Elevrådskokeboka. ~ Nyttige tips til deg som driver med elevråd ~

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elevrådskokeboka. ~ Nyttige tips til deg som driver med elevråd ~"

Transkript

1 Elåkkbk ~ Nyig i il g i lå ~

2 F D l g øl bli lg, få li lig ø. O Bick Elå l g g å kl, g å fi il å k i f l. Ig lå l k b lå. Skl kl lgg il f lå k fug g, å øg f øig læig g ifj ui. My kuk g fig gå f i ykig illilg gi l i il y. D lg å gj g i låbi få g fig g yig kuk g i i li. Obu f l g lælig i Ng f gå å lg åbk, gå il fylk å ikk lik bu. Vi å il æ il jl f g illilg ll yl i lå. Kkj klll å læ gå. Elå ikig f l kl bli ø g å l. Obu f l g lælig øk lykk il låbi. Huk u k lli kk bu u lu å. M lig il Obu f l g lælig 3

3 Il F l- g læligbu i Sø-Tølg F Hil... 5 K. 1: Tillilg å kliå... 6 S l- g læligbu jg å lig jg k ilbig y bii i u bl l g lælig i Sø-Tølg. Jg lgg bl i låbøk å fylk igå kl i lø å. K. 2: Elå K. 3: Elåy K. 4: Ruig K. 5: Elåkk K. 6: A å g ulg K. 7: H åik i ikig kkfølg O g uykk D æ ikig l jbb i, fi jg i lø ø få iill lå, g ikk i jg bu bø ii å jg jbb fylkku ii j ll fylkliik. D ulig g gj g ykig illilg u å kl. D gå æ g kl å lå få il ig f l å kl i glig ikk kull ulig, il fi æ ki, gj g jbb g l g ll. Siig li gå g lå i i bl ij bl illilg, ø ll å fi k k å jbb. D gå l å i lå. B uk fl i k b jl, ij ll i å føl g. Bå lå kk å kl, kl ll, Elgij, El- g lælig bu ll lå k æ g l i føl lå g li jl uf. Ikk æ f å kk! D fkjll f kl il kl lå jbb g. Og kull f å i gå b gl, i ulig k fkjll å kl å. Df ikig å uk l kkbk il g g i il k jbb, å il l å fi u fug b f å kl. D b! Lykk il ikig g ikk i kj jbb. El- g læligbu i Sø-Tølg fcbk.c/lbu 4 5

4 Kil 1 Tillilg å kliå H gjø illil? Tillil i kl i kl lå å bli lg g bl kl l. Tillil k f kl i lå g lik il å ø å låø. U å illil klgjø kl i ilk fig il / i. Kklæ g illil å bli ig g å illil if g k kl. Hi å kflik ll l() g læ illilg å øg f k bli fulg lå ll klll. Vlg g lg illil Vlg illil å kj å l i f illilg g kl kl få b ulig uby lg. D illil øk å kk g f i lø å, ll kl iføy å illi l il, å gjø lg. D lg fgå å ikig å ikig f ilk y l få å lå. Flg il lgy Skiflig ij: All l l kl æ blk ll å l i kl. H bli i ylig f ll, u llig ll «ij» kl få. D ku ki øk å ill il k lg g gjfø, fu ig øk å y g i. D fl ki, å gjfø kiflig lg. D lig ki g l g i f øk å ill il lg. D kiflig. Ki l, ll «llk» lg u å få, ll. D ikk lig å ffliggjø ll, ku ul! D k æ klig l kl/lå få i u ikk fikk ll få. F kl ku lg lig ki å få 50 % f å bli lg. D fl ki å gjfø lggg, fikk fl i fø u gå i. D ig il ill il lg: Vlg u g fø ø igj. Hi kl bli å u illilg, bø lå iku k kl å. Ti Å gj g i lå ll k gi g fi biøk! Fiig bigi lgg k il u iiii u f g. Vlg illilg Villilg/ f k k u illilg. Villilg k lg y illilg i g lg. D fl i lg illilg k bli illilg. D æ j ll l lik ll ll ll fl ki E j ll ki fø lgu bø ll gå i il lgu. D ki i lgu få lik ll gjø lg lkig. Kl i Skl kl lgg il f illilg f å gi øig ifj, g få ilbklig f kl. D k f kl gjø f kl i, ll illilg l fglæ få buk l uiigi. Nå kl k illil il l læ kl æ il. Tillil f å øig ifj f lå kl il i. Vligi gå illil l i, ul jl f illil ll kklæ. D bø ki f f i, gå f b g f g il. Rf bø lg l ilgjglig f kl. Ekl å k kl k bl B kliljø g kliljø Eluig uiig i fg Kl ul å Eluøkl Flg il fbig ll kii å kl Klu I illgg k kl bli b å ul g k f lå, læ ll klll. Ti D illilg illilg f. D illilg kk g f fø lu lgi bø gjfø y lg illilg. D bø ikk æ uikk i illilg ykk illilg kk g. 6 7

