FAUSKE KOMMUNE. Vedlegg: Karttsnitt Medås/Tortenli, Valnesfjord, Nes, Kvitblik, Leivset, Vatnbygda, Sulitjelma, Fauske

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE. Vedlegg: Karttsnitt Medås/Tortenli, Valnesfjord, Nes, Kvitblik, Leivset, Vatnbygda, Sulitjelma, Fauske"

Transkript

1 SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE Arkv Jom:alpostD: sakd.: Saksbehandler: Frode Ramskell Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Plan- og utvklngsutvalg Sak nr.: PLAN- OG UTVKNGSUTV ALG Dato: KOMMUNALE VEGER - OPPRUSTNGSPLAN 2010 Vedlegg: Karttsntt MedåsTortenl, Valnesfjord, Nes, Kvtblk, Levset, Vatnbygda, Sultjelma, Fauske sentr (vedlegg 1-9) Overskt forslag tlopprustngsprosjekter 2010, vedlegg 10 Sammendrag: Det vses tl budsjett 2010 hvor Fauske kommunestyre har vedtatt å bevlge kr. 10 mll. tl opprustng av kommunale veger nnlednng Fauske kommune har ansvaret for følgende:. Antall kommunale veger:. Antall klometer kommunale veger:. Antall klometer grusveger:. Antall klometer med fast dekke: 251 kommunale veger 130 km 94 km (72 %) 36 km (28 %) tllegg har Fauske kommune ansvaret for en rekke større og mndre parkerngsplasser og utenfor sentrum: Totalt utgjør dsse parkerngsplassene et areal på ca m ble følgende veger rustet opp for totalt 3 ml:. Deler av Grønåsveen. Deler av Medlveen. Deler av Brngslveen ble følgende veger rustet opp for totalt 9 mll:. Grønåsveen - 2 mll. Holtanveen (Tverreen) - 0,4 mll. Medlveen, Valnesfjord - 0,5 mll. Brngslveen, Valnesfjord - 0,5 mll. Tortenlveen - 0,8 ml. Laksåbakveen, Valnesfjord - 0,5 mll. Vassryggen, K vtblk - 0,5 ml. Nesveen, Valnesfjord - 0,4 ml

2 . 0mflogveen, Sultjelma - 0,1 mll. Moen - 0,3 ml. Krkegårdsveen, Sultj ema - 0,15 ml. Krkebakken, Sultjelma - 0,35 ml. Nordengveen, Kvtblk - 0,1 mll. Krykkja, Vka og Bådsvk på Levset - 0,4 mll. Medåsveen - 0,5 ml. Heggveen, Hauan - 0,4 ml. Enerveen, Hauan - 0,2 mll. Fugleveen, Vestmyra - 0,5 mll. Kantlyngveen, Hauan - 0,3 mll tlegg ble Granveen reasfaltert nnenfor tldelt ramme. Totale kostnader for "vegpakke 2009" ble på kr. 8,8 mll. Opprustngsplan 2010 Ved utarbedelsen av planen er det tatt utgangspunkt en generell standardhevng rundt om hele kommunen. Følgende opprustngsmetode foreslås på de dårlgste grsveene, jfr. opprustngsprosjekter 2009:. Vegduk mot ekssterende veg, klasse 2. Geonett over hele vegbredden. 20 cm grovpuk mm. 15 cm grs 0-18 mm. Grøftng langs begge sder mnmum 0,5 m under nvå geonett. Utskftng av stkkenner etter kartleggng På de bedre grusveene skal det kun legges på grus med 15 cm tykkelse. På enkelte veger er det tlegg tatt høyde for grøftng. Det tas forbehold om mndre endrnger. Veger som foreslås prortert fullopprustet ml duk, pukk og geonett: GrønåsveenHoltanveen: Grønåsveen starter ved Termnalveen og ender Grønås. Dette er en gammel veg som hovedsak er bygd rett på myrlere gru. Speselt teleløsnngsperoder kan vegen tl tl tder bl svært dårlg ble veen rustet opp ca. 0,8 km fra Termnalveen ble det så rustet opp 1,7 km fra Grønås samt 0,7 km av Holtanveen (tverreen fra Ny Jord) med samme metode ble opprustng foretatt på 2,04 km fram tl ca. 200 m forb krss Holtanveen. Vdere ble Holtanveen på 0,6 km (Tverreen) ferdgstlt. Det foreslås å nvestere nye kr. 1,9 mll. for å fortsette opprustng fra nord og fram tl Svennng Gård, se vedlegg 1.

