Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre."

Transkript

1 A vdeling fr ingeniørutdanning Fag: Statistikk Gruppe(r): Alle 2 klasser ksarnensppgaven består av Tillatte hjelpemidler: Antall sider med frside 6 Fagnr: LO 070A Dat 23 mai 2001 Antall ppgaver: 3 Faglig veileder Mari Mehlen ksamenstid. fra til: Antall vedlegg: Alle skrevne g trykte. kalkulatr sm ikke kan kmmunisere med andre. 2 Kandidaten må selv kntrllere at ppgavesettet er fullstendig. nnføring skal være med blå eller srt penn. Mellmregning g begrunnelse skal tas med i innføringen.

2 2 OPPGA V 1 denne ppgaven skal du frklare hvilken frdeling du tar utgangspunkt i, g hvilke tilnænninger du gjør fr å beregne svarene. n dyktig rienteringsløper har en sannsynlighet P fr å bmme på en vilkårlig pst. Pl =. La B betegne antall bm i et rienteringsløp. n bm betyr at rienteringsløperen må lete etter psten i mer enn l minutt. denne ppgaven frutsetter vi at det å bmme på en pst er uavhengig av m hun har bmmet på tidligere pster. et rienteringsløp er det 30 pster. a) Hva blir frventningsverdien g variansen til B, i dette løpet? b) Hvr str er sannsynligheten fr at hun bmmer på 3 eller færre pster i dette løpet? ) Hvis hun løper feilfritt halve løpet (ingen bm på de 15 første pstene), hva blir da sannsynligheten fr at hun bmmer på 3 eller færre pster i dette løpet? løpet aven sesng løper hun så mange løp at hun ttalt skal finne 930 pster. d) Hva er sannsynligheten fr at det samlete antall bmmer, Btt intervallet [53,64]? løpet av året ligger i n kvinnelig amatør har en sannsynlighet pz = 0.20 fr å bmme på en pst. denne ppgaven frutsetter vi at det å bmme på en pst er uavhengig av m hun har bmmet på tidligere pster. Disse t løperne skal delta i en stafett på samme lag. Den gde løperen får en etappe med 18 pster g amatøren en etappe med 8 pster. e) Finn frventningsverdien g variansen til antall bmmer dette laget vil få i stafetten. OPPGA V 2 denne ppgaven skal man studere hvilken effekt mengden av Natriumfsfat (NaPO4) ppløst i vann har fr utviklingen av krrsjn i jernrør. xel gir ss følgende utskrift når vi ber m en regresjnsanalyse. Se vedlegg 1. a) Hvr str andel av variasjnen i krrsjnsraten kan vi tilskrive knsentrasjn av NaPO4? b) Sett pp likningen fr en lineær tilpassing av data (regresjnslinjen) ut fra utskriften. Hva blir krrsjnsraten dersm knsentrasjnen av NaPO4 i vann er 30 ppm? Tabell l

3 3 ) Beregn et 95% knfidensintervall fr frventet krrsjnsrate idet knsentrasjnen av NaPO4 i vann er 30 ppm. Ved hjelp av xel kan vi sette pp et pltt ver data, g få tegnet inn frskjellige trendkurver. n lineær trendlinjene er bestemt i ppgave 2 b). n annen trendkurve, med en ekspnentiell inntegnet inn i tilpassing figur l. er ' Likningen fr trendkurven g pplysninger m den er vist i plttet i figur l. Figur 1 d) Hvilken trendkurve vil du velge, den lineære eller den ekspnentielle? Begrunn valget. Både den lineære tilpassingen i spørsmål 2 b) g den ekspnentielle tilpassingen innehlder t keffisienter sm er bestemt. e) Frklar hva minste kvadraters metde er? Hvrdan benyttes dette til å beregne de t keffisientene i trendkurvene? Gi en krt frklaring. OPPGA V 3 Prblemstilling: Har menn større armstyrke enn kvinner? Fr å gi et begrunnet svar på dette spørsmålet skal du benytte data fra en militær styrketest. tter fullført rekruttjeneste har man målt hvr mange armhevinger (Pushup) rekruttene klarte i løpet av 2 min. tillegg til antall armhevinger registrerte man gså m rekrutten var kvinne eller mann. Resultatet er listet pp i tabell 2.

4 4 Antall armhevinger i løpet av 2 minutter (12 kvinner g 33 menn). a) Fnnuler en nullhyptese g en mthyptese, fr å svare på det innledende spørsmålet. Du får presentert en rekke tester utført med xel. Alle testene har en knfidensgrad på 95 %. Se vedlegg 2. Bruk infrmasjnen fra xelutskriften i besvarelsen. b) Hvilke av testene er det rett å benytte seg av? Hvilken infnnasjn kan du trekke ut fra xel utskriftene, slik at du kan kmme med en begrunnet knklusjn på hyptesen du har fnnulet i ppgave 3a)? ) Finn et 95 % knfidensintervall fr frskjellen i frventet antall arn1hevinger mellm kvinner g menn.

5 M l X) w "io OiO Oi O v. \; \.æ q.1 O. i O ;. X) i ':'Z1 Mi O O) O)il" rl" a \li O) al OiO) ;; l6i 19.. O) O).2 i O, q' X) ' i m io 5, rl q, ml6 O) Li)i Li) O) i X).. q i \ "'M\ "'OO Z X) ljl.x)li),i \l 1 Li) (? ( a: z w ( n ffil i;:, L),!,, O1 O i N, i""'!""". ioio.,.1 l Nf)... i i,... i ;,' ta' li : ta',!:=, ; a: ',Qjl 01 S! i i v., ta a:"o1 (/) l 1..1 x!.. J.. J ta 1 aj a; "O ta i.. i "O' ta! i i O! Si,, [ (/)1 ta' (/)i i, ' _..0, 'a: Jln:,<, øo)m ti \l1! \ M Mi Li) rn! "O :.s OiO ) i.. Oi l Li)! M O); Li)\ Miq "i X); X)! 19!. lå a.. i as!z as...i r : :' J(/) (/)i as. ø= :; :... ær (/). : l (/)!

6 ,... l) N ::" 1l)OØ)"" Ø)N O "'O.n W W N Ø) ml 8.l) l),.... Ø). " )Q. = ' ru.o la q,! : "j. la V. L.)Q.. '< O Q L D. til ' : : 'S : :!,... l) \ i. l).. \ f) f) f)m "99 l) l) Ø)"" Ø)W""WØ) f) O)Ø)O Ø)'j. l) Ø)) (Q # Ø) O 11).. l) f) 'A... \ = O \ \ \ \ ) ) :a gt "i.. n "]" ;.; n.. N.t fl). = 00. '5. = fl) :2. '5. fl) fl). fl) fl).! "Ø' g UUU g= 'it..! 'it.:! 'A U V" V.., N N <3'2'8.æN'D:":"D:":' = g Ol "i ;.; t; == 2 l) 51 =... l).2"6. == "O.. 2. ø! l) 'ø''s Gl». l) ;ft O.#ft n,,, "" ",,<_.!OO l) O ll)!.! == l l 0 l) 2 m v:e v:e. "ON.1 G». : :!.. N (f) O (f) " t) Ø) Ø)(f) N"989" i WW Ø) "t, (f)æ(f) (f)t) N_fS D"N t) DN..(f)" N Ul. O "i O... ;; Ul.... L' ;1) (' 'Q 'in.d..e L G» "5 = g m. ;;Ġ»..:e i 'Si = Ol. '6 Ol' = 'O.. "i 'O i. t! tutu.x = ".".tu v ' v '.. (/).. <'O<.'.:.Q..Q..

Emne:Menneske/daumaskin-interaksjon ~mnekode: LVa'l3A Faglig veileder: Ann-Mari T orvatn

Emne:Menneske/daumaskin-interaksjon ~mnekode: LVa'l3A Faglig veileder: Ann-Mari T orvatn I Tillatte-hjelpemidler: G h egsklen i sl I Emne:Menneske/daumaskin-interaksjn ~mnekde: LVa'l3A Faglig veileder: I Ann-Mari T rvatn ~ (pruppe(r):3m3ab,3ac, 3A at:21.04.2004 I EksamenSiId: 09.00. - 12.00

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Nyhetsbrev skleåret 2014-2015 Vuku ppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Til elever, fresatte g ansatte! Velkmmen til nytt skleår! Endelig var dagen kmmet, g sklestarten er her. Vi på sklen håper alle elevene har

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt Nrges vassdrags- g energidirektrat N V E Advkatfirmaet Elden DA Pstbks 434 Sentrum 0103 OSLO 2601 2C7 Vår dat: Vår ref.: NVE 200700325-18 emk/kmf Arkiv: 631 Deres dat: 18.01.2007 Deres ref.: Christian

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy Intrduksjn til Retrievers nye analyseverktøy Retriever har ppgradert sitt analyseverktøy slik at det er enklere å bruke g samtidig gi deg flere bruksmråder fr statistikken. Nen av nyhetene i analyseverktøyet:

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I INFORMASJONSTEKNOLOGI ELEVER OG PRIVATISTER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I INFORMASJONSTEKNOLOGI ELEVER OG PRIVATISTER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I INFORMASJONSTEKNOLOGI ELEVER OG PRIVATISTER 2015 Utdanningsprgram: Studiespesialisering Fagkder: REA3014, REA3016 Prgrammråde: Realfag Valgfrie prgramfag Årstrinn:

Detaljer

MASTER i REgnSkAp og REviSjon 2013/14

MASTER i REgnSkAp og REviSjon 2013/14 EFMD MASTER i REgnSkAp g REviSjn 2013/14 Ft: Niclas Turrenc TyngdEn du TREngER Handelshøysklen BI samarbeider tett med næringslivet fr å kunne tilby studentene en næringslivsrientert utdanning sm hlder

Detaljer

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Her finner du tre oppgavesider med instrukser som har samme format som oppgavesidene i kartleggingsprøven. Ved å gjøre disse sidene i klasserommet

Detaljer

Eksamen 24.11.2010. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 24.11.2010. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 24.11.2010 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Hjelpemidler på Del 2: Framgangsmåte: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer.

Detaljer

Skolereglement Peteka. Kontraktsvilkår. Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Skolereglement.

Skolereglement Peteka. Kontraktsvilkår. Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Skolereglement. Sklereglement Peteka Kntraktsvilkår Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Sklereglement Kntraktsvilkår Kntrakten er frhandlet frem i samarbeid med Frbrukermbudet

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Vedtatt i Skleeierfrum i Fll 31. januar 2014 Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Enebakk Frgn Nesdden Oppegård Ski Vestby Ås 2015 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaringer... 4 3. Frmålet

Detaljer

Terje Strom og Anne Hege Tangen

Terje Strom og Anne Hege Tangen 96/41 Ntater I 1996 Terje Strm g Anne Hege Tangen Frprsjektrapprt m ØStilpasning g samrdning av regnskapsppgaver fr frsikringsselskaper Avdeling fr øknmisk statistikk/seksjn fr ffentlige finanser g kredittmarkedsstatistikk

Detaljer

Effektiv modellering

Effektiv modellering Hvedprsjekt fr Høgsklen i Osl g Akershus ved Rambøll Effektiv mdellering Effektivisering av arbeidsprsessen gjennm å utnytte integreringen mellm Revit g Rbt. Mnica Lfthus Svenningsen, Aasmund Magnus Tvedt

Detaljer

Brukermanual. www.serviceassistent.com. Oppgavebasert versjon, for montører. Gjennomgår de vanligste gjøremålene for en montør!

Brukermanual. www.serviceassistent.com. Oppgavebasert versjon, for montører. Gjennomgår de vanligste gjøremålene for en montør! www.serviceassistenten.cm Oppgavebasert brukermanual fr mntør, v.1.0 Brukermanual www.serviceassistent.cm Oppgavebasert versjn, fr mntører. Gjennmgår de vanligste gjøremålene fr en mntør! Fr en annen,

Detaljer

Kontroller at oppgavesettet er komplett før du begynner å besvare spørsmålene. Ved sensuren teller alle delspørsmål likt.

Kontroller at oppgavesettet er komplett før du begynner å besvare spørsmålene. Ved sensuren teller alle delspørsmål likt. Eksamen i: MET040 Statistikk for økonomer Eksamensdag: 4. juni 2008 Tid for eksamen: 09.00-13.00 Oppgavesettet er på 5 sider. Tillatte hjelpemidler: Alle trykte eller egenskrevne hjelpemidler og kalkulator.

Detaljer

b) i) Finn sannsynligheten for at nøyaktig 2 av 120 slike firmaer går konkurs.

b) i) Finn sannsynligheten for at nøyaktig 2 av 120 slike firmaer går konkurs. Eksamen i: MET 040 Statistikk for økonomer Eksamensdag: 31 Mai 2007 Tid for eksamen: 09.00-13.00 Oppgavesettet er på 4 sider. Tillatte hjelpemidler: Alle trykte eller egenskrevne hjelpemidler og kalkulator.

Detaljer

Løsningsforslag eksamen høsten 2010. DEL 1: Uten hjelpemidler. Oppgave 1

Løsningsforslag eksamen høsten 2010. DEL 1: Uten hjelpemidler. Oppgave 1 Løsningsforslag eksamen høsten 2010 DEL 1: Uten hjelpemidler Oppgave 1 a) Løs likningssystemet y 4 3 y 8 y 4 y 4. Setter inn i den andre likninga: 3 4 8, får 3 y 4 3 1 3 y 1 b) Løs likningen 1 4 2 2 5

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

1 Oppsummering og konklusjoner

1 Oppsummering og konklusjoner Rapprt fra Brukerundersøkelse 2009-03-27 Back App 1 Oppsummering g knklusjner Siden våren 2006 har Back App vært markedsført sm et treningsapparat sm trener musklene sm støtter ryggsøylen mens du sitter.

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/153 Innklaget virksmhet: Klager: Psten Nrge AS, Saksnummer: 2008/153 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Eksamen 30.11.2009. MAT1005 Matematikk 2P-Y. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 30.11.2009. MAT1005 Matematikk 2P-Y. Nynorsk/Bokmål Eksamen 30.11.2009 MAT1005 Matematikk 2P-Y Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Bruk av kjelder: Vedlegg: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga:

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Revidert VÅREN 2013 Innhld 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Frmålet med muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslva g frskrifter... 4 3-25. Generelle

Detaljer

Fjerne prosess og produkt rapport som overskrift. Ha det som bunntekst.

Fjerne prosess og produkt rapport som overskrift. Ha det som bunntekst. Milepælsplan Uke 21 Henvise til alt vi kan. VIKTIG fr karakteren ;) Sensr vektlegger fancy teknlgi, få med mer Punkter på effektmål. Fjerne prsess g prdukt rapprt sm verskrift. Ha det sm bunntekst. Vis/nevn

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. MAT1013 Matematikk 1T Ny eksamensordning våren 2015. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. MAT1013 Matematikk 1T Ny eksamensordning våren 2015. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 014 MAT1013 Matematikk 1T Ny eksamensordning våren 015 Ny eksamensordning Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Del : timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale verktøy på datamaskin:

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din

Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din 552 S Statens innkxevbigsseiitral I appcatebss RUNE LEANDER HANSEN VIKEVEGEN 1808 5568 VIKEBYGD Dat: Vår referanse: 03. august 2015 2737632 Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din

Detaljer

Helseovervåkning for arbeidstakere som er eksponerte for respirabelt krystallinsk silika (RKS).

Helseovervåkning for arbeidstakere som er eksponerte for respirabelt krystallinsk silika (RKS). Helsevervåkning fr arbeidstakere sm er ekspnerte fr respirabelt krystallinsk silika (RKS). Hensikt g mfang med veiledningen Flere enn 2 milliner arbeidere i mange frskjellige yrkeskategrier rundt mkring

Detaljer