FAUSKE KOMMUNE. Vedlegg: Karttsnitt Medås/Tortenli, Valnesfjord, Nes, Kvitblik, Leivset, Vatnbygda, Sulitjelma, Fauske

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE. Vedlegg: Karttsnitt Medås/Tortenli, Valnesfjord, Nes, Kvitblik, Leivset, Vatnbygda, Sulitjelma, Fauske"

Transkript

1 SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE Arkv Jom:alpostD: sakd.: Saksbehandler: Frode Ramskell Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Plan- og utvklngsutvalg Sak nr.: PLAN- OG UTVKNGSUTV ALG Dato: KOMMUNALE VEGER - OPPRUSTNGSPLAN 2010 Vedlegg: Karttsntt MedåsTortenl, Valnesfjord, Nes, Kvtblk, Levset, Vatnbygda, Sultjelma, Fauske sentr (vedlegg 1-9) Overskt forslag tlopprustngsprosjekter 2010, vedlegg 10 Sammendrag: Det vses tl budsjett 2010 hvor Fauske kommunestyre har vedtatt å bevlge kr. 10 mll. tl opprustng av kommunale veger nnlednng Fauske kommune har ansvaret for følgende:. Antall kommunale veger:. Antall klometer kommunale veger:. Antall klometer grusveger:. Antall klometer med fast dekke: 251 kommunale veger 130 km 94 km (72 %) 36 km (28 %) tllegg har Fauske kommune ansvaret for en rekke større og mndre parkerngsplasser og utenfor sentrum: Totalt utgjør dsse parkerngsplassene et areal på ca m ble følgende veger rustet opp for totalt 3 ml:. Deler av Grønåsveen. Deler av Medlveen. Deler av Brngslveen ble følgende veger rustet opp for totalt 9 mll:. Grønåsveen - 2 mll. Holtanveen (Tverreen) - 0,4 mll. Medlveen, Valnesfjord - 0,5 mll. Brngslveen, Valnesfjord - 0,5 mll. Tortenlveen - 0,8 ml. Laksåbakveen, Valnesfjord - 0,5 mll. Vassryggen, K vtblk - 0,5 ml. Nesveen, Valnesfjord - 0,4 ml

2 . 0mflogveen, Sultjelma - 0,1 mll. Moen - 0,3 ml. Krkegårdsveen, Sultj ema - 0,15 ml. Krkebakken, Sultjelma - 0,35 ml. Nordengveen, Kvtblk - 0,1 mll. Krykkja, Vka og Bådsvk på Levset - 0,4 mll. Medåsveen - 0,5 ml. Heggveen, Hauan - 0,4 ml. Enerveen, Hauan - 0,2 mll. Fugleveen, Vestmyra - 0,5 mll. Kantlyngveen, Hauan - 0,3 mll tlegg ble Granveen reasfaltert nnenfor tldelt ramme. Totale kostnader for "vegpakke 2009" ble på kr. 8,8 mll. Opprustngsplan 2010 Ved utarbedelsen av planen er det tatt utgangspunkt en generell standardhevng rundt om hele kommunen. Følgende opprustngsmetode foreslås på de dårlgste grsveene, jfr. opprustngsprosjekter 2009:. Vegduk mot ekssterende veg, klasse 2. Geonett over hele vegbredden. 20 cm grovpuk mm. 15 cm grs 0-18 mm. Grøftng langs begge sder mnmum 0,5 m under nvå geonett. Utskftng av stkkenner etter kartleggng På de bedre grusveene skal det kun legges på grus med 15 cm tykkelse. På enkelte veger er det tlegg tatt høyde for grøftng. Det tas forbehold om mndre endrnger. Veger som foreslås prortert fullopprustet ml duk, pukk og geonett: GrønåsveenHoltanveen: Grønåsveen starter ved Termnalveen og ender Grønås. Dette er en gammel veg som hovedsak er bygd rett på myrlere gru. Speselt teleløsnngsperoder kan vegen tl tl tder bl svært dårlg ble veen rustet opp ca. 0,8 km fra Termnalveen ble det så rustet opp 1,7 km fra Grønås samt 0,7 km av Holtanveen (tverreen fra Ny Jord) med samme metode ble opprustng foretatt på 2,04 km fram tl ca. 200 m forb krss Holtanveen. Vdere ble Holtanveen på 0,6 km (Tverreen) ferdgstlt. Det foreslås å nvestere nye kr. 1,9 mll. for å fortsette opprustng fra nord og fram tl Svennng Gård, se vedlegg 1.

3 Brngslveen, Valnesfjord: Vegen blr ved store nedbørsmengder bløt og sporete ble ca. 0,2 km av vegen rustet opp ble så nye 0,53 km rustet opp. Det foreslås nå opprustng av nye 1,5 km med samme metode, se vedlegg 2. Laksåbakkveen, Valnesfjord: Samme status som Brngslveen ble 0,46 km rustet opp fra kryss Fylkesve 531. Det foreslås å ruste opp sste del av vegen på 0,3 km, se vedlegg 2. Nes, Valnesfjord: Hovedvegen rundt Nes er fylkesveg. Vegen fra Nes og mot Alvenes er kommunal og har samme status som Brngslveen ble 0,44 km rustet opp. Det foreslås å ruste opp resterende del av vegen fram tl nærngseendom på Nes - 0,3 km, se vedlegg 3. Medlveen, Valnesfjord: Samme status som Brngslveen ble ca. 0,1 km av vegen rustet opp med samme metode (fram tl brua) ble opprustngen vdereført med 0,54 km tl ca. 150 m forb 90 graderssvng. Det foreslås nå å ruste opp sste del av vegen på 0,45 km, se vedlegg 2. Medåsveen, Medås: Same status som Brngslveen ble 0,5 km av vegen rustet opp. Det foreslås nå å ruste opp sste del av vegen fram tl kryss Fylkesve 537 Tverå - 0,3 mll, se vedlegg 1. Vassryggen, Kvtblk: Vegen har vært "flkket på" over mange år. De første 0,1 km av vegen er tdlgere rustet opp ble 0,5 km rustet opp. Det foreslås å ruste opp sste del av vegen på 0,4 km med samme metode. På sste 0,3 km foreslås kun lagt nytt topp dekke, se vedlegg 4. Veger som foreslås prortert mloppgrusng, grøftng ogeller stkkenner: Vatnbygdveen : Gruen under vegen er forholdsvs god. Det foreslås oppbyggng med vegduk, pukk, oppgrsng og grøftng på 0,85 km av vegen (ca halvparen av totallengden), se vedlegg 6. Tortenlveen: ble vegen forb bruddet oppbygd og asfaltert. Det foreslås å vdereføre opprustngen ved å sprenge bort flere fjellknauser Tortenlområdet som hndrer bortlednng av overflatevann (Fauske vderegående skole har påtatt seg oppgaven). Vdere foreslås det oppgrsng etter at sprengnngsarbedet er utført, se vedlegg 1. Krkegårdsveen, Sultjelma: ble det anlagt nytt topp dekke på 0,39 km av vegen. Det foreslås å ruste opp sste del av vegen fram tl Krkegården, se vedlegg 7. Ytre Levset: ble 3 veger opprustet med nytt toppdekke; Krykkja, Vka og Bådsvk. Det foreslås å ruste opp 0,55 km fra krss Fylkesve 542 mot Ytre Levset med oppgrusng og grøftng, se vedlegg 5. øynes

4 Sste del av 0ynesveen (bakke ned mot øynes) trenger grøftng og oppgrusng. Veger som foreslås asfaltertreasfaltert: Rognveen (Hauanbakken) Rognveen ble reasfaltert fra kryss Granveen og tl Kantlyngveen Hauanbaken fra krss Bjørkveen er sterkt trafkkert og trenger som et mnmum asfalterng kjøresporene. Det foreslås en sporfyllng. Henskten med sporfyllngen er også å lede overvann ut av sporene og nn tl etablerte sluker langs veen, se vedlegg 8. Sjåheveen Granveen De fleste beboerne øvre deler av Hauan som skal tl Hauan grendeskole benytter Granveen, stkkve mellom Sjåheveen og Granveen og mdtre del av Sjåheveen. Det foreslås nå å asfaltere denne gjennomfartsveen, se vedlegg 8. Asalveen og Poppelveen Veene foreslås prortert for asfalterng. Det er kke behov for rehablterng av V A-nett nær framtd. Veene er generelt dårlg forfatnng, se vedlegg 8. Helskarveen og Erksbakkveen Veene foreslås prortert for asfalterng. Det er kke behov for rehablterng av V A-nett nær framtd. Veene er tl dels sterkt trafkkert (gjennomfartsveer) og er generelt dårlg forfatnng, se vedlegg 9. Tareveen, Stranda Veen er sprukket langs mdten på store deler av streknngen. Det foreslås at asfalten blr reparert ved hjelp aven spesalmasse som vl hndre vdere oppsprekkng, se vedlegg 9. Hauanveen Hauanveen er dårlg forfatnng. Det foreslås full reasfalterng av hele veen, se vedlegg 8 Gangveen Hauan Gangve mellom Kantlyngveen og tl Røsslyngveen samt gangve langs Bjørkveen fra kryss Gryttngveen foreslås reasfaltert. Det nevnes her at gangveg fra kryss Gryttngveen og tl Hauanbrua vl bl reasfaltert etter anleggng av ny hovedvannlednng tl Fauske Handelspark, se vedl. 8. Letebakken Buen Det er vedtatt at det skal anlegges fartsdempere Letebakken og Buen fra Jernbanegata og tl Rådhusgata, se vedlegg 8. Krkeveen Deler av Krkeveen mellom Farvkveen og RV80 samt rundt fartsdumper trenger reasfalterng, se vedlegg 8 og 9 Opprustng grusveer Veglengde Status Total kostnad Tltak 2010 Kostnad

5 2010 Grønåsveen Ferdg 4 km Gjenst. fnanserng Opprustng av 1,9 km 1,9 ml 8,2 km (se vedl) kr. 4 ml mlve2duk, 2eonett Ol! Dukk Brngslveen Ferdg 1,2 km. Gjenst. fnanserng Opprustng 0,5 km 1,5 ml 5,3 km (se vedl) kr. 3,5 ml mlvel!duk,!eonett Ol! Dukk Laksåbakkveen Ferdg 0,5 km Gjenst. fnanserng Opprustng 0,3 km 0,3 ml 1,25 km (se vedl) kr. 0,3 ml mlve2duk, 2eonett Ol! Dukk Nes Ferdg 0,4 km Gjenst. fnanserng Opprustng 0,3 km 0,3 ml 0,7 km kr. 0,3 ml mlve2duk, 2eonett 02 Dukk Nordengveen Ferdg 0,6 km Gjenst. fnanserng Opprustng av 0,32 km 0,32 ml 1,2 km kr. 0,32 ml mve2duk, 2eonett 02 pukk Medlveen Ferdg 0,7 km Gjenst. fnanserng Opprustng av 0,45 km 0,45 ml 1,15 km (se vedl) kr. 0,45 mll mlve2duk, 2eonett 02 pukk Medåsveen Ferdg 0,5 km Gjenst. fnanserng Opprustng av 0,32 km 0,32 ml 0,82 km kr. 0,32 ml mlve2duk,!eonett Ol! Dukk Vass ryggen Ferdg 0,7 km. Gjenst. fnanserng Opprustng 0,7 km 0,49 ml 2,7 km kr. 0,49 ml mlve2duk, 2eonett Ol! Dukk Vatnbygdveen Total fnanserng Opprustng 0,85 km ml 0,42 ml 1,5 km kr. 0,8 ml pukk, 2rus 02 2røftn2 Tortenlveen Gjenst. fnanserng Opprustng grøftng veg 0,45 ml 2,25 km kr. 0,45 mll fra bruddet mot nord Ytre Levset Gjenst. fnanserng Opprustng 0,55 km ml 0,28 ml 0,55 km Kr. 0,28 ml. pukk, 2rus 02 2røftn2 Krkegårdsveen Gjenst. fnanserng Opprustng 0,7 km ml grus 0,21 ml 1,0 km kr. 0,21 ml øynes Opprustn2 0,3 km ml!rus 0,09 ml Sum: 7,04 ml. Opprustng asfaltveer Følgende veger foreslås asfaltert 2010: Vegnavn Lengde Tltak 2010 Kostnad 2010 Rognveen, Hauan 0,48 km Sporfvlln2 0,22 ml SjåheveenGranveen 0,43 km Nvasfaltern2 0,39 ml Asalveen, Hauan 0,43 km Nyasfaltern2 0,39 ml Poppelveen, Hauan 0,50 km Nvasfaltern2 0,45 ml He1skarveen, Erkstad 0,2 km Nyasfaltern2 0,18 ml Erksbakkveen, Erkstad 0,25 km Nyasfaltern2 0,22 ml Tareveen, Stranda 0,8 km Asfaltreparas on 0,12 ml Hauanveen 0,43 km lleasfaltern2 0,32 ml Gangveer, Hauan 0,5 km lleasfaltern2 0,22 ml Letebakkenuen RS Fartsdumper 0,1 ml Krkeveen RS lleasfaltern2 0,15 ml Sum: 2,76 ml.

6 Dverse mndre opprustnger Det foreslås å avsette kr ,- som "fre mdler". Mdlene vl bl benyttet tl generell grøftng, veggrsng og utskftng stkkenner på øvrge kommunale veger. Trafkkkkerhetsmdler Fauske kommune fkk 2009 nnvlget et tlskudd fra fylkeskommunale trafkkskkerhetsmdler på kr. 1,1 mll. tl byggng av fortau langs Erkstadveen fra kryssrv80 og tl Helskarveen. Erkstadveen og fortau skal asfalteres sommeren Fauske kommune er 2010 nnvlget et tlskudd fra fylkeskommunale trafkkskkerhetsmdler på kr ,- tl anleggng av fortau langs adkomstve tl Valnesfjord skole. Prosjektet skal gjennomføres løpet av NNSTLLNG: Plan- og utvklngsutvalget Fauske kommune vedtar foreslått opprustngsplan for kommunale veger for l Ragnar Pettersen rådman Frank Bernardsen kommunalsjef Frank Zahl ledervva

7 .. -!., Q W ': j "._ l".. O VfOLE. A ---, r- q. _ø "-- ;j. ' -! j -9 t).j 7 e _J.1.. ß-Z--;, r--,- 1,( :-- 1,:1 j) f f J f --,. l '.. ---' ) r,í '" ( (,,1 a '.', r- ' f' ( " '- 'oa "J _r-' ql:_15; J"- - _, 1;, ',-J- '" --:11 '';(:A. "'-, -' f V l' '., '" " '-lr ( '" 9 ",' '-, '"",,. ", "',.j ".." ( ", " "("ì,',,':'.,, L '-", '( "-'" '. '-. ''-, ''- 0 r--. ",.,,-... o O Ol : O :: ' E O.. E ;:.. O.- : NO O Cf. Ol '5 1 Ol Cf t:. ;r ::! C'! O :2 u. '* z, V ' '.. "b. "" ú _ "--"-,- "" l -)( h,? 0J - J '-, (( -Z J l (, -) j l. r; -z( :-,," o.e,. " 't '& O ìè", (,,,' o"y -'- '" ' -"' ".( ' - ( '-, J-- t ) -'':_,_,_ "" ---,-..f,j.. ( tn.' ' ' j.g t.,, 7 - '.',_

8 J' r J r _ OPPe.vs'-'6. Mk. é:g, Lf ra ).,,e.,. l Af y ff l ' r1 j "'l ''- -Jf ' _:,. ì. VfpU:.Cs V'- 4 "- "'.. -, -".' " ':..' ; (-"' :.--v-- J J"-'_",. '.y ì.,.l,,'. #..o,.. ì - r , o -o J 1-' fj j..,),-j -- t j, ".; o "..._..._.".._.,- "', "'-'. j "..l;. ;- _ ) ' 5 '.- í '::h_ Øre j) (. -- OfPevSî ' --.. tj'l ofle.snb o '! l 0* Kartutsntt ;'-j Målestokk 1 :20000 _ Fauske kommune

9 -( '", Lff,l )(.l í j jr'-- -- b-ø, f..., n O_jf L-!(.t;---- -l ' ",. f ; l 7 Ì' " ,.._" '.1 ' 0! -1 7; " J fl l 0--!, -=.,p , L --._ ( ---"" D--- --! ' 2' (-- l V"', 'j --- w , '? (- cl.s 1.. '" (.. V J '- (( a la o ( C) D t FC1_ ' l '- j _ o : vdú.6. o L 'E o Q) t-_'_.e", L, O '".. o.. E re '-'".-:...; o : O';'; :-.. 2 C".8 Q) j, (L -z ::Nt'; o',. t: o Q) t Jl1.,l 8 fj c'", u. L(' 'l J l ( --" "'- :lzk '-'ì rr?. --- J ''..- _J - í' ( í j,. -, --! " -. LL n l , '_ == -'".v"." J,4 =- - -d, ( ', f. j 00:1 (V.'1 Df. l -- póç' '..;, í-. -_' ' l' _,çj', ",.()c:_ t: - 'j.'" 't l (" - -- ',- " jr'.. N '- Q. o. C J: r, '. r, Ð ì:,1, ' J L-----! ts;j '.'.' f ' 't ù ' j t,. " fl'

10 ' '-"".."-"'.. 9ì ''''-' '""- 0, 1', '- --((,.,-. '"_,,. Ntt, C;' '" -J_ '" l, -", ' t) ' '-.,-',--. ",--., ", D r J Jl'"'' VëOL(.(:C Y Gl o c: 25 :.. E T" o.. oe.- NE o Gl Æ ro rt.ro ro 0:2 LL k z-r ", l- (í "---.." Q. '., ',, cl o ".,..,.:. : "-.D'-., ""--,, f l " ",l t ì '$ Ö ). cy V '" (( '7, ".'''. ' ; -",--' --.À,.--, -::.- " 0=::- ;ç ---,;--. '..., -' )..-- :: ;..-;;' :: ". -- := =-- ' ",.. '.,.,,., ',, " 1 1 t' 't. O t'...,. cl.! '': O r,.. V a. c o ", '--'o """" -'''''' '-'...!fl '... """,., ''',,"'."--.. ( ' -''- "" r. l

11 b?fe.v rt;rj& M VNALt. Jf:. (L àolo Q",7 rr; e.a Ve; " "'"" )1,,lp,,-., ",1 ' 'ý' ) J --' :í'--. --, ) ( --.'- -'.' (, (J 0'1..1' ' L (, '''g..''----.,? ---ì) :;..l: :... (( ( '-"-"' (-=.. - =à_, L.. =:: =.: ' :D:t. ef, oft2ùst.:r rzn. re) N'! OtPevrt.G. ' _ _-'...,...- :-c- -,1...!,'_. 1"'-"-' J O fl g- Kartutsntt Målestokk 1: Fauske kommune V

12 . ) "-.,,.o.c: l o (1 o c o :: :. E.. o.. E :t.. o c o.l.l,l"!.8 (1 to :: N (1 r.l ro C";r r o :: u. UJ B.'2-0. " : 1"..,1.. U cl D o.- Ç) 1.", '-, '"...,;- ----_ ,' "- y, " -17--j ì ' ", l 1-, '''l -- "a: è-. # '--"- 0-, 8. " ", - O t-.. Y Jl.. t.3 o 4,. J "" '" - -' a. O )" '. -Z 1--,.. L. ". -_. L l ', 1 j.--,,- f l

13 ( (.. ). ", V) j!, ", ul --'?,.. (...r. --(:..s j. -d "". v' '- '" '" , &':.. - '- cj C 'S - ( O -- - ' O N -_.-...._---.,-!,-.-._-"-, --_.r J -- ì :;r ø'. :f ', " Of' -,-;------,-, ì"" - ' )1 J ', )ty '.f... "-- l,!' " ). """ ç '0.. '-l - - -J :: f Q J l r r yr "',. --", L.' r l ", t. "Æ.)7 t,, "-" ",-,J-'. - ) -... ' o r.. -'.':S","_ u) '""O; '=, t: "'r-----,! '7. - 2s l- '" ": t ø-.!,j o - C., (- )- 7.,,.,.,

14 "". '( 1 ': ";-. '-"..'.( r,._."? o ",.. o Q ( 1ž ", ", fl.': ". &., " '. ';..J j, ( t (,'.:,' L

15 "pæ6, _1 Otewíé T ì dk,gte ) 11 $"ttv.ot) n: rjy O. ;''- -, ). -" A..'. 11 J, -., --_ n Q G 8, _' - G..'.:,....' :-..J..,----'" '.,.. - ll, r

16 V OL lo OPPRUSTNG KOMMUNALE VEGER 2010 "' _._-_._ _ lae oppgtte prser er budsjettprser basert på prosjektene _ _---. -_."' _ ,. Antatt ---.._.._--, r--- Lengde meter- Budsjett Kommentarer _ _._._ Sum veger m geonett _.'--_....'- _"eer mge0!l_ett prs --_ Grønåsveen! vedl. 1 Brngslveen vedl. 2 Laksåbakkveen vedl _..-. Nesveen " vedl Nordengveen, Valnesfjord vedl. 2 Medlveen "--_.._ vedl. 2 -'---- Medåsveen vedl Vassryggen vedl. 4 --' _----_._ '._-- Veer ml grus _ Vatnbygdveen (r_k.grøftng) vedl. ----,._-- 6 Tortenlveen (nkl. grøftng) vedl '._-'-' Ytre Levset (nkl. grøftlrg) vedl. 5- Krkegårdsveen, Sultjelma vedl '...-, Nordengveen, Valnesfjod vedl. 2 - yassryggen (sste del) 300 _._ vedl. 4 øynes (ned bakke mot!?ynes) Sum veger m grus Asfaltveer m2 m2-prs _ _._- Rognveen (sporfyllng bakken) (b=3m), lvedl _._-...- SjåheveenGranyeen vedl. ---'- 8 Asalveen, Hauan (b=5m) vedl Poppelveen, Hauan (b=5en) vedl r Helskarveen(b==m) _ vedl. 9 _Erksbakkveen (b=5m) _ vedl. 9 o - Tareveen (repar llorvegmdt) vedl _._-- 9 Hauanveen (reasfalterng) (b=5m) vedl _.-_. - -_..'---'._--'- _._ Gangveer Hauan (reasfalterr9l vedl. 8 Letebakken BLle:_ f rtsdumper RS vedl "_._-- Krkeveen (reasfalterng) RS vedl. 9!-j-- ---'--_ Sum asfaltveer 7_!!aol Dverse vedlkehold j _._ _.._ _ TOTALSUM: _.._

FAUSKE KOMMUNE. Vedlegg: Kartsnitt Grønåsveien, Arsenalveien, Sjøgata vest, Fugleveien, Vassryggen, ((Stortingsgatm) og Laksåbakkveien

FAUSKE KOMMUNE. Vedlegg: Kartsnitt Grønåsveien, Arsenalveien, Sjøgata vest, Fugleveien, Vassryggen, ((Stortingsgatm) og Laksåbakkveien SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 13305 Arkv JouralpostD: sakld.: 1373 Saksbehandler: Frode Ramskjell Sluttbehandlede vedtaksnstans: Plan- og utvklngsutvalg Sak nr.: 01413 PLAN- OG UTVKLNGSUTVALG Dato: 26.02.2013

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Det vises til budsjett 2011 hvor Fauske kommunestyre har vedtatt å bevilge kr. 10 mil. til opprusting av kommunale veger i 201 1.

FAUSKE KOMMUNE. Det vises til budsjett 2011 hvor Fauske kommunestyre har vedtatt å bevilge kr. 10 mil. til opprusting av kommunale veger i 201 1. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostD: 11/843 Arkiv sakd.: 11121 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalg Sak nr.: 011/1 1 PLAN- OG UTVKLNGSUTVALG Dato: 15.02.2011 Saksbehandler: Frode

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. SA-ANLEGG, FAUSKE. SØKNAD OM KJØp AV TOMT SAMT OPSJON PÅ

FAUSKE KOMMUNE. SA-ANLEGG, FAUSKE. SØKNAD OM KJØp AV TOMT SAMT OPSJON PÅ SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 12/4562 Arkv JoualpostD: sakd.: 1211041 Saksbehandler: Paul Erk Aakerl Sluttbehandlede vedtaksnstans: Formannskapet Sak nr. FORMANNSKAP Dato: 081/12 PLAN- OG UTVKLNGSUTVALG 13.06.2012

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE AMUNDSEN EIENDOM AS, BODØ. TOMTEKJØP KROKDALSMYRA. REFUSJON AV IKK BYGGBART AREAL/SØKNAD OM TILLEGGSAREAL

FAUSKE KOMMUNE AMUNDSEN EIENDOM AS, BODØ. TOMTEKJØP KROKDALSMYRA. REFUSJON AV IKK BYGGBART AREAL/SØKNAD OM TILLEGGSAREAL SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 119172 Arkv Jom:alpostD: sakd.: 11169 Saksbehandler: Paul Erk Aakerl Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Formannskapet Sak nr.: 00512 PLAN- OG UTVKLNGSUTVALG Dato: 25.10.2011 00412

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og athninistrasjonsavdelingen. Fastsetting av kommunegrense I sjø mellom Frosta og Levanger kommuner

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og athninistrasjonsavdelingen. Fastsetting av kommunegrense I sjø mellom Frosta og Levanger kommuner YLKESMANNEN NORDTRØNDELAG Kommunal og athnnstrasjonsavdelngen Deres ref: Vårdato:06122005 Sakbehandler:Sssel Elsabet Slapgård Vår ref: 2005/186 Arkvnr: 311 rosta kommune 7633 rosta Levanger kommune 7600

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. AMUNDSEN EIENDOM AS, BODØ. SØKNAD OM KjØP AV TOMT AV FAUSKE KOMMUNES EIENDOM GNR. 103 BNR. 1085 PÅ KROKDALSMYRA - NÆR SCANDIA

FAUSKE KOMMUNE. AMUNDSEN EIENDOM AS, BODØ. SØKNAD OM KjØP AV TOMT AV FAUSKE KOMMUNES EIENDOM GNR. 103 BNR. 1085 PÅ KROKDALSMYRA - NÆR SCANDIA s SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/6687 I I Arkv JoualpostID: sakd.: 10/1659 r Saksbehandler: Paul Erk Aakerl Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskapet Sak nr.: 064/10 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: Planutvalget vedtok i sak 26/12 å stenge veien fra fylkesveien opp til Valnesfjord skole for

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: Planutvalget vedtok i sak 26/12 å stenge veien fra fylkesveien opp til Valnesfjord skole for I r SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 13/1353 I Arkv sakid.: 11/2844 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Plan- og Utvklngsutvalget II Sak nr.: 017/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG r Saksbehandler: Lse Gun

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 1117015 I I Arkv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalnsdottr Sluttbehandlede vedtaksnstans: Formannskap Sak nr.: 055/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 23.08.2011

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR .------Jr..'c;~~---------..-------.-~-------------------.._-.. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JouralpostD: 11/11396 Arkv sakd.: 11/2608 Slttbehandlede vedtaksnnstans: Kommunestyre Sak nr.: 050112 KOMMUNESTYRE.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Saksopplysninger: ØKNING AV FESTEAVGIFT 2012

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Saksopplysninger: ØKNING AV FESTEAVGIFT 2012 I-~-- SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/1749 I I Arkv JoualpostID: sald.: 12/248 I Saksbehandler: Frank Bernardsen Sluttbehandlede vedtaksnstans: Kommunestye Sakm.: 063/12 FORMANNSKAP Dato: 05.03.2012 090112

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE OMKLASSIFISERING RV 80 STRØMSNES - RØVIKA. UTTALELSE

FAUSKE KOMMUNE OMKLASSIFISERING RV 80 STRØMSNES - RØVIKA. UTTALELSE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 0917706 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 09/1980 r Saksbehandler: Paul Erik Aakerli Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget Sak nr.: 065/09 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTV

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 11/11000 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/2525 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen

FAUSKE KOMMUNE. 11/11000 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/2525 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen - -~ ~------ ---~ SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/11000 I I Arkv JoumalpostID: sakid.: 11/2525 I Saksansvarlg: Bert Vestvan Johnsen Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Formannskapet Sak nr.: 012/12 I FORMANNSKAP

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 11/9981 Arkv JoumalpostD: sakd.: 11/2331 Saksbehandler: Jonny Rse Sluttbehandlede vedtaksnstans: Kommunestye Sak nr.: 002/12 FORMANNSKAP Dato: 31.10.2011 013/12 KOMMUNESTYRE 08.11.2011

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM NEDSATT FARTSGRENSEIMERKNG AV VEI

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM NEDSATT FARTSGRENSEIMERKNG AV VEI SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 132764 Arkiv JouralpostD: sakd.: 111371 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalget Sak nr.: 02913 PLAN- OG UTVKLNGSUTVALG Dato:

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING.

Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING. /.. " MØBELRINGEN.L, Fridtlhl :ç VølJelhus-! "d'-p-ë Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 Iß-O Fauske Kommune Plan/næring Boks 93 8201 Fauske!C)/d1 ayb SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FORESPØRSEL OM OMREGULERING AV DELER AV KROKDALSMYRA. ?- Vedlegg: Brev datert 17.10.2012, fra Gunvald Johansen Bygg AS mlart

FAUSKE KOMMUNE FORESPØRSEL OM OMREGULERING AV DELER AV KROKDALSMYRA. ?- Vedlegg: Brev datert 17.10.2012, fra Gunvald Johansen Bygg AS mlart SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 12/9680 I Arkivsak.: 12/2143 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og ntviklingsutvalg I.. I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir II Sak nr.: 107/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DISPONERING AV KOMPENSASJONSTILSKUDD OMSORGSBOLIGER. kr 856.550,00 kr 155.062,00 kr 251.160,00

FAUSKE KOMMUNE DISPONERING AV KOMPENSASJONSTILSKUDD OMSORGSBOLIGER. kr 856.550,00 kr 155.062,00 kr 251.160,00 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09/9816 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 09/2058 I Saksbehandler: Frank Bernardsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 071/09 DRIFTSUTV ALG Dato: 25.11.2009 ELDRERÅDET

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I~o: - 28.02.05. l.a:.r:tall oppgaver: - ,10. -- - i From: O - Skrtve- og tegnesaker. Kalkulator uten tekstminne

I~o: - 28.02.05. l.a:.r:tall oppgaver: - ,10. -- - i From: O - Skrtve- og tegnesaker. Kalkulator uten tekstminne Byggskader G høgsklen sl Emne: Emnekde: Faglge veledere: ru:pe{r): jeksaensppgaven f1:n" sder (nkl g rehablterng LV 207 B Hans J Berge bestar av: frsden): 4 Tllatte hjelpemdler: : 280205 la:r:tall ppgaver:,10

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal Lesja kommune Saksbehandler drektenummer Rådmannens stab Lv Eva.Gråsletten 1 4 41 19 Økonom og personal ÅRSMELDING FOR REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING I KOMMUNEN, HMS, SENIORPOLITIKK, UTDANNING OG LÆRLINGER

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2014

Styrets beretning pr. 30.06.2014 (2 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE Styrets beretnng pr. 30.06.2014 BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. Danca PensjonsforskrngAS oppnådde pr. 30.06.2014: VART MORSELSKAP DANICA PENSION

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

TVEDESTRAND KOMMUNE REGNSKAP FOR 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE

TVEDESTRAND KOMMUNE REGNSKAP FOR 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE TVEDESTRAD KUE REGSKAP 28 TVEDESTRAD KUE REGSKAP FR 28 HLDSFRTEGELSE Hovedoverskter Sde nvesterngsregnskap - skjema 2 A og B Økonomsk overskt - nvesternger- vedlegg 5 2 Drftsregnskap - skjema 1 A og B

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 1.3 Strategier for å nå det overordnede målet er

FAUSKE KOMMUNE. 1.3 Strategier for å nå det overordnede målet er ~ i SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 11/10988 Arkiv JoumalpostD: sakd.: 11/2521 Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 043112 FORMANNSKAP Dato: 28.11.2011 ÅRSBUDSJETT 2012

Detaljer

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 l SAMMENDRAG: Rapporten omhandler bruk

Detaljer

II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato: 27.04.2011

II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato: 27.04.2011 SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE I Arkv JournalpostID: sakid.: 11/77 11/1675 Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Drfts:tvalget /(cn",ia"~/"~ I I Saksbehandler: Gunnar Sveen II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato:

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23 Innhold 1 Generelt om strategen...3 1.2 Innlednng...3 1.3 Sammendrag...4 1.4 Kunnskapsutvklng...5 Bolgsosalt studum...5 Kollegavurdernger...5 Erfarngsutvekslng...5 På ve tl egen bolg vekker nternasjonal

Detaljer

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015.

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015. I I SørTrøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondhem Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgtt ved svar)

Detaljer

Årbeidsretta tiltak og tjenester

Årbeidsretta tiltak og tjenester skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal Å R S R Å P P O R T 2 0 5 Årbedsretta tltak og tjenester INNHOLD SIDE Innlednng Om : Eerforhold og lokalserng

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

z 3j co.0 w> (fl Q z > G) LJ G) c4- Lii Lii Lii = > Lii Lii . /û :.;;,/ t_u - G) (i) Z Iii (%4 0 G) G) c 1 G) c (fl (fl (i) Iii Iii .Co I.. 4- I- I-.

z 3j co.0 w> (fl Q z > G) LJ G) c4- Lii Lii Lii = > Lii Lii . /û :.;;,/ t_u - G) (i) Z Iii (%4 0 G) G) c 1 G) c (fl (fl (i) Iii Iii .Co I.. 4- I- I-. uj. /û :.;;,/ t_u LJ. = n., J, = = o. -. j Q W. < ( Z - -. - 1-, 1 -. ( (. (.. ( 1. (% -J - ( j. -. ( ( t. - - (... u ( 1 1 Q. -o -

Detaljer

Løsningsskisse til eksamen i TFY112 Elektromagnetisme,

Løsningsskisse til eksamen i TFY112 Elektromagnetisme, Løsnngssksse tl eksamen TFY11 Elektromagnetsme, høst 003 (med forbehold om fel) Oppgave 1 a) Ved elektrostatsk lkevekt har v E = 0 nne metall. Ellers bruker v Gauss lov med gaussflate konsentrsk om lederkulen.

Detaljer

Randi Eggen, SVV Torunn Moltumyr, SVV Terje Giæver. Notat_fartspåvirkn_landeveg_SINTEFrapp.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER

Randi Eggen, SVV Torunn Moltumyr, SVV Terje Giæver. Notat_fartspåvirkn_landeveg_SINTEFrapp.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER NOTAT GJELDER SINTEF Teknolog og samfunn Transportskkerhet og -nformatkk Postadresse: 7465 Trondhem Besøksadresse: Klæbuveen 153 Telefon: 73 59 46 60 Telefaks: 73 59 46 56 Foretaksregsteret: NO 948 007

Detaljer

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder.

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder. 40 Metoder for å måle avkastnng Totalavkastnngen tl Statens petroleumsfond blr målt med stor nøyaktghet. En vktg forutsetnng er at det alltd beregnes kvaltetsskret markedsverd av fondet når det kommer

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 09/6040 I KJELL ELIASSEN, DJUPOS, VALNESFJORD - SØKNAD OM FRADELING AV HYTTETOMT AV GNR. 60 BNR. 12 - KLAGE PÅ VEDTAK

FAUSKE KOMMUNE 09/6040 I KJELL ELIASSEN, DJUPOS, VALNESFJORD - SØKNAD OM FRADELING AV HYTTETOMT AV GNR. 60 BNR. 12 - KLAGE PÅ VEDTAK ADMNSTRATVT VEDTAK FAUSKE KOMMUNE 09/6040 Arkiv JouralpostD: sakd: 09/464 Saksbehandler: Paul Erik Aakerli Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget Sak nr.: 062/09 T PLAN- OG UTVKLNGSUTVALG

Detaljer

^333Ø /10 TVEDESTRAND KOMMUNE

^333Ø /10 TVEDESTRAND KOMMUNE 333Ø /1 TVDSTRAD KU RGSKAP 29 TVDSTRAD KU RGSKAP FR 29 HDSFRTGS Hovedoverskter Sde nvesterngsregnskap - skjema 2 A og B 1 Økonomsk overskt - nvesternger- vedlegg 5 5 Drftsregnskap - skjema 1 A og B 6 Økonomsk

Detaljer

Tynn svart strek - elv MERKNADER TIL KART OG TABELLER

Tynn svart strek - elv MERKNADER TIL KART OG TABELLER MERKNADER TIL KART OG TABELLER seren "Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser" legger Statstsk Sentralbyrå fram de vktgste resultater fra Folketellngen 1960 for hver enkelt kommune. I tllegg har

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Bakgrunn. Videreføring mellom Vatnvika og Finneid SAKSPAPIR HOVEDVANNLEDNING VATNBYGD - FINNEID

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Bakgrunn. Videreføring mellom Vatnvika og Finneid SAKSPAPIR HOVEDVANNLEDNING VATNBYGD - FINNEID SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/2723 I. I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 12/700 I Saksbehandler: Frode Ramskiell Sluttbehandlede vedtaksinstans: KOMMESTYR Sak nr.: 047/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 16.04.2012

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den kl. 10:00. i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den kl. 10:00. i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte den 14.03.2016 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen EIGERSUND KOMMUNE Sentraladmnstrasjonen Poltsk sekretarat Faste medlemmer av kultur- og oppvekstutvalget Vår ref.: 11/4408/11/12/ FE-033 Saksbehandler: Målfrd Espeland E-post: maarrd.espeland@egersund.kommune.no

Detaljer

Kontraktstildeling med mindre prisfokus

Kontraktstildeling med mindre prisfokus Kontraktstldelng med mndre prsfokus Anskaffelsesstrateger Entreprsekjøp Oktober 014 Dr. ng Øysten H. Meland Dr. ng Øysten Meland Dr. ng Øysten Meland 3 Brukermedv./ programmerng Partnerng Kun egen spesaltet

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06.

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06. Utrednng av behov for langsktge tltak for norske lvsforskrngsselskaper og pensj onskasser Fnansnærngens Hovedorgansasjon 16.06.2009 Innhold Bakgrunnogformål 3 2 Den aktuelle stuasjonen norske lvsforskrngsselskaper

Detaljer

Info fra Statens naturoppsyn (SNO)

Info fra Statens naturoppsyn (SNO) S'.u''ls \ \.1'r lì ()l'l'5\ \ nfo fra Saens nauroppsyn (SNO) Vegar Pedersen Regional rowilansvarlig Oppgaver eer loven r li bakgrunn Srnxs N\T( R O''SYN Kjerneoppgaver "Skal-oppgaver" ivarea nasj onale

Detaljer

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i - / BEFALETS FELLESORGANISASJON Forsvarsstaben Var saksbehander. Kop tl Var referanse Jon Vestl [Koptl] 2015/JV/jv 14.09.2015 953 65 907, Jon.vestl@bfo.no Internt Intern kop tl Tdlgere referanse Var Tdlgere

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 30.08.2013 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 066/13-066/13 Møte nr: 6/2013 Til kl. 08:35 Møtested: Ordførers kontor (Telefonmøte) TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Jxcn/\/ C.»\/t. BanklNN. i 1 i i ; Serie i. BankUT lliilllitl. Bedriftspakke Postkontor

Jxcn/\/ C.»\/t. BanklNN. i 1 i i ; Serie i. BankUT lliilllitl. Bedriftspakke Postkontor Posten Norge AS Foretaksregsteret 984 661 185 MVA Bl. 70.075.00 5.000.000-122D06GRY1TlNGAS Ta vare på kvtternga. Vs kvtterng ved eventuell klage. 0' posten Tl Adresse Gjelder/gjeld Jxcn/\/ C.»\/t Betalt

Detaljer

LEIEKJØRINGIERVERVSKJØRING MED SNØSKUTER

LEIEKJØRINGIERVERVSKJØRING MED SNØSKUTER SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 10/11317 Arkv JouralpostD: sakd.: 10/2762 Saksbehandler: Wgds Pettersen Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Plan- og utvklngsutvalget Sak nr. 007/11 PLAN- OG UTVKLNGSUTVALG Dato: 18.01.2011

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 029/11 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 029/11 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG SAKSPAPIR SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostD: 11/2352 Arkiv sakd.: 11/495 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalg Sak nr.: 029/11 PLAN- OG UTVKLNGSUTVALG Saksbehandler: Paul Erik Aakerli Dato:

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Sommerrovegen BB1 +163,14. 3,2 daa +161, , ,00. Bolig/Næring 3,3 daa. Illustrasjonsplan TEGNFORKLARING D. 59/19 Sb-2 TU = 80% FRI AVG 59/5

Sommerrovegen BB1 +163,14. 3,2 daa +161, , ,00. Bolig/Næring 3,3 daa. Illustrasjonsplan TEGNFORKLARING D. 59/19 Sb-2 TU = 80% FRI AVG 59/5 ld ho ep las TEFORLRI F, 1 ad V. da a 9/ Re ns ev eg en 9/226,, ET R TO 9, 9 EL Y P- In-1 Y = % 9/169 E r eskrvelse gn ontr odkj 2816 JØVI In-2 Y = % 7 1, Illustrasjonsplan / 9, 1 66, Tegng I. daa Y=%

Detaljer

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring 5.1 Overordnet beskrvelse av prosjektet og strategsk forankrng 5.1.1 Prosjektets enkelte deler Rosenborg Ballklub har gjennom de sste 20 érene bygd opp betydelg egenkaptal. En god andel av denne egenkaptalen

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Fauske kommune har utleie av følgende kulturbygg (ikke idrettsanlegg), utover skolebygg:

FAUSKE KOMMUNE. Fauske kommune har utleie av følgende kulturbygg (ikke idrettsanlegg), utover skolebygg: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09/9916 I I Arkiv Jou~nalpostID: sakid.: 09/2674 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr. 075109 DRIFTSUTV ALG Dato: 25.11.2009 106/09

Detaljer

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap Ambulanseflystruktur og operatv/teknsk kravspesfkasjon. Hørngsuttalelser (ajour 26.01.2007) Hørngsnstans Kommentar basestruktur Kommentarer beredskap Kommentarer tlbudsdok/ kravspek Andre kommentarer RHF:

Detaljer

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA Det nnkalles herved tl ordnær generalforsamlng FARA ASA den 24. aprl 2014, kl. 16.30 selskapets lokaler O.H. Bangs ve 70, 1363 Høvk. DAGSORDEN Generalforsamlngen

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE TILDELING AV DRIFTSMIDLER TIL PRIVAT BARNEHAGER I FAUSKE KOMMUNE I PERIODEN 2010, 2009 OG 2008.

FAUSKE KOMMUNE TILDELING AV DRIFTSMIDLER TIL PRIVAT BARNEHAGER I FAUSKE KOMMUNE I PERIODEN 2010, 2009 OG 2008. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 11/228 I Arkiv sakid.: 11/77 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget II Sak nr.: 006/11 I DRIFTSUTVALG I I Saksbehandler: Gunnar Sveen I Dato: 19.01.2011

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE EBBE PROSJEKT AS - KJØP AV KOMMUNALT AREAL I SYKEHUSVEIEN - PRISFASTSETTELSE

FAUSKE KOMMUNE EBBE PROSJEKT AS - KJØP AV KOMMUNALT AREAL I SYKEHUSVEIEN - PRISFASTSETTELSE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/9059 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 10/485 I Saksbehandler: Paul Erik Aakerli Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskapet Sakm.: 082/10 I FORMANNSKAP I Dato: 25.10.2010 EBBE

Detaljer

klassisk dessert Ny & bedre!

klassisk dessert Ny & bedre! klasssk dessert Ny & bedre! Norske tradsjonsdesserter fra TORO har aldr vært bedre! TORO Klassske Desserter nå enda nærmere hjemmelaget TORO Puddnger, geleer og dessertsauser er betydelg forbedret, og

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JouralpostID: 11/7465 I Arkiv sakid.: 1111073 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 067/11 I FORMANNSKAP II I I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir I Dato: 29.08.2011

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden ato: 07.01.2008 aksbehandler: DH Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden Dette notatet presenterer en enkel framstllng av problemet med seleksjon mot uttakstdpunkt av alderspensjon av folketrygden.

Detaljer

Løsningsforslag for regneøving 2

Løsningsforslag for regneøving 2 TFE4 Dgtalteknkk med kretsteknkk Løsnngsforslag tl regneøng årsemester 8 Løsnngsforslag for regneøng Utleert: fredag 5. februar 8 Oppgae : a b Krets Benytt følgende erder: a A, b A, Ω, Ω, 5Ω a) Fnn spennngene

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM KJØRING P Å SKOGSVEI SOM IKK ER ÅPEN FOR ALLMEN FERDSEL

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM KJØRING P Å SKOGSVEI SOM IKK ER ÅPEN FOR ALLMEN FERDSEL SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandlede vedtaksinstans: I JoumalpostID: 10/8004 Arkiv sakid.: 10/1793 II Sak nr.: 066/10 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I I Saksbehandler: Wigdis Pettersen Dato: 12.10.2010

Detaljer

År 2014. Protokoll. ble det gjennomført forberedende møte ifm

År 2014. Protokoll. ble det gjennomført forberedende møte ifm Protokoll År 2014 2,3,4 og 5 september HTA 2.3.3 lokale lønnsforhandlnger pr. I. august 2014. Forhandlngsornrûde Forsvaret. den 1, ble det gjennomført forberedende møte fm Tlstede på et eller flere møter:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. l. E-post fra Kirkelig fellesråd vedr. godkjenning av tegninger for nyt servicebygg på Erikstad Gravlund

FAUSKE KOMMUNE. l. E-post fra Kirkelig fellesråd vedr. godkjenning av tegninger for nyt servicebygg på Erikstad Gravlund SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostD: 13/2861 Arkv sakd: 131700 Saksbehandler: Frank Bernardsen SJutbehandJede vedtaksnnstans: Formanskapet Sak nr: ' 034/13 FORMANNSKAP Dato: 29042013 SERVCEBYGG ERKSTAD

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen : ECON13 Statstkk 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamensdag: 11.8.16 Sensur kunngjøres senest: 6.8.16 Td for eksamen: kl. 9: 1: Oppgavesettet er på 4 sder Tllatte hjelpemdler:

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 3. Karttsnitt av området ved parkeringsplassen påtegnet skiltforslag.

FAUSKE KOMMUNE. 3. Karttsnitt av området ved parkeringsplassen påtegnet skiltforslag. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09/9862 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 09/2657 I Saksbehandler: Jan Nystad Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalget Sakm.: 080/09 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saken fremmes med grunnlag i brev av 29.04.10 fra beboerne langs samlevei Hjemås.

FAUSKE KOMMUNE. Saken fremmes med grunnlag i brev av 29.04.10 fra beboerne langs samlevei Hjemås. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/8355 I I Arkiv JournalpostID: sakid.: 10/2088 I Saksbehandler: Jan Nystad Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Sak nr.: 068/10 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 12.10.2010 SØKNAD

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Kostnadsforskjell i veibygging mellom Norge og Sverige NYE VEIER

Kostnadsforskjell i veibygging mellom Norge og Sverige NYE VEIER Kostnadsforskjell vebyggng mellom Norge og Sverge NYE VEIER 206 BAKGRUNN, FORMÅL OG METODE Bakgrunn og formål Metodsk tlnærmng Nye Veer har målsetnng om å planlegge, bygge og drfte veer raskere, bllgere

Detaljer

Liv og lyst i lys og mørke

Liv og lyst i lys og mørke Folkehelseprosjektet Lv og lyst lys og mørke Handlngsplan 2008-2009 HASVIK KOMMUNE Utarbedet av arbedsgruppen folkehelseprosjektet; Wanja Holmstrøm, Kar H. Johnsen, Ragnhld G. Torkldsen, Per Hugo Mathsen

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE AMUNDSEN EIENDOM AS, BODØ. SØKNAD OM KJØP AV TOMT AV FAUSKE KOMMUNES EIENDOM GNR. 103 BNR PÅ KROKDALSMYRA - NÆR SCANDIA

FAUSKE KOMMUNE AMUNDSEN EIENDOM AS, BODØ. SØKNAD OM KJØP AV TOMT AV FAUSKE KOMMUNES EIENDOM GNR. 103 BNR PÅ KROKDALSMYRA - NÆR SCANDIA SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 10/6687 Arkiv JouralpostD: saldd.: 10/1659 Saksbehandler: Paul Erik Aakerli Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskapet Sak nr.: 064/10 PLAN- OG UTVKLNGSUTVALG Dato: 12.10.2010

Detaljer

Balanserte søketrær. AVL-trær. AVL-trær. AVL-trær høyde AVL AVL. AVL-trær (Adelson-Velskii og Landis, 1962) Splay-trær (Sleator og Tarjan, 1985)

Balanserte søketrær. AVL-trær. AVL-trær. AVL-trær høyde AVL AVL. AVL-trær (Adelson-Velskii og Landis, 1962) Splay-trær (Sleator og Tarjan, 1985) alanserte søketrær VL-trær Et bnært tre er et VL-tre hvs ølgende holder: VL-trær delson-velsk og Lands, 96 play-trær leator og Tarjan, 98. orskjellen høyde mellom det høyre og det venstre deltreet er maksmalt,

Detaljer

Y Kvinnhgrad komrr we -03 JUNE 29333

Y Kvinnhgrad komrr we -03 JUNE 29333 W ' l Y Kvnnhgrad komrr we -03 JUNE 29333 sendes tl berørte naboer og gjenboere Saksnf _ [N / U_off,; plan- og bygnngsloven av 27. junl 2008 nr. 71 21-3 L 3, Tl (nabo/gjenboer) Saksbeht.jeg. j K091? 1

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis Jobbskfteundersøkelsen 15 Utarbedet for Expers Bakgrunn Oppdragsgver Expers, ManpowerGroup Kontaktperson Sven Fossum Henskt Befolknngsundersøkelse om holdnnger og syn på jobbskfte Metode Webundersøkelse

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/4025 I I Arkiv JouralpostID: sakd.: 13/993 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestvre Sak nr.: 037/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:

Detaljer

Oksval vel veilag. Velkommen til generalforsamling i 27.03.2014

Oksval vel veilag. Velkommen til generalforsamling i 27.03.2014 Velkommen til generalforsamling i 27.03.2014 Arbeidsplan for veiene i 2014 Presentasjon til generalforsamlingen den 27.03.2014 kl 19.00 2014 vil bli et aktivt år I 2013 har det vært utført kun mindre arbeider.

Detaljer