(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5"

Transkript

1

2 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 #$$)$0&%+ / #,&)-&%!)$%#,$$)%&%!)'")$% &%$$'&"%1$)%-&%!) " $$%& " 4&0 " & " 6$ & % "" 57) "' 8! &)$8* "2 %+ $& " 4 &&8 )- &% "%" $&,$#"(,3"$/ - 9 $)$:" 1&% 9 $)$:" ($ $47-',$&"%! %$'$$ %-&%!)2 8% 2 1! (4$ $%!)'")$&"%! %$'$$ %-&%!)4 6$ 1 4)$ $1;8 84)1;8<1.4= 0 &"*$& '$$% $%&" &%!)'")$&"%! %$'$$ %-&%!) % *+ $!'$,$'$$ %-&% 8 &:

3 56 8*0$1 *0$ '$#,!$$)%$%!)-" &%!)'$$ %-&%/ - " - (&: " $%!)'$$ %-&%6 6%&)$'! $' ( + $2 0 &"%1$)%-&%!)",%-&%! $, $$)#,&$'")$)- &% "%" $'$& %$&#"$4 4$ *+% 0 $%!)$% $!,"%!)'$#!(,$$0 ;$)$0& / # $$)%&%!)'"7%$$$-0 ". " 3 & / #,$$)%&%!)'"7%$$$-'&)")!"#$'$% &*&,)'!8#00 " *+%&$& " 1 > ".:$& / #,&)-$ $%#,$$)%$,$7%$$$-'&)")'!&)$&*$#90/ " - %&$&" " " " 8$ +& " " $ +% + 9$%?' /0 #,$$)%&%!)'"#& %&$'$-1$ $-06 ".' " 4 + ' ".$ & + ' " 3 $).(6 32 // $!,"%!)'$#!(,$$02! 6 *"$'$)$(,$0+ ' * %)&: ' $&%) ' - &$ 6 #,&)-&%!)'")$(&$$" $$'$$ *$" $( $04 ' - $ ' *0$ ' & " ' *0$ $&" '" 4&0 $&" '' 1 %&" 6 '$#,!$$)%'$!'$,$'$$" %$/ ' *+$&"

4 056 ' *+ $" "! 2 (&$$" $$#!",$!)%!,$" '$'!&)$/0 2 8& " 2 ) A$&" 2 3 +B!)(. " 2 C$!"" 2".$ & +B!)(."" 2' D7D"" 2 (&$$" $$#!",$$ *$" ')/6 2 8& "' 2 -.C* "' 2 8& 0!"' 2 (&$$" $$#!",$$ *$" ')- &% "%" $/2 2 8& "2 2 )% "2 2 1 &0.E14"2 2 ( &$$.E14"2 2" -C" 20 (&$$" $$#!",$$ *$" '$-1$ $%'# $!)/+ 2 8& " 2 ) +%&" 2 +%&" 2/ (&$$" $$#!",$$ *$" /4 2" 8& " 2" )--' 2" ( )$$--' 2" 1 % &--' 2"" 1 &0$&$ -<--=' + #,&)-&%!)$%#,$$)%&%!)'")$(&$$" $$'! ')&%$",$)%6.' *0$ ' $ F4' *0$%&' ". *0$%& ' ' *0$* # ' 2 - $ ' +!)-" &%!)$%'$#,!$$)%'")$(&$$" $$'! ')&%$",$)%60 *&) $$$ ' - $&%) % $' + #,&)-&%!)$%#,$$)%&%!)'")$% &%$$'$ $% %!),!$,,$6/ ;A$ $ $'" ;0 $% $ $'" # $ $'' *+$ %&$&'' +0 #,$$)%&%!)'$,&$" %$#!",$,$)%!(,$62 * $ $&)$'2 *+ &$'2 0&%!$'2 ' #! $! # 4 $%!)'$$&:!" &*$,$$ *$"64

5 /56 ( $ &9B' $&% &9B' #$ &9B$0&%!$2 #$ &9B$$ 2 " 1&,2 ' 3 +,$$ &9B2 4 % &%$$'$$%!)'$$&:!" 2 1 $2 *+%$2 0&!$)$ *;12 4+&9B2 " $&&9B2 ' - $ %,2 4 #,$$)%&%!)'")$)- &% "%" $"2 1$*9B&:2 # $&9B&:2 *+ %,2 *+ $ &9B2" % " % &)!)'$'!))$$$" $$26 8 &G2' 882' " 8.(42 ' 1&&4 $ $ 2 1&&4( $ $ # $$)%&%!)'$,&$" %$#$+ 6%&)$ 3 $ : $-4 *-4 $ $ +: *+%+ $ " -4 #,&)-&%!)'$,&$" %$'$% &)!)'$'!))$$$" $$+0 - &)&0 & 8 : * 1$9$ %& " 0 $!,"%!)'$#!(,$$'$!")&%!)#$+6 #$$)$0&-4 ' 8%)%&' (0&-7$B$ 2 #$ %$ % 2 " 1$&-4 & # # $$)%&%!)'$,&$" &%!)'$'!))$$+4 8!$ 8& $!$ 8&!$,$$ $:$!$ #,$$)%&%!)'$,&"%1$)%-&%!)+84 8%+! 8)B $ &$%+!(4>8 3 &$%+!(4>8 8 :

6 656 " *+%&$&$%+! #,&)-&%!)'")$% &%$$'$ $$&",&)$" $4 4$ $% 9 $)$: 8&0$ 4$ % -(,$ +B!;(.-," " 4$ &0$ &%% 0$' ' 8 % 02 0#,$$)%&%!)'") $$&",&)$" $42 8$ -(2!% -( 8 % 0 -( 8&0 %$ " 8&0%% 0$ / $!,"%!)'$#!(,$$ $$&"&)-,44 " #$$)$0& " #$$$-( " 8$)$0&$9$%+ -(!%%%% )%!'"%!)&)%$ )$%$" %7&)'&$,$ &%!)$ *$ %-( 8&%-( " 8 $-( ' 8 A$ )%&,,&%!)'&$ *$ 8 : 8 :> 8 : + 8H +>$ " 1$$$ +" ' 8)$%(8 $<(8=" $" &%!)'") $$&"'$#$ $% $/." 8 &%&0" 8 -(' 8$ $ :' ",$$ $ :' ' 8$:' 0#"(,&%!)'$$ *$" " ") $$&"'$#$ $% $2 6%&)$2 - $$ $)$ 2 /$" &%!)'$! ')&%$" &$ *$ 2 " 1 &0 -(2 " *+ -( %#,$%$1)!,!$$%,$*",)$ &(,%$'$,&$&'%&)$4 8&+% 09 8& $ 8 $$ 8 $%+ " - $& ' 1 * 2 8 : 8 & A$:

7 256 3 & A$: #,&)-&%!)'")$% &%$$'&$&'%&)$ 8 &$: 8 &$ $$% 0.$&% 09 4$ &64C " 8 ' 1% $ $64C 2 8)$!% 09 1$% 09 +&)$ '$#,!$$)%'$!#!&)%'"!)%!,$'$3"& &)%&)$#!",&$ $$&"0 8 : 8 $$ $" *+$&$1 * "

8 +56! "!!# $ " % & '()* +, & '()* ; ; <=> ) -. $ $ * "'()*+,-,./0*(12/ <= =. A. ( 1$8BC ; C?D & ' <. < EF)%- "'()*+,-,-1.2(13*21)4 <= C.? =, = =? C = =. $. '&, * # = > o >= =? E G C =, = ; = = o >= & ' <.,==?; = = <? o >= & ' <.,=;

9 456 o > = & ' = = &= =.?C> * ;>? = =? FC. = = =?; =? G = CG?C== C G!!" #$! %! & '((( )" %%!* %% #*!!!!*%! #$+ $ " ", & <.= = C H IF= = *? => )5-*'()*+,6 ()12.7..)01/.6! % JF?D ".! > o,, 1& o % =.G.& 1$ & = E?D

10 56! = " D " < &E?K! "?G ' ' = F = # I &. I & &< I & &E G?D "! # =$& = ' >( 9 9.#$ A$ =.. = ; I &?D!?; G I " < E= =? G =?E!! I = - C I " '? A. LB

11 /$ ("0 56, = ;? E ; $. G = =< E;? G= *? = ; > )5-*'()*+,6! < " F 89,6 F <? & & ' < %JF. ; JF C C C,= < ;EG % A F B < < E < E; CE G?D C & ' < C C " & = C? G %0 # G F

12 G 56 = = 12! "" * C? = > o ,*(.,2(-1472,*(.021:,1(,02)(; o -12,*( o $<)751>C F M.N KGK. =.E=. ' o.7-->c?d & <A". =. = LB o =5,53,( >? M FC. =;C C ; o,2.1- > C ; (" " == I =? ;? = A. =B.C ; = =?' O. =, = ;O> C. =?D = = A#!. 4$ #)B B E? C> I E = =# #!.D = =!. E. E = $. FC=P

13 56 *"! % & '()* *- % & '()* & F=.& < * <? > o?? <? o?? <? o? K?? G F o? F= ; o

14 056? Q = o? K?? F= & ' <, C F 9?. O;=A$% B **3"#!# ") % < E ; G =.? ; ;?. F F *? > ;+,-7++()3721)4 ()2)0)9,* ,6 # 5 9?.)%, &?5 9?.)%, 9?.)%, $; )%, 9?.)%, 9? 9? *4! ""(, ' FC FM? C; C G FC G ' = < D OG G = &. =' FC < '?. C < ' &. &. < ' = & ( FC 'G C (. E G

15 /56 < E? ; '?C #. ='? '1 <?D < $. C?? '1 <. ='C < F= D ' ;< = 5 "! "! -# 5 )6, F C? # F >,.)%,. )%, 9?, C F GG.; '&, E,E= G; C ;' O. < '&, C ER *3"#! ,*(> F G. '&, FC.? < F C; = >? =. JF O; ()*+,-,0)5+2,.>, F 5&, = = F G'&,. = ' O. OF=E; <?

16 $ #;. <?? =&. = =?? G = =? =&. F G= <?=?$. F E C F ()*+,-,0)5+2,.>()*+,-,(,..)*(0,., F 5 F;?. G F? ',&&. = ==?; I?$. = ; &.? G?. D G=; #;. <?? =&. = =?;. $ = G = = &. G. D ==?;?=

17 256 F =?= C= ; ) &F??D. = C == G # ;. = > $ S S #F$ >=?.',', "&.= <? #S#S? /$ % 6 '==.?=?C = &. E?. =<?.?E &? = & < G > ATA?D =<U=BAFF=VU7777''11WBB, A =B F G & F X =C?F=? C = GH <$+ > <J<)B 1 K =<+1+ LK""I== /! 6!# /7!# & '()* ;? F * ;F >!!

