Fagplan i norsk 6. trinn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagplan i norsk 6. trinn"

Transkript

1 Fagplan i norsk 6. trinn Uke Kompetansemål Emne Læringsmål Kriterier Forslag til Du kan litt Du kan noe Du kan mye Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Kunne bruke Kunne bruke Læringsstrategier sammendrag, og BISON bevisst når du tankekart, VØL, læresamtalen, en eller to av 3 av språkbok strategiene. strategiene. kap 1 leser og skriver. Skriftlige tekster Bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen Muntlige tekster Opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesning, intervju og presentasjoner. Muntlige tekster: Presentere et fagstoff muntlig med mottakerbevissthet med eller uten hjelpemidler Skriftlige tekster Med egne ord referere og oppsummere hovedmomenter i en tekst. Sammensatte tekster: Forstå, tolke og sammenholde opplysnigner fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst. Bruke ulike lesestrategier som nærlese, skumlese og letelese Presentere et sammendrag muntlig. Forstå og sammenligne tegneserier, aviser, faktabøker og digitale tekster. Vite om lesestrategien e og kunne bruke en strategi aktivt. Bruker høy stemme. Forstå og sammenligne tegneserier. Vite om lesestrategien e, skumlese, letelese og nærlese. Kunne bruke to strategier aktivt. Bruker høy og varierende stemme og ser på publikum Forstå og sammenligne Kunne bruke BISON, skrive sammendrag, bruke nøkkelord og lage tankekart aktivt under lesing og skriving Kunne skumlese, letelese og nærlese. Bruke disse strategiene aktivt før, under og etter lesing. Er engasjert, bruker høy og varierende stemme som passer til det som skal framføres. Forstå og sammenligne tegneserier, lesbok kap 1 Bokkasse Avis i skolen

2 tegneserier, aviser og enkle faktabøker. aviser, faktabøker og digitale tekster. Uke Kompetansemål Emne Læringsmål Du kan litt Du kan noe Du kan mye Forslag til Drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster. 38 Muntlige tekster Lytte til andre, utrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres. Muntlige tekster Drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold Med egne ord referere og oppsummere hovedmomenter i en tekst. Å lese et mangfold av tekster i ulike sjangrer og av ulik kompleksitet på bokmål og nynorsk, norske og oversatte, skjønnlitterære Litteratur: Bokanmeldelse Skrive bokanmeldelse og beskrive hovedpersoner, bipersoner, tema og vurdere boka,samt presentere den muntlig Presentere en bok for andre skriftlig og muntlig Lytte til andre og gi respons muntlig eller skriftlig Fortelle hva teksten handler om Skrive hva boka handler om og gi ei vurdering. Klare å lytte til andre uten å avbryte Fortelle om temaet og hovedpersone r i teksten og gi ei vurdering. Beskrive hovedpersone r- indre og ytre kjennetegn -, tema og gi ei vurdering. Gi respons Fortelle om temaet i teksten og gi en personbeskri velse av hovedpersone ne. Gi ei vurdering og begrunn. Beskrive temaet i teksten og gi en personbeskri velse av hovedpersone ne- indre og ytre kjennetegn.. Gi ei vurdering og begrunn Gi en meningsfull respons lesebok Kap 2 og 3 Bokkassen

3 tekster og sakprosa tekster. Skriftlite tekster: Presentere egne lesererfaringer fra skjønnlitteratur og fagbøker skriftlig og muntlig Presentere egne tolkninger av personer, handling og tema i et variert utvalg av barne- og ungdomslitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk

4 Uke Kompetansemål Emne Læringsmål Du kan litt Du kan noe Du kan mye Forslag til Mestre ortografi, tegnsetting, variert ordforråd og bruk av ulike setningskonstruksjon er. Ordklasser Repetere hva substantiv, verb og adjektiv er og hvilken tid de står i. Forklare de tre ordklassene. Forklare de tre ordklassene og kunne bøye substantiv og verb. Forklare substantiv, verb og adjektiv og kunne bøye substantiv, verb og adjektiv språkbok kap 2,3,6 og 7 Forklare hvordan tekster er laget ved hjelp av begreper fra grammatikk og tekstkunnskap Kjenne igjen disse ordklassene i en tekst interjeksjoner, preposisjoner, konjunksjoner og adjektiv som blir til adverb Kjenne igjen interjeksjoner Kjenne igjen interjeksjoner, preposisjoner og konjunksjoner Kjenne igjen interjeksjoner, preposisjoner, konjunksjoner og adjektiv som blir til verb Forklare hva personlige pronomen er, hvilke vi har og de ulike formene. Kunne dele personlig pronomen i entall og flertall. Kunne dele personlig pronomen i 1. 2 og 3. Person, entall og flertall. Kunne dele personlig pronomen i 1. 2 og 3. person, entall og flertall, subjektsform og objektsform. Sammenligne pronomen i forskjellige språk.

