ÅRSPLANLEGGER, AGORA 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLANLEGGER, AGORA 4"

Transkript

1 12 Agora 4 ÅRSPLANLEGGER, Stoff fra Øveboka er skrevet inn med fet skrift Året rundt samtale Lage tankekart, og assosiere til årstider Studere språkbilder i dikt følelser og Gjenkjenne og bruke de språklige virkemidlene gjentakelse, kontrast og språklige bilder Skrive setninger og vers om årstider, og bruke språklige bilder Studere bilder, og se hvordan årstidene framstilles i bildespråk Samtale om dikt, og skrive dikt I havdypet språkbilde Fortelle og forklare. Fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer Skrive og sakpreget tekst Foreta informasjonssøk og fi nne stoff til egne skrive- og arbeidsoppgaver på biblioteket og Internett ulike tekster i en tematisk sammenheng Skrive ord, setninger og tekster til bildet ord og begreper i tilknytning til livet i havet og til menneskenes bruk av havet i nåtid og i fortid bestemt form av intetkjønnsord (stum t), rimord og kontraster kategoriseringer Studere dikt og sanger Substantiv egennavn og fellesnavn, bestemt form entall av intetkjønnsord Stumme lyder Sammensatte ord Synonymer Kontraster 16023_Agora4_lerer.indd Sec1: :58:54

2 Årsplanlegger 13 Vi lager 1 Fortelle Samtale om Skrive Bruke bilder som utgangspunkt for å skape innledninger til scener i replikker i avslutninger på Arbeide prosessorientert Uttrykke tanker om språk, personer og handlinger i tekster Variere setningskonstruksjon Positive og negative ord Spørreord vært og hvert, vær og hver godt og gått Forlaget Agora Framføre tekster for andre elever Vurdere og sammenligne egne og andres tekster og praktisere regler for gruppesamtaler Innarbeide en fast og systematisk arbeidsgang rundt skriveprosessen Etablere en rollelek som kan gå over lang tid Ivareta leken som en drivende kraft i læreprosessen Egenvurdering av framgangen, ut fra innholdet i skrivemappa Skrive, dikt, brev og sakpreget tekst Ordne tekster med overskrift, innledning og avslutning Skrive og kombinere ord og bilde Finne stoff til egne skrive- og arbeidsoppgaver på biblioteket og Internett Skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift Skrive og hente stoff ut fra egne interesser og erfaringer Tilpasset opplæring arbeide i eget tempo og ut fra sin egen læringsstil Samle tekster i mappe og katalogisere dem etter tittel og dato Uttrykke egne tekstopplevelser gjennom tegning og ord Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing Bruke datamaskin til tekstskaping Lage bøker, i papirversjon og digitalt Samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker Bli bedre i rettskriving (korrektur) Forstå noe om sjanger og sjangerbruk Forstå at mottakerbevissthet er viktig for sjangervalg og skrivemåte 16023_Agora4_lerer.indd Sec1: :58:54

3 14 Agora 4 Iver Skriver på data Bruke data maskin til tekstskaping Utvikle digitale ferdigheter og lære om tekstbehandling Skrive lister Drøfte noen estetiske virkemidler i sammensatte tekster Designe tekstsider ved hjelp av tekstbehandlingsverktøyet Vi lager bildebøker Framføre tekster for medelever Skrive, dikt og sakpreget tekst Ordne tekster med overskrift, innledning, avslutning Skape tekster ved hjelp av digitale verktøy Bli kjent med den kjente bildebokkunstneren Leo Lionni Bruke litteratur som modell for egen skriving Bli kjent med et utvalg bilde bøker, både fagbøker og Lage bildebok selv Lære noe om sjangeren bildebok og forstå begrepet sammensatt tekst Samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier (kompetansemål etter 2. trinn) Lage ved å kombinere ord og bilde Drøfte noen estetiske virkemidler i sammensatte tekster Rettskriving korrektur Sett inn riktig ord (preposisjoner) Ordklasser Beskrive språk og språkbruk, ordklasser og deres funksjon Lære hva en ordklasse er Kjenne igjen ordklassene substantiv, verb og adjektiv Sortere ord i ordklassene substantiv, verb og adjektiv 16023_Agora4_lerer.indd Sec1: :58:54

