Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye"

Transkript

1 Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy

2 Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA)

3 Gunnlggnd suku nvsing: Gaan bløp (pålydnd) Ev. ovkus gnings-/ ablingskosnad

4 Gunnlggnd suku midig konansøm: ngn avdag fø fofall ngn nbaling Vd fofall ubals: gaan bløp (pålydnd) vnul illggsbløp (avkasningskomponn) 4

5 Gaan bløp Vdin av d gaan bløp bsmms av: id il ubaling isikofi n (sasn) v. pmi fo kdiisiko 5

6 illggsbløp illggsbløp ypisk kny il n ll fl aksj n ll fl indks n ll fl minkonak uviklingn i Bhandlingn av valua ulik fa poduk il poduk 6

7 illggsbløp illggsbløp kan ikk bli...sva il n opsjon ngaiv... En indksobligasjon kan foolks som n "pakk": isikofi n opsjon plassing md bankgaani nvso gi avkall på n og få n opsjon i sd 7

8 pos og skk... ll? Avkasningn fa aksjindksn som inngå i DnB NOR Vdi 5 7/ inklud ikk uby fa slskapn som inngå i indksn. D vil si a ubaling av uby fa slskap som inngå i indksn ikk påvik akull indks u ov d som følg av nding av makdsvdi på dn akull aksj. DnB NOR Vdi 5 7/ (s.) 8

9 pos og skk... ll? id indks ndksavkasning : Gaan bløp : GB illggsbløp : B max ; 9

10 pos og skk... ll? ndksavkasningn mns indksobligasjonn gi avkasningn max ; Samm oppsid gaani løp og kjøp...? mo ngaiv avkasning...

11 pos og skk... ll? Sagi : Kjøp d undliggnd aksjn, invs dividndn Ana a poføljn av d undliggnd aksjn ubal dividnd Konansøm δ hvo δ : dividnda (ifodl)

12 pos og skk... ll? Avkasningn på poføljn av d undliggnd aksjn δ mns indksavkasningn Nå δ > : ndksavkasning < Makdsavkasning

13 pos og skk... ll? ndksobligasjonns avkasning max ; må sammnligns md dn lvan makdsavkasningn δ

14 pos og skk... slvsag ikk! Konklusjon : En indks som ikk inklud avkasning nn dn lvan makdsavkasningn Høy dividnda dus illggsbløps oppsid ponsial dividnd gi lav nvso få ikk i pos og skk 4

15 pos og skk... slvsag ikk! ndksn inklud ikk uby fa d aksjn som inngå i indksn. ovn avkasning dfo lav nn fo n dik invsing i diss aksjn. Diva som gi avkasning inklusiv uby vil dfo væ ilsvand dy. DnB NOR Vdi 5 7/ (s.7, Opplysning i samsva md ny foskif) 5

16 Vdi av illggsbløp Lgg il gunn a fmidig indksvdi log - nomal ovn fmidig indksvdi ( μ δ ) E [ ] : Volailin σ (usikkhn) va [ ( )] ln σ gi vd 6

17 Vdi av illggsbløp nnsing i Black - Schols foml gi : V[ B] V max ; hvo δ N ( ( δ ) σ ) ( d ) N( d ) d ; d d σ σ : isikofi n N() :sd. nomal kum.sannsynligh 7

18 Vdi av illggsbløp Vdin av illggsbløp påviks sælig av : dividndan δ volailin σ ( ) ( ) ommlfinggl : Opsjonsvdin poposjonal md volailin 8

19 Divsifising ba... Nå du skal plass pngn din finns d mang alnaiv å vlg mllom. Nomal vil d væ hnsiksmssig å fodl invsingn på fl makd. Samidig vil din avkasning føs og fms væ avhngig av hvodan du ha fodl invsingn din. DnB NOR Vdi 5 7/ (s. ) 9

20 Divsifising ba mang indks... Hva skj md volailin? vk sni av indks illggsbløp på Of dfins () () () () () () () () () () () () () () ()

21 () () () () () () () ln ln ln va ln va : ilnæm volaili i j j ij i i j j ij i v v σ ρ σ σ ρ σ Divsifising ba mang indks...

