LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo"

Transkript

1 LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo 5. trinn (CM1) Kompetansemål klasse Lærestoff/fordeling Arbeidsmåter/ferdigheter Vurdering Muntlige tekster: Opptre i ulike språkroller gjennom rollespill, drama opplesing intervju og presentasjoner Læreverk: Agora 5, Gyldendal Norsk forlag AS Lytte til andre, uttrykke og grunngi egne standpunkt og vise respekt for andre mennesker Drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold Gi en begrunnet vurdering av andres muntlige framføringer Presentere et fagstoff muntlig med mottakerbevissthet med eller uten hjelpemidler. Fortelling Begynnelse og høydepunkt Læreverk: Agora 5, Gyldendal Norsk forlag AS Les og lær Gjenfortelling Læreverk: Agora 5, Gyldendal Norsk forlag AS Les kart Jobbes med i franskundervisningen Læreverk: Agora 5, Gyldendal Norsk forlag AS Rettskriving dobbelkonsonant Læreverk: Agora 5, Gyldendal Norsk forlag AS Muntlig framføring Fortelle og framføre tekster for medelever, skrive fortellinger og lage fortellinger ved å kombinere ord og bilde. Presentere tekster Lese og gjenfortelle tekster Gi muntlig uttrykk for hva slags informasjon kartet gir, til andre elever Forme egne spørsmål til kart Kunne lytte ut trykksterke og trykksvake stavelser i ord Opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing, intervju og presentasjon Lytte til andre Gi en begrunnet vurdering av andres muntlige framføringer Presentere et fagstoff muntlig med mottakerbevissthet Lære å forberede en framføring Lære å lese i passe tempo, med tydelig Gjennom hele året: Lekser Tester àla Test deg selv Oppgaver til tekst Lese høyt i klassen Rollespill Formell vurdering: kartleggingsprøve i lesing og skriving Orddiktat Ordkjedetest. Langsvarsoppgaver Leselogg med egenvurdering Årsprøve Framføring Diktat Ved LFRC vurderes elevene med karakter gjennom hele skoleløpet. Karakterene på barnetrinnet er fra AC, hvor A er høyest mulig måloppnåelse.

2 uttale og med innlevelse Skape sammenheng mellom setninger og avsnitt Læreverk: Agora 5, Gyldendal Norsk forlag AS Les og lær lesing i roller Utforske tekster på forskjellige måter, i samarbeid med medelever Følge et leseprogram, der gruppedeltakere har ulike leseroller Bekle roller som ordstyrer, oppleser, referent Lytte til andre, uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres Presentere et fagstoff muntlig med mottakerbevissthet med eller uten hjelpemidler Læreverk: Agora 5, Gyldendal Norsk forlag AS Diverse illustrerte barnebøker av norske forfattere samt oversatt fransk litteratur Bilder og billedbøker Læreverk: Agora 5, Gyldendal Norsk forlag AS Selvvalgt litteratur Bøker og lesing Samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier Fortelle og framføre tekster for medelever, Samtale om lesevaner og lesing Drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster med forståelse for språk og innhold Uttrykke og grunngi egne standpunkter Skriftlige tekster: Lese lengre norske og oversatte skjønnlitterærer tekster, barnelitteratur og sakprosatekster på bokmål og nynorsk og uttrykke forståelse og Gjennom hele året: Grammatikk og rettskriving Fast lesestund i timene. Substantiv: Bruke ordbok samt mestre ortografi og variert ordforråd

3 leseoppleveleser. Bruke varierte lesestrategierfor å lese ulike typer tekst i ulikt tempo. Referere og oppsummere tekster Presentere egne lesererfaringer fra skjønnlitteratur og fagbøker skriftlig og muntlig Gjenkjenne og uttale bokstavene som finnes i samisk alfabet Skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift Bruke erfaringer fra egen lesing i skjønnlitterær og sakpreget skriving. Dobbeltkonsonant: Mestre ortografi og variert ordforråd, bruke ordbok samt lære å mestre Dobbeltkonsonanten Sammensatte ord: Mestre ortografi og variert ordforråd, lære å skrive sammensatte ord riktig, bruke ordlista, skrive sammensatte ord, Rette feil Verb: Bruke ordbøker, mestre ortografi og variert ordforråd, rettskriving (å eller og, bøyningsformer) samt bruke ordliste Adjektiv: Mestre ortografi og variert ordforråd, bruke ordbøker, samt lære å beskrive ting og stemninger med presis adjektivbruk Eksperimentere med ulike språkvarianter i egen skriving på bokmål og nynorsk, dialekt og gruppespråk. Strukturere tekst eller tidsrekkefølge og tema og skape Sammenheng mellom setninger og avsnitt Mestre ortografi, tegnsetting, variert ordforråd og bruk av ulike setningskonstruksjoner Vurdere sterke og svake sider ved egne og andres tekster. Bruke oppslagsverk og ordbøker Anførsel: Mestre ortografi og tegnsetting, variere setningskonstruksjon (mål for 4. årstrinn), mestre variert ordforråd, lære å bruke anførselstegn og andre tegn i forbindelse med direkte tale, lære variert bruk av anføringsord, avskrift, samt å skrive replikker med anførselstegn Bruke digitale skriveverktøy i skriveprosesser og i produksjon av interaktive tekster. Bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte Forklare opphavsrettslige regler for bruk av tekster hentet fra internett. Fortelling: Begynnelse og høydepunkt Strukturere tekst etter tidsrekkefølge og

4 Gjenfortellign Lesing i roller Bilder og bildebøker tema Utvikle evnen til å stille fortellerutløsende spørsmål Eksperimentere med ulike måter å starte fortellinger på Utvikle evnen til å skape gode høydepunkter i en fortelling Bruke varierte lesestrategier for å lese ulike typer tekst Lytte til andre, uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres Drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster med forståelse for språk og innhold Lese tekster og uttrykke forståelse og leseopplevelser Referere og oppsummere tekster Plukke ut fortellinger i lesebøker og i bøker på bibliotek, og trene på å gjenfortelle for hverandre Lese tekster og uttrykke forståelse og leseopplevelser Bruke oppslagsverk og ordbøker Vurdere tekster Bruke varierte lesestrategier for å lese ulike typer tekst Presentere egne tolkninger av personer, handling og tema i et variert utvalg av barne og ungdomslitteratur

5 Lesetegn Saktekster Bøker og lesing Bli kjent med noen kjente, norske bildebokkunstnereog studere deres uttrykk, både i tekst og i bilde Bli kjent med et utvalg bildebøker, både fagbøker og fortellinger Bruke varierte lesestrategier for å lese ulike typer tekst Lese tekster og uttrykke forståelse Gjøre notater mens en leser Bruke ulike lesetegn Lese og trekke ut det vesentlige i en tekst Lese sakprosatekster og uttrykke forståelse og leseropplevelser Bruke varierte lesestrategier og lese ulike typer tekster i ulikt tempo Bruke erfaringer fra egen lesing i sakpreget skriving *Skape sammenheng mellom setninger og avsnitt Lære om bruk av avsnitt og om temasetninger Lære å få en god sammenheng i fagtekster Arbeide med å skrive artikler, lengre artikler og småartikler Hente opplysninger fra tekst Lese barnelitteratur, skjønnlitteratur og faglitteratur Lage vaskesedler/baksidetekster

6 Lage bokmeldinger Skrive ulike teksttyper knyttet til bøker og lesing Presentere egne tolkninger av personer, handling og tema i et variert utvalg av barne og ungdomslitteratur Bruke erfaringer fra egen lesing i sakpreget skriving Lese lengre norske og oversatte skjønnlitterære tekster, barnelitteratur og sakprosatekster på bokmål og nynorsk og uttrykke forståelse og leseopplevelser Presentere egne lesererfaringer fra skjønnlitteratur og fagbøker skriftlig og muntlig Les på emballasje Bruke varierte lesestrategier for å lese ulike typer tekst Lese, studere og hente ut informasjon på emballasje Dikt Skrive dikt etter mønster Gjenkjenne og bruke de språklige virkemidlene gjentakelse og språklige bilder (kompetansemål etter 4. trinn) Bruke estetiske virkemidler i egen tekstproduksjon Bruke erfaringer fra egen lesing i skjønnlitterær skriving Eksperimentere med ulike språkvarianter i egen skriving

7 Fortelling beskrivelse Bruke erfaring fra egen lesing i skjønnlitterær skriving, presentere egne leseerfaringer og egne tolkninger av personer i barnelitteratur Lese om og beskrive personer Lese og lage forskjellige stedsbeskrivelser Skildre stemninger og vær, lage værmelding Korte saktekster Lage språkbilder Studere et leserbrev og skrive leserbrev selv Få trening i å uttrykke seg presist Bruke erfaringer fra egen lesing i sakpreget skriving Studere spilleregler og skrive spilleregler selv Lese og skrive en oppskrift Skape sammenheng mellom setninger og avsnitt Lese og lage bildetekster Lese og forstå en oppskrift Sammensatte tekster: forstå, tolke og sammenholde opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy bruke sang, musikk og bilder i framføringer og Fortelling begynnelse og høydepunkt Lage sammensatte tekster Bruke estetiske virkemidler i egen tekstproduksjon Bruke bilder og tegneserier som utgangspunkt for å fortelle, tolke fortellinger og lage fortellinger med tekst

8 presentasjoner og bilde selv bruke estetiske virkemidler i egen tekstproduksjon vurdere tekster, TVprogrammer, reklame, musikk, teater og film og begrunne egne medievaner bearbeide digitale tekster og drøfte virkningene Tekstbehandling: Jobbes med i franskundervisningen Lære å bruke et skriveprogram Lære å lagre Lære å bruke retteprogrammet Lære å forandre skrifttype og skriftstørrelse Lære å plassere tekst på siden Lære å markere tekst, flytte tekst, kopiere, klippe ut, lime inn Lære å bruke funksjonen Rediger, Erstatt Lære å skrive ut et dokument Bruke estetiske virkemidler i egen tekstproduksjon Håndskrift Tekstbehandling Lese kart : Jobbes med i franskundervisningen Lese, studere og hente ut informasjon fra kart Tolke tegn, symboler og forkortelser i slike tekster Lage sammensatte tekster

9 Saktekster Lage sammensatte tekster Lære om hvordan saktekster kan være presentert i bøker som sammensatt tekst Lære faguttrykk som overskrift, underoverskrift, ingress, avsnitt, rammer, bildetekst Bilder og bildebøker Lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og skrifttyper til en større helhet Bruke estetiske virkemidler i egen tekstproduksjon Lære noe om å beskrive og tolke bilder; skrive tekster til bilder Lære noe om sjangeren bildebok og forstå begrepet sammensatt tekst Lage bildebok selv Bøker og lesing Studere forsider av bøker Bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte Lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy Språk og kultur: presentere egne tolkinger av personer, handling og tema i et variert utvalg av barne og ungdomslitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk finne språklige særtrekk i sitt eget miljø og Navn Lære om navn og navneskikker i Norge og andre land, før og nå Lære hva ulike navn betyr, og se hvordan det samme navnet brukes i flere land

10 sammenligne med noen andre dialekter forklare noen likheter og forskjeller mellom muntlig og skriftlig språk, både nynorsk og bokmål forklare hvordan tekster er laget ved hjelp av begreper fra grammatikk og tekstkunnskap lese enkle litterære tekster på svensk og dansk og gjengi innholdet Grammatikk og rettskriving: Se også punktet skriftlige tekster for hva som gjennomgås på 5. Trinn Finne språklige særtrekk i sitt eget miljø og sammenligne Stor forbokstav i substantiv; liten forbokstav i nasjonsbetegnelser, måneder og ukedager Forstå og forklare ordklassen substantiv, egennavn og fellesnavn Lære noe om bruk av stor og liten forbokstav Lære noe om å alfabetisere etternavn Finne egennavn og fellesnavn Rettskriving (stor forbokstav) Bestemmerord (en, ei, et) Entall og flertall av fellesnavn Substantivets kjønn Finne ord med dobbeltkonsonant ord på ekker og egger; ord på akker og agger; ord på opper, okker og ogger; ord på etter og eter, atter og ater En eller to konsonanter Lære noe om hvordan vi lager sammensatte ord på norsk Sammenbinding med s og e; *Finne sammensatte ord i ordlenker

11 Beskrive språk og språkbruk, ordklasser og deres funksjon (mål for 4. årstrinn) Forklare hvordan tekster er laget ved hjelp av begreper fra grammatikk Forstå og forklare ordklassen verb Finne synonyme verb Lære noe om hvordan verb opptrer som tidsmarkører i tekster Lære noe om å bøye verb Finne verb *Bruke verb som tidsmarkører Bøye verb Synonymer Beskrive språk og språkbruk, ordklasser og deres funksjon (mål for 4. årstrinn) Forklare hvordan tekster er laget ved hjelp av begreper fra grammatikk Forstå og forklare ordklassen adjektiv Forstå noe om hva slags funksjon adjektiv har i tekster Lære noe om å bøye adjektiv Finne adjektiv *Adjektivet i flere former Kle på adjektiv *Gradbøying Forstå og forklare forskjellen på fortellende og spørrende setninger Forstå at setninger er satt sammen av ulike ledd

12 Kle på og av setninger Bilder og bildebøker U for o J lyden skrevet med gj og med hj Noen ord på gi og gy En m i slutten av et ord Bøker og lesing Alfabetiseringsoppgaver Orientere seg på bibliotek og lære å forstå system for plassering av bøker Alfabetisere Alfabetisk rekkefølge Ord med gn E for æ, o for å og u for å

13 LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo 6. trinn (CM2) Kompetansemål klasse Lærestoff/fordeling Arbeidsmåter/ferdigheter Vurdering Muntlige tekster: Opptre i ulike språkroller gjennom rollespill, drama opplesing intervju og presentasjoner Læreverk: Agora 6, Gyldendal Norsk Forlag Lytte til andre, uttrykke og grunngi egne standpunkt og vise respekt for andre mennesker Drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold Gi en begrunnet vurdering av andres muntlige framføringer Presentere et fagstoff muntlig med mottakerbevissthet med eller uten hjelpemidler. Jobbes også med i franskundervisningen. Fortelling 1 Fortelle og framføre tekster for medelever, skrive fortellinger og lage fortellinger ved å kombinere ord og bilde. presentere tekster Lese og gjenfortelle tekster Gjennom hele året: Lekser Tester àla Test deg selv Oppgaver til tekst Lese høyt i klassen Rollespill Formell vurdering: kartleggingsprøve i lesing og skriving Orddiktat Ordkjedetest. Langsvarsoppgaver Leselogg med egenvurdering Årsprøve Framføring Diktat Les og lær les saktekster Fortelle og framføre tekster for medelever, skrive saktekster og intervju ved å kombinere ord og bilde. presentere tekster Ved LFRC vurderes elevene med karakter gjennom hele skoleløpet. Karakterene på barnetrinnet er fra AC, hvor A er høyest mulig måloppnåelse.

14 Saktekster intervju Dikt Rollespill Lese og gjenfortelle tekster Fortelle og framføre tekster for medelever, skrive saktekster og intervju ved å kombinere ord og bilde. presentere tekster Lese og gjenfortelle tekster Lese, framføre og studere dikt Samtale om et utvalg regler og dikt Framføre tekster for medelever Utforske tekster på forskjellige måter, i samarbeid med medelever Følge et leseprogram, der gruppedeltakere har ulike leseroller Bekle roller som ordstyrer, oppleser, referent Lytte til andre, uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres Presentere et fagstoff muntlig med mottakerbevissthet med eller uten hjelpemidler Fortelling 2 Fortelle og framføre tekster for medelever, skrive fortellinger og lage fortellinger ved å kombinere ord og bilde. presentere tekster Skriftlige tekster: Lese lengre norske og oversatte skjønnlitterærer tekster, barnelitteratur og sakprosatekster på Fortelling 1 Lese og gjenfortelle tekster Strukturere tekst etter tidsrekkefølge og tema

15 bokmål og nynorsk og uttrykke forståelse og leseoppleveleser. Bruke varierte lesestrategierfor å lese ulike typer tekst i ulikt tempo. Referere og oppsummere tekster Presentere egne lesererfaringer fra skjønnlitteratur og fagbøker skriftlig og muntlig Gjenkjenne og uttale bokstavene som finnes i samisk alfabet Utvikle evnen til å stille fortellerutløsende spørsmål Eksperimentere med ulike måter å starte fortellinger på Utvikle evnen til å skape gode høydepunkter i en fortelling Eksperimentere med ulike måter å avslutte fortellinger på Skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift Bruke erfaringer fra egen lesing i skjønnlitterær og sakpreget skriving. Eksperimentere med ulike språkvarianter i egen skriving på bokmål og nynorsk, dialekt og gruppespråk. Strukturere tekst eller tidsrekkefølge og tema og skape Sammenheng mellom setninger og avsnitt Mestre ortografi, tegnsetting, variert ordforråd og bruk av ulike setningskonstruksjoner Vurdere sterke og svake sider ved egne og andres tekster. Bruke oppslagsverk og ordbøker Bruke digitale skriveverktøy i skriveprosesser og i produksjon av interaktive tekster. Bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte Forklare opphavsrettslige regler for bruk av tekster hentet fra internett.

16 Les og lær les saktekster Grammatikk og rettskriving Språkbilder Saktekster intervju Bruke varierte lesestrategier for å lese ulike typer tekst Lese sakprosatekster og uttrykke forståelse og leseropplevelser Bruke varierte lesestrategier og lese ulike typer tekster i ulikt tempo Bruke erfaringer fra egen lesing i sakpreget skriving Skape sammenheng mellom setninger og avsnitt Lære om bruk av avsnitt og om temasetninger Lære å få en god sammenheng i fagtekster Arbeide med å skrive artikler, lengre artikler og småartikler Hente opplysninger fra tekst Repetisjon av ordklasser og rettskrivingsregler. Enkel setningsanalyse. (Jobbes med i franskundervisningen på et tidligere stadium) Finne språkbilder i tekster Samtale om hva språkbilder er og hvorfor de brukes Anvende språkbilder i egne tekster Lese sakprosatekster og uttrykke forståelse og leseropplevelser Bruke varierte lesestrategier og lese ulike typer tekster i ulikt tempo

17 Bruke erfaringer fra egen lesing i sakpreget skriving Skape sammenheng mellom setninger og avsnitt Dikt Lære om bruk av avsnitt og om temasetninger Lære å få en god sammenheng i spørsmålsstillingen til intervjuobjektet. Skrive dikt etter mønster Gjenkjenne og bruke de språklige virkemidlene gjentakelse og språklige bilder Bruke estetiske virkemidler i egen tekstproduksjon Bruke erfaringer fra egen lesing i skjønnlitterær skriving Eksperimentere med ulike språkvarianter i egen skriving Sammensatte tekster: forstå, tolke og sammenholde opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy bruke sang, musikk og bilder i framføringer og presentasjoner Fortelling Lage sammensatte tekster Bruke estetiske virkemidler i egen tekstproduksjon Bruke bilder og tegneserier som utgangspunkt for å fortelle, tolke fortellinger og lage fortellinger med tekst og bilde selv bruke estetiske virkemidler i egen tekstproduksjon vurdere tekster, TVprogrammer, reklame, musikk, teater og film og begrunne egne

18 medievaner bearbeide digitale tekster og drøfte virkningene Les og lær les saktekster Lage sammensatte tekster som korte artikler, intervju. Saktekster intervju Jobbe med overskrifter og bilder. Lage sammensatte tekster som korte artikler, intervju. Jobbe med overskrifter og bilder. Dikt Skrive dikt etter mønster Gjenkjenne og bruke de språklige virkemidlene gjentakelse og språklige bilder (kompetansemål etter 4. trinn) Bruke estetiske virkemidler i egen tekstproduksjon Bruke erfaringer fra egen lesing i skjønnlitterær skriving Eksperimentere med ulike språkvarianter i egen skriving Språk og kultur: presentere egne tolkinger av personer, handling og tema i et variert utvalg av barne og ungdomslitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk finne språklige særtrekk i sitt eget miljø og sammenligne med noen andre dialekter forklare noen likheter og forskjeller mellom muntlig og skriftlig språk, både nynorsk og bokmål Grammatikk og rettskriving Forklare hvordan tekster er laget ved hjelp av begreper fra grammatikk Beskrive språk og språkbruk, ordklasser og deres funksjon Se forskjeller mellom norsk, fransk og engelsk setningsbygging. forklare hvordan tekster er laget ved hjelp av

19 begreper fra grammatikk og tekstkunnskap lese enkle litterære tekster på svensk og dansk og gjengi innholdet Saktekster intervju Dikt Lære trekk ved noen typer dikt (kortdikt, figurdikt, femrader, nonsensedikt, regle) Lære noe om verselinjer, gjentakelse og språkbilder som virkemidler i poetisk skriving

20 LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo 7.trinn (6ème) Kompetansemål klasse Lærestoff/fordeling Arbeidsmåter/ferdigheter Vurdering Muntlige tekster: Opptre i ulike språkroller gjennom rollespill, drama opplesing intervju og presentasjoner Lese sakprosatekster og uttrykke forståelse og leseropplevelser Lytte til andre, uttrykke og grunngi egne standpunkt og vise respekt for andre mennesker Drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold Gi en begrunnet vurdering av andres muntlige framføringer Presentere et fagstoff muntlig med mottakerbevissthet med eller uten hjelpemidler. Jobbes også med i franskundervisningen. Læreverk: Agora 7, Gyldendal Norsk Forlag saktekster Bruke varierte lesestrategier og lese ulike typer tekster i ulikt tempo Bruke erfaringer fra egen lesing i sakpreget skriving Skape sammenheng mellom setninger og avsnitt Lære om bruk av avsnitt og om temasetninger Lære å få en god sammenheng i kunne et fagspråk om kommunikasjon Gjennom hele året: Lekser Tester àla Test deg selv Oppgaver til tekst Lese høyt i klassen Rollespill Formell vurdering: kartleggingsprøve i lesing og skriving Orddiktat Ordkjedetest. Langsvarsoppgaver Leselogg med egenvurdering Årsprøve Framføring Diktat vite hva som må til for å kommunisere på en god måte vite hva som kan hindre god kommunikasjon Ved LFRC vurderes elevene med karakter gjennom hele skoleløpet. Karakterene på barnetrinnet er fra AC, hvor A er høyest mulig måloppnåelse. vite hva vi mener med sjanger, og kjenne

21 Dikt Sammensatte tekster Bildebøker for barn og voksne Diverse bøker skrevet av Gro Dahle. Språk og kommunikasjon Å lese litteratur Fortelling til ulike sjangrer Jobbes med i fransk, i norskundervisningen vil fokuset i større grad ligge på lesing av dikt skrevet av norske lyrikere og fransk oversatt lyrikk. Lese og vurdere ulike typer sammensatte tekster. Diskutere virkemidler, og få uttrykt egne meninger om leseropplevelser Vurdere bøker ut i fra kunnskap om noen virkemidler, og ut i fra egen forståelse. Lære seg å uttrykke seg presist og saklig i vurdering av litteratur. Samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier kunne et fagspråk om kommunikasjon vite hva som må til for å kommunisere på en god måte vite hva som kan hindre god kommunikasjon vite hva vi mener med sjanger, og kjenne til ulike sjangrer Referere og oppsummere tekster Fortelle og framføre tekster for medelever, Drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster med forståelse for språk og innhold Uttrykke og grunngi egne standpunkter Fortelle og framføre tekster for medelever Lese barnelitteratur og uttrykke forståelse og leseopplevelser

22 Drøfte hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider Skriftlige tekster: Lese lengre norske og oversatte skjønnlitterærer tekster, barnelitteratur og sakprosatekster på bokmål og nynorsk og uttrykke forståelse og leseoppleveleser. Hvordan språket ble til vite hva språk er, og hvor viktig språket er vite når og hvordan talespråket kan ha oppstått Bruke varierte lesestrategierfor å lese ulike typer tekst i ulikt tempo. vite hvordan skriftspråket har utviklet seg fra bildeskrift til bokstaver Referere og oppsummere tekster Presentere egne lesererfaringer fra skjønnlitteratur og fagbøker skriftlig og muntlig kunne diskutere om språk er mer enn bare ord, og om vi kan si at for eksempel dyr har språk Gjenkjenne og uttale bokstavene som finnes i samisk alfabet Skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift Bruke erfaringer fra egen lesing i skjønnlitterær og sakpreget skriving. Eksperimentere med ulike språkvarianter i egen skriving på bokmål og nynorsk, dialekt og gruppespråk. Strukturere tekst eller tidsrekkefølge og tema og skape Sammenheng mellom setninger og avsnitt Mestre ortografi, tegnsetting, variert ordforråd og bruk av ulike setningskonstruksjoner Vurdere sterke og svake sider ved egne og andres tekster. Bruke oppslagsverk og ordbøker

23 Bruke digitale skriveverktøy i skriveprosesser og i produksjon av interaktive tekster. Bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte Forklare opphavsrettslige regler for bruk av tekster hentet fra internett. Språk og holdninger Vite at språk kan gi makt kunne diskutere hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltpersoner og grupper, til kjønn og yrker vite at språket ikke er nøytralt vite at vi gjennom språket kan skape vennskap, men også fiendskap Byggeklosser i språket ha et mer bevisst forhold til hvordan du selv snakker kunne avgjøre hvilken ordklasse et ord tilhører kjenne igjen setningsleddene subjekt, verbal, direkte objekt, indirekte objekt, predikativ og adverbial i en setning kunne bruke ordliste og retteprogram for å skrive så riktig som mulig Sammensatte tekster: forstå, tolke og sammenholde opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst lage sammensatte tekster med bilder, Sammenstte tekster Lage sammensatte tekster Tolke tegn, symboler og forkortelser i slike tekster

24 utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy bruke sang, musikk og bilder i framføringer og presentasjoner bruke estetiske virkemidler i egen tekstproduksjon vurdere tekster, TVprogrammer, reklame, musikk, teater og film og begrunne egne medievaner bearbeide digitale tekster og drøfte virkningene Forstå form, system og komposisjon i en sammensatt tekst (grunnleggende ferdighet i matematikk) Lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy Språk og kultur: presentere egne tolkinger av personer, handling og tema i et variert utvalg av barne og ungdomslitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk Dikt Jobbes med i fransk, i norskundervisningen vil fokuset i større grad ligge på lesing av dikt skrevet av norske lyrikere og fransk oversatt lyrikk. finne språklige særtrekk i sitt eget miljø og sammenligne med noen andre dialekter forklare noen likheter og forskjeller mellom muntlig og skriftlig språk, både nynorsk og bokmål forklare hvordan tekster er laget ved hjelp av begreper fra grammatikk og tekstkunnskap lese enkle litterære tekster på svensk og dansk og gjengi innholdet Bildebøker for barn og voksne Diverse bøker skrevet av Gro Dahle. Kjenne til forskjellige norske og franske bildebok forfattere og illustratører.

25 Språket i Norge Gjenkjenne noen forskjeller mellom fransk og norsk bildeboktradisjon. vite hva norsk språk er, og ha tenkt gjennom hva vi skal gjøre for å ta vare på det vite hva dialekt og sosiolekt er vite hva lånord er, og hva avløserord er vite hva normering av språk vil si, og hvorfor det er nødvendig kjenne til forskjeller mellom skriftspråkene og talespråket kjenne til samisk språk og alfabet

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn 5 ( CM1) FAG KOMPETANSEMÅL(K06) DELMÅL OG GJENNOMFØRING VURDERING

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn 5 ( CM1) FAG KOMPETANSEMÅL(K06) DELMÅL OG GJENNOMFØRING VURDERING ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo Trinn 5 ( CM1) FAG KOMPETANSEMÅL(K06) DELMÅL OG GJENNOMFØRING VURDERING NORSK Navn Lytte til andre, uttrykke seg og grunngi egne standpunkter

Detaljer

Årsplan i norsk - 5. klasse 2015-2016

Årsplan i norsk - 5. klasse 2015-2016 Antall timer pr uke: 6 timer Lærere: Heidi Marie Fahre, Åse-Gunn Viumdal, Eva Ternsten Læreverk: Kverndokken/Bakke: Safari Lesebok A & B, Gyldendal Heggem/Kverndokken: Agora Språkbok, Gyldendal Heggem/Sunne:

Detaljer

Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune

Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune Innhold 1.klasse:... 2 Når elevene er ferdige med 1. klasse, skal de ha lært følgende:... 2... 2... 2 2.klasse... 3 Når elevene er ferdige med 2. klasse,

Detaljer

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne:

LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: LÆREPLAN I NORSK MUNTLIGE TEKSTER 5.-7. TRINN Kompetansemål etter 7. Delmål etter 5. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 6. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. Vi har som

Detaljer

Fagplan i norsk 6. trinn

Fagplan i norsk 6. trinn Fagplan i norsk 6. trinn Uke Kompetansemål Emne Læringsmål Kriterier Forslag til Du kan litt Du kan noe Du kan mye Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Kunne bruke Kunne bruke Læringsstrategier sammendrag,

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

Innhold norsk. 1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn

Innhold norsk. 1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2006: Norsk Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig i norsk - å kunne uttrykke seg skriftlig i norsk - å kunne lese i norsk - å kunne regne

Detaljer

Fagplan i norsk 5. trinn

Fagplan i norsk 5. trinn Fagplan i norsk 5. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Du kan litt Du kan noe Du kan mye Forslag til 34- Læringsstrategier nøkkelord og Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Lage et Lage tankekart Nasjonale

Detaljer

Kontakt: Det Norske Samlaget Skolebokinformasjonen P.b. 4672 Sofienberg 0506 Oslo e-post: skolebokinfo@samlaget.no www.samlaget.

Kontakt: Det Norske Samlaget Skolebokinformasjonen P.b. 4672 Sofienberg 0506 Oslo e-post: skolebokinfo@samlaget.no www.samlaget. GOD I ORD OG KUNNSKAPSLØFTET Samlagets nye norskverk for.-7. trinn Denne tabellen viser hvordan med trinnvis fører frem til læringsmålene i. Med forbehold om endringer. Kontakt: Det Norske Samlaget Skolebokinformasjonen

Detaljer

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Mange av kompetansemålene i norsk blir også jobbet med i de andre skolefagene. Årsplanen er derfor delt i to hoveddeler: Kompetansemål og forventninger Hovedemner Mål

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I NORSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I NORSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse

Detaljer

ÅRSPLANLEGGER, AGORA 4

ÅRSPLANLEGGER, AGORA 4 12 Agora 4 ÅRSPLANLEGGER, Stoff fra Øveboka er skrevet inn med fet skrift Året rundt samtale Lage tankekart, og assosiere til årstider Studere språkbilder i dikt følelser og Gjenkjenne og bruke de språklige

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Unni S. Tveit, Eirin S. Hammerstad og Hanna Guldhaug Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Gjelder fra 01.08.2006 Gjelder til 31.07.2009 http://www.udir.no/kl06/nor3-01 Formål Norsk for elever med samisk som førstespråk er et fag for kulturforståelse,

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

Årsplan i norsk for 7. klasse 2014-2015

Årsplan i norsk for 7. klasse 2014-2015 Årsplan i norsk for 7. klasse 2014-2015 Antall timer pr : 5 Lærere: Marianne Fjose, Marte Fjelddalen Læreverk: Safari Lesebok A og B, Agora Språkbok og Øvebok, (Gyldendal), Lær deg å lære Nettsteder: http://www.moava.org/index.php?pageid=11&categoryid=456

Detaljer

1 Periodeplan 1. Lokal Læreplan i norsk for Drammensskolen 2013-14. Trinn 2013-14. Trinn 1-7

1 Periodeplan 1. Lokal Læreplan i norsk for Drammensskolen 2013-14. Trinn 2013-14. Trinn 1-7 1 Periodeplan 1 Lokal læreplan 2013-14 1 1-7 1 Periodeplan 1 1 Periodeplan 1 Kompetansemål Læringsmål Muntlig kommunikasjon samtale om teksters innhold og betydningen av ord fortelle i en gruppe leke og

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Ingebjørg B. Hillestad, Karin Macé og Trine Terese Volent Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 Uke Hovedområde NORSK Muntlig kommun -ikasjon (Språk, litteratur og kultur) Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for gruppesamtaler

Detaljer

MÅL OG TILTAK PÅ 5. TRINN

MÅL OG TILTAK PÅ 5. TRINN MÅL OG TILTAK PÅ 5. TRINN Prioriterte utviklingsområder på alle trinn Skriving i alle fag Ordforrådsarbeid Leseforståelse Kommentarer til planen Overgangen fra fjerde til femte trinn blir særlig sårbar

Detaljer

Lese- og skriveopplæringsplan. for. Kronstad skole

Lese- og skriveopplæringsplan. for. Kronstad skole Lese- og skriveopplæringsplan for Kronstad skole Innholdsfortegnelse: Forord side 3 1. trinn side 4 2. trinn side 6 3. trinn side 8 4. trinn side 10 5. trinn side 12 6. trinn side 14 7. trinn side 16 2

Detaljer

Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk

Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk Kartleggingsmateriell Språkkompetanse i grunnleggende norsk 2007 Utdanningsdirektoratet Design og produksjon: Magnolia design as Illustrasjoner: xxxxxxxxx Innledning Læreplan i grunnleggende norsk for

Detaljer

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av:

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av: Lokal fagplan 1. trinn 4.trinn Midtbygda skole 1. trinn leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer uttrykke egne følelser og meninger fortelle sammenhengende

Detaljer

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune Molde 3.feb.2009 Spongdal skole Trondheim kommune 1 10 skole,deltar på forsøket med barnetrinn:

Detaljer

1. trinn 1. trinn Kompetansemål

1. trinn 1. trinn Kompetansemål Skolebibliotekplanen er laget for å vise hva og på hvilke områder skolebiblioteket kan bidra. Tips i arbeid med informasjonskompetanse: informasjonskompetanse.no. (Her finner du IK-trappa) 1. trinn 1.

Detaljer

TEMA KOMPETANSEMÅL(K06) DELMÅL OG GJENNOMFØRING VURDERING GJENNOMFØRT

TEMA KOMPETANSEMÅL(K06) DELMÅL OG GJENNOMFØRING VURDERING GJENNOMFØRT ÅRSPLAN NORSK 2013-2014 Lycée français René Cassin d Oslo 4. trinn CE2 Lærer Hannah Gerdes TEMA KOMPETANSEMÅL(K06) DELMÅL OG GJENNOMFØRING VURDERING GJENNOMFØRT Les og lær Uke 34 Innskoling året rundt

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer