal Educatioal Travel). I EF har du fuet e erfare, iterasjoal og pålitelig parter som du alltid ka stole på. Du gjorde et riktig valg ved å velge oss som utveksligs-orgaisasjo. ER DU DEN RETTE TIL STUDENTUTVEKSLING? Å bo hos e vertsfamilie i utladet og å gå på e skole som er aerledes e de ma er vat til, er oe helt aet e å reise til et lad og tilbrige oe fie dager der som turist. Det må e seriøs utveksligsorgaisasjo og e spesiell type studeter til for å plalegge og få et suksessfullt opphold i utladet. Både EF og du må ha visse egeskaper for å få mest mulig ut av oppholdet ditt i utladet. Med EF, vil et utveksligsår gjøre det mulig for deg å få ye veer fra vertsladet og fra hele verde. Viktige faktorer ved godkjeig av studeter Positiv livsholdig Persolig motivasjo Nysgjerrighet, tilpasigseve og tolerase ovefor adre meesker, deres idéer, kultur og religio Karakterer og iteresser E viss kuskap i vertsladets språk Hvorda studeter godkjees Kriteriee for å godta deg som studet er likevel ikke så strege som du kaskje tror. Alt i alt er det ikke bare avhegig av karakteree die fra skole eller av hvor godt du sakker språket til ditt vertslad. Di persolige holdig og motivasjo er mer avgjørede for oss. Det du treger for et utveksligsår er ysgjerrighet, lærevilje og tolerase ovefor adre, deres ideer, religio og kultur. Du må kue lære mer om deres lad med et åpet si. I EF sier vi: Det er ikke galt, det er ikke rett, det er bare aerledes. Ka du teke deg å bo i utladet, i aerledes omgivelser, i e familie som er aerledes e di ege og kaskje i et klima som du ikke er vat til? Vi er sikker på at du ka svare ja på disse spørsmålee. Og selvfølgelig; e positiv holdig til skole, faglig styrke og e viss basiskuskap i fremmedspråket, vil dae et godt utgagspukt for utveksligsåret. Me for oss er persolighete di vel så viktig. TEST DEG SELV Vi har laget e test hvor du ka sjekke deg selv og die holdiger til det å være utveksligsstudet. Teste er ekel du setter bare et kryss ved det svaret du syes passer best for deg. Legg til slutt samme poegee og les hva som står om de kategorie du faller iefor. Lykke til! 8

7 utveksligsstudet teste Del 1 Kryss av for det svaret som best beskriver deg: 1. Er du iteressert i å bli kjet med ye meesker? q a Svært lite q d Ja q b Litt q e Veldig mye q c I e viss grad 2. Sytes du det er lett å tilpasse deg ye situasjoer? q a Svært lite q d Ja q b Litt q e Veldig mye q c I e viss grad 3. Blir du lett sit på folk rudt deg og syes du det er vaskelig å tilgi dem? q a Sjelde q d Gaske ofte q b Gaske sjelde q e Ofte q c Noe gager 4. Liker du å prøve ye tig? q a Sjelde q d Gaske ofte q b Gaske sjelde q e Ofte q c Noe gager 5. Hvis du vil betro deg til oe, tyr du til foreldree die først? q a Sjelde q d Gaske ofte q b Gaske sjelde q e Ofte q c Noe gager 6. Ser du på deg selv som e perso med forutitatte meiger? q a Svært lite q d Ja q b Litt q e Veldig mye q c I e viss grad 7. Reiser du ofte eller har du vært i utladet før? q a Svært lite q d Ja q b Litt q e Veldig mye q c I e viss grad 8. Føler du at du kjeer deg selv godt? q a Svært lite q d Ja q b Litt q e Veldig mye q c I e viss grad 9. Er du skolelei? q a Svært lite q d Ja q b Litt q e Veldig mye q c I e viss grad INTRODUKSJON TIL EF HIGH SCHOOL YEAR Alle EF-studeter lærer å si: Det er ikke galt, det er ikke rett, det er bare aerledes. 9

8 Hvorda vil du hådtere e y situasjo? Utveksligsstudet teste Del 2 Kryss av for ja eller ei til det som best beskriver deg: 1. Ka du forestille deg å bo i utladet i 1 eller 2 år i fremtide? q Ja q Nei 2. Tror du at du vil miste veee die hjemme hvis du reiser bort et år? q Ja q Nei 3. I fremtide, år du skal søke på jobb - tror du å studere og bo i utladet vil gi deg e for del? q Ja q Nei 4. Tror du at et år hjemme vil gi deg samme ispirasjo og motivasjo som et år i utladet? q Ja q Nei 5. Tror du at et år i utladet vil bli kofliktfritt? q Ja q Nei 6. Har du oe gag sakket med oe som har vært på et utveksligsår? q Ja q Nei 7. Ka du teke deg å se hjemladet ditt og meeskee der fra et ytt og aerledes perspektiv? q Ja q Nei 8. Kjeer du oe tidligere utveksligsstudeter eller adre uge meesker som har bodd i utladet i e periode? q Ja q Nei Tell opp poegee Liste edefor viser hvert spørsmål fra teste, og atall poeg for de forskjellige svaree for både del 1 og del 2. Legg samme poegee du har fått fra hele teste. Du ka maks få 45 poeg tilsamme. Del 1 Total poegsum Spørsmål Poeg pr. svar a b c d e Del 2 Total poegsum Spørsmål Poeg pr. svar Ja Nei

9 POENGOPPSUMMERING Midre e 18 poeg På dette tidspuktet ser det ikke ut til at du er klar for et High School Year i utladet. Kaskje du ikke har tekt øye ok gjeom valget ditt? Det betyr ikke at et utveksligsår vil være et galt valg for deg, me kaskje du skal vete et år og heller prioritere adre tig akkurat å. 18 til 38 poeg Det ser ut som om du har tekt gjeom dette og at du er klar over hva det iebærer å være borte et år. Du ser mage fordeler med å reise bort. De tvile du kaskje fortsatt har, er helt aturlig og du vil sasyligvis få et vellykket år i utladet. Mer e 38 poeg Du ser ut til å være de perfekte utveksligsstudet. Du virker selvstedig og avslappet ved take på å tilbrige et år i utladet. Hvis dette er det du vil, er det bare å bestemme seg, så vil vi gjøre vårt beste for å forberede deg på et opplevelsesrikt år i utladet! INTRODUKSJON TIL EF HIGH SCHOOL YEAR Ka du teke deg å bo i utladet, i aerledes omgivelser, i e familie som er aerledes e di ege og kaskje i et klima du ikke er vat til? Hvis du ka det, er du e e sterk kadidat. TUSENVIS AV MINNER VENTER PÅ DEG! Tek deg over ett år i i fremtide, år du kommer hjem etter et år på High School i utladet. Ie du kommer hjem igje har du fått mage ye og gode veer, opplevd hvor speede og flott e hverdag i e ae kultur ka være, og sasyligvis fått et foreldrepar til som du ka kalle mor og far. I løpet av året har du vokst mer som perso e det adre gjør i løpet av et helt liv, du har blitt mer selvsikker og du ka sakke et fremmedspråk flytede. Die erfariger fra uteladet vil også være e fordel for deg i fremtidige studier og i jobbsammeheg. I dag, mer e oe gag, er gode språkkuskaper og erfarig fra uteladsopphold, oe mage arbeidsgivere spør etter. EFs løfte Vi i EF lover deg: Vi gjøre vårt beste for at året skal bli så mierikt og vellykket som mulig. For å få dette til må vi ta utgagspukt i de erfarige vi har. Mage års erfarig har ført til at vi i dag ka kalle oss verde største private orgaisasjo ie språkutdaig. 11

10 THE APPLICATION PROCESS... step by step INTERVJUING OG AKSEPTERING AV STUDENTER STUDENTENES SØKNADSPAPIRER HVA SKJER FØR AVREISEN NÅR FÅR JEG VERTSFAMILIE? 12

11 INTERVJUING OG VALG AV UTVEKSLINGSSTUDENTER Alle deltakere i programmet må gjeom e omfattede søkadsprosess. Til å har du sikkert opplevd et første og veldig viktig steg på veie; itervjuet og de første søkadspapiree. De er lagt opp slik at du skal få vite mer om programmet vårt og fie ut om det passer for deg. For oss som utveksligsorgaisasjo er det ødvedig å bli kjet med deg som perso. Ved hjelp av itervjuet ka vi vurdere i hvilke grad vi syes du passer som utveksligsstudet. Itervjuet blir foretatt av erfare folk som kjeer programmet vårt godt og som for det meste har pedagogisk bakgru. Kaskje har du også møtt e tidligere studet på itervjuet, oe som har gitt deg mulighete til å stille spørsmål om has/hees utveksligsår.etter itervjuet lar vi deg få vite så raskt som mulig om vi ka tilby deg e plass eller ikke. Samme med aksepte vil du få dee hådboke e ve du ka stole på både før og uder oppholdet. STUDENTENS SØKNADSPAPIRER Så sart du har blitt akseptert i vårt program, vil du bli spurt om å fylle ut og laste opp di persolige studet søkad via vår passord beskyttede webside. Søkade ieholder flere skjemaer med viktig og detaljert iformasjo om deg. Ditt EF kotor vil så gå igjeom papiree die for deretter å sede det videre til EF-represetatee i ditt valgte vertslad for å fie e passede vertsfamilie til deg. All iformasjo i di søkad skal skrives i det respektive språket til di vertslad. Søkadspapiree vil så bli sedt til EF-represetatee i de regioe du skal til slik at de ka fie e vertsfamilie som passer. Opplysigee du gir vil fugere som et bideledd mellom deg og vertsfamilie. Det er veldig viktig at du preseterer deg selv på e positiv, ryddig og ærlig måte. Jo fortere vi mottar di ferdig utfyllte søkad, jo bedre. Di søkad vil ieholde følgede skjemaer: Det er viktig at du preseterer deg på e positiv, ryddig og ærlig måte gjeom EF-skjemaee.. blir plassert, bør disse opplysigee komme på det første søkadskjemaet ditt. Det er viktig at du ikke utelater dee iformasjoe på søkade. Hvis du treger ekstra plass for å forklare, ka du legge ved et ekstra ark. Søkadspapiree vi seder til vertsladet ieholder følgede: Søkadsskjema (4 sider) På disse sidee gir du iformasjo om deg selv, familie di, hobbyer og iteresser. Alle spørsmålee skal besvares. Di fremtidige vertsfamilie har lyst til å vite hvem du er. Vær ærlig og gi oss fullstedig iformasjo. Dette vil hjelpe oss til å fie e vertsfamilie som passer for deg. Karakterskjema Dette skjemaet vil gi oss iformasjo om hvilke fag du har hatt og hvilke karakterer du har fått i fagee. Skjemaet må fylles ut, stemples og skrives uder av skole di før det er lastet opp til di elektroiske søkad. Skole i vertsladet treger dee iformasjoe for at du skal få e skoleplass. SØKNADSPROSESSEN Viktig å legge merke til Iformasjo vedrørede psykisk og fysisk helse og vaksierig, vil du bli bedt om å fylle ut på et eget helseskjema Certificate of Health. Dersom du har sterk allergi eller treger spesiell medisisk behadlig, og dette er avgjørede for hvor du Abefaligsbrev Dette skal fylles ut av e lærer som kjeer deg godt (det behøver ikke å være språklærer). Det er viktig at dee lærere ka vurdere di persolighet i forhold til kreativitet, eve til å lære, skolemotivasjo og asvarsfølelse ovefor adre. 13