22 Divsifising ba mang indks... Numisk ksmpl: σ σ σ, ρ ρ ρ ρ ρ ρ,5 v, ρ ij i j, 6,,865...dus volailin

23 Divsifising ba mang obsvasjon... ( ) Hva skj md volailin? ulik idspunk indksn obsv på vk sni av illggsbløp på Of dfins ) ( / ) (/ ) ( / ) (/

24 4 Divsifising ba mang obsvasjon... () () ( ) ) ( / ) (/ ) ( / ) (/ ) ( / ) (/ ln ln ln va ln ln ln va ln va : ilnæm volaili σ σ σ v v

25 Divsifising ba mang obsvasjon... Numisk ksmpl: σ, Obsvasjon på v 4 σ 7,7 (/), (/),... dus volailin 5

26 Divsifising ba mn divsifising av dn undliggnd indksn ikk ba fo opsjonsi (invso) 6

27 in å slipp valuaisiko... nvsing i nosk kon ingn valuaisiko DnB NOR Vdi 5 7/ (s. ) 7

28 in å slipp valuaisiko...? nnskudd gi dg avkasningn fa indksn i nosk kon, slv om aksjn som inngå i indksn måls i valua fa Japan, USA og Euopa. Valuasikingns ffk på fovn avkasning avhng av d akull nnivå fo d akull valuan, sammnlign md Nog. D vkd nnivå fo diss landn lav nn i Nog, fovn avkasning un valuasiking vill dfo væ høy. Diva un valuasiking vil dfo væ ilsvand dy. DnB NOR Vdi 5 7/ (s.7, Opplysning i samsva md ny foskif) 8

29 Pising av podukn Dn pis du bal fo å oppnå avkasning fa d ulik aksjmakdn vil væ høy nn dn pis bankn bal i makd fo å sik dn nkl kunds il avkasning. oskjlln i dn pis du som kund bal og dn pis bankn slv bal i makd, vil dkk bankns øvig kosnad og magin fobund md poduk. Samidig d kla a dn nkl kundn ikk på gn hånd vil ha ilgang il makd hvo n kan kjøp sg slik il illggsavkasning. DnB NOR Vdi 5 7/ (s. 6) 9

30 Pising av podukn D vil kunn væ ildls so foskjll mllom d ulik BMA som ilbys i makd og hvilkn pis som dn nkl bank bal fo n il avkasning. DnB NOR Vdi 5 7/ (s. 6)

31 CASE: Noda Kafobligasjon X 7/ Løpid: 9. fbua 7. janua nvsing i faspiskonak fo lvans av søm i ån 8, 9 og % avkasningsfako (indikaiv) gningskus 5% Minimum % av invs bløp, ksklusiv ovkus og gningsomkosning, ilbakbals på fofallsdagn.

32 : Avkasning ENOYR - 9 ENOYR - 8 ENOYR - R R R 9EB7 5DES7 5DES8 5DES9 JAN NodPool: Kafmakd

33 illggsbløp illggsbløp ubal på 4 : 8 8 X B max ;, 8 X 9 9 X max ;, 9 X X max ;, X En pofølj av a - h - mony call opsjon Avkasning omgns il NOK gjldnd kus

34 4 ( ) ( ) ( ) kaf og valua Uavhngigh mllom avkasningn il : Ana ; max ; max ; max Vdsls : * * * 4 X X E k X X E k X X E k Vdi av illggsbløp

35 5 ( )( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ; max ; max ilsvand : ; max Kan viss : A-h-mony Black76 Euopisk call baling usa pga diskon 4 appsiing fovn E k E k E k N N N

36 Eksmpl : 4 v v v N 4,7% 6%,5% %,% valuingsidspunk avkasningspiod - ENOYR8 avkasningspiod - ENOYR9 avkasningspiod - ENOYR hoison appsiingsa n (inkl. pmi fo kdiisiko) - ås volaili - ENOYR8 - ås volaili - ENOYR9 - ås volaili - ENOYR 6

37 7 [ ] ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),,,, ; max, ; max, ; max : illggsbløp c c c B V X X X X X X B N N N

38 8 ( ) ( ) ( ),,,4,4,58.5,4,4,99,6,4,4,4 mony un opion valuaion fo dummis": h - - "A,47,47,47 v c v c v c v c

39 Vdin av illggsbløp bli V ( N ) ( 4 ) [ B] ( ) ( ) ( ) ( ),,,,77,476,476,476 dvs.,77% av pålydnd... N N 4 4 ( ) ( ) ( ),,,,99,,58,,,... Noda op md6,6% i c c c Sml. vdlgg si pospk 9

40 nvso gningskus 5 gningskosnad Sum invsing 8 NV av gaan bløp 86,69 nvso bal fo B, S vdlgg Noda PB Makdsvdi illggsbløp 6,6,69 4

41 mplisi innlånskosnad Usdls Kjøp B No k.søm 8,69 96, 4 B B D sva il n innlånskosnad fo bankn på : ln ( 96,),% p.a. 4