18 /*!# +56 F. DG >,.)%,.)%, 9?*< F :,2: A8* B R? < E ;!5. M=. 4/. 4+. )% M 0, F 5, G F A=. B F, G0 E < E; )% #M, F D 5 < =F < =/6? & )%,.< =FG )%,, F? F > o, I C o, I =E FH E 6. CAB o, < CFF= I o, FF=.? G & ' < o, I FFC < C. O C. F?,(3,(). 9? F F E > 9? < =E * F 9?> o, =? A?.7.)1B o,9'e? M M A. 5 5B,%%.C

19 456 F; M < 9' o,9'%% G. <, C FF=. < <9', F E? C 9' o #G. 9'>%% F <,9'; G %%? < F &.9' Y o $.9'; M A B M >..F M ; $. M =F= o,9'< M $. M G G M.< C, < o, < <9'=JG? C F=. C M A. 5 B& < C M C,CO.< M.OG? C G < F #< F < = o & F C? /( 8 & '()*,= M= ; F A.8 $ (+B E? M?>? ) ) #C C < E ;. "#"$?<,&.< =?C5 ; R

20 56 ' O. '?== ; MGC?= //2 " %6!# C C? $.?E <F F= E?C F.? C<F / 9? )%,# X G? C?C F. > o "$> =FC? M 9?.F =F M 9? o $> = M 9?G o "$> =. M < E; 1 "!"!# 1)!) %E G> o 8 &) A$ &> C? I.? F "?C I G F F o 8 $ >?? ;??. G I o 8 &) % )$> C F. C??;? = 1* 6 " # E = = =? H E; #;.?= C ; I E

21 &. E C?> 56 &G G E G G C JF # &E> % C ; < &E > F =?G &E > = C? E< 1(" & = ;. F$. = E =? G F. C= CC C M= '.? "?.XF = C F X. #!.$.& 4$ A C G B. #!#. =E > )4.,(:,( 5)2.-, +7..,>? ;? 0

22 56 *(/,-,:1,57A1579,-*5)2-,+7..,> #?. F=? *(/,-,:1, ,-* 5)2-, +7..,> 2191.,B97=)4021)447912/-,0)5+9,A12/-,.5)2.-,+7..,>N ; E < EA.D.F? E;B )4'*,*( ,-* 5)2-, +7..,> 2 E 1/! ) & ;?. =,=?= F. # = =. =E #! >,*19-,:,(()*197',-* 0)5+2,> C? *(/,-,:,(()*197',-,.0)5+2,.> C "GC=?= G / ,(9,0)5+2,*(-,:,(()*197',.-*0)5+2,7+(C.> G G? F ' FC 9'A7.)1=/ ; =?

23 56 C C M 9?? 11(" 89%?= M 9?. M M.C M, E 2D C= C J # FM F< =F F= M 9'?;. C C?= R 1:.)0 %".3 / ;?, F= I*? > 1:,7*6 91,42.6 )42(89,*(-,-)5714,6 ", )%, ",.)%, )%, ) D F )%, ", )%, ",.)%, )%, " )%, C F " C )%, ",.)%, )%, " )%, F " C )%, &,.)%, )%, 0 " )%, )%, & )%, )%, / " C )%, & C )%, 1;("!# " G F; F &.; ; F >! F G..! # = &. CC

24 056 G=. =C < 1<. & ', = C = 1 = <???? A)%,.9?. LB

25 /56 * 5 " *="%> *="%> " G?C C F 5?,? = ;KE C?C5 C = C C.?= " G?C A?. 4)$ 7- B? C > > O? # < = %>,=F < E G #. = C. N KGK FF= < =. = " = <. FF= C=O F =#.= C < &.<?C.?? (> #?. > ; =I. **!="%> "#9 > ) >?C5 A B #9? ) > F? G ; ) * > C C EA. LB

26 656 ) +. 1 ; 8,>,C C C. #9. ))+.1;8.)4,> < E Q C >?.,'&# A& ' <. LB. F ) > =.?,. =. ; F. *- 9, G#9 >! % -"*!.- - / %! 123$4 - ) F F % < #9 >. $.?; #9 > 72/')(1, = F?,= 9 FC AMB *219. E & ; C;! A#$B! #9A#5$ B! = < &#!

27 **.- " 256 " C )(> I;> 6 > F <? DC < E >$ <. F= F. K &# > C. A,B? O FC FC C&. **.,! " & G#9O. FX?'; < > ) = F ;. N &. < & ' <. C=?&.= = C FC ) =.N KGKC?#. & ' <?=?=JG $C=. ='&,E *** )0 #"# # F =? E = #9.N KGK> #= # #

28 # = +56 & ;. ; ; >.%= $ "? #9 XG F<C C?.. C = F; " G..C " =? ; C #9 '=. ; **.#-,,F&#< F?.C,F > /097(721)4,(21=10721)4 (70210, 272,5,42 >, # F $ = = = 42,(:79,.-,+* )4-,9791.2,-,(/:)0721)4-,0,(21= (75C2(,.-,(,4)*:,9,5,42-,97*2)(12/-,0,(21=10721)4 719,-,9709/ /(1)-,-,:791-12/-*0,(21=1072 <, C.7*A,27*A*2<)(12;4=)(5721)400,.. F MMD*;##M $ <. =?#;. E =?> ' #.?,.#E & %

29 *$! " 456 * &G.< E; E E > 1512,-,:791-12/> ;,0) ,-*0,(21=1072>K 8/4 )42,4*-*0,(21=1072> 97.1'472*(,>!/(1=10721)4-,(/:)0721)4> F G! )4-,..2(72/'1,.> A2,4.1)4. ; C ** ") *? > )-,-,(71.)4 )42,A2,-* )4 9<! G &, & F= "< < ' G =!! 1 -, " = " *%?. &??.; ; <,>, -,37., C, -,927 C? E,?

30 56 &.,??G?C E >,< E;,F=G,,,,C, 'E = > 1;8#$4 1;8#$, 1$ 55* > & ' < F -%#??; */()! " */()! " '; F=?>.7*:,'7(-,-, 9/272-*.;.2C5,.7*:,'7(-, 574*,9, 574*,9,*? C = C > /2<)-,.-, 9/5,42.7*:,'7(-/.7*:,'7(-, $ < E ( -FD;? # #E = ( -FD; # *219.*2191./6 )%(M; & =

31 56 */*3"# " =E,C= C M

32 56 5 " 3 6,C F. C E I D &. E?D P<E #9."> /=14121)4 " C?C5 D.. C '.. =C F ' O. C Y ;09,-,:1, " C C. K <. ; I * <> " <G,&A & F <B=E, #9,C ;>, ;?,. F= &.< <G *.3 6 /=14121)4 "E? C E.N KGK>, A B,

33 56, >.. C "'&, E C? E# E. =F?7 * ;+,.-,5)-C9,.-,0,(21=1072. '; < E F= > E,E? E. E? = A. LB $ 8#. #.? C E.E=? 72/')(1,.-,5)-C9,.-,0,(21=1072. ; ; = E> 5)-C9,.* ,*(. 5)-C9,.)(-1472,*(., > 72/')(1, )4021)4.*921+9,. " $-?C F! G & " " G!? #! I & G C.? E? ;. == F=#. E G E > )-C9, 72/')(1, )4021)4 & " & F. < = $-. =

34 056 C = " " & F. < = $-. = C " G " & F E G = C!! - F G, E ; C I I! - F G, E ; I $ 3 6 *2)(1.721)4, '&, F? G. C??E = H = E&.? = & ' < = C > I, $ C, ) %.? A B, %.?

35 /56 C.? >, E E 8 E 1.,DE)*(,GD F>, G E D = =, I? G *" * # F? > 6 $ )>? 1$ 1 >" E.1 1:!>! = <.. C <G&% GH > o 9 o 9 o 9 - &:>" =? M= 8# ( % ># G ** - > # C.?D = =>

36 656 4&0&&: N <.8#. 4&0% &:N < G? E GDE. ; GD $!% = $.C G = =?C>,,< E;,C =, $. = F <?E G F =, F ; '8#. ==.,F= =.?C < <? ; >F=. *0 " '; F ; > #9 Z2># ; F=FH #9Z>$; #;. > 1 ( 1$!

37 ! M $; 256 -#)"" " #&F. > " E &&; & ' < A1 * & 1*B 1 + *!AB ; 5$#?. C?.C C8#, C >,,= FF G,= ; F#9Z2&; [ = M< M ;,= F#9Z2G=,= E ; [M<,= F#9Z G C

38 +56 / 5 " " %6 = /-# /", F = F G; " F ;. ;> = \ G\ &.< >CD.CD E CDR '?.? > * ;G% ;. FC> FC? C A.. =.. =. = LB FCGD A G. LB /*= :7427',. &. GE = > # > M H,CG G > F= G #? > #. G O " C> CG )4., C G >

39 456 )=?, A 5 8B %, A 8 B &EG =. ; 5$ A *$ -*$!B = = A B = )5+).742. # D G> #9.<.C M?C & ' <.Q M G. M,= G.; G #. E C O;;= /*3! = /* * ;F Q G D > #$ #% 09 &$ $ #& (+ %! & $ : $.. C ;? G,.3,.)14.,29,.(,..)*(0,.4/0,..71(,. #.?F G G?GF> ) " 0 > ; < ; ;. 1 AC B 9 B. N KGK "(?G "(F

40 056 )><. GC 9\9 G? CF M. F ) 0 ) >? A B? ; = C. ) 0 > < ; C>"(..#&L, F; C? ) 0 >, =. C= G?G? )-C9,-,0,(21=1072-,07(2,.D+*0, %E G?> &=. GI=! G. G " G. G G = C?E ; M GA$-.#LB /**3"#! &EFE G.? #.<;? >= K ', (1+21)4,= C F= = G, H F F R #. C =>,? G # G.?? =

41 056, A = B.?= A LB,F= =.C =. H? E JF *2)F14.0(1+21)4 X C= E?. N KGKC?.?G K C ' O.??. C. G#.? = E F C?D ==< C.? /$ " %6 /$,=?E C E == G )(5721)4-,.* ,*(.,? C G G. ; >,?D G G? G,? C!Q C? FCC & C >,?E G, G; < =,?E A < E LB

42 056,?E ; C G ;C G. G 7(75C2(,.-,.2(72/'1,-,'()*+, %E == = G.G> 0 > ; G 0 > = E; G & 0 >E F X G% '. = D D. C ; =5 ; G /*?" %6 3?E?? =E >,.091,42.4,+7(:1,44,42+7.D.7*2)F14.0(1(,>. C E C#!? C * ,*(4,+7(:1,42+7.D)*:(1(-,.,..1)4,4* (2,D+*0,>. C C # C #! G?=,?D ==.XG; = 5 * ,*( 4, +7(:1, D*2191.,( 9,.12, $,3-, 9*2)(12/-, 0,(21=10721)4 +)*(.14.0(1(,+)*(*40,(21=1072>. C ')?= C =? ' C? & ' <. C,9,02,*(4,+7(:1,42+7.D91(,9707(2,D+*0,>. C = C?* X P <

43 " " %6,6 # 7(, A 1",6 7( 1" &=;.E =$-< E < I DCG M=?C &.$- < F M)%-' O. < E > <. #.$- < E?C5>FC E< F 1*7,< =$-C >, E. $- FF $- =?$-.< E=E. < =A-$9.-$< 9<B.< FG = F'$8.'$&$< $- =.G =?.$-=E = $.$-?C < < =.=JG= F & 0 #.< = F< =.?CK < < =.K F F < #.< = < F?C. F' O.FC < < =< F,F< = G/69.C D + R

44 1* ",6 7( )& ' 1*3"#! " 0056,; < E$- = #. >,= F?.F R ;?. C % < < R &. ]?E> M. = FCF " = 79$7$8$ =? & A <& =B 1** B",FF $-.< E FF = #. C F < EF.?.? & ' < &. =E K= $- " K= FC C 0;+<,(,A, >G = K= 1*> ",C 8#. < F C < R E= ;F< &?E. C

45 1 ",6 7( )9 1! " 0/56 '. $- F.?;F; GR#. > $ $ : $> E = =,(5,22(,-, 0(;+2,( 9,. =10<1,(. D 971-,-*.;.2C5, < E$- -&$& >.&$$ $ $9$ $ +>? F = F&$.'$ '$8 1*(" "" &?FC < E$-.? FF $- = > 5&>?6? 1. #, *? = F< = < E > ;.2C5,-,A+9)12721)4 9')(12<5, *1..740,-,09/ &$ /6 8# '$8 /6 8# # &$ /6 '$ /6 # 1=F $< #M '$8 +! = F.8# = F'$.C = F?-#0K#.? E ==>1 $%O4&0O 4&0 O 8 $O# [ (;+2)'(7+<1,.;.2C5, ,(-,.79')(12<5,.0) ,+)*(9,0(;+27',9,<70<7',,297.1'472*(,

46 1/#!"#=!C 0656 & C= < E F F= C < = C ; FF=E; C< E #.??D === E > 1 $% O 4&0 O 4&0 O 8 $ O# [ ((H26,==70,( 9, =10<1,(-/0<74',-, 5/5)1(, :1(2*,9, 1/ " #7( 1/", =$- > ^ G? < < F '. G < < F 1/* #,",CF< M =.?FF E& ' <D < =<?C F 1/" #,", F. > $O F< <.FF < = $ F< <.F < F< G < <.F < $ F < )%- -&% -&%. F < F -&% < )%-.F < $<. F < ;C< D

47 1//7 & %-)7( 0256?'&* D; F C = F $-?'&*.F < < ' O. #?'&*.?; AB ;?'&*$.? $;C!F 11?" %6 ';?E < E$-> 8%$ $% $ $ + >. C < F =J G 0,(2*219I.2)(,. F 8 &%$$%$$ >CX =?'&*< =??

48 0+56 : 5 "! % "" ) % :!% : > )" "? C? < E C"? C C = "? C I>, F IE;,, =, = :*3!% > )",? C > = ' = $. E? E = % G? GDEFC? :"!%"" "? > #E = < E; & #

49 :/ 0456 &?. > #X ' X E C < E ;. &CX E G FC. = = ; 0 $?X F G? :*!%"" ) % :*, E > F*#) I#. = E FR &.; GC? > = I? ' < E; " E FCI " #!CE & C I?. )4=1'*(721)4,2 7479;.,-, 97./0*(12/ :**3 6 """ " ; ;;E.> >- "$ I>( "$?>5$.? ;= C?== >- $ - 5$.?,&) = )%,.O )%, 1 >: $ : 5$.< = 5( < E> $. C G

50 :*) "" & '()* /56 %. < E ; *? > 702,*( 91,42</(12/ 91,42-,42(,+(1., 7*2,./0*(12/ /0*(12/,, )-C9,.+(1.,4 0<7(', # # ;.2C5, -,A+9)12721)4 4+ )%0 M 8# # 8# #, =? E. E? I> I ') A'1# )B F AB F A&B 1I? :*/3 6 """ #. F E?D ==&. G = E.E M M&;MP P&$# C E E. > E M= E >? <ER C F E = '= I M E.?E = $

51 /56. C E C I :*1 6 """ &? I.E G > E = = < D &. S++40/ > o -$% 09 9 o -$%:H + o -$%&$ /0*(1.721)4-,.0)5+2,.0)44*.>, & E? C# C A= 'B.? E == > o 1&N&&$ && )4=1'*(721)4-,.0)5+2,.-,.,(:10,.> =.? C &,A,&B )4-,.+7(75C2(,. /.7021:721)4-,.(7++)(2.-,((,*(.>? ( C < E O. #. =E -"*= >

52 /56 )4=1'*(721)4-,97-72,,2-,9<,*(,-*.;.2C5,>% <F F F.G )%# A) M%# B "'#, <F F F 9? )%,# C?? < E?,=. XG?F% :*:! & G.? ; FC = R #. F>

53 /56 = F C > o & ') o & A'1#.). &B o &?& ' < o L $ = (E > o,? I = G; C? o & o & < = < = < :" 6 "" :3"# " ; F E > 7(.2(72/'1, -, '()*+,> ] 4&0 = 7(970)4.)9, )4=1'*(721)4,27479;.,-,97./0*(12/ 7(.0(1+2.> =J G $$'%$8$.? < E :*3"# " F<E > ) E? $ -<C A=B$$'%$8$ = <?<

54 /056 ; 5 " % "" D ) ;"" D ;. "", I M?D R&. G > " EF<C I & CFD;?& ' < & C I & C " E C? E ;*(" % D?. I? =?, =? I G = I G = I &. >,D = ;?, F D;? & <, 79$7, D; ;7#E 0 % "-), & <?. $$ A$;? = $=B. M?D & <&.F $$> )%' >F?& ' < $?_=>FD $?FM>F I

55 = =>FD; //56 ;/F 0, = = & ' < ) ;&. > $ JF?& ' < IH C '? C?D & ' < ;1" #E 0 % "- #FD;?&'.F> I )-, -, (,.27*(721)4 -,..,(:10,. -744*71(, '.; 2-.*219,A, %19,. %5):,2)$ NP&$ & ;:(G(9G, 79$7$8$ C C 1 ; 79$7 F < = 79$7 > < =< M )-,)2-,+7..,-,-/57((7',> C= & ' < = M M=; C = I M= G H. ; < I F<C I

56 ;*"" )F( /656 ;*. "" & ' <? ') &. ') C? #?C> " #C # " EG = ')= ' ;** )F(3 &. = ') =. > " X') =G& ' <. O= C I E ') F?= X =G& ' <, X'), E; ;') & E /0*(1.,( 9, 070<, 0)42(, 97 +)9*21)4. G D <C. C? = ') D;'). ') ;*. 60 & C ') F?= X =?E G > ". CF?=XX')?C=? = K C ') ') ; G 'W " ; =

57 /256 = =C G ') ;"" )! ;. "", '1# )CE? CK #? #?C > ' C'1# '?;'1# = #CC ' ) (! C = ) ;*(" % )! " =? E E??#. '1# ) = C $.? ; ; 6H & I '1#. C?> & = '1#>. IF 021:,(9,4(,'1.2(,5,42-7*-12 '1#, E ; F D;>. = $ + &, J ;.2,5))2J K;.2,5K &= D '1#>. = FC '1# <0+)' 14+70,41.G E78*PD*P11$P P.+ P4& # C D ;/- " )H # '1#. E G >

58 /+56 " = G >"?'1# F ;???; " '1# F; = R&?? C ;1(" )& F( #C).? E > 8& $% 0 (& -C> = = " )R 1A$$$ -C>. ) C (? %! $ > )%0? ) (! GD C ) (! ( $ B$ -C> IF 4(,'1.2(,(-,./:/4,5,42. -/2719/ , E)*(479-/:/4,5,42 $ 14-)L. ) C $ $ + B! -C $ &$ & > `< `a< a,&, C. C F D; C =,$-C:> O.?G ) (! C# ;/"" ) #! ;/. "", F C I. =?CF &.?;C ;> 8& 8

59 /456, %: > E?;. =F ) (!. =? C C ;/*(" % ) #! # G =??.'-A'? - < B - & ;.,(:,*( (/.,7* 10().)=2 6 0)55*410721)4..1'4/,. ;/(" ) #! #;F. ; > ( $ -"*!:& ( Q $! :& > G IC <C'- $ C. >. $&0 +A,$ %&$& C * $&0$ & 9 $ $& %?/ & $ $ %& ; = +/(72,*(-15+(,..1)4 +/(72,*(-,.7*:,'7(-,.. = ,*( 7:,0 +)*:)1(? ;1"" ) ( ;1. "",;; =>,,,=? C R#.? =?

60 ;1*(" % ) ( 656 =?.? E?? G >.,(:10,..,(:10, (721)4-,.,(:10,-,+* )4$)(9-$ C ;1-% ) ( #.? E 42,(-1(, 9700C. D 0,2 )(-1472,*(D+7(21(-*(/.,7*> =!"*$ %" $ '$ $!) &)!)7$. & =. S++40/ < E ; ;1/! ( # = =. > M D; C K< E ==? ==? 'C FD C F D; = XG C ' IE FD = =, F. X C =S#G FD ;FD;EC = ;11 6" $ =. = E > 5$ $&:. $ C3> ; E <? & C? =?R ( $ 34/ *4 CC4> E C

61 656 < 5 5 " "! % ""! < "!%""! <" % = =?# > &D E G " 79$7 D;? & <*3 6 """ " ';E? > >?, F = = " ;? C === _>, F = )%,,= <$ "" & ', = 8#?; E. > 91,42. -,42(,+(1.,. 7*2,./0*(12/ 4:1()44,5,427*2)4)5, 97..,-,4:1()44,5,42 )-C9,,.0(1+21)4 91,42-,42(,+(1., 1$ >.5> 1$> E?? E?

62 8>? 656 7*2,./0*(12/ 4:1()44,5,42 7*2)4)5, E + >.5> E + >8> 8 > ( 8 1$>.5 8 1$> 8 8 E + > ( 8 E + >.5 8 E + > 8 E?? E?? E ; E?? E?? E? ; E? F E?? F </3 6!, E F C I CE?8#> ;.2,57-5> ; 4,2(,.7-5> E -!$ )4=7-5> E = * C* $ 4+97;,(7-5> E = *4$ $*7*7-5> E =,

63 ,E M `< `a 656 <1"3 6! "",E E )-C9,-,./0*(12/ = F? = F?)-C9,-,./0*(12/ -F E C D E =! " " E F C G F C )-C9, (721)4 F; = G? ; -F E = C E = =JG?D = = # E FC E I $ M7*!, C FC I C#! = F? )4=1'*(721)4,27479;.,-,97./0*(12/ <: $ C#! =, M FC E!> ( &>E!&! $&>E!$; 34&>E!- #= (8&>E(? FEC -C3&>E!# F

64 #33-1&>E=! #CC&>E!!) #,87&>E!! M 44&>E!## #;.&>E! 6056 <; # =?.? > ' = ' E ' E ' E. <* "!%""! <*3 % ". I? =?D ==#. C F?. CC C < >??.; &. ; FC < = > >, E = = = ae a< Ea ==,E )-,-,2(712,5,42+7(3)*09,-,(7++,9-,97.2(72/'1, -,'()*+,* ,*( '; >,5+970,(*.1)44,( $ &$ &>,E = E FG $ >,E = ; FG C.E CR <** "!%""! &= >

65 6/56 1 $ 3( $: $ &0$ - "$ 5$&0$&$ & $&$% 0&$&! &0$%& 1 $&0 $&>.$ $ ) % $> = =. = <.$ $&0$ %&> ; ;&$$ +B!> < "!" <?D ", = = = =JG&.?> 1A$$%$$ $> 5?C ;! +$)$. )$%B : +$ $/$%$ $< #,/&= <*?6! G= = =.?= ;?0 <E=> C'9,,.0(1+21)4 70<7',,(21=1072. #C=; F=.= FF=? K. = $ C=. FFF= G D = = =? =

66 <, C. M)4,42,(4,2 6656, Q M=?? < E>``. ``.` `.`=` ` `,X CC;M= AB EX $;>..?. # <2 " # I = =. K> A'<K,M,?<B &? + $%$! & $!> C ;?C G = = + &&! )$>? D ; G C = =CG F< ; R > #?E. = = E D ;,= ' O?C?C = </3"#! " *G < = => 14# $ $ $ )$0&/&& + 3! &0 ;B> FC = G,$$ $ $ B&!(18 && && 3$&!$$,$$$ %$ $ >

67 6256 </ " "" % </3 % ' =E?.? D G C &. =.?C >,470,,(2,,2:)9-,-)44/,. 0)*2,0974-,.214,-,.,..1)4.7:,0,2.74.=19 1(727',-,5)2.-, +7..,. )557',.07*./.+7( 9* ,*(=1479,.0(1+21)4, G < = < = < G 79$7 & < E b; </*3"# " $ =< E;?. E > " J? " " = $ C C?. F; </(",6!0 & < E;?. G>,22(,9,.091,42.DE)*( 021:,(9,+7(,F=,*-,0)44,A1)442,(4,2

68 6+56 /.7021:,(9,.+)(2.(4=(7(,-727..)01721) ,(9,,.21)4471(,-14=)(5721)4,2-1-,421=10721)4.C > o - $ & %& % > =? = =5. = F 9?.)%,, o C& & > " F =. C GFC; o 4> $>? =. =?D.; = 2191.,(?<? ; <//(" ",E G #.; FG > 2191.,(9,..;.2C5,.,2> O.F?C < (;+2,( 9,. =10<1,(. <)(. 0)44,A1)4> F? M C?. < =? F F ; R

69 6456 " ) ' 4 ()A,GD< E & I > ". (& " $.. C?C? GD " R )"FXC " GD.D $ =E ))(4( -) =E,< E= GD > /-*1(, 9,. 142,((*+21)4.-,.,(:10,> G D D? /-*1(,9,.0)N2.> GD? = " /-*1(, 9,. +,(2,.-,-)44/,.>? F < G D *'5,42,(97+()2,021)4-,97+()+(1/2/142,9,02*,9,> * "! =E '; G = GD>, = < =C,.)*219.,22,0<4)9)'1,.> ($= o, o, o *<&* &=

70 256 2 =E,6!0 ' CC = GD.G.< E; > $14-)L.+-72, 10().)=27.,914,,0*(12;479;.,(,(:10, ;.2,5747',5,42,(:,( / 2 =E $< E.FC E=C GD#.?> $14-)L.+-72, ==10, +-72,>. F > 5 55 > <GD --.S8! (,.+)*(-7*2(, )4.10().)=2>;.S8L (,.+)*(-, )4.4)4F10().)=2 1 )(4( # ". I> $ 14-)L. +-72,> G D G D? "& ;? "."=,(:,*( > G =E?GD = * (721)4> =?? F > 5)S5 91,42.-, 51.,. D " = * 9 B &: C F= < E "=E F= GD 2(72/'1,-,'()*+,>? = = GD C.??D == >?GD = " < G D C(& E "

71 : 7#4" =E 256 ; <GDC" <> )((,021=.-,./0*(12/> E?; C < E 1.,. D E)*( =?= C < G 1.,.DE)*(>=?= C< G )((,021=.> =?E C & &9BS3<S 53! =&9B <G D? C; < FC 4.,539,.0*5*9721=.-, 51.,. D E)*(>, G <C,(:10,+70G.>"M? GDC < E?D,(:10, 70G. 142/'(/.> =?? #M,72*(, 70G>) D ; G D> < B <=<)$.Q"G&F A;+6.;60LB *(" =E *, ),<6 > 479;.,( 9741=1,(,.2,( /+9);,( *(:,19,( A7514,( O G?> < E CG ** 3"#!, &< GD.; >, 7 B-

72 , =7B-," 7% 256, = C (& < *(,6 0 ")"" )"%" 3(? ; C ; C?GD> 5+)(2742 )-/(,( 7. ;?= &. G D =.? = */ # =E, E >?J H?E FHR C G CFC < < > GD :79*721)4-,.)+/(721)4..,(:,*( /,> G D.?? :79*721)4-,.)+/(721)4..,(:,*(. 2)279, > G D. C :79*721)4-,.)+/(721) )4> G D. C =!/(1=10721)4-, 97 +()0/-*(,-,-/ )4>. GD C?E.K G *1(" " =E ; O<GD>"." $

73 0/47(1) )9*21)4 " G " $ Ac / " B $ "FH 256 *:!(4( & ". #? ". G> )44,02,(*4.,(:,*(D42,(4,2>?= " G <? ;? " <7O4,( 9,..,(:,*(. > FH?? G D ; E = < G= ; 970,(9,..,(:,*(.7*+9*.+(C.-,.091,42.> #= ". > F= GD =&. F=C = 2191.,(*4,37.,-,-)44/,.9)079,)*$14-)L.+-72,>'. E?? &) F= GD (/,(*4+974-,.;40<()41.721)4>? G D.?= <F " E GD=E?G DR "!(4( 3=E >, GD C > - -=-4$ D -

74 " > #F= F= G ; " #F= F= = GD C? d?d == = # F= < E C #F= * 2 =E > &? GD. E L*7*7-5 D C J L14-1(J K14= GD C? =O F=EGD C )B CCE &. D? & IGD.; E ==> I GD +/01=1,(9,5+970,5,42142(74,2-*.,(:10,-,51.,DE)*(10().)=2> F " G E. GD= ",+9741=1,( 9, ) =1/,.-,. 51.,. D E)*( E = < E ; GD GD = & E.??C=>GD C & H G D C. E == F> )21=10721)4-,.2/9/0<7(',5,42.,2-, )4. 3"# "!)(4( C FGD>

75 2/56 " GD C.?XG F<C.C < E; #. I EG #. GD?.. KL /0*(1.,( 9,.)* (721)4.> E F. ;, /0*(1.,(9737.,-,-)44/,.-,0)42,4*>.? C C GDG<&. R? = '&,. O A= = G? 3,B / 3"# " =E,CCF X=GD. > R$Q $ $ $: &$&Q &9B4$%&$ $/ $Q $ )* # 3&5 9 $% N +N T& &T T +T$T4 T-TU&KT T +T$T4 T-TV*#3#+&$ ()Q> 9 $ $!)$ * R$Q +:)$&? *Q&$&9B$$ $ $$ 1 Q$,:%$ 5$ ) $ $$ $:$$ $/ Q! - 1 Q $, :%$& $& 9 B, $ $:!- / $: $ $9& $ -&$&Q $&+ $ $ 9 $, (Q>:$$& A$$ *9B &: $& $ A$ * 9 B &:! &/ Q : $ $ % / $& $&/ $ $ & 9 B $

76 " " %6 " = "" " + """. I *? =C > 74',( ' C " & C,.0(1+21)4 " = < C,E G? G C GF= E, E G G C. C ;K G C C G *((.+.( (/.,42721)4,, %, < E< =?C < C = %# = = F * )4-, 0,(21=1072.R &E!.; F. %#, = 1%%#.-%#.%#.))%# *#) &., %, < =F > *2<,421=10721)4

77 )4=1-, / 42/'(12/-,.5,..7', )55,42>+()2C',429,.-)44/,.,5%, C > /')01721)4>.? C = F F= G F=.N KGK> o 6 o *+% + $)$: o ($ +& $ 0 o ;&& o *+ & 00)(--,09/>. =E 0+. KH. C <?C?<,< $ ; = > F=5 F= 5 < =. = = < = &. C C *2<,421=10721)4> F. = < G, < = C < KH < =. 0<74',./0*(1./-,-)44/,.>. < =5< =C > o 1& $&+ & o 1%+ + )$&+% & o 1 )$&+ o $ o. )$&+ o 6 $% $ &+ % & o. & $&+ & + (/.,42721)4 0)*0<,-*5)-,9 A# K K# # B F=,&)&) < =F >

78 2+56 *2<,421=10721)4>=J; #&#.K1&# $&# )4=1-, />, < = = F 0 0 +?. ##$A # K K# $< B 42/'(12/ ' ##%# = F ## A # K K# B>C GF= )55,42./0*(1.,-,.-)44/,. %? ; $.. ; I =J A =$ B " 8 I?. &. > "2*44,9? ". ##%# &? ; I. = W444 )$&$ A$>.&X, = W444 )$& $ A$>;X 0, = W444($ >.&X ##%# C F=' O. H $ C /,=W444($>;X. C $ 6, ##%#=W4444& $>-XC =### &E? ; I.,407+.*9/,,2 <* >, C?;###,C ###, < = F, ### $ # / &< < $444 0 C(. K EG

79 / ((3 2456, ( -A - < B E G C <&>>+>&$. KGK C #C < = Y ;. = = C&>>+>&$ #.? 97.1'472*(, C FCFF= = F '/&.? =? < #. ( < R "E ==; = (> )4=1'*(721)4 )(-1472,*(K7(75C2(,. $14-)L.K7(75C2(,. -,./0*(12/K2(72/'1,. 9)079,.K+21)4. -,./0*(12/K 91,42 (/.,7* 10().)=2 6 0)55*410721)4..1'4/,. E B. B& $: $ #. = &. < E; )%0# 4+ ; =< = ( &. = ( < =F > *2<,421=10721)45*2*,9, 42/'(12/-,.5,..7',. 1 (.-,=,'&# < E; ' "E == < = > )4=1'*(721)4 )(-1472,*(K7(75C2(,. $14-)L.K7(75C2(,. -,./0*(12/K2(72/'1,. 9)079,.K+21)4.-,./0*(12/, E C. C =, =,'&# < =F > *2<,421=10721)45*2*,9, 42/'(12/-,.5,..7',.

80 : & " " +56, +()2)0)9, $ O E ; ; < = $ A,&)B; $< =$#>0?.+? /6? A 0B? $# ; O> ;? =, ;E = ; C? < &,&). E C G;,&) #,&) $#. >, ; E, I= F K.CD G,C < = F 0.,&) 0, EO < C $# /, E F I K C,&), $# < =FC > (;+27',-,.-)44/,. 42/'(12/-,.-)44/,. ; & - " " & $#.?974)(5,.74.=19 %1. #& AK-# &B$.$# F= < => C < =E #& +()2)0)9,? A% 9< = <# B C < =.<F E.GFCC9 ' #& F* +$0)-, A= = <B+ D F.< F I,C,&) #&. >, ; E, IF.CD G,C < 979')(12<5, )*.,&)

81 0, EO < C E /, EC,&) +56, #& < =FC > (;+27',-,.-)44/,. 42/'(12/-,.-)44/,. * " ""( *!% #EF E! *A&9# 9$. =.= < =B ** 7 ""> (, >.>=JG E= =.??. C <;!80!8! * >? ; >? ;?= )3> % - > = E #,%#5#;*#) ##%#,%#5#. ; & ' < *#) &. E= # > " =#$ # =),(A) M,(=BC=EC?= F=, P,*-,.2(72/'1, /.*92742 A # #<B E= ; # = 7*2(7:,(.-*4? 9,.-,574-,.-, 0,(21=1072 &. H

82 * 3 ( ", #> +56 ; < =FC>&1A*2<,421072,-,7-,(B $#A407+.*97214',0*(12;7;9)7-B ' 9$.F=,4F2H2,-7*2<,421=10721)4 < =FC )K =# F= C,&1 = F)*F. '/. -0. < =FC< = I = # $# = F< ='$'$';?> )-,-,2(74.+)(2> =#.G < ' O. F )-,-,2*44,9>.$#< = =,C < < G # D &1 $#.E;, # < =FC > *2<,421=10721)4 (;+27',-,.-)44/,. 42/'(12/-,.5,..7',. )4F(/+*-1721)4 */ 3"#!# " #F= F F >?,(3,().!> F F 8#,(21=1072.> F ;EG G = 9/.,0(C2, +(/F+7(27'/,> *1 ("( " =# >

83 +56,2;+,-,2(7=10>N KGK 4, 7021)4 D,42(,+(,4-(,>??C ;= < = 4,5/2<)-,-7*2<,421=10721)4> F 45)-,> 42;+,-,0)44,A1)4>E=,&)? E. < &. ; E= E= = C $;F=.?.F > 91,42,4(/+)4.,.,*9,>E = # C,(:,*(-,574-,(97./0*(12/>E ; # A B =.; # /0*(1.,(9,.,(:,*(4/0,..12,97./0*(12/>E ;= # ; % ; #?C, = ;? &.? =' O. ; # #. E > = 7(75C2(,.-7*2<,421=10721)4> F N KGK9?*/. 5K = C'9,.-,./0*(12/>E= CC C< &. ; > o 1.2,-,. =192(,.> = '). # K FI.C o 021)4-,=192(7',> => &?CC # )= # 'E &1 $# & ; #

84 +056 "" """ " % 6 "" " &? E. > ($ $) $ +: &0 $ &.&$ 9 - $) 0& %!$ $ &)$ $ $ -$&+ $& ".&$) $ ' 1 %&$& *. > & #. < >,;?; C;, =?. = C C 3 " =? FC. C ' O. FF = #" = >,;, C,, G,.= C &. = < FE ; C?C *; F>

85 +/56 / " )="! " & > '?CI CFC#.X ; E= =# C? =. = = I

86 /?" %6 ( / 2 " %6 ( +656 &?E #. >,0)5+).742 7% - > =. C C F='. FF ; <,0)5+).742 % > = 70)4.)9,= ( "> I = = 70)4.)9,- > =#<?E '.? E= =. F F. <; =C 70)4.)9,/*> E > o,# #D< E o,= =#D o 9$D o =#D,A/#"> = = = &9# O G?? 70)4.)9,> = " & ' <. & ' < # /*.! %)!")",? E ; > FE ; =#? C F= 9$ 072/')(1, :/4,5,42-, 0)44,A1)4.? = 072/')(1,)-1=10721)4-,.2(72/'1,

87 +256 &.? 9$ D. = E = > *-12,( 9,. /:/4,5,42.-,0)44,A1)47*A0)5+2,.$ $ $ $?D ==, = A FB = ;? / - ")6 9 E "",= D #.? K;.2,5K *((,42 )42()9,2K )42()9K.7K*-12K1.739,?*-12.=?&. C =.C# 4,2.2)++)910;7',42 4,2.27(2+)910;7',42 // 2 )"!!" # =? >). )412,*(-,./0*(12/ ; #> 7A> O.? E = # C =J G F= F = <. C ; = E < F C&. =#.? 7 > C <?D! & ' < '?; ; D G)$%1 &.? 4,2.< 1+., <)L '+)7..1'4,-+)910;F =C C, ; 4,2.< 1+.,0

88 ++56, # =F?C F? =? = /1 (. # ; < >)-,+( $? = *??> )*.F0)42,4,*( )-,+( )-,7+1-, - =C - C =9$ C &

89 +456 " "" "0 " " ".) "0,; =C?=; => = = &.;,&) ;?? <>,E? J?? J;eF f?;. A=J*#)B, G A= & ; FC C F=. E;, G?.CG &. C =. F= ; >,?, > F<; ECD J?,,&)? C J?= *. "" "0,= E =,' = ; F $.;? ;C D ;. ;F >

90 456 0)*2, ,.214,.> FC e =f GGFF=C',&)$ FM < C =& 42,(0,+21)4,2 5)-1=10721)4-,.-)44/,. 2(74.51.,.> FC ekk FKf )4'(72*12,> < C? AB,=*.-,.,(:10,> ;. ; ; &. C?C,&)? /.,7*$ C ;-. "0 *? $$$> )(5, + + +? += +;,.0(1+21)4 ' #F<C & F IE&' K? 5 -CG0/1X /0? 5 ; )K?? 5??; A;> ( FB?+?+? /0? 5?C+? $; + "?; ;J? & F $&# E

91 456 A#9. &'"LB / 4""" >"0 = >! $ $ && $! $%+! & $% %/ $%$ $& $ 0 + $ /!! 64C %,$ $ %$ $ $ $ $? $! 8(C% * "!# <*0 *.,!# <*0,+; < F > ;+, %A7:,0 F %A7:,0 *2<,421=10721)4 %A7:,05)2 -,+7..,,.0(1+21)4 " %, & F &'"5& "?C F= < =$# <C " %, F= < =$# <C #F=1&# "? = = #9

92 **. %E!# <*0 -B+.( * = ;> 456, + &$ $ $/ % 0 ;(.-,, %$% 0, A$% 0, $ 8(C, $,$!:, F +;$&#K%, 3 D >,091,42.74.=19,+) C.= EA/C5( B,+()0,..*.A) M& F & FX B,(/.,7*42,(4, * 7!# <*0-B+.(, F +;$&#K%,6 >, E, EC= )&&,)&&< 0. E. G > < = )&& / &< =. E? ; 6,? */. > *? =. C F +;>! C 8# +; 4;.)%0

93 &'"5& # E 456 ' " &'" G $$$ +; #F=+; < =$#+? *1 3"#! "!# <*0,C. C F > F ' C F == '?< = ' E C;,&)+;!" "&.-F ""!="%> & G?C.C > /2,(514,( 9,. 3,.)14.-* 0,(21=1072> Q. )40,:)1( 97 <1/(7(0<1,-,. 7*2)(12/.-, 0,(21=10721)4> G?. I = )4=1'*(,(9,.0,(21=1072.>G. E C 5.C A.? B (/,(* ,',.21)4-,. 0,(21=1072.> G.. = *. 6 &? =.; G E > /=141( 9,. +7(75C2(,.-, 0,(21=1072.> E?; E > o 8 & &0$ & &$ <Q %$!> =

94 4056 o 8$ $ $ o 8$ o 8! $ o 8 % $& o 8 $!$ o 8 $9$%$$%$ o 8 $9$%$ $ o 8 $9$% + $ o 8% o 8 &B o 8 % o 8 $ o 8 +: $ /=141(9,.-*(/,.-,:1,-,.0,(21=1072.,2-,.09/.>C G > o 1&)$> F= 0+? ' <? > & =? o 4& ># = & 0+? o 5 = = o ;C C /=141( 9,. 091,42. -,. 0,(21=1072.,2 9, 41:,7* -7..*(740, +)*( +()+(1/271(,-*4 C G ; ; >! #!-( # > I*? I> 89,. )4021)4. 0/47(1) - (%=- Ug= E G & ' <! = &# A;& ( 4$ B

E 1996-gutter. B 1998-gutter

E 1996-gutter. B 1998-gutter Gruppe: Gruppe: A B 1999-gutter C 1998-gutter 2000 1997-gutter 1995-gutter AA Åga IL 1 BA Mo IL 1 CA Stålk 1 DA Åga IL 8 EA Stålk 3 FA Åga IL 11 AB Åga IL 2 BB Mo IL 2 CB Stålk 2 DB Åga IL 9 EB Stålk 4

Detaljer

!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ "&$*2 "*( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* -

!#$%&&'&()*+(, -!#. $ *'&(*&!*,/!# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ &$*2 *( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* - !"#$%&$ $"$ ' ($)$)($'!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3,!'$ $*$+, $)-$%&4 $($5 6!$"'&' 7!(*2 3'&(* 7& *2 38 ("(3 2* 4 &9 *$ "&$*2 "*( / &! 3'&(*:!* $&2 7*'&(*"2 *2 3&$*2 "*('&. )*

Detaljer

! #$ % & '! (! ' )!!!* +

! #$ % & '! (! ' )!!!* + !"#$%$ !"! #$ % & '! (! ' )!!!* + ,-./01-23 45167.8 49-:/ %%; ?69@8A 73/9> BC.8 58@DE/18 18,-98=/127-F 0611-23A,9-4>=D1G 61H/1I927I:JA,9K@C2.-4I:J 8 BC3-4I:J 2384/B L2,DM1D BC.C =-7-10/1C,E/=/4MG@

Detaljer

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes.

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Dagens tema Dagens tema C-programmering Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Adresser og pekere Parametre Vektorer (array-er) Tekster (string-er) Hvordan ser minnet

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

! " #"$ %&!! "!'( '/ 0 2 *#(6 " *#!*!:'$ *.! $ 3*! $! *?' 7 &.@.!" *#! "5$

!  #$ %&!! !'( '/ 0 2 *#(6  *#!*!:'$ *.! $ 3*! $! *?' 7 &.@.! *#! 5$ ! " #"$ %&!! "!'( #! ')!*#!$' #!$*"&")#! &! ( "!+&#,"$ #$ -!'$ &)$.!)"/01& 2#345"',$.%&!5 '*46 # )! '! #5 *".! "*'$ #.' 7. 7!*#$ 7* #+"! 7 $ *" # ) 8 ""9 &" #"7!:"&! +(;2!5#$ &"5)# "#'$ %&!' +&)..

Detaljer

! "! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). /" )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+ " )02*- 33!! $ % %%! #$!"#$% & 33! % 4

! ! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). / )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+  )02*- 33!! $ % %%! #$!#$% & 33! % 4 !! #! $ %!! % ' (%!! )*,-!! % ). )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % ) )02*-!! $ % %%! #$!#! % 4 ' () * '#, -.01 2!- 4)) ') '5555,1 % %!! 6) )* 7,.!,) 6 66 8 9),: ) )0):.):.,)..,).,07,.) 6 ) 6 6 8 #9%0).;7!5!#$< )

Detaljer

! " # $ #!!" #$ %&#"'

!  # $ #!! #$ %&#' !"#$#!!"#$%&#"' % ($ ) * %,, # # ($-.. * %,, # # ($ * - %,, # # ($/..,, */%/012"# & ' (!)"*,-. /0 / # 12# 3 4",56"78" "9,5):"5;

Detaljer

Mellomprosjekt i MAT4010: Trekanter i planet

Mellomprosjekt i MAT4010: Trekanter i planet Mellomprosjekt i MAT4010: Trekanter i planet Anne Line Kjærgård, Cecilie Anine Thorsen og Marie Vaksvik Draagen 6. mai 2014 1 Innhold 1 Trekanter i plangeometri 3 2 Oppgavebeskrivelse 3 3 Generelle egenskaper

Detaljer

"#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34!

#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34! ! "#$! &'()(*,(,-,.('/0! '1!20-34! 5!6!7!!"#$&'(")#$*#&($'$',-./0(")'()12*32'4'$54'62"($*667"#$&'$ 89:;

Detaljer

MILJØRAPPORT!"##$%&$'"()"$'*"$+%*,($-"./*0(,+1*2+&!

MILJØRAPPORT!##$%&$'()$'*$+%*,($-./*0(,+1*2+&! MILJØRAPPORT 2010!"##$%&$'"()"$'*"$+%*,($-"./*0(,+1*2+&! 32#45*"66%*)$'%*$+%*,($-"./*0(,+1*2+&$ 789$-%.89.8()$6:$)"##$%&$'"()"$ '*"$;?@BA8++8))

Detaljer

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer

Rettelser til NORMARC - 17. januar 2012

Rettelser til NORMARC - 17. januar 2012 Rettelser til NORMARC - 17. januar 2012 Det er gjort følgende endringer i teksten: 008 INFORMASJONSKODER ALLE MATERIALTYPER 15-17 Utgivelsesland. Standardkoder for land, NS 4058 (ISO 3166), brukes. En

Detaljer

Omdømmebarometeret 2013: TROMSØREGIONEN. omdommebarometeret.no

Omdømmebarometeret 2013: TROMSØREGIONEN. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: TROMSØREGIONEN omdommebarometeret.no !"#$""%&'()"%*%(%*+,-./+ "#$%&'((!)%!*#+#&",-.*/#&0(,&,! #*%6*)7," 8)52'*,'" 7&*2,'" 3)53" #$%&$$'()*+$','*'," 4" -..9:" ;'5'*'" '*" ()*+$','*',""-..?"+3"-.!!:"'*"$'%"7+*"7&*2,'"3)53"

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR HC med håndgrep med skult. ( rustfritt stål med benk og skap Volumhette- for mopper Mini med innebygd kjøleskap og komfyr HC tilpasset

Detaljer

! " # $ % $ & % & $ '$ % ( )* $$ '% ) '% # + +, # % # -) $ $ % + %( $

!  # $ % $ & % & $ '$ % ( )* $$ '% ) '% # + +, # % # -) $ $ % + %( $ ! " # $ % $ & % & $ '$ % ( )* $$ '% ) '% # + +, # % # -) +$.) $ $ % + %( $ %% /00 )1 -$2 3 /04 *% 3 /05 1 #% 3 " #$%! /40 *6)781 %97:1;

Detaljer

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren Svart gull og symbolsk kapital Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren "## Sammendrag " ## # # % &''( )' Summary * +,- % *% * %% *+,-.* * % +%, /.* * % % * % +%, %% * " ** 0 *

Detaljer

MARINE COMMANDER 3000

MARINE COMMANDER 3000 INNHOLD Innledning 2 Spilloppsett. 2 Starte et spill 3 Slaget 5 Spillvariasjoner 6 Velge type spill 8 Skape din egen startposisjon 8 "Nesten treff" 11 Kontrollere skip... 11 Lydeffekter og volum 12 Språk

Detaljer

RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt Copyright @ 2010 Storel

RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt Copyright @ 2010 Storel RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt TÄNDARE ST 151 E-nummer 7902110 Tillv.art.nr: 4050300854083 Rabattgrupp: 79NA TÄNDARE ST 111 E-nummer 7902112 Tillv.art.nr: 4050300854045 LED 13W VV E27 A67

Detaljer

RAPPORT 2013/13. Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service. Hanne Toftdahl

RAPPORT 2013/13. Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service. Hanne Toftdahl RAPPORT 2013/13 Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service Hanne Toftdahl "#$%&'()*#+#$,&-./,0#%'#12%&'34&3(&'* "#$%&'()&(*+,&-.. 5(3*#6$#'23&6) 8#44/-*$9::&-;7= 8#44/-**(**&' F)G??212%&'(0#%'#.)*#+#$,&-@A*+(B'($,C/-

Detaljer

Det geometriske stedet for punktene som ligger 5 cm fra et punkt A, er en sirkel med radius 5 cm og har sentrum i A.

Det geometriske stedet for punktene som ligger 5 cm fra et punkt A, er en sirkel med radius 5 cm og har sentrum i A. R1 kapittel 5 Geometri Løsninger til oppgavene i boka 5.1 a Det geometriske stedet for punktene som ligger 5 cm fra et punkt A, er en sirkel med radius 5 cm og har sentrum i A. 5. a Vi bruker GeoGebra

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

Avlsforsking og avlsarbeid. Bjarne Gjerde AKVAFORSK

Avlsforsking og avlsarbeid. Bjarne Gjerde AKVAFORSK Avlsforsking og avlsarbeid Bjarne Gjerde AKVAFORSK Aftenposten 23. desember 2002 Avlsmål Disposisjon Arveleg variasjon i viktige produksjonseigenskapar - kysttorsk kontra skrei - mellom familiar og enkeltfisk

Detaljer

Løsningsforslag ST2301 Øving 10

Løsningsforslag ST2301 Øving 10 Løsningsforslag ST2301 Øving 10 Kapittel 5 Exercise 6 Hva er innavlskoeffisienten for individ I i følgende stamtre? Svar: Her er det best å bruke en annen metode enn løkkemetoden. Slektskapskoeffisientmetoden

Detaljer

!"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.

!#$%&'()*+*!,-*.*#/01()*1/(0*23#&4&.0*4)* 2/05(43.&/%)*%*3%643&)*)#&%.&2&'(*7#0&. !"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.!"#$%&'"()%*+",-(%. /* 0"(#"*1"#23%)) /* 4,5$))%*6")"$.% 7 8/9*:;$#%;?@)%*4)A%.B*:+6*C*0DED0F!B*6&GHIJI*>#%;?@)%

Detaljer

SAMMENDRAG...5 KOMPETANSE...24

SAMMENDRAG...5 KOMPETANSE...24 SAMMENDRAG...5 1 INNLEDNING...10 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...10 1.2 SAMHANDLINGSREFORMEN...10 1.3 REGIONALT SAMARBEID...12 1.4 MÅL FOR PROSJEKTET...16 1.5 PROSJEKTGJENNOMFØRING...17 1.6 BEGREPSAVKLARINGER...22

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

!"#$% &%'#()( $ *(+, -. /--0'%('#"()(1!"#$% &%'#()( $ *(+ 2 -. %')+$0( &%'#'#"1 FE&= $E 7& B&% ;GGI$E&'& D&66&= ;%D=&'D 64"& %3&*

!#$% &%'#()( $ *(+, -. /--0'%('#()(1!#$% &%'#()( $ *(+ 2 -. %')+$0( &%'#'#1 FE&= $E 7& B&% ;GGI$E&'& D&66&= ;%D=&'D 64& %3&* !"$%&' )*++*,,-.!/0,,1 234"" 5&6 +!"$%4'$'78 9999999999999999999999999999999999999999999 :";6&8 9999999999999999999999******99999999999999999999999

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Tilbudene gjelder ag. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken

Hverdagen. er bedre med meny. Tilbudene gjelder ag. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken Tb gj g o g f Hg b y 53% o.p 85,/g Soo f f 29% 9 gønre p g Dg o.p 85,/g F f Go To f f 1 g, Syø F N 19 p g 20-33% o.p 49,,/ 34 10 o.p 49,/p Pzz Pop Bffowg 375-405g, Sp/Chozo/ Mozz, Pzzb (98,52-10,40/g)

Detaljer

!"#$"%%& ' ' +,-./0/1+2/ ' !"#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 "+/4,'7 8 "+/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 ' ( /9<8 // 142+,= 6 6 42>4 6 ( ) * (( ( '$$ (+

!#$%%& ' ' +,-./0/1+2/ ' !#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 +/4,'7 8 +/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 ' ( /9<8 // 142+,= 6 6 42>4 6 ( ) * (( ( '$$ (+ !"#$"%%& ' (%&"%%#)*$& ' ' +,-./0/1+2/ '!"#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 "+/4,'7 8 "+/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 :%;$"% 8 ' ( /94 6 ( ) * (( ( '$$ (+ 8 /0+ /1 6? :%&(%$"% 6@?'??6?8 &=A1>/014

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Ukens tilbudsavis fra Hvordan blar man i tilbudsavisen? For å bla i tilbudsavisen så klikker du enten i et av hjørnene, eller du kan klikke på pilene nede på menylinjen. Se nærmere på produktene? Du kan

Detaljer

Ulike perspektiver på åndsverkloven

Ulike perspektiver på åndsverkloven Ulike perspektiver på åndsverkloven "#$%&'&()'%)(+%,-'"-&.(%.(&/$+0,'$'(-(1-$2'(+2&$3( ( "#$%&'(()"%+,+-'&.),,/)0+12/#$+')+34/5%&1++ Silje Bergman 2012 )$4+40445&.($4(4+$%(53#7 "#$%&'()+,$'&&#-%(.$/0$123%0'4(45&.4(%)&'&#+1%0)$4&#6($+#)7892:;:3)6+634)0??(.@A;

Detaljer

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr.

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. Førsteblad Emnenr. Tilleggsspørsmålnr. Emne : Oppskr. av : Fylke : Herad : Bygdelag: Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. _ Merk fl : oppskrjfaer er Eller om den er etter andre heimelsmenn : (ta også med alder,

Detaljer

['G'4*$E7+$7+',-$F)07)'*1-VI\-K'117K07)'*1-ZI\--07)'7+'K7)*1-HI\-- ['G'4*$E7+$'2$E7+,-^ZYd4')24-7$'*+"$2

['G'4*$E7+$7+',-$F)07)'*1-VI\-K'117K07)'*1-ZI\--07)'7+'K7)*1-HI\-- ['G'4*$E7+$'2$E7+,-^ZYd4')24-7$'*+$2 L7)##*1$(E7)#'+-$F)$"#'(,%&'-.(/ &'(')*+$',- T&&7(#7)T+))2343+)5&1678#7(9#7)0-7)"-:&"91#1)5-7((&"%0@-7(#')%B7%9(#=)7#.9%17#71)9)0-7>9'(#"%#)?#()$7-%@#:1)A#::#:"B01#7)233C+)5&DE5)0&:1&&7:+)A9-F-:6%=)5E5G=)

Detaljer

RAPPORT. E39 Søgne - Ålgård. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: [2012/13]

RAPPORT. E39 Søgne - Ålgård. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: [2012/13] RAPPORT [2012/13] Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: E39 Søgne - Ålgård "#$%'()(*+,-.. "#$%'(%)*#+', -%../0$(122+034536578"#$%'(%)*#+ -%../0$$"$$+) 9:%)"$+$##";0"(

Detaljer

Omdømmebarometeret 2013: SØRLANDET. omdommebarometeret.no

Omdømmebarometeret 2013: SØRLANDET. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: SØRLANDET omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNERE Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt i 2007,

Detaljer

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006 j Tf 2006 Ky 20. j 2006 I 1 INNLEDNING... 3 2 VIJON/MÅLETTINGER... 4 3 REGITRERINGER... 6 3.1 MIDTBYGDA... 6 3.1.1 Dj å... 7 3.1.1.1 V... 8 3.1.2... 9 3.1.2.1 V... 10 3.1.3 I//f... 11 3.1.3.1 V... 12 3.1.4

Detaljer

LOKALITETSKLASSIFISERING

LOKALITETSKLASSIFISERING Rapport nr. 377-2009 LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITET DYRHOLMEN ØST Fitjar kommune 8 desember 2009 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239 Rådal

Detaljer

Faktorer som påvirker sikker helikoptertransport (Statoil)

Faktorer som påvirker sikker helikoptertransport (Statoil) Vedlegg 1 1 Faktor som påvrk skk helkopt (Statol) Hendelse- årsaksanalyse Offshore Offshore nnretnng nnretnng rgg rgg hengge hengge helkopt helkopt psonell psonell & last last P P gr gr samtykke samtykke

Detaljer

Løsningsskisser til arbeidsoppgaver i CAS.

Løsningsskisser til arbeidsoppgaver i CAS. Løsningsskisser til arbeidsoppgaver i CAS. Oppgave 1 En bonde har et 20 meter langt gjerde og skal sperre av et rektangulært område der en av sidene i rektangelet er en fjøsvegg. Finn maksimalt areal som

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

Selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende Informasjon fra forhandlingsseksjonen omhandler denne gangen endringer i takstforskriften, L-takstene og terapiridning. Til slutt vil du finne informasjon om kurs for selvstendig næringsdrivende. Vedlagt

Detaljer

Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå Gardermoen

Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå Gardermoen Norgesmiljø-ogbiovitenskapeligeuniversitet Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) Masteroppgave2014 30stp Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå

Detaljer

1.8 Digital tegning av vinkler

1.8 Digital tegning av vinkler 1.8 Digital tegning av vinkler Det går også an å tegne mangekanter digitalt når vi kjenner noen vinkler og sider. Her tegner vi ABC når A = 50, AB = 6 og AC = 4. I GeoGebra setter vi først av linjestykket

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

Oppgave 6. Tabellen nedenfor viser folketallet i en by fra 1960 til 2010. 1960 1970 1980 1990 2000 2010 35 000 41 000 43 000 47 000 48 000 56 000

Oppgave 6. Tabellen nedenfor viser folketallet i en by fra 1960 til 2010. 1960 1970 1980 1990 2000 2010 35 000 41 000 43 000 47 000 48 000 56 000 GS3 Forberedelse til tentamen. Ark 38 Løsninger deles ut fredag 19. april. Oppgave 1. Løs ligningene og ulikhetene. a) + = 3 b) 3x > -9 6 (x + 3) c) 3 (x - ) = 2 - d) 3x < - (1 - ) Oppgave 2. Løs ligningssettet.

Detaljer

Kapittel III. Takster

Kapittel III. Takster Korrigert vedlegg til statsavtalen 19.6.2014 Kapittel III. Takster En behandling hos fysioterapeut kan være enten en undersøkelse, en individuell behandling eller en gruppebehandling. Dersom en pasient

Detaljer

A1210-2501 ELEMENT ARKITEKTER AS SNITT CC REV: DATO: REVISJONEN GJELDER: SIGN UTDANNINGSFORBUNDET V. FONDET AASE BYGGEADMINISTRASJON AS PBL

A1210-2501 ELEMENT ARKITEKTER AS SNITT CC REV: DATO: REVISJONEN GJELDER: SIGN UTDANNINGSFORBUNDET V. FONDET AASE BYGGEADMINISTRASJON AS PBL SNITT CC FILBANE: 1210MAKS -621 TEG / SMYKKESKRINET / SHEETS / SNITT / A1210-2501P A1210-2501 SNITT DD FILBANE: 1210MAKS -621 TEG / SMYKKESKRINET / SHEETS / SNITT / A1210-2501P A1210-2502 SNITT FF FILBANE:

Detaljer

GODKJENNINGER STRÅLEBRUK HELSE BERGEN HF VEDLEGG 2 TIL KRAVDOKUMENT STRÅLEBRUK FORETAKSLEDELSENS KRAV TIL STRÅLEBRUK

GODKJENNINGER STRÅLEBRUK HELSE BERGEN HF VEDLEGG 2 TIL KRAVDOKUMENT STRÅLEBRUK FORETAKSLEDELSENS KRAV TIL STRÅLEBRUK VEDLEGG 2 TIL KRAVDOKUMENT STRÅLEBRUK FORETAKSLEDELSENS KRAV TIL STRÅLEBRUK Myndighetsgodkjenninger Strålebruk Oversikt side 2 Godkjenning Medisinsk Strålebruk Blodbestråling side 3-4 Nukleærmedisin side

Detaljer

Halvårsplan/årsplan i norsk for 1. trinn 2015/2016

Halvårsplan/årsplan i norsk for 1. trinn 2015/2016 Halvårsplan/årsplan i norsk for 1. trinn 2015/2016 Uke Læremiddel sider V F L 33 35 37 38 Kan leke, improvisere og eksperimentere med rim og rytme BOKSTAVTEST eksperimentere med rim, rytme og språker språker

Detaljer

A269 Riving av Tak Revisjon (1) 22.05.2008

A269 Riving av Tak Revisjon (1) 22.05.2008 Block Name Count MATERIAL NR HVA BREDDE LENGDE AREAL A269 Riving av tak 1 Raftutstikk B.300b Ekstrakostnader for spesialtilpassing for nytt Raftutstikk, tilkappes på plassen 0,5 60,5 30,25 A269 Riving

Detaljer

Hinna. Laberget 46 A Leil. B602, 4020 STAVANGER

Hinna. Laberget 46 A Leil. B602, 4020 STAVANGER Hinna Laberget 46 A Leil. B602, 4020 STAVANGER Prisant.: kr 2 712 576 Andel fellesgjeld: kr 2 187 424 Totalpris: kr 4 900 000 + omk. Primærrom: 85 m² Eiendomstype: Leilighet Innhold 04 Kort om eiendommen

Detaljer

Norsk Manuellterapeutforening: Peter Lehne, Svein Erik Henne, Espen Mathisen, Wei Chen og Jan Birger Løken.

Norsk Manuellterapeutforening: Peter Lehne, Svein Erik Henne, Espen Mathisen, Wei Chen og Jan Birger Løken. Protokoll 2014 Den 6., 26., 28. mai, 2., 6. og 13. juni 2014 er det holdt forhandlinger mellom Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

Detaljer

NORSK IF-BÅT KLUBB MÅLESKJEMA KLASSEREGLER 1997 NOR -... REV. 1998

NORSK IF-BÅT KLUBB MÅLESKJEMA KLASSEREGLER 1997 NOR -... REV. 1998 Identitet Finnes Marieholms skilt på masteskottet? Ja / Nei Finnes Certifikat fra Marieholm? Hvis skiltet og/eller certifikatet finnes, måles ikke punktene med kursiv C.2.1 Totalvekt (kg) 2150 Ja / Nei

Detaljer

QED 5 10. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2. Fasit kapittel 1 Kalkulus

QED 5 10. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2. Fasit kapittel 1 Kalkulus QED 5 10 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 2 Fasit kapittel 1 Kalkulus Kapittel 1 Oppgave 1. a) en funksjon b) en funksjon c) ikke en funksjon d) ikke en funksjon Oppgave 2. a) 12,1 b) 4 c)

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

Generell informasjon om vanlige sfæriske lagere

Generell informasjon om vanlige sfæriske lagere og STANGENDER Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse og generell informasjon 14.1 GE-E-ES-2RS 14.2 GE-ES-Niro 14.3 GEG-E-ES-2RS 14.4 GEEM-ES-2RS 14.5 GEEW-E-ES 14.6 SA-E-ES-2RS 14.7 SABP-S 14.8 SAJK

Detaljer

Kolonne i flyttefil Ark 1 - Avtale offentlige ordninger - pr. 01.08.2012 A Avgivende selskap tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnummer tall

Kolonne i flyttefil Ark 1 - Avtale offentlige ordninger - pr. 01.08.2012 A Avgivende selskap tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnummer tall Kolonne i flyttefil Ark 1 - Avtale offentlige ordninger - pr. 01.08.2012 A Avgivende selskap tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnummer tall Nøkkelinformasjon hos avgivende selskaps systemer. D Organisasjons-/kommunenummer

Detaljer

Løsningsskisser - Kapittel 6 - Differensialligninger

Løsningsskisser - Kapittel 6 - Differensialligninger Løsningsskisser - Kapittel 6 - Differensialligninger Vi bruker det vi har lært i 6.3 om løsning av separable differensialligninger også i noen av oppgavene fra 6.1 og 6.2 for å knytte denne løsningsteknikken

Detaljer

MEMO 702a. Søyler i front - Innfesting i plasstøpt dekke Beregning av dekke og balkongarmering

MEMO 702a. Søyler i front - Innfesting i plasstøpt dekke Beregning av dekke og balkongarmering INNHOLD BWC 55-740 MEMO 70a Dato: 5.05.0 Sgn: sss Sste e:.0.05 Søyler front - Innfestng plasstøpt dekke Beregnng a dekke og alkongarmerng Sgn: sss Dok. nr. K5-0/3a Kontr: ps Sde a 6 GUNNLEGGENDE OUTSETNINGE

Detaljer

Perspektiv 03 ILLUSTRASJON REGULERING. Arkitekt. Langgt. 30 4306 Sandnes TITTEL. PROSJEKT Brødrende Kverneland/Kruse Smith Eiendom

Perspektiv 03 ILLUSTRASJON REGULERING. Arkitekt. Langgt. 30 4306 Sandnes TITTEL. PROSJEKT Brødrende Kverneland/Kruse Smith Eiendom ILLUSTRSJON REGULERING Perspektiv 0 0 Sandnes ESKERVEGEN :, :0, 0 0-. TELEFON: 0000 . /. /,..,.0 R. +,0 EK SI ST ER. +, EN. EGEN ESKERV..0 DE +, +, GR E NS +,0 E.. R.0 k +,0 +,. 00 Trafo.0. 00 00 +,0 0..0

Detaljer

Norske luftfartselskaper med lisens og/eller driftstillatelse

Norske luftfartselskaper med lisens og/eller driftstillatelse Side 1 av 6 / Airlift AS Førde Lufthamn 6977 BYGSTAD AS 332 C 5771 8100 5771 8101 Airwing AS Postboks 46 1471 LØRENSKOG A100 B200 B300 5445 kg 6804 kg 6482 0280 6482 0281 BenAir AS Postboks 64 208B 4110

Detaljer

Løsningsforslag heldagsprøve 1T 19.05.2011 DEL 1 OPPGAVE 1. a1) Regn ut 10 8 2 2 3 2 2 3 10 8 2 2 3 2 2 3 10 8 2 2 1 10 32 22 22.

Løsningsforslag heldagsprøve 1T 19.05.2011 DEL 1 OPPGAVE 1. a1) Regn ut 10 8 2 2 3 2 2 3 10 8 2 2 3 2 2 3 10 8 2 2 1 10 32 22 22. c) Løs likningen 6 4 x 4 x 6 4 x 4 x Løsningsforslag heldagsprøve 1T 19.05.011 DEL 1 OPPGAVE 1 a1) Regn ut 10 8 3 3 10 8 3 3 10 8 1 10 3 a) 3 5 4 5 3 5 5 4 5 3 5 5 3 5 5 4 5 1 3 5 1 5 1 1 3 1 5 1 3 3 5

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7. Oslo, 9. november 1966 Nr. 4-6 - 7. årgang INNHOLD Volum- og prisindekser for utenrikshandelen i 3. kvartal 1966 Ordretilgangen i 3. kvartal 1966 og ordrereserven pr. 30. september 1966 Detaljomsetningen

Detaljer

Hordaland teater - flytting til Logen

Hordaland teater - flytting til Logen - II /- f - - f j f å j å f å f å f f æ å å å f æ f å j j jf j f C j å ( f c f å C ff f f j f å I I f å j / f f f få f å f få å f j f f å j f å fj f f wc - II f - f@f www / få f f j f f / å I I f å C j

Detaljer

Listverk. Profilkart. Listverksprodusenten. - med over 100 års erfaring

Listverk. Profilkart. Listverksprodusenten. - med over 100 års erfaring Listverk Profilkart Listverksprodusenten - med over 100 års erfaring Taklist Taklist TAKLISTER FURU PROFILERTE TAKLISTER FURU FA 02 15 x 34 mm FA 04 21 x 34 mm FK 02 15 x 21 mm FK 03 FK 06 21 x 34 mm FA

Detaljer

LOKALITETSKLASSIFISERING

LOKALITETSKLASSIFISERING Rapport nr. 406-2010 LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITET DYRHOLMEN VEST Fitjar kommune 28. januar 2009 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239 Rådal

Detaljer

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2212249 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C01B 33/037 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 201.0.11 (80) Date

Detaljer

Eksamen 1T høsten 2015, løsningsforslag

Eksamen 1T høsten 2015, løsningsforslag Eksamen 1T høsten 015, løsningsforslag Del 1, ingen hjelpemidler Oppgave 1 1,8 10 1 0,0005 = 1,8 10 1 5 10 4 = 1,8 5 10 1+( 4) = 9 10 8 Oppgave Velger addisjonsmetoden Legger sammen ligningene: x + y =

Detaljer

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,-

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,- Hv STUNDER 2013/2014 b o F A G I T S m v! ø u Ny V 520 - o fo vjø Å juv! Sow Ecc 31 890,- v D v m o j å m T ø øf fuv u o, å y o ff, I f øu,! of å fo v o fob 1581 Po Moo: 420 cc B & So 2100 Sow Pofo S E-

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240126 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 211/62 (06.01) A61K 31/16 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61K 31/06 (06.01) C07D 7/277 (06.01)

Detaljer

Jan Erik Gulbrandsen Arve Melhus 10A. Matematikk for ungdomstrinn. Matematikk for ungdomstrinnet. Fasit. Grunnbok 10A

Jan Erik Gulbrandsen Arve Melhus 10A. Matematikk for ungdomstrinn. Matematikk for ungdomstrinnet. Fasit. Grunnbok 10A Jan Erik Gulbrandsen Arve Melhus Matematikk for ungdomstrinn Matematikk for ungdomstrinnet 0A Fasit Grunnbok 0A FASIT TIL KAPITTEL A GEOMETRI A Konstruer speilbildet av endepunktene til linjestykkene og

Detaljer

Tabell for innstillinger på installasjonsstedet

Tabell for innstillinger på installasjonsstedet /7 [6.8.] =... ID43/46 Aktuelle innendørsenheter *GSQHS8AA9W ThermaliaC* Merknader - 4P3938-D -. /7 Brukerinnstillinger Forvalgverdier Romtemperatur 7.4.. Komfort (oppvarming) R/W [3-7]~[3-6], trinn: A.3..4

Detaljer

Priserne er gældende for produktion fra 1. november 2015 og frem til ny prisliste fremkommer. dkr. 7LC Model Advantage X X X X X X X X X X 29 018

Priserne er gældende for produktion fra 1. november 2015 og frem til ny prisliste fremkommer. dkr. 7LC Model Advantage X X X X X X X X X X 29 018 BMW Danmark A/S Priserne er gældende for produktion fra 1. november 2015 og frem til ny prisliste fremkommer. Reg. afgift er beregnet på basis af sats 150% fra d. 20. november 2015. Der tages forbehold

Detaljer

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris ! m m d G Nå gå kt! u f k g økl S gtaftg All fukt g bæ Gjld kk tøkt ll hmtt fukt ll X-ta pdukt m alld att nd p 39 Cp Mga nyglld XL-kyllng Hl. Råvkt 1,15 kg. P tk Fk lakflt M/knn. U/bn. P kg Et utvalg Blnda-pdukt

Detaljer

Fasit. 1 Algebra. 1.11 a 2 b 10 c 7 1.12 a 7 b 1 c 3 b 2 4 8 = 8. c ( 3) 2 9. 1.14 a 4 og 7 b ( 7+ 5) 3 15 2 ( 7)

Fasit. 1 Algebra. 1.11 a 2 b 10 c 7 1.12 a 7 b 1 c 3 b 2 4 8 = 8. c ( 3) 2 9. 1.14 a 4 og 7 b ( 7+ 5) 3 15 2 ( 7) 9 Algera. a 8 8. a 7 7. a 6. a d. a 9 d.6 a 8 ( ).7 a 9 9 7 d 7.8 a d.9 a 6 7 d. 6 ( ),. a 7. a 7. a ( + 6) = 8 = 8 ( ) 9. a og 7 ( 7+ ) ( 7) 7.6 a 6 d 7 e.7 96 C.8 9 66 ( ).9 a d. a 9 8. a 6 = 7 ( ):

Detaljer

1.12.3/4567.89: 3;<45/8=9>8948?8480@8

1.12.3/4567.89: 3;<45/8=9>8948?8480@8 !"#$%"&'"&'(!)*"#$+$,(#& '"&-.,#/$,$)$&0"(0%+12,3)"&#+$,(#+-&!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'

Detaljer

! "#$% &'()('*+),-.-/(.)&/(-'0),1 % % ' # # $ "

! #$% &'()('*+),-.-/(.)&/(-'0),1 % % ' # # $ ! "#$% &'()('*+),-.-/(.)&/(-'0),1! "#$ # % % #& ' # #!$ (! "#)*+ " $ " #)*+$ 1 21,-. /0123 4-512167-8 ) 9-2:.1236;: A-8,34

Detaljer

Løsningsforslag til Øving 3 Høst 2010

Løsningsforslag til Øving 3 Høst 2010 TEP5: Fluidmekanikk Løsningsforslag til Øving 3 Høst 2 Oppgave 2.32 Vi skal finne vannhøyden H i røret. Venstre side (A) er fylt med vann og 8cm olje; SG =,827 = ρ olje /ρ vann. Høyre side (B) er fylt

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

93"%:4!"#$%&'#.'C37%$#D3'

93%:4!#$%&'#.'C37%$#D3' !"#$%&' ()*(+*((-!"#$%%& '()*++ -./ 0!"#$%.'$'/0 1111111111111111111111111111111111111111111 2"34&0 1111111111111111111111******11111111111111111111111 56'37#"893"%:4 93"%:4!"#$%&'#.'C37%$#D3'!"#$%&'#E./0

Detaljer

)*+,-./-%/!0-./1".2+34.+,5%6!07-!8%5335%!92!05335%! +"::5%05,;!

)*+,-./-%/!0-./1.2+34.+,5%6!07-!8%5335%!92!05335%! +::5%05,;! "#$%&'())*#+&,-#./011$$,22&'3&% #$%&'(& )*+,-./-%/0-./1".2+34.+,5%607-8%5335%9205335% +"::5%05,; ?3-%: @-+,5%9AA2-75.5%"..1575%,+93/51-7 @-+,5%+,B/"5,"C-38B..++"::5%05,75/ D."75%+",5,5,"C,-7-.25%

Detaljer

Menylinje og de vanligste funksjonene. Her gjør du de tilpasningene du trenger.

Menylinje og de vanligste funksjonene. Her gjør du de tilpasningene du trenger. GeoGebra GeoGebra 1 GeoGebra er et dynamisk geometriprogram. Ved hjelp av dette programmet kan du framstille forskjellige geometriske figurer, forskjellige likninger (likningssett) og ulike funksjonsuttrykk,

Detaljer

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg)

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg) SPEKEMAT -% S u N Gj Gj 25% 5% 9 14. 19/. 79/ F ( 49/) V bh u y ju. Tbu j 26.5 -.5. Lj c 125 u/ y ø å S u. S b u bhø u j. H MENY h u høy. G 1 Gu / % - S -% 15 44/ Rø 1 Bj -% 272/ 2 1 c ø S / 5 7 2 2 %

Detaljer

! % " #$# %+,-..;/.? #$ "3H+ )* >? G. -G.. $ %#! F+&I2H72 -?*7< #"! $ 8!% = 92+:+23,7+ ;*7<!#% :2?@>>5.*&.5/.G 92+:+23,7+ -?*7<

! %  #$# %+,-..;/.? #$ 3H+ )* >? G. -G.. $ %#! F+&I2H72 -?*7< #! $ 8!% = 92+:+23,7+ ;*7<!#% :2?@>>5.*&.5/.G 92+:+23,7+ -?*7< -./01 23"24-5 6 5. -1.. "#"$ +78"92+:+ ;*7< $ " = %#" 3,'2/ >. 5. -?.. """ $ >@.AB$C-5.*&D.-/.- %.E/05 23"24-0 ;5 -?.. $## "#"$ +78"92+:+ ;*7< $ " = % :)F >- 6 6 ;5 -?.. $% $ ->/.. ".-/.- 23"24 &'&( -G

Detaljer

Prosjekt/Project: Detaljhåndboka Beregningseksempel PF2 Prosjektnr: 513 00 75

Prosjekt/Project: Detaljhåndboka Beregningseksempel PF2 Prosjektnr: 513 00 75 BA 013-05-7 Beregningseksempel PF Side 1 av 9 t.p HEA 00 S355 PL 0x30x380 S355J FUNDAMENTBOLTER 4x M4x600 8.8 BETONG B30 t.fc h.c Ø d.0 c.1 b.c t.wc c. c.1 b.1 e.1 m.0 e. d.1 Input Stålsort : "S355" f

Detaljer

TRATORES - COLHEITADEIRAS

TRATORES - COLHEITADEIRAS TRATORES - COLHEITADEIRAS Nomenclatura de Aplicação Gir - Girabrequim Alt - Alternador BA - Bomba de Água CVA - Comando de Válvulas ACD - Ar Condicionado DH - Direção Hidráulica abr/13 KORAX DIMENSIONAL

Detaljer

LISTVERK. Listverksprodusenten. - med over 100 års erfaring KVALITET FRA SKOG TIL BYGG

LISTVERK. Listverksprodusenten. - med over 100 års erfaring KVALITET FRA SKOG TIL BYGG LISTVERK Listverksprodusenten - med over 100 års erfaring KVALITET FRA SKOG TIL BYGG Taklist TAKLISTER FURU FA 02 15 x 34 mm NOBB UBEH 22356299 FA 04 21 x 34 mm NOBB UBEH 21080387 NOBB HVIT 24641276 FA

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. REA3022 Matematikk R1 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. REA3022 Matematikk R1 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 014 REA30 Matematikk R1 Eksempel på eksamen våren 015 etter ny ordning Ny eksamensordning Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Del : timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale verktøy

Detaljer

Geometri. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne. bruke formlikhet og pytagorassetningen til beregninger og i praktisk arbeid

Geometri. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne. bruke formlikhet og pytagorassetningen til beregninger og i praktisk arbeid 8 1 Geometri Mål for opplæringen er at eleven skal kunne bruke formlikhet og pytagorassetningen til beregninger og i praktisk arbeid løse praktiske problemer knyttet til lengde, vinkel, areal og volum

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag, 4. november 2009. Sparebanken Øst. Paul Hansen, Controller risiko. S p a r e b a n k e n. Ø s t SPAREBANKEN ØST

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag, 4. november 2009. Sparebanken Øst. Paul Hansen, Controller risiko. S p a r e b a n k e n. Ø s t SPAREBANKEN ØST Kilmddg, 4. ovm 2009 Pul H, Cooll iio PAGE 2 Agd Ulå il ud ydi lå Oligjo Mdiio PAGE 3 Ulå il ud PAGE 4 Ulå il ud Egjm Piv 72 % Bdif 28 % PAGE 5 V uo ulå 50 % Piv 45 % Piv -8 % Bdif -1 % 40 % 30 % 20 %

Detaljer

KRÅKVÅG. Fjellanlegg på Kråkvåg. Prisantydning: 200 000,- Fjellanlegg

KRÅKVÅG. Fjellanlegg på Kråkvåg. Prisantydning: 200 000,- Fjellanlegg KRÅKVÅG Fjellanlegg på Kråkvåg Prisantydning: 200 000,- Fjellanlegg FAKTA OM EIENDOMMEN KONTAKTINFO/ANSVARLIG Skifte eiendom v/ellen Belsom BELIGGENHET Kråkvåg i Ørland kommune ellen.belsom@skifte.no (m:)

Detaljer

Matematikk GS3 Temaer våren 2013 DEL 1: GEOMETRI. 1. Måleenheter. 1.1 Lengdeenheter. 1.2 Arealenheter. Eksempel 1: Gjør om 5 m til dm, cm og mm

Matematikk GS3 Temaer våren 2013 DEL 1: GEOMETRI. 1. Måleenheter. 1.1 Lengdeenheter. 1.2 Arealenheter. Eksempel 1: Gjør om 5 m til dm, cm og mm Matematikk GS3 Temaer våren 2013 DEL 1: GEOMETRI 1. Måleenheter 1.1 Lengdeenheter Eksempel 1: Gjør om 5 m til dm, cm og mm m dm 5 m = 5 10 dm = 50 dm m cm 5 m = 5 10 10 cm = 5 10 2 cm = 500 cm m mm 5 m

Detaljer