3 Brngslveen, Valnesfjord: Vegen blr ved store nedbørsmengder bløt og sporete ble ca. 0,2 km av vegen rustet opp ble så nye 0,53 km rustet opp. Det foreslås nå opprustng av nye 1,5 km med samme metode, se vedlegg 2. Laksåbakkveen, Valnesfjord: Samme status som Brngslveen ble 0,46 km rustet opp fra kryss Fylkesve 531. Det foreslås å ruste opp sste del av vegen på 0,3 km, se vedlegg 2. Nes, Valnesfjord: Hovedvegen rundt Nes er fylkesveg. Vegen fra Nes og mot Alvenes er kommunal og har samme status som Brngslveen ble 0,44 km rustet opp. Det foreslås å ruste opp resterende del av vegen fram tl nærngseendom på Nes - 0,3 km, se vedlegg 3. Medlveen, Valnesfjord: Samme status som Brngslveen ble ca. 0,1 km av vegen rustet opp med samme metode (fram tl brua) ble opprustngen vdereført med 0,54 km tl ca. 150 m forb 90 graderssvng. Det foreslås nå å ruste opp sste del av vegen på 0,45 km, se vedlegg 2. Medåsveen, Medås: Same status som Brngslveen ble 0,5 km av vegen rustet opp. Det foreslås nå å ruste opp sste del av vegen fram tl kryss Fylkesve 537 Tverå - 0,3 mll, se vedlegg 1. Vassryggen, Kvtblk: Vegen har vært "flkket på" over mange år. De første 0,1 km av vegen er tdlgere rustet opp ble 0,5 km rustet opp. Det foreslås å ruste opp sste del av vegen på 0,4 km med samme metode. På sste 0,3 km foreslås kun lagt nytt topp dekke, se vedlegg 4. Veger som foreslås prortert mloppgrusng, grøftng ogeller stkkenner: Vatnbygdveen : Gruen under vegen er forholdsvs god. Det foreslås oppbyggng med vegduk, pukk, oppgrsng og grøftng på 0,85 km av vegen (ca halvparen av totallengden), se vedlegg 6. Tortenlveen: ble vegen forb bruddet oppbygd og asfaltert. Det foreslås å vdereføre opprustngen ved å sprenge bort flere fjellknauser Tortenlområdet som hndrer bortlednng av overflatevann (Fauske vderegående skole har påtatt seg oppgaven). Vdere foreslås det oppgrsng etter at sprengnngsarbedet er utført, se vedlegg 1. Krkegårdsveen, Sultjelma: ble det anlagt nytt topp dekke på 0,39 km av vegen. Det foreslås å ruste opp sste del av vegen fram tl Krkegården, se vedlegg 7. Ytre Levset: ble 3 veger opprustet med nytt toppdekke; Krykkja, Vka og Bådsvk. Det foreslås å ruste opp 0,55 km fra krss Fylkesve 542 mot Ytre Levset med oppgrusng og grøftng, se vedlegg 5. øynes

