ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4"

Transkript

1 ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 Uke Hovedområde NORSK Muntlig kommun -ikasjon (Språk, litteratur og kultur) Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for gruppesamtaler Følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål. Fortelle, forklare, gi og ta imot beskjeder Lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige tekster. Forklare hvordan man gjennom språk kan krenke andre Gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, filmer, dataspill og TVprogrammer Bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger. Kunne vise empati og klare å vente på tur i samhandling med andre Formidle noe til andre på en strukturert måte, begynnelse, hoveddel, avslutning Kunne gi tydelig tilbakemelding på at de har forstått en beskjed Sette ord på hvordan kroppsspråk kan krenke andre Snakke om hva som er greit å si til andre og hva som ikke er akseptert å si. Kjenne til et rikt utvalg av barnelitteratur, teaterstykker, filmer, spill og TVprogrammer. Gi uttrykk for egne tanker og opplevelser i forb. m slike ting. Det er mitt valg kap 2, leksjon 5 : Vi er venner og leksjon 6: Gode lyttere Rollespill Klassemøter Jobbe med aktiviteter der man må være aktiv i timen engasjement og deltakelse i samtaler. Gjennom lek øve på å gi og ta imot beskjeder Forklare regler i spill. Samtale og dramatisering Skrive anmeldelser eller skrive i loggbok Gruppearbeid: Hver gruppe velger sin film, sitt dataspill el. TV- program og lignende. De lager en anmeldelse i form av veggavis eller presentasjon på data, Kompetansemål Kriterier Læremidler Arbeidsmåter Organisering Evaluering

2 Skriftlig Kommun -ikasjon Framføre tekster for medelever Variere stemmebruk og intonasjon i framføring av tekster Lese barnelitteratur og fagtekster for barn med flyt, sammenheng og forståelse for innholdet og beskrive egne litteraturvalg. Lese tekster av ulike typer på bokmål og nynorsk med sammenheng og forståelse. Skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift og bruke tastatur i egen skriving. Skrive fortellinger, dikt, brev og sakpreget tekst Bruke ulike typer notater og eksempeltekster som grunnlag for egen skriving. Skrive enkle fortellende, beskrivende og argumenterende tekster. Kunne framføre en tekst for medelever med tydelig stemme Kunne lese tekster på en sikker måte og med passe hastighet Ha god leseforståelse Kunne tilpasse lesingen i forhold til den aktuelle teksten, - bruksanvisning, tabeller, reklame, tegneserier, brev, faktastoff, skjønnlitteratur m.m.lese barnelitteratur etter personlig valg. Kunne skrive tydelig, slik at skriften er lett å lese for andre Vite hva som kjennetegner disse sjangrene Vite hvordan en bygger opp en fortelling Vite hvordan en deler en tekst i avsnitt Kunne bruke punktum, spørretegn, utropstegn Kjenne til rettskrivingsregler i henhold til lærebokas vektlegging av disse Kjenne til ordklassene substantiv, verb, adjektiv, adverb Øve inn dikt, eventyr, fabler el. egenlagde tekster knyttet til et tema. Framføring i form av rollespill, dokketeater, dialoger, monologer, sang Lese diverse egenvalgt litteratur elller litt. i forb.m. et tema Vise gjennom f.eks gjenfortelling eller sammendrag at man har forståelse for innholdet. Videreføre opplæringen i sammenhengende skrift - bruke et eget skriveopplegg. Bruke sammenhengende skrift i alle skriftlige arbeider for å automatisere skriften. Skrive tekster på data. Skrive dikt - bl.a. m. bokstavrim, enderim og gjentakelser ( for eksempel lage diktbok enten samlet for hele klassen el. at alle lager hver sin). Skrive brev, f.eks julebrev/julekort Skrive fortellinger knyttet til forskjellige Framføre for klassen el. andre grupper. Lesegrup per Lesestund Lesekvarten Bibliotekbesøk

3 (Muntlig kommun ikasjon) Strukturere tekster med overskrift, innledning, hoveddel og avslutning Beherske et tilstrekkelig ordforråd til å uttrykke kunnskap, erfaring, opplevelser, følelser og egne meninger. Bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger. Gjenkjenne og bruke de språklige virkemidlene gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder Vurdere og sammenligne egne og andres tekster lese, reflektere over og samtale om ( ) Foreta informasjonssøk, skape, lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale verktøy Vite hvordan en tekst er bygd opp, hvordan forholdet mellom innlednig, hoveddel og avslutning bør være. Lese mange bøker innen ulike sjangrer. Delta i samtaler om temaer og opplevelser som er av interesse. Kjenne til eventyrsjangeren Skrive dikt bruke adjektiv for å få fram variasjoner i språket Kunne oppdage det som er bra skrevet av andre og gi ros Kunne påpeke det som kan gjøres bedre Ha grunnleggende ferdigheter på data til å utføre disse oppgavene temaer. Skrive sakpreget tekst, knyttet til temaer. Arbeide med å lage tankekart og arbeide med å forstå nøkkelordene hvem, hva, hvor i forb.m. denne type skriving. Ha tilgang til diverse litteratur. Bruke stillelesingshefter for å utvide ordforrådet. Observere, uttrykke kunnskap og beskrive f.eks naturopplevelser knyttet til tur(er) lese og skrive eventyr og dikt. Bruke Venndiagram for å få fram kontraster og likheter. Lage adjektivfortellinger Arbeide med ordtak inneholder enkle språklige bilder Sammenligne hverandres arbeid. Hente opplysninger på internett, f.eks til et forfatterportrett, lagre aktuell info, hente og bruke faktatekstene til å Samarbeid

4 skape selvstendige tekster Språk, litteratur og kultur Finne stoff til egne skrive- og arbeidsoppgaver på biblioteket og Internett Lage fortellinger ved å kombinere ord, lyd og bilde Drøfte noen estetiske virkemidler i sammensatte tekster Samtale om innhold og form i sammensatte tekster Samtale om et utvalg sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre kulturer Uttrykke tanker om språk, personer og handlinger i tekster fra dagliglivet og i skjønnlitterære tekster fra ulike tider og kulturer Beskrive likhet og forskjeller mellom et utvalg talemålsvarianter i Norge Vite hvordan en søker etter aktuelt stoff på internett Kjenne til hvor fagstoffet finnes på biblioteket Hente bilder fra internet og bruke disse i tilknytning til en tekst Bruke passende musikk eller diverse lydeffekter i forbindelse med en tekst. Si noe om hvordan effekter som lyd, farger, lys, skygge, bevegelser er med på å gi en tekst mer stemning og gjøre teksten tydeligere. Ha tilgang til litteratur av denne type som lyttestoff og til å lese selv. Vite noe om kulturen og tiden da teksten ble lagd. Være klar over særtrekk ved egen dialekt Opptaksutstyr til innlesing av ulike dialekt- Bruke faktabøker, barneleksikon og internett for å finne bakgrunnsstoff til forskjellige emner Lage små, korte animasjonshefter. Bruke f.eks overhead og musikkinnslag når man lager en fortelling. Lese/høre tekster av f.eks André Bjercke, Bjørnstjerne Bjørnson, Henrik Wergeland, HCAndersen, Barbra Ring, Tove Jansson, eventyr fra andre kulturer, tekster oversatt fra samisk Sammenligne språk, handling og persongalleri i tekster av f.eks Bjørnsons En glad gutt og Mummitrollet av Tove Jansson Høre på forskjellige dialekter. Høre og beskrive likheter og ulikheter i ord og

5 (Muntlig kommun ikasjon) Forstå noe svensk og dansk tale Beskrive språk og språkbruk, ordklasser og deres funksjon Gjenfortelle noe en har hørt på svensk og dansk Vite noe om hvordan de ulike ordklassene kan brukes til å syrke en tekst: Verb får fram fart. Adjektiv skaper nyanser. varianter. Bøker, blader, filmer fra Sverige og Danmark tonefall. Lese/høre korte tekster på svensk og dansk. Samtale om innholdet.. Se på videoklipp og filmer der det er svensk el. dansk tale. Øve inn grammatikk gjennom spill, muntlige og skriftlige øvelser. Repetere og lære ordklassene: artikler, tallord, substantiv, verb, adjektiv og personlig pronomen Beskrive språket ved å se på og lære rettskrivningsregler f,eks. diftonger, dobbel konsonant, sj-, kj-, og j-lyden. Her er det naturlig å følge lærebokas opplegg. (Skriftlig kommun -ikasjon) Variere setningskonstruksjonen Variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving. Vite at ordenes plass i en setning, er viktig for setningens betydning og setningens spenning. Vite at setningenes oppbygging varierer etter hvilken sjanger som er aktuell. Vite hva som er helsetninger, fortellende, spørrende, befalende. Kunne bruke skilletegnene, punktum, spørretegn, utropstegn Muntlige og skriftlige øvelser i å forandre setningskonstruksjonen i egne og andres tekster. Her er det naturlig å følge lærebokas opplegg.

6 ÅRSPLAN FOR ZEPPELIN SPRÅKBOKA LESEBOKA ARBEIDSHEFTE TIL SPRÅKBOKA ARBEIDSHEFTE TIL LESEBOKA UKE Språkboka emne Språkboka Arbeidsh. språkbok Leseboka Arbeidsh. leseboka JEG KAN: SPRÅKBOKA s. Lese høyt Skrive replikker Å dramatisere Sammensatte ord Å forklare Tankekart Å skrive dikt HØSTFERIE Å gi respons Ord med kj-lyd Lang eller kort vokal En eller to konsonanter Å stille spørsmål til tekst Å lese tabeller VØL-skjema Diftonger Jeg vet-tekster Å skrive nøkkelord JEG KAN: JA / NEI / LITT

7 Å bruke nøkkelord Julearbeid Julearbeid JULEFERIE Eventyr Eventyr Eventyrforfattere og samlere 76 Tegneserie Tegneserie Forskjeller og likheter For og imot VINTERFERIE INTERVJU Ord med sj-lyd Ord med sj-lyd PÅSKE Å begynne en fortelling Å avslutte en fortelling Å variere språket i tekster Å skrive er å velge Å kle på tekster Ord med j-lyd Ord med j-lyd

8 Substantiv Verb Adjektiv Ord med ng-lyd Å fortelle med kroppen Sammensatt tekst: Film Les tekster på dialekt Se Spr.b. 152 Les dansk og svensk

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

ÅRSPLANLEGGER, AGORA 4

ÅRSPLANLEGGER, AGORA 4 12 Agora 4 ÅRSPLANLEGGER, Stoff fra Øveboka er skrevet inn med fet skrift Året rundt samtale Lage tankekart, og assosiere til årstider Studere språkbilder i dikt følelser og Gjenkjenne og bruke de språklige

Detaljer

Helhetlig metode- og fagplan i norsk

Helhetlig metode- og fagplan i norsk Dalgård skole Lokal fagplan Helhetlig metode- og fagplan i norsk 1.-4. trinn 1 FORORD: Denne planen er laget for at lærere på småskoletrinnet på Dalgård skole skal se et helhetlig løp for norskfaget 1.

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Unni S. Tveit, Eirin S. Hammerstad og Hanna Guldhaug Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år bruker vi lesebok for 3. trinn, Arbeidsbok 1 og 2

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR

SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR ET MELLOM BARNEHAGE, SKOLE, HELSESTASJON OG BIBLIOTEK Innhold Innledning 1 Barnehagedelen hvordan lese og forstå planen. 2 0-2 år. 3 2-3 år. 4 3-4 år. 5 5 år. 7

Detaljer

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG PLAN FOR LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG Adgang til det skrevne ord henger sammen med demokrati og likestilling, med adgang til utdannelse, arbeid og kunnskap, med mulighet for å kunne påvirke

Detaljer

FOR LESEOPPLÆRINGEN GRAN KOMMUNE

FOR LESEOPPLÆRINGEN GRAN KOMMUNE PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN I GRUNN NSKOLEN GRAN KOMMUNE 1 PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN I GRUNNSKOLEN INNHOLD FORORD... 4 INNLEDNING... 5 KORT OM LESING... 6 SKOLE HJEMSAMARBEID... 7 KARTLEGGING... 7 1. ÅRSTRINN...

Detaljer

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune INNHOLD FORORD 4 INNLEDNING 6 SPRÅKUTVIKLING OG LESING 7 BEGREPSUTVIKLING 8 LESEUTVIKLING 9 SAMMENHENGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 10

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Norsk for yrkesfag Vg1 Vg2. Eva Frisk. Siv Sørås Valand

Norsk for yrkesfag Vg1 Vg2. Eva Frisk. Siv Sørås Valand Norsk for yrkesfag Vg1 Vg2 Eva Frisk Tone Elisabeth Grundvig Siv Sørås Valand 2 3 Innhold 1 Lær å lære Før, under og etter lesing...2 Ulike måter å lese på...3 Å lese en ny tekst...6 Mens du leser...8

Detaljer

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere ISBN 978-82-7724-169-2 Vox, 2012 Design: Tove Nilsen Designstudio Trykk: Rolf Ottesen AS Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer

Fokus på adjektiv som forarbeid til lesing av bildebok

Fokus på adjektiv som forarbeid til lesing av bildebok Fokus på adjektiv som forarbeid til lesing av bildebok - et undervisningsopplegg med flerspråklige elever på 2. trinn Delt av Anne Kathrine Nedrebø Hadland, student på Lesing 2 Lesesenteret Universitetet

Detaljer

Slik leser jeg for å forstå!

Slik leser jeg for å forstå! Modum kommune Slik leser jeg for å forstå! Elevers fortellinger om egne læringsprosesser og bevisste valg av strategier for lesing av fagtekster Skrevet av Ann Elisabeth Gunnulfsen, prosjektleder. 1 Innhold

Detaljer

Å kunne regne i norsk Materiell til etterutdanningskurs

Å kunne regne i norsk Materiell til etterutdanningskurs Å kunne regne i norsk Materiell til etterutdanningskurs Utarbeidet av Trine Gedde-Dahl, Høgskolen i Oslo Bjørn Smestad, Høgskolen i Oslo Tuva Bjørkvold, Høgskolen i Oslo Magni Elén Hope Lossius, Hilde

Detaljer

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART Klar til start? Laura, Annabelle og Emma INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Grøss og gru- et skriveopplegg

Grøss og gru- et skriveopplegg Grøss og gru- et skriveopplegg Undervisningsopplegget passer godt på høsten, gjerne rundt Halloween. Det er mørkt ute og i rommet er det tent lys. En kan kjenne og føle på stemningen (The Haunted House,

Detaljer

Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole

Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole 1 Innhold: Innledning Bakgrunn for veilederen side 3 Styringsdokumenter

Detaljer

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet En kvalitativ intervjustudie om hvordan lærere kan legge til rette for elever med innagerende atferd i timer med forventninger om muntlig aktivitet

Detaljer

Uke 9 13 / tjuefemten ARBEIDSPLANEN. Kult med kultur. Respekttema: Selvhevdelse. Navnet mitt:

Uke 9 13 / tjuefemten ARBEIDSPLANEN. Kult med kultur. Respekttema: Selvhevdelse. Navnet mitt: ARBEIDSPLANEN Uke 9 13 / tjuefemten Kult med kultur Respekttema: Selvhevdelse Navnet mitt: Gautesete skole niende 2014 / 2015 TIL ELEV OG FORESATTE Ny plan ny periode mellom vinterferie og påske fra februar

Detaljer

På mellomtrinnet leser vi fagtekster sammen! Vi tenker, snakker og skriver om det vi leser.

På mellomtrinnet leser vi fagtekster sammen! Vi tenker, snakker og skriver om det vi leser. 1 På mellomtrinnet leser vi fagtekster sammen! Vi tenker, snakker og skriver om det vi leser. Denne artikkelen er ment som en idéskisse over det å arbeide systematisk med lesing av tekststykker i elevers

Detaljer

Hvordan møte de flerspråklige barna og familiene deres

Hvordan møte de flerspråklige barna og familiene deres Hvordan møte de flerspråklige barna og familiene deres Innhold Innledning...3 Barn og språk...4 Flerspråklighet...4 Morsmål...4 Utvikling av norsk som andrespråk...5 Språk og lek...5 Språkinnlæring i hverdagen...5

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START Uke 36-40 www.gosenskole.no 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN

Detaljer

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Oddbjørn Johansen Ellen Saur Høgskolen i Nord-Trøndelag Kompendium Steinkjer 2006 Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Detaljer

Modul 13. Undervisningssted: kompetansesentrene. Emner T Grammatikk T Døves kultur og historie T Andre temaer T. 16 Lokalisasjon: Synsvinkel

Modul 13. Undervisningssted: kompetansesentrene. Emner T Grammatikk T Døves kultur og historie T Andre temaer T. 16 Lokalisasjon: Synsvinkel Modul 13 Undervisningssted: kompetansesentrene Tegnspråk Tema Emner T Grammatikk T Døves kultur og historie T Andre temaer T Tegn og uttrykk knyttet til bruk av datamaskin Skolerelaterte emner Hus og hjem

Detaljer