4 Årsplanlegger 15 Grøss og gru språkbilde Fortelle og forklare Fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer Gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, fi lmer, dataspill og TVprogrammer Samtale om opplevelser som har med det å være redd å gjøre Gjenkjenne enkle språklige bilder Skrive Skrive ord, setninger og tekster til bildet synonymer og antonymer Ord på ende, Rimord Enkel og dobbelt konsonant Vi skriver spennende Samtale om egne opplevelser av hva som er nifst og skummelt Filosofi sk samtale om hva vi er redde for, og hva som virkelig er farlig Gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, fi lmer, dataspill og TVprogrammer Skrive Gjenkjenne og bruke det språklig virkemidlet kontrast Vurdere og sammenligne egne og andres tekster Utvikle evnen til å skrive spennende og til å bygge opp spenning stedsbeskrivelser og situasjonsbeskrivelser Ord på ki-, ky- og sky- Ord på ende 16023_Agora4_lerer.indd Sec1: :58:54

5 16 Agora 4 Iver Skriver lagrer i mapper Bruke data maskin til tekstskaping Lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale verktøy Lære og erfare betydningen av orden og system Ordne i alfabetisk rekkefølge Beskjeder Gi og ta imot beskjeder mottakerbevissthet muntlig beskjed som sjanger å uttrykke seg kort og presist skriftlig beskjed som sjanger mottakerbevissthet i skriftlige tekster Uttrykke tanker om språk, personer og handlinger i tekster fra dagliglivet Beskrive språk og språkbruk Variere setningskonstruksjon Beskrive ordklasser og deres funksjon imperativsetninger og imperativ av verb Øve på å gjenkjenne verb i setninger Skrive beskjeder Setninger Kle av og kle på setninger Verb i imperativ Vi skriver til bilder Samtale om bilder og tekster til bilder Skrive, dikt og sakpreget tekst Finne stoff til egne skriveoppgaver på biblioteket og Internett Bruke tekster som modell for egen skriving Samtale om hvordan ord og bilde virker sammen (kompetansemål etter 2. trinn). Lage ved å kombinere ord og bilde Studere bilder og beskrive dem denotativt og konnotativt Setninger 16023_Agora4_lerer.indd Sec1: :58:54

6 Årsplanlegger 17 Ord for vennskap og uvennskap diskusjon Forklare hvordan man gjennom språk kan krenke andre Ordne tanker og meningsytringer ved hjelp av tankekart Mime og dramatisere Legge opp til fi losofi ske samtaler omkring vennskap og uvennskap Skrive tekster om vennskap/venner Utvikle ordforråd kontraster ord med motsatt betydning, gjennom å bruke prefi kset u- Ord med omtrent samme betydning (synonymer), ord med omtrent motsatt betydning (antonymer) På biblioteket språkbilde Gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, fi lmer, dataspill og TVprogrammer Beskrive egne litteraturvalg Diskutere bruk og utforming av skolens bibliotek Lese barnelitteratur og fag tekster for barn Vurdere tekster Skrive ord, setninger og tekster til et bilde Foreta informasjonssøk og fi nne stoff til egne skrive- og arbeidsoppgaver på biblioteket og Internett Lage regler for bruk av biblioteket, og forme plakater Møte et tekstbegrep der tekst kan være satt sammen av skrift, lyd og bilder i et samlet uttrykk sammensatte ord Alfabetisk rekkefølge Stavelser Sammensatte ord 16023_Agora4_lerer.indd Sec1: :58:54

7 18 Agora 4 Bøker og lesing diskusjon og lage regler for gruppesamtaler Samtale om ulike former for lesing, læringsstiler og lesestiler Gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur uttrykke tanker om språk, personer og handlinger i tekster fra dagliglivet og skjønnlitterære tekster fra ulike tider og kulturer Lese barnelitteratur og fagtekster for barn med fl yt, sammenheng og forståelse for innholdet og beskrive egne litteraturvalg Vurdere og sammenligne egne og andres tekster Foreta informasjonssøk og fi nne stoff til egne skrive- og arbeidsoppgaver på biblioteket og Internett Studere baksidetekster, skrive baksidetekster og kartlegge leseinteresser Orientere seg på skolebiblioteket og i skolebibliotekets systemer for å ordne bøker, søke etter bøker og fi nne opplysninger om forfattere Skrive dikt og brev Drøfte noen estetiske mål i sammensatte tekster Studere forsider på bøker og bli fortrolige med begrep som tittel, undertittel, forfatter og illustratør 16023_Agora4_lerer.indd Sec1: :58:54

8 Årsplanlegger 19 Bøker og lesing Lage regler for lesestunder under stillelesing og høytlesing Forberede forfatterbesøk, og lage presentasjoner av forfattere (forfatterbiografi er) Iver Skriver bruker håndskrift Snakke sammen om bruk av håndskrift i ulike sammenhenger Skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift Skape tekster ved hjelp av digitale verktøy Bruke bokstaver og eksperimentere med ord, i egen håndskrift (kompetansemål etter 2. årstrinn) Studere alfabetet skrevet med løkke- og stavskrift Menneskekroppen Fortelle, forklare, gi og ta imot beskjeder Øke bevisstheten om kroppsspråket og hva det kan uttrykke ordforråd Gjenkjenne og bruke enkle språklige bilder Skrive og dikt Aktivisere ordforråd som har med kroppen å gjøre hverdagsmetaforer som tar utgangspunkt i kroppen Sammensatte ord Ord på sj- Ord på skj-, skiog sky _Agora4_lerer.indd Sec1: :58:54

9 20 Agora 4 I Tyrkia språkbilde Framføre tekster for medelever Spille scener med utgangspunkt i et bilde Uttrykke tanker om språk, personer og handlinger i tekster fra dagliglivet Skrive ord, setninger og tekster til bildet Samtale om hvordan ord og bilde virker sammen (kompetansemål etter 2. trinn) engelske lånord i norsk språk Gjøre språklige erfaringer gjennom møte med andre språk og kulturer som tyrkisk Setninger, Ordene kan kunne, vil ville, skal skulle, Antonymer (ord med motsatt betydning) Substantiv Beskrive språk og språkbruk, ordklasser og deres funksjon Kjenne igjen ordklassen substantiv Lære forskjellen på egennavn og fellesnavn Lære å skrive stor forbokstav i egennavn Egennavn og fellesnavn Hankjønn, hunkjønn og intetkjønn, Substantivbøying Dikt Gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, samtale om dikt, og lese dikt. Framføre tekster for medelever stavelser, rim og rytme Skrive dikt Gjenkjenne og bruke de språklige virkemidlene gjentakelse, kontrast og språklige bilder Lese dikt og regler, og studere form og innhold sammen Skrive navnedikt Skrive dikt om forskjellige temaer Assosiere til ord, og framkalle farger og sanseopplevelser Kompetansemål etter 2. trinn: Snakke om innhold og form i eldre og nyere sanger, dikt og regler kontraster negative og positive ord Rimord Stavelser 16023_Agora4_lerer.indd Sec1: :58:54

10 Årsplanlegger 21 Ord for stillhet og støy diskusjon Legge opp til fi losofi ske samtaler omkring stillhet og støy Gjenkjenne og bruke de språklige virkemidlene kontrast og enkle språklige bilder Beskrive stillhet gjennom blant annet sammenligninger og bilder kontraster brå skifte i stemning Skrive tekster Studere språklige virkemidler for å beskrive stillhet og støy Ord med omtrent motsatt betydning (antonymer) Ord med gt og kt Ord med ldt og lt Iver Skriver søker på nettet Foreta informasjonssøk ved hjelp av digitale verktøy Finne stoff til egne skrive- og arbeidsoppgaver på Internett Utvikle digitale ferdigheter og lære om bildesøk Bruke bildesøk for å skaffe seg informasjon Bruke digitale verktøy til å lage sammensatte tekster 16023_Agora4_lerer.indd Sec1: :58:55