4 Sste del av 0ynesveen (bakke ned mot øynes) trenger grøftng og oppgrusng. Veger som foreslås asfaltertreasfaltert: Rognveen (Hauanbakken) Rognveen ble reasfaltert fra kryss Granveen og tl Kantlyngveen Hauanbaken fra krss Bjørkveen er sterkt trafkkert og trenger som et mnmum asfalterng kjøresporene. Det foreslås en sporfyllng. Henskten med sporfyllngen er også å lede overvann ut av sporene og nn tl etablerte sluker langs veen, se vedlegg 8. Sjåheveen Granveen De fleste beboerne øvre deler av Hauan som skal tl Hauan grendeskole benytter Granveen, stkkve mellom Sjåheveen og Granveen og mdtre del av Sjåheveen. Det foreslås nå å asfaltere denne gjennomfartsveen, se vedlegg 8. Asalveen og Poppelveen Veene foreslås prortert for asfalterng. Det er kke behov for rehablterng av V A-nett nær framtd. Veene er generelt dårlg forfatnng, se vedlegg 8. Helskarveen og Erksbakkveen Veene foreslås prortert for asfalterng. Det er kke behov for rehablterng av V A-nett nær framtd. Veene er tl dels sterkt trafkkert (gjennomfartsveer) og er generelt dårlg forfatnng, se vedlegg 9. Tareveen, Stranda Veen er sprukket langs mdten på store deler av streknngen. Det foreslås at asfalten blr reparert ved hjelp aven spesalmasse som vl hndre vdere oppsprekkng, se vedlegg 9. Hauanveen Hauanveen er dårlg forfatnng. Det foreslås full reasfalterng av hele veen, se vedlegg 8 Gangveen Hauan Gangve mellom Kantlyngveen og tl Røsslyngveen samt gangve langs Bjørkveen fra kryss Gryttngveen foreslås reasfaltert. Det nevnes her at gangveg fra kryss Gryttngveen og tl Hauanbrua vl bl reasfaltert etter anleggng av ny hovedvannlednng tl Fauske Handelspark, se vedl. 8. Letebakken Buen Det er vedtatt at det skal anlegges fartsdempere Letebakken og Buen fra Jernbanegata og tl Rådhusgata, se vedlegg 8. Krkeveen Deler av Krkeveen mellom Farvkveen og RV80 samt rundt fartsdumper trenger reasfalterng, se vedlegg 8 og 9 Opprustng grusveer Veglengde Status Total kostnad Tltak 2010 Kostnad

5 2010 Grønåsveen Ferdg 4 km Gjenst. fnanserng Opprustng av 1,9 km 1,9 ml 8,2 km (se vedl) kr. 4 ml mlve2duk, 2eonett Ol! Dukk Brngslveen Ferdg 1,2 km. Gjenst. fnanserng Opprustng 0,5 km 1,5 ml 5,3 km (se vedl) kr. 3,5 ml mlvel!duk,!eonett Ol! Dukk Laksåbakkveen Ferdg 0,5 km Gjenst. fnanserng Opprustng 0,3 km 0,3 ml 1,25 km (se vedl) kr. 0,3 ml mlve2duk, 2eonett Ol! Dukk Nes Ferdg 0,4 km Gjenst. fnanserng Opprustng 0,3 km 0,3 ml 0,7 km kr. 0,3 ml mlve2duk, 2eonett 02 Dukk Nordengveen Ferdg 0,6 km Gjenst. fnanserng Opprustng av 0,32 km 0,32 ml 1,2 km kr. 0,32 ml mve2duk, 2eonett 02 pukk Medlveen Ferdg 0,7 km Gjenst. fnanserng Opprustng av 0,45 km 0,45 ml 1,15 km (se vedl) kr. 0,45 mll mlve2duk, 2eonett 02 pukk Medåsveen Ferdg 0,5 km Gjenst. fnanserng Opprustng av 0,32 km 0,32 ml 0,82 km kr. 0,32 ml mlve2duk,!eonett Ol! Dukk Vass ryggen Ferdg 0,7 km. Gjenst. fnanserng Opprustng 0,7 km 0,49 ml 2,7 km kr. 0,49 ml mlve2duk, 2eonett Ol! Dukk Vatnbygdveen Total fnanserng Opprustng 0,85 km ml 0,42 ml 1,5 km kr. 0,8 ml pukk, 2rus 02 2røftn2 Tortenlveen Gjenst. fnanserng Opprustng grøftng veg 0,45 ml 2,25 km kr. 0,45 mll fra bruddet mot nord Ytre Levset Gjenst. fnanserng Opprustng 0,55 km ml 0,28 ml 0,55 km Kr. 0,28 ml. pukk, 2rus 02 2røftn2 Krkegårdsveen Gjenst. fnanserng Opprustng 0,7 km ml grus 0,21 ml 1,0 km kr. 0,21 ml øynes Opprustn2 0,3 km ml!rus 0,09 ml Sum: 7,04 ml. Opprustng asfaltveer Følgende veger foreslås asfaltert 2010: Vegnavn Lengde Tltak 2010 Kostnad 2010 Rognveen, Hauan 0,48 km Sporfvlln2 0,22 ml SjåheveenGranveen 0,43 km Nvasfaltern2 0,39 ml Asalveen, Hauan 0,43 km Nyasfaltern2 0,39 ml Poppelveen, Hauan 0,50 km Nvasfaltern2 0,45 ml He1skarveen, Erkstad 0,2 km Nyasfaltern2 0,18 ml Erksbakkveen, Erkstad 0,25 km Nyasfaltern2 0,22 ml Tareveen, Stranda 0,8 km Asfaltreparas on 0,12 ml Hauanveen 0,43 km lleasfaltern2 0,32 ml Gangveer, Hauan 0,5 km lleasfaltern2 0,22 ml Letebakkenuen RS Fartsdumper 0,1 ml Krkeveen RS lleasfaltern2 0,15 ml Sum: 2,76 ml.

