1 Periodeplan 1. Lokal Læreplan i norsk for Drammensskolen Trinn Trinn 1-7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Periodeplan 1. Lokal Læreplan i norsk for Drammensskolen 2013-14. Trinn 2013-14. Trinn 1-7"

Transkript

1 1 Periodeplan 1 Lokal læreplan

2 1 Periodeplan 1

3 1 Periodeplan 1 Kompetansemål Læringsmål Muntlig kommunikasjon samtale om teksters innhold og betydningen av ord fortelle i en gruppe leke og improvisere med rim og rytme framføre noen eldre og nyere sanger og regler kjenne igjen navnet sitt kjenne igjen bokstav og uttale språklyd for periodens bokstaver forme stor og liten bokstav for periodens bokstaver tegne og skrive til en fortelling de har hørt lage egne fortellinger leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, stavelser, meningsbærende elementer og ord fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegning, sang og andre estetiske uttrykk Skriftlig kommunikasjon vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk skrive setninger med store og små bokstaver og punktum i egen håndskrift og på tastatur arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing skrive etter mønster av enkle eksempeltekster og ut fra andre kilder for skriving Språk, litteratur og kultur samtale om opphavet til og betydningen av noen kjente ordtak, begreper og faste uttrykk samtale om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt 1 3

4 1 Periodeplan 1 Kjennetegn på måloppnåelse Læringsmål Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 samtale om teksters innhold og betydningen av ord lytte til en fortelling fra en billedbok uten å avbryte delta i en samtale om innholdet i boka gjenfortelle fra en tekst og stoppe opp ved nye/vanskelige ord fortelle i en gruppe svare på direkte spørsmål vente på tur og ta ordet fortelle om opplevelser i sammenheng leke og improvisere med rim og rytme lytte til om oppleste ord rimer eller ikke finne rimord til oppleste ord sortere bilder av gjenstander som rimer og lage egne rim 1.4 framføre noen eldre og nyere sanger og regler si noen enkle regler/sanger med hjelp fra lærer framføre regler og sanger sammen med gruppa framføre regler og sanger alene for resten av gruppa kjenne igjen navnet sitt finne ordbilde av navnet sitt skrive navnet sitt kjenne til at alle navn skrives med stor forbokstav, og kunne skrive eget navn med stor forbokstav si navnet på alle lydene i navnet sitt fortelle hvilken framlyd eget navn har 1.1 kjenne igjen bokstav og uttale språklyd for periodens bokstaver kjenne igjen noen av bokstavene for perioden 2.1 kjenne igjen bokstavene i perioden, og si bokstavene med språklyd 2.1 forme stor og liten bokstav for periodens bokstaver forme periodens bokstaver med store bokstaver forme periodens bokstaver med små bokstaver 3.2, 3.3 binde sammen de oppleste lydene i korte, lydrette ord 3.3 skrive ord med periodens bokstaver, og skrive med bokstavenes riktige skrivemåte 3.4 4

5 tegne og skrive til en fortelling de har hørt tegne fra en fortelling og lage tekst ved hjelp av lekeskriving eller en sekretær 1 Periodeplan 1 skrive ord til tegninger skrive setninger til tegninger lage en fortelling ved hjelp av en gitt overskrift med illustrasjoner og enkeltord skrive og illustrere en egen fortelling med tegn til fantasi 1.3 lage egne fortellinger lage en fortelling sammen med lærer/medelever og illustrere med passende tegninger 5

6 1 Periodeplan 2

7 Kompetansemål 1 Periodeplan 2 Læringsmål Muntlig kommunikasjon fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, stavelser, meningsbærende elementer og ord sette ord på egne følelser og meninger uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegninger, bilder, musikk og bevegelser Skriftlig kommunikasjon vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk trekke lyder sammen til ord skrive setninger med store og små bokstaver og punktum i egen håndskrift og på tastatur arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing lese store og små trykte bokstaver skrive etter mønster av enkle eksempeltekster og ut fra andre kilder for skriving fortelle fra en tur gjenfortelle og dramatisere et eventyr, og uttrykke egne meninger om eventyret beskrive personer/figurer i eventyr kjenne igjen korte og lange ord, og forklare forskjellen på dem klappe og telle stavelser i ord kjenne igjen bokstaver og uttale språklyd for periodens bokstaver lytte ut lyder i ord med kjente bokstaver forme stor og liten bokstav til periodens bokstaver skrive ord ved hjelp av lydene de har lært tegne og skrive til eventyr de har hørt lage egne eventyr Språk, litteratur og kultur samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger 1 7

8 1 Periodeplan 2 Kjennetegn på måloppnåelse Læringsmål Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 fortelle fra en tur fortelle elementer fra en tur fortelle sammenhengende fra en tur fortelle sammenhengende fra en tur, med tydelig start og slutt gjenfortelle og dramatisere et eventyr, og uttrykke egne meninger om eventyret fortelle hva et eventyr handler om gjenfortelle et eventyr kronologisk uttrykke om et eventyr er bra eller dårlig delta i en dramatisering uten å ha replikker uttrykke egne meninger om et eventyr dramatisere et eventyr gjenfortelle fra et eventyr og peke på noen sjangertrekk begrunne hvorfor han likte/likte ikke eventyret dramatisere et eventyr med bruk av kroppsspråk og god stemmebruk beskrive personer/figurer i eventyr beskrive en god og en ond person/figur i et eventyr beskrive utseende til en person/ figur i et eventyr beskrive en person/figur ved hjelp av adjektiv og ord som er typiske for eventyr kjenne igjen korte og lange ord, og forklare forskjellen på dem kjenne igjen lange ord med mange kjennetegn bedre enn korte visuelt like ord peke på lange og korte ord i en setning, og forklare forskjellen på dem skrive korte og lange ord selv klappe og telle stavelser i ord klappe stavelser i tostavelsesord telle stavelser i trestavelsesord telle stavelser i ord kjenne igjen bokstav og uttale språklyd for periodens bokstaver kjenne igjen bokstavene for perioden, og si noen av disse med språklyd kjenne igjen alle bokstavene i perioden, og si bokstavene med språklyd avkode korte lydrette ord ved hjelp av lydbinding 2.1 lytte ut lyder i ord med kjente bokstaver lytte ut første lyd lytte ut siste lyd 3.3 lytte ut alle lydene i et ord 4.2 8

9 1 Periodeplan 2 forme stor og liten bokstav til periodens bokstaver forme periodens bokstaver med stor bokstav forme stor og liten bokstav til periodens bokstaver skrive ord med bokstavenes riktige skrivemåte skrive ord ved hjelp av lydene de har lært skrive tolydsord med riktig skriveretning skrive tre- og firelydsord skrive setninger med minst tre ord skrive ord og bokstaver på en linje skrive med avstand mellom ordene tegne og skrive til et eventyr de har hørt tegne fra et eventyr og lage tekst ved hjelp av lekeskriving eller sekretær tegne fra et eventyr og skrive ord til skrive setninger til et eventyr og begrunne hvorfor tegningen passer til eventyret lage egne eventyr være med å lage et felles eventyr sammen med lærer og medelever, og tegne et bilde til eventyret lage et eventyr ved å skrive nøkkelord, og illustrere handlingen ved hjelp av tegninger skrive og illustrere et eget eventyr 9

10 1 Periodeplan 3

11 1 Periodeplan 3 Kompetansemål Læringsmål Muntlig kommunikasjon lytte til høytlesing, og samtale om hvordan stemmebruk og intonasjon skaper stemning i en historie gå til biblioteket og finne en bok til lystlesing lese en bok selv bruke tankekart for å aktivisere forforståelsen kjenne igjen bokstaver og uttale språklyd for periodens bokstaver lytte ut lyder i ord skrive stor og liten bokstav til periodens bokstaver leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper mening lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem sette ord på egne følelser og meninger Skriftlig kommunikasjon skrive setninger med store og små bokstaver og punktum, i egen håndskrift og på tastatur lese store og små trykte bokstaver lese enkle tekster med sammenheng og forståelse på papir og skjerm bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster trekke lyder sammen til ord vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk Språk, litteratur og kultur finne skjønnlitteratur og sakprosa på biblioteket til egen lesing samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger 1 11

12 1 Periodeplan 3 Kjennetegn på måloppnåelse Læringsmål Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 lytte til høytlesing, og samtale om hvordan stemmebruk og intonasjon skaper stemning i en historie lytte til en kort historie som læreren leser lytte når andre snakker lytte til en historie svare på direkte spørsmål fra lærer om stemmebruk og intonasjon lytte til en historie og markere ord som er vanskelige lytte til andre og delta i en samtale om stemmebruk og intonasjon, og gi eksempler på alternative måter å lese på gå til biblioteket og finne en bok til lystlesing gå sammen med en voksen til biblioteket og finne en bok ved hjelp gå sammen med en medelev til biblioteket og finne en bok gå alene til biblioteket og finne en bok til egenlesing lese en bok selv lese billedbøker med enkle lydrette ord lese billedbøker med lydrette ord, og gjenfortelle ved hjelp av bildene hva boken handlet om lese bøker med billedstøtte, og svare på «akkurat-der»- spørsmål fra teksten lese med pause ved punktum og spørsmålstegn avkode komplekse ord ved hjelp av lydbindingsstrategi , , 4.5, 4.6 bruke tankekart for å aktivisere forforståelsen lage tankekart sammen med andre lage tankekart i en mal lage eget tankekart kjenne igjen bokstaver og uttale språklyd for periodens bokstaver kjenne til bokstavene for perioden og kunne lese lyden til noen av bokstavene kjenne igjen alle bokstavene i perioden, og si bokstavene med språklyd lese trelydsord avkode komplekse ord ved hjelp av lydbindingsstrategien 2.1, , , 4.4 lytte ut lyder i ord lytte ut første og siste lyd i ord lytte ut alle lydene i et ord lytte ut stavelser i ord skrive stor og liten bokstav til periodens bokstaver skrive periodens bokstaver med store bokstaver skrive stor og liten bokstav til periodens bokstaver skrive alle bokstavene riktig og bruke dem til å skrive enkle ord skrive med en leselig håndskrift 12