11 22 Agora 4 Kle på ord og setninger tankekart Beskrive språk og språkbruk, ordklasser og deres funksjon Variere setningskonstruksjon å nyansere språket, gjennom å «kle på» ord og uttrykk beskrivende ord (adjektiv) og sammensatte ord (substantiv) setninger, kle på og kle av setninger forberedende setningsanalyse Kle på og av ord kle på og av setninger Sammensatte ord Adjektiv På scenen språkbilde Fortelle og forklare. Fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer Gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, fi lmer Samtale om teater- og fi lmopplevelser Dramatisere og opptre Framføre tekster for medelever Skrive setninger og tekster til bildet ordforråd knyttet til teater og scenekunst Teaterord Synonymer Antonymer j-lyden 16023_Agora4_lerer.indd Sec1: :58:55

12 Årsplanlegger 23 Vi lager 2 Fortelle Samtale om lek Bruke bilder som utgangspunkt for å skape gjenfortelling Arbeide sammen om å fi nne ideer til Skrive Arbeide prosessorientert Uttrykke tanker om språk, personer og handlinger i tekster Variere setningskonstruksjon Setninger Komma i oppramsing, Komma etter svarord som ja, jo og nei Verb Beskrive språk og språkbruk, ordklasser og deres funksjon Kjenne igjen ordklassen verb Finne verb Verb i tider, infinitiv, nåtid og fortid 16023_Agora4_lerer.indd Sec1: :58:55

13 24 Agora 4 Vi snakker sammen Lytte og gi respons til andre i samtaler (kompetansemål 2. årstrinn) diskusjon og praktisere regler for gruppesamtale Forklare hvordan en gjennom språk kan krenke andre Gi uttrykk for egne tanker og opplevelser Skape bevissthet om hvor viktig det er å lytte i en samtale Lage regler for gruppesamtale Skape bevissthet om hvordan en organisert samtale kan formidle kunnskap og erfaring Legge opp til fi losofi ske samtaler om etiske og moralske spørsmål Replikker og anførselstegn Spørsmål og spørsmålstegn 16023_Agora4_lerer.indd Sec1: :58:55

14 Årsplanlegger 25 Iver Skriver studerer dialekter Beskrive likheter og forskjeller mellom et utvalg talemålsvarianter i Norge Studere talemålsvarianter i Norge, med utgangspunkt i det personlige pronomenet jeg og spørreordene hvem, hva, hvor, hvilken Beskrive språk og språkbruk Lytte til dialektprøver, merke seg dialektvarianter og prøve å fi nne ut hvor i landet dialekter stammer fra Vinter på fjellet språkbilde Fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer Skrive og sakpreget tekst Skrive ord, setninger og teks-ter til et bilde Samtale om et utvalg sanger ord med dobbeltkonsonant et desentrert språk og tenke seg inn i roller Ord med dobbeltkonsonant Ord for hva vi gjør (verb); bøye verb Eventyr, sagn, fabler Framføre tekster for medelever Filosofi ske samtaler omkring naturfenomener og hvordan de er blitt til Dramatisere eventyr og fabler Skrive uttrykke kunnskap og erfaring Bruke eksempeltekster som modell for egen skriving Lage fortelling ved å kombinere ord og bilde Samtale om et utvalg og eventyr fra fortid og nåtid i oversettelse fra samisk og andre kulturer Lære om teksttypene eventyr, sagn og fabel Ord med gn, -ng og n Nonsens-ord Likelydende ord 16023_Agora4_lerer.indd Sec1: :58:55

15 26 Agora 4 Iver Skriver på tur i Sverige og Danmark Forstå noe svensk og dansk tale Sammenligne dansk, svensk og norsk Lære noen vanlig danske og svenske ord Vekke nysgjerrighet for likeheter og ulikheter mellom de tre språkene Vår i skogkanten språkbilde Fortelle og forklare Fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer Forklare hvordan man gjennom språk kan krenke andre ord og begreper i tilknytning til våren og skoleturer Skrive og sakpreget tekst Foreta informasjonssøk og fi nne stoff til egne skrive- og arbeidsoppgaver på biblioteket og Internett ulike tekster i en tematisk sammenheng Skrive ord, setninger og tekster til bildet Lære rettskriving (u for o) Alfabetisk rekkefølge Setninger O-lyden skrevet med u Liten forbokstav i artsnavn Vi skriver g, men uttaler k Adjektiv Beskrive språk og språkbruk, ordklasser og deres funksjon Kjenne igjen ordklassen adjektiv Lage «nye», sammensatte adjektiv Finne adjektiv Bruke adjektiv Adjektiv i flere former Kle på adjektiv 16023_Agora4_lerer.indd Sec1: :58:55

16 Årsplanlegger 27 Saktekster naturfag Fortelle og forklare Holde foredrag Skrive sakpreget tekst Ordne tekster med overskrift, innledning og avslutning uttrykke kunnskap og erfaring Finne stoff til egne skriveoppgaver på biblioteket og Internett Gjøre forsøk og skrive rapport Lage fagbok imperativsetninger og imperativ av verb Rekkefølge og rekkefølgeord Høyfrekvente ord Spørsmål og spørsmålstegn Liten forbokstav i artsnavn Sammensatte artsnavn Ord for glede og sorg diskusjon Forklare hvordan man gjennom språk kan krenke andre Legge opp til fi losofi ske samtaler omkring glede og sorg Gjenkjenne enkle språklige bilder Skrive setninger og språkbilder om glede og sorg Studere bilder Lang og kort å-lyd å-lyden skrevet med o (foran g og v) I sykkelverkstedet språkbilde Fortelle og forklare Fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer Framføre tekster for medelever Dramatisere Skrive ord, setninger og tekster til bildet ord og begreper i tilknytning til verksted og verktøy kj-lyden og sj-lyden kj-lyden e for æ Alfabetisk rekkefølge Verb 16023_Agora4_lerer.indd Sec1: :58:55

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år bruker vi lesebok for 3. trinn, Arbeidsbok 1 og 2

Detaljer

SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR

SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR ET MELLOM BARNEHAGE, SKOLE, HELSESTASJON OG BIBLIOTEK Innhold Innledning 1 Barnehagedelen hvordan lese og forstå planen. 2 0-2 år. 3 2-3 år. 4 3-4 år. 5 5 år. 7

Detaljer

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG PLAN FOR LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG Adgang til det skrevne ord henger sammen med demokrati og likestilling, med adgang til utdannelse, arbeid og kunnskap, med mulighet for å kunne påvirke

Detaljer

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune INNHOLD FORORD 4 INNLEDNING 6 SPRÅKUTVIKLING OG LESING 7 BEGREPSUTVIKLING 8 LESEUTVIKLING 9 SAMMENHENGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 10

Detaljer

FOR LESEOPPLÆRINGEN GRAN KOMMUNE

FOR LESEOPPLÆRINGEN GRAN KOMMUNE PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN I GRUNN NSKOLEN GRAN KOMMUNE 1 PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN I GRUNNSKOLEN INNHOLD FORORD... 4 INNLEDNING... 5 KORT OM LESING... 6 SKOLE HJEMSAMARBEID... 7 KARTLEGGING... 7 1. ÅRSTRINN...

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere ISBN 978-82-7724-169-2 Vox, 2012 Design: Tove Nilsen Designstudio Trykk: Rolf Ottesen AS Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer

HVORDAN KAN BILDEBØKER STIMULERE SPRÅKLIG BEVISSTHET OG LESELYST

HVORDAN KAN BILDEBØKER STIMULERE SPRÅKLIG BEVISSTHET OG LESELYST HVORDAN KAN BILDEBØKER STIMULERE SPRÅKLIG BEVISSTHET OG LESELYST Den første lese- og skriveopplæringen Formidling av bildebøker på storskjerm! Dag Bern og Lise Hellerud INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Lesevansker og tiltak

Lesevansker og tiltak 1 Når lesing blir vanskelig Lesevansker og tiltak Stord 25.10.2013 Vigdis Refsahl 2 Program 1. Hva skal til for å mestre leksa? a) Lesing som avkoding og forståelse. b) «Å stoppe opp mens jeg leser» c)

Detaljer

Om gråræin, bebifugler og ufoer

Om gråræin, bebifugler og ufoer Om gråræin, bebifugler og ufoer Barn lager sammensatte tekster Dagrun Kibsgaard Sjøhelle Innledning Barn lærer tidlig å gi uttrykk for tanker og ideer gjennom visuell kommunikasjon 1. I muntlig dialog

Detaljer

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART Klar til start? Laura, Annabelle og Emma INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side

Detaljer

Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK

Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK Cecilie Lønn Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK Tapir Akademisk Forlag, Trondheim 2012 ISBN 978-82-519-2898-4

Detaljer

Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver?

Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver? Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver? En analyse Andreas Bråthen Masteroppgave i pedagogikk Ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Detaljer

På mellomtrinnet leser vi fagtekster sammen! Vi tenker, snakker og skriver om det vi leser.

På mellomtrinnet leser vi fagtekster sammen! Vi tenker, snakker og skriver om det vi leser. 1 På mellomtrinnet leser vi fagtekster sammen! Vi tenker, snakker og skriver om det vi leser. Denne artikkelen er ment som en idéskisse over det å arbeide systematisk med lesing av tekststykker i elevers

Detaljer

Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene

Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene Om Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning. Norges forskningsråd deler fram til 2011 ut midler til forskning innenfor programmet Praksisrettet FoU. I denne spalten vil du i tiden

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Notat 13/2004. Prikken Vinding. Drama. For lærere som gjerne vil, men tror de ikke kan VOLDA

Notat 13/2004. Prikken Vinding. Drama. For lærere som gjerne vil, men tror de ikke kan VOLDA Notat 13/2004 Prikken Vinding Drama For lærere som gjerne vil, men tror de ikke kan VOLDA 2004 Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Prikken Vinding Høgskulen i Volda 0805-8075 Bente Lien

Detaljer

Slik leser jeg for å forstå!

Slik leser jeg for å forstå! Modum kommune Slik leser jeg for å forstå! Elevers fortellinger om egne læringsprosesser og bevisste valg av strategier for lesing av fagtekster Skrevet av Ann Elisabeth Gunnulfsen, prosjektleder. 1 Innhold

Detaljer

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Basert på NAFOs kompetanseutviklingsprosjekt for barnehageansatte 2005-10 Marit Gjervan, Gro Svolsbru

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 Norsk og samisk som førstespråk, norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk og finsk som andrespråk Elever i grunnskolen Bokmål Denne veiledningen består av en felles

Detaljer

Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst

Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst Førsteamanuensis Liv Engen og universitetslektor Lise Helgevold En fagtekst, enten den nå er å finne i ei lærebok, et oppslagverk, på nettet eller andre steder, er skrevet

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

SLIK JOBBER VI I FORHOLD TIL RAMMEPLANEN I HVERDAGEN:

SLIK JOBBER VI I FORHOLD TIL RAMMEPLANEN I HVERDAGEN: SLIK JOBBER VI I FORHOLD TIL RAMMEPLANEN I HVERDAGEN: Kommunikasjon, tekst og språk God språkstimulering er viktig i Tønnevoldskogen barnehage. Når vi snakker er vi bevisst ord og uttale. Vi er ikke redde

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Undervisningsdelen. Muntlig kommunikasjon

Undervisningsdelen. Muntlig kommunikasjon Undervisningsdelen Innholdsramma helt til venstre har bakgrunnsfargen grå-blå, slik at den er lett å oppdage. Tittelen er Fagstoff og inneholder 17 ulike emner. Det skapes et inntrykk av at du kan velge

Detaljer

Linjerespons veiledning før punktum er satt

Linjerespons veiledning før punktum er satt Linjerespons veiledning før punktum er satt Responsarbeid i en hektisk vurderingshverdag VIBEKE LORENTZEN OG MARTHE LØNNUM Klasse 10A får linjerespons. Skriving kan til tider oppleves som et strev. En

Detaljer