6 Dverse mndre opprustnger Det foreslås å avsette kr ,- som "fre mdler". Mdlene vl bl benyttet tl generell grøftng, veggrsng og utskftng stkkenner på øvrge kommunale veger. Trafkkkkerhetsmdler Fauske kommune fkk 2009 nnvlget et tlskudd fra fylkeskommunale trafkkskkerhetsmdler på kr. 1,1 mll. tl byggng av fortau langs Erkstadveen fra kryssrv80 og tl Helskarveen. Erkstadveen og fortau skal asfalteres sommeren Fauske kommune er 2010 nnvlget et tlskudd fra fylkeskommunale trafkkskkerhetsmdler på kr ,- tl anleggng av fortau langs adkomstve tl Valnesfjord skole. Prosjektet skal gjennomføres løpet av NNSTLLNG: Plan- og utvklngsutvalget Fauske kommune vedtar foreslått opprustngsplan for kommunale veger for l Ragnar Pettersen rådman Frank Bernardsen kommunalsjef Frank Zahl ledervva

7 .. -!., Q W ': j "._ l".. O VfOLE. A ---, r- q. _ø "-- ;j. ' -! j -9 t).j 7 e _J.1.. ß-Z--;, r--,- 1,( :-- 1,:1 j) f f J f --,. l '.. ---' ) r,í '" ( (,,1 a '.', r- ' f' ( " '- 'oa "J _r-' ql:_15; J"- - _, 1;, ',-J- '" --:11 '';(:A. "'-, -' f V l' '., '" " '-lr ( '" 9 ",' '-, '"",,. ", "',.j ".." ( ", " "("ì,',,':'.,, L '-", '( "-'" '. '-. ''-, ''- 0 r--. ",.,,-... o O Ol : O :: ' E O.. E ;:.. O.- : NO O Cf. Ol '5 1 Ol Cf t:. ;r ::! C'! O :2 u. '* z, V ' '.. "b. "" ú _ "--"-,- "" l -)( h,? 0J - J '-, (( -Z J l (, -) j l. r; -z( :-,," o.e,. " 't '& O ìè", (,,,' o"y -'- '" ' -"' ".( ' - ( '-, J-- t ) -'':_,_,_ "" ---,-..f,j.. ( tn.' ' ' j.g t.,, 7 - '.',_

8 J' r J r _ OPPe.vs'-'6. Mk. é:g, Lf ra ).,,e.,. l Af y ff l ' r1 j "'l ''- -Jf ' _:,. ì. VfpU:.Cs V'- 4 "- "'.. -, -".' " ':..' ; (-"' :.--v-- J J"-'_",. '.y ì.,.l,,'. #..o,.. ì - r , o -o J 1-' fj j..,),-j -- t j, ".; o "..._..._.".._.,- "', "'-'. j "..l;. ;- _ ) ' 5 '.- í '::h_ Øre j) (. -- OfPevSî ' --.. tj'l ofle.snb o '! l 0* Kartutsntt ;'-j Målestokk 1 :20000 _ Fauske kommune

9 -( '", Lff,l )(.l í j jr'-- -- b-ø, f..., n O_jf L-!(.t;---- -l ' ",. f ; l 7 Ì' " ,.._" '.1 ' 0! -1 7; " J fl l 0--!, -=.,p , L --._ ( ---"" D--- --! ' 2' (-- l V"', 'j --- w , '? (- cl.s 1.. '" (.. V J '- (( a la o ( C) D t FC1_ ' l '- j _ o : vdú.6. o L 'E o Q) t-_'_.e", L, O '".. o.. E re '-'".-:...; o : O';'; :-.. 2 C".8 Q) j, (L -z ::Nt'; o',. t: o Q) t Jl1.,l 8 fj c'", u. L(' 'l J l ( --" "'- :lzk '-'ì rr?. --- J ''..- _J - í' ( í j,. -, --! " -. LL n l , '_ == -'".v"." J,4 =- - -d, ( ', f. j 00:1 (V.'1 Df. l -- póç' '..;, í-. -_' ' l' _,çj', ",.()c:_ t: - 'j.'" 't l (" - -- ',- " jr'.. N '- Q. o. C J: r, '. r, Ð ì:,1, ' J L-----! ts;j '.'.' f ' 't ù ' j t,. " fl'

10 ' '-"".."-"'.. 9ì ''''-' '""- 0, 1', '- --((,.,-. '"_,,. Ntt, C;' '" -J_ '" l, -", ' t) ' '-.,-',--. ",--., ", D r J Jl'"'' VëOL(.(:C Y Gl o c: 25 :.. E T" o.. oe.- NE o Gl Æ ro rt.ro ro 0:2 LL k z-r ", l- (í "---.." Q. '., ',, cl o ".,..,.:. : "-.D'-., ""--,, f l " ",l t ì '$ Ö ). cy V '" (( '7, ".'''. ' ; -",--' --.À,.--, -::.- " 0=::- ;ç ---,;--. '..., -' )..-- :: ;..-;;' :: ". -- := =-- ' ",.. '.,.,,., ',, " 1 1 t' 't. O t'...,. cl.! '': O r,.. V a. c o ", '--'o """" -'''''' '-'...!fl '... """,., ''',,"'."--.. ( ' -''- "" r. l

11 b?fe.v rt;rj& M VNALt. Jf:. (L àolo Q",7 rr; e.a Ve; " "'"" )1,,lp,,-., ",1 ' 'ý' ) J --' :í'--. --, ) ( --.'- -'.' (, (J 0'1..1' ' L (, '''g..''----.,? ---ì) :;..l: :... (( ( '-"-"' (-=.. - =à_, L.. =:: =.: ' :D:t. ef, oft2ùst.:r rzn. re) N'! OtPevrt.G. ' _ _-'...,...- :-c- -,1...!,'_. 1"'-"-' J O fl g- Kartutsntt Målestokk 1: Fauske kommune V

12 . ) "-.,,.o.c: l o (1 o c o :: :. E.. o.. E :t.. o c o.l.l,l"!.8 (1 to :: N (1 r.l ro C";r r o :: u. UJ B.'2-0. " : 1"..,1.. U cl D o.- Ç) 1.", '-, '"...,;- ----_ ,' "- y, " -17--j ì ' ", l 1-, '''l -- "a: è-. # '--"- 0-, 8. " ", - O t-.. Y Jl.. t.3 o 4,. J "" '" - -' a. O )" '. -Z 1--,.. L. ". -_. L l ', 1 j.--,,- f l

13 ( (.. ). ", V) j!, ", ul --'?,.. (...r. --(:..s j. -d "". v' '- '" '" , &':.. - '- cj C 'S - ( O -- - ' O N -_.-...._---.,-!,-.-._-"-, --_.r J -- ì :;r ø'. :f ', " Of' -,-;------,-, ì"" - ' )1 J ', )ty '.f... "-- l,!' " ). """ ç '0.. '-l - - -J :: f Q J l r r yr "',. --", L.' r l ", t. "Æ.)7 t,, "-" ",-,J-'. - ) -... ' o r.. -'.':S","_ u) '""O; '=, t: "'r-----,! '7. - 2s l- '" ": t ø-.!,j o - C., (- )- 7.,,.,.,

14 "". '( 1 ': ";-. '-"..'.( r,._."? o ",.. o Q ( 1ž ", ", fl.': ". &., " '. ';..J j, ( t (,'.:,' L

15 "pæ6, _1 Otewíé T ì dk,gte ) 11 $"ttv.ot) n: rjy O. ;''- -, ). -" A..'. 11 J, -., --_ n Q G 8, _' - G..'.:,....' :-..J..,----'" '.,.. - ll, r

16 V OL lo OPPRUSTNG KOMMUNALE VEGER 2010 "' _._-_._ _ lae oppgtte prser er budsjettprser basert på prosjektene _ _---. -_."' _ ,. Antatt ---.._.._--, r--- Lengde meter- Budsjett Kommentarer _ _._._ Sum veger m geonett _.'--_....'- _"eer mge0!l_ett prs --_ Grønåsveen! vedl. 1 Brngslveen vedl. 2 Laksåbakkveen vedl _..-. Nesveen " vedl Nordengveen, Valnesfjord vedl. 2 Medlveen "--_.._ vedl. 2 -'---- Medåsveen vedl Vassryggen vedl. 4 --' _----_._ '._-- Veer ml grus _ Vatnbygdveen (r_k.grøftng) vedl. ----,._-- 6 Tortenlveen (nkl. grøftng) vedl '._-'-' Ytre Levset (nkl. grøftlrg) vedl. 5- Krkegårdsveen, Sultjelma vedl '...-, Nordengveen, Valnesfjod vedl. 2 - yassryggen (sste del) 300 _._ vedl. 4 øynes (ned bakke mot!?ynes) Sum veger m grus Asfaltveer m2 m2-prs _ _._- Rognveen (sporfyllng bakken) (b=3m), lvedl _._-...- SjåheveenGranyeen vedl. ---'- 8 Asalveen, Hauan (b=5m) vedl Poppelveen, Hauan (b=5en) vedl r Helskarveen(b==m) _ vedl. 9 _Erksbakkveen (b=5m) _ vedl. 9 o - Tareveen (repar llorvegmdt) vedl _._-- 9 Hauanveen (reasfalterng) (b=5m) vedl _.-_. - -_..'---'._--'- _._ Gangveer Hauan (reasfalterr9l vedl. 8 Letebakken BLle:_ f rtsdumper RS vedl "_._-- Krkeveen (reasfalterng) RS vedl. 9!-j-- ---'--_ Sum asfaltveer 7_!!aol Dverse vedlkehold j _._ _.._ _ TOTALSUM: _.._

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM NEDSATT FARTSGRENSEIMERKNG AV VEI

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM NEDSATT FARTSGRENSEIMERKNG AV VEI SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 132764 Arkiv JouralpostD: sakd.: 111371 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalget Sak nr.: 02913 PLAN- OG UTVKLNGSUTVALG Dato:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Miljøutvalget MØTEINNKALUNG. Saksilste: Utvalg: Miljøutvalget. Møtested: Formannskapssalen. Dato: 23.03.2010.

EIGERSUND KOMMUNE. Miljøutvalget MØTEINNKALUNG. Saksilste: Utvalg: Miljøutvalget. Møtested: Formannskapssalen. Dato: 23.03.2010. . Møtested: Utvalg: Dato: 23.03.2010 Tdspunkt: 12:00 Formannskapssalen Mljøutvalget MØTEINNKALUNG - Aseveen 027/10 Godkjennng av protokoll fra mljøutvalgets møte 15.02.10 028/10 029/10 Regulerngsplan for

Detaljer

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring 5.1 Overordnet beskrvelse av prosjektet og strategsk forankrng 5.1.1 Prosjektets enkelte deler Rosenborg Ballklub har gjennom de sste 20 érene bygd opp betydelg egenkaptal. En god andel av denne egenkaptalen

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 1117015 I I Arkv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalnsdottr Sluttbehandlede vedtaksnstans: Formannskap Sak nr.: 055/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 23.08.2011

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

Liv og lyst i lys og mørke

Liv og lyst i lys og mørke Folkehelseprosjektet Lv og lyst lys og mørke Handlngsplan 2008-2009 HASVIK KOMMUNE Utarbedet av arbedsgruppen folkehelseprosjektet; Wanja Holmstrøm, Kar H. Johnsen, Ragnhld G. Torkldsen, Per Hugo Mathsen

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 044/10 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR MELDING - FAUSKE BYDRIFT - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE. I Dato: 17.06.

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 044/10 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR MELDING - FAUSKE BYDRIFT - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE. I Dato: 17.06. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JoumapostD: 10/5356 Arkv sakd.: 10/829 Suttbehandede vedtaksnstans: Kommunestyre Sak nr.: 044/10 KOMMUNESTYRE Saksbehander: Frank Bernardsen Dato: 17.06.2010 MEDNG - FAUSKE BYDRFT

Detaljer

Styret har i 2013 hatt nedenstående sammensetning: Observatør: John Kjell Reiten. Vik,Styreleder: VIRKSOMHETENS ART VIRKSOMHETENS. Øran på Åndalsnes.

Styret har i 2013 hatt nedenstående sammensetning: Observatør: John Kjell Reiten. Vik,Styreleder: VIRKSOMHETENS ART VIRKSOMHETENS. Øran på Åndalsnes. Årsrapport 214 Admnstrerende drektør har ordet oppnådde tlfredsstllende resultater 214, konsernets resultat før skatt ble på 24,2 mll. kr, tlsvarende tall 213 var 27,7 mll. kr. Det har år kke vært nødvendg

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SKISSEPROSJEKT SULITJELMA SKOLE

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SKISSEPROSJEKT SULITJELMA SKOLE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09110146 I I Arkiv JoumalpostlD: sakid.: 09/2735 I Saksbehandler: Georg de Besche d.y. Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr. 087/09 I FORMANNSKAP I Dato: 30.1 1.2009

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

Thor Herman Christensen, Einar Eide og Arild Thomassen

Thor Herman Christensen, Einar Eide og Arild Thomassen 2006/2 Rapporter Reports Thor Herman Chrstensen, Enar Ede og Arld Thomassen Prsndeks for nye flerbolghus Statstsk sentralbyrå Statstcs Norway Oslo Kongsvnger Rapporter Reports I denne seren publseres statstske

Detaljer

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. også kunne benyttes midler til en egnet markering ved stipendutdelingene. "

FAUSKE KOMMUNE. også kunne benyttes midler til en egnet markering ved stipendutdelingene. r--------.-.-...-~.~ - SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/7215 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 10/1669 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskapet Sakm.: 045/10 DRIFTSUTVALG Dato:

Detaljer

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har BFO Var saksbehandler Vr dato Tdlgere dato Var reteranse 15.05.2013/ER S/ers Tdlgere reteranse 1 av 11 fl, -fl I m-l v, Tl Leder og medlemmer Forsvarskomteen Utenrks- og Kop tl Internt Intern kop I Er

Detaljer

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening Natur&mljø / Norges Naturvernforbund 2.20071 kr65 NORGES FRS1E vllw AKTVXST Fryktet hverken sbjorn, re eller folkemenng «man da Leder Tr.nyo 5 Evo ((Man kan kke se den Krse under Vann» /ål D Femme Trungn

Detaljer

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår 1_ e se Å a s. - L (.. 4 Sa Ja jeg skråbhkk ULVETDER Q lle slkket ven på ryg en det forr e naturvern ret. Det er kke bare hatt å være ulv ar det kke e tlvettl Natur Ve naret e over. le te gang ko t kl..

Detaljer

LEDER. inn i det ulonn

LEDER. inn i det ulonn .1 0. 0 td r *.1 z D j b. 0 td (D 4 11 VDVDKtzÆFr LEDER 1 O& væwvx/zæfr,çr,wves Dr Et lokalt energselskap tllegg tl energproduksjon har NTE lang erfarng med nstallasjon og oppbyggng av elektrske anlep

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DISPONERING AV KOMPENSASJONSTILSKUDD OMSORGSBOLIGER. kr 856.550,00 kr 155.062,00 kr 251.160,00

FAUSKE KOMMUNE DISPONERING AV KOMPENSASJONSTILSKUDD OMSORGSBOLIGER. kr 856.550,00 kr 155.062,00 kr 251.160,00 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09/9816 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 09/2058 I Saksbehandler: Frank Bernardsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 071/09 DRIFTSUTV ALG Dato: 25.11.2009 ELDRERÅDET

Detaljer

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i Nr. 11994 PRS LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, r. r Det Utgvor: Norges Naturvernforbund Postboks 2113 Grüner lølka, 0505 OSLO, Norge. B.søksadresse: Nedregate 7 Tf: 22 71 55 20 Telefa.x: 22715640

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE FREI KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE FREI KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE FREI KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Deres ref: Saksbehandler: Dato: 04/00335-018 026 KKS 25.10.2004 - og regionaldepartementet v/ statsråd Erna Solberg SØKNAD OM TILSKUDD TIL INFRASTRUKTUR

Detaljer

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen.

