Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?"

Transkript

1 H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl

2 Gl l Gl l h H?

3 j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS ,9 Bl Bhll RAS Al RAS ,5 36,9 Tl ,3 M S 2,7 Tl ,0 D 290 l 171

4 V h l V h h U

5 Rhlj h, hl ll hl L j, l Tl ll lhl; l/l l ll hl hl. Tl ll l Pll h l H l h hlh B l l jl Hl Tl ll l I ll l l hl Ahl l lhl Bhl æ hjl K

6 Å l hjl l, l Il B Fl P

7 V Rl A l l l,, ll. E. Ul j l Bl l

8 I l Rl A,, l h h, l ll l h h h hl. H h h ll h B (BPK) j l l l. I 2007 Rl A (hlj, hl ll + l ) Sl hl jl l (BPK) 100% ll 2, l /ll h l BPK ll h, h j, æ hll E l j, l l I j B

9 Å l l l hl Ml j

10 E j Hjl l h æ,, hl E l, l j l, l ll E ll 100% B

11 F lll l B (BPK) A: A: B l h l j h æ l h, l ll h æ hl BPK l l l / l h,, hll. B l h l ll l l l H l æ ll j hl, h l ll h. BPK l l ll h BPK l ll l j BPK l l, ll hlj, h, l ll BPK l l l/ / BPK l j l l l, BPK l j j l l BPK l hl h BPK l l RAS BPK l j j j

12 j B El l Ml l NSD lj Fl l: Å B h æ h l l l lh, hl M: S BPK h æ l Pl j l j Dl: Rj Bj BPK l Ij/ll BPK Ij Ij, l A jl

13 j B Rj B

14 B 140 j l 1. l 2010: H hl l h B hl l l. O h hl Ij j j j l ll, hj, /, l, jll H hll (, hl ll hl l l, l l l, l l ). A ll l l l, l H hl l j, hlj l. Væ l,. A lj. Gj jl, l, / Ihl ll

15 H? B

16 El M B SFO h Vh Rl A B. E l B h h.. Bj S h l l hl l l.

17 B ll Vh Gl Vh, h l BPK O h Vh ll, BPK j, h BPK l lll hjl ll hl, Al BPK l (j, ) BPK l l ll S h j Ø l l Bhll BPK ll l Vl l/l Fl l Ø hl l l l Pll Rl ll l BPK j N lllh; h j h? E BPK hl ll? N h l ll? Pl hl l lll l K l h?

18 Kl h h h ll. D j l æ hl

19 E l j j h l, h l lh l l l hjl ( ) N j, l j l l j h

20 Bj j BPK l ll h h All j j l l ( l FOU l ) F h l ll l BPK ( ll) Vh h hl l l BPK F l hll, l l + BPK l, j l ( l ) F l l ll BPK l l l M h Sll l hlj

21 H hl? H l l hl l j l? Ij l l l I ( ll hl),. l: J A l j ll l l ll M ll j l hl æ l h, h l H j j j H l? T h, hl l l H h? H h l ll /, j? S, l lll

22 Hl hl l hl? O:

23 F, æ ll hl? S hl l hl FØR: R l hl FØR: V ll UNDER: Il UNDER: Pll hl ETTER: Al hl Uj Tl All %

24 H j l?

25 H l? Rlj l /h All % Tl ll M (100%) B (100%) Fl (100%) Ell/ (100%) S (100%) A * (100%) P (100%) E. hjl (100%) Fl l I B h æ l l l. O /h, lll l E, ll ll l Å lll l ll l l lll.

26 H?

27 Gj j h BPK æ l, l h j (ll l ll) H j?

28 I 56% /ll hjl I 33% l I 9% hl l I 4 % PPT l I 2 % BUP l Tl j?

29 J Fl lhll, ll æ h K hl, l l Ol h l l hl l j æ ( hl) B j lh l H l j h æ l B

30 T E : D l j h. T ll,. T ll h j h. B h E : E PPT l j l h l. D j, hjl. D l.

31 B B j j l l. D l l l h ( hl h hl) H h, j j ll. H hjl l j. I j l h. D hjl B. J h j l, j h. D j l. D h. J 15

32 Tll j j h: B l, l D j l, l h. Sl ( h) l h. D j l, 15 l j B l N æ ll hl 25 l j B h H æ l B (, x) B hl ljj hl l ll T ll 19 l j

33 Læ 2: V h l h l V h l hl B, hll ll Rl A E l j? N J M æ Tl Hl? % 6 2.7% % % % 10.1% 4.1% 100.0% Tl % 5.9% 5.6% 100.0% I j h h, h ll

34 Rl j h ll hl l l hl E ll hl j l j Hl hlh hl l j S l E 100% j j l æ hl D h l l F j l l l l Fl l l B j

35 H h læ j æ hl l l l B? H h læ j æ hl l l l B? B h æ l l j. E l l h ll l Rll l l l h l Ij, l l æ ll l E RAS: h ll æ 100% j j hlh. B lj hl l l

36 K h l h l l Uw Aw Ew Dw A lwl Kh W CShc:W lc, hw w h, hw w c hl, Nw Y 2000 K hl hl l

37 H h læ j æ hl l l l B? Rlj H l l hl l lll? L l l.. A ll l K l M Ml j llj R hlj h l l hl, hl ll, hl l..

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

Å bygge broer. Oslo 19. 21. september 2012. Illustrasjon: Helge Bøe. Bildet er endret i forhold til originalen med tillatelse fra kunstneren.

Å bygge broer. Oslo 19. 21. september 2012. Illustrasjon: Helge Bøe. Bildet er endret i forhold til originalen med tillatelse fra kunstneren. Å by b Ol 19 21 pb 2012 12 l d k f ufd vd lv lu Illuj: Hl Bø Bld d fhld l l d lll f ku 12 l d k f ufd vd lv lu L d h d Hl f Ol dfø Kjæ ll dl på Å by b Vlk l Ol! Tl på kf d ku væ ld f d by å Ol kulull ldl

Detaljer

PTK. 4.- 6. mars, Clarion Hotel Oslo Airport. Hovedpartner. Den største møteplassen innenfor norsk kraftproduksjon

PTK. 4.- 6. mars, Clarion Hotel Oslo Airport. Hovedpartner. Den største møteplassen innenfor norsk kraftproduksjon PTK 2013 4.- 6. m, Cl Hl Ol A Hvd D ø møl f fduj VELKOMMEN TIL PTK 2013 PTK 2013: I d d... I 2011 v lv fylld, fml høy m. Rj fl m j å m bl du. I 2012 Dm bd lvh fu. I d, d md dbø v jm, fvudd ufd m bj å vf.

Detaljer

Odda Bergen FINK Friluftsliv. tne. Q67 Y42 Langevåg Y11 Q61 Y63. Sandeid P62 Y43 Y64 P33. Vindafjord. Suldal Vikedal Y36. Sand Ropeid Y40 Y37 Y38

Odda Bergen FINK Friluftsliv. tne. Q67 Y42 Langevåg Y11 Q61 Y63. Sandeid P62 Y43 Y64 P33. Vindafjord. Suldal Vikedal Y36. Sand Ropeid Y40 Y37 Y38 O B FINK Filufliv Q64 Q66 Vlvå hm Q33 Q2 Ub Y Q63 Q6 P6 Y10 Q6 l E B Y13 Q3 Almjuv l Q1 Q7 Y11 Q61 Y63 Øå Y14 Y Fj Y64 P33 W40 W2 W41 Kåø U61 Føvik W3 R41 R3 R44 R4 Kkjø R8 U36 No-lj U39 W16 W19 R43 R39

Detaljer

Takk. til framsynte pionerar og til dagens redaktør

Takk. til framsynte pionerar og til dagens redaktør Ny på, b, i l i i l u vi, f l il ph y i ihilø bl i l b h lu f h. ø v. O h j ø å ø i i å j å bu j, ø i l D ll vil hi h i-b p l l bj, l E b F, ilf f j ip j lv æ c fl bj l b ii 1 h v, bli M lii i ll i v L

Detaljer

Eieretablering blant hushold med lave inntekter

Eieretablering blant hushold med lave inntekter .. :: Eili l l l i Slpp il H f pj Eff liil iil på iiiiå - f på ili Kii AAl A O N / N NO NO ini f O f O NiN O Opp, lf O li N Eilil l li Slpp il H f pj Eff liiliilpå iiiiå fpå ili KiiAl N ii f fi pp, lf

Detaljer

Årgang 78 Nr. 4-2012 nr. 418. God jul! Nye Fanahytten. www.fanail.no

Årgang 78 Nr. 4-2012 nr. 418. God jul! Nye Fanahytten. www.fanail.no Ån 78. 4-2012 n. 418 mlmsl f fn sl jul! y hy.fnl.n nnnss AAVARE AAVARE - Mlmsl f Isl - sf 3. ms 1920 Ån 76 n.4-2010 n. 410 mlmsl f fn sl V l f sm sm h, l m f øns n R Jul & y IHOL R. 2-2012 Jul!.fnl.n Bssn

Detaljer

Bulletin. t, Torsdag 5. mai. NI NM-finale, kfubber, 4.-7. mai -94, Mo i Rana. NM-finale klubber 1994. V ariert og in nholds rikt

Bulletin. t, Torsdag 5. mai. NI NM-finale, kfubber, 4.-7. mai -94, Mo i Rana. NM-finale klubber 1994. V ariert og in nholds rikt Bulln T, Mfnl klubbr 199 ^, Trd 5. m Mfnl, kfubbr,.7. m 9, M Rn V rr n nhld rk rr rl rrlr r r. rrf L rlr ' r _ lln! r rl n r b. f'r rll Trrr jnlbblkdln Rn Pbk 278 80r. MO Bkdr Lnn 29 Tlfn. 75 12 Ll Tlfk75

Detaljer

Historisk opprykk for damelaget

Historisk opprykk for damelaget Ågng 78 N. 2-2012 n. 416 mlmsl f fn slg Hssk ppykk f mlg : Sn Hmm. www.fnl.n nnnss ANA Rsfskng s s* - n l! Bs p: Rsgs Spsusy snk gsj snk nkms Asllng Nyh! N m 65 gs sgh Kjøp g nukk p www.f.n *Kl: Dn Pg

Detaljer

ri titn RedaktØr' Trond Aasen

ri titn RedaktØr' Trond Aasen NM + BRGE PAR GJ ØVK 1989 Arragør, Gjøvik Bridgeklubb r N RedakØr' rod Aase G EEN7FlF -Koorserwce a.s- 5 LL l NFEN EEi 61. hll f. il6 Al+ A.Jerse Lrjør FLrer.,.....,.,..... f,is Fildaf [,..,.,.., 7i:,?

Detaljer

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg.

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg. D Fi Evlisk Fsli i N N. 7 uus 2007 Å 103 All s si ilfluk il, skl lli l s jubl. Du v, s lsk i v, skl fy s i. Sl 5, 12 P Ssv Ps Svi L v kø Lif F Svs Nå ll uk? J kk, b l! D v vli på jbb, hl il sp s i i buss

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling N Uvl u Møtilli Ss: 64-74 Utvl: Kustyt Møtst: Kustysl, Røb Dt: 15.12.2014 Tisput: 11:00 Ss ut li til jsy på stæs t. Evtult ffll å ls sst på tlf 31024023, v/ui Wtls. As t ihbil i s, å t ls f tt. Utvlt vil

Detaljer

Kirsten Lauritsen og Berit Berg HORDALANDS M O DELLEN

Kirsten Lauritsen og Berit Berg HORDALANDS M O DELLEN Kt Lt og Bt Bg M fo tvltll ompt HORDALANDS M O DELLEN Utgtt 2004 v: Hol fylomm Polvlg Potbo 7900 5020 Bg Gf pojo og g v: Holbg Gf AS N Sg Kommjo 2 3 Ihol Om tbl v håbo 7 Foo 8 Dl I 1 Btpp 10 Komptoppbyggg

Detaljer

Eiendom Norge Årsrapport 2014

Eiendom Norge Årsrapport 2014 Edo o Åappo 2014 ak fo baj o dba v vl væ d på V ha jo å ha æ dalo d fl D o oaajoløf dpa o fl vk ak o pl -ly vd hdlov baj oppjøfukjo o kk fobd vå lov Lov o dol I 2015 vl v lv Fadpa vå ald fola l Du hold

Detaljer

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN TEMAPLAN // PRISLISTE LESERUNDERSØKELSE. Foto bygg: Jan Lillebø / www.saunders.

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN TEMAPLAN // PRISLISTE LESERUNDERSØKELSE. Foto bygg: Jan Lillebø / www.saunders. MEDIEPLA TEMAPLA // PRISLISTE LESERUDERSØKELSE Foo by: Ja Lllbø / wwwsauso Foo pso: Kaol Sol BYGGMESTERE FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRASJE 26 REPORTASJE BYGGMESTERE 01/02-10 STØRRE OPTIMISME Akv bolby va kla

Detaljer

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV "'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE.

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV 'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE. Fag: nnskf maskin intraksjn Fagnr: LV "'i3a Faglig vildr: Annari Trvatn Grupp(r): 3AA 3AB 3A3AD3A Dat: 200401 ks amnstid fra til: 900 1200 ksamnsppgavn bstår av Antall sidr: inkl frsid 9 Antall ppgavr:

Detaljer

Det Hvite Bånd. 104. årgang nr. 7/8 2014. Velsignet julehøytid og et godt Nytt År!

Det Hvite Bånd. 104. årgang nr. 7/8 2014. Velsignet julehøytid og et godt Nytt År! RUSFRI VERE t Hvt Bå 104. åra r. 7/8 2014 Vlst jlyt t t ytt År! Jlvalt 1 t skj a at t kk t fal fra ks sts at l v skll skrvs atall. 2 frst skrv l lt s Kvrs var lasv Syra. 3 O all r st fr å la s skrv, v

Detaljer

KOMPONENTKODELISTE. Eksempler Eksempler, synonymer

KOMPONENTKODELISTE. Eksempler Eksempler, synonymer A B C D E F G H, synonymer Bærende / Romdannende Bærende, romdannende konstruksjonsprodukter Bjelker, Vegger, Søyler - Stål, Tre, Betong, Tegl, Gips - Rammer og oppheng for bygningdeler Innebyggende Innebygde

Detaljer

INVITASJON. Treff 2,5 millioner. besøkendebestiiiingsfrist. 9. september. Her må din bedrift være!

INVITASJON. Treff 2,5 millioner. besøkendebestiiiingsfrist. 9. september. Her må din bedrift være! TO Trff, llor 1 bøkbgfr 9 pbr r å brf vær! BR U r kr 1 + v Offll u for Brg Rgo orål Brg u r å få fl ulg bøk l å r l Brgrgo, r kp flr go kklr for brf OLL U OR BR O RO BR TL ORRKT rgr o lå orhorl uhorl Kyvyr

Detaljer

PROGRAM Bergen 11. - 13. mai 2011

PROGRAM Bergen 11. - 13. mai 2011 PROGRAM Br 11-13 mi 2011 Hovdprr: Wbv prr: Riol prr: Mdiprr: Offiill lvrdørr: Di år bk: ihold Nordik Mdidr Smård 3 PO Box 1347 Srum 5811 Srum Tlf +47 55 55 08 50 E-po: po@mdidro wwwmdidro Skrri i Grihll,

Detaljer

Tverrfaglig merkesystem for bygninger Revisjonsdato: 15.03.2013

Tverrfaglig merkesystem for bygninger Revisjonsdato: 15.03.2013 TFM - systemet Systemguppe, synonymer Merknader Systemtabellen er bassert på NS3451, men etter revisjon av NS3451 er det store forskjeller, særlig under hovedgruppe 2. Systemtabellen angir ikke alle ulike

Detaljer

KRAKASEN BORETTSLAG SAK 1 SAK 2 SAK 3 SAK 4. SAK 5 SAK 6 INNKALLING TIL GENERAIFORSAMLING

KRAKASEN BORETTSLAG SAK 1 SAK 2 SAK 3 SAK 4. SAK 5 SAK 6 INNKALLING TIL GENERAIFORSAMLING KRKS BORTTSLG KLLG TL GRFORSMLG Det innklles herve til riner generlfrsmling mng 7. mi 2007 kl. 18.00 Mteste: Rm skle Til behnling freligger: SK 1 SK 2 SK 3 SK 4. SK 5 SK 6 Knstituering Styrets beretning

Detaljer

"#$%&$'()!*+!,(-+*.!#/01.&(%&!&22&3/!

#$%&$'()!*+!,(-+*.!#/01.&(%&!&22&3/! "#$%&!'(&)*$+!',!-&../0%!!1232435!! "#$%&$'()!*+!,(-+*.!#/01.&(%&!&22&3/! 4*$'(!56&(7-0/!-)!5()&6-$)!8*.9#..&(! "'./*!:(*0;.&!:

Detaljer

22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre.

22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre. E gsi f Scuis 02 Ågg 17 2011 SIDE 04 22. JULI D v på jobb d o Nog. H vks hisoi. SIDE 36 læ v og Dsk vk s il od fo å bli bd. i v s o p k kk bl d sjål i u b k s o i B og kjøps. æ d på å få v g k s u d d

Detaljer

t, flg)-,ac2 fleg 1)10 fl -, G) (1) OrH OG) > Cl 0 O (1) CI)C flh rh0 (0) DU24H-P OHCr)?--4 (0) fl) G) ii G) 1(1) G) (12 fig) G)hO fl -p o ti 1 0

t, flg)-,ac2 fleg 1)10 fl -, G) (1) OrH OG) > Cl 0 O (1) CI)C flh rh0 (0) DU24H-P OHCr)?--4 (0) fl) G) ii G) 1(1) G) (12 fig) G)hO fl -p o ti 1 0 ( 5NC9 3 N$JV / Cr t )2 $- --f- (2 P() UD u ( ) [: -P () ) rf G -P r-l -P 3 -P 2 -P d r- (± %. - ) H l Cl) r-4 H +- Cl) 4 Cl) $ (2 R r Q ( P -P r- -P r -l () O (- I r- 2 -p + rh (/2 () (- to -+--- W CO)

Detaljer

GLASIOLOGISKE UNDERSØKELSER NORGE 1979

GLASIOLOGISKE UNDERSØKELSER NORGE 1979 NORGES VASSDRAGS-OG ELEKTRSTETSVESEN GLASOLOGSKE UNDERSØKELSER NORGE 1979 REDGERT AV NLS HAAKENSEN OG BJØRN WOLD BDRAGSYTERE: NLS HAAKENSEN. OLAV L ESWL, SGMUND MESSEL. LARS-EVAN PETTERSSON. BJØRN WOLD

Detaljer

VEDLEGG Mljøl 100 m Krvrk/Nork Polrnu Bygnngr fr før 1900 (SEFRAK) Tgnforklrng Prkolndn N or d k 502 rd Særhugn NordKlubblvn Nordkrd- Ånvkl 245 Lngvn Vvkndn 1051 Mddgndn Mdkrdndn

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

OG Lørdag 9. Juli. Hvem har. ansvaret. som sto det nasjonale forfall midt imot for at or&,e

OG Lørdag 9. Juli. Hvem har. ansvaret. som sto det nasjonale forfall midt imot for at or&,e Fu A Sø Sf upjh 2014 21 Mj8 N 24 G Lø 9 4 D h V v v p v u m h h hv v hj SVGERKRMNALTETEN» b: «LANDS m jø f høy uv fh m v TyS pusj 1945 vf SpØm: «HVA SKAL MAN KRMNALSERE G HVA KKE?» E u b m v p ( m f v

Detaljer

Årsplan 2015og2016. Frelsesarmeensbarnehager,Trolstua

Årsplan 2015og2016. Frelsesarmeensbarnehager,Trolstua Å 56,T B VæG D,, - D D V, 5;ANERKJENNE "A, BB, "(5-8) I IA:DOKUMENTASJONELLERDEKORASJON? G Dæ ITI, EIV, VI, VH V D,æ 5D æ Å56 Å34- I I 3 V 4 P 4 : V 5 V 5 M 5 K 5 G 6 G: 6 G: 6 T: 6 H: 7 D: 7 S 7 P 8 V

Detaljer