Årsplan i norsk - 5. klasse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan i norsk - 5. klasse 2015-2016"

Transkript

1 Antall timer pr uke: 6 timer Lærere: Heidi Marie Fahre, Åse-Gunn Viumdal, Eva Ternsten Læreverk: Kverndokken/Bakke: Safari Lesebok A & B, Gyldendal Heggem/Kverndokken: Agora Språkbok, Gyldendal Heggem/Sunne: Agora Øvebok, Gyldendal I tillegg til disse bøkene jobber vi med ukas ord, tilstelninger som jule og sommeravslutninger og kristendomsdagen. Grunnleggende ferdigheter (fra Kunnskapsløftet): Å kunne uttrykke seg muntlig i norsk er å ha evnen til å lytte og tale og kunne vurdere elementene i en sammensatt talesituasjon som er en forutsetning for kommunikasjon med andre både når det gjelder sosialt samvær, arbeidsliv og deltakelse i offentlig liv. Samtaler om tekster har en avgjørende betydning for elevenes læring og utvikling. Å tale og lytte er grunnleggende menneskelige som i norskfaget blir videreutviklet gjennom systematisk opplæring i ulike muntlige sjangere og. Å kunne uttrykke seg skriftlig i norsk er også et ansvarsområde i norskfaget, fra den første skriveopplæringen til den videre skriveopplæringen gjennom 13 år. Skriftligheten i samfunnet er økende, ikke minst gjennom utviklingen av digitale kommunikasjonsformer, og kravet til å mestre skriftlig framstilling i ulike sjangere har blitt større. Skriving er en måte å utvikle og strukturere ideer og tanker på, men det er også en kommunikasjonsform og en metode for å lære. Å kunne lese i norsk er en grunnleggende ferdighet som norskfaget tar et særskilt ansvar for gjennom den første leseopplæringen og den videre leseopplæringen som foregår gjennom hele det 13-årige løpet. Lesing er både en ferdighet og en kulturell kompetanse. Å kunne lese omfatter både å kunne finne informasjon i ulike tekster, å lære fag og å oppleve og forstå resonnementer og framstillinger i et bredt spekter av tekstformer. Lesing er avhengig av kulturforståelse, og samtidig utvikler lesing kulturforståelse. Gjennom lesing får elevene del i tekstkulturen, og kan utvikle evnen til å tolke og forstå ulike tekster. Dermed får de erfaringer som gir mulighet for læring og opplevelse og for å forstå seg selv og kunne være deltaker i samfunnet.

2 Å kunne regne i norsk er en ferdighet som forutsetter et annet språk enn verbalspråket. Men disse språkene har et felles kunnskapsområde når det gjelder begrepsutvikling, logisk resonnement og problemløsning. Det gjelder også forståelse for form, system og komposisjon. Ved lesing av sammensatte tekster og sakprosa blir arbeidet med grafiske framstillinger, tabeller og statistikk viktig for forståelse. Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig for å mestre nye tekstformer og uttrykk. Dette åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter i lese- og skriveopplæringen, i produksjon, komponering og redigering av tekster. I denne sammenheng er det viktig å utvikle evne til kritisk vurdering og bruk av kilder. Bruk av digitale verktøy kan støtte og utvikle elevenes kommunikasjonsferdigheter og presentasjoner.

3 34 35 Substantiv. - Egennavn - Fellesnavn - De ulike kjønn; han, hun og intetkjønn -Jobbe med oppgaver. - Jobbe sammen på tavla. -Kunne dele opp substantiv i egennavn og fellesnavn. - Kunne sortere fellesnavn i hankjønnsord, hunkjønnsord og intetkjønnsord. - Vite at man kan bøye fellesnavn i entall og flertall. : Øveboka: Leseboka: side 9,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21, 22,23,24, «Alfabet og skrifttegn» Oppslagsverk/ordlister Hvordan ble alfabetet til. Enkle tekster på dansk og svensk. - Jobbe med oppgaver i, lær deg å lære og øveboka - - Kunne bruke bibliotek - Kunne bruke oppslagsverk/ordbøker - Kunne finne opplysninger i tekst - Kunne lage sammensatte tekster med bilder, utsmykkinger og varierte skrifttyper. - Vite hvordan alfabetene er blitt til. Kunne gjengi enkle tekster på svensk og dansk Side: Øveboka: Side:

4 Samtale. -Nettside til Agora språkbok lage fortelling digitalt. Skrive. Lese opp høyt i klassen. - Jobbe med oppgaver i øveboka og språkboka. - Nettsiden til verket. Lage minifortelling. - Vite at det kan være lurt å stille spørsmål for å lage en god innledning.(hva, hvem, hvorfor, hvor) - Kunne lage en innledning. - Vite hva et høydepunkt er og legge det inn i egen tekst. - Vite hvordan spørreordene skrives. - Kunne «kle på» setninger ved hjelp av adjektiv. : s Øveboka: s o/agora Leseboka: 37, 39, 40, 41, 42, 43, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 og Slå opp i ordbok Leseuke -Arbeide med oppgaver. - Konkurranse. - Låne bøker og fortelle om sin bok - Lage en baksidetekst - Vite hva ledeord er og hvordan vi bruker dem. - Kunne bruke ordliste - Kunne trekke ut det vesentlige fra en tekst. - Kunne lage baksidetekster/vaskesedler. : Øveboka: side Lær deg å lære: Side: 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ordbok. Leseboka: 62-74

5 Høstferie «tekstbehandling» Leseuke Retteprogram på pc. Lage dokument. Lagre. Kopiere, klippe og lime «Rettskriving-dobbeltkonsonant» - Stavelser - Fra to til en konsonant. «les kart» - Tegn og symboler - Jobbe med oppgaver i språkboka og øveboka. - Bruke pc - Jobbe med oppgaver i språkboka og øveboka. - Atlas - Kunne bruke et skriveprogram. - Kunne lagre. - Kunne bruke retteprogrammet. - Kunne forandre skrifttype og skriftstørrelse. - Kunne plassere tekst på siden - Kunne markere, flytte, kopiere, klippe og lime tekst. - Kunne bruke funksjonen rediger, erstatt. - Kunne skrive et dokument. - Kunne lytte ut trykksterke og trykksvake stavelser i ord. - Kunne finne ord med dobbel konsonant. - Kunne gå fra to til en konsonant. - Kunne lese kart og hente informasjon. - Kunne tegn, symboler og forkortelser i slike tekster (kart). : side Øveboka: Side Leseboka: 75, 76,77,78,79, 80, 81, 82, 83, 85, 86,87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,95, 96, 97, 98, 99 : Side 36, 37, 38, 39, 40 og 41 Øveboka: side Leseboka:

6 «Muntlig framføring» «skuespill juleavslutningen» - Jobbe med oppgaver - Øve på ulike roller. - Se på skuespill - Opptre i ulike roller. - Kunne lytte til andre. - Kunne vurdere andre; - kan de det de skal framføre, det er tydelig, det er pauser, det er høyt og tydelig. - Kunne ta i mot kritikk som er saklig. - Kunne presentere et fagstoff muntlig med mottakerbevissthet. - Kunne forberede en framføring. - Kunne lese i passe tempo, med tydelig uttale og med innlevelse. - Kunne skape en sammenheng mellom setninger og avsnitt. : Side Juleferie 1 2 «les og lær» lesing i roller. - ordstyrer, oppleser, referent Gi egne standpunkter og høre andres - Jobbe med oppgaver i språkboka. - Låne bøker på biblioteket, og bruke de samme oppgavene i språkboka på disse. - Kunne utforske tekster på forskjellige måter. - Kunne følge et leseprogram, der gruppedeltakere har ulike leseroller. - Kunne ta ulike roller som; ordstyrer, oppleser, referent - Kunne lytte til andre. Side: Bøker fra biblioteket. Leseboka