5 Kil 2 Elå All illilg i i lå, g ølik å låø. Elå l øy g å kl. Elå g y, å i kil 3. Elå lg il klulg g kliljøulg ( kil 6). D kl l Elgij lg gå il Elig g il Elgij ø i fylk. Ki g ulg jbb ulik ii g k g lg b. Elågl Mg lå g gl. Elågl yigku bki gl f flig, ig, lg,.. Elågl k æ yig køy f å ik kii i l å l g bil i. D ll lg å lågl ikig følg gl i ki. Rgl k b g lå l, g bø il uig i gg klå. Sk f lå D ig bgig å lå k bi. Al gj l g låk, l ilbu i ki, læ uiig ll fig i. Elå k å ikk øigi l kl. E b låk : Kk l å få kl gjø Gjføb ulig å få il fø fig klå Målb ulig å ul i k All illilg å bi il ifj f lå bli gj g kj f l å kl. Vk ikllig ll f bø æ lig ku b få. D l å få ilbklig i fl fgå. Ti Fi ig k? Ii ykig fgl il å jl å fi gj k! D y b å i i gg å låø. 8 9

6 Kil 3 Elåy Ti Sky l! Søg f ll å kl få gi å å lå ll y få il. D å æ ykig å få g ilbklig. Elå ii y bå l, l, kæ g ll yl ulik å. Sy kll i il låø g k fb k il lå. Ell å y f uig i lå, bl.. g l g i l f klll, l g. S gå kil 4. Elåy f kii i lå g f k i lå følg. M by ikk y kl gjø l. Dlgig g il lå g ull ulg i lå ikig f å l lå ki. Elåy bø i k lf g ilgg. A g fukj Elål: L f lå g låy. L ø lig f kii i lå, g k i lå følg. Elå l lå ik g bå i å kl g u. E ykig l å æ flik il å lg g f å iklu fl ulig i bi g øg f å ik ilk kii fgå il i. Nl: S lål. Nl lål øy å, g l l. Nl å øg f å lik g ik lå kii l. L g l å kl g ill il fl big. Nl l f, å l fi f å ill. Skæ: Hl å ikllig g f f ø i lå g låy. Nl kæ ki ikllig g f. P g il l å bø å øg kæ f bli lg lkik g/ ll b å låk. A å: Syl fl g i ll. I lå yl g il f kå, f kl iglig, økilig, g lig, ifjlig, illig, kiélig, c. Fø yø y lg bø iku g fl

7 Kil 4 Ruig Kil 5 Elåkk Økiyig Elåy kik f lå øki. D i g k låy f. D ikig lå u ku bli buk k i lå ll låy. All kiig å å, lik ulig å ku buk g å. Ikllig Ikllig g k il låø bø æ fig g u i g i fø ø kl l, lik ll illilg få i il å fb g g iku k i kl. Ikllig å il i g f ø, ikll g ilk k kl. Elål ll l bø ki u å ikllig. Ski I fl k øig lå få l ifj å få f kl æ i il å. D lu å kflgg øig ifj k u ikllig. D l k bø ki kflgg. E låy f k b y g i ll kl gjø. D illilg g if i fk ilk k kl bl å låø, ø j f å få g ikuj. Rf Skæ, ll i kæ ikk il, ki f f ø i låy g lå. Rf å il, il, ilk k bl bl g bl. D ikk øig å ki l bli g. Rf kl u il ll il å ø (g bu æ ). E ki f bø il klll. S ukif ll f f låy g lå i b å låk. D gjø li l f k. Sl ø Elål l l låø, ll i l b gjø l. E klig å gj fø låø å yig å, bø lg gl f låø kl æ, f.k. i lågl ( kil 2). Ålig I lå ki y ålig å lu lgi. Ålig i kj i lå i i, ilk k b l, å g fikk il. Ålig bø gå il kl ik g buk g. j. Ålig lg f f i. E g ålig il y f y kl. Ti Fl få ly il å k å ø få å i. H låkk? All kl flik gj Olæigl il å lgg il f låbi. E kk f lå ikig l. Elåkk biå å øål g kik gjøål føl f lå. Elåkk f lå få øig læig å k ulig lg. Elåkk bø lik å jbb ug g æ l bl. H gjø låkk? D ikig lå g låkk kk ilk fig ill il ll låkk. Følg ku kl å g låkk k gjø: Hjl ylg lå i gg bi Søg f lå få læig i låbi, kblig, øll, kflikløig, c. Vil lå i bi, gi å lå bø g il i ulik k bl. Hjl lå kik g, f.k. ig ø g ifilig ifj il kl. P å kl lgg il f låbi, låk g øki, bli ø ll,. H å låkk ikk fu g? D iføy følgig f lå kk, bø k. Hi ikk bli b, bø k. El å g låkk bø lu bi i gg i lø klå. På kl k låkk. F lå klig å fl g il k lå kk, åk: Rk i y bu ø g l uf kl, g k f æ klig å få k i å lå g. I kl k lå å kl, il k. S låkk k få ulig bblll. Hi l klig k lå kk, bø i f å k ulig. D k ik k, ll kk k f. Ti D k b å kl. Søg f f ø ll låy g ll å kl, i é gg i å

8 Kil 6 A å g ulg El- g læligbu ilk ig u Du fi å Fcbk All kl ålg å jbb kiulig f å uikl kliljø. F å ik bi fi ålgg l biulg i illgg il lå. Di : klulg (f fk SU) kliljøulg f fk (SMU) biiljøulg (f fk AMU) Sklulg Sklulg ågi g k ul g i ll k gjl kl. I Sø-Tølg fylkig klulg kl øf g bki ilk fig il læig, iku kbyggig i gi g l l g læ få uykk i fig kl, bl gj følgig Eluøkl. Sklulg i Sø-Tølg følg ig: k (lålg) f il (lålg) l, lg lå (lålg) f lkl fuli f lkl liik y f Fylkig 14 Skliljøulg Skliljøulg kl æ k il i bi uiklig kliljø, g ågi g k ul g i ll kliljøk. Olæig l 9 l kliljø f il kull f ulg. Fylkig i SøTølg b kliljøulg kl i ø i å. El kl lli flll i ulg. Skliljøulg kl iiu bå : fylkku (f k) klll f il l i flll. fcbk.c/lbu Abiiljøulg (Ol.l. 9-5) T f kliljøulg k i i biiljøulg. D k ælig f kliljø il l. Ti Elå g kliljøulg il å få ifj ll fl gå l å kl. I ilfll k gå k kiflig kuj. 15