12 Fotoalbum Veligst last opp fie og represetative bilder av deg selv og di familie hjemme i Norge. Albumet vil deretter bli sedt til asatte og EF represetater i vertsladet som vil videre vise det til potesielle vertsfamilier. Vær oppmerksom og bruk god tid slik at albumet blir iformativt og tiltalede. Det vil gi di kommede vertsfamilie et førsteitrykk av deg som perso. Det er fit om du lager albumet med digitale bilder. Passbilder Du må også sede i et farge bilde av deg selv i størrelse av et passbilde. Det er e viktig del av di søkad da bildee gir e mulighet til å bli kjet med deg så ikke glem å smile! Regler og forskrifter Hvert program har sie regler og EF har etablert forskrifter som følger de reglee som eksisterer i vertsladet. Dette dokumetet må være lest og uderskrevet av både deg og foreldree die. Dette er e liste med viktige regler og påbud som du er ødt til å følge år du deltar i programmet. Så sart du har akseptert og forstått reglee, laster du opp det sigerte skjemaet på di elektroiske søkadside. Helseskjema Et aet viktig skjema er helseskjemaet (Certificate of Health). Det er svært viktig at du leser forklarigee veldig øye. Det ka ta tid å få time hos lege, så bestill time med e gag du mottar skjemaet i poste. Alle utveksligsstudeter må ha med seg vaksiasjospapirer. Mydighetee i vertsladee krever at du går til di faste lege og får e fullstedig helsesjekk. Du må også oppgi dato og resultat av de siste tuberkuloseprøve. Ditt helseskjema må være fylt ut på alle pukter Når du har gjort klar søkadspapiree, er du ett skritt ærmere et skoleår i utladet. for at det skal bli akseptert. Foreldree die må uderskrive Emergecy Operatio Release som står ederst på helseskjemaet. Skjemaet sedes til EFkotoret i Oslo, så sart du har hatt lege-sjekke. Helseskjemaet krever også iformasjo om tidligere helse og sykdomsbilde. Det er veldig viktig at iformasjoe som er utfylt er ærlig og presist. EF forbeholder seg rette til å utelukke e studet fra programmet hvis iformasjoe som fremkommer gjør det uakseptabelt at ha/hu ka bli e del av programmet (f.eks. alvorlig helsetilstad, spiseforstyrrelser, psykisk ubalase osv.). Hvis slik iformasjo er ulatt oppgitt ved utfyllig av helseskjema, me blir oppdaget på et seere tidspukt, vil studete ikke vil bli akseptert til å delta i programmet. Dersom studete allerede befier seg i vertsladet år ma oppdager at iformasjoe på skjemaet er feil, vil studete bli sedt hjem til has/hees hjemlad på foreldrees bekostig,da slike medisiske utgifter vil ikke bli dekket av forsikrige. Så sart helseskjemaet er ferdig utfylt og sigert av di lege, vær velig og returer de til ditt lokale Søkadspapiree ieholder iformasjo om deg og vil fugere som et bideledd mellom deg og vertsfamilie. Vi hjelper deg gjere med å fylle ut og gå gjeom de ulike skjemaee. 14

13 A Søkadspapiree complete dossier ieholder icludes Persoal Persolig applicatio søkadsskjema form Academic Karakterskjema trascript Letter Abefaligsbrev of recommedatio Digital Fotoalbum photo collage Smilig Passfoto passport i farger hvor picture du i smiler. color Rules Regler ad og forskrifter regulatios Health certificate Certificate Additioal Tilleggsopplysiger/Ekstra (special) iformatio skjemaer EF kotor eller last de opp på di elektroiske søkadsside. Hvis du har sterk allergi eller oe ae medisiske egeskaper som evetuellt ka påvirke di plasserig i vertsladet, skal dee type iformasjo også oppgis. Veligst ikke utelat oe iformasjo som ka være relevat på dette dokumetet. Hvis du har behov for flere avsitt for forklarig og magler plass, Ka du legge ved et vedlegg. Vær oppmerksom på at oe skoler øsker tilsedt eda yere helseskjema. Vi vil i så fall ta kotakt med deg. Tilleggsvaksier Studetee ka bli bedt om å ta tilleggsvaksier etter at Health Certificate er ferdig utfylt, år studete får vertsfamilie og skole. Det er obligatorisk at studetee tar alle de vaksiee som er påbudt ved lov i vertsladet såvel som state hu/ ha skal bo i. Klargjørig av søkadspapiree Veligst sørg for å sede i die ferdig utfylte søkads skjemaer ie 3 uker fra du har blitt akseptert deltakelse i det valgte program. Så fort di søkad er ferdig og du har bekreftet di deltakelse i programmet, vil vi sede det videre til ditt valgte vertslad for å sette igag prosesse med å fie e vertsfamilie til deg. Jo raskere vi får alt, desto tidligere ka vi begye prosesse. Så vær velig og sed i alle de ferdig utfylte dokumetee så raskt som mulig! HVA SKJER FØR AVREISEN? Etter at du er blitt akseptert på programmet, vil foreldree die få tilsedt e faktura slik at de ka betale de første ibetalige. Dee betalige er e bekreftelse for oss på at du tar plasse som du er blitt tilbudt. Normalt skal hele beløpet betales gjeom fire ibetaliger som er spredt jevt utover de este måedee før avreise. I de følgede måedee vil du regelmessig få tilsedt iformasjo slik at du ka forberede deg på best mulig måte. Vi seder ut våre Mothly Mailigs med mye iformasjo om vertsladet ditt. I tillegg vil vi møte deg og foreldree die på orieterigsmøtet (Se edefor eller kapittel 3: Forberedelser til året ). Orieterigsmøte Et par måeder før avreise vil du og foreldree die bli ivitert til et orieterigsmøte. Dette møtet er e del av forberedelsesplae som blir tilbudt fra EF High School Year. Det er et krav fra US State Departemet i USA at du deltar på dette møtet. Vi vil tilbrige ca. e halv dag samme med deg og foreldree die. Her kommer vi til å sakke om hva det iebærer å være utveksligsstudet. Vi vil sakke om kulturelle forskjeller, tilveig til et ytt lad og dets kultur, forvetiger til et slikt år, hjemlegsel, samt mage adre tig. Vi vil forklare øyaktig hva du skal gjøre i situasjoer hvor du føler at du treger hjelp og prøve å forberede deg på å møte ye utfordriger. Tidligere studeter (EF Returees) vil fortelle deg om sie erfariger som utveksligsstudeter. Visum-søkadsskjema Alle EF-studetee må sjekke helse si og vise til et Health Certficate uderteget av lege. SØKNADSPROSESSEN 15

14 16 Så tidlig som mulig vil du få søkadsskjemaer for visum hvis du skal reise til lad hvor det kreves. USA visumskjema Hvis du skal reise til USA, vil du motta et søkadsskjema DS-2019 skjema med istruksjoer om hvorda du skal fylle det ut. Du må selv sørge for at passet ditt er gyldig år du søker om visum. Skjemaee tas med til itervjuet som holdes på de amerikaske ambassade i Oslo. Visum (til adre lad e USA) Hvis du skal reise til et aet lad e USA, vil vi sede deg de ødvedige søkadsskjemaer og istruksjoer. Av og til (iefor Europa for eksempel), treger du ikke visum, me et gyldig pass er uasett ødvedig. Tillatelse til å reise og kjøre Når du mottar bekreftelse på at du har kommet med på programmet, vil du på bakside av Rules ad Regulatios fie mulighet til, samme med die foreldre å krysse av for tillatelse til å ta kjøreopplærig og evetuelt sertifikat. Tillatelse til å kjøre EF tillater at du kjører bil i vertsladet, forutsatt at du har de ødvedige forsikriger, har tillatelse fra både foreldree die hjemme og vertsforeldree og at du har gyldig førerkort. Mulighete til å kjøre bil i ditt vertslad er et privilegium! Ef ka ikke garatere at du vil kue ihete ditt førerkort. Di avskryssig på Rules ad Regulatios bekrefter at die foreldre i Norge gir deg lov til å ta kjøretimer og evetult ta sertifikat. EF ka ikke garatere at du får ta førerkort. Dette begreses av statlige/ladlige regler. Dersom du øsker å kjøre vertsfamilies bil, må du ha deres tillatelse i tillegg til e ekstra forsikrig. (ERIKA Reise forsikrig og adre reiseforsikriger dekker ikke forsikrig av bil). Du ka ikke rege med at vertsfamilie ikluderer deg i si forsikrig. EFs studeter forvetes å skaffe e ege bilforsikrig. Tillatelse til å reise Hvis du øsker å reise har du mulighet til det i skoleferiee, uder de forutsetig at du er ifølge med e perso over 25 år. Ditt EF kotor, Områdeasvarlig og vertsfamilie må godkjee reise og ha alle detaljer rudt reiseplae miimum e måed før plalagt reise. Die foreldre må også bekerefte skriftlig dersom du skal få tillatelse til å reise i skoleferier eller høytider. Du får ku lov til å reise år skole har ferie og dersom du reiser samme med e perso som er over 25 år. Ettersom EF har asvaret for deg iløpet av utveksligsåret, er det viktig at vertsfamilie og områdeasvarlige i EF i god tid i forveie får vite hvor du har tekt å oppholde deg uder reise og hvorda de ka komme i kotakt med deg. Det er viktig at du tilbriger ferier og høytider samme med di vertsfamilie for å lære om deres tradisjoer og kultur. Studetdeltakelse i e opplevelsesreise er også forutsatt e bekreftet godkjeelse fra vertsfamilie og skole. Reiseiformasjo Vi vil sede reise iformasjoe til deg så sart du har fått bekreftet e plasserig og vi har bestilt di flyreise, Som oftes bookes ikke flybilletter før tidlig sommer, selv om du har fått plaserig før. ID- og ødkotakt-kortee du mottar før avreise idetifiserer deg som EF High School Year studet og ieholder viktig iformasjo og yttige telefoumre i vertsladet. Husk og holde flyiformasjoe samme med IDkortet ditt og avelappe du vil få fra EF. EF Laguage & Culture Camp EF tilbyr Laguage og Culture Camp (forberedelseskurs) før skoleåret starter. Vi abefaler alle studetee å delta på campe. Vi arragerer camper i este alle våre vertslad, og de varer i 2 uker. Når vi ærmer oss avreisedatoe di, vil du få mer detaljert iformasjo om EFs Laguage & Culture Camp (Se også Kapittel 3 Forberedelser til ditt skoleår. Camp deltakelse er garatert uder forutsetig om at studete er bekreftet plassert før startdato for Leire. Avreise I de fleste ladee starter skole i august/september. Studetee har valigvis avreise 1-2 uker før skolestart, det betyr mot slutte av juli eller begyelse av august.studeter som deltar på leir har valigvis avreise 2-4 uker før skolestart. Hvis du skal til USA, Australia eller New Zealad og skal på camp, kommer du til å reise i midte av juli. Hvis du skal til Caada, Storbritaia, Irlad, Frakrike eller Tysklad og skal på camp,

15 Vi skal sørge for at du får ødvedig iformasjo før avreise og hjelpe deg alle stegee på veie. vil du reise i midte av august. Studeter som skal til Spaia og skal delta på camp, kommer til å reise i slutte av august eller tidlig i september. Studeter som ikke skal på camp kommer til å reise i slutte av juli eller i august (Spaia-studeter i midte av september). Det er mulig å ta bare et semester ute, eller å begye året i adre semester. Hvis det siste er tilfellet, vil du reise i jauar. NÅR FÅR JEG VERTSFAMILIE? Så sart vi har fått søkadspapiree fra deg, vil vi sede dem til vertsladet. Letige etter e vertsfamilie begyer der og da. Geerelt ka vi si at hvis du reiser i juli/august, ka du rege med å få iformasjo om vertsfamilie di år som helst mellom mai og august (avhegig av hvor du skal). Studeter som får vertsfamilier før dee tide, hører til utakee. I oe tilfeller vil du også få vite avet og adresse til di lokale represetat, Iteratioal Exchage Coordiator (IEC) før du får iformasjo om vertsfamilie di. Da har dee persoe valgt søkade di og har til hesikt å plassere deg i si regio. Det er bra hvis du kotakter di IEC allerede da, slik at du får vite mer om regioe og IEC-e ka få vite mer om deg. I oe tilfeller tar familie direkte kotakt med deg. Represetat som vertsfamilie De lokale represetate eller adre vertsfamilier opptrer ekelye gager som velkomst-vertsfamilie for utveksligsstudeter i has/hees område. Det heder at studeter bor hos si områderepresetat i de første tide og blir der itil ma har fuet e fast vertsfamilie i samme område. Noe områderepresetater fugerer som vertsfamilier hele året. Hvis dette blir tilfelle for deg vil du få e ae represetat i tillegg å forholde deg til. Di lokale EF represetat og vertsfamilie vil aldri være samme perso(er). Når bestemmer vertsfamilie seg Slik dette programmet er lagt opp, er det mage familier som ikke er klar for å plalegge et studetopphold før ved St. Has-tider. Dette gjelder spesielt for vertsfamiliee i USA. Det er mage gruer til det. Familie vil være sikker på at de ikke har tekt å flytte og at det å ha e studet boede hos seg vil passe i i plaee for det kommede året. Noe familier må vete og se om deres sø eller datter kommer i på de skole de har søkt, hvis de gjør det vil det være et ledig rom som ka brukes til e utveksligsstudet. Mage familier er fortsatt ivolvert i de studete som bor der og øsker ikke å se etter e y studet før ha/hu har reist tilbake til hjemladet sitt (Se Kapittel 4 Vertsfamilie ). Fra du har blitt akseptert på programmet til du reiser Du vil motta EF High School Year-hådboke i akseptpakke di Die foreldre vil motta første delbetalig. Du vil regelmessig motta iformasjo om vertsladet, samt forberedelsesmateriale Du vil få tilgag til di persolige hjemmeside, My EF, hvor du ka få kotakt med adre studeter og forberede deg til utveksligsåret ditt. Du vil kue laste opp og gjøre alle søkadspapirer ferdig via di persolige hjemmeside. Du vil motta Mothly Mailigs og Preparatio Hadbook. Både du og die foreldre må delta på et obligatorisk orieterigsmøte før avreise Du vil motta reiseiformasjo, et studet ID kort/folder, et kort med kotaktummer i tilfelle krise og bagasjelapper Du vil motta e EF High School Year sekk SØKNADSPROSESSEN 17

16 PREPARATION for your year abroad EF FORBEREDER DEG PÅ FLERE MÅTER MONTHLY MAILINGS INFORMASJONSMØTER HÅNDBOK MY HIGH SCHOOL YEAR - DIN PERSONLIGE WEB SIDE ORIENTERINGSMØTE OG TIDLIGERE STU- DENTER EF LANGUAGE & CULTURE CAMP 18

17 EF FORBEREDER DEG PÅ MANGE MÅTER EF har vært ledede år det gjelder iterasjoal utdaig i mer e 40 år. Slik erfarig åper mulighetee til å gi et godt forberedelsesprogram for studeter som skal studere i utladet. Våre asatte sørger for at du blir best mulig forberedt til ditt utveksligsår. Vår erfarig har også lært oss at det er opp til hver ekelt studet å ta fatt i ideee våre og bruke dem for å oppå et vellykket år i utladet. EF gir deg følgede hjelperedskaper: Iformasjosmøter Gjeom hele året holder vi iformasjosmøter for iteresserte studeter og deres foreldre. Møtee holdes valigvis på forskjellige steder i ladet, slik at det blir lettere for dere å komme på et møte. Vi holder også olie-møter via vår hjemmeside oe som gjør det lett for deg å delta. På disse møtee preseterer vi EFs opplegg, ofte samme med e tidligere utveksligsstudet, slik at du får førstehådsiformasjo. Vi gir deg også yttig iformasjo og gode råd for ditt opphold i utladet. Derfor bør du ikke gå glipp av iformasjosmøtet! Hådbøker Alle EF studeter mottar oe hådbøker som skal hjelpe til å forberede deg på året i utladet. Når du har blitt akseptert på programmet, får du dee studet hådboke som du leser i å. De dekker det meste av iformasjo om programmet og vil svare på mage av spørsmålee du kaskje har. E stud før orieterigsmøtet som du og foreldree die må delta på, vil du få e Preparatio hadbook. I dee hådboke går vi ærmere i på tig som ettverket du har rudt deg mes du er på utvekslig, kommuikasjo, forvetiger etc. De ieholder også oe oppgaver som vi abefaler alle studeter å gjøre. Du ka laste ed e Practical Iformatio Hadbook via di persolige EF- side. Dee ieholder yttig og praktisk iformasjo om vertsladet. Hvorda riger ma? Hva skal jeg pakke? Disse og mage adre spørsmål svarer vi på i hådboke. Til slutt vil du motta e Travel Guide som forbereder deg på selve reise over til vertsladet. Her dekker vi emer som reise, billetter, bytte av fly, immigrasjosregler og mye mer. Nå bør du være godt forberedt på ditt store evetyr! FORBEREDELSER TIL ÅRET Hvis du plalegger et High School Year i USA, er du pålagt å delta på orieterigsmøtet. Vi gir mye viktig praktisk iformasjo om det å bo samme med e familie og i e ae kultur. 19

18 MY EF - DIN PERSONLIGE WEB-SIDE Alle våre utveksligsstudeter har si ege private web side på som heter MyEF. Dee passordbeskyttede web-side er tilgjegelig for deg både før, uder og etter utveksligsåret. Du vil først og fremst få tilgag til søkadsskjemaer via MyEF. Når du er akseptert i programmet og har bekreftet di deltakelse ved første ibetalig vil du motta tilgag til reste av webside. Du vil da ha mulighete til å ta kotakt med adre EF studeter som skal reise til samme vertslad som deg, lese mer om ditt valgte vertslad, tilgag til forberedede materialer og tilgag til vår Egelske Olie Skole. Nærmere di avreise vil vi publisere iformasjo om di vertsfamilie,lokale represetat og skole på di Webside.Så sart du er akseptert på programmet vil du få alle Mothly Mailigs og adre viktige forberedelsesmateriale og beskjeder fra EF direkte til dee web side. Vi abefaler at du logger deg i på di MyEF regelmessig for å holde deg oppdatert med søkad og plasserigs prosess og hva som skjer i EF-verdee. Uder ditt opphold i utladet vil du ha mulighet til å publisere bilder og holde kotakt med veer og familie gjeom MyEF. Etter at ditt utveksligsår er over vil retur seksjoe hjelpe deg i kotakt med die veer samtidig som du holder deg oppdatert på hva som skjer rudt i EF verdee. EF s iterett support forbereder deg på ditt utveksligsår. MONTHLY MAILINGS I våre Mothly Mailigs får du iformasjo om vertsladet. Du vil motta itil 10 Motly Mailigs før avreise ete via valig post eller via di persolige web-side My High School Year. Hver Mothly Mailig har sitt eget tema, slik som f.eks skolesystemet, religio, media eller e kort itroduksjo til vertsladets historie. Disse utsedelsee er for det meste skrevet på språket i det ladet du skal til, me fies som regel også på egelsk. Det å lese og forstå artiklee vil gi deg verdifull iformasjo, samtidig som du får treig i det ye språket. Som e tilleggsøvelse, oversetter mage av studetee iformasjoe til sitt eget morsmål. EF Laguage & Culture Camp samler alle EF-studetee til felles plaleggig av året. 20

19 FORBEREDELSER TIL ÅRET EFs Laguage & Culture Camp holdes i hvert ekelt vertslad. Det blir forberedelseskurs, kultur-semiarer, gruppe-prosjekter, idrett, morsomme aktiviteter og utflukter. ORIENTERINGSMØTER Alle EF studeter som skal studere i utladet må delta på et orieterigsmøte i hjemladet før avreise. Hvis du reiser til USA, er orieterigsmøtet obligatorisk for deg. Dette er oe US State Departmet har bestemt. EF persoale vil tilbrige ca. e halv dag til full dag med deg og die foreldre for å fortelle hva det betyr å være e utveksligsstudet i utladet. Vi iformerer om det å bo hos e vertsfamilie og kulturelle sider ved vertsladet, forvetiger til utveksligsåret og hjemlegsel og mage adre tema. Vi vil fortelle deg hva du skal gjøre i forskjellige situasjoer hvor du føler at du treger hjelp og forberede deg best mulig på hvorda du skal takle alle ye utfordriger. Uder møtet vil vi også gi praktisk iformasjo om forsikrig, fly, peger og visum. Tidligere utveksligsstudeter er tilgjegelige, og det å høre om deres erfariger vil gi deg et realistisk bilde av hva du ka forvete deg. Du og foreldree die er velkomme til å stille spørsmål dersom det er oe dere lurer på. Vi vil sede deg ødvedig materiale i forkat av møtet. KONTAKTPERSONER Så sart du er blitt akseptert på prgrammet, ka vi gi deg avet på e studet som har reist med oss tidligere og som har tilbragt et år i det vertsladet som du skal til. Det å sakke med e tidligere utveksligsstudet ka hjelpe deg til å få realistiske forvetiger til oppholdet. EF LANGUAGE & CULTURE CAMP Hvert år velger hudrevis av EF High School Year-studeter å være med på EFs Laguage & Culture Camp som blir holdt i juli/august og jauar (rett før skolestart) i vertsladet. EF tilbyr e uik sjase til å være med på dee iterasjoale campe. Ikke bare får du e kallstart på året i utladet, du får også mulighet til å bli veer med adre utveksligsstudeter fra hele verde. På campe forbereder du deg på livet i vertsladet og du ka tree på å sakke det ye språket før du møter vertsfamilie di og begyer på skole. Du får udervisig om vertsladets tradisjoer, geografi, historie og kultur. Du får også mulighete til å oppleve e del av ladet som du kaskje ikke vil komme til å se seere i løpet av oppholdet. Forberedelses Campee varer ormalt 1-2 uker. Campes legde I USA varer campe i tio dager, me i Storbritaia og Irlad varer campe i to uker. Campes beliggehet De stedee vi velger for campee ligger i flotte områder i studet velige omgivelser i alle vertsladee. Campee for alle USA studeter vil fie sted på østkyste. For de som skal til Storbritaia og Irlad vil campee fie sted på prestisjefulle uiversiteter ær Lodo og Dubli. 21

20 Camp-stabe De fleste er godkjete High School-lærere. Studeter som deltar på campe har mulighete til å søke om å bli ambassadors og delta på este års camp som e del av juior-stabe. Dette ka du søke om før du reiser tilbake til Norge. Hver camp har e leder som har oversikt over campområdet og som er asvarlig for turer og aktiviteter. Mulighetee til å å deg på campe Hver camp har et hovedkotor med EF High School Year-persoell. Hvis e represetat eller vertsfamilie har har e viktig beskjed til e studet, vil de bli overlevert studete i løpet av 24 timer. I og med at bemaige er begreset, er det ikke mulig å rige til studetee mes de er på campe. Foreldre og vertsfamilie ka skrive til studetee adressert til campe eller sede e-post. Det er valigvis et datarom eller iterettkafe på området. Det er også telefoautomater tilgjegelig hvis du treger å rige. EF hjelper deg i forberedelsee med Hadbooks Mothly Mailigs Iformasjosmøter Orieterigsmøter Kotaktpersoer Iteret og olie support Telefostøtte Laguage & Culture Camp Campes struktur og timepla Når du akommer flyplasse vil det være e camp-buss som veter på deg og som kjører deg til campus. Du vil dele rom med e utveksligsstudet fra et aet lad. De første dage holdes et velkomstmøte hvor du treffer lærere og adre som jobber på campe. Udervisige blir holdt på ukedagee og ikluderer vertsladets språk (egelsk, tysk, frask eller spask), hverdagslivet i vertsladet og dagsaktuelle temaer. Å lese bøker og magasier på det ye språket er e glimrede måte å forberede seg på. 22

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd?

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd? 20 år med merkader fra FNs barekomité hva har skjedd? E kartleggig av orske mydigheters oppfølgig av merkadee fra FNs barekomité til Norge (1994-2014) Kirste Kolstad Kvalø, Redd Bara 2014 FORORD 20 år

Detaljer

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog aleggsbrasje Et tryggere og bedre arbeidsmiljø INNHOLD Formålet med hådboke... side 4 Lover og regler som hjelper deg til et tryggere og bedre arbeidsmiljø... side 6 HMS-arbeide

Detaljer

AU PAIR. Nøye utvalgte vertsfamilier Lønn og betalt ferie Egen kontaktperson Forberedelseskurs i New York eller Auckland. USA England.

AU PAIR. Nøye utvalgte vertsfamilier Lønn og betalt ferie Egen kontaktperson Forberedelseskurs i New York eller Auckland. USA England. AU PAIR JOBB SOM AU PAIR FOR DEG MELLOM 18 OG 30 ÅR WWW.STS-EDUCATION.NO Nøye utvalgte vertsfamilier Lønn og betalt ferie Egen kontaktperson Forberedelseskurs i New York eller Auckland USA England Frankrike

Detaljer

Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar

Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar - Veileder velger fra denne listen eller bruker sin egen liste: Tre spørsmålsleken Alle i gruppen skriver ned 3 tankevekkende spørsmål de gjerne vil

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

Klubbidé. Overordnede mål. AK 28 skal fremstå som den ideelle håndballklubben. samhandling og utførsel både på sportslige og sosiale områder.

Klubbidé. Overordnede mål. AK 28 skal fremstå som den ideelle håndballklubben. samhandling og utførsel både på sportslige og sosiale områder. 75 års jubileum AK 28 er 75 år i høst, me det er ige pesjoist som markerer jubiléet lørdag 25. oktober. Bildet over disse lijer er fra 1999. Tre lag fra AK 28 vat si klasse i e turerig, og AK 28 ble beste

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

UT I VERDEN! Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen

UT I VERDEN! Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen UT I VERDEN! Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen Fremmedspråksenteret / Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) 2011. Forfatter: Teresa Grøtan. Redaksjon: Gerard

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

- skapt for opplevelser!

- skapt for opplevelser! guide 2010 Norsk - skapt for opplevelser! Velkomme til bye ved verdes vakreste kyst! www.visitbodo.com Opplevelsee står i kø år du kommer til Bodø. Uasett om du er her på lag eller kort ferie, kurs, koferase

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

DE USYNLIGE INNVANDRERNE

DE USYNLIGE INNVANDRERNE DE USYNLIGE INNVANDRERNE En sosiologirapport om å flytte til Norge etter å ha tilbrakt store deler av barne- og ungdomstiden i utlandet April 2013 1 Innholdsfortegnelse DEL 1-INTRODUKSJON...3 1.1 Innledning...3

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler OBS! Ikke endelig versjon!!! Buskerud fylkesbibliotek Drammen, våren 2011 CREW: En kasseringsmanual

Detaljer

DEN GODE SITUASJON En pedagogisk verktøypakke til hjelp ved asylsøkerfamiliers første møte med barnehagen

DEN GODE SITUASJON En pedagogisk verktøypakke til hjelp ved asylsøkerfamiliers første møte med barnehagen DEN GODE SITUASJON En pedagogisk verktøypakke til hjelp ved asylsøkerfamiliers første møte med barnehagen Av: Lise Angeltveit-Baltzersen Hege Fareed Lisbeth Norum Rigmor Tømmerholt Pettersen Tordis M.

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater HÅNDBOK I E-POSTMARKEDSFØRING OPPDATERT MED E-POST FOR SOSIALE MEDIER OG MOBILE ENHETER INNHOLD 1. NØKLENE TIL FREMGANG 6 2. MER ENN

Detaljer

Endelig sammen Et magasin om familieinnvandrede kvinner

Endelig sammen Et magasin om familieinnvandrede kvinner Endelig sammen Et magasin om familieinnvandrede kvinner Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Innhold Fakta 4 5 Hvem er familieinnvandrede kvinner? Nettverk 10 12 Det viktige bindeleddet Godkjenning av

Detaljer

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg Se meg lærer! Illustrasjonsfoto en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg 1 Innhold Hvorfor trengs en lærerveiledning? 3 I hvilke situasjoner kan det være aktuelt å bruke lærerveiledningen?

Detaljer