Kontakt: Det Norske Samlaget Skolebokinformasjonen P.b Sofienberg 0506 Oslo e-post:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontakt: Det Norske Samlaget Skolebokinformasjonen P.b. 4672 Sofienberg 0506 Oslo e-post: skolebokinfo@samlaget.no www.samlaget."

Transkript

1 GOD I ORD OG KUNNSKAPSLØFTET Samlagets nye norskverk for.-7. trinn Denne tabellen viser hvordan med trinnvis fører frem til læringsmålene i. Med forbehold om endringer. Kontakt: Det Norske Samlaget Skolebokinformasjonen P.b. 67 Sofienberg 006 Oslo e-post: GOD I ORD OG KUNNSKAPSLØFTET: Skriftlige. trinn 6. trinn 7. trinn Kompetansemål etter 7. trinn. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Skriftlige Høytlesing, framføring og konkret respons. mht. sjanger, tema og tekstopphav. Stort oppgaveutvalg knyttet til forståelse og opplevelser. Teori knyttet til lesing og sjangrer bl.a. begrepet sjanger, skillet mellom skjønn- og faglitteratur, sjangermangfold og utvidet tekstbegrep, spennings, menyer, vandrehistorier, sansedikt, fag, bildebøker, bilder, bildedikt, tabeller, eventyr, sagn, fabler, grafiske framstillinger rollespill og mht. sjanger, tema og tekstopphav. Stort oppgaveutvalg knyttet til forståelse og opplevelser. Teori knyttet til lesing og sjangrer bl.a. ulike fag, tegneserier, bilder, limericks, fantastisk litteratur, sang, oppskrifter, tabeller, grafiske framstillinger. Foredrag og presentasjonsteknikk mht. sjanger, tema og tekstopphav. Stort oppgaveutvalg knyttet til forståelse og opplevelser. Teori knyttet til lesing og sjangrer bl.a. ulike fag, film, teater, ulike massemedier, bilder, science fiction, tabeller, grafiske framstillinger, skillene innafor skjønnlitteratur og sakprosa lese lengre norske og oversatte skjønnlitterære, barnelitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og uttrykke forståelse og leseopplevelser Fortsetter neste side Side (av 6)

2 GOD I ORD OG KUNNSKAPSLØFTET: Skriftlige Høytlesing, framføring og konkret respons Fagstoff til oversiktslesing, Detaljlesing, koselesing, læringsskjema, forholdet spørsmålsvar, høyttenking, tankekart, personkart, logg, tokolonne-notat, understreking, lure knep for forståelse og høytlesing. Oppgaver til alle strategiene knyttet til ulike tema og rollespill og Fagstoff til flytdiagram, utvidet tankekart, styrkenotat, lesesirkel, todelt logg Oppgaver til alle strategiene knyttet til ulike tema og. Også oppgaver som tar opp strategier lært på. trinn. Foredrag og presentasjonsteknikk Fagstoff til massestruktur og Blooms taksonomier, tankehatter, påstand/ bevis, årsak/virkning, venndiagram. Fordypning i tidligere lærte strategier. Oppgaver til alle strategiene knyttet til ulike tema og. Også oppgaver som tar opp strategier lært på. og 6. trinn. bruke varierte lesestrategier for å lese ulike typer tekst i ulikt tempo Finne nøkkelord og skrive sammendrag. Fagstoff om å lage ensetningssammendrag og om å finne tema i. og Fortelling og fortellingsteknikk. og Arbeid med biografi og anmeldelser. Møtereferat. Læringsstrategier: Diagram, tabeller, kolonnenotat, styrkenotat og referere og oppsummere Faktatekser Å lage sammendrag av det å dele leseopplevelser. og. Fortelling og fortellingsteknikk. og Arbeid med biografi og anmeldelser. Fagstoff om bokprat. og presentere egne leseerfaringer fra skjønnlitteratur og fagbøker skriftlig og muntlig Samisk alfabet Teksteksempel i gjenkjenne og uttale bokstavene som finnes i samisk alfabet 6 Øve håndskrift.. skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift 7 innledning, hoveddel og avslutning. Skrive dikt. Skrive fakta. Skrive sammendrag. spenningskurve og ulike fortellemåter. Skrive intervju. Skrive reportasje. Skrive fortelling fra ulike synsvinkler. Skrive argumenterende tekst. Skrive biografi og anmeldelser. bruke erfaringer fra egen lesing i skjønnlitterær og sakspreget skriving 8 Skrive egen dialekt. Skrive slang. Eksperimentere med ulike språkvarianter i egen skriving eksperimentere med ulike språkvarianter i egen skriving på bokmål og nynorsk, dialekt og gruppespråk Fortsetter neste side Side

3 GOD I ORD OG KUNNSKAPSLØFTET: Skriftlige 9 innledning, hoveddel og avslutning. Skrive fakta. Skrive sammendrag. Tankekart.. Fokus på tekststruktur i oppgaver knyttet til ulike. spenningskurve og ulike fortellemåter. Skrive intervju. Skrive reportasje. Skape sammenheng i tekst mellom setninger og avsnitt. som kan brukes til dette. Fokus på tekststruktur i oppgaver knyttet til ulike. Skrive fortelling fra ulike synsvinkler. Skrive argumenterende tekst. Skrive biografi og anmeldelser.. Fokus på tekststruktur i oppgaver knyttet til ulike. strukturere tekst etter tidsrekkefølge og tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt 0 Rettskriving. Ord og ordforråd. Rettskriving. Ord og ordforråd. Ulike setningskonstruksjoner. Tegnsetting. Rettskriving. Ordforråd. Setningsanalyse. mestre ortografi, tegnsetting, variert ordforråd og bruk av ulike setningskonstruksjoner Løse tråder i. Vurdering av i Ta stilling til hva som gjør gode. Ta stilling til egne lesepreferanser Skriveprosessen, vurdere egen tekst. Vurdering av i Ta stilling til hva som gjør gode. Skriveprosessen, vurdere egen og andres tekst. Vurdering av i Ta stilling til hva som gjør gode vurdere sterke og svake sider ved egne og andres Arbeid med alfabetisering, ordliste og oppslagsverk.. bruke oppslagsverk og ordbøker Øve på tekstbehandling på pc. Bruke pc i egen skriving. Bruke pc i egen skriving. Interaktive. bruke digitale skriveverktøy i skriveprosesser og i produksjon av interaktive Bruke ordbøker og andre oppslagsverk. Tekster med biblioteks- og lesetema. Fagstoff om bibliotek. Inngår i ulike oppgaver knyttet. Tekster med biblioteksog lesetema. Bruke internett. Tekster med biblioteksog lesetema. Fagstoff om lesing av hypertekst. bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte Forklare opphavsrettslige regler for bruk av hentet fra Internett. forklare opphavsrettslige regler for bruk av hentet fra Internett Side

4 GOD I ORD OG KUNNSKAPSLØFTET: Muntlige. trinn 6. trinn 7. trinn Kompetansemål etter 7. trinn. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Kommunikasjon: Modell for kommunikasjon. Hensikten med kommunikasjon. Muntlig bruk av Lese opp og framføre. Å fortelle en historie muntlig. dramatisering og rollespill. Intervju. Eksempeltekst intervju i tekstsamlinga Presentasjoner. Eksempeltekst drama i tekstsamlinga opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing, intervju og presentasjoner Vi snakker, lytter og gir respons. Konkrete lytteog taleøvelser. Hvordan gi konkret respons, og om å være et godt publikum. Hvordan være et godt publikum. Samtaleregler og konflikthåndtering. Argumentere, debattere og grunngi egne standpunkter. Lytte og vise respekt for ulike standpunkter. lytte til andre, uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres Muntlige Inngår i ulike tema og oppgaver knyttet til egen tekstproduksjon og framføring.. Identitets- og overføringsspørsmål til mange av tekstene. Oppgaver knyttet til form og innhold Samtaleregler og konflikthåndtering. Ord har ulik valør. Slang. Inngår i ulike tema og oppgaver knyttet til egen tekstproduksjon og framføring.. Identitets- og overføringsspørsmål til mange av tekstene. Oppgaver knyttet til form og innhold Reklamespråk, formspråk, språk i mediene. Ord har makt. Inngår i ulike tema og oppgaver knyttet til egen tekstproduksjon og framføring.. Identitets- og overføringsspørsmål til mange av tekstene. Oppgaver knyttet til form og innhold drøfte hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker drøfte og vurdere skjønnlitterære med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold Gi konkret respons på opplesing og framføring. Gi konkret respons på Gi konkret respons på fagstoff som er presentert muntlig. gi en begrunnet vurdering av andres muntlige framføringer 6 Stemmebruk Kroppspråk Muntlig presentasjon Respons mottakerbevissthet. Presentere fagstoff med mottakerbevissthet og hjelpemidler presentere et fagstoff muntlig med mottakerbevissthet med eller uten hjelpemidler Side

5 GOD I ORD OG KUNNSKAPSLØFTET: Sammensatte. trinn 6. trinn 7. trinn Kompetansemål etter 7. trinn. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Hva er en sammensatt tekst? Med blyant og tastatur: Arbeid med ulike skrifttyper på pc bildebøker og til sammensatte fag. Mange eksempel. Oppgaver knyttet til bildelesing. Egen produksjon inngår i noen oppgaver. Layout i avis. Lage tegneserie. tegneserier. Mange eksempel. Oppgaver knyttet til lesing av tekst og bilde sammen. Egen produksjon inngår i noen oppgaver. Lage reklame. hypertekst. Ulike eksempel i Inngår for øvrig i noen oppgaver knyttet til ulike tema. lage sammensatte med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy Sammensatte Velge ulike skrifttyper på pc. Ulike uttrykk i sammensatte Sang og noter i Bok og bilde: Et kapittel om virkemidler i bilder Vekt på illustrasjoner i tekstsamling og oppgaver. Fagtekst om bildelesing. med tekst og bilder. Bredt tekst- og bildeutvalg. Oppgaver til vurdring av. Bruke sang og musikk i Bruke layout som virkemiddel i egne. Vurdere en teaterforestilling. Massemedier og massekommunikasjon, kildekritikk Sang og noter i Musikk som tema for av ulike sjangrer. Vekt på illustrasjoner i tekstsamling og oppgaver. Fagtekst om bildelesing. med tekst og bilder. Bredt tekst- og bildeutvalg. Oppgaver til vurdring av. Bruke bilder i presentasjon av fagstoff. Lage reklame, formspråk, utsmykking og estetikk. Vurdere, musikk, tv-program, film og reklame. Begrunne egne medievaner. Sang og noter i Vekt på illustrasjoner i tekstsamling og oppgaver. med tekst og bilder. Teater og film. Bredt tekst- og bildeutvalg. Oppgaver til vurdring av. bruke sang, musikk og bilder i framføringer og presentasjoner bruke estetiske virkemidler i egen tekstproduksjon vurdere, tvprogrammer, reklame, musikk, teater og film og begrunne egne medievaner Klippe og lime i tekstbehandling på pc. Velge font. Inngår i noen oppgaver knyttet Sette sammen avisreportasje og vurdere virkning. Inngår i noen oppgaver knyttet Lage powerpointpresentasjoner. Inngår i noen oppgaver knyttet bearbeide digitale og drøfte virkningene Side

6 GOD I ORD OG KUNNSKAPSLØFTET: Språk og kultur. trinn 6. trinn 7. trinn Kompetansemål etter 7. trinn. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne framføring av ulike. mht. sjanger, tema og tekstopphav. Bredt oppgaveutvalg knyttet til forståelse og opplevelser. Teori knyttet til lesing og sjanger. Vurdere teaterforestilling. rollespill og dramatisering av ulike mht. sjanger, tema og tekstopphav. Bredt oppgaveutvalg knyttet til forståelse og opplevelser. Teori knyttet til lesing og sjanger: Arbeid med biografi og anmeldelse. mht. sjanger, tema og tekstopphav. Bredt oppgaveutvalg knyttet til forståelse og opplevelser. Teori knyttet til lesing og sjanger presentere egne tolkinger av personer, handling og tema i et variert utvalg av barne- og ungdomslitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk Språk og kultur Dialekter. Likheter og forskjeller mellom muntlig og skriftlig språk Verb. Substantiv. Adjektiv. Teksteksempler på ulike dialekter. Noen oppgaver knyttet til dette. Slang. Forskjeller og likheter mellom muntlig og skriftlig språk. Mer om verb. Pronomen. Interjeksjoner. Konjunksjoner. Subjunksjoner. Nynorsk og bokmål Nynorsk og bokmål Determinativ. Preposisjoner. Adverb. finne språklige særtrekk i sitt eget miljø og sammenligne med noen andre dialekter forklare noen likheter og forskjeller mellom muntlig og skriftlig språk, både nynorsk og bokmål forklare hvordan er laget ved hjelp av begreper fra grammatikk og tekstkunnskap Dikt på svensk og dansk. Oppgaver til form og innhold. Dikt på svensk og dansk. Oppgaver til form og innhold. Kort tekst på svensk og dansk. Oppgaver til form og innhold. lese og gjengi innholdet i enkle litterære på svensk og dansk Side 6

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

Fagplan i norsk 6. trinn

Fagplan i norsk 6. trinn Fagplan i norsk 6. trinn Uke Kompetansemål Emne Læringsmål Kriterier Forslag til Du kan litt Du kan noe Du kan mye Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Kunne bruke Kunne bruke Læringsstrategier sammendrag,

Detaljer

Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune

Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune Innhold 1.klasse:... 2 Når elevene er ferdige med 1. klasse, skal de ha lært følgende:... 2... 2... 2 2.klasse... 3 Når elevene er ferdige med 2. klasse,

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne:

LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: LÆREPLAN I NORSK MUNTLIGE TEKSTER 5.-7. TRINN Kompetansemål etter 7. Delmål etter 5. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 6. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. Vi har som

Detaljer

Fagplan i norsk 5. trinn

Fagplan i norsk 5. trinn Fagplan i norsk 5. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Du kan litt Du kan noe Du kan mye Forslag til 34- Læringsstrategier nøkkelord og Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Lage et Lage tankekart Nasjonale

Detaljer

Innhold norsk. 1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn

Innhold norsk. 1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2006: Norsk Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig i norsk - å kunne uttrykke seg skriftlig i norsk - å kunne lese i norsk - å kunne regne

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn 5 ( CM1) FAG KOMPETANSEMÅL(K06) DELMÅL OG GJENNOMFØRING VURDERING

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn 5 ( CM1) FAG KOMPETANSEMÅL(K06) DELMÅL OG GJENNOMFØRING VURDERING ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo Trinn 5 ( CM1) FAG KOMPETANSEMÅL(K06) DELMÅL OG GJENNOMFØRING VURDERING NORSK Navn Lytte til andre, uttrykke seg og grunngi egne standpunkter

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I NORSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I NORSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Mange av kompetansemålene i norsk blir også jobbet med i de andre skolefagene. Årsplanen er derfor delt i to hoveddeler: Kompetansemål og forventninger Hovedemner Mål

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Unni S. Tveit, Eirin S. Hammerstad og Hanna Guldhaug Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Gjelder fra 01.08.2006 Gjelder til 31.07.2009 http://www.udir.no/kl06/nor3-01 Formål Norsk for elever med samisk som førstespråk er et fag for kulturforståelse,

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Ingebjørg B. Hillestad, Karin Macé og Trine Terese Volent Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 Uke Hovedområde NORSK Muntlig kommun -ikasjon (Språk, litteratur og kultur) Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for gruppesamtaler

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

Vedlegg 1: Halva rsplan norsk 5. trinn va r 2010 Trollskogen

Vedlegg 1: Halva rsplan norsk 5. trinn va r 2010 Trollskogen Vedlegg 1: Halva rsplan norsk 5. trinn va r 2010 Trollskogen Kompetansemål Delmål Tid Tema Aktiviteter/læremidler Vurdering Skolebiblioteket Bydelsbiblioteket Klasseundervisning 1.Drøfte og vurdere skjønnlitterære

Detaljer

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av:

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av: Lokal fagplan 1. trinn 4.trinn Midtbygda skole 1. trinn leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer uttrykke egne følelser og meninger fortelle sammenhengende

Detaljer

1. trinn 1. trinn Kompetansemål

1. trinn 1. trinn Kompetansemål Skolebibliotekplanen er laget for å vise hva og på hvilke områder skolebiblioteket kan bidra. Tips i arbeid med informasjonskompetanse: informasjonskompetanse.no. (Her finner du IK-trappa) 1. trinn 1.

Detaljer

Årsplan i norsk - 5. klasse 2015-2016

Årsplan i norsk - 5. klasse 2015-2016 Antall timer pr uke: 6 timer Lærere: Heidi Marie Fahre, Åse-Gunn Viumdal, Eva Ternsten Læreverk: Kverndokken/Bakke: Safari Lesebok A & B, Gyldendal Heggem/Kverndokken: Agora Språkbok, Gyldendal Heggem/Sunne:

Detaljer

Årsplan i norsk for 7. klasse 2014-2015

Årsplan i norsk for 7. klasse 2014-2015 Årsplan i norsk for 7. klasse 2014-2015 Antall timer pr : 5 Lærere: Marianne Fjose, Marte Fjelddalen Læreverk: Safari Lesebok A og B, Agora Språkbok og Øvebok, (Gyldendal), Lær deg å lære Nettsteder: http://www.moava.org/index.php?pageid=11&categoryid=456

Detaljer

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling VURDERING I NORSK Eksempler på elevmedvirkning Mars 10 Oppgave til 1. trinn Kompetansemål fra Kunnskapsløftet (Norsk): Sammensatte tekster Mål for opplæringen er at

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 6. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN

ÅRSPLAN I NORSK FOR 6. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN ÅRSPLAN I NORSK FOR 6. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: ZEPPELIN 6 FORFATTERE: DAGNY HOLM OG BJØRG GILLEBERG LØKKEN FORLAG: ASCHEHOUG MÅLENE VEKTLEGGER HVA ELEVENE

Detaljer

1 Periodeplan 1. Lokal Læreplan i norsk for Drammensskolen 2013-14. Trinn 2013-14. Trinn 1-7

1 Periodeplan 1. Lokal Læreplan i norsk for Drammensskolen 2013-14. Trinn 2013-14. Trinn 1-7 1 Periodeplan 1 Lokal læreplan 2013-14 1 1-7 1 Periodeplan 1 1 Periodeplan 1 Kompetansemål Læringsmål Muntlig kommunikasjon samtale om teksters innhold og betydningen av ord fortelle i en gruppe leke og

Detaljer

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune Molde 3.feb.2009 Spongdal skole Trondheim kommune 1 10 skole,deltar på forsøket med barnetrinn:

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Periode 1: - UKE 34 UKE 39 - Uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding. -

Detaljer

MÅL OG TILTAK PÅ 5. TRINN

MÅL OG TILTAK PÅ 5. TRINN MÅL OG TILTAK PÅ 5. TRINN Prioriterte utviklingsområder på alle trinn Skriving i alle fag Ordforrådsarbeid Leseforståelse Kommentarer til planen Overgangen fra fjerde til femte trinn blir særlig sårbar

Detaljer

2. trinn 2. trinn. SKOLEBIBLIOTEKPLAN Ekholt 1-10 skole

2. trinn 2. trinn. SKOLEBIBLIOTEKPLAN Ekholt 1-10 skole 2. trinn 2. trinn Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Elevene skal kunne finne skjønnlitteratur og faktabøker på biblioteket til egen lesing. enkle strategier for leseforståelse. Informasjonskompetanse -

Detaljer