7 3 4 «Ulike lesestrategier» Mottagerbevissthet presentere «Les tv-programmer» «rettskriving og sammensatte ord» - Lese tv-oversikt - Jobbe med oppgaver. - Kunne uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres. - Kunne presentere et fagstoff muntlig, med mottakerbevissthet, med eller uten hjelpemidler. - Bruke varierte lesestrategier for å lese ulike typer tekst. - Lese tekster og uttrykke forståelse og leseopplevelser. - Kunne lese ulik type tekst - Tolke tegn, symboler og forkortelser i tv-oversikt. - Lage sammensatte tekster. - Kunne skrive sammensatte ord riktig. - Kunne noe om hvordan vi lager sammensatte ord på norsk. (starte med lesebok B) Side: Side: Øveboka: Side: «Bilder og bildebøker» Tolke bilder Sammensatte tekster - Låne bok på biblioteket - Jobbe med oppgaver - Tegne - Finne bilder på nett - Kunne si noe om hvordan ord og bilde virker sammen. - Ha en framføring for medelever. - Ha egne tolkninger av personer, handling og tema i en bok. Side: Øveboka: Side: Lage egen bildebok

8 vinterferie «saktekster» Lese saktekst Skrive sakprega tekst - overskrift, - - underoverskrift, - ingress, - avsnitt, - rammer og bildetekst - jobbe med oppgaver i språkbok og øvebok - låne bøker på biblioteket med sakpreget tekst - Kjenne til noen kjente, norske bildebokkunstnere og studere deres uttrykk, både i tekst og bilde. - Lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og skrifttyper til en større helhet. - Kunne beskrive/tolke bilder. - Kunne skrive tekst til bilder. - Forstå begrepet: sammensatt tekst - Lage egen bildebok. - Rettskriving: u for o, dobbel m, j- lyden skrevet med gj. - Kunne presentere fagstoff muntlig - Kunne lese saktekst og vise forståelse og leseropplevelse - Kunne skrive en sakprega tekst - Kunne skape sammenheng mellom setninger og avsnitt. - Kjenne til avsnitt og temasetninger. - Kunne skrive artikkel, kort eller lang. - Kunne finne opplysninger fra tekst - Vite hva overskrift, underoverskrift, ingress, avsnitt, rammer og bildetekst er : Side: Øveboka: Side Leseboka: 84-90

9 11 «Grammatikk verb» - infinitiv, presens og preteritum «dikt» - kortdikt, figurdikt, femrader, - nonsensdikt og regle. - o for å, g eller k, sammensatte ord, rimord og ng/nk -Finne bøker på biblioteket med ulike dikt. - jobbe med oppgaver fra bøkene. Framføre for hverandre. 12 Påskeferie «les og lær lesetegn» «bøker og lesing» «les på emballasje» -nøkkelord. -lesevaner. -bokmelding gn, e for æ, o for å og u for å. - Jobbe med oppgaver i språkboka, øveboka og lær deg å lære. - Lese bøker. - Holde leseanbefalinger hvor man begrunner og forklarer. - Kunne forklare ordklassen verb. - Kunne finne synonyme verb. - Kunne fylle inn verb i infinitiv, presens og preteritum - Vite at verb i infinitiv har å foran seg. - Kunne lese og framføre dikt. - Kunne skrive dikt etter et mønster. - Lage bildebok etter ei regle. - Kunne noen særtrekk ved disse dikttypene: - kortdikt, figurdikt, femrader, nonsensdikt og regle. - Rettskriving o for å, g eller k, sammensatte ord, rimord og ng/nk - Kunne uttrykke og grunngi hva du selv mener. - Referere og oppsummere tekster. - Skrive nøkkelord. - Bruke ulike lesetegn. - Kunne trekke ut det vesentlige fra en tekst. - Kunne fortelle om dine egne lesevaner. - Kunne lage baksidetekster/vaskesedler. Side: Øveboka Side: Side: 86-89, Øveboka Side: Lær deg å lære