13 13 1 Periodeplan 3

14 1 Periodeplan 4

15 1 Periodeplan 4 Kompetansemål Læringsmål Muntlig kommunikasjon leke, improvisere og eksperimentere med rim og rytme fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer sette ord på egne følelser og meninger bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster lese tekster og gjenfortelle fra disse eksperimentere med tegning i forbindelse med leseopplæringen forklare forskjellen på en setning og et ord skrive bokstavene til hele alfabetet skrive ord med store og små bokstaver, både med håndskrift og på tastatur skrive logg fra ulike aktiviteter og opplevelser uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegning, sang og andre estetiske uttrykk lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, stavelser, meningsbærende elementer og ord samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper mening fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer sette ord på egne følelser og meninger Skriftlig kommunikasjon vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav, og mellom talespråk og skriftspråk lese store og små trykte bokstaver skrive setninger med store og små bokstaver og punktum i egen håndskrift og på tastatur 1 15

16 1 Periodeplan 4 Læringsmål: Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 leke, improvisere og eksperimentere med rim og rytme lage og fremsi en regle sammen med en lesevenn lage en regle og fremsi den i en liten gruppe lage en regle og fremsi den for klassen/fellessamling/sommeravslutning fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer fortelle om seg selv ved hjelp av ting (leker, eiendeler, bilder) i en liten gruppe fortelle om seg selv ved hjelp av ting (leker, eiendeler, bilder) i klassen fortelle om seg selv for klassen ved hjelp av f.eks. PowerPoint sette ord på egne følelser og meninger ytre egne behov i en liten gruppe ytre egne behov i klassen begrunne egne meninger bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster fortelle og kommentere fra en tekst til en «lesevenn» fortelle og kommentere fra en lest tekst for en liten gruppe bruke bakgrunnskunnskap og egne erfaringer til å fortelle fra en tekst i full klasse lese tekster og gjenfortelle fra disse heve stemmen ved utropstegn parlese med innlevelse, og fortelle noe fra teksten de har lest lese med naturlig stopp ved punktum, og gjenfortelle fra teksten eksperimentere med tegning i forbindelse med leseopplæringen lage tegneserie til enkeltord lage tegneserie til setninger lage tegneserie til en historie forklare forskjellen på en setning og et ord peke ut enkeltord i setninger forklare at en setning består av flere ord og at alle setninger begynner med stor forbokstav lese med pause ved punktum og spørsmålstegn forklare at alle setninger slutter med punktum, og kjenne til spørsmålstegn og utropstegn bruke strategier for å lære nye ord

17 skrive bokstavene til hele alfabetet skrive alfabetet med store bokstaver og gjenkjenne alle de store bokstavene i en tekst skrive store og små bokstaver til hele alfabetet og gjenkjenne alle de små bokstavene i en tekst Periodeplan 4 skrive alle bokstavene i alfabetet riktig og bruke bokstavene til å skrive ord 4.2 skrive ord med store og små bokstaver, både med håndskrift og på tastatur skrive to- og trelydsord med store bokstaver for hånd finne bokstavene på et tastatur og skrive små og store bokstaver ved hjelp av pc skrive to- og trelydsord med små og store bokstaver for hånd skrive ord med små bokstaver på pc/tastatur skrive setninger med små og store bokstaver skrive setninger ved hjelp av pc/ tastatur med både store og små bokstaver skrive logg fra ulike aktiviteter og opplevelser skrive ved hjelp av lekeskriving eller sekretær fra en aktivitet/ opplevelse og tegne til skrive nøkkelord fra en aktivitet/ opplevelse og tegne til skrive setninger fra en aktivitet/ opplevelse og tegne til 1 17

18 2 Periodeplan 1

19 2 Periodeplan 1 Kompetansemål Læringsmål Muntlig kommunikasjon samtale om tekstens organisering og struktur lytte til dikt/vers som er skrevet på bokmål og nynorsk, og samtale om dem lese dikt/vers høyt og kjenne igjen ord som rimer i teksten gi respons til andre elevers høytlesning og fremføringer finne bøker på biblioteket lese og framføre rim og regler, og samtale om hvordan intonasjon og stemmebruk påvirker innholdet lese en bok og lage en bokanmeldelse svare på spørsmål fra en fortelling lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper mening Skriftlig kommunikasjon lese store og små trykte bokstaver skrive setninger med store og små bokstaver og punktum i egen håndskrift og på tastatur trekke lyder sammen til ord lese enkle tekster med sammenheng og forståelse på papir og skjerm Språk, litteratur og kultur samtale om begrepene dialekt, bokmål og nynorsk samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier finne skjønnlitteratur og sakprosa på biblioteket til egen lesing 2 19

20 2 Periodeplan 1 Læringsmål Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 samtale om tekstens organisering og struktur peke på overskrifter og bilder i en tekst delta i en samtale om hvordan vi kan bruke bilder og overskrifter til å aktivere bakgrunnskunnskap peke på innledninger i tekster bruke bilder og overskrifter for å aktivere bakgrunnskunnskap før lesing av tekst finne igjen innledning, hoveddel og avslutning i tekster delta i en samtale om hva innledning, hoveddel og avslutning er ved hjelp av modelltekster lytte til dikt/vers som er skrevet på bokmål og nynorsk, og samtale om dem lytte til tekster lest på bokmål og nynorsk lytte til tekster lest på bokmål og nynorsk, og høre forskjell på disse målformene samtale om hvilke forskjeller det er at dikt/vers er skrevet på bokmål eller nynorsk lese dikt/vers høyt og kjenne igjen ord som rimer i teksten lese et kort vers høyt og finne rimord med hjelp lese et dikt/vers høyt og finne rimordene lese et dikt/vers høyt og finne andre rimord som kan erstatte ordet gi respons til andre elevers høytlesning og fremføringer gi en positiv tilbakemelding ut fra gitte kriterier gi to positive tilbakemeldinger ut fra gitte kriterier gi tilbakemeldinger gjennom f.eks. «to stjerner og et ønske» ut fra gitte kriterier finne bøker på biblioteket finne bøker på biblioteket ved hjelp fra en voksen vite hvor de ulike bøkene på biblioteket står og hvordan biblioteket er systematisert finne bøker til et gitt tema på biblioteket lese og framføre rim og regler, og samtale om hvordan intonasjon og stemmebruk påvirker innholdet lese et kort rim/regle høyt lese et rim/regle høyt lytte til at andre leser rim/regler, og delta i en samtale om hvilken stemmebruk høytleseren har delta i en samtale om intonasjon og stemmebruk ved høytlesing, og gi eksempler på hvilke stemmebruk som passer til ulike regler og rim ta imot respons fra medelever lese et rim/regle høyt med tydelig stemmebruk og god rytme tilpasse stemmebruk og rytme ved egen framføring ut ifra rimets/reglens innhold 3.1, 3.2, 3.4 ta imot tilbakemelding fra lærer 4.1, , 3.2, , 5.2, 5.5 gi og ta imot respons 5.2, 5.5

21 lese en bok og lage en bokanmeldelse svare på spørsmål fra en fortelling 2 Periodeplan 1 fylle inn opplysninger om boka i et ferdiglaget skjema skrive tittel på boka og forfatter fortelle hva boka handlet om ved hjelp av nøkkelord og tegninger/ bilder gi uttrykk for om boka var bra/dårlig ved hjelp av smilefjes lage en bokanmeldelse lage en bokanmeldelse med bilde og tekst gjenfortelle hva boka handlet om ved hjelp av setninger og tegninger/ bilder gi uttrykk for om boka var bra/dårlig ved hjelp av terningkast fortelle om hovedpersonene/ karakterene i boka svare på ja/nei -spørsmål fra en tekst svare på «akkurat-der»-spørsmål fra en tekst svare på «tenk og let»-spørsmål fra en tekst 4.6 begrunne hvorfor boka fikk det terningkastet

22 2 Periodeplan 2

23 2 Periodeplan 2 Kompetansemål Læringsmål Muntlig kommunikasjon beskrive personer og handling i fortellinger ved hjelp av adjektiv samtale om hvordan ord og bilde virker sammen dramatisere en tekst eller et skuespill, og ta i bruk musikk i dramatiseringen avkode korte, lydrette ord ved hjelp av lydbinding lese en tekst høyt og svare på «akkurat-der»-spørsmål (FoSS) skrive og gjengi bokstavene i alfabetet tegne og skrive kreativt til en forfatters bøker, for eksempel ved å lage tegneserie, veggavis o.l. bruke illustrasjoner for å forutsi et handlingsforløp leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, stavelser meningsbærende elementer og ord samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper mening lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegning, sang og andre estetiske uttrykk Skriftlig kommunikasjon skrive setninger med store og små bokstaver og punktum i egen håndskrift og på tastatur lese enkle tekster med sammenheng og forståelse på papir og skjerm arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing lese store og små trykte bokstaver Språk, litteratur og kultur samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier samtale om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger 2 23