5 Uke Kompetansemål Emne Læringsmål Du kan litt Du kan noe Du kan mye Forslag til Rettskriving Mestre rettskrivingsregler for: Mestre to av Mestre fire av Mester reglene o-lyd, j-lyd, stum d, æ-lyd, forenkling av rettskrivingsr reglene og godt og kan språkbok eglene kan bruke bruke disse i kap.4,9,10 dobbel konsonant. Mestre ortografi, tegnsetting, variert ordforråd og bruk av ulike setningskonstruksjon er. disse skriftlig arbeid i skriftlig arbeid. Kjenne til enkelte unntak Forklare hvordan tekster er laget ved hjelp av begreper fra grammatikk og tekstkunnskap Mestre tegnsetting som store skilletegn, stor forbokstav, anførselstegn, kolon og komma Mestre bruk av komma ved oppramsing og foran men. Mestre bruk av kolon og anførselstegn i direkte tale. Mestre komma ved oppramsing og foran men. Mestre kolon, anførselstegn i direkte tale og kunne variere utsagnsord. Mestre komma ved oppramsing, foran men, etter interjeksjoner og mellom setninger. Forklare og dele opp sammensatte ord. Kjenne igjen sammensatte ord. Lage sammensatte ord Forklare og lage sammensatte ord som gir mening med og uten bindebokstav.

6 Uke Kompetansemål Emne Læringsmål Du kan litt Du kan noe Du kan mye Forslag til Lage et intervju Bruk av PC Sammensatte tekster: Lage sammensatte tekster med bilder, utsmykkinger og varierte skrifttyper til en større helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy Sammensatte tekster: Vurdere tekster, TVprogrammer, reklame, musikk, teater og film og begrunne egne medievaner. Sammensatte tekster Intervju Lage et intervju som en sammensatt tekst. Kunne forskjellen på person- og saksintervju Vite hva et intervju er og lage et enkelt intervju Lage et intervju og kunne forskjellen på person- og saksintervju Lage et intervju og sette det sammen til en sammensatt tekst. Kunne forskjellen på person- og saksintervju språkbok kap 5 og 12 Sammensatte tekster: Forstå, tolke og sammenholde opplysnigner fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst. Bruke oppslagsverk og ordbøker Reklame Lage reklame Vurdere reklame og virkemidlene i en reklame Lage reklame med noen virkemidler Lage reklame med noen virkemidler Vurdere reklame i forhold mottakergrup e Lage reklame med mange virkemidler Vurdere reklame og virkemidlene i en reklame Bruke digitale skriveverktøy i skriveprosesser og i produksjon av interaktive tekster. Kjennskap til lovene som gjelder for reklame Bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte.

7 Uke Kompetansemål Emne Læringsmål Du kan litt Du kan noe Du kan mye Forslag til Bruke ulike lesestrategier for å trekke ut informasjon fra ulike Lesebok kap. sakprosatekster og skjønnlitterære 5 og 7 tekster. Muntlige tekster: Presentere et fagstoff muntlig med mottakerbevissthet med eller uten hjelpemidler. Sakprosa Bruker en strategi for å hente ut informasjon fra en tekst Bruker noen få strategier for å hente ut informasjon fra en tekst Bruke varierte strategier for å hente ut informasjon fra en tekst Skriftlige tekster Bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen Skriflige tekster: Med egne ord referere og oppsummere hovedmomenter i en tekst. Bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målretta måte. Presentere et innhold i en sakprosatekst muntlig Med egne ord å oppsummere de viktigste punktene i en faktatekst Bruker høy stemme. Fortelle noe av innholdet i teksten Bruker høy og varierende stemme og ser på publikum. Med egne ord få med noen av de viktigste punktene i teksten Er engasjert, bruker høy og varierende stemme som passer til det som skal framføres. Med egne ord å oppsummere de viktigste punktene i teksten.

8 Uke Kompetansemål Emne Læringsmål Du kan litt Du kan noe Du kan mye Forslag til læremidler Sjangerlære Kunne gjøre rede for kjennetegn ved fantasysjangeren. lesebok kap.4 Kunne skrive fantasyfortelling. Bruke erfaringer fra egen lesing i skjønnlitterær og sakspreget skriving. Skrive sammenhengende med personlig og funksjonell handskrift. Lese et mangfold av tekster i ulike sjangrer og av ulik kompleksitet på bokmål og nynorsk: norske og oversatte, skjønnlitterære tekster og sakprosatekster. Bruke erfaringer fra egen lesing i skjønnlitterær og sakspreget skriving. Muntlige tekster: Drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk Skrive ei fortelling med konflikt og spenningsstopp. Kunne lese og spille skuespill Kan lese og lage en muntlig fantasyfortelling. Kjenne til minst 1 kjennetegn. Kan planlegge og skrive en fortelling etter en skriveplan Kunne lese skuespill og fremføre en replikk på forskjellige måter. Kan minst 3 kjennetegn på fantasyfortellin g og bruke disse i egen skriving Kan planlegge og lage en fortelling med en konflikt og hvordan konflikten ender. Kunne lese skuespill med bevisst stemmebruk og spille en rolle med bruk av replikker, kostymer og rekvisitter. Kunne finne fantasykjennetegn i ulike tekster. Kan minst 6 kjennetegn og bruke disse i egen skriving Kan planlegge og skrive en fortelling som inneholder en konflikt og bygge fortellingen opp mot en spennings - topp. Kunne lese skuespill med variert stemme og kroppsspråk. Kunne leve deg inn i en rolle med rekvisitter, replikker, sceneanvisning er og kostymer. Lokale og samiske sagn og eventyr. språkbok kap.8 lesebok kap.6

9 og innhold. Bruke estetiske virkemidler i egen tekstproduksjon. Muntlige tekster: Opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing, intervju og presentasjoner Forklare hvordan tekster er laget ved hjelp av begreper fra grammatikk og tekstkunnskap. Uke Kompetansemål Emne Læringsmål Du kan litt Du kan noe Du kan mye Forslag til Forklare hva dialekt er. Finne språklige særtrekk i sitt eget miljø og sammenligne med noen andre dialekter Språklære Kjenne til egen dialekt og andre lokale dialekter. Sammenligne noen dialekter Forklare hva dialekt er og kjenne til egen dialekt og dens særtrekk. Kan finne språklige særtrekk i egen dialekt og andre dialekter ut fra skarre r og tykk l. Kan finne språklige særtrekk i egen dialekt og sammenlign e med andre dialekter. Kan også språkbok kap.11

10 Forklare noen likheter og forskjeller mellom muntlig og skriflig språk, både nynorsk og bokmål. Eksperimentere med ulike språkvarianter i egen skriving på bokmål og nynorsk, dialekt og gruppespråk. Lese enkle litterære tekster på svensk og dansk og gjengi innholdet. Forklare forskjellen mellom muntlig og skriftlig språk Vite at det er forskjell på muntlig og skriftlig språk Vite at det er forskjell på muntlig og skriftlig språk. Kjenne til at en lyd kan være sammensatt av flere bokstaver. finne ut hvor dialekten kommer fra, utfra personlig pronomen, skarre r, tykk l og bløde konsonanter. Vite at det er forskjell på muntlig og skriftlig språk. Kjenne til at en lyd kan være sammensatt av flere bokstaver, og vite hvordan lydene skrives. Lese enkle tekster på svensk og gjengi innholdet Lese teksten og kunne uttale ä riktig. Lese teksten, kunne uttale ä og ö riktig og forstå innholdet. Lese teksten, kunne uttale ä og ö riktig og forstå innhold og tema. lesebok s.201 og andre svenske tekster

Fagplan i norsk 5. trinn

Fagplan i norsk 5. trinn Fagplan i norsk 5. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Du kan litt Du kan noe Du kan mye Forslag til 34- Læringsstrategier nøkkelord og Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Lage et Lage tankekart Nasjonale

Detaljer

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne:

LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: LÆREPLAN I NORSK MUNTLIGE TEKSTER 5.-7. TRINN Kompetansemål etter 7. Delmål etter 5. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 6. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. Vi har som

Detaljer

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Mange av kompetansemålene i norsk blir også jobbet med i de andre skolefagene. Årsplanen er derfor delt i to hoveddeler: Kompetansemål og forventninger Hovedemner Mål

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Unni S. Tveit, Eirin S. Hammerstad og Hanna Guldhaug Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 Uke Hovedområde NORSK Muntlig kommun -ikasjon (Språk, litteratur og kultur) Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for gruppesamtaler

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

Vedlegg 1: Halva rsplan norsk 5. trinn va r 2010 Trollskogen

Vedlegg 1: Halva rsplan norsk 5. trinn va r 2010 Trollskogen Vedlegg 1: Halva rsplan norsk 5. trinn va r 2010 Trollskogen Kompetansemål Delmål Tid Tema Aktiviteter/læremidler Vurdering Skolebiblioteket Bydelsbiblioteket Klasseundervisning 1.Drøfte og vurdere skjønnlitterære

Detaljer

ÅRSPLANLEGGER, AGORA 4

ÅRSPLANLEGGER, AGORA 4 12 Agora 4 ÅRSPLANLEGGER, Stoff fra Øveboka er skrevet inn med fet skrift Året rundt samtale Lage tankekart, og assosiere til årstider Studere språkbilder i dikt følelser og Gjenkjenne og bruke de språklige

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

LokaL LærepLan LærepLan 2012

LokaL LærepLan LærepLan 2012 Lokal læreplan trinn 8-10 Engelsk 8 Periodeplan 1: My life Kompetansemål Språklæring utnytte ulike situasjoner og strategier for å lære engelsk identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller

Detaljer

SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR

SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR ET MELLOM BARNEHAGE, SKOLE, HELSESTASJON OG BIBLIOTEK Innhold Innledning 1 Barnehagedelen hvordan lese og forstå planen. 2 0-2 år. 3 2-3 år. 4 3-4 år. 5 5 år. 7

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år bruker vi lesebok for 3. trinn, Arbeidsbok 1 og 2

Detaljer

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune Molde 3.feb.2009 Spongdal skole Trondheim kommune 1 10 skole,deltar på forsøket med barnetrinn:

Detaljer

Årsplan Engelsk 6.trinn Byskgen skole 2012/2013

Årsplan Engelsk 6.trinn Byskgen skole 2012/2013 Årsplan Engelsk 6trinn Byskgen skole 2012/2013 Engelsk FORMÅL Det engelske språket er i bruk overalt I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer vi ikke langt uten engelsk Engelsk

Detaljer

9. KLASSE 2014-15 ÅRSPLAN

9. KLASSE 2014-15 ÅRSPLAN 9. KLASSE 201-15 ÅRSPLAN Fag: Spansk Faglærer: David Romero Læreverk: Amigos dos Nettsiden: www.gyldendal.no/amigos For grundigere omtale av læreverket: http://www.gyldendal.no/amigos/html/les_mer_om.html

Detaljer

Helhetlig metode- og fagplan i norsk

Helhetlig metode- og fagplan i norsk Dalgård skole Lokal fagplan Helhetlig metode- og fagplan i norsk 1.-4. trinn 1 FORORD: Denne planen er laget for at lærere på småskoletrinnet på Dalgård skole skal se et helhetlig løp for norskfaget 1.

Detaljer

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7 Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole Lærer: Lisa R. Nilsen Læreverk Stairs 7 Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

FOR LESEOPPLÆRINGEN GRAN KOMMUNE

FOR LESEOPPLÆRINGEN GRAN KOMMUNE PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN I GRUNN NSKOLEN GRAN KOMMUNE 1 PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN I GRUNNSKOLEN INNHOLD FORORD... 4 INNLEDNING... 5 KORT OM LESING... 6 SKOLE HJEMSAMARBEID... 7 KARTLEGGING... 7 1. ÅRSTRINN...

Detaljer

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG PLAN FOR LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG Adgang til det skrevne ord henger sammen med demokrati og likestilling, med adgang til utdannelse, arbeid og kunnskap, med mulighet for å kunne påvirke

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo

LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo 8.trinn (5ème) Kompetansemål 8. 10. klasse Lærestoff/fordeling Arbeidsmåter/ferdigheter Vurdering Muntlige tekster: Uttrykke egne meninger i diskusjoner

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

SpråkBølgen 0-16 år. Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring

SpråkBølgen 0-16 år. Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring SpråkBølgen 0-16 år Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring Forord Språket mitt set grensene for verda mi - Ludwig Wittgenstein, språkfilosof Å ha et rikt språk, muntlig og skriftlig, er utgangspunktet

Detaljer

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet UNGT ENTREPRENØRSKAP UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet Har vi tid til dette? Måloppnåelser ved bruk av Entreprenørskapsmetodene fra Ungt Entreprenørskap Innholdsfortegnelse: INNLEDNING...

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring Tegnspråk som førstespråk Felles allment fag Oslo, mai 2000 Kirke, utdannings-, og forskningsdepartementet Forord Læreplanverket for videregående opplæring omfatter

Detaljer