9 Kil 7 Å åik i ikig kkfølg D ikig å ku åik bluig, flk å kl ll flk i fylkku. Lik ikig å ku åik g å f il l å kl. D klig å få lå il å fug g i ig by g. F å ku åik g få iill, ø g ilbklig f l å kl å lå æ ylig. D ikig ll illilg flik il å big if j il g f lå, i kil 2. Søg f ll få il, i g ki æ gjlg ll full i i k. J fl lå gjø, j ø gjlgkf få gå. D klig å E gll gl f åikig bluig å føk å lø k å l ulig iå. D j f k lø k, u å gjø bl ø øig. Lø ikk k å l iå ikk øigi, å lg følg k å øy iå. E kl: E kl iføy fglæ. L ulig iå å æ å lø k å kk læ gjl. N iå gl ligl, g øy iå k. Rk lgu bgig i l få l g å ikk uiig. Elå ikk få ik fø k bl f. L ulig iå å æ å lø k å kk k. Si k øy iå å kl, bø ki æ å l ø g lgg å k å i kliljøulg, biiljøulg ll læ illilg. Niå k læigikø i fylkku. I kil 5 bfl i jlig g g kk klll. D k fkl å k ll bl ukk. Elå f g jlig ø ll l blillig k lø ll fø bli k. E i il å kk i fl il k, fl k jl. På kl k låkk ll ågi gi g å g jl. El- g læligbu k fll g ilk ig l i k, g k gå gi i g å k gå f

10 g uykk A c ulg: E ulg f kk k ll jk g lø bi gjfø. Allø: E ø ll l å kl bli ikl f å iku g/ll gjø k i k. S Olæigl Buj: E l f g kl i i i. Di: E fklig f ill i ig, buk å ikig å yliggjø uig. El- g læligbu: Fylkku bu f igå læig. H f å bi il l g lælig få ø iflyl å i g læigiuj g æ bbygg ll ulik kø i igå læig. Elgij (EO): Igij f l g lælig. EO ålig lø kll Elig. Fylkig: Fylkku ø g bå lg f liik i. Mø ligi 6-8 gg i å f å illig il liik k f fylk. Hjl: Bgul i il l ll fkif i ig kl æ lik ll lik. Ilgg: E ilgg igyig i ikuj Iillig: Flg il k kl. F kl bø låy iill i k kl il blig i lå. Kiu: Fl g g i ylg y. Gjø gj å fø ø i y lg. Læl: Njl ku bki il i fg, ilk k l i fg kl å g g i kl ui i fg. E gulg bå f uiig g uig i fg. Miilliflg: Flg å fj illilg f ij i. Oj Dgk (OD): Skll ålig liikj il ik f ug i ø. Skl lk å OD å fø g lg å Elig å OD-jk. Olæigl: Olæigl l ig g lik fbu læig g klgg i Ng. Rgl ufyll l, gi i fkif il læigl. L g fkif gi fll f læig kl il g kl fgå. Rlikk: K k ll øål il ilgg bli l i b. Sklyig: K g kk fklyig l f k iku. D b il klyig i ikuj få fø ilgg. Sklyig kl ikk il lig ig. Vig: Rkkfølg å flg kl. Vuigkii: Kjg kl ligg il gu f uig

11 : lælig ll l i ig M u. b l. w ww bu l / k.c Tib T F: GT Illuj fi: Sål G? l g j g igbu ll læli l l æ l g El g lik i H k ig i u bø gå l å ø å å g gi g klk y lg i fø i g ø i å l å g å l ll bi i i lik g i u g. Obu gig gul u å. j k lælig å k buk k fk. u b i! l l i lø i S, f k å få Elig Skk i, D u g i i T b å å Fylku ). Huk l i N k g Obu ll Tg l k! l i l ( k 4 g 1 li å å, å u f å l

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg.

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg. D Fi Evlisk Fsli i N N. 7 uus 2007 Å 103 All s si ilfluk il, skl lli l s jubl. Du v, s lsk i v, skl fy s i. Sl 5, 12 P Ssv Ps Svi L v kø Lif F Svs Nå ll uk? J kk, b l! D v vli på jbb, hl il sp s i i buss

Detaljer

FINNMARKS- KONFERANSEN

FINNMARKS- KONFERANSEN STED Ric Hl Al DATO Tid 3. d 4. pb 2013 www.fikkf. FINNMARKS- KONFERANSEN Md fku på fid uvikli v dåd j 10 å Vi pl 20 å fv d Fih Fik 50 j dlk h jbb dud f Fik i vi. Rul fi fidci p på kf. F: Elibh Ad...i

Detaljer

22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre.