24 2 Periodeplan 2 Kjennetegn på måloppnåelse Læringsmål: Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 beskrive personer og handling i fortellinger ved hjelp av adjektiv beskrive en person i en fortelling beskrive en person i en fortelling med adjektiv, og gjenfortelle handlingen kronologisk beskrive personene i en fortelling og gjenskape teksten ved hjelp av nøkkelord samtale om hvordan ord og bilde virker sammen delta i en samtale om innholdet i en billedbok, og si noe om hva bildene viser samtale om bildene i en billedbok og om disse passer til teksten lese en tekst og finne bilder som passer til teksten dramatisere en tekst eller et skuespill og ta i bruk musikk i dramatiseringen delta i et skuespill med medelever uten replikker fremføre noen replikker og delta i en samtale om hvilken musikk som passer til dramatiseringen fremføre replikker høyt og tydelig og synge/danse i en dramatisering avkode korte, lydrette ord ved hjelp av lydbinding lese lydrette ord med to lyder lese lydrette ord med tre lyder lese nonord og komplekse ord ved hjelp av lydbindingsstrategien 3.3 lese en tekst høyt og svare på «akkurat-der»-spørsmål (FoSS) lese en enkel tekst høyt ved hjelp av lydbindingsstrategien svare på ja og nei -spørsmål fra en tekst 3.4 lese en tekst som inneholder dobbeltkonsonanter og komplekse ord stoppe opp og markere nye ord artikulere og tilpasse stemmevolum ved høytlesing svare på «akkurat-der»-spørsmål fra en tekst 3.2, 3.4 skrive og gjengi bokstavene i alfabetet skrive bokstavene i alfabetet med store bokstaver gjengi bokstavene med riktig bokstavlyd peke på noen vokaler og konsonanter i alfabetet 4.1, 4.3, 4.4, , 4.4 lese med naturlig pause ved komma og punktum bruke en strategi for å forstå nye ord lese med intonasjon, med bakgrunn i innholdet i teksten lage «akkurat der»-spørsmål fra en tekst 4.7, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 skrive bokstavene i alfabetet med store og små bokstaver sette bokstavene sammen til ord og setninger skille noen av vokalene og konsonantene fra hverandre kjenne til forskjellen på en konsonant og en vokal og gruppere disse i to kategorier 3.1,

25 2 Periodeplan 2 tegne og skrive kreativt til en forfatters bøker, for eksempel ved å lage tegneserie, veggavis o.l. skrive ord og tegne fra en bok skrive setninger og tegne fra en bok skrive beskrivende setninger til tegningene sine, og omtale både personer og miljø fra boka bruke illustrasjoner for å forutsi et handlingsforløp forklare hva de ser på illustrasjonene skrive enkeltord til illustrasjonene komme med forslag til handling ved hjelp av illustrasjonene skrive setninger til illustrasjonene komme med flere forslag til handling ved hjelp av illustrasjonene skrive en fortelling til illustrasjonene 2 25

26 2 Periodeplan 3

27 2 Periodeplan 3 Kompetansemål Læringsmål Muntlig kommunikasjon finne bøker til periodens tema på biblioteket lage tankekart for å aktivere forkunnskap om et tema bruke tankekart til å gjenfortelle fakta lytte og gi respons til andre elevers presentasjoner/høytlesning lese faktatekster, og svare på og lage spørsmål fra teksten ta i bruk faktakunnskap til å skrive en egen faktatekst med bilde, ved hjelp av digitale verktøy gjenkjenne de vanligste småordene (100-ordslista) bruke enkle tegnsettingsregler lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon sette ord på egne følelser og meninger Skriftlig kommunikasjon lese enkle tekster med sammenheng og forståelse på papir og skjerm bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster skrive setninger med store og små bokstaver og punktum i egen håndskrift og på tastatur skrive enkle beskrivende og fortellende tekster arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing skrive etter mønster av enkle eksempeltekster og ut fra kilder for skriving Språk, litteratur og kultur finne skjønnlitteratur og faktabøker på biblioteket til egen lesing 2 27

28 2 Periodeplan 3 Kjennetegn på måloppnåelse Læringsmål: Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 finne bøker til periodens tema på biblioteket finne en bok til temaet sammen med en voksen finne en faktabok til periodens tema finne både faktabøker og skjønnlitterære bøker til temaet lage tankekart for å aktivere forkunnskap om et tema uttrykke egne erfaringer/kunnskap om et tema lage tankekart med hjelp sette inn egne kunnskaper/erfaringer om et tema, i en tankekartmal lage tankekart om ulike tema bruke tankekart til å gjenfortelle fakta lage et tankekart med noen faktaopplysninger fra en tekst, med hjelp bruke en tankekartmal til å gjengi faktaopplysninger fra en tekst bruke tankekart til å gjenfortelle fra en tekst lytte og gi respons til andre elevers presentasjoner/ høytlesning lytte aktivt til den som leser lytte og gi positiv respons lytte og gi respons gjennom f.eks. «to stjerner og et ønske» lese faktatekster, og svare på og lage spørsmål fra teksten lese en kort faktatekst og svare på «akkurat der»-spørsmål lese en kort faktatekst og kunne gjøre om en av setningene til et spørsmål lese en liten fakta- bok/tekst og lage «akkurat-der»-spørsmål punkt: 6.9 punkt: 4.6 punkt: 4.7 punkt: 5.7 ta i bruk faktakunnskap til å skrive en egen faktatekst med bilde, ved hjelp av digitale verktøy skrive ord til et bilde skrive faktasetninger til et bilde skrive en egen faktatekst, og finne bilder som passer til teksten gjenkjenne de vanligste småordene (100-ordslista) gjenkjenne noen ord fra 100-ordslista gjenkjenne de fleste ordene fra 100-ordslista gjenkjenne de fleste ordene fra 100-ordslista og skrive noen av dem punkt: 4.5 bruke enkle tegnsettingsregler begynne setningen med stor forbokstav bruke punktum og stor forbokstav skrive egennavn med stor forbokstav 28 bruke spørsmålstegn

29 2 Periodeplan 4

30 2 Periodeplan 4 Kompetansemål Læringsmål Muntlig kommunikasjon forklare ord og uttrykk med lokal tilknytning lage tankekart og bruke dette til å gjenfortelle opplevelser lytte til andre elevers fremføringer og høytlesning gi respons til andre elevers egenproduserte tekster lese en tekst og svare på spørsmål fra teksten lage spørsmål til tekster benytte fortellingens kontekst for å dikte videre skrive en digital logg fra en tur med bilde og tekst, ved hjelp av modelltekster gjenkjenne de mest vanlige småordene bruke enkle tegnsettingsregler lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper mening sette ord på egne følelser og meninger Skriftlig kommunikasjon bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster skrive setninger med store og små bokstaver, og punktum i egen håndskrift og på tastatur arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing skrive etter mønster av enkle eksempeltekster, og ut fra andre kilder for skriving skrive enkle beskrivende og fortellende tekster Språk, litteratur og kultur samtale om opphavet til, og betydningen av, noen kjente ordtak og faste uttrykk samtale om begrepene dialekt, bokmål og nynorsk 2 30

31 2 Periodeplan 4 Kjennetegn på måloppnåelse Læringsmål: Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 forklare ord og uttrykk med lokal tilknytning lese ordtak og delta i en samtale for å forstå betydningen av ord og uttrykk lese ordtak og kunne forklare noen lokale ord og uttrykk lese ordtak og ha en strategi for hva man skal gjøre for å forstå ord og uttrykk lage tankekart og bruke dette til å gjenfortelle opplevelser lage et tankekart om en opplevelse ved hjelp av modellering og en mal lage et tankekart fra en opplevelse ved hjelp av modellering lese fra tankekartet bruke tankekartet til å gjenfortelle opplevelser lage tankekart fra en opplevelse, og eksperimentere ved å strukturere tankekartet løsrive seg fra tankekartet og fortelle fra en opplevelse med struktur lytte til andre elevers fremføringer og høytlesning aktivt lytte og gi to positive tilbakemeldinger gi tilbakemeldinger gjennom f.eks. «to stjerner og et ønske» stille spørsmål til innholdet i fremføringen eller teksten gi respons til andre elevers egenproduserte tekster gi tilbakemelding på en tekst gi positive tilbakemeldinger etter gitte kriterier gi tilbakemelding til medelever ved f.eks. «to stjerner og et ønske» lese en tekst og svare på spørsmål fra teksten svare på enkle spørsmål fra teksten svare på «akkurat-der»-spørsmål fra teksten og skrive svarene med hele setninger svare på «tenk og let»-spørsmål og skrive svaret i hele setninger med riktig bruk av tegnsetting 4.6 lage spørsmål til tekster benytte fortellingens kontekst for å dikte videre kjenne til at det alltid er spørsmålstegn bak et spørsmål, og finne spørsmål i en tekst gjøre en setning i en tekst om til et spørsmål gi fortellingen en ny slutt ved å skrive nøkkelord gi fortellingen en ny slutt ved å skrive setninger lage «akkurat-der»-spørsmål til en tekst 5.7 gi fortellingen en ny slutt ved å skrive en sammenhengende tekst i samme sjanger

32 skrive en digital logg fra en tur med bilde og tekst, ved hjelp av modelltekster gjenkjenne de mest vanlige småordene finne en passende overskrift til turloggen med hjelp fra lærer skrive avskrift eller nøkkelord fra en tur bruke minst ett bilde for å beskrive turen skrive en passende overskrift til turloggen skrive setninger fra en tur gjenkjenne og gjenkalle alle bokstavene gjenkjenne de mest vanlige småordene i 100-ordslista bruke flere bilder til å beskrive turen 4.2 bruke enkle tegnsettingsregler bruke stor forbokstav 4.5 bruke stor forbokstav i begynnelsen av en setning, og i egennavn, og etter punktum 32 2 Periodeplan 4 skrive en hovedoverskrift og noen avsnittsoverskrifter til turloggen skrive setninger som passer under avsnittsoverskriftene bruke bilder som underbygger setningene og avsnittsoverskriftene gjenkjenne noen uregelrette ord i 220-ordslista 5.1 bruke stor forbokstav og begynnende bruk av punktum i egen skriving

33 3 Periodeplan 1

34 3 Periodeplan 1 Kompetansemål Læringsmål Muntlig kommunikasjon delta og ta ordet i gruppesamtaler lytte til og samtale om innholdet i tekster presentere fortellingsbøkene de har laget lese barnelitteratur skrive med stavskrift skrive en fortelling lage små fortellingsbøker, om ulike temaer, ved hjelp av digitale verktøy bruke ortografi og tegnsetting samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger variere stemmebruk og intonasjon i framføring av tekster Skriftlig kommunikasjon lese, reflektere over og samtale om egne og andres tekster skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift og bruke tastatur i egen skriving skrive enkle fortellende, beskrivende og argumenterende tekster strukturere tekster med overskrift, innledning, hoveddel og avslutning variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving lage tekster som kombinerer ord, lyd og bilde, med og uten digitale verktøy bruke bibliotek og Internett til å finne stoff til egen skriving Språk, litteratur og kultur samtale om innhold og form i sammensatte tekster 3 34

35 3 Periodeplan 1 Kjennetegn på måloppnåelse: Læringsmål Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 delta og ta ordet i gruppesamtaler rekke opp hånda kjenne til regler for gruppesamtaler og vente på tur lytte aktivt til andres meninger og komme med replikker til andres uttalelser ta i bruk regler for gruppesamtaler naturlig og i ulike situasjoner presentere egne meninger og refleksjoner og sette seg inn i andres ståsted fortelle hva det vil si å være en god lytter svare på direkte spørsmål fra lærer lytte oppmerksomt lytte oppmerksomt og gi bekreftelse på dette gjennom kroppsspråk uttrykke seg på en måte som er forståelig for andre presentere fortellingsbøkene de har laget lese direkte fra manus lese og vise fram egen fortelling lese egen fortelling med intonasjon og innlevelse ta i bruk digitale hjelpemidler under presentasjonen lese barnelitteratur lese bøker med billedstøtte gjenkjenne og gjenkalle alle bokstavene lese bøker med tekst og noe billedstøtte lese ord med diftonger og de komplekse grafemene f.eks. skj, hj, ng lese bøker og stoppe opp ved nye ord ha automatisert de komplekse grafemene og ord med enkel/ dobbel konsonant svare på «akkurat-der»-spørsmål fra teksten svare på «tenk og let»-spørsmål fra teksten si sin personlige mening om en sak lytte til og samtale om innholdet i tekster ta ordet og delta i en samtale 4.4, 4.6 skrive med stavskrift skrive bokstaver med stavskrift ved sporing og avskrift skrive bokstaver som ligger på linja ha en stort sett leselig håndskrift 4.1, 5.6 skrive de fleste bokstavene med stavskrift skrive med avstand mellom ordene ha en leselig håndskrift bruke stavskrift ved egen skriving skrive med riktig bokstavhøyde ha en god leselig håndskrift

36 skrive en fortelling skrive setninger til et bilde bruke en gitt overskrift skrive en fortelling ut fra bilder velge passende overskrift til egen fortelling 3 Periodeplan 1 skrive en fortelling om et gitt tema ha en tydelig handling med en rød tråd lage små fortellingsbøker om ulike temaer ved hjelp av digitale verktøy skrive enkle setninger om et tema med bilde starte Internett og skrive en bestemt adresse i adressefeltet bruke ortografi og tegnsetting bruke stor forbokstav i egennavn skrive en kort sammenhengende fortelling med bilder skrive en fortelling der det er teksten som bærer handlingen søke på Internett for å finne passende bilder skrive en fortelling med bilder og lyd skrive en fortelling med tydelig hovedperson og handling bruke flere søkemotorer for finne bilde og lyd på Internett bruke stor forbokstav i begynnelsen av setninger bruke stor forbokstav etter punktum, og begynnende bruk av punktum i egen tekstskaping 3 36

37 3 Periodeplan 2

38 3 Periodeplan 2 Kompetansemål Læringsmål Muntlig kommunikasjon samtale og dramatisere om verbal og non-verbal kommunikasjon gi og ta imot beskjeder forklare hva et substantiv er lese og samtale om innhold og sjangertrekk i dikt skrive dikt skrive med stavskrift automatisere høyfrekvente ord bygge opp setninger på ulik måte samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innhold i muntlige tekster Skriftlige tekster skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift, og bruke tastatur i egen skriving lese tekster av ulike typer på bokmål og nynorsk med sammenheng og forståelse gjenkjenne og bruke de språklige virkemidlene gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving Språk, litteratur og kultur forklare hvordan man gjennom språkbruk kan krenke andre samtale om sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr, fra fortid og nåtid, på bokmål og nynorsk, og i oversettelse fra samisk og andre språk beskrive ordklasser og deres funksjon 3 38

39 3 Periodeplan 2 kjennetegn på måloppnåelse: Læringsmål Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 samtale og dramatisere om verbal og non-verbal kommunikasjon se eksempler på verbal og nonverbal kommunikasjon og fortelle hva som skjedde i eksemplene lage rollespill sammen med lærer og medelever delta i en samtale og ta ordet i en gruppe gi eksempler på non-verbal kommunikasjon i ulike situasjoner gi eksempler på verbal og non-verbal kommunikasjon som krenker andre lage rollespill sammen med medelever lage egne rollespill delta i en samtale, uttrykke seg på en måte som er forståelig for andre og snakke slik at alle hører delta i en samtale, holde seg til saken og få fram et budskap ta imot korte «gjøre»- beskjeder når lærer står på en bestemt beskjedplass, og har gitt et signal gi en bekreftelse om at beskjeden er oppfattet stort sett ta imot beskjeder ta imot beskjeder stille spørsmål dersom beskjeder ikke er oppfattet vise ved handling at beskjeder er oppfattet peke på substantiv som er i nærmiljøet peke på egennavn og fellesnavn i en tekst finne substantiv i en tekst forklare hva et substantiv er og gi eksempler på forskjellige substantiv bruke egennavn og fellesnavn i egen skriving, og ha stor forbokstav i egennavn lese enkle dikt høyt med noen uregelrette ord lese dikt høyt og lese ord for ord med god kontroll kjenne igjen gjentakelser og enderim i dikt forklare hva gjentakelse er gi og ta imot beskjeder forklare hva et substantiv er lese og samtale om innhold og sjangertrekk i dikt forklare forskjellen på egennavn og fellesnavn 4.5, , lese dikt høyt og stoppe opp og studere nye, ukjente ord, lese dem om igjen og korrigere seg selv forklare enkle språklige bilder i dikt 5.2, 5.4

40 skrive dikt skrive et kort dikt ved hjelp av en modelltekst peke på utropstegn og spørsmålstegn i dikt 3 Periodeplan 2 skrive et dikt med en gitt tittel skrive et dikt med passende tittel eksperimentere med å bruke enderim i egne dikt bruke spørsmålstegn i egen skriving bruke enderim og eksperimentere med å bruke gjentakelser i egne dikt bruke spørsmålstegn og utropstegn i egen skriving skrive med stavskrift skrive noen av bokstavene med stavskrift hvor bokstavene skal ligge på linja skrive med stavskrift skrive med stavskrift, ha riktig bokstavhøyde og mellomrom mellom ordene automatisere høyfrekvente ord lese ordene i 100-ordslista med god kontroll lese de fleste ordene fra 220-ordslista lese de fleste ordene fra 500-ordslista 4.5 bygge opp setninger på ulik måte skrive en hel setning med stor forbokstav og punktum 5.1 skrive setninger med varierende innledningsord og spørsmålstegn skrive setninger med variert ordbruk og utropstegn

41 3 Periodeplan 3

42 3 Periodeplan 3 Kompetansemål Læringsmål Muntlig kommunikasjon lytte til dialekter fra de ulike landsdelene i Norge, og delta aktivt i samtaler om ulike talemålsvarianter lytte til tekster fra samisk og andre kulturer og samtale om likheter/ forskjeller fra norske fortellinger lese tekster og gjenfortelle innholdet skrive fortellinger med fokus på innledning og avslutning bruke spørreordene hva, hvem, hvor, hvorfor og hvordan gjenkjenne og kategorisere substantiv og adjektiv bruke ortografi og tegnsetting samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige tekster Skriftlig kommunikasjon bruke ulike type notater og eksempeltekster som grunnlag for egen skriving skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift, og bruke tastatur i egen skriving skrive enkle fortellende, beskrivende og argumenterende tekster strukturere tekster med overskrift, innledning, hoveddel og avslutning lese tekster av ulike typer på bokmål og nynorsk med sammenheng og forståelse Språk, litteratur og kultur samtale om sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr, fra fortid og nåtid, på bokmål og nynorsk, og i oversettelse fra samisk og andre språk forklare hvordan man gjennom språkbruk kan krenke andre beskrive eget talemål og sammenligne med andres beskrive ordklasser og deres funksjon gi uttrykk for egne tanker og språk, personer og handling i tekster fra ulike tider og kulturer 3 42

43 3 Periodeplan 3 Kjennetegn på måloppnåelse: Læringsmål Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 lytte til dialekter fra de ulike landsdelene i Norge, og delta aktivt i samtaler om ulike talemålsvarianter lytte til noen dialekter svare på enkle spørsmål fra lytteeksempler med ulike dialekter gi noen eksempler på like ord/uttrykk fra eget språk/dialekt fortelle med egne ord hva lytteeksemplene handlet om gjenkjenne ord/uttrykk som ikke finnes i eget språk/dialekt undre seg sammen med andre over ord/uttrykk i de ulike dialektene lytte til tekster fra samisk og andre kulturer og samtale om likheter/forskjeller fra norske fortellinger lytte til tekster fra samisk og andre kulturer fortelle hva tekstene handlet om lese enkle tekster fra samisk og andre kulturer finne noen likheter i tekster fra samisk/andre kulturer og norske tekster stoppe opp og markere nye ord lese og lytte til tekster fra samisk og andre kulturer oppfatte likheter/forskjeller i tekster fra samisk/andre kulturer og norske, og beskrive likhetene/forskjellene ha en strategi for å lære nye ord lese tekster og gjenfortelle innholdet aktivere egne forkunnskaper med hjelp fra lærer aktivere egne forkunnskaper ved å lese f.eks. en overskrift lese en enkel tekst høyt med diftonger, og gjenkjenne de vanligste småordene lage f.eks. et bildenotat fra en tekst ved hjelp en en modelltekst lese en tekst høyt med god kontroll ord for ord og gjenkjenne flere uregelrette ord lage f.eks. et bildenotat fra en tekst sammen med andre, og fortelle hva teksten handlet om utnytte egne forkunnskaper for å foregripe innholdet i f.eks. et tankekart lese en tekst høyt med naturlig pause ved komma og punktum, og lese lange sammensatte ord rett gjenfortelle teksten ved hjelp av f.eks. et bildenotat 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1 skrive fortellinger med fokus på innledning og avslutning finne innledningen i en tekst gi en modelltekst en ny slutt bruke spørreordene hva, hvem, hvor, hvorfor og hvordan forklare hva et spørreord er og når vi bruker det 5.1, 5.2, 5.3, , 6.5, 6.6, 6.7, 6.9 finne innledning og avslutning i en tekst gi en modelltekst en ny slutt ved å gi dyr/personer nye egenskaper, som gjør at teksten må få en ny slutt forklare kjennetegn ved innledning og avslutning skrive en fortelling som har en tydelig innledning og avslutning skrive spørreordene på riktig måte bruke spørreord til f.eks. å lage et intervju 43

44 3 Periodeplan 3 gjenkjenne og kategorisere substantiv og adjektiv finne substantiv i en tekst fylle inn adjektiv i en historie sammen med andre skrive substantiv med riktig artikkel gi eksempler på adjektiv bøye substantiv i entall og flertall bruke adjektiv til å beskrive omgivelser og personer bruke ortografi og tegnsetting skrive korte, lydrette ord rett skrive de vanligste småordene riktig og noen uregelrette ord bruke stor forbokstav etter punktum skrive med riktig skrivemåte på en del ord med dobbelt konsonant bruke punktum og spørsmålstegn i egen skriving skrive stor forbokstav i egennavn og i begynnelsen av setninger 44

45 3 Periodeplan 4

46 3 Periodeplan 4 Kompetansemål Læringsmål Muntlig kommunikasjon lese saktekster og bruke læringsstrategier før, under og etter lesing skrive en saktekst ved hjelp av digitale verktøy skrive brev med stavskrift gjenkjenne og kategorisere verb bruke ortografi og tegnsetting bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger Skriftlig kommunikasjon skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift, og bruke tastatur i egen skriving lese tekster av ulike typer på bokmål og nynorsk med sammenheng og forståelse bruke ulike typer notater og eksempeltekster som grunnlag for egen skriving skrive enkle fortellende, beskrivende og argumenterende tekster strukturere tekster med overskrift, inndeling, hoveddel og avslutning søke etter informasjon, skape, lagre og gjenfinne tekster ved hjelp av digitale verktøy bruke biblioteket og Internett til å finne stoff til egen skriving lage tekster som kombinerer ord, lyd og bilde, med og uten digitale verktøy variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving finne informasjon ved å kombinere ord og illustrasjon i tekster, på skjerm og papir Språk, litteratur og kultur beskrive ordklasser og deres funksjon 3 46

47 3 Periodeplan 4 Kjennetegn på måloppnåelse: Læringsmål Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 lese saktekster og bruke læringsstrategier før, under og etter lesing lese ord for ord med god kontroll og bruke fonologisk strategi, som «back-up», ved vanskelige og ukjente ord lese overskrifter og se på bilder, og uttrykke egen kunnskap om temaet lese med naturlig pause ved punktum og komma og lese enkel/dobbelt konsonant rett lese lange, ukjente ord og være i stand til å lese hele avsnitt flytende med god intonasjon orientere seg i teksten ved hjelp av f.eks BISON, og uttrykke hva teksten skal handle om skrive nøkkelord under lesing, og gjengi innholdet fra teksten aktivere forforståelsen ved å orientere seg i teksten, og uttrykke formålet med lesingen svare på «tenk og let»spørsmål lage «akkurat-der»-spørsmål fra en tekst tegne enkle tegninger under lesing, og bruke tegningene til å fortelle fra teksten svare på «akkurat-der»-spørsmål, og gjøre en av setningene i teksten om til et spørsmål , 5.1, 5.5, 5.4 skrive en saktekst ved hjelp av digitale verktøy 5.6, 6.3, 6.4, 6.7 lese modelltekster og skille mellom saktekster og fortellinger starte Internett og skrive en bestemt adresse i adressefeltet skrive en tekst digitalt med overskrift og bilde kjenne til noen sjangertrekk ved en saktekst, og bruke dette i egen skriving søke på Internett for å finne bilder som understreker innholdet i teksten skrive en saktekst og sette inn bilder som passer til teksten skrive faktasetninger til teksten for å gjenskape innholdet 5.7, 6.1, 6.2, 6.5,7.3 forklare forskjellen mellom en saktekst og en fortelling, og bruke disse sjangertrekkene i egen skriving bruke flere søkemotorer for finne bilde og tekst på Internett skrive en saktekst med noen avsnittsoverskrifter 3 47

48 skrive brev med stavskrift skrive brev ved hjelp av en modelltekst skrive nøkkelord og tegne fra en opplevelse skrive brev med en oppbygning: dato.., til.., fra.., skrive om noen opplevelser bruke et enkelt ordforråd gjenkjenne og kategorisere verb bruke ortografi og tegnsetting 3 Periodeplan 4 skrive et brev med noen sjangertrekk beskrive egne følelser slik at mottakeren forstår følelsene og erfaringene bruke et ordforråd som kommuniserer med mottakeren skrive med en pen og lesbar stavskrift skrive de fleste bokstavene med stavskrift og bokstavene liggende på linja skrive med stavskrift gi eksempler på verb finne verb i modelltekster finne synonymer i samarbeid med andre forklare hva et synonym er forklare hva et verb er og kunne bøye det i to tider markere verb og substantiv i egne setninger finne synonymer i tekst skrive korte lydrette ord rett skrive flere av ordene fra 220-ordslista rett og noen ord med sj- og kj lyd skrive stor forbokstav etter punktum, og sette spørsmålstegn etter spørresetninger gi eksempler på ord som skrives med sj-, skj-, kj- og sk lyd, og skrive ord med sj-lyd og kj-lyd rett skrive stor forbokstav i egennavn og etter punktum, og bruke skilletegnene punktum og spørsmålstegn i egen tekstskaping skrive «jeg vet»- setninger med stor forbokstav i starten av setningen og punktum til slutt 4.5,

49 4 Periodeplan 1

50 4 Periodeplan 1 Kompetansemål Læringsmål Muntlig kommunikasjon lytte til og samtale om innholdet i eventyr, og finne sjangertrekk som gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder se en film basert på et eventyr, og samtale om hvordan filmen stemmer med originaleventyret framføre selvlagde eventyr for medelever lese eventyr, både på bokmål og nynorsk, fra Norge og andre kulturer, og forklare ord og uttrykk skrive eventyr med innledning, hoveddel og avslutning, og illustrasjoner bruke ortografi og tegnsetting samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon variere stemmebruk og intonasjon i framføring av tekster lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige tekster Skriftlig kommunikasjon lese tekster av ulike typer på bokmål og nynorsk med sammenheng og forståelse bruke ulike typer notater og eksempeltekster som grunnlag for egen skriving lese, reflektere over og samtale om egne og andres tekster gjenkjenne og bruke de språklige virkemidler som gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift og bruke tastatur i egen skriving skrive enkle fortellende, beskrivende og argumenterende tekster strukturere tekster med overskrift, innledning, hoveddel og avslutning variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving lage tekster som kombinerer ord, lyd og bilde, med og uten digitale verktøy Språk, litteratur og kultur samtale om sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre språk gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, film, dataspill og TV-program gi uttrykk for egne tanker om språk, personer og handling i tekster fra ulike tider og kulturer 4 50

51 4 Periodeplan 1 Kjennetegn på måloppnåelse: Læringsmål Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 lytte til og samtale om innholdet i eventyr, og finne sjangertrekk som gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder rekke opp hånda, vente på tur og si sin mening om et eventyr lytte aktivt til andres meninger og uttrykke seg forståelig for andre finne gjentakelse i en modelltekst finne eksempler på kontrast og språklige bilder i en modelltekst gi bekreftelse med kroppsspråk i samtaler, holde seg til saken og vise forståelse for ulike synspunkt gi egne eksempler på gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder se en film basert på et eventyr, og samtale om hvordan filmen stemmer med originaleventyret rekke opp hånda, vente på tur og si sin mening om filmen lytte aktivt til andres meninger og uttrykke seg forståelig for andre gi bekreftelse med kroppsspråk i samtaler, holde seg til saken og vise forståelse for ulike synspunkt framføre selvlagde eventyr for medelever lese eget eventyr for noen medelever lese eget eventyr og vise illustrasjoner gi positiv tilbakemelding til medelevers framføringer gi medelever respons etter gitte kriterier lese eget eventyr med intonasjon, høy stemme slik at alle hører, og se på publikum gi og ta imot respons fra medelever lese enkle eventyr høyt lese eventyr høyt med ulik intonasjon ved talestrek og spørsmålstegn markere nye ord/uttrykk og ta i bruk strategier for å lære ordene lese eventyr, både på bokmål og nynorsk, fra Norge og andre kulturer, og forklare ord og uttrykk stoppe opp ved nye, ukjente ord, lese om igjen/korrigere seg selv 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, , 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 skrive eventyr med innledning, hoveddel og avslutning, og illustrasjoner skrive et kort eventyr med overskrift og illustrasjoner lese eventyr med flyt og intonasjon markere nye ord/ uttrykk og slå opp i en enkel ordliste for å finne ordforklaringer 7.1, 7.2, 7.3 skrive et kort sammenhengende eventyr, med innledning, hoveddel og illustrasjoner 51 skrive et eventyr med noen sjangertrekk, avslutning som henger sammen med teksten og noe bruk av adjektiv

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av:

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av: Lokal fagplan 1. trinn 4.trinn Midtbygda skole 1. trinn leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer uttrykke egne følelser og meninger fortelle sammenhengende

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse NORSK 4.trinn KOMPETANSEMÅL Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse IDEBANKEN 1. Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner.