10 17 18 Kr. Himmelfart «fortelling beskrivelser» «grammatikk adjektiv» - synonym - antonym - språk skaper holdninger -Jobbe med oppgaver i bøkene. -Låne bøker på biblioteket. - Lage bokmeldinger. - Kunne fortelle om din egen leseopplevelse. - Kunne bruke biblioteket og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte. - Lage sammensatte tekster. - Kunne skrive ord med gn riktig. - Kjenne til og skrive riktig e for æ, o for å og u for å. - Lese, studere og hente ut informasjon på emballasje. - Kunne tolke tegn, symboler og forkortelser i emballasjetekster. - Lage egne emballasjetekster til fiktive bruk. - Kunne fortelle og fremføre tekster. - Lese og uttrykke forståelse og leseopplevelse. - Drøfte hvordan språk forteller om holdninger og skaper holdninger. - Fortelle om leseerfaringer og egen tolkning av personer i litteratur. - Lese om og beskrive personer. - Skildre stemninger og vær. - Lage språkbilder. Side 45.(nøkkelord) Side (biblioteket, skumlesing og dybde lesing. Side: Øveboka side:

11 19 20 Pinse og 17.mai «les og lær lesebestilling» «korte saktekster» - Lesebestillinger - Logg - leserbrev. - spilleregler. - oppskrift. - Bildetekster - vanlig forkortelser. - imperativ -Jobbe med oppgaver. -Spille nye spill med nye regler. - Lage spill og regler. - Positive og negative ord. - Kunne finne adjektiv i tekster. - Kunne kle på adjektiv. - Kunne gradbøye adjektiv. - Vite hva synonym er. - Vite hva antonym er. - Kunne presentere et fagstoff muntlig med mottager bevissthet. - Lage lesebestillinger - Skrive logg - Informere, forklare og kommentere muntlig og skriftlig. - Uttrykke forståelse og leseopplevelser over sakprosa tekster. - Skrive et leserbrev. - Uttrykke seg presist. - Skrive ned spilleregler. - Lese og skrive en oppskrift. - Skape sammenheng mellom setninger og avsnitt. - Lage bildetekster. - Kunne noen vanlig forkortelser. - Kunne imperativ av verb. side: , Øveboka side:

12 «Rettskriving anførsel» «grammatikk setninger og tegn» «les rutetabeller» «rettskriving ordliste» - punktum, spørsmålstegn og komma - rutetabell - Mestre anførselstegn. - Forklare hvordan tekster er laget ved hjelp av begreper fra grammatikken. - Mestre tegnsetting punktum, spørsmålstegn og komma. - Forklare forskjellen mellom fortellende og spørrende setninger. - Kunne kle på og av setninger. - Lese og hente ut informasjon fra rutetabeller. - Tolke symboler og forkortelser i en rutetabell. - Bruke oppslagsverk og ordbøker. - side: Øveboka side:

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 6. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN

ÅRSPLAN I NORSK FOR 6. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN ÅRSPLAN I NORSK FOR 6. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: ZEPPELIN 6 FORFATTERE: DAGNY HOLM OG BJØRG GILLEBERG LØKKEN FORLAG: ASCHEHOUG MÅLENE VEKTLEGGER HVA ELEVENE

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Gjelder fra 01.08.2006 Gjelder til 31.07.2009 http://www.udir.no/kl06/nor3-01 Formål Norsk for elever med samisk som førstespråk er et fag for kulturforståelse,

Detaljer

Fagplan i norsk 5. trinn

Fagplan i norsk 5. trinn Fagplan i norsk 5. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Du kan litt Du kan noe Du kan mye Forslag til 34- Læringsstrategier nøkkelord og Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Lage et Lage tankekart Nasjonale

Detaljer

ÅRSPLANLEGGER, AGORA 4

ÅRSPLANLEGGER, AGORA 4 12 Agora 4 ÅRSPLANLEGGER, Stoff fra Øveboka er skrevet inn med fet skrift Året rundt samtale Lage tankekart, og assosiere til årstider Studere språkbilder i dikt følelser og Gjenkjenne og bruke de språklige

Detaljer

Fagplan i norsk 6. trinn

Fagplan i norsk 6. trinn Fagplan i norsk 6. trinn Uke Kompetansemål Emne Læringsmål Kriterier Forslag til Du kan litt Du kan noe Du kan mye Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Kunne bruke Kunne bruke Læringsstrategier sammendrag,

Detaljer

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne:

LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: LÆREPLAN I NORSK MUNTLIGE TEKSTER 5.-7. TRINN Kompetansemål etter 7. Delmål etter 5. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 6. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. Vi har som

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune Molde 3.feb.2009 Spongdal skole Trondheim kommune 1 10 skole,deltar på forsøket med barnetrinn:

Detaljer

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Mange av kompetansemålene i norsk blir også jobbet med i de andre skolefagene. Årsplanen er derfor delt i to hoveddeler: Kompetansemål og forventninger Hovedemner Mål

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år bruker vi lesebok for 3. trinn, Arbeidsbok 1 og 2

Detaljer

LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK

LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK Sametinget LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK Høringsutkast 01.02.2013 Innhold Formål med faget...3 Hovedområder i faget...3...4...4...4 Samisk som andrespråk - Ulike varianter...5 Samisk som andrespråk

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i faget:

Grunnleggende ferdigheter i faget: Årsplan i engelsk - 5. klasse 2014-2015 Antall timer pr : 3 time Lærere: Randi Minnesjord Lærerverk: 5 Grunnleggende ferdigheter i faget: Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de

Detaljer

Innhold norsk. 1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn

Innhold norsk. 1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2006: Norsk Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig i norsk - å kunne uttrykke seg skriftlig i norsk - å kunne lese i norsk - å kunne regne

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Unni S. Tveit, Eirin S. Hammerstad og Hanna Guldhaug Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 Uke Hovedområde NORSK Muntlig kommun -ikasjon (Språk, litteratur og kultur) Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for gruppesamtaler

Detaljer

Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som førstespråk

Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som førstespråk v Notáhta Notat Geasa/Til: «TilSbr_Navn» Min čuj./vår ref: 12/4172-16 Beaivi/Dato: 01.02.2013 Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som førstespråk Innledning Sametinget sender med dette forslag

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Helhetlig metode- og fagplan i norsk

Helhetlig metode- og fagplan i norsk Dalgård skole Lokal fagplan Helhetlig metode- og fagplan i norsk 1.-4. trinn 1 FORORD: Denne planen er laget for at lærere på småskoletrinnet på Dalgård skole skal se et helhetlig løp for norskfaget 1.

Detaljer

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG PLAN FOR LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG Adgang til det skrevne ord henger sammen med demokrati og likestilling, med adgang til utdannelse, arbeid og kunnskap, med mulighet for å kunne påvirke

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Årsplan Engelsk 6.trinn Byskgen skole 2012/2013

Årsplan Engelsk 6.trinn Byskgen skole 2012/2013 Årsplan Engelsk 6trinn Byskgen skole 2012/2013 Engelsk FORMÅL Det engelske språket er i bruk overalt I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer vi ikke langt uten engelsk Engelsk

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

FOR LESEOPPLÆRINGEN GRAN KOMMUNE

FOR LESEOPPLÆRINGEN GRAN KOMMUNE PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN I GRUNN NSKOLEN GRAN KOMMUNE 1 PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN I GRUNNSKOLEN INNHOLD FORORD... 4 INNLEDNING... 5 KORT OM LESING... 6 SKOLE HJEMSAMARBEID... 7 KARTLEGGING... 7 1. ÅRSTRINN...

Detaljer

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune INNHOLD FORORD 4 INNLEDNING 6 SPRÅKUTVIKLING OG LESING 7 BEGREPSUTVIKLING 8 LESEUTVIKLING 9 SAMMENHENGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 10

Detaljer