22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre. E gsi f Scuis 02 Ågg 17 2011 SIDE 04 22. JULI D v på jobb d o Nog. H vks hisoi. SIDE 36 læ v og Dsk vk s il od fo å bli bd. i v s o p k kk bl d sjål i u b k s o i B og kjøps. æ d på å få v g k s u d d

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

Domstolene i Norge. Årsmelding 2012

Domstolene i Norge. Årsmelding 2012 Dosol i Nog Åsldig scio il INNHOLDSFORTEGNELSE Ildig vd dikø og syld 4 Dosoladiisasjos sy 5 D dosol 6 Dosols oll i safu 6 D alilig dosols oppgav 6 Jodskifdosols oppgav 6 Fiakskoisjo og Uakdosol fo Fiak

Detaljer

Takk. til framsynte pionerar og til dagens redaktør

Takk. til framsynte pionerar og til dagens redaktør Ny på, b, i l i i l u vi, f l il ph y i ihilø bl i l b h lu f h. ø v. O h j ø å ø i i å j å bu j, ø i l D ll vil hi h i-b p l l bj, l E b F, ilf f j ip j lv æ c fl bj l b ii 1 h v, bli M lii i ll i v L

Detaljer

Historisk opprykk for damelaget

Historisk opprykk for damelaget Ågng 78 N. 2-2012 n. 416 mlmsl f fn slg Hssk ppykk f mlg : Sn Hmm. www.fnl.n nnnss ANA Rsfskng s s* - n l! Bs p: Rsgs Spsusy snk gsj snk nkms Asllng Nyh! N m 65 gs sgh Kjøp g nukk p www.f.n *Kl: Dn Pg

Detaljer

Å bygge broer. Oslo 19. 21. september 2012. Illustrasjon: Helge Bøe. Bildet er endret i forhold til originalen med tillatelse fra kunstneren.

Å bygge broer. Oslo 19. 21. september 2012. Illustrasjon: Helge Bøe. Bildet er endret i forhold til originalen med tillatelse fra kunstneren. Å by b Ol 19 21 pb 2012 12 l d k f ufd vd lv lu Illuj: Hl Bø Bld d fhld l l d lll f ku 12 l d k f ufd vd lv lu L d h d Hl f Ol dfø Kjæ ll dl på Å by b Vlk l Ol! Tl på kf d ku væ ld f d by å Ol kulull ldl

Detaljer

Il l u str a sj o n: Inger D a l e. nr01-2006

Il l u str a sj o n: Inger D a l e. nr01-2006 C a p p l i k i f f o g l k l æ l l a j o : D a l -20 17 18 19 20 21 22 23 24 agaz. 1 -- ::33 TUNSA L LBYA EGYPT NGER ERTREA CHAD SUDAN ERA CENTRAL AFRCAN REP. AMEROON ETHOPA Kjæ l! SOMALA GO UGANDA CO

Detaljer

Innhold. Innledning...5. 1. Sammendrag...7. 2. Regnskapsanalyse...10

Innhold. Innledning...5. 1. Sammendrag...7. 2. Regnskapsanalyse...10 2009 - 2 - Ih Ig...5 1. Smmg...7 2. Rgkpy...10 2.1. Fmå g gug... 10 2.2. Ikmmg g kvk... 11 2.3. Løugfvk... 13 2.4. Bu fu (fø vkvg)... 14 2.5. R g vg... 14 2.6. N fu... 15 2.6.0. Hgm...16 2.7. Ivg g fgbhv...

Detaljer

Odda Bergen FINK Friluftsliv. tne. Q67 Y42 Langevåg Y11 Q61 Y63. Sandeid P62 Y43 Y64 P33. Vindafjord. Suldal Vikedal Y36. Sand Ropeid Y40 Y37 Y38

Odda Bergen FINK Friluftsliv. tne. Q67 Y42 Langevåg Y11 Q61 Y63. Sandeid P62 Y43 Y64 P33. Vindafjord. Suldal Vikedal Y36. Sand Ropeid Y40 Y37 Y38 O B FINK Filufliv Q64 Q66 Vlvå hm Q33 Q2 Ub Y Q63 Q6 P6 Y10 Q6 l E B Y13 Q3 Almjuv l Q1 Q7 Y11 Q61 Y63 Øå Y14 Y Fj Y64 P33 W40 W2 W41 Kåø U61 Føvik W3 R41 R3 R44 R4 Kkjø R8 U36 No-lj U39 W16 W19 R43 R39

Detaljer

velkommen til FISKEFESTIVALEN PÅ BESSAKER 2009 å r program 17. - 19. juli 1979-2009 hovedsponsor: irene s shipping service www.feskfestival.

velkommen til FISKEFESTIVALEN PÅ BESSAKER 2009 å r program 17. - 19. juli 1979-2009 hovedsponsor: irene s shipping service www.feskfestival. vlkommn til FISKEFESTIVALEN PÅ BESSAKER 2009 å 1979-2009 ogam 17. - 19. juli hovdono: in hiing vic www.fkftival.no ftivalatit hllbilli foto: ik buå / kolonihavn.no Jan Both.a. øtad j' okt næv md vnn tubadu

Detaljer

Legge inn side 1 som brev?

Legge inn side 1 som brev? Lgg i sid 1 som bv? Food Hva tk du om kig? Kaskj opplv du kig som situasjo ut av kotoll. Som yttløs hst i full gallopp utfo t stup. Som o vi ikk ka stagg ll sty, m må la gå si gag. Slik dt ikk. t fis gl

Detaljer

KAPITTEL 3. Tall om barn i kr. ... du må se på men. De må leve

KAPITTEL 3. Tall om barn i kr. ... du må se på men. De må leve ITRODUKSJO: KAPITTEL 3 BAR MISTER SI BARDOM I KRIG BAR I KOFLIKT Tk g a Hbo, Isal 2007 ) lvådsabd: Kompasmål ( 10 skal ku: «Gjø Mål fo opplæga a lv gh samfu» fo ba ugs plk ) gaf: Kompasmål ( 10 skal ku:

Detaljer

Eieretablering blant hushold med lave inntekter

Eieretablering blant hushold med lave inntekter .. :: Eili l l l i Slpp il H f pj Eff liil iil på iiiiå - f på ili Kii AAl A O N / N NO NO ini f O f O NiN O Opp, lf O li N Eilil l li Slpp il H f pj Eff liiliilpå iiiiå fpå ili KiiAl N ii f fi pp, lf

Detaljer

Informasjonsblad for stiftelsen Europa i Fokus. Europa i Fokus. Nr. 2 / 2015. Ny satsning på «søppelberget». Les sistesiden.

Informasjonsblad for stiftelsen Europa i Fokus. Europa i Fokus. Nr. 2 / 2015. Ny satsning på «søppelberget». Les sistesiden. Infmjnbld f ifln E i Fk E i Fk N. 2 / 2015 Ny n å «ølb». L iidn. E i Fk N. 2-2015 E i Fk Pbk 34 3001 Dmmn Tlf: 90 82 08 45 Fx: 32 81 36 35 E-: ifk@nl.n.ifk.n O.n: 971 307 498 Bnki: 2200 66 54731 Sifln

Detaljer

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting Mobbing Fst og pøsål og sva Pubtt og utviklin nnskap INNHOLD vnnskap 2 folskls 4 fst og sånn 8 følls 10 pobl hj 12 føkot 14 kopp 16 spøsål og sva 20 tvangsktskap 23 fattig 24 sx og sånn 26 kiinalitt 30

Detaljer

Eiendom Norge Årsrapport 2014

Eiendom Norge Årsrapport 2014 Edo o Åappo 2014 ak fo baj o dba v vl væ d på V ha jo å ha æ dalo d fl D o oaajoløf dpa o fl vk ak o pl -ly vd hdlov baj oppjøfukjo o kk fobd vå lov Lov o dol I 2015 vl v lv Fadpa vå ald fola l Du hold

Detaljer

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding Hv va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt solstål å o skj va tyg tål å lyss skj tff va av lys flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk s Robo

Detaljer

Statkraft. Fjerde kvartal Foreløpig årsresultat 2002

Statkraft. Fjerde kvartal Foreløpig årsresultat 2002 Skf Fjd kvl Foløpg åul 2002 Ihold d Smmdg Rulgkp Bl, vg og lkvd Edg lov om fok Kfmkd Skf kfomg Df- og mljøfohold Uk fo å 2003 Skf Ko / Rul Skf Goup / Bl 3 4-5 6-8 9 10 11 12 13 14 15 2 S m m d g I fjd

Detaljer

- fokusområder og tiltak

- fokusområder og tiltak 1 f U K g d, N j l h f p h, K u p - fumåd g l U Kgd, f d. phl Njl h f ph Kup Hv ph? V m uødg d m følg v hlj yl ll mgl på yl 12.10.2011 - www.phmpj. Sd 2 Ijl fu 1999 pp l S f Nw Y, h Hvd Mdcl Pcc Sudy (HMPS):

Detaljer

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV "'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE.

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV 'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE. Fag: nnskf maskin intraksjn Fagnr: LV "'i3a Faglig vildr: Annari Trvatn Grupp(r): 3AA 3AB 3A3AD3A Dat: 200401 ks amnstid fra til: 900 1200 ksamnsppgavn bstår av Antall sidr: inkl frsid 9 Antall ppgavr:

Detaljer

PROGRAM Bergen 11. - 13. mai 2011

PROGRAM Bergen 11. - 13. mai 2011 PROGRAM Br 11-13 mi 2011 Hovdprr: Wbv prr: Riol prr: Mdiprr: Offiill lvrdørr: Di år bk: ihold Nordik Mdidr Smård 3 PO Box 1347 Srum 5811 Srum Tlf +47 55 55 08 50 E-po: po@mdidro wwwmdidro Skrri i Grihll,

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

Nytt fra NR. 49 SEPTEMBER 2012

Nytt fra NR. 49 SEPTEMBER 2012 Nytt f NR. 49 SEPTEMBER 2012 Ld Dt v gg omm i totuogtov Somm b ikk ik vi dømt om- d kom t, d v kd og vi kk ikk å fytt vdput ut fø vi mått t dm i fo gt. Dt h gt og gt. Sv ikk odtkt om t dt ikk kk om dåig

Detaljer

Årgang 77 Nr. 4-2011 nr. 414. God Jul! www.fanail.no

Årgang 77 Nr. 4-2011 nr. 414. God Jul! www.fanail.no Årgng 77 Nr. 4-2011 nr. 414 melemsbl f fn ireslg G Jul! www.fnil.n SPONSOR ANAvr Sprebnk Ves flg Vi r pr me ss. bnksjef i Sprebnk Ves, M Sbg. - Hvf flg e vl il 2014? - IL llsiig klubb sm hr s pvirkning

Detaljer

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN TEMAPLAN // PRISLISTE LESERUNDERSØKELSE. Foto bygg: Jan Lillebø / www.saunders.

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN TEMAPLAN // PRISLISTE LESERUNDERSØKELSE. Foto bygg: Jan Lillebø / www.saunders. MEDIEPLA TEMAPLA // PRISLISTE LESERUDERSØKELSE Foo by: Ja Lllbø / wwwsauso Foo pso: Kaol Sol BYGGMESTERE FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRASJE 26 REPORTASJE BYGGMESTERE 01/02-10 STØRRE OPTIMISME Akv bolby va kla

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

gjennomført for Hvaler Hytteforening

gjennomført for Hvaler Hytteforening Foftt(): Rppot.: ISBN: ISBN: Syøv Rubch, Østfoldfosig og Mo Nils, Miljøom AS OR.32.12 Ktlggig v Hyttfolts bidg til Hvlsmfut Udsøls gjomføt fo Hvl Hyttfoig Ktlggig v Hyttfolts bidg til Hvlsmfut Udsøls gjomføt

Detaljer