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014 ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014 K-06, Lokal leseplan, Lokal IKT-plan, Læreverk: «Zeppelin» Faglærer: Anette Heggem, Mona Haukås Olsen Vi jobber mot disse målene gjennom hele skoleåret. De ulike

Detaljer

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter Norsk 1.og 2.trinn Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn Muntlige kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lytte, ta ordet og gi respons til andre i samtaler Lytte til tekster

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring.

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring. ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring Vurdering Sammensatte tekster Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Ingebjørg B. Hillestad, Karin Macé og Trine Terese Volent Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Fagplan i norsk 2. trinn. Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk Lese enkle tekster med sammenheng og forståelse

Fagplan i norsk 2. trinn. Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk Lese enkle tekster med sammenheng og forståelse Fagplan i norsk 2. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til Lese enkle tekster med sammenheng og Setningsoppbygging: Jeg vet når jeg skal bruke stor bokstav og punktum. Jeg husker

Detaljer

-Veiledet lesing -Skriftlige oppgaver -Praktiske oppgaver -Digitale oppgaver. Alfabetet: -Vokaler og konsonanter. -Alfabetisk rekkefølge

-Veiledet lesing -Skriftlige oppgaver -Praktiske oppgaver -Digitale oppgaver. Alfabetet: -Vokaler og konsonanter. -Alfabetisk rekkefølge Kompetansemål Læringsmål Arbeid i perioden Metodiske tips/utstyr, læremiddel, læringsstrategier og vurderingsformer Muntlig kommunikasjon: Elevene skal kunne: Uke 34 Uke 35 TIEY: -Samhandle med andre gjennom

Detaljer

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN Muntlig kommunikasjon: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå, gjengi og kombinere

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2014/2015

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2014/2015 ÅSPLAN I NOSK, 2. TINN, 2014/2015 Muntlig Skriftlig komm. Språk, Tema/delmål Arbeidsformer Vurderings- kommunikasjon litteratur og kultur gjennom året former S P T M B lytte, ta ordet etter tur og gi respons

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I NORSK

LOKAL LÆREPLAN I NORSK MUNTLIGE TEKSTER Kompetansemål etter 2.trinn 1.leke, improvisere, eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer. 2. uttrykke egne følelser og meninger LOKAL LÆREPLAN I NORSK

Detaljer

- Snakke om felles opplevelser som film og teater. - Lesestrategier (se leseplan) .- Høre sanger, se film med svensk/dansk tale.

- Snakke om felles opplevelser som film og teater. - Lesestrategier (se leseplan) .- Høre sanger, se film med svensk/dansk tale. Norsk Kompetansemål Delmål 3. trinn Delmål 4. trinn Muntlige kommunikasjon Innhold/arbeidsmåter Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflekter over innholdet

Detaljer

Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift

Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Elly Østensen Rørvik Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift

Detaljer

Fagplan i norsk 5. trinn

Fagplan i norsk 5. trinn Fagplan i norsk 5. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Du kan litt Du kan noe Du kan mye Forslag til 34- Læringsstrategier nøkkelord og Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Lage et Lage tankekart Nasjonale

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012/2013

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012/2013 Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012/2013 Fag: Norsk År: 2012/2013 Trinn: 3.trinn Lærer: Therese Hermansen og Monica S Brunvoll Uke Hovedtema Kompetansemål Delmål/ukens læringsmål Arbeidsmetode

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Eli Aune Andresen, Elisabet B. Langeland, Ida P. S. Myrvang, Karianne Flagstad Moen, Kirsten G. Varkøy, Kristin

Detaljer

Årsplan «Norsk» 2015-2016

Årsplan «Norsk» 2015-2016 Årsplan «Norsk» 2015-2016 Årstrinn: 3. årstrinn Lærere: Karina Møgster Verpe, Erlend Andresen, Åshild Ruud og Trude Thun Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tids- Tema/ Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

- Leselos: * Målretting * Førforståelse * Koding * Ordforråd * Leseforståelse * Metakognisjon Lesebestillinger. - Læringsstrategier:

- Leselos: * Målretting * Førforståelse * Koding * Ordforråd * Leseforståelse * Metakognisjon Lesebestillinger. - Læringsstrategier: G T P T M Mål, K06 Muntlig kommunikasjon samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon kriftlig kommunikasjon lese av ulike skrive enkle gjenkjenne og bruke språklige virkemidler

Detaljer

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN Muntlig kommunikasjon: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå, gjengi og kombinere

Detaljer

- Leselos: * Målretting * Førforståelse * Koding * Ordforråd * Leseforståelse * Metakognisjon Lesebestillinger. - Læringsstrategier:

- Leselos: * Målretting * Førforståelse * Koding * Ordforråd * Leseforståelse * Metakognisjon Lesebestillinger. - Læringsstrategier: G T P T M Mål, K06 Muntlig samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon kriftlig lese av ulike skrive enkle gjenkjenne og bruke språklige virkemidler som gjentakelse, kontrast og

Detaljer

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I NORSK - 4. TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I NORSK - 4. TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/ MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I NORSK - 4. TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/ 34 Sommerfortelling skrive enkle fortellende, beskrivende og argumenterende

Detaljer

Fagplan i norsk 3. trinn

Fagplan i norsk 3. trinn Fagplan i norsk 3. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa På vei I mål læreverk Skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift. Stavskrift Jeg kan bokstavhuset

Detaljer

SOL SYSTEMATISK OBSERVASJON AV LESING

SOL SYSTEMATISK OBSERVASJON AV LESING ÅRSPLAN I NORSK 3. KLASSE 2015-2016 SOL SYSTEMATISK OBSERVASJON AV LESING Systematisk observasjon av lesing (SOL) er en prosess som går ut på å få barn til å lese. Det er et verktøy for å fastslå hvor

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2015/2016

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2015/2016 ÅSPLAN I NOSK, 2. TINN, 2015/2016 Faglærer: Madeleine Tolleshaug og Kaia B. Jæger Muntlig Skriftlig komm. Språk, Tema/delmål Arbeidsformer Vurderings- kommunikasjon litteratur og kultur gjennom året former

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 4. trinn 2014/15. Hovedmålet med lese- og skriveopplæringen er: Faste lese- og skriveaktiviteter:

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 4. trinn 2014/15. Hovedmålet med lese- og skriveopplæringen er: Faste lese- og skriveaktiviteter: Obj115 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 4. trinn 2014/15 Hovedmålet med lese- og skriveopplæringen er: - Å utvikle gode lesemåter, slik at de får bedre innholdsforståelse og høyere lesefart.

Detaljer

Forslag til årsplan i norsk for 5.trinn 2013/14

Forslag til årsplan i norsk for 5.trinn 2013/14 Forslag til årsplan i norsk for 5.trinn 2013/14 Hovedområder: Muntlige tekster Skriftlige tekster Sammensatte tekster Språk og kultur Muntlige tekster Mål for opplæringen er at elevene skal kunne Samhandle

Detaljer

Årsplan «Norsk» 2015-2016

Årsplan «Norsk» 2015-2016 Årsplan «Norsk» 2015-2016 Årstrinn: 2. årstrinn Lærere: Rovena Vasquez, Selma Hartsuijker, Monika Szabo og Ingvil Sivertsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Muntlig kommunikasjon

Detaljer

vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk lese store og små trykte bokstaver

vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk lese store og små trykte bokstaver Årsplan i norsk for 2.trinn 20142015 Faglærer Yngve Henriksen Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Muntlig kommunikasjon Skriftlig

Detaljer

Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune

Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune Innhold 1.klasse:... 2 Når elevene er ferdige med 1. klasse, skal de ha lært følgende:... 2... 2... 2 2.klasse... 3 Når elevene er ferdige med 2. klasse,

Detaljer

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

Fagplan i norsk 4. trinn

Fagplan i norsk 4. trinn Fagplan i norsk 4. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk 34-35 Muntlige tekster Samhandle med andre gjennom lek,dramatisering,samtal e og diskusjoner og praktisere regler

Detaljer

Uke Tema Leseboka Språkboka Læringsmål Kompetansemål. Kap. 1. Kap.2 s.18-29. s.34-39

Uke Tema Leseboka Språkboka Læringsmål Kompetansemål. Kap. 1. Kap.2 s.18-29. s.34-39 FAGPLAN NORSK Uke Tema Leseboka Språkboka Læringsmål Kompetansemål 34 og 35 Bli kjent med lærebøkene Kap. 1 Lære ulike måter å sende en hilsen på. Brev til lærer med forventninger til mellomtrinnet. 36

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015

Årsplan Norsk 2014 2015 Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 2. årstrinn Lærere: Karina Verpe, Rocio Paez Rokseth, Judy Guneriussen og Trude Thun Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Muntlig kommunikasjon

Detaljer

Fagplan i norsk 6. trinn

Fagplan i norsk 6. trinn Fagplan i norsk 6. trinn Uke Kompetansemål Emne Læringsmål Kriterier Forslag til Du kan litt Du kan noe Du kan mye Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Kunne bruke Kunne bruke Læringsstrategier sammendrag,

Detaljer

Muntlig kommunikasjon. Skriftlig kommunikasjon A U G U S T S E P T E M B E R. Muntlig og skriftlig tilbakemelding fra lærer ut fra gitte kriterier

Muntlig kommunikasjon. Skriftlig kommunikasjon A U G U S T S E P T E M B E R. Muntlig og skriftlig tilbakemelding fra lærer ut fra gitte kriterier G T P T M Mål, K06 Muntlig kommunikasjon - samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon kriftlig kommunikasjon - lese av ulike - gjenkjenne og bruke språklige virkemidler som gjentakelse,

Detaljer

Årsplan i norsk - 4. klasse 2015-16

Årsplan i norsk - 4. klasse 2015-16 Årsplan i norsk - 4. klasse 2015-16 Antall timer pr : 6 timer Lærere: Evelyn Haugen, Marte Fjelldalen og Helene Venheim Foss Læreverk: Agora Elle Melle Salaby.no Lær deg å lære (elevene velger: Enten Løkkeskrift

Detaljer

ÅRSPLANLEGGER, AGORA 3

ÅRSPLANLEGGER, AGORA 3 12 Agora 3 ÅRSPLANLEGGER, u Stoff fra Øveboka er skrevet inn med fet skrift Forlaget Framføre er for medelever Rollelek, dikt, brev og sak preget Vurdere og sammenligne egne og andres er Lage fortellinger

Detaljer

FAGPLAN. Muntlig kommunikasjon

FAGPLAN. Muntlig kommunikasjon FAGPLAN Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære og forstå gjennom å oppfatte,

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 Uke Hovedområde NORSK Muntlig kommun -ikasjon (Språk, litteratur og kultur) Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for gruppesamtaler

Detaljer

Årsplan i norsk - 3.klasse 2014/15

Årsplan i norsk - 3.klasse 2014/15 Årsplan i norsk 3.klasse 2014/15 Antall timer pr. uke: 8t. Lærere: Åshild Asmussen, Lillian H. Iversen, og Grethe Marie Minnesjord Lærerverk: Agora språk- og øvebok, nettstedet www.gyldendal.no/agora,

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2- 3,lettlestbøker,

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I NORSK

LOKAL LÆREPLAN I NORSK LOKAL LÆREPLAN I NORSK 3.-4. TRINN MUNTLIGE TEKSTER metoder og arbeidsmåter 1. handle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for gruppesamtaler - lytte til andre

Detaljer

Årsplan i norsk for 3. klasse

Årsplan i norsk for 3. klasse Årsplan i norsk - 3.klasse 2015/16 Antall timer pr. uke: 7t. Lærere: Adeleid K. Amundsen. Læreverk: Agora språk- og øvebok, nettstedet www.gyldendal.no/agora, øvingshefte i stavskrift, Elle Melle lesebok

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 1. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 1. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 1. årstrinn Lærere: Selma Hartsuijker, Rovena Vasquez, Monika Szabo, Ingvil Sivertsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff

Detaljer

Årsplan 2014-15 Norsk

Årsplan 2014-15 Norsk Årsplan 2014-15 Norsk Uke Kompetansemål Læringsmål Innhold/ metode Gr. ferdigheter IKT-plan Læringsstrategier VFL 34-35 Bruke ordbøker og kunne det alfabetiske prinsipp Si noe om hvordan tekster er laget

Detaljer

ÅRSPLAN. Skoleåret: 2015/16 Trinn: 6 Fag: Norsk Utarbeidet av: Camilla, Harald og Carsten 35-39. Karl Johans Minne skole

ÅRSPLAN. Skoleåret: 2015/16 Trinn: 6 Fag: Norsk Utarbeidet av: Camilla, Harald og Carsten 35-39. Karl Johans Minne skole ÅRSPLAN Skoleåret: 2015/16 Trinn: 6 Fag: Norsk Utarbeidet av: Camilla, Harald og Carsten Mnd. Kompetansemål 35-39 Skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift Bruke erfaringer fra egen

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo

LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo 1.trinn - (CP) Kompetansemål Eleven skal kunne: Forslag til arbeidsmåter og innhold- med de 5 ferdighetene Forslag til vurdering (metoder) Forslag

Detaljer

Årsplan i norsk, 4. klasse, 2014-2015

Årsplan i norsk, 4. klasse, 2014-2015 Årsplan i norsk, 4. klasse, 2014-2015 TID KOMPETANSEMÅL Elevane skal kunne INNHALD/LÆRESTOFF Elevane skal arbeide med ARBEIDSMÅTAR Aktuelle arbeidsmåtar i faget VURDERING Veke 34-52 Munnleg kommunikasjon

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 4. TRINN 2014-15

ÅRSPLAN NORSK 4. TRINN 2014-15 ÅRSPLAN NORSK 4. TRINN 2014-15 UKE TEMA LÆRINGSMÅL KOMPETANSEMÅL INNHOLD METODE VURDERING 33 34 35 36 SB: Å lese høyt - Å lese høyt for andre. Å skrive replikker/ Mer om replikker dialog, ordrett, replikk,

Detaljer

NORSK 1.periode Ukene 34-40

NORSK 1.periode Ukene 34-40 NORSK 1.periode Ukene 34-40 3.trinn MÅL FRA LKO6 KJENNETEGN PÅ MÃLoPPNÅELsE VURDERINGSFORM Begynnende måloppnåelse Middels måloppnåelse Høy måloppnåelse kommunikas'lon Lytte etter, gjenfortelle, forklare

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: MARTA GAMST LÆREVERK: VI KAN LESE 3.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2, lettlestbøker,

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Lær å lære. Lesekurs. (Zeppelin språkbok) Bison- overblikk. Nøkkelord. VØL- skjema.

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Lær å lære. Lesekurs. (Zeppelin språkbok) Bison- overblikk. Nøkkelord. VØL- skjema. Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Norsk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 5A/B Lærer: Mona Brurås og Dårdi Flåm Uke Årshjul 34 37 Nasjonal prøve lesing uke 37 Hovedtema Kompetansemål

Detaljer

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Mange av kompetansemålene i norsk blir også jobbet med i de andre skolefagene. Årsplanen er derfor delt i to hoveddeler: Kompetansemål og forventninger Hovedemner Mål

Detaljer

Årsplan i norsk 7. trinn

Årsplan i norsk 7. trinn Årsplan i norsk 7. trinn Tidspunkt Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 35-38 Lese og læringsstrategier : - bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen. - referere og

Detaljer

- Zippys venner (ca. 1.hver uke)

- Zippys venner (ca. 1.hver uke) Årsplan i norsk - 2. klasse 2014-2015 Antall timer pr uke: 8 timer Lærere: Adeleid K Amundsen/Evelyn Haugen Læreverk: Vi leser av Odd Haugstad Arbeidsbok: «Jeg kan stavskrift» og «Elle Melle» av Anne Lise

Detaljer

SOL systematisk observasjon av lesing

SOL systematisk observasjon av lesing Vedlegg 12 SOL systematisk observasjon av lesing SOL er et kartleggingsverktøy for å fastslå hvor elevene er i sin leseutvikling. SOLkartleggingsverktøyet inneholder 10 nivå med klare kriterier for hva

Detaljer

HALVÅRSPLAN. Isfjorden barneskole. Trinn: Periode: VÅR. FAG: Norsk

HALVÅRSPLAN. Isfjorden barneskole. Trinn: Periode: VÅR. FAG: Norsk HALVÅRSPLAN Trinn: Periode: VÅR FAG: Norsk Område Kompetansemål Muntlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 6 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

Skrive i egen skrivebok og bruke datamaskin. Låne bøker på skolebiblioteket. Faste språkleker sammen eller som stasjonsundervisning

Skrive i egen skrivebok og bruke datamaskin. Låne bøker på skolebiblioteket. Faste språkleker sammen eller som stasjonsundervisning RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 2. trinn 2015/16 I norsktimene inngår mange ulike aktiviteter. I 2. klasse går det mye tid til å forberede sammenhengende skrift og å få opp leseevnen.

Detaljer

Halvårsplan våren 2015

Halvårsplan våren 2015 4-7 bruke tastatur i egen. samtale om innhold og form i sammensatte Vi er venner - spørreord - beskjed eller liste - gåter - dagbok spørsmål er, og hvordan spørsmålstegnet ser ut. De skal vite at mange

Detaljer

Hallingby skole. Plan for lese- og skriveopplæring for småskoletrinnet.

Hallingby skole. Plan for lese- og skriveopplæring for småskoletrinnet. Hallingby skole Plan for lese- og skriveopplæring for småskoletrinnet. Hallingby skoles plan for lese- og skriveopplæring bygger på prinsippene om tilpasset opplæring og om å skape et positivt møte med

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering. Kunne vite at en sammensatt tekst kan bestå av både tekst, bilde og lyd.

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering. Kunne vite at en sammensatt tekst kan bestå av både tekst, bilde og lyd. Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Norsk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 6A/B Lærer: Karin Oma og Marit Seivaag Uke Årshjul 34-40 1. Lesekurssammensatte tekster (lesebok s.6-29) Hovedtema

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese mer 4. trinn Gøy med norsk 5. trinn Gøy med norsk 6. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år

Detaljer

uke Kapittel Språkbok Lesebok KL 06: Elvenene skal -

uke Kapittel Språkbok Lesebok KL 06: Elvenene skal - 34 Bli kjent med språk-boka og leseboka Se på forside og bakside kolofonside innholdsoversikt stikkordliste Se på forside og bakside kolofonside innholdsoversikt stikkordliste 34 1 Send en hilsen (Språkboka

Detaljer

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling VURDERING I NORSK Eksempler på elevmedvirkning Mars 10 Oppgave til 1. trinn Kompetansemål fra Kunnskapsløftet (Norsk): Sammensatte tekster Mål for opplæringen er at

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

Årsplan i norsk for 5.trinn 2012/2013

Årsplan i norsk for 5.trinn 2012/2013 Årsplan i norsk for 5.trinn 2012/2013 Uke Emne Mål Innhold Arbeidsmåte/ organisering 34 40 Skrive og tegne sommerminne Lese felles bok i lag: Bergen mysteriet av Sortland Bli kjent med bøkene Velkommen

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Unni S. Tveit, Eirin S. Hammerstad og Hanna Guldhaug Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Årsplan for Zeppelin 4

Årsplan for Zeppelin 4 Årsplan for Kunnskapsmål for til Bokmål lære å variere stemmebruk og intonasjon i framføring av tekster framføre tekster for medelever lese barnelitteratur og fagtekster for barn med sammenheng og forståelse

Detaljer

Fagplan i norsk 7. trinn

Fagplan i norsk 7. trinn Fagplan i norsk 7. trinn Uke Kompetansemål Emne Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa Underveis I mål læreverk Skriftlige tekster Bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen Muntlige

Detaljer

Årsplan Norsk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Anlaug Laugerud, Renate Nagel Dahl og Hanna Guldhaug

Årsplan Norsk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Anlaug Laugerud, Renate Nagel Dahl og Hanna Guldhaug Årsplan Norsk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Anlaug Laugerud, Renate Nagel Dahl og Hanna Guldhaug Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne:

LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: LÆREPLAN I NORSK MUNTLIGE TEKSTER 5.-7. TRINN Kompetansemål etter 7. Delmål etter 5. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 6. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. Vi har som

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år bruker vi lesebok for 5.trinn, Arbeidsbok 3 til

Detaljer

Plan for lese- og skriveopplæring 1. til 4. trinn Andebu kommune

Plan for lese- og skriveopplæring 1. til 4. trinn Andebu kommune Plan for lese- og skriveopplæring 1. til 4. trinn Andebu kommune Utarbeidet etter L-06 Andebu - august 2006 Aud Bjørnetun, Karin Dahl Myhre, Magni Wegger 1. tr. Mål Arbeidsmåter Hjelpemidler Vurdering

Detaljer

Lærerveiledning Zeppelin språkbok Arbeidsbok til språkbok. 2 Å skrive replikker, s. 9. 3 Mer om replikker, s. 11

Lærerveiledning Zeppelin språkbok Arbeidsbok til språkbok. 2 Å skrive replikker, s. 9. 3 Mer om replikker, s. 11 Årsplan Zeppelin 4 Kunnskapsmål Lærerveiledning lære å variere stemmebruk og intonasjon i framføring av tekster framføre tekster medelever lese barnelitteratur og fagtekster barn med sammenheng og ståelse

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år bruker vi lesebok for 3. trinn, Arbeidsbok 1 og 2

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK, 1. TRINN, 2014/2015

ÅRSPLAN I NORSK, 1. TRINN, 2014/2015 ÅSPLN I NOSK, 1. TINN, 2014/2015 untlig kommunikasjon Skriftlig komm. Språk, litteratur og S P T lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord,

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011

ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende

Detaljer

ÅRSPLAN for skoleåret 2015-2016i: NORSK 1.trinn

ÅRSPLAN for skoleåret 2015-2016i: NORSK 1.trinn ÅRSPLAN for skoleåret 2015-2016i: NORSK 1.trinn Faglærer: Vibeke Strømme Fagbøker/lærestoff: Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok 1 og 2, Språkleker (Frost)matriell fra Odd Haugstad Salaby Mnd August

Detaljer

Leselos, målretting Språkbilder. VØL-skjema. Ukeprøve Gjentakelser. Tilbakemeldinger fra Frampek. Læresamtale startord. medelever Zooming.

Leselos, målretting Språkbilder. VØL-skjema. Ukeprøve Gjentakelser. Tilbakemeldinger fra Frampek. Læresamtale startord. medelever Zooming. ÅRSPLAN I NORSK FOR 7. TRINN 2015/2016 Læreverk: Zeppelin lesebok, Zeppelin språkbok Faglærere: Tonje Danielsen UKE MÅL/LÆRE (lokal læreplan) TEMA ARBEIDSFORM/METODE VURDERING Uke Finne og forstå litterære

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013/2014

ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013/2014 ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013/2014 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: Vi leser 2. trinn Odd Haugstad. Leseverket består av: - Leseboka Vi leser - Lese-gøy - Lettlestbøker - Arbeidsbøker 1

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc)

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i Norsk for 5. trinn 2015/16 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-42 Les og lær. Finn det viktigste

Detaljer

Standarder i norsk på Kringsjå skole.

Standarder i norsk på Kringsjå skole. Standarder i norsk på Kringsjå skole. Kunnskapsløftet er utgangspunktet for virksomheten i de enkelte fag. I den venstre kolonnen nedenfor ser du målene Kunnskapsløftet setter i norsk. I utgangspunktet

Detaljer

Halvårsplan 6. trinn i norsk skoleåret høst 2015 Fra Læreplan i norsk

Halvårsplan 6. trinn i norsk skoleåret høst 2015 Fra Læreplan i norsk Halvårsplan 6. trinn i norsk skoleåret høst 2015 Fra Læreplan i norsk Kyrkjevollen skole Kompetansemål etter 7. årstrinn Muntlige tekster opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing,

Detaljer

Uke/Emne Mål Kriterier Litteratur/Arbeidsmetode 34 Vøl-skjema Bison-overblikk

Uke/Emne Mål Kriterier Litteratur/Arbeidsmetode 34 Vøl-skjema Bison-overblikk Plan i norsk 2014/2015 Følger læreverket Zeppelin Uke/Emne Mål Kriterier Litteratur/Arbeidsmetode 34 Vøl-skjema Bison-overblikk 35-36 Læresamtale sammendrag Lære ulike læringsstrategier. Bli bevisst egne

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer

TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING

TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING ÅRSPLAN I NORSK. FOR 5. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Gro Anita S Arnesen verk: Zeppelin Lesebok (gul), Zeppelin Språkbok (blå) og arbeidsbøker til begge disse. UK E TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD

Detaljer

Visjon, verdier, elevsyn og læringssyn

Visjon, verdier, elevsyn og læringssyn Apeltun skole Visjon, verdier, elevsyn og læringssyn Visjon og verdier I Apeltun skoles visjon er fellesskapet en viktig verdi. Vi vil se stjerner. Vi inkluderer elever, foreldre og ansatte på skolen.

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn, Vi kan lese mer 4. trinn og Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år

Detaljer

Fra Kunnskapsløftet LÆREPLAN I NORSK

Fra Kunnskapsløftet LÆREPLAN I NORSK Fra Kunnskapsløftet LÆREPLAN I NORSK Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske språket i arbeid

Detaljer

Årsplan Norsk 2015/2016 Skrevet av Cecilie Sangvik

Årsplan Norsk 2015/2016 Skrevet av Cecilie Sangvik Årsplan Norsk 2015/2016 Skrevet av Cecilie Sangvik Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske

Detaljer

Fagplan i norsk 1. trinn 2015-2016

Fagplan i norsk 1. trinn 2015-2016 Fagplan i norsk 1. trinn 2015-2016 Kunnskapsløftet: Norsk Muntlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

ÅRSPLANLEGGER, AGORA 4

ÅRSPLANLEGGER, AGORA 4 12 Agora 4 ÅRSPLANLEGGER, Stoff fra Øveboka er skrevet inn med fet skrift Året rundt samtale Lage tankekart, og assosiere til årstider Studere språkbilder i dikt følelser og Gjenkjenne og bruke de språklige

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn 5 ( CM1) FAG KOMPETANSEMÅL(K06) DELMÅL OG GJENNOMFØRING VURDERING

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn 5 ( CM1) FAG KOMPETANSEMÅL(K06) DELMÅL OG GJENNOMFØRING VURDERING ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo Trinn 5 ( CM1) FAG KOMPETANSEMÅL(K06) DELMÅL OG GJENNOMFØRING VURDERING NORSK Navn Lytte til andre, uttrykke seg og grunngi egne standpunkter

Detaljer

Halvårsplan/årsplan i norsk for 3. trinn 2014/2015

Halvårsplan/årsplan i norsk for 3. trinn 2014/2015 Uke/ perio de Kompetansemål KL- 06 33-34 -lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige -bruke ulike typer notater og eksempel som grunnlag for egen skriving Halvårsplan/årsplan

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål med faget Faget grunnleggende norsk for språklige minoriteter skal ivareta elever som begynner i norsk skole med få eller ingen norskspråklige

Detaljer

Kunne rime Kunne lytte ut språklyder i et ord Kunne dele opp ord i stavelser, muntlig Vite hva et ord er

Kunne rime Kunne lytte ut språklyder i et ord Kunne dele opp ord i stavelser, muntlig Vite hva et ord er ÅRSPLAN I Norsk FOR 1. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Astrid Marie Helle og Henriette Kaldheim Læreverk: Tuba Luba UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Leke, improvisere og eksperimentere

Detaljer

SPRÅKPLAN FOR BARNEHAGE OG SKOLE

SPRÅKPLAN FOR BARNEHAGE OG SKOLE SPRÅKPLAN FOR BARNEHAGE OG SKOLE VEFSN KOMMUNE 1.UTGAVE INNLEDNING Vefsn kommune har gjennom prosjektet Språk i fokus satt i gang med å utarbeide en helhetlig plan for språkstimulering, skriftspråkstimulering

Detaljer