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen. . PROTOKOLL FRA ORDNÆR GENERALFORSAMLNG Q-FREE ASA Generalforsamlngen ble avholdt den 9. ma 2008 1(1. 16.00 selsl(apets lol(aler Thong Owesens gate 35 C, 7044 Trondhem. Generalforsamlngen ble åpnet av

Detaljer

4J NATURVERN. Natrn S Miljø er tilsluttet Fagpressens Redakterplakat. leder. kort I I

4J NATURVERN. Natrn S Miljø er tilsluttet Fagpressens Redakterplakat. leder. kort I I skråbhkk steronjyplng klar j ELG I FORUT FOR SIN TID Testosteronjyplng er bltt det nye moteordet. Det fnnes.alle. avser, Når alkylfenolene, nonylfenolene og alle de andre forbndelsene som mobber hormonene

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 2012. Arangementet vil foregå på lukket område innenfor alpinanleggets bakker. Teknsk arrangør er NMK Bardu.

FAUSKE KOMMUNE. 2012. Arangementet vil foregå på lukket område innenfor alpinanleggets bakker. Teknsk arrangør er NMK Bardu. r---.--------~-~-------.-~--------~-! SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/3274 I I Arkv JouralpostID: sakid.: 12/845 I Saksbehandler: Lse Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksmnstans: Plan- og utvklngsutvalget Sak

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 614 Lnr.: 3474/14 Arkivsaksnr.: 14/747-1

Saksframlegg. Ark.: 614 Lnr.: 3474/14 Arkivsaksnr.: 14/747-1 Saksframlegg Ark.: 614 Lnr.: 3474/14 Arkivsaksnr.: 14/747-1 Saksbehandler: Jo-Morten Høistad PLANLEGGING AV NY BARNESKOLE VED LINFLÅA Vedlegg: 1. Arkitektonisk beskrivelse av skolebygget og tomta 2. Analyse

Detaljer

Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39. efen for. miljøvernere

Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39. efen for. miljøvernere Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39 efen for 00000 mljøvernere meren jeg fylte seks, og faren mn med «skrårute». Sort med tak sommeren. Det vn tryktlg spnle. fylte bensn på den gamle Angl hvor v måtte

Detaljer

Plastindustrien med sjarmoffensiv i skolen

Plastindustrien med sjarmoffensiv i skolen Boka Mljøproblemene Boka Mljølære En Nr. 6 22/3-1991 ISSN: 0802-5924 UTGITT AV NATURVERNFORBUNDET 0 Televerket dumpet ulovlg sste sde ENØK potensalet 40 TWh sde 3 Grove naturnngrep på Svalbard sde 7 Verden

Detaljer

Utredning enhet VV A - "Fauske Bydrift"

Utredning enhet VV A - Fauske Bydrift Utredning enhet VV A - "Fauske Bydrift" Innledning: For å utrede et alternativ med Fauske Bydrift er det opprettet en prosjektgruppe. Gruppa har bestått av følgende: Lise-Gunn Hansen - hovedtillitsvalgt

Detaljer

YRKESMED is INS K/YRKESHYG len is K UNDERSØKELSE VED A/S KONGSBERG ELITE ASBJØRN KVERNELAND - HÅKON LASSE LEIRA SYVERT THORUD HD 716/770810

YRKESMED is INS K/YRKESHYG len is K UNDERSØKELSE VED A/S KONGSBERG ELITE ASBJØRN KVERNELAND - HÅKON LASSE LEIRA SYVERT THORUD HD 716/770810 o'.'.,_'h' 000 o.~...,.. _~-o'.'o'...._... Coo." YRKESMED s NS K/YRKESHYG len s K UNDERSØKELSE VED A/S KONGSBERG ELTE ASBJØRN KVERNELAND - HÅKON LASSE LERA SYVERT THORUD HD 716/770810 ARBEDSFO RS KNN G

Detaljer