42 nvso som vlg gjldsfinansiing Noda løpid ilby gjldsfinansiing av pålydnd bløp. å n 5,85% p.a. ilbud innbæ a - lappn, som invso ha plass i bankn il 4,6% n, kan låns ilbak il 5,85% n. Magin :,% p.a. 4

43 nvso som vlg gjldsfinansiing nvsing Gjldsfinansiing nvsos k.søm 8 8,5 4,5 4 B B Md gjldsfinansiing bal invso ylig,9 fo B 4

44 Avunding Komplis suku Pospkn: my ilvan infomasjon vikig infomasjon mangl (fousning, modll) My yd på a bankn a bydlig magin Gjldsfinansiing fody ylig Ola og Kai bal ufoholdsmssig my fo oppsidn 44

45 Avunding nnlånskosnad kafobl. illgging gningsomk. Sum innlånskosnad Nomal innlånskosnad Magin innlån,%,75%,5%,47% 4,6%,6% Ulånsn gjldsfinans. Nomal innlånskosnad Magin gjldsfinans. 5,85% 4,6%,% 45

46 Avunding Usånd suku poduk p...6 : Gjldsfinansi p..9.6 : 5 md. NOK md. NOK oal gi d bankn n ålig magin på : 5 md NOK *,6 %,8 md. NOK md NOK *, %,7 md. NOK SUM,45 md. NOK 46

47 Avunding Ufoding: Simul il øk kunnskap blan småinvso Kjøgl fo infomasjon (ny foskif på plass) Lgg il fo bd konkuans 47

48 Vdlgg : Vdsls av illggsbløp vd Black-Schols A - h - mony Black76 vdsls : c { ( ) ( N v N v )} c,987 ( ) { ( ) ( )} N v N v,47,47,47 { ( ) ( N,6 N,6 ) } { N(,) N(,) } {,557,448} 48

49 49 ( ) ( ) ( ) { } ( ) ( ) { } ( ) ( ) { } { },5,468,56,59,59,5,5,47,47,47 N N N N v N v N c

50 5 ( ) ( ) ( ) { } ( ) ( ) { } ( ) ( ) { } { },94,4,5688,7,7,,,47,47,47 N N N N v N v N c

51 5 [ ] ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) dvs,69% av pålydnd vdi,69,,94,,5,,987,,, : av illggsbløp D gi følgnd vdi,476,,476,,476, c c c B V N N N

52 Vdlgg : Buk makdspis dik il å bgn vdi av avkasningsopsjonn Opsjon på 8 - og 9 - konakn md ilsvand uøvls handls på NodPool NodPool Pis 6..7 : Konak : ENOYR - 8 4,9 ENOYR - 9 4,7 ENOYR - 4, Opsjon : ENOC4YR - 8 ENOC4YR - 8 ENOC4YR - 9 ENOC4YR - 9 4,,78 5, 4,64 5

53 Konak : ENOYR - 8 ENOYR - 9 ENOYR - 4,9 4,7 4, Opsjon (inpol vdi) : ENOCamYR - 8,8 ENOCamYR - 9 4,77 ENOCamYR - n/a D gi følgnd vdi fo avkasningsopsjonn : c c,8/4,9,95 jf.,987 (vdlgg) 4,77 / 4,7,54 jf.,5 (vdlgg) D smm mg ba md PBs bgning. 5

Opplysningsrådet for Veitrafikken ÅRSRAPPORT 2007

Opplysningsrådet for Veitrafikken ÅRSRAPPORT 2007 Opplysningsådt fo Vitafikkn ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Styts åsbtning fo 2007 VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Opplysningsådt fo Vitafikkn (OFV) n landsomfattnd mdlmsoganisasjon fo foning,

Detaljer

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti 02 2013 Fisk nyht fa Maché MARKEDSBOD En gunn til å fi: Maché fyll 30! Dilig antipasti Maché fist md dt bst fa Italia 30 å md fisk åva Jubilumshft md dt bst fa Maché Svitsisk innsjø Ta dg n dukkt i n fofisknd

Detaljer

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det Pagani Zonda Uflaks vil non si, mn dtt va dn dagn 44 va i mst lagt fo WindingSønsn. Dt hjlp ikk md bd liss og 600 Nm nå skon fo sto. Nå æ fo sint å ta Tim Out, va dt føst jg tnkt.slv om jg va fullstndig

Detaljer

04 Sammen i Melodi Grand Prix 06 Vil ha kulturkortet tilbake

04 Sammen i Melodi Grand Prix 06 Vil ha kulturkortet tilbake 1/2012 ung& f t blad fa Ungdom & Ftd landsnngn ftdsklubb ungdomshus Sammn Mlod Gand Px Ffond ha pnt Ungdom, makt mdvknng Jaktn p ny banombu Dans av ungdom Ftdsklubbns dag Fosdbld: Ida Schmdt 4 Sammn Mlod

Detaljer

BILFERIEN! 3 RACERBANER 1 DRØMMEUKE + EN HAUG MED SUPERBILER DEN ULTIMATE 2 UKJENTE TURKAMERATER

BILFERIEN! 3 RACERBANER 1 DRØMMEUKE + EN HAUG MED SUPERBILER DEN ULTIMATE 2 UKJENTE TURKAMERATER VI TESTER UT AUTOFILE REISEMÅL 1 DRØMMEUKE 3 RACERBANER 2 UKJENTE TURKAMERATER + EN HAUG MED SUPERBILER DEN ULTIMATE BILFERIEN! En uk md fatsus, fiht og fllsskap på t av d mst utfodnd bann i Euopa Bli

Detaljer

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt.

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. vå g k s fo yg, l Kva gh d v o g o gh 115 m o j g å Blag gjg kk foskgsvlkå s hlh. Foskgs gyldgh fous a foskgspm og mdlmskap bal. Jaua 2011 G å v om NOFs Guppfoskg Foskg og oss Foskg hadl føs og fms om

Detaljer

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting Mobbing Fst og pøsål og sva Pubtt og utviklin nnskap INNHOLD vnnskap 2 folskls 4 fst og sånn 8 følls 10 pobl hj 12 føkot 14 kopp 16 spøsål og sva 20 tvangsktskap 23 fattig 24 sx og sånn 26 kiinalitt 30

Detaljer

22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre.

22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre. E gsi f Scuis 02 Ågg 17 2011 SIDE 04 22. JULI D v på jobb d o Nog. H vks hisoi. SIDE 36 læ v og Dsk vk s il od fo å bli bd. i v s o p k kk bl d sjål i u b k s o i B og kjøps. æ d på å få v g k s u d d

Detaljer

Nyheter. Utbetaling på uføreforsikringen starter etter ett år Krigsdekning på ulykkesforsikringen er tilbake igjen. i r. e g n. e r.

Nyheter. Utbetaling på uføreforsikringen starter etter ett år Krigsdekning på ulykkesforsikringen er tilbake igjen. i r. e g n. e r. vå k s fo h d v o o h y, l Kva 116 m o j å Nyh offssfo s u f al Fo b d bu NO Ubal på uføfosk sa å Ksdk på ulykksfosk lbak j d fo al b Bla j kk fosksvlkå s hlh. Fosks yldh fous a foskspm o mdlmskap bal.

Detaljer

KR. 1 990 000. Blokkleilighet: 98 m² 91 m². MARKEDSVERDI (normal salgsverdi):

KR. 1 990 000. Blokkleilighet: 98 m² 91 m². MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): VEDLEGG VERDITAKST Marikkl: Gnr 41: Bnr 784, bnr 1437, bnr 1438, bnr 1503 Andr oppl: Lilnr: 56/140 Andlsnr: 1930 Kommun: 1804 BODØ KOMMUNE Bgnls: Galnåsmyra borslag Orgnr 956293413 Adrss: Galnåsmyra 25B,

Detaljer

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN LESERUNDERSØKELSE TEMAPLAN PRISLISTE. Foto: Karoline Sandvold

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN LESERUNDERSØKELSE TEMAPLAN PRISLISTE. Foto: Karoline Sandvold N FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN Foto: Kaoln Sandvold MEDIEPLAN LESERUNDERSØKELSE TEMAPLAN PRISLISTE TØMREREN TEMA: ELEK TRISK VERK TØY Smått godt all To kon tl Tllat m yggng fo unntak standsonb mulght

Detaljer

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3.

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3. Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Pålydnd Gjnværnd løptid (år) Kupong Kurs 1 1 1 16,75 1 1 11,7 1 8 111,1 1 4 6 15,8 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 11 = 16.75 R. 1 + 11 = 11.7 =.975 R = ln.975 R =. R =.,

Detaljer

i r e g n e r det fo r alt b

i r e g n e r det fo r alt b vå k s fo offssfo s u f al Fo b d bu NO h d v o o h y, l Kva 116 m o j d fo al b Bla j kk fosksvlkå s hlh. Fosks yldh fous a foskspm o mdlmskap bal. Jaua 2012 å Kollkv fosk NB! Dss fosk å auomask mdlmskap

Detaljer

Statkraft. Fjerde kvartal Foreløpig årsresultat 2002

Statkraft. Fjerde kvartal Foreløpig årsresultat 2002 Skf Fjd kvl Foløpg åul 2002 Ihold d Smmdg Rulgkp Bl, vg og lkvd Edg lov om fok Kfmkd Skf kfomg Df- og mljøfohold Uk fo å 2003 Skf Ko / Rul Skf Goup / Bl 3 4-5 6-8 9 10 11 12 13 14 15 2 S m m d g I fjd

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Leivset 8211 FAUSKE. RAPPORTANSVARLIG: FauskeTakst AS

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Leivset 8211 FAUSKE. RAPPORTANSVARLIG: FauskeTakst AS VEDLEGG OLIGSALGSRAPPORT Bygningsknisk gjnnomgng md - rlmåling - vrdi- og lånks Livs 8211 FAUSKE Gnr 84 Bnr 182 Kommun: 1841 FAUSKE Bfringsdo: 22102014 Rppordo: 05112014 RAPPORTANSVARLIG: FuskTks AS Jn

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

SNF-rapport nr. 21/04

SNF-rapport nr. 21/04 SNF-rappor nr. /04 PRISIN V FORSIKRINSKONRKER MED RENERNI av Roger F. Peersen Eirik M. Samnøy SNF-Prosjek nr. 7000 SMFUNNS- O NÆRINSLIVSFORSKNIN S Bergen, November 004 Dee eksemplar er fremsil eer avale

Detaljer

Valuta og valutamarked 1. Innhold

Valuta og valutamarked 1. Innhold Forelesningsnoa 12, 20. mars 2015 Valua og valuamarked 1 Innhold Valua og valuamarked...1 Valua og valuakurs...1 Realvaluakurs...2 Valuamarked og valuakursregimer...6 Eerspørsel og ilbud eer valua...7

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding Hv va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt solstål å o skj va tyg tål å lyss skj tff va av lys flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk s Robo

Detaljer

Bankers utlånspolitikk over konjunkturene

Bankers utlånspolitikk over konjunkturene Bankers ulånspoliikk over konjunkurene en analyse av opimalie fra e foreaksøkonomisk synspunk av irik Fjellså Hærem Maseroppgave Maseroppgaven er lever for å fullføre graden Maser i samfunnsøkonomi (Profesjonssudium

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE 1 2014 11 ÅRGANG Et nttvksmagasn fra nnl Jazz nordlys Suksss plagg for plagg Født md marsjstøvl Høyspnt drama SIDE SIDE SIDE SIDE 04-07 09-12 22-26 31-35 NETTNÅ g dannls SKILT tl tttank vtt tl å hold g

Detaljer

Informasjonsblad for stiftelsen Europa i Fokus. Europa i Fokus. Nr. 2 / 2015. Ny satsning på «søppelberget». Les sistesiden.

Informasjonsblad for stiftelsen Europa i Fokus. Europa i Fokus. Nr. 2 / 2015. Ny satsning på «søppelberget». Les sistesiden. Infmjnbld f ifln E i Fk E i Fk N. 2 / 2015 Ny n å «ølb». L iidn. E i Fk N. 2-2015 E i Fk Pbk 34 3001 Dmmn Tlf: 90 82 08 45 Fx: 32 81 36 35 E-: ifk@nl.n.ifk.n O.n: 971 307 498 Bnki: 2200 66 54731 Sifln

Detaljer

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi Del I Teo re isk ram me verk: Kon sep u ell mo dell for u led ning av egenkapialverdi Arikkelen er forfae av: Sas au o ri ser re vi sor Bjar e M. Jo nas sen Se ni or man ager De loi e S a v a n g e r Han

Detaljer

-40% tor-lør. Coop Megas fersk svine-/ nakkekoteletter Pr kg. Fersk kveite I skiver. Pr kg. Et stort utvalg Dr Oetker/Coop pizza 216-555 g

-40% tor-lør. Coop Megas fersk svine-/ nakkekoteletter Pr kg. Fersk kveite I skiver. Pr kg. Et stort utvalg Dr Oetker/Coop pizza 216-555 g ! m m o s d Go 39 Coop Mgas fsk svin-/ nakkkotltt Fsk kvit I skiv. 169 Et stot utvalg D Otk/Coop pizza 216-555 g -40% Et stot utvalg Dsst-is Diplom-Is. 0,5-2,0 l -4ku0pp%! d n k w s Skalldy All pakkd du

Detaljer

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Fakor - en eksamensavis ugi av ECONnec Pensumsammendrag: FIN3005 Makrofinans Forfaer: Marin Frøland E-pos: marinom@sud.nnu.no Skreve: Høsen 009 Anall sider: 41 FIN3005 - Pensumsammendrag Om ECONnec